Bol alebo nebol pán Hitler sekulárny humanista?

Bol alebo nebol pán Hitler sekulárny humanista?

Premýšľal som, ako začať. už samotný nadpis privedie do varu všetkých možných škodov, chmelárov, gargamelov, maxov-jaxov a osuských. Ano, nežijeme v slobodnej dobe. Sloboda prejavu u nás má limity a isté kruhy, ktoré vládnu, sa nehodí kritizovať ani dráždiť. Tí, ktorí najviac usilujú o umlčanie oponentov, sú práve tí s maslom na hlave.
Takže namiesto úvodu výzva:
Chcem poprosiť mladých junákov, ktorí väčšinu času trávia spolu v sexi bombérach a kanadách a tak radi sa títo plešouni sprchujú spolu a nahí, prestaňte čítať a vráťte sa na svoje neonacistické stránky. Tento článok nemá za cieľ glorifikovať Hitlera. Taktiež poprosím hliadku LGBT, aby sa vrátila na svoje východzie dúhové pozície. No a páni sekulárni humanisti, pohodlne sa posaďte do svojich vysedených kresiel, vezmite si už vopred tabletky na zniženie tlaku, odložte nožíky z vrecák na bezpečné miesto (ano ano, pán Parada, neskrývajte sa za monitorom, Vás mám na mysli) a nalejte si čistej vody! Začíname.

Adolf Hitler je dlhodobo nástrojom na mlátenie kresťanov. Nálepkami “klerofašizmus” a “katolík Hitler” sekulárni humanisti stigmatizujú veriacich i Cirkev v snahe dokázať, že kresťanstvo nie je svetonázorom lásky a mieru, ale koreňmi pre všetky diktatúry, aké kedy na Zemi boli, sú a budú. Pokiaľ by sa to podarilo – uvažujú naši sekhumanistíci – kresťanstvo by mohlo byť ako ľudské práva potláčajúca ideológia zo zákona zakázaná.

Najprv je potrebné si vyčistiť štartovaciu čiaru a vysvetliť si pojmy:

Kto je kresťan a kto ateista?

Na prvý pohľad jednoduchá otázka však ponúka viaceré koncepty odpovedí. A aj protichodné odpovede na tú-konkrétnu osobu môžu byť pravdivé. Prečo?
Skôr, ako pristúpime k určeniu svetonázoru kohokoľvek, je nevyhnutné si premyslieť, ktorý koncpet na charakterizovanie osobnosti použijeme. Po dlhšom zvažovaní som vytvoril 7 možností.
Preto popis možných východísk je v tejto chvíli kľúčový.

1. Určenie na základe formálnej príslušnosti k vierovyznaniu. Napríklad krstným listom ako dôkazom o vykonaní krstu, ktorý je nezmazateľný.

2. Určenie na základe osobného verejného prehlásenia, teda osobného vierovyznania. Tento princíp sa použil naposledy pri vyplňovaní štatistických hárkov pri sčítaní obyvateľstva. Prízvukujem, že vierovyznaním je aj ateizmus. Teda človek bez vierovyznania nie je ateista, aj ateista má vieru, vieru v neexistenciu božstiev. Vierovyznanie ateistu je nenáboženské. Je protiboženské. Ale stále je vierou.

3. Určenie na základe skutkov a činov. Tu sa hodí spomenúť známu zásadu “Poznáte ich po ovocí”.

4. Určenie na základe zámerov. Pri takomto určení zisťujeme, aký cieľ sledujú osoby svojim konaním. Či ich snaženie má za cieľ šírenie evanjelia alebo naopak, konečnýmriešením je svetská spoločnosť bez božstiev.

5. Určenie na základe ontologických postojov a nimi sú v zásade dva – ateizmus a teizmus. Pri takomto postupe nerozlišujeme ideológie alebo náboženstvá. Osobné prehlásenie o sympatiách k ontologickému postoju je východiskom a nenaznačuje nič o morálke alebo hodnotových rebríčkov skúmanej osoby.

6. Určenie na základe exkomunikácie. Exkomunikácia sama o sebe nemá nič spoločné so stratou príslušnosti k cirkvi. Je to trest. Podobne, ako sa pokrvného príbuzenstva nezbavíte vyhlásením u notára, že už nie ste pokrvným príbuzným niekoho. Iste, môžete si to namýšlať. Ale takému postoju sa už hovorí sebaklam, nie pravda.

7. Určenie na základe osobného presvedčenia a svedomia. Tu však je nemožné použiť vyjadrenia iných ako dotknutej či skúmanej osoby, presvedčenie sa stáva intímnou súčasťou jednotlivca a vo svojom vnútri si na túto otázku odpovedá každý sám. Sám pred sebou samým.

https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kategoria-ateizmu/kto-je-krestan-a-kto-ateista

Výhrada ateistov číslo jedna: Hitler bol katolík!

Ano, to je pravda. Hitler bol krstom nerozlučne začlenený do spoločenstva Rímsko-katolíckej cirkvi. Podobne ako aj pani Pietruchová – (srdečne pozdravujem). Kto má rád skratkovité odpovede, tu by mohol zostať stáť a už viac nečítať. Na otázku, či Hitler bol naozaj kresťan alebo nie, je krátka odpoveď zavádzaním. Dlhšia odpoveď by bola presnejšia a kto hľadá a pátra po pravde, nech si klikne sem:
https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-dejiny/kategoria-dejin/cirkev-a-vojna-v-zoznamoch-clankov/bol-hitler-krestan

Pozorný čitateľ v tejto chvíli už predvída. Vie, že Hitler bol formálny katolík, no s jeho výrokmi nie je niečo v poriadku. Katolík sa predsa nemôže zastrájať, že “vykorení kresťanstvo so všetkými koreňmi a vláknami”.
Ateisti v tejto chvíli namiestnu, že katolík Hitler sa vo svojich verejných prejavoch oháňal Prozreteľnosťou a nenávidel ateistov či pohrdlivo sa vyjadroval o ateizme. Ale ich argumentácia nie je poctivá, lebo fešák Dolfi je autorom aj onakvejších bonmotov a tie sú ako z klávesních brajtov. Nuž na ilustráciu aspoň nejaké:

Najhoršou rakovinou sú farári oboch vierovyznaní! Svoju odpoveď im nemôžem dať ihneď, ale všetko je zaznamenané v mojom veľkom notese. Príde deň, kedy sa s nimi zúčtujem krátkym procesom.
Vlčí brloh, 8.2.1942
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Dobre, že som nedovolil kňazom vstupovať do strany.
Berlín, 13.12.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
V mladosti som bol presvedčený o jedinom riešení: chce to dynamit! Dnes viem, že sa to nedá lámať cez koleno. Cirkev musí zhniť. Musíme to dostať tak ďaleko, aby za kazateľnicou stáli len hňupi a v laviciach sedeli len staré baby. Zdravá mládež bude s nami.
Berlín, 13.12.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Cirkev je v neustálom spore so slobodným bádaním. (…) Dnes sa na hodine náboženstva o 10. vyučuje stvorenie sveta podľa biblie a o 11. na hodine prírodopisu vývojová teória. Oboje si úplne odporuje. (…)
Cirkev si pomáha vysvetlením, že Bibliu je nutné chápať obrazne. Keby to človek povedal pred štyristo rokmi, upiekli by ho za sprievodu náboženských piesní.
Vodcov hlavný stan, 24.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Títo farári! Už keď vidím tú čiernu menejcennosť prichádzať! Mozog bol daný človeku na to, aby myslel; ale akonáhle myslieť začne, takýto hnusný čierny červ ho upáli! V duchu ju vidím, klasickú, krásnu hvezdáreň na kopci Pöstlingu v Linci. Ten chrám pre bôžikov odstránim a na jeho mieste postavím tú hvezdáreň! A v budúcnosti sem budú každú nedeľu prúdiť desaťtisíce ľudí a všetci budú uchvátení veľkosťou vesmíru. Ako nadpis si viem predstaviť len: Nebesá velebia Večného! Tak vychováme ľudí k nábožnosti, ale súčasne aj proticirkevnosti, pokore.
Vodcov hlavný stan, noc z 20. na 21.2.1942
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Cirkev je neustále v spore so slobodným bádaním. (…) Veda nie je nič iné než rebrík, po ktorom stúpame nahor: s každou priečkou vidíme ďalej, ale ani veda vždy nedohliadne na koniec veci. Keď vyjde najavo, že posledné poznanie je zase len dielčím poznaním, cirkev prehlási: veď sme to od začiatku hovorili!
Vodcov hlavný stan, 24.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Skôr či neskôr exaktná veda odhalí celú tú záležitosť [cirkev] ako škodlivú.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Keby sme dnes cirkev odstránili násilím, ľud by začal kričať: kde je náhrada? (…) Preto teraz nepovažujem za správne vrhnúť sa do boja s cirkvou. Najlepšie je nechať kresťanstvo pomaly odumrieť. Pomalé doznievanie má v sebe niečo zmierujúceho: kresťanský dogmatizmus sa rozbije o vedu.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera
Cirkev musí už dnes robiť stále viac ústupkov. Tisíce vecí sú postupne vyvracané. Čím viac sa bude cirkev upínať k svojim dogmám, tým rýchlejšie dohasne.
Vodcov hlavný stan, 14.10.1941
http://sk.metapedia.org/wiki/V%C3%BDroky_Adolfa_Hitlera

Dal som si tú prácu a urobil som prehľad náboženských i protináboženských výrokov Hitlera. Tu si ich môžete pozrieť a nehanbite sa klikať na odkazy. Nedávam ich sem pre parádu, ale preto, aby ste hĺbali a rozširovali váš vedomostný tunel 🙂
Musíte uznať, že kým ateista na Cirkev brýzgať môže, kresťan nesmie. Brýzganie na Cirkev je základnou charakterovou črtou sekulárneho humanistu. Napr. Weisenbachera, Chmelára, Pietruchovej, Trvrdého, Tomka a iných sekhumanistíkov. Tak a máme prvý styčný bod. Hitler i sekulárni humanisti patologicky nenávidia kresťanstvo, kresťanov a Cirkev. Poďme hľadať ďaľšie. Nuž sa do toho pustite:

