Bol alebo nebol pán Hitler sekulárny humanista?

Bol alebo nebol pán Hitler sekulárny humanista?

Premýšľal som, ako začať. už samotný nadpis privedie do varu všetkých možných škodov, chmelárov, gargamelov, maxov-jaxov a osuských. Ano, nežijeme v slobodnej dobe. Sloboda prejavu u nás má limity a isté kruhy, ktoré vládnu, sa nehodí kritizovať ani dráždiť. Tí, ktorí najviac usilujú o umlčanie oponentov, sú práve tí s maslom na hlave.
Takže namiesto úvodu výzva:
Chcem poprosiť mladých junákov, ktorí väčšinu času trávia spolu v sexi bombérach a kanadách a tak radi sa títo plešouni sprchujú spolu a nahí, prestaňte čítať a vráťte sa na svoje neonacistické stránky. Tento článok nemá za cieľ glorifikovať Hitlera. Taktiež poprosím hliadku LGBT, aby sa vrátila na svoje východzie dúhové pozície. No a páni sekulárni humanisti, pohodlne sa posaďte do svojich vysedených kresiel, vezmite si už vopred tabletky na zniženie tlaku, odložte nožíky z vrecák na bezpečné miesto (ano ano, pán Parada, neskrývajte sa za monitorom, Vás mám na mysli) a nalejte si čistej vody! Začíname.

Adolf Hitler je dlhodobo nástrojom na mlátenie kresťanov. Nálepkami “klerofašizmus” a “katolík Hitler” sekulárni humanisti stigmatizujú veriacich i Cirkev v snahe dokázať, že kresťanstvo nie je svetonázorom lásky a mieru, ale koreňmi pre všetky diktatúry, aké kedy na Zemi boli, sú a budú. Pokiaľ by sa to podarilo – uvažujú naši sekhumanistíci – kresťanstvo by mohlo byť ako ľudské práva potláčajúca ideológia zo zákona zakázaná.

Najprv je potrebné si vyčistiť štartovaciu čiaru a vysvetliť si pojmy:

Kto je kresťan a kto ateista?

Na prvý pohľad jednoduchá otázka však ponúka viaceré koncepty odpovedí. A aj protichodné odpovede na tú-konkrétnu osobu môžu byť pravdivé. Prečo?
Skôr, ako pristúpime k určeniu svetonázoru kohokoľvek, je nevyhnutné si premyslieť, ktorý koncpet na charakterizovanie osobnosti použijeme. Po dlhšom zvažovaní som vytvoril 7 možností.
Preto popis možných východísk je v tejto chvíli kľúčový.

1. Určenie na základe formálnej príslušnosti k vierovyznaniu. Napríklad krstným listom ako dôkazom o vykonaní krstu, ktorý je nezmazateľný.

2. Určenie na základe osobného verejného prehlásenia, teda osobného vierovyznania. Tento princíp sa použil naposledy pri vyplňovaní štatistických hárkov pri sčítaní obyvateľstva. Prízvukujem, že vierovyznaním je aj ateizmus. Teda človek bez vierovyznania nie je ateista, aj ateista má vieru, vieru v neexistenciu božstiev. Vierovyznanie ateistu je nenáboženské. Je protiboženské. Ale stále je vierou.

3. Určenie na základe skutkov a činov. Tu sa hodí spomenúť známu zásadu “Poznáte ich po ovocí”.

4. Určenie na základe zámerov. Pri takomto určení zisťujeme, aký cieľ sledujú osoby svojim konaním. Či ich snaženie má za cieľ šírenie evanjelia alebo naopak, konečnýmriešením je svetská spoločnosť bez božstiev.

5. Určenie na základe ontologických postojov a nimi sú v zásade dva – ateizmus a teizmus. Pri takomto postupe nerozlišujeme ideológie alebo náboženstvá. Osobné prehlásenie o sympatiách k ontologickému postoju je východiskom a nenaznačuje nič o morálke alebo hodnotových rebríčkov skúmanej osoby.

6. Určenie na základe exkomunikácie. Exkomunikácia sama o sebe nemá nič spoločné so stratou príslušnosti k cirkvi. Je to trest. Podobne, ako sa pokrvného príbuzenstva nezbavíte vyhlásením u notára, že už nie ste pokrvným príbuzným niekoho. Iste, môžete si to namýšlať. Ale takému postoju sa už hovorí sebaklam, nie pravda.

