40 absurdností filozofického ateizmu.

Krátke zhrnutie najabsurdnejších postojov sekulárnych humanistov filozoficky vychádzajúcich z ateizmu. Alebo ako luhára a hlupáka pri klamstve pristihnúť 🙂

40 absurdností filozofického ateizmu by sa mohlo volať aj 40 absurdností liberalizmu, 40 absurdností sekulárneho humanizmu alebo akokoľvek podobne. Pretože sa v praxi stiera rozlišovanie liberála, ateistu a sekulárneho humanistu. Splývajú do akéhosi viacchuťového guláša navzájom si odporujúcich floskúl, klišé, prehláseni, výrokov, tvrdení, mýtov a bludov.  


 1. Hlásite sa k teórii evolúcie napriek tomu, že ju neviete vysvetliť.
 2. Napriek osvojeniu teorie evolúcie poburuje vás ironická zmienka o opičom pôvode.
 3. Alibisticky tvrdíte, že človek nepochádza z opice, ale mal s opicou spoločného predka. No nedokážete stráviť pripomenutie skutočnosti, že tým spoločným predkom mohol byť potkan.
 4. Tvrdíte, že všetko má svoju príčinu. Okrem vesmíru, o ktorom absurdne tvrdíte, že vznikol prakticky z ničoho a bez príčiny.
 5. Posmievate sa ľuďom staroveku za ich vieru v plochosť Zeme a ako dôkazy potvrdzujúce ich omyl predkladáte fotografie Zeme z Mesiaca. Hoci ľudia v staroveku také fotografie nemali…
 6. Ľudia staroveku sú vám za ich kozmologický svetonázor smiešni – veď verili v Zem plochú ako doska! Hoci sám klopíte uši a zatvárate oči po podobnej otázke na tvar vesmíru.
 7. Neveríte v Boha, lebo vám ho kresťania nevedia definovať. No súčasne tvrdíte, že ateisti majú skutočnú morálku…. hoci ju tiež nedokážete zadefinovať.
 8. Ste proti kapitalizmu, no v nedeľu by ste najradšej nechali pracovať všetkých, okrem seba a spriatelených úradníkov.
 9. Homosexualita je vám odporná už pri predstave. No napriek tomu tlieskate zákonom LGBT komunít, ktoré tieto prejavy ľudskej sexuality chcú chrániť zákonom.
 10. Zastávate názor, že planéta je preľudnená a že je nevyhnutné brániť rodeniu detí zdravých matiek. No súčasne ste ochotní z verejného poistenia preplácať nájomné pôrody pre LGBT.
 11. Považujete za správne prijať emigrantov z Afriky, no súčasne máte problém odškodniť a ospravedlniť sa za vyhnanie sudetských Nemcov a slovenských Maďarov z povojnového Československa a prijať ich naspäť.
 12. Považujete za správne viesť vojnu proti Rusom na Ukrajine za ich snahu uplatniť svoje právo na sebaurčenie podľa Deklarácie ľudských práv a slobôd a naplniť tak svoju túžbu pripojiť sa k Rusku. No súčasne ste proti rovnakým sankciám voči Číne za ich anexiu Tibetu proti vôli Tibeťanov.
 13. Tvrdíte, že neexistencia Boha sa nedokazuje, lebo záporné dôkazy sa nedokazujú. Na ak vám nenabehne výplata na účet, jej neexistenciu na vašom účte svojmu zamestnávateľovi hravo dokážete napriek tomu, že je to rovnako záporné dokazovanie.
 14. Tvrdíte, že zákazom výberu náboženského smerovania výchovy svojich detí vám záleží na dobre detí. No hodiny náboženstva by ste súčasne presunuli mimo areál školy. Na výhradu, že pri presune detí na hodinu náboženstva mimo areál školy sú tieto vystavené zvýšenému riziku usmrtenia na ceste absurdne odpovedáte slovami “No a čo!?”
 15. Uvedomujete si, že cieľom náboženstva je výchova k hodnotám kresťanstva. A súčasne sa dožadujete alterantívneho vyučovania ateizmu napriek tomu, že ateizmus nemá žiadne hodnoty.
 16. Dožadujete sa alterantívneho antiteistického vyučovania na školách, napriek tomu, že nie je alternatívou k ničomu. Lebo na školách sa antiateizmus nevyučuje.
 17. Prehlasujete, že aj deti z ateistických rodín majú právo na výchovu k etike bez náboženských koreňov a preto ich prihlasujete na hodiny etiky napriek tomu, že učebné osnovy etickej výchovy zostavil odborník kresťan a jezuita Ladislav Lencz.
 18. Dožadujete sa otvorenej slušnej a vecnej diskusie. No vyhýbate sa diskusii s oponentom, ktorý argumentuje slušne a vecne.
 19. Nadšene tlieskate vete: Nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli slobodne povedať. No paradoxne nepoburuje vás ocenenie akejsi dámy z redakcie Pravdy titulom “Humanista roka” za manipuláciu s verejnou mienkou, cenzúru a zmazávanie blogov v období pred referendom o rodine.
 20. Ak váhate, či vybrané rozhodnutie je správne alebo nie, prehodnotíte jeho prínos. Ak poškodzuje akýmkoľvek spôsobom cirkev, spochybňuje a znevažuje kresťanstvo a kresťanov, budete také rozhodnutie považovať za správne, nech by aj pošliapavalo všetky vami definované pravidlá morálky.
 21. Presviedčate všetkých naokolo, že ste ako “humanista” proti vojnám a súčasne ani slovíčkom neodsúdite gigantické násilie páchané na kresťanoch po celom svete.
 22. Tvrdíte, že Kristus nikdy neexistoval, no napriek tomu nemáte problém spochybňovať jeho skutky, sexuálnu orientáciu a učenie. A nevidíte v takom absurdnom postoji žiadny rozpor.
 23. Študujete medicínu z kníh nezaťažených kresťanskou dogmatikou, v ktorých sa píše, že život začína počatím. No napriek tomu tvrdíte, že život sa začína až pôrodom.
 24. Hlásite sa k odkazu tzv. Veľkej francúzskej revolúcie – Sloboda, rovnosť, bratstvo! – no nemáte problém súčasne tvrdiť, že rovnosť ľudí je prežitok v rozpore s evolúciou.
 25. Odsudzujete národný socializmus pre učenie o nerovnosti ľudských rás, lebo odporuje odkazu tzv. Veľkej francúzskej revolúcie – Sloboda, rovnosť, bratstvo! – a súčasne súhlasite s pokusmi vedcov snažiacich sa vyšľachtiť nové kvalitnejšie rasy ľudského rodu.
 26. Odsudzujete komunistický režim spred roka 1989 a súčasne podporujete organizácie nadväzujuúce na hodnoty minulého režimu – napr. o.z. Prometheus
 27. Odsudzujete hitlerizmus a nemáte problém s manipulatívnou argumentáciou rovnakého druhu, akú používal kedysi Goebels a dnes používajú liberáli s sekulárni humanisti.
 28. Presviedčate všetkých naokolo, že holokaust má katolícke korene a ako dôkaz citujete protestantských duchovných kolaborujúcich s Hitlerom.
 29. Tvrdíte, že nacizmus bol kresťanský napriek tomu, že sa tento vo svojej ideologickej podstate postavil proti hodnotám kresťanstva.
 30. Tvrdíte, že EU má antické korene, no nespomeniete si na žiadnu preferovanú hodnotu antiky, ktorá by pretvala dodnes.
 31. Viete citovať Hitlera na podporu dôkazu jeho kresťanského zmyšľania. No nie ste schopný korigovať svoj postoj po vypočutí si protikresťanských citácií pochádzajúcich od toho istého pána.
 32. Po vzhliadnutí videí Islamského štátu s popravami humanitárnych pracovníkov voláte po krvavej odplate voči islamským krajinám, no odsudzujete križiacke výpravy, ktoré boli odpoveďou na gigantické násilie moslimov tej doby páchanom na bezbranom obyvateľstve a kresťanských pútnikoch putujúcich do Svätej zeme.
 33. Hlásite sa k Francúzskej revolúcii, lebo milujete slobodu slova, konania a presvedčenia napriek tomu, že udalosti spojené s touto udalosťou patria medzi najkrvavejšie míľniky histórie Európy.
 34. Tvrdíte, že Slovensko bol klerofašistický štát a nechcete počuť, že až viac ako 90% účastníkov SNP boli kresťania.
 35. Odsudzujete starovekého reformátora Mohameda alebo stavanie pamätníkov prominentnom Slovenského štátu a súčasne obdivujete sochy zobrazujúce masového vraha Napoleona.
 36. Voláte po slobode svetonázoru a súčasne vynakladáte všetky sily a argumentančý potenciál na to, aby ste zabránili prijať zákon o výhrade vo svedomí a to napriek tomu, že tento zákon by ukotvil slobodu svetonázoru aj pre ateistov, po ktorej tak voláte.
 37. Tvrdíte, že Cirkev je najkrvavejšou organizáciou na svete a nikto nemá na rukách toľko nevinných obetí ako kresťanstvo. No zo štatistiky nevyplýva, že by bol vzťah medzi zločinnosťou a príslušnusťou ku kresťanskému vierovyznaniu. Tiež z nej nevyplýva, že kresťanské vierovyznanie bolo príčinou páchania zločinu alebo že by ateizáciou spoločnosti sa znižovala kriminalita. Ba práve naopak – ateistické ideológie sú až 100 krát zločinnejšie ako kresťanstvo.
 38. Odmietate názor, že kresťania vybudovali západnú civilizáciu a súčasne bez výhrad akceptujete zadefinovanie západného európskeho civilizačného priestoru tak, ako ho zadefinovala Cirkev – západná civilizácia končí tam, kde je postavená najvdialenejšia kresťanská katedrála.
 39. Vysmievate sa kresťanom za to, že veria Biblii, kde je netopier nazývaný vtákom (v súlade so starovekým triedením živočíšnych druhov podľa živlov) a nie cicavcom tak, ako ho nazval stáročia po spísaní biblických textov syn evanjelického kňaza Carl Linné ( v súlade s jeho novou architektúrou triedenia živočíšnych druhov podľa spôsobu privádzania mláďat na svet, kŕmenia a anatomických znakov) a nevidíte v tom absurdnosť.
 40. Odmietate kresťanskú vierouku, obrady, nebeskú “faunu i flóru” i zvyklosti, a napriek tomu navštevujete na Dušičky hroby svojich známych a príbuzných, aby ste si nad 70 kg zahnívajúceho mäsa, ktoré bolo kedysi telom vašej matky, zapálili sviečku a spomenuli si na ňu. Hoci spomínať si na ňu môžete aj v obyvačke pri poháriku dobrej lavorovice bez strachu zo spoločnosti stoviek kresťanov potulujúcich v tom čase po cintorínoch. A absurdnosť vo vašej ateistickej metafyzike nevidíte.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk: http://vybrali.sme.sk/c/40-absurdnosti-filozofickeho-ateizmu/

Našiel sa aj hrdina schopný oponovať. Tak na rozveselenie https://www.youtube.com/watch?v=qtGOhCv9QcQ

40 thoughts on “40 absurdností filozofického ateizmu.

 1. ten posledny bod …. to chces tvrdit, ze ste vy krestania vymysleli uctu k predkom? Lasku k matke? Hlupak.
  Naposledy som bol slusny a snazil som sa argumentovat, no tato parodia na cloveka si to nezasluzi. Taku koncentraciu logickych klamov, absurdnosti a hluposti som uz dlho nevidel.
  Ved ty by si nevahal v neme svojej viery zabijat. Hlupak … Co si ten tvoj boh pomysli, ked ta bude musiet sudit? Ale vlastne ta stvoril na svoj obraz.

  Like

 2. Článok je hrubá, neodôvodnená demagógia pochádzajúca z kostolových kázní náboženských pastierov.
  Filozofický ateizmus je založený na skutočnosti, že žijeme len raz a máme širokospektrálne vedomie, ktoré definitívne zaniká pri našej smrti tak, ako pri všetkých živých tvoroch.

  Like

  • Ja ďakujem autorovi článku za výbornú prácu!Súhlasím s ním na 100 %!
   Tvrdíš nepravdu,ak píšeš,že autor to má z kostolných kázní.Ja do toho kostola chodím pravidelne a nič z toho,čo tu autor píše som v kostole nepočula.Nie v tejto forme a takto podané.
   Kňazi v homílii rozoberajú slová svätého písma,ktoré na konkrétny deň pripadnú.

   Na to,že na tomto svete v takejto telesnej schránke,akú máme dnes, žijeme iba raz, na to netreba žiadnu filozofiu.To je fakt.
   Spomínaš akési “širokospektrálne vedomie”.Č to je?!Odkiaľ sa vzalo?!!A na čo bolo človeku dané?!!
   Len na to,aby vedel ako má skryť neplechu,ktorú urobil?Aby ho nik neprichytil pri zločinoch,a…inak je všetko OK?
   Ako by sa človek líšil potom od zvieraťa?!!

   To nie je žiadna filozofia,ale jednoduchá zámienka,ako si učičíkať svedomie.
   Česť,odvaha,láska,pravda,vernosť,spravodlivosť,dobré skutky,čistota duše,úcta k blížnemu…tie môžu ísť do koša…veď aj tak po smrti nebudú na nič!!
   Vaše heslo je :”Žime, hoci aj na úkor iných..a po nás potopa!”

   Like

 3. re:sta2rky
  Spomínaš akési “širokospektrálne vedomie”.
  Podľa tvojho vyjadrenia,citujem ťa:”Do širokospektrálnosti nášho vedomia, ktoré sídli v mozgu, patrí naše svedomie, city, pocity emócie atď..
  Neodpovedal si mi na moju otázku a nenapísal si,čo to je.
  Ďalej tvrdíš,že “širokospektrálne vedomie”,ktoré podľa teba” ktoré sídli v mozgu”…ako to dokážeš?!!
  Daj mi,prosím,odpoveď na tieto moje 2 otázky.
  Ďakujem.

  Like

  • milka, nakoľko sa znova pýtaš, zrejme si neprečítala moje texty na ktoré som ti dal odkaz. Na to čo sa pýtaš, si môže dať odpoveď každý sám, ale keď si to nevyčítala z textu, odpovedám:
   1. Vedomie je schopnosť živého organizmu vnímať seba a svoje okolie v najširšom slova zmysle. Teda vnímať čo sa v nás a okolo nás deje, emocionálne, pocitovo aj reagovať.
   2. Tak ako sa vyvíja, rastie naše telo, organizmus, rozvíjajú sa aj schopnosti a pamäť nášho mozgu. Ak poznáš niektorý iný takýto orgán doplň ma.
   Náboženstvami účelovo vymyslená nesmrteľná duša je len fikcia v ktorú môžeš veriť, ale nijako sa neprejavuje. Na druhej strane pri biologickej smrti zaniká definitívne náš mozog a tým aj naše vedomie, tak ako aj pri iných živých tvoroch.
   Ak máš aj iné racionálne poznatky, rád si ich prečítam.

   Like

 4. re:sta2rky
  Prepáč,ak sa pýtam v diskusii na isté veci,ktoré tvrdíš.Odpovedz mi,prosím tu,v diskusii a neodkazuj ma na svoje texty.
  Predtým si písal,že,citujem ťa :”širokospektrálne vedomie, ktoré definitívne zaniká pri našej smrti tak, ako pri všetkých živých tvoroch….
  Nevysvetlil si mi,čo myslíš výrazom “širokospektrálne vedomie”.A tvrdil si,že ono má sídlo v mozgu.Ani toto tvrdenie si neobhájil.
  Ak by to bolo z človekom tak,ako ty tvrdíš,človek by patril do kategórie zvierat.
  Toto je iste nepravda.
  Človek pozná nielen emócie,ktoré vyjadrujú aj zvieratá,ale ich vie aj vedome ovládať.Z vlastnej vôle a bez toho,že by potreboval drill ako zviera.
  A človek má v sebe oveľa viac.Pozná napr.túžbu po kráse,túžbu po vzdelaní,vie tvoriť,vie rozlišovať medzi dobrom a falošným predstieraním dobra,má v sebe túžbu po večnom dobre,má v sebe svedomie,ktoré ho naviguje,aby konal dobré veci a vyvaroval sa zla.
  Človek má v sebe nesmrtelnú dušu a konanie dobra,je pre neho životodarné a potrebné.

  Tvrdíš,že:”2. Tak ako sa vyvíja, rastie naše telo, organizmus, rozvíjajú sa aj schopnosti a pamäť nášho mozgu. Ak poznáš niektorý iný takýto orgán doplň ma.
  Aj tu ti musím oponovať.Schopnosti a pamäť “nerastú” v človeku samé od seba.
  Fyzické telo,pokiaľ má dostatočnú výživu a podmienky na rast,napr.aj zdravie,..to prakticky rastie akoby samo.Aj tu je však dôležité,ako telo trénujeme a pripravujeme na fyzické výkony.
  So schopnosťami človeka je to inak.Ak človeka nevzdelávame,jeho schopnosti sa nerozvíjajú.
  O tom pojednáva pedagogika a didaktika.
  Sú známe príbehy,že zviera si “osvojilo” malé dieťa ..a to žilo a rástlo s ním podobne ako ostatné zvieratá.

  Človeka evidentne tvorí jednota tela a duše.A na tom,v akom stave máš svoju dušu,ako pracuješ na tom,aby si sa ako človek duševne rozvíjal,na tom záleží ešte viac.
  Duša nie je nikým vymyslená ,každý ju jednoducho má.
  A táto duša je nesmrtelná!
  Ja ti môžem o to svedčiť.Po smrti mojej mamičky nás vychovával s láskou náš úžasný a dobrý tato.
  Časom sa sestra vydala a jej manžela náš otec otec prijal tiež s otcovskou dobrotou. správal.
  Otec neskôr zomrel.
  Asi týždeň po jeho smrti,bolo to za bieleho dňa a ja som niečo v dome robila..otvorili sa dvere a ja som videla siluetu muža.Nič jasného,iba silueta.
  Bol to môj otec.Oslovil ma zdrobnelinou môjho mena,ako to robil vždy a požiadal ma,aby som odovzdala istý dôležitý odkaz sestrinmu mužovi.
  Odkaz som odovzdala.Po istom čase sa ukázala jeho pravdivosť.
  Dobrý otec nám preukázal dobro aj po smrti.

  Like

  • “Človek pozná nielen emócie,ktoré vyjadrujú aj zvieratá,ale ich vie aj vedome ovládať.Z vlastnej vôle a bez toho,že by potreboval drill ako zviera.
   A človek má v sebe oveľa viac.Pozná napr.túžbu po kráse,túžbu po vzdelaní,vie tvoriť,vie rozlišovať medzi dobrom a falošným predstieraním dobra,má v sebe túžbu po večnom dobre,má v sebe svedomie,ktoré ho naviguje,aby konal dobré veci a vyvaroval sa zla.
   Človek má v sebe nesmrtelnú dušu a konanie dobra,je pre neho životodarné a potrebné.”
   Celkom dobre si opísala časť toho, čo som myslel pod širokospektrálnosťou nášho vedomia. Ja som písal, že človek má také danosti ako ostatné živé tvory čo sa týka ich života a zániku smrťou. Do akej miery majú jednotlivé živé tvory (rastliny, živočíchy, ľudia) rozvinuté svoje vedomie určite to záleží od ich biologických dispozícií, prostredia a ďalších aj tebou spomínaných okolností, ktorým napomáha aj správna edukácia. Viem ťa pochopiť čo s týka viery v nesmrteľnú dušu. Máme vo svojom vedomí, cez DNA štruktúru a gény, geneticky zakódovaný silný pud sebazáchovy a ten veľmi rád príjme náboženstvami ponúkanú milosrdnú lož o nesmrteľnosti.
   Mnohé danosti nášho mozgu poznáme, iné ešte celkom nie a možno práve ten tvoj zážitok súvisí s takouto ešte možno nepoznanou schopnosťou zomierajúceho mozgu a citlivosťou, selektivitou, či rezonanciou s ešte žijúcou osobou. Ja tam nevidím nesmrteľnú dušu. Ale aj tak ako to vnímaš aj ty je prijateľné ak z toho nevyvodíš vieru v nejaké náboženstvo.

   Like

 5. Každý živý tvor má vedomie, aj chladnokrvný vrah. Úroveň, akási intenzita vedomia je rôzna u ľudí aj jednotlivých živých tvorov.

  Like

   • Henry Bergson, laureát Nobelovej ceny, francúzsky filozof, sa v jednej svojej filozofickej eseji zaoberá intenzitou vedomia a prichádza k záveru, že aj atóm môže mať akési vágne vedomie. Ja celkom s ním súhlasím, veď ako dokáže na všeličo možné reagovať. Rovnako je to aj s rastlinami a inými tvormi. Prečo by nie, aj spermia?

    Like

   • Potom neexistuje bezvedomie 🙂
    Relativizácia pojmov a rozširovanie významu slov nakoniec povedie k efektu známemu ako biblické pomätenie jazykov. Otázka je, či to pomätenie je nevyhnutnosťou.

    Like

 6. Bezvedomie čoho? Ak napr. človek reflektuje seba a svoje okolie – žije, je pri vedomí, je možné, že toto vedomie môže dočasne, alebo trvale stratiť. Je v bezvedomí, alebo zomrel. Akým životom žijú jeho orgány, bunky, atómy jeho tela, to nevedel ani H.B. ale zrejme aj takýto druh vedomia mal na mysli. Čo má s tým dočinenia Biblia, neviem.

  Like

 7. Re:sta2rky
  Píšeš tu o veciach,ktoré sa mi zdajú zatiaľ vedecky nedokázané.Názor toho vedca,alebo onoho vedca,to je iba názor osoby.
  Svoj názor si však vedec musí dokázať obhájiť.
  Citujem ta:”Do akej miery majú jednotlivé živé tvory (rastliny, živočíchy, ľudia) rozvinuté svoje vedomie určite to záleží od ich biologických dispozícií, prostredia a ďalších aj tebou spomínaných okolností, ktorým napomáha aj správna edukácia.”
  O eudukácii hovorme iba u človeka!
  Zviera,najmä inteligentného jedinca svojej rasy,dokážeme na niečo vycvičiť drilom,napr pes vie vyhľadat drogu,ale aj to chce iba výcvik.Sám od seba by pes ,bez predošlého výcviku, neišiel bojovať s drogovým biznisom!
  Ak splietaš dokopy rastliny,zvieratá aj človeka,..je to chyba.
  U rastlin nemožno hovoriť o vedomí.
  To iba Všemohúci BOH do ich buniek vpísal určité informácie,ktoré si oni medzi sebou odovzdávajú z generácie na generáciu.
  Tu sa prejavila nekonečná Božia múdrosť a genialita.
  Môj zážitok sa netýka žiadnych nepoznaných skutočností!Ja som realista!Jednoducho tu môj otec bol!A keď otec zomrel pred týždňom,nemal s tým už nič jeho zomierajúci mozog.
  Jednoducho pochop,že aj ty,tak ako ja,si absolútny originál!Nikto nikdy na tomto svete nebol taký ako si ty a už nikdy nebude.
  Jedinečný a neopakovateľný!Milovaný a vzácny,ktorému BOH dal na tomto svete dôležitú úlohu.
  A potom,keď ukončíš život tu na zemi,sa ten nádherný Boží výtvor nezničí.Taj je to logické a správne.
  Fyzické telo nie je dôležité.Dôležité je to,čo táto fyzická schránka ukrýva,to čo tvorí tvoje JA.
  A to je pre milujúceho BOHA také vzácne!

  Like

  • “Píšeš tu o veciach,ktoré sa mi zdajú zatiaľ vedecky nedokázané.Názor toho vedca,alebo onoho vedca,to je iba názor osoby.” Mnohé vedecké hypotézy, teórie sú ešte nedokázané a mnohí ľudia ich považujú za možné, podobne, ako nábožensky veriaci a tí tiež bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov

   “O eudukácii hovorme iba u človeka!” Ja som v cirkuse videl robiť zvieratá všeličo možné, čo ich ľudia naučili. Ja napr. našu mačku otvoriť si dvere a použiť záchodovú misu. A nebolo to drilom,potrebovala to. Stačilo jej to pár krát ukázať. Nepovyšujme sa a nepodceňuje iné živé tvory.

   “Tu sa prejavila nekonečná Božia múdrosť a genialita.” Aj takýto pohľad na veci okolo nás je možný u nábožensky veriaceho človeka, no zdá sa mi neracionálny.

   “A potom,keď ukončíš život tu na zemi,sa ten nádherný Boží výtvor nezničí.Taj je to logické a správne.
   Fyzické telo nie je dôležité.Dôležité je to,čo táto fyzická schránka ukrýva,to čo tvorí tvoje JA.
   A to je pre milujúceho BOHA také vzácne!” A toto vieš aj vedecky dokázať, či je to len názor tvojej osoby?

   Like

 8. re:sta2rky
  Najskôr tie zvieratá.Mačky poznám.Nehovor mi,že potrebovala ísť na WC,teda tam hneď začala chodiť.
  Na otvorenie dverí mačka nepotrebuje rozum.Patrí to ku jej výbave.Veď je to lovec!
  Toho psa som ti dala ako príklad!

  Pes by sám od seba nikdy nepochopil,aké nebezpečné sú drogy,ako je treba naplánovať postup boja proti priekupníkom drog,ako je treba medzinárodne spolupracovať..atď.
  Toto vie iba ľudská bytosť!
  Aj keď sú zvieratá šikovné a máme ich radi sú to iba zvieratá.
  Nikdy nebudú riešiť problémy výstavby diaľnic,bankových pôžičiek,-.–

  A dôkazy Božej lásky?Predsa BOH poslal svojho jediného Syna na svet…ostatné už poznáš!Je to vedecky dokázané!
  Ľudské telo ..je z hliny zeme..teda ho tvorí,iba to fyzické telo množstvo prvkov..podlieha chorobám,stárne,opotrebováva sa,… a je dobré,že človek nežije večne!Mať tu večne istých lotrov..no,ďakujem pekne!
  Ja viem sama na sebe a svojom živote dokázať,že nebyť Božej pomoci,..bolo by zle!

  Like

 9. Kostolový blud – A dôkazy Božej lásky?Predsa BOH poslal svojho jediného Syna na svet…ostatné už poznáš!Je to vedecky dokázané!
  Čo je vedecky dokázané?
  Nepravdepodobné osobné presvedčenie – Ja viem sama na sebe a svojom živote dokázať,že nebyť Božej pomoci,..bolo by zle!

  Like

 10. Komunismus odstraní věčné pravdy,!!..a nastolí bludy.

  Manifest komunistické strany z roku 1848 slibuje: „Komunismus odstraní věčné pravdy, odstraní náboženství, morálku.
  Varování od Pia IX., který v encyklice Qui pluribus z roku 1846 učí, že mezi rozumem a vírou nemůže být rozpor, čl. 6: „víra osvobozuje rozum od každého omylu a obdivuhodně ho osvěcuje poznáním božských skutečností.“

  O živote a smrti Ježiša Krista,o tom,ako pôsobil a pôsobi Ježiš Kristus v dnešných časoch, sú sú státisíce kníh.Nedá sa to tu vypísať.
  Jedno ti však potvrdím.Ježiš žije a pôsobí!

  Like

 11. To čo si popísala považujem za tvoje osobné premisy na základe ktorých si vytváraš svoju vieru a postoje, lenže neskúmaš či tie premisy sa zakladajú na pravde, či sú pravdivé. Viera umožňuje veriť aj v nepravdy. Mnohokrát sa jedná o poveru, alebo naivitu.
  Ja si uvedomujem, že žiadna náboženské viera, Ježiš, Abrahám, Mohamed, Budha nikoho nezachráni od definitívneho zániku smrťou, ktorá ukončí náš krásny život tu na Zemi tak, ako je to so všetkými živými tvormi. Uznávam, že tvoja náboženská viera ti pomáha prekonávať ľahšie útrapy života cez nádej, že na druhom svete ti bude lepšie. Žiaľ, nedozvieš sa to, lebo pri smrti definitívne zaniká aj tvoje vedomie.

  Like

 12. re:sta2rky
  Citujem ťa:”Žiaľ, nedozvieš sa to, lebo pri smrti definitívne zaniká aj tvoje vedomie.”
  Tak teraz si ty prejavil svoju ateistickú vieru,..a v to,čo s tým súvisí.
  A veríš v nepravdu.Alebo nedokázanú vec.
  Opakuješ slová niekoho,a sám v to veríš,..totiž v to,o čom zo žijúcich nemá nikto dostatočné vedomosti.

  Čo sa deje s ľudským vedomím po smrti človeka,to nemôže nateraz.žiadny vedec dokázať.
  Ak to niekto ako vedec chce tvrdiť,hovorí nepravdu.
  Viera však môže dokazovať pravdu o večnom živote duše človeka na základe výpovedí autority,ktorá to tvrdí.
  A to najvyššej autority..BOHA!

  Ty veríš vedcovi,ktorý vypovedal nejaký nepotvrdený názor len na základe toho,že ho v istom odbore považuješ za autoritu.
  A moja viera sa odvádza od učenia Najvyššej autority-BOHA!

  Like

 13. milka – To čo tu ja píšem sú moje autentické vedomosti, skúsenosti a poznania, odrážajúce realitu. Nejedná sa o žiadnu moju vieru, lebo to čo som popísal dokážem zmeniť, ak ma niekto presvedči, že niečo z toho nie je pravdivé alebo pomýlené.. Jedine hlupák zotrváva vo svojom omyle a nezmení svoj názor aj keď vie, že nie je pravdivý.
  A k vedeckému dôkazu zániku vedomia. Sídlom nášho vedomia je mozog. Ak ho poškodíme úrazom, alebo inak, mení sa aj naše vedomie a dá sa totálne utlmiť aj celkovou anestéziou napr. pri operáciách. Po smrti, tento úžasný orgán prestáva byť funkčný lebo nie je vyživovaný, zásobovaný kyslíkom a biologicky sa rozkladá v zemi, alebo je spálený v krematóriu. Je to neblahá skutočnosť nielen pre veriaceho, ale pre každého z nás. Príroda sa zdá v tomto prípade krutá, keď ničí ten zázrak prírody – naše vedomie.
  Nábožensky veriaci si dokážu kompenzovať túto neblahú skutočnosť milosrdnou lžou o nesmrteľnej duši a ilúziami o akomsi bohu.
  Tou poslednou vetou si ma prekvapila. Z nej vyplýva, že máš kontakt na iluzórneho boha od ktorého prijímaš svoje náboženské učenie. Nehanbíš sa tak nehorázne klamať tak, ako to robia aj kňazi??

  Like

 14. re:sta2rky

  Veď práve na toto som sa ťa pýtala.Napíš mi meno aspoň jedného vedca,ktorý vedecky dokázal,že duša človeka po smrti nežije ďalej!
  Citujem ťa: “A k vedeckému dôkazu zániku vedomia. Sídlom nášho vedomia je mozog. Ak ho poškodíme úrazom, alebo inak, mení sa aj naše vedomie a dá sa totálne utlmiť aj celkovou anestéziou napr. pri operáciách. Po smrti, tento úžasný orgán prestáva byť funkčný lebo nie je vyživovaný, zásobovaný kyslíkom a biologicky sa rozkladá v zemi, alebo je spálený v krematóriu.”
  Ty píšeš o vedomí,ja o tom,čo ja a aj ty v sebe označujeme výrazom JA.Teda píšem o tom,čo tvorí duchovnú časť človeka-o duši.
  Mozog je orgánom centrálnej nervovej sústavy.No nič neviem o tom,že by bol aj sídlom duchovnej podstaty človeka-duše.Práve tak,ako srdce nie je sídlom lásky.
  Tvoje tvrdenia sú nepodložené.

  Zaujímavá je aj druhá časť toho,čo tvrdíš,citujem ťa:”Tou poslednou vetou si ma prekvapila. Z nej vyplýva, že máš kontakt na iluzórneho boha od ktorého prijímaš svoje náboženské učenie. Nehanbíš sa tak nehorázne klamať tak, ako to robia aj kňazi??”
  Z môjho tvrdenia,že sa spolieham na autoritu BOHA,nevyplýva že s ním mám kontakt!To tvrdíš ty.

  Ale zhodou okolností,môžem sa tým pochváliť,že moja viera v Boha je taká,že jasne cítim,ako ma BOH vedie,viem ako sa kedy mám zachovať ak ide o dôležitú vec,..atď.Ja HO prosím o pomoc a ON mi evidentne pomáha.Ja neklamem,lebo ten kontakt s BOHOM mám.Práve tak,ako tisíce iných ľudí.
  Kňazi neklamú,ak učia o BOHU.
  Ja ťa tu nechcem presviedčať taktiež.Je to tvoja vec,či v BOHA veríš,alebo nie.
  Okolo nás je toľko dôkazov existencie BOHA,že už k tomu netreba nič dodať.
  A vyprosujem si od teba urážky typu,že sa mám hanbiť, a že klamem,..
  Ak v Boha neveríš,to je tvoj problém.
  Ja v BOHA verím a je to moja vec!

  Like

 15. A ty poznáš vedca, ktorý ti potvrdí, že človek má náboženstvami vymyslenú nesmrteľnú dušu? Podľa mňa, je to náboženstvami vymyslená milosrdná lož, pomocou ktorej ti sľubujú nádej na večný život, po ktorom prahne väčšina ľudstva vďaka prirodzenému pudu sebazáchovy.
  “A moja viera sa odvádza od učenia Najvyššej autority-BOHA!” Moje konštatovanie vychádzalo z tohoto tvojho tvrdenia. A z neho jasne plynie, že máš kontakt na, podľa mňa iluzórneho, vymysleného, neskutočného boha a teda klameš.
  Rovnako, to čo ďalej píšeš, sú akési tvoje domnienky podložené len tvojou náboženskou orientáciou a nemajú vedeckú hodnotu. Keď ti už ide o vedecké dokazovanie. Ale v náboženstvách o žiadnu vedu nejde, tie sa pohybujú v polohe viery a tá nevyžaduje racionálne a reálne dokazovanie, ba jej dožadovanie sa býva označované za hriešne či necnostné. Viď príbeh o Tomášovi.

  Like

 16. re:Učenie je jedno a kontakt je druhé!Niekto verí v autoritu BOHA,no nechodí do kostola,nemodlí sa,..

  Duchovno,duša..teda nie fyzikálny svet, potvrdzuje veda.
  Priamo existencie BOHA sa dotýka teológia.
  Existuje napr. biblická história,ktorá dokazuje napr. vykopávkami to,o čom píše Biblia.
  Samozrejme to,čomu hovoríme duševný svet,hoci nemusí ísť o veriaceho človeka,tým sa zaoberá viacero vedných odborov,napr. psychológia,…atď.,..

  Like

 17. To čo si popísala svedčí o značnej neinformovanosti a plytkosti rozumu. To čo považuješ za duchovno súvisí s danosťami, vlastnosťami a schopnosťami nášho mozgu a ozaj sa s tým zaoberá psychológia vedeckými postupmi, na rozdiel od teológie, ktorá je jalová paveda.
  Niektoré Bibliou opisované udalosti mohli mať reálny základ podobne ako aj iné starodávne knihy. No neviem čo si tým chcela povedať.

  Like

 18. Na rozdiel od teba,celý vedecký svet si neopováži označiť teológiu za pavedu.
  Existuje biblická história,ktorá sa zaoberá vedeckým skúmaním Bibliou popisovaných historických skutočností.
  Starý zákon napr.popisuje aj veci,ktoré sa dotýkajú dôb predkresťanských,lebo Ježiš Kristus bol Žid.
  A Židia sa taktiež veľmi seriózne zaoberajú svojou históriou!
  Narodením Ježiša Krista sa začína písať nový letopočet.Sú udalosti,ktoré sa začali pred narodením Ježiša Krista,a sú také, ktoré sa stali po JEHO narodení.
  JEHO narodenie bolo tak významným medzníkom v dejinách ľudstva!
  BOH prišiel na tento svet.

  Teda nemôžeš tvrdiť to ,čo si napísal,citujem ťa:”Niektoré Bibliou opisované udalosti mohli mať reálny základ podobne ako aj iné starodávne knihy.”
  Biblia síce nie je o histórii,ale zachytáva vo svojich textoch aj mnohé historické fakty.

  Píšeš,že nevieš,čo som chcela povedať poukázaním na psychológiu,teológiu,biblickú históriu,..a.i.
  Nuž to je moja odpoveď na toto tvoje tvrdenie:”Rovnako, to čo ďalej píšeš, sú akési tvoje domnienky podložené len tvojou náboženskou orientáciou a nemajú vedeckú hodnotu. Keď ti už ide o vedecké dokazovanie. Ale v náboženstvách o žiadnu vedu nejde, tie sa pohybujú v polohe viery a tá nevyžaduje racionálne a reálne dokazovanie, ba jej dožadovanie sa býva označované za hriešne či necnostné. Viď príbeh o Tomášovi.

  Like

 19. “JEHO narodenie bolo tak významným medzníkom v dejinách ľudstva!
  BOH prišiel na tento svet.”
  Táto mantra platí pre nábožensky veriacich kresťanov. Pred tým tu nebol? A ako je to teraz?
  Som rád, že sa s mojím výrokom stotožňuješ. Zrejme vystihuje môj pohľad na náboženstvá.

  Like

 20. Čo týmto myslíš:”Som rád, že sa s mojím výrokom stotožňuješ. Zrejme vystihuje môj pohľad na náboženstvá,”?!Neviem o tom,že by som pritakala na niečo,čo tvrdíš.

  Iste poznáš historický vedecký výraz,.PRED NARODENÍM KRISTA,alebo PO .NARODENÍ KRISTA.
  Používa sa ako jasný bod,ktorý znamená deliacu čiaru v dejinách ľudstva! Už to tak bude naveky!
  Je to najväčšia udalosť v histórii ľudstva!
  To nie je mantra kresťanov,ale historický fakt!
  BOH prišiel na svet,žil tu,vyučoval,obetoval svoj život za nás na kríži ..vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia!
  Nakoniec nám dokázal aj to,o čom bola táto naša debata.
  Že ľudská duša je nesmrteľná.Človek sa musí snažiť žiť najlepšie ako vie.Musí ísť cestou,ktorú mu jasne vytyčuje 10 pravidiel-10 Božích prikázaní!
  Geniálne zhrnutie pravidiel ľudského života do 10 bodov,a ich dodržiavanie, prináša dobro pre človeka samotného a aj pre všezkých okolo neho.

  Like

 21. Letopočtom v našom prostredí (Európa, stredný východ) sa zaoberali kresťanskí mnísi a pápeži preto tam zakomponovali legendu o narodení Krista.
  A opäť sa oháňaš kostolovými, ničím nepodloženými, náboženstvom vymyslenými mantrami, ktoré pre súdneho človeka nemajú žiadny význam a zmysel.
  Ľudské správanie, morálka, sa historicky vyvíjala a vyvíja aj bez Mojžišových desatoro, ktoré vymyslel k umravneniu údajne 40 rokov sa túlajúcich Hebrejcov.
  Ak si si nevšimla, tak tí čo dostali od boha 10 pravidiel sa schuti vraždia v nezmyselných vojnách. Ja sa cítim byť humanista a mám morálne pravidlá zapísané vo svojom svedomí a nepotrebujem k tomu žiadneho vymysleného boha ani nesmrteľnú dušu. Vraj “krehkí” ľudia, kresťania majú pravidlá, vedia o ních a nedodržujú ich, lebo sú vraj krehkí ako aj ich niektorí kňazi. Ak nedodržiavajú pravidlá, čo tam robia? Čo je to za spolok, keď ich nevylúči zo svojich radov?

  Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s