Nacisti zrušili oslavu Vianoc. Humanisti majú ten istý cieľ.
Nacisti považovali náboženstvo za metlu ľudstva. Humanisti ho považujú za ópium ľudstva.Aké podobné!
Nacisti pohŕdlali kresťanskými princípmi rovnosti a súcitu. Podľa nich to bol prejav slabošstva. Je to priam ukážkový darwinizmus, ktorý uznávajú aj humanisti.
Nacisti zaviedli interupcie. Tu si našli spoločnú reč s humanistami dneška.
Nacisti zaviedli odluku Cirkvi od štátu. Aj humanistom sa tento počin pozdáva.
Nacisti považovali kresťanstvo za výmysel židov, ktorý mal oslabiť Rímsku ríšu. S týmto názorom sa stretáme aj u humanistov.
Nacisti tvrdili,že kresťanstvo je náboženstvom leda tak pre otrokov. Dnešní humanisti zastávajú ten istý názor.
Nacisti usilovali o zatknutie pápeža. Humanisti na čele s Dawkinsom chcú dosiahnuť to isté.
Nacisti tvrdili, že sú stúpencami vedy. Humanisti tvrdia to isté.
Nacisti tvrdili, že budujú nový spoločenský poriadok. Humanistom ide tiež o zmenu spoločenského poriadku.
Nacisti mali za cieľ sekulárne školstvo. Humanisti tiež.
Nacisti nahrádzali kresťanské sviatky sekulárnymi. Aj humanisti to robia.
Nacisti hľadali inšpiráciu v antike. Aj humanisti sú antikou posadnutí.
Nacisti rozpútali mediálnu kampaň proti RKC pre údajnú pedofíliu v kňazstve.Vďaka našim humanistom sme to zažili vlani.
Nacistom išlo o zničenie kresťanstva.O to ide aj humanistom.
Nacisti tvrdili, že katolícke kňazstvo je morálne skazené. To tvrdia predsa tiež aj humanisti.
Nacisti boli posadnutí evolúciou. Humanisti tiež.
Nacisti zbožňovali Darwina.(Bez darwinizmu by nacizmus zrejme ani nevznikol). Darwinizmus je filozofickým odôvodnením aj pre humanizmus.
Pre nacizmus bola typickým znakom túžba ovládnuť svet a vymaniť ho spod vplyvu kresťanstva. To isté tvrdia aj humanisti.
Nepriateľstvo voči kresťanstvu nacizmus aj humanizmus dôsledne maskujú. Pre obe sú však dôležitým rozlišovacím znakom.
Nacizmus sa obracal k pohanstvu. To robí aj humanizmus. Obe ideológie vyzdvihujú antický vzor dokonalosti.
Nacizmus nerešpektoval výhradu svedomia jednotlivca. Tá je neprijateľná aj pre humanizmus.
Nacizmus i humanizmus majú mesiášske ambície. (Chcú zachrániť svet od povier a kresťanstva).
Nacisti i humanisti obdivujú filozofiu Nietzscheho.
Nacisti presadzovali teoriu o nadčloveku. Humanisti sa nevzpierajú myšlienkam uzákonenia incestných vzťahov a dekriminalizácie incestu ako takého,z ktorých by mohol byť vyšľachtený nový dokonalejší človek (darwinizmus).
Nacisti podporovali myšlienky voľného (neviazaného) sexu. Ako humanisti.
Nacisti odstraňovali kríže zo škôl a ničili ich. Ach, tá podoba s dnešnými humanistami!

Vydesení sekulárni humanisti sa v tejto chvíli vrhajú na Wikipédiu a citujú z nej nenávistné výroky o humanizme tak, ako sa dochovali a sú mu pripisované. Napr. tento:

Príroda nás vždy učí, že sa riadi princípom výberu: že víťazstvo patrí silným a slabí musia ísť k stene. Čo nás učí, sa nám môže zdať kruté, pretože sa to týka nás osobne alebo sme boli vychovaní k ignorancii jej zákonov, ale je to napriek tomu potrebné, ak chceme dosiahnuť vyšší stupeň žitia. Príroda nevie nič o pohnútkach humanizmu, ktorý hovorí, že slabé musí byť za každú cenu ochraňované a zachované aj na úkor silných. Príroda nevidí pre slabosť nijaké ospravedlňujúce dôvody, naopak, slabosť si zaslúži odvrhnutie.
Hitler v roku 1944 skupine kadetov

Musím však schladiť pánov bez vyznania. Určite v týchto tropických horúčavách to bude ako očistec. Pán Hitler nemal na mysli sekulárny humanizmus (zbavený ľudskosti) tak, ako ste si ho prekrútili a predefinovali. Hitler hovoril o skutočnom humanizme, humanizme kresťanskom, ktorý nepotrebuje prívlastky. O ľudskosti. Nezištnej pomoci núdznym.
Sekulárni humanisti podobne ako nacisti zahadzujú tézy Veľkej francúzskej revolúcie o rovnosti a bratstve. Kresťanofóbny sekulárny humanista Adam Roman v článku Prečo nezakázať potraty  tvrdí:

Niekto to už raz musí povedať jasne, zreteľne a nahlas: nie sme si rovní! Falošná romantická predstava o rovnosti ľudí narobila už veľa škody a treba sa s ňou už konečne raz vyrovnať.

Podobne aj iný sekulárny humanista, ktorý rád JB na AZR tvoriacu niekoľko desiatok charitatívnych organizácií pomáhajúcich v núdzi vyhlasuje, že

Tvrdím, že je nezmysel povedať, že každý život má presne rovnakú hodnotu.

Nie sú to len výroky mienkotvorných sekulárnych humanistov o rovnosti hodnôt života, ktoré tak pripomínajú vyjadrenia národných socialistov. Sú to desivé úvahy akokeby vystrihnuté z programových téz NSDAP. Lekárka Minerva navrhuje zaviesť potraty detí aj po narodení, predseda SOĽ Štefan Sládeček a organizátor petície k téme odluky volá po zavedení nútených sterilizácií na Slovensku pre nezamestnaných…

Sekulárny humanizmus a národný socializmus spája až príliš mnoho styčných plôch. Toľko, že je oprávnená obava o mier v Európe. Akokeby sa dejiny opakovali. Len ten národný socializmus sa premenil na socializmus sexuálny. Ak sa spoločné znaky zhodujú, potom aj úvahy o redefinovaní nacistu Hitlera na sekulárneho humanistu nie sú neopodstatnené. Ako sa vám to páči, kamaráti so šarlátovým áčkom?
Ateisti hľadajúci rýchly úder pod pás môžu tvrdiť, že Hitler bol kresťan; podobne kresťania hľadajúci rýchle lacný spôsob ako za každú cenu “vyhrať” budú tvrdiť, že bol ateista. A viete čo? Hitler bol vegetarián! Ó, tí zlí vegetariáni! Taktiež odporúčal, aby rodičia dávali svojim deťom piť mlieko namiesto piva a začal prvú kampaň proti fajčeniu cigariet. (Takže podľa tohto typu “alogického uvažovania”, ktoré sa používa pri týchto argumentoch, ak ste skutočne proti Hitlerovi, mali by ste tuho fajčiť a dávať svojmu dieťaťu pivo!) Ešte lepšie, dajte si pozor, keďže taktiež dýchal kyslík!
Inými slovami, skutočne záleží na tom, či Hitler bol ateista alebo kresťan či nejaký iný veriaci? Len preto, že niekto možno zastával konkrétny svetonázor(spolu s ďalšími názormi) to z neho nerobí hovorcu tohto náhľadu alebo dokonca vzdialeného predstaviteľa iných, ktorí zastávajú tento názor. Nezáleží na tom, ako sa vykresľuje jeho šialenosť, stále bol stelesneným zlom.
K tejto téme sa podelím ešte s jedným citátom. Tento znovu pochádza od Davida Gehriga:
“Ušetrime si rétorické porovnania k Hitlerovi a nacistom pre tých, ktorí si to skutočne zaslúžia–nenávistné skupiny, ktoré sa pyšne zaštiťujú nacistami a ‘revizionisti Holocaustu’, ktorí by chceli odsunúť do ríše fantázie Hitlerove genocídne zločiny”.

Bohužiaľ podhubie sekulárneho humanizmu vytvára podmienky na vznik takýchto nenávistných skupín. Obava o mier v Európe je oprávnená a pokiaľ si to naši sekulárni bratia neuvedomia, premení sa na skutočnosť. Stačí zatiaľ málo – dištancovať sa od nenávistných sekulárnych zoskupení, ako je napríklad IĽP Weisenbachera, ktorý verejne vyzýva na vojnu proti kresťanom. Či politické strany založené na nenávisti voči kresťanom – SOĽ, SaS alebo SKOK.


V článku sú použité aj úryvky z textu majiteľa blogu Katkryptolog


Za článok môžete zahlasovať tu: http://vybrali.sme.sk/c/Bol-alebo-nebol-pan-Hitler-sekularny-humanista/

40 znakov fanatického ateistu

Ateizmus bez rešpektu a úcty k veriacim akéhokoľvek vyznania, teda bez lásky, je fanatický.

 1. Myslíte si, že lietadlá, počítače, kompasy atď. niekto cielene navrhol a skonštruoval. A súčasne tvrdíte, že ľudské telo, ktoré je neporovnoteľne zložitejšie než akékoľvek dnešné technické zariadenie, sa objavilo dôsledkom náhodnej biologickej evolúcie,
 2. Tvrdíte, že je potrebné pochybovať o všetkom, okrem evolúcie.
 3. Tvrdíte, že život vznikol z neživej chemikálie, ale súčasne dôrazne vylučujete zmŕtvychvstanie Ježiša.
 4. Nedáte 10 $ na futbalovú stávku, pretože viete, že šance na výhru sú malé. No nezdráhate sa dať svoju dušu do stávky popieraním posmrtného života a riskovať večné zatratenie.
 5. Vravíte, že mimoriadne tvrdenia si vyžadujú dôkazy. No tvrdenie, že Boh neexistuje, neviete dokázať a vôbec Vám to neprekáža.
 6. Myslíte si, že ateisti, ktorí konvertovali ku kresťanstvu, boli buď oklamaní, pomýlení alebo nikdy neboli „skutočnými ateistami“
 7. Myslíte si, že svetonázor kresťanov je menejcenný, lebo veria v jedného Boha, no vlastný svetonázor považuje za nadradený, lebo neveríte v žiadneho Boha.
 8. Neviete, či Tereza bola matka alebo sestra, ale dokážete si spomenúť na plné mená aspoň piatich pedofilných kňazov v USA.
 9. Boli ste sklamaný zistením, že nie všetci kresťania pochopili každé slovo v Biblii doslova.
 10. Myslíte si, že Biblia je beletria a Da Vinciho kód“ je dokumentárny film.
 11. Dokážete nájsť zmysel v tejto vete:
  Biblia je hrubá kniha. Pán prsteňov je hrubá kniha.
 12. Radšej by ste verili v hobitov, alfov, škriatkov , než v Ježiša.
 13. Pociťujete nevôľu, ak musíte rešpektovať kresťanov napriek Vašim argumentom dotýkajúcich sa skutočnosti, či Boh existuje. Zároveň ste presvedčený, že kresťania nevedia používať mozog.
 14. Domnievate sa, že používať mozog znamená byť ateistom.
 15. Ste presvedčený, že každý kresťan, ktorý napísal knihu o kresťanstve, to urobil pre peniaze a súčasne každý ateista, ktorý napísal knihu o ateizme, to urobil pre vzdelávanie más.
 16. Nemôžete uveriť udalosti spred 2000 rokov, pretože „nikto si nemôže byť istý, čo sa vlastne stalo, ale ste veríte, že náboženstvá boli vynájdené před 5000 rokmi vládnucimi triedami, aby udržali ľudí na uzde.
 17. Myslíte si, že otázky typu aku „Môže Boh vytboriť štvorcový kruh“ alebo „Môže Boh stvoriť kameň tak ťažký, že ho ani on sám nezdvihne“, majú kľúčový význam pre kresťanov.
 18. Nazývate Ježiša „Ješua“ a Boha „Jahve“, aby ste naznačili, že sa ničím nelíšia od Molocha alebo Baala.
 19. Ste hrdý na to, že nemáte predsudky, na rozdiel od tých hlúpych chamtivých šialených a agresívnych kresťanov.
 20. Myslíte si, že zločiny a hriechy niektorých kresťanov (inkvizícia, konquista, pedofilní kňazi atď.), ktorí jednali v rozpore s učením Krista, zdiskreditovali kresťanstvo všeobecne, ale zločiny ateistov ako Hitler alebo Stalin, sú v súlade s ateistickou doktrínou neexistencie morálky a vylučujete, že by akýmkoľvek spôsobom vrhali tieň na ateizmus.
 21. Urážate Boha napriek tomu, že nie je.
 22. Myslíte si, že astronomická veľkosť Vesmíru vyvracia existenciu Boha (Akokeby Boh mohol existovať iba v malom Vesmíre)
 23. Ste odhodlaný pustiť sa do teologické sporu na obranu existencie Baby Jagy alebo ružových jednorožkýň.
 24. Ste si istý, že máte viac dôkazov o existencii Baby Jagy a ružových jednorožcov jako o existencii Boha.
 25. Tvrdíte, že kresťanská viera je slepá, no prehliadate, že viera v neexistenciu Boha je rovnako slepá.
 26. Popierate tvrdenie, že veríte v neexistenciu Boha a tvrdíte, že vy len neveríte v existenciu Boha (ako keby bol medzi tými dvomi polohami rozdiel!)
 27. Myslíte si, že pochádzate z opíc.(Popremýšľajte o tom!!!)
 28. Myslíte si, že pochádzate z opice, no máte chuť zabiť každého, kto vás k nej prirovná.
 29. Myslíte si, že ak sa bude musieť na školách vyučovať teória inteligentného dizajnu, potom by bolo logické doplniť ju aj o teóriu bociana.
 30. Domnievate sa, že dokážete zaostalým a hlúpym kresťanom vysvetliť ich vlastné náboženstvo vymenovaním zoznamu biblických rozporov.
 31. Píšete „Boh“ s malým písmenkom a myslíte si, že rovnako s malým by sa mali písať aj Vianoce (z angl. Christmas), ale nerobí Vám žiadny problém písať názvy planét písmenom veľkým (Jupiter, Venuša, Merkur) alebo aj názvy dni v týždni v angličtine (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday).
 32. Tvrdíte, že neexistujú žiadne absolútne kategórie dobra a zla. Zároveň ale tvrdíte, že kresťanstvo je – zlo.
 33. Viete, že náboženstvo plodí násilie a presviedčate o tom všetkých pri akejkoľvek príležitosti, no prehliadate vedou potvrdené fakty, že násilie na televiznych obrazovkách a satanská muzika v štýle black metal a death metal podnecuje ľudí k násilníckemu bezcitnému surovému správaniu.
 34. Myslíte si, že slovné spojenie „rozumný kresťan“ je vo svojej podstate rozporom.
 35. Napriek krvavej histórii ateistických vlád a spoločenských systémov (francúzska revolúcia, fašizmus, komunizmus), zastávate názor, že ateistický štát prinesie toleranciu a mier.
 36. Myslíte si, že kresťania veria v Boha preto, lebo nechcú ísť do pekla.
 37. Kráčate cestou do pekla, v ktoré neveríte.
 38. Myslíte si, že kazatelia a ďaľší dobrí kresťania, ktorí vám prinášajú zvesť o Bohu a kresťanstve, tak robia len za účelom získania peňazí od Vás a pre nič iné.
 39. Súhlasíš s tvrdením: „Keby Boh bol, bolo by lepšie, keby On nebol.
 40. Nemáte problém popriať si so slovným spojením “bodaj by…”. (Boh daj aby…). Iba do tejto chvíle, kedy ste si prečítali, čo to slovné spojenie znamená. A preto sa mu budete vyhýbať. Ako čert krížu.  🙂

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.skhttp://vybrali.sme.sk/c/40-znakov-fanatickeho-ateistu/


Reakcia Lukáša Balabána na ytb: https://www.youtube.com/watch?t=251&v=gloQ15zv83A

Sekulárny humanista Adam Roman obhajuje potraty učením Krista !!!

Neuveriteľné kotrmelce dokážu porobiť naši neveriaci bratia. Niektoré argumentačné kúsky by si zaslúžili medailu za kuriózne premety.
Adam Roman v článku s názvom Prečo nezakázať potraty Google drive obhajuje morálnu prijateľnosť týchto vrážd najmenších detí slovami, citujem:

Katechizmus katolíckej cirkvi nachádza pre každú príležitosť argument v citátoch z Biblie. Preto je zvlášť pozoruhodné, že v prípade zákazu potratov sa správa odlišne:

Cirkev už od prvého storočia učila, že každý vyvolaný potrat je morálne zlo. Toto učenie sa nezmenilo. Ostáva nemenné. Priamy potrat, to znamená chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, závažne protirečí morálnemu zákonu: „Nezabiješ zárodok potratom ani neusmrtíš novonarodené dieťa.“ 49 (KKC § 2271)

Hádajte, odkiaľ pochádza citát označený číslom 49: zo Starého zákona, či z niektorého evanjelia, alebo epištoly? Nie, pochádza z nekanonickéhoDidaché a v poznámke pod čiarou sa uvádza: „Porovnaj aj Epistula Pseudo-Barnabae, Epistula ad Diognetum“. Naraz sú ako argumenty dobré aj spisy, ktoré neboli uznané za inšpirované bohom! Prečo Kristus na tému potratov necekol ani slovko? Tak málo vedel predpovedať budúcnosť, či tak neochvejne veril, že koniec sveta nastane už za života jeho poslucháčov, a že teda na takej banálnosti, akou je potrat, nemohlo už v takej krátkej dobe priveľmi záležať?

Uvedený citát usvedčuje jeho autora z neznalosti problematiky.
Súčasťou Biblie sú kanonizované texty a apokryfné evanjeliá z 1. až 4. storočia nespĺňali požiadavku ústrednej myšlienky, ktorá sa ťahá všetkými textami a spája ich v jeden celok. To neznamená, že sú odmietané v každej vete a myšlienke. Preto nie je dôvod necitovať z tých textov myšlienky zapadajúce do kontextu obsahom alebo formou. Spis Didaché bol až do roku 1883 celkom neznámy.

Ani výhrada pána Adama Romana ohľadom času konca sveta sa nezakladá na pravde.To, že priami svedkovia udalostí života Krista predpokladali koniec sveta počas ich života, nie je predsa vina Ježiša.

A teraz to najdôležitejšie. Adam Roman tvrdí, že:

Prečo Kristus na tému potratov necekol ani slovko?

Ježiš Kristus ako ľudská bytosť sa počal v lone Panny Márie . Adoptívny otec Jozef chcel Máriu prepustiť – veď nebol jej biologický otec. Chcel ju prepustiť s prepúšťacím listom, čo bola vtedy prax. Sekulárny humanista by si v tejto chvíli a v tomto storočí dával logickú otázku – prečo Jozef neposlal Máriu na potrat? Veď si Mária takto zničila život a Jozef nepredal svoje gény, čím ukončil svoju evolúciu. Ospravedlňujem sa veriacim za takýto slovník, ale snažím sa priblížiť na úroveň myslenia ateistu. Biblický príbeh nám teda prináša zvesť prijatia nebiologického dieťaťa adoptívnym rodičom s láskou a úctou a ukazuje nám to ako vzor správania. Život, počatie a narodenie ako aj prijatie dieťaťa Ježiša jeho rodičmi za okolností popísateľných jazykom liberálov ako nevhodných na založenie rodiny tak ukazuje čitateľovi spôsob, ako má žena aj muž prijímať život dieťaťa narodeného aj za neštandartných okolností.
Naozaj Biblia mlčí o zadefinovaní človeka ešte pred narodením? Veru nemlčí. Výpis veršov nájdete na stránke http://stare.krestania.sk/potrat-nogfx.Google drive

Sekulárny humanista Adam Roman teda zavádza a cielene manipuluje s mienkou čitateľa v snahe podlosťou pomýliť veriacich či hľadajúcih.

“Prajem ti dlhú a bolestivú menštruáciu!” – vrieskal na diskutérku prominentný ateista Peter Tomek z OSACR.

Tomek

Viete, čo je OSACR?

Je to skratka občianskeho združenia. Konkrétne sa jedná o Občanské sdružení ateistů České republiky. Vzniklo v roku 2012 so sídlom v Prahe Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice. Toľko štatistika.
V stanovách združenia, ktoré sú dostupné aj na portále najväčšieho sekulárneho klebetníka Jána Paradu, sa dočítate, že cieľom združenia je:

• prosazování principů sekulární společnosti,
• reprezentace ateistických pohledů na svět,
• informační činnost v oblasti ateismu a religiozity,
• vzdělávání v oblastech dotýkajících se hlavních cílů sdružení,
• reprezentace českého ateismu v zahraničí,
• navázání spolupráce s dalšími subjekty s podobnými zájmy v ČR i v zahraničí,
• podpora ateistů v zemích, kde jsou pronásledováni.

Na túto “bohumilú” činnosť vyberajú peniažky od blúdiacich okoloidúcich.
OSACR prevádzkuje aj rovnomenný portál. Ten je spájaný s viacerými menami. Najhlasnejší je Peter Tomek, ktorý sa definuje ako “jako militantní ateista, ač v životě razí heslo: „nejdůležitější je, abychom se všichni navzájem nezabili“.

Portál OSACR som príležitostne navštevoval. Články neslávnej až bulvárnej úrovne priťahovali názorovo pestrú spoločnosť diskutujúcich. Diskusie boli pravidelne výživnejšie ako samotné blogy.

OSACR sa mení na sektu.

Peter Tomek nepatrí medzi slobodomyseľných ľudí. Je to zatrpknutý egocentrik zle znášajúci kritiku. Aj preto kritické komentáre zle niesol. Postupne začal diskusie moderovať. Prekvapením bolo zabanovanie vynikajúceho a rozhľadeného diskutéra s nickom “protestant”. Veriaci diskutér evanjelického vyznania intelektuálne výrazne prevyšoval adminov. Ich výhrady s vtipom vyvracal a zamotával ich do pavučín logickej argumentácie… Zakrátko som poletel z diskusie aj ja – paradoxne z diskusie o ľudských právach. Svojvoľné konanie Petra Tomka pobúrilo niektorých čitateľov. Napr:

netuším, napadají mne tři možnosti:
a) měl jiný názor
b) nedosahoval vulgarity a primitivismu toliho
c) kombinace obojího

Vykonštruované obvinenia ako za komunistov.

Vnútorná zúrivosť Tomka sa stupňovala. Potreboval zdôvodniť ban a nevedel ako a súčasne chcel vyzerať pred publikom ako …ehm… humanista. Zámienku našiel zakrátko. Slušne besedujúca dáma s nickom Luise Pompe bola pre správcu ako červené súkno. Napriek tomu, že má prístup k IP adresám diskutujúcich, lživo ju obvinil z faľšovania nickov. vyhlásil, že som to ja so ženským nickom, čo si ale mohol overiť, že to pravda nie je:

Komentár Petra Tomka

Petr Tomek Post author
05.07. 2015
TO alias Luise Pompe byl zablokován. Tímto mu přeji nepravidelnou bolestivou menstruaci za to, že měl tolik drzosti vydávat se za ženu.

Tomek dobre vie, že to nie je pravda. Je to otvorená lož. Rovnako, ako ma obviňuje z hulvátstva. V mojich komentároch totiž nieto vulgarizmov.
To, čo Tomek a spol. vlastne konajú, je čistenie diskusného priestoru od kritických diskutérov. Vytvárajú ilúziu názorovej jednoty likvidáciou názorovej opozície. Pritom práve stret besedujúcich rôznych vyznaní zvyšoval návštevnosť blogu. Iróniou toho všetkého je, že pred týmto incidentom i po ňom ateisti debatovali o slobode slova a vôbec im nebolo divné, že v priamom prenose bez udania skutočného dôvodu bola vzatá diskutérovi i diskutérke možnosť účasti na diskusii či obhajoba voči nepravdivému osočeniu.

OSACR má na triku už viacero podobných hanebností. V čase mediálnej kauzy o objavení pozostatkov detí v spoločnom hrobe v Írsku zverejnili článok vykresľujúci okolnosti ako topenie detí jeptiškami v žumpe len preto, že pochádzali od nelegitímnych otcov. Po argumentačnej porážke nakoniec OSACR článok stiahlo – ospravedlnenie sa nekonalo.
OSACR prehliada gigantické násilie páchanie na kresťanoch po celom svete, predovšetkým v priestore pôsobenia islamských extrémistov. Namiesto toho sa zaoberá hľadaním tzv. vnútorného nepriateľa (mimochodom toto slovné spojenie som počul naposledy pred rokom 1989) a vzápätí ho aj nachádza – je ním Katolícka cirkev. Citujem ten hanebný výrok Petra Tomka:

Pro nás Evropany je dokonce vlastně v tuto dobu útok ze strany katolíků nebezpečnější než výhrůžky muslimů, protože je to náš vnitřní nepřítel.

Tomek našiel svoj zmysel života v boji proti vnútornému nepriateľovi. Podobne ako Weisenbacher, smiešna postavička medzi ľudsko-právnymi aktivistami s politickým krytím stranou Smer-SD, vyhlasujúci vojnu kresťanom. Tomka i Weisenbachera spája tragická črta. Obaja o ľudských právach hovoria, no obaja ich porušujú spôsobom identickým. Obaja volajú po prijatí utečencov z vojnou postihnutých regionov a obaja nikdy neodsúdili prenasledovanie terajších utečencov v krajinách pôvodu. Schizofrénia aká sa len tak nevidí. Taký je dnešný ateizmus v susednom Česku. Jeho základnou črtou je patologická nenávisť kresťanov.

Argumentačné kotrmelce predviedol aj sekhumanista Ján Parada. Namiesto odsúdenia vulgárneho správania sekulárneho humanistu Petra Tomka a odsúdenia porušenia slobody prejavu tak argumenuje prtsc diskusie z tohoto portálu. Rozhovor prebiehajúci medzi mnou a nickom Luise Pompe tak vydáva za dôkaz diskusie mňa so sebou samým. Tu je link: http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?p=8986#8986
Nuž a tak si ťažké krčmové urážky a paranoidné podozrievanie osvojil aj tento správca mienkotvorného portálu Huamnisti.sk.  🙂

Vraj najlepší spôsob, ako porozumieť bláznovi, je pozorovať ho pri práci. Tomek i Parada nám poskytujú inšpirácií viac než dosť.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.skhttp://vybrali.sme.sk/c/Prajem-ti-dlhu-bolestivu-menstruaciu-vrieskal-na-diskuterku-prominentny-ateista-P-Tomek/

Rozporuplný sekulárny humanizmus

Ateisti na Slovensku sa spolčujú do voľnočasových spolkov pripomínajúcich sekty, kde sa utvrdzujú vo svojich extrémistických názoroch. Jedným z mnohých takých združení je aj združenie s právnou subjektivitou a koreňmi v bývalom režime a ŠTB, v ktorom sa inštitucializoval ateizmus na Slovensku – o.z. Prometheus.

Ateisti organizovaní v tomto združení sa pre ľahšiu prijateľnosť blúdiacich más začali nazývať – humanistami. Ich cieľom je rozvrátiť antropologické nastavenie súčasného civilizačného priestoru, zavrhujú cyrilo-metodiejskú tradíciu v strachu pred duchovnou prázdnotou a v snahe nahradiť náboženské sviatky si tak postupne vytvárajú vlastné rituály a kalendár tradícií previazaných s kultúrno-spoločenskými podujatiami. Tie majú za cieľ dať bohoprázdnotovým ideológiám hĺbku a prilákať masy.

Na deň letného slnovratu tak usporiadali slávnosť odovzdávania cien novopečeným svätcom a sväticiam hnutia sekulárneho humanizmu. Medzi odmenenými je aj členka redakcie Pravdy, ktorá ocenenie dostala za vytrvalú manipuláciu s diskusiami, zmazávanie blogov, cenzúru a manipulovanie s verejnou mienkou – akási Norika Slišková. Ján Parada, správca mienkotvorného portálu sekulárnych ateistov – Humanisti.sk, akési mediálne zastrešenie militantných ateistov u nás, s prehnanou úctou píše na svojich stránkach o tejto udalosti slovami:

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila redakcii denníka PRAVDA v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Humanista roka 2015 za dlhodobú vyváženú prezentáciu názorov k ľudskoprávnym otázkam, za vytváranie priestoru pre humanistické, občianske názory a postoje, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, osobitne za prezentáciu názorov k tzv. referendu o rodine.

Veľvyslancom humanizmu sa tak stal František Jedinák. V zdôvodnení Ján Parada uvádza, že … (František Jedinák) preberá od profesora Alexandra Reháka zodpovednosť za technickú správu internetovej stránky Spoločnosti Prometheus”
Stránka Prometheus je jedna z najhorších stránok internetu, jej témy sú neaktuálne a diskusie nedostupné. Nízku úroveň má aj blog spoločnosti na blospote, kde síce diskusie sú, ale dočkáte sa nanajvýš spupnej reakcie od nafučaného anonyma. František Jedinák okrem nezvládania technických záležitostí správy webportálov cestuje a reprezentuje spoločnosť v zahraničí. Parada vymenúva jeho výlety kade-tade, no o výsledku ciest sa čitateľ a potencionálny sponzor nič nedočíta. Spoločnosť Prometheus som viac krát oslovil so žiadosťou o rozhovor. Neúspešne. Vyvodzujem teda z toho pravidlo, že najlepší spôsob, ako viesť kultúrny zápas s potentátmi bývalého režimu je im dávať logické otázky.

Zaujímavosťou hodnou pozornosti je postoj konkurenčnej sekty sekulárnych humanistov – svätej cirkvi Petra Weisenbachera a Inštitútu ľudských práv. Na svojich propagandistických a rovnako cenzúrovaných portáloch sa o tomto najväčšom ateistickom sviatku ľudí veriacich v neexistenciu boha vôbec nezmieňujú. Ego Weisenbachera nemôže rozdýchať, že on sám už nie je osemnásobným nositeľom ceny tejto maškarády 🙂 Ale naspäť k téme:

K teatrálnemu odovzdávaniu cien si novopečený ateistický svätec pán Jedinák pripravil patetickú papierovú skladačku – origami.

Trápnosť tak korunuje, keď drevorubač nesie drevo do lesa a vyznáva na zraze sekhumanistov, čo je sekhumanizmus… Tak im konečne niekto po desaťročiach vyznávania sekulárneho humanizmu aj vysvetlil, čo to je vlastne ten sekulárny humanizmus. Nuž pozrime sa bližšie na ten blábol:

Kto je humanista?
Humanista je človek, ktorý vyznáva humanizmus.

Čo je humanizmus?
Humanizmus je nenáboženský, racionálny, optimistický a sebavedomý pohľad na svet vhodný pre každého rozumného človeka.

V čo verí humanista?
Humanista verí v človeka, dôveruje poznatkom vedy a vlastným schopnostiam.

Som humanista:

 1. Skepticizmus je moja prirodzenosť.
 2. Voľnomyšlienkarstvo je moja metodológia.
 3. Agnosticizmus je (z toho vyplývajúci) môj záver.
 4. Ateizmus je môj názor.
 5. Humanizmus je moja motivácia.

Neviete, či ste humanista?

 • Snažíte sa žiť plnohodnotný a morálny život bez náboženskej viery?
 • Myslíte si, že veda a rozum vedú k spoľahlivejšiemu poznaniu ako viera?
 • Podporujete sekulárnu – svetskú vládu a otvorenú spoločnosť, ktorá garantuje ľudské práva pre všetkých?

Ak ste odpovedali na tieto tri otázky Áno, môžete byť jedným z miliónov humanistov na Zemi – ľudí, ktorí žijú zmysluplný plno­hodnotný život založený na rozume a súcite.

Veľvyslanec humanizmu pán Jedinák nevie, že ateizmus nie je názor? A že hlásenie sa k ateizmu je v kolízii s jeho záverom – agnosticizmom?

Pán Jedinák sa pýta, či dokážete žiť život bez náboženskej viery a súčasne morálne. Lenže čo je to morálka? Morálka je aj vraždenie gigantických rozmerov – z pohľadu ateizmu je morálkou čokoľvek, na čom sa dohodnete. Sekulárnym humanistom ste aj vtedy, ak sa bude vaša morálka topiť v oceáne povraždených najmenších detí…
Veda a výskum idú ruka v ruke s kresťanskou filozofiou. No kresťanstvo vnáša do vedy princíp etiky. Alebo sa sekulárni humanisti hlásia aj k vedcom typu Mengele?
Jedinák nemá problém podať ruku pani Sliškovej, ikone porušovania práva na slobodu prejavu a pýtať sa, či ste za otvorenú spoločnosť garantujúcu ľudské práva pre všetkých…

Kto je to teda sekulárny humanista?

Sekulárny humanista je človek, ateista, ktorý prehliada previazanosť sekulárneho humanizmu a komunistickej diktatúry, v ktorej korení. Sekulárny humanista prehliada gigantické násilie páchané na kresťanoch, aj keď ho formálne bude odsudzovať, nepodnikne žiadne kroky k jeho zastaveniu. Pre sekulárneho humanistu je vraždenie kresťanov formou sekularizácie spoločnosti. Je to bytosť patoligicky nenávidiaca kresťanov, no svoju kresťanofóbiu maskuje do vznešených fráz. Sekulárny humanista redefinuje morálku do akýchkoľvek parametrov, pokiaľ tak definovaná morálka vedie k oslabeniu vplyvu cirkví a náboženského svetonázoru. A v neposlednom rade sekulárny humanista je pokrytec najhrubšieho zrna, ktorý volá po slobode slova a odmeňuje tých, ktorí slobodu zašliapavajú do prachu. So slovom humanizmus v ponímaní militantných ateistov je teda problém.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk: http://vybrali.sme.sk/c/Rozporuplny-sekularny-humanizmus-obzretie-za-odovzdavanim-cien-Humanista-roka/