7. Určenie na základe osobného presvedčenia a svedomia. Tu však je nemožné použiť vyjadrenia iných ako dotknutej či skúmanej osoby, presvedčenie sa stáva intímnou súčasťou jednotlivca a vo svojom vnútri si na túto otázku odpovedá každý sám. Sám pred sebou samým.

https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kategoria-ateizmu/kto-je-krestan-a-kto-ateista

Výhrada ateistov číslo jedna: Hitler bol katolík!

Ano, to je pravda. Hitler bol krstom nerozlučne začlenený do spoločenstva Rímsko-katolíckej cirkvi. Podobne ako aj pani Pietruchová – (srdečne pozdravujem). Kto má rád skratkovité odpovede, tu by mohol zostať stáť a už viac nečítať. Na otázku, či Hitler bol naozaj kresťan alebo nie, je krátka odpoveď zavádzaním. Dlhšia odpoveď by bola presnejšia a kto hľadá a pátra po pravde, nech si klikne sem:
https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-dejiny/kategoria-dejin/cirkev-a-vojna-v-zoznamoch-clankov/bol-hitler-krestan

Pozorný čitateľ v tejto chvíli už predvída. Vie, že Hitler bol formálny katolík, no s jeho výrokmi nie je niečo v poriadku. Katolík sa predsa nemôže zastrájať, že “vykorení kresťanstvo so všetkými koreňmi a vláknami”.
Ateisti v tejto chvíli namiestnu, že katolík Hitler sa vo svojich verejných prejavoch oháňal Prozreteľnosťou a nenávidel ateistov či pohrdlivo sa vyjadroval o ateizme. Ale ich argumentácia nie je poctivá, lebo fešák Dolfi je autorom aj onakvejších bonmotov a tie sú ako z klávesních brajtov. Nuž na ilustráciu aspoň nejaké:

Najhoršou rakovinou sú farári oboch vierovyznaní! Svoju odpoveď im nemôžem dať ihneď, ale všetko je zaznamenané v mojom veľkom notese. Príde deň, kedy sa s nimi zúčtujem krátkym procesom.
Vlčí brloh, 8.2.1942
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Dobre, že som nedovolil kňazom vstupovať do strany.
Berlín, 13.12.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
V mladosti som bol presvedčený o jedinom riešení: chce to dynamit! Dnes viem, že sa to nedá lámať cez koleno. Cirkev musí zhniť. Musíme to dostať tak ďaleko, aby za kazateľnicou stáli len hňupi a v laviciach sedeli len staré baby. Zdravá mládež bude s nami.
Berlín, 13.12.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Cirkev je v neustálom spore so slobodným bádaním. (…) Dnes sa na hodine náboženstva o 10. vyučuje stvorenie sveta podľa biblie a o 11. na hodine prírodopisu vývojová teória. Oboje si úplne odporuje. (…)
Cirkev si pomáha vysvetlením, že Bibliu je nutné chápať obrazne. Keby to človek povedal pred štyristo rokmi, upiekli by ho za sprievodu náboženských piesní.
Vodcov hlavný stan, 24.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Títo farári! Už keď vidím tú čiernu menejcennosť prichádzať! Mozog bol daný človeku na to, aby myslel; ale akonáhle myslieť začne, takýto hnusný čierny červ ho upáli! V duchu ju vidím, klasickú, krásnu hvezdáreň na kopci Pöstlingu v Linci. Ten chrám pre bôžikov odstránim a na jeho mieste postavím tú hvezdáreň! A v budúcnosti sem budú každú nedeľu prúdiť desaťtisíce ľudí a všetci budú uchvátení veľkosťou vesmíru. Ako nadpis si viem predstaviť len: Nebesá velebia Večného! Tak vychováme ľudí k nábožnosti, ale súčasne aj proticirkevnosti, pokore.
Vodcov hlavný stan, noc z 20. na 21.2.1942
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Cirkev je neustále v spore so slobodným bádaním. (…) Veda nie je nič iné než rebrík, po ktorom stúpame nahor: s každou priečkou vidíme ďalej, ale ani veda vždy nedohliadne na koniec veci. Keď vyjde najavo, že posledné poznanie je zase len dielčím poznaním, cirkev prehlási: veď sme to od začiatku hovorili!
Vodcov hlavný stan, 24.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Skôr či neskôr exaktná veda odhalí celú tú záležitosť [cirkev] ako škodlivú.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Keby sme dnes cirkev odstránili násilím, ľud by začal kričať: kde je náhrada? (…) Preto teraz nepovažujem za správne vrhnúť sa do boja s cirkvou. Najlepšie je nechať kresťanstvo pomaly odumrieť. Pomalé doznievanie má v sebe niečo zmierujúceho: kresťanský dogmatizmus sa rozbije o vedu.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Cirkev musí už dnes robiť stále viac ústupkov. Tisíce vecí sú postupne vyvracané. Čím viac sa bude cirkev upínať k svojim dogmám, tým rýchlejšie dohasne.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera

Dal som si tú prácu a urobil som prehľad náboženských i protináboženských výrokov Hitlera. Tu si ich môžete pozrieť a nehanbite sa klikať na odkazy. Nedávam ich sem pre parádu, ale preto, aby ste hĺbali a rozširovali váš vedomostný tunel 🙂
Musíte uznať, že kým ateista na Cirkev brýzgať môže, kresťan nesmie. Brýzganie na Cirkev je základnou charakterovou črtou sekulárneho humanistu. Napr. Weisenbachera, Chmelára, Pietruchovej, Trvrdého, Tomka a iných sekhumanistíkov. Tak a máme prvý styčný bod. Hitler i sekulárni humanisti patologicky nenávidia kresťanstvo, kresťanov a Cirkev. Poďme hľadať ďaľšie. Nuž sa do toho pustite:

Nacisti zrušili oslavu Vianoc. Humanisti majú ten istý cieľ.
Nacisti považovali náboženstvo za metlu ľudstva. Humanisti ho považujú za ópium ľudstva.Aké podobné!
Nacisti pohŕdlali kresťanskými princípmi rovnosti a súcitu. Podľa nich to bol prejav slabošstva. Je to priam ukážkový darwinizmus, ktorý uznávajú aj humanisti.
Nacisti zaviedli interupcie. Tu si našli spoločnú reč s humanistami dneška.
Nacisti zaviedli odluku Cirkvi od štátu. Aj humanistom sa tento počin pozdáva.
Nacisti považovali kresťanstvo za výmysel židov, ktorý mal oslabiť Rímsku ríšu. S týmto názorom sa stretáme aj u humanistov.
Nacisti tvrdili,že kresťanstvo je náboženstvom leda tak pre otrokov. Dnešní humanisti zastávajú ten istý názor.
Nacisti usilovali o zatknutie pápeža. Humanisti na čele s Dawkinsom chcú dosiahnuť to isté.
Nacisti tvrdili, že sú stúpencami vedy. Humanisti tvrdia to isté.
Nacisti tvrdili, že budujú nový spoločenský poriadok. Humanistom ide tiež o zmenu spoločenského poriadku.
Nacisti mali za cieľ sekulárne školstvo. Humanisti tiež.
Nacisti nahrádzali kresťanské sviatky sekulárnymi. Aj humanisti to robia.
Nacisti hľadali inšpiráciu v antike. Aj humanisti sú antikou posadnutí.
Nacisti rozpútali mediálnu kampaň proti RKC pre údajnú pedofíliu v kňazstve.Vďaka našim humanistom sme to zažili vlani.
Nacistom išlo o zničenie kresťanstva.O to ide aj humanistom.
Nacisti tvrdili, že katolícke kňazstvo je morálne skazené. To tvrdia predsa tiež aj humanisti.
Nacisti boli posadnutí evolúciou. Humanisti tiež.
Nacisti zbožňovali Darwina.(Bez darwinizmu by nacizmus zrejme ani nevznikol). Darwinizmus je filozofickým odôvodnením aj pre humanizmus.
Pre nacizmus bola typickým znakom túžba ovládnuť svet a vymaniť ho spod vplyvu kresťanstva. To isté tvrdia aj humanisti.
Nepriateľstvo voči kresťanstvu nacizmus aj humanizmus dôsledne maskujú. Pre obe sú však dôležitým rozlišovacím znakom.
Nacizmus sa obracal k pohanstvu. To robí aj humanizmus. Obe ideológie vyzdvihujú antický vzor dokonalosti.
Nacizmus nerešpektoval výhradu svedomia jednotlivca. Tá je neprijateľná aj pre humanizmus.
Nacizmus i humanizmus majú mesiášske ambície. (Chcú zachrániť svet od povier a kresťanstva).
Nacisti i humanisti obdivujú filozofiu Nietzscheho.
Nacisti presadzovali teoriu o nadčloveku. Humanisti sa nevzpierajú myšlienkam uzákonenia incestných vzťahov a dekriminalizácie incestu ako takého,z ktorých by mohol byť vyšľachtený nový dokonalejší človek (darwinizmus).
Nacisti podporovali myšlienky voľného (neviazaného) sexu. Ako humanisti.
Nacisti odstraňovali kríže zo škôl a ničili ich. Ach, tá podoba s dnešnými humanistami!

Vydesení sekulárni humanisti sa v tejto chvíli vrhajú na Wikipédiu a citujú z nej nenávistné výroky o humanizme tak, ako sa dochovali a sú mu pripisované. Napr. tento:

Príroda nás vždy učí, že sa riadi princípom výberu: že víťazstvo patrí silným a slabí musia ísť k stene. Čo nás učí, sa nám môže zdať kruté, pretože sa to týka nás osobne alebo sme boli vychovaní k ignorancii jej zákonov, ale je to napriek tomu potrebné, ak chceme dosiahnuť vyšší stupeň žitia. Príroda nevie nič o pohnútkach humanizmu, ktorý hovorí, že slabé musí byť za každú cenu ochraňované a zachované aj na úkor silných. Príroda nevidí pre slabosť nijaké ospravedlňujúce dôvody, naopak, slabosť si zaslúži odvrhnutie.
Hitler v roku 1944 skupine kadetov

Musím však schladiť pánov bez vyznania. Určite v týchto tropických horúčavách to bude ako očistec. Pán Hitler nemal na mysli sekulárny humanizmus (zbavený ľudskosti) tak, ako ste si ho prekrútili a predefinovali. Hitler hovoril o skutočnom humanizme, humanizme kresťanskom, ktorý nepotrebuje prívlastky. O ľudskosti. Nezištnej pomoci núdznym.
Sekulárni humanisti podobne ako nacisti zahadzujú tézy Veľkej francúzskej revolúcie o rovnosti a bratstve. Kresťanofóbny sekulárny humanista Adam Roman v článku Prečo nezakázať potraty  tvrdí:

Niekto to už raz musí povedať jasne, zreteľne a nahlas: nie sme si rovní! Falošná romantická predstava o rovnosti ľudí narobila už veľa škody a treba sa s ňou už konečne raz vyrovnať.

Podobne aj iný sekulárny humanista, ktorý rád JB na AZR tvoriacu niekoľko desiatok charitatívnych organizácií pomáhajúcich v núdzi vyhlasuje, že

Tvrdím, že je nezmysel povedať, že každý život má presne rovnakú hodnotu.

Nie sú to len výroky mienkotvorných sekulárnych humanistov o rovnosti hodnôt života, ktoré tak pripomínajú vyjadrenia národných socialistov. Sú to desivé úvahy akokeby vystrihnuté z programových téz NSDAP. Lekárka Minerva navrhuje zaviesť potraty detí aj po narodení, predseda SOĽ Štefan Sládeček a organizátor petície k téme odluky volá po zavedení nútených sterilizácií na Slovensku pre nezamestnaných…

Sekulárny humanizmus a národný socializmus spája až príliš mnoho styčných plôch. Toľko, že je oprávnená obava o mier v Európe. Akokeby sa dejiny opakovali. Len ten národný socializmus sa premenil na socializmus sexuálny. Ak sa spoločné znaky zhodujú, potom aj úvahy o redefinovaní nacistu Hitlera na sekulárneho humanistu nie sú neopodstatnené. Ako sa vám to páči, kamaráti so šarlátovým áčkom?
Ateisti hľadajúci rýchly úder pod pás môžu tvrdiť, že Hitler bol kresťan; podobne kresťania hľadajúci rýchle lacný spôsob ako za každú cenu “vyhrať” budú tvrdiť, že bol ateista. A viete čo? Hitler bol vegetarián! Ó, tí zlí vegetariáni! Taktiež odporúčal, aby rodičia dávali svojim deťom piť mlieko namiesto piva a začal prvú kampaň proti fajčeniu cigariet. (Takže podľa tohto typu “alogického uvažovania”, ktoré sa používa pri týchto argumentoch, ak ste skutočne proti Hitlerovi, mali by ste tuho fajčiť a dávať svojmu dieťaťu pivo!) Ešte lepšie, dajte si pozor, keďže taktiež dýchal kyslík!
Inými slovami, skutočne záleží na tom, či Hitler bol ateista alebo kresťan či nejaký iný veriaci? Len preto, že niekto možno zastával konkrétny svetonázor(spolu s ďalšími názormi) to z neho nerobí hovorcu tohto náhľadu alebo dokonca vzdialeného predstaviteľa iných, ktorí zastávajú tento názor. Nezáleží na tom, ako sa vykresľuje jeho šialenosť, stále bol stelesneným zlom.
K tejto téme sa podelím ešte s jedným citátom. Tento znovu pochádza od Davida Gehriga:
“Ušetrime si rétorické porovnania k Hitlerovi a nacistom pre tých, ktorí si to skutočne zaslúžia–nenávistné skupiny, ktoré sa pyšne zaštiťujú nacistami a ‘revizionisti Holocaustu’, ktorí by chceli odsunúť do ríše fantázie Hitlerove genocídne zločiny”.

Bohužiaľ podhubie sekulárneho humanizmu vytvára podmienky na vznik takýchto nenávistných skupín. Obava o mier v Európe je oprávnená a pokiaľ si to naši sekulárni bratia neuvedomia, premení sa na skutočnosť. Stačí zatiaľ málo – dištancovať sa od nenávistných sekulárnych zoskupení, ako je napríklad IĽP Weisenbachera, ktorý verejne vyzýva na vojnu proti kresťanom. Či politické strany založené na nenávisti voči kresťanom – SOĽ, SaS alebo SKOK.


V článku sú použité aj úryvky z textu majiteľa blogu Katkryptolog


Za článok môžete zahlasovať tu: http://vybrali.sme.sk/c/Bol-alebo-nebol-pan-Hitler-sekularny-humanista/

9 thoughts on “Bol alebo nebol pán Hitler sekulárny humanista?

 1. Pán Hitler bol možno v “civile” celkom príjemný človek, ale ako získal postavenie, moc, zbrane, stal sa z neho, jeho rozhodnutiami, masový vrah. Ako sa prezentoval, katolík či ako sekulárny humanista, nie je rozhodujúce, rovnako ako tí čo nariadili a realizovali vojnu v Kórei, Vietname, Kambodži, Východnom Timore, Afganistane, Juhoslávii, Kuvajte, Iraku, Líbyi, Sýrii, Ukrajine. Zdá sa, že svetonázor v tomto nie je rozhodujúci. Veď, na jednej strane RKC je proti plánovanému rodičovstvu a potratom a na druhej strane rovnakú kampaň nerobí proti nezmyselným vojnám, kde masovo zomierajú mladý ľudia s ďaleko rozvinutejším vedomím ako majú embryá. Ale to neznamená, že som za zásadné zabíjanie zdravých embryí, len poukazujem na farizejstvo RKC. Podľa svetonázoru, podľa toho aké kto náboženstvo vyznáva, sa nedá relevantne posúdiť aký je kto človek. Sekulárni humanisti napr. uznávajú aj situačnú morálku v záujme spoločenského dobra, ak táto nikoho neohrozuje, nikomu neškodí. Okrem toho že náboženstvá hlásajú ničím neoverené bludy, podobne ako sekularisti využívajú veľmi hojne milosrdnú lož aj v osudových záležitostiach

  Like

 2. “. Prízvukujem, že vierovyznaním je aj ateizmus. ” pri tomto som skoncil citanie. dalej som to len prebehol. autor si demagogicky vymysla. proste nie je schopny pochopit, ze niekto ma toho krveziznivca z rozpravkovej knihy proste len na haku.

  Like

 3. ked tak autor prirovnava, tak co povie na ine prirovnanie krestanov k hitlerovi. aj jedni aj druhi upalovali nevinnych. aj ked hitler bol o nieco lepsi, lebo pred spalenim obete usmrtil.

  Like

   • “Kresťania tak konali v rozpore s ideami kresťanstva a Hitler tak konal v súlade s národným socializmom a ateizmom.”
    V čom sa u Hitlera prejavoval ateizmus, aké pravidlá, zásady ateizmu uplatňoval, z ktorých by plynulo jeho konanie ? Ja o negatívnych zásadách ateizmu neviem až na to, že rozprávky o bohoch a nadprirodzenom svete duchov považujú za ilúziu. Nič viac. A žijú bežným životom ako aj veriaci v bohov.

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s