Ateisti opäť prespali slnovrat. Ako každý rok.

Spoločnosť Prometheus, podľa ich vlastných slov jediná inštitúcia brániaca záujmy ľudí bez vyznania – ateistov, zavesila na svoj Google Plus profil nasledujúce vinšovanie:

Vianočné blahoželanie Prometheus

Čo na to napísať?

Dnes, to je 24.12.2015 si slovenskí ateisti pripomínajú zimný slnovrat. Ako každý rok i v roku 2015 naši sekulárni humanistíci opäť prespali tento zimný slnovrat a oslavujú ho spolu s kresťanmi v deň pripomenutia narodenia skutočného humanistu, nielen toho s prívlastkom, Ježiša Krista. Len mi je divné, prečo až teraz vinšujete k zimnému slnovratu. Zrejme to robíte zámerne, lebo sa snažíte kresťanom ukradnúť ich sviatky. Chcete zatajiť, zmazať a nahradiť toto pripomenutie narodenia Pána Ježiša, keď namiesto vianočných pozdravov spájaných s Betlehemom spomínate astronomické úkazy. No robíte to veľmi nešikovne, lebo prianie veľa šťastia do roku 2016 nie je ničím iným ako pripomenutím 2016 rokov od tejto udalosti. Alebo mi veľactení stúpemci zdravého rozumu chcú tvrdiť, že si pripomínajú 2016 rokov od prvého zimného slnovratu? 🙂

A rovnako zostáva záhadou, prečo ateisti vlastne oslavujú prírodné javy. Akokeby im skúmanie astronomických či meteorologických javov nestačilo a nenapĺňalo ich. Oni tieto úkazy musia zaodieť do akejsi mystiky. Neviem, či sa mám smiať alebo plakať, keď pozorujem ateistov oživujúcich pohanské rituály náboženstiev dááávno prekonaných a mŕtvych. Ateistov ateizmus nenapĺňa.

Podobne, ako onoho času pán Hitler budujúc sekulárnu spoločnosť zakázal ateizmus a kresťanstvo nahrádzal gýčovými rituálmi krvi a vzdávaním úcty starogermánskej mystike.

Prečo ateistom nestačí ateizmus a siahajú po pohanskej mystike, stavajú sochy Satanovi a pospevujú si pesničky s melodickými textami o pobozkaní diabla?


 

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk.

One thought on “Ateisti opäť prespali slnovrat. Ako každý rok.

 1. Pre istotu som sem skopíroval diskusiu z profilu Google+ oz Prometheus:

  26 komentárov

  Tvoj Oponent24. 12. 2015

  Ako každý rok i v roku 2015 naši sekulárni humanistíci opäť prespali zimný slnovrat a oslavujú ho spolu s kresťanmi v deň pripomenutia narodenia skutočného humanistu, nielen toho s prívlastkom, Ježiša Krista. Len mi je divné, prečo až teraz vinšujete k zimnému slnovratu. Zrejme to robíte zámerne, lebo sa snažíte kresťanom ukradnúť ich sviatky. Chcete zatajiť, zmazať a nahradiť toto pripomenutie narodenia Pána Ježiša, keď namiesto vianočných pozdravov spájaných s Betlehemom spomínate astronomické úkazy. No robíte to veľmi nešikovne, lebo prianie veľa šťastia do roku 2016 nie je ničím iným ako pripomenutím 2016 rokov od tejto udalosti. Alebo mi veľactení stúpemci zdravého rozumu chcú tvrdiť, že si pripomínajú 2016 rokov od prvého zimného slnovratu? :-)

  Milan Bencúr28. 12. 2015

  Tisíc rokov cirkevného útlaku znamená, že naša pôvodná kultúra, naše rodné duchovno sa stalo prenasledovaným. Podľa slovanského duchovna sa na Slnovrat znovuzrodí slnečné božstvo – slnečný syn Svaroga – boha nebeského ohňa. Sviatok je dôležitý z hľadiska duchovného, prírodného, spoločenského i hospodárskeho. Pôvodná koleda postavená na úcte k Slnku, predkom a rodu je načisto pretextovaná cirkvou a scenár obradnej hry je prekrútený. Popri totalitných náboženstvách, presvedčených o svojej „vyvolenosti“, žíjú vo svete aj duchovné prúdy, ktoré nepopierajú slobodnú podstatu ľudskej duše. Im patrí slnečné znovuzrodenie. Je čas naučiť sa žiť v duchovnej slobode, ale aj v skutočnej úcte k hodnotám, ktoré sa nedajú zakázať.
  Takže – Vianoce sú našim sviatkom, a to sviatkom slnovratovým.
  Kresťania prevzali sviatok zimného slnovratu od pohanov, aby kresťanstvo ľud pokojnejšie prijal, a narodenie pohanského Slnečného boha nahradili narodením Spasiteľa pod Betlehemskou jasnou hviezdou.
  Pre Egypťanov bolo slnko prinášajúce svetlo, teplo a teda aj rast nesmierne dôležité. Niet preto divu, že aj boha Rea považovali za jedno z najdôležitejších božstiev Egypta a ako vládcu bohov. Faraón bol vnímaný ako Reovo vtelenie na zemi a niesol titul „Reov syn“. Egypťania tiež verili, že Re vidí všetko, čo sa deje na zemi. V slnečnom kotúči videli Reovo oko. Re bol uctievaný ako solárne božstvo a jeho moc bola stále viac rozširovaná. Re bol považovaný až za akéhosi teistického Boha, ktorý stvoril svet i ľudí. Dokonca sa verilo, že Re bude trestať ľudské zločiny po smrti. Izrael a Júda susedia s Egyptom a tie mýty Egypťanov sa veľmi podobajú s mýtyckými príbehmi z Biblie..

  Tvoj Oponent28. 12. 2015

  Rozumiem. Chcete ma presvedčiť o tom, že raní kresťania, židokresťania, sa chceli zmocniť sviatkov Slovanov a tak si vymysleli Ježiša Krista. Naozaj si myslíte, že na toto skočím? 🙂
  Tisíc rokov cirkevného útlaku… tak veľmi to pripomína ošúchané klišé o tisícročnom maďarskom útlaku. Vy ste ochotný zomrieť za akéhosi Svaroga?

  Milan Bencúr28. 12. 2015

  Som ateista. O ničom tu nikoho nepresviedčam, len konštatujem historickú skutočnosť, že kresťanstvo nahradilo staré príbehy pohanského duchovna príbehmi novými, biblickými.
  Prvý zimný deň je zimný slnovrat, je to najkratší deň v roku.
  Podľa pohanských legiend v tento deň porodila bohyňa Zem svojho syna – Slnečného boha, ktorý utešene rastie a zosilnieva. Bohyňu Zeme uctievali ženy. Aby po prijatí kresťanstva ženy prestali uctievať pohanskú bohyňu Zeme, tak ju cirkev nahradila mariánskym kultom. Pohania mali viacero božstiev a pre cirkev tak vznikol problém nejednotnosti a odvracanie pozornosti ľudí od hlavnej myšlienky kresťanskej viery. Preto cirkev nahradila pohanské božstvá kultom svätých. Staršie pohanské legendy kresťania vytlačili mýtmi o narodení spasiteľa. Na Slovensku sa kresťanstvu úplne nepodarilo vytlačiť pohanské obyčaje spojené s ľudovými zvykmi pri oslave zimného slnovratu. Symbolické znovuzrodenie Slnka si ľudia uctievali už od pradávna. Deň zimného slnovratu patril k najväčším sviatkom v roku a spájal sa s rituálmi, ktoré mali človeku zabezpečiť zdravie, silu, bohatú úrodu a odvrátiť nešťastie a choroby od rodiny. Ľudia si na začiatku zimy vysväcovali príbytky a hospodárske budovy, uctievali si zvieratá, privolávali hojnú úrodu a vyháňali z domov zlých duchov. Dievčatá sa venovali ľúbostným čarám, ktoré im mali zabezpečiť dobrý vydaj. K zvykom patrilo uzmierovanie rozhádaných rodov. Nový rok sa nemal začínať hádkami a zlobou.To sú všetko pozostatky pohanských zvykov.

  Tvoj Oponent29. 12. 2015

  Vás ako ateistu by malo tešiť, že kresťanstvo skoncovalo s týmito primitívnymi poverami.

  Milan Bencúr29. 12. 2015

  🙂 Kresťanstvo je tiež primitívna povera. Povera je viera, že niektoré javy a udalosti sú prejavom pôsobenia nadprirodzených síl; názor bez rozumového zdôvodnenia. 

  Tvoj Oponent29. 12. 2015

  Slnovrat začína v prvý zimný deň a ten pripadá na 21.12. (aj 22.12.). Vianoce sú 25eho. A gréckokatolícke až 6. januára. A ešte vám niečo prezradím. Názov mesiaca december je odvodený viete od čoho? Od slova desať – deco. A november bol pôvodne deviaty mesiac – nouve. a október ako ôsmy mesiac v rímskej ríši je odvodený od slova osem – okte. A tak ďalej. September – septe, teda sedem.
  Nuž skúste mi len rozumovým zdôvodnením vyvrátiť existenciu boha. Nebojte sa toho – na konci tejto vašej márnej snahy bude totiž pre vás šokujúce sebapoznanie a ním je, že ateizmus je ničím nepodložená primitívna viera v neexistenciu bohov :-)

  Milan Bencúr29. 12. 2015

  Ateizmus nie je o viere. Ateizmus je o evolúcii.

  Tvoj Oponent29. 12. 2015

  Hahahááá… Ateizmus je o evolúcii? Potom Islamský štát je dôkazom zvrátenosti ateizmu, lebo silou vytláča menej priebojné systémy a ideológie.
  Ateizmus je prachobyčajná viera stojaca na viere, že boh neexistuje. Ak to chcete spochybniť, dajte mi dôkaz o božej neexistenci, teda mi spoľahlivo vyvráťte existenciu boha. Ak to neviete, nemáte dôkaz, ktorým by ste podporili zmysluplnosť ateizmu. Ateizmus je ontologický postoj, teda viera, k pôvodu a zmysluplnosti bytia. Nezakladá sa na dôkazoch, ale len na osobnom presvedčení bez dôkazov – lebo tie chýbajú – a je teda vierou. Veru, a to si zapamätajte dnes, ešte stále iba 2015 rokov od domnelého narodenia Ježiša Krista :-)

  Spoločnosť Prometheus29. 12. 2015+1
  2
  1

  Ateizmus nie je antiteizmus. Ateizmus je logickým dôsledkom a princípom materialistického náhľadu na svet. Boha nepotrebuje, jeho existenciu nevyžaduje, tak ako ani jeho neexistenciu. Neexistencia Boha je logickým vyústením matrialistického vnímania a porozumenia sveta. Vývoj ľudského poznania to len potvrdzuje. A platí to podstatne dlhšie ako len 2015 rokov, však? 

  Tvoj Oponent29. 12. 2015

  Nikde som netvrdil, že ateizmus je antiteizmus. Antiteizmus je štýl ateizmu. Antiteista je samozrejme ateista.
  Materialistický náhľad na svet nevedie k ateizmu. Ateizmus nie je logickým vyústením ničoho, čo spomínate, je to uvedomelý postoj k existencii nadprirodzena. Preto ma udivuje, že sa vo vianočnom prianí spoločnosti Prometheus (sic!) narába s mystikou. Dôsledný ateista totiž nemá nárok na to, aby z pozície svojho svetonázoru oslavoval Vianoce alebo slnovrat či akýkoľvek fyzikálny jav alebo kombináciu čísel.
  To, že zaodievate slnovrat do pohanských tradícií dokazuje, že váš ateizmus vás nenapĺňa, nie príťažlivý a konáte mrazivo podobne ako ateista Hitler, ktorý rovnako nahrádzal kresťanské sviatky starogermánskou mystikou, pohