Taká hanba! Dawkinsova ateistka naložila (aj) slovenským “humanistom”.

Prevzaté z: http://michalhornak.blog.pravda.sk/2014/01/12/novy-ateizmus-s-emaptiou/

Autor: Michal Horňák

Po vyhláseniach pápeža Františka a jeho obdivuhodnom prístupe k neveriacim, ma ešte viac potešil blog z opačného tábora. Ariane Sherine, známa tiež z britskej“Ateistickej Autobusovej Kampane”, ktorú robila spolu s Richardom Dawkinsom, napísala pred pár dňami článok o jej premene vnímania ateizmu. Hlavné posolstvo jej cesty spočíva v tom, že dnes považuje za dôležitejšiu vľúdnosť.

Takéto gestá sú veľmi vzácna vec pomáhajúca vytvoreniu kultúry dialógu a búrania predsudkov, ktoré sa v hojnom počte nachádzajú a šíria na oboch stranách. Rovnako ako gestá a vyhlásenia pápeža nahnevali mnohých konzervatívnych kresťanov, Ariane rozrušila a vyvolala protireakcie u dogmatických ateistov. Tak to ale funguje, kto hovorí pravdu úprimne a nahlas, nahnevá ľudí, ktorí fungujú v zabehnutých koľajach svojho myslenia strážiac si jeho neomylnosť za každú cenu.

Rovnako ako František nepoprel základy toho, čomu verí, ani Ariane sa nevzdáva ateistického náhľadu na svet. To je ale úplne v poriadku, pretože v pluralitnej spoločnosti je diverzita názorov legitímna, ba dokonca prospešná. To, čo zmenila a chcela by zmeniť aj u ostatných, je prístup k veriacim. Píše, že väčšina jej ateistických priateľov nálepkuje veriacich ako “idiotov”, “kreténov” alebo “imbecilov”. Pred piatimi rokmi síce robila to isté, ale dnes sa pýta otázku: “Ako si môže niekto myslieť, že urážaním veriacich im pomôžu zbaviť sa názorov, ktorých sa pevne držia?”

Náboženstvo je podľa nej zmesou pekných ideí, nelogických vyhlásení a problematických princípov. Ak ale človeka priťahujú k náboženstvu pekné idey a snaha byť lepším človekom, ateista, ktorý takéhoto človeka uráža, ho nielenže nezbaví viery, ale ho ešte aj uistí v tom, že ateizmus nie je preňho vhodný. Kto by už len chcel byť členom skupiny zahorknutých, sarkastických a elitárnych jedincov? Takýmto spôsobom sa ľudia, ktorí sa nazývajú humanistami, správajú  nehumánne, čím popierajú vlastnú konzistentnosť. Ariane vyzýva humanistické organizácie, aby apelovali na hodnoty humanizmu aj v dialógoch s nábožnými ľuďmi.

Nenávisť a sarkazmus k nábožensky zmýšľajúcim ľuďom podľa nej nikam nevedie. Plne sa s jej názorom stotožňujem a rozoberal som ho bližšie v blogu Náboženstvo a psyché.Za schodnú cestu považuje Arien prístup k týmto ľudom s láskou, ktorá má ďaleko silnejšie schopnosti presviedčania. Vedieť povedať, že: “Nemyslím si, že máš pravdu, ale rešpektujem tvoje právo si to myslieť. Toto je ale môj pohľad na vec…” vedie k pokojnej a konštruktívnej debate.

Spomína tiež priateľov moslimov, ktorí sú rovnako liberálni ako ona, alebo priateľku, ktorá verí v Boha, a Ariane ju považuje za jednu z najmúdrejších ľudí, akých pozná. Naráža tým na problém škatuľkovania celej skupiny ľudí čiernobielym vnímaním. Článok zakončuje známym výrokom: “Militantný kresťan zastrelí potratového doktora, militantný islamista odpáli na sebe bombu a militantný ateista napíše knihu.” Tvrdí, že to síce môže byť pravda, ale knihy, ktoré píšu, bývajú plné ostrého sarkazmu a zraňujúcich predsudkov, ktoré väčšinu odradia. Ak majú ateisti možnosť zmeniť svet aj skrze písanie kníh, prečo tieto knihy nenaplniť vľúdnosťou?

Naposledy som tlieskal katolíckemu pápežovi, teraz môj potlesk v rovnakej veci patrí ateistickej aktivistke.

 

Zdroj:

Ariane Sherine, The scathing slurs of my fellow atheists make me despair,rationalist.org.uk, 6TH JANUARY 2014

Reklamy

16 thoughts on “Taká hanba! Dawkinsova ateistka naložila (aj) slovenským “humanistom”.

 1. Sekulárni humanisti, ateisti, ponúkajú šťastný život na Zemi bez vojen, kapitalizmu a traumatizujúcich náboženstiev. Tiež definitívny zánik vedomia smrťou. Náboženstvá, pekné nepravdivé učenia deformujúce ľudské vedomie, antagonizmus, kapitalizmus a vojny, ako božie tresty. Tiež nereálny posmrtný život.

  Like

 2. Kostol nie, ale možno tam mali zriadené nejaké modlitebne, ale videl som tam plynové komory a spaľovne ľudí a tiež obrovské množstvo detských topánočiek. Že by sa tam realizoval boží trest, či ľudská zloba? Aký je viac ako 2000 ročný účinok náboženstiev? Ako sa na Slovensku prejavil záväzok RKC o formovani svedomia občanov podľa ZVZ? Odpovedám : bohatý klérus a vystrašený veriaci.
  Racionalita a pravdivosť ateizmu ozaj nie je lákavá.
  Sekulárny humanizmus nemá prečo byť neľudský, lebo počíta s našou smrteľnosťou.
  Náboženský folklór a jeho mágia, nikomu nepomôže, ani tým mŕtvym v koncentrákoch, či gulagoch.

  Like

  • Bohatý klérus. Väčšina ateistov má väčší príjem ako kňaz.
   Čo je neľudskosť? Je potrat ľudský? Boli koncentračné tábory ľudské? Lebo to je ateizmus v praxi. Čudujte sa svete, aj ateisti vo väzení sa obracajú k bohu, lebo ich ateizmus im nie je barličkou ani oporou. Nedáva nádej. Koľkože nájdete ateistov vo väzení? A pritom všetky zločiny sú dôsledkom ateizmu, dôsledkom popretia boha.

   Like

 3. Naše pudy sú nesmierne silné a pud sebazáchovy, jeden z najsilnejších, ktorý je schopný prijať aj neracionálnu ponuku náboženstiev o večnom živote v kritických situáciach. Ateizmus je pre racionalistov a realistov, obdarených kritickým myslením.
  Kňazi, klérus, sú paraziti na tele spoločnosti.
  S tým obviňovaním ateizmu, je tvoja závislosť. Rovnako by sa dalo tvrdiť, náboženstvá generujú vojny, náboženstvá generujú zločincov, veď boh je milostivý, boh je láska. No vidíš aj tie božie atribúty vymysleli len ľudia, aby mohli ospravedlniť svoju neľudskosť.

  Like

  • Ak by ateizmus bol pre racionalistov a realistov, museli by ateisti dokázať neexistenciu boha. Keďže to nevedia, je ateizmus iracionálna viera v božiu neexistenciu.
   Kresťanstvo zaiste nemá priame dôkazy o existencii boha – veď preto je náboženstvo vierou a nie vedeckou teoriou. No má dôkazy nepriame a najmä filozofické postoje hovoria v prospech kresťanstva.
   Areizmus nemá anilen tie nepriame dôkazy.
   Kňazi a klérus sú parazitmi porovnateľnými s učiteľmi či lekármi alebo dôchodcami. Čo tým chcel autor povedať, neviem.
   Tvrdiť môžete čokoľvek, lebo máte slobodu prejavu. No ak sa ale pokúsite obhájiť svoje tvrdenia, nemusíte uspieť. Máte teda na výber – ateizmus predsudkov a otvorených lží alebo otvorené spoznávanie pravdy – to znamená byť otvorený všetkým úvahám.

   Like

 4. Princíp kauzality hovorí skutočne o možnosti akejsi tvorivej iniciatíve vesmíru a života v ňom, ktorú náboženstvá nazvali bohom, avšak všetko to ostatné je bohapustým výmyslom náboženských chytrákov, čo racionálne mysliaci človek by nemal nekriticky prijímať, pretože niektoré, z náboženstvami prijatymi závermi súvisí vzájomná nevraživosť, vojny, zlo.
  Človek čo sa oháňa pravdou, spravidla má záujem povýšiť lož na pravdu.

  Like

  • Takže pripúšťate existenciu Boha.
   To ostatné okolo odmietate.
   Lenže to ostatné naokolo je výsledkom racionálne mysliacich ľudí Ano, súhlasím, nekriticky by človek nemal prijímať nič, prinajmenšom mal by byť v strehu. Preto nerozumiem, prečo nekriticky prijímate ateistické rozprávky.
   Človek úprimne hľadajúci pravdu sa nesnaží povýšiť lož na pravdu. Ano, medzi ateistami je veľa takých, ktorí sa oháňajú pravdou a snažia sa povýšiť lož na jej miesto. A nielen medzi ateistami. Aj medzi náboženskými extrémistami.

   Like

   • Pripúšťam možnosť príčiny vzniku vesmíru. Určite nie možnosť existencie personifikovaného kresťanského, či iného boha, ktorý je produktom ľudskej fantázie, o ktorom náboženstvá vymýšľajú rôzne rozprávky.
    O tých kvázy hľadačoch pravdy sa dá hovoriť v súvislosti s náboženstvami. Ateisti sú odkázaní na vedecké výskumy a objavy. Tiež bežné reálne skutočnosti, medzi ktoré patrí aj poznanie, že smrťou zaniká aj moje a tvoje vedomie. To o čom ťa učí tvoje náboženstvo je príjemný podvoe a klamstvo.

    Like

   • Popíšte ten produkt fantázie kresťanov vami spomínaného personifikovaného kresťanského boha. Ak totiž niečo odmietate, mali by ste mať predstavu o tom, čo odmietate.

    Like

  • Tu máš môj názor o tom, prečo odmietam náboženstvá. Už som to mnohokrát prezentoval, ale opakovanie, matka múdrosti. Pre mňa je zarážajúce to, že veriaci, pod vedením cirkevnej hierarchie, konajú tak, ako keby to, v čo veria, bola skutočnosť. Dokážeš si uvedomiť, o čom tu píšem?

   Prečo je nerozumné byť nábožensky veriacim človekom.

   Každý zdravý človek je sugestibilný, to znamená, že je schopný nekriticky prijímať informácie ako pravdivé, ak ich dostáva od osoby, ktorú považuje za autoritu a podľa nich sa správať, či konať. Tou autoritou môže byť aj kniha či náboženské učenie..
   Je teda prirodzené, že sme ochotní prijať ako pravdivú informáciu o kauzalite – príčinnosti vecí a z nej vydedukovať, že vesmír a všetko v ňom má nejakú počiatočnú príčinu. Tak vznikla hypotéza, domnienka, že tou príčinou by mohol byť akýsi boh. Takéto myslenie a konanie nepredstavuje nič nové. V podstate je podobné mysleniu našich predkov ktorí si nevedeli vysvetliť pôvod vetra, dažďa, východu a západu slnka a iných, dnes už známych príčin ich vzniku a tak prisúdili ich príčinu bohom slnka, vetra, lásky atď..
   Ak by tento názor ostal len v polohe názoru, nič by sa nedialo, ale určití jedinci, v našom prostredí: Abrahám, Mojžiš, Kristus, Mohamed, atď., sa chopili príležitosti a začali vymýšľať: kto je boh, aké má vlastnosti, čo si želá, čo treba konať, ako nás bude trestať, ako odmeňovať? A súčasne sa títo chytráci, účelovo, pasovali za vodcov, prorokov, synov božích, mesiášov a pod.. V súčasnosti túto funkciu prevzali na seba jednotlivé cirkvi a ich predstavitelia, cirkevná hierarchia a rôzne náboženské sekty. Vypracovali náboženské učenia, dogmy, rôzne magické obrady, pričom nik na svete nemôže mať relevantný kontakt s akousi hypotetickou postavou – bohom, bohmi a teda všetky náboženstvá predstavujú nehorázny podvod a klamstvo, so súhlasom a za výdatnej podpory štátnej moci.
   Aj napriek týmto skutočnostiam získavajú jednotlivé náboženstvá svojich stúpencov, cirkvi dostatok veriacich, značný vplyv na spoločnosť, získavajú majetky a moc prostredníctvom psychických manipulácií cez vyvolávanie strachu z posmrtnej neistoty, iluzórnych odmien a trestov, zasahovaniu nadprirodzených síl do života veriacich a tak vytvárajú v ich vedomí neracionálne postoje k životu a svetu. A to je pre mňa hrozná a nepochopiteľná skutočnosť v 21. stor., keď ľudstvo má k dispozícii kvantum informácií o sebe a okolitej prírode, ktoré nepotvrdzujú náboženské predstavy a dogmy.
   Ak si toto všetko rozumný človek uvedomí, nemôže byť nábožensky veriacim človekom.

   Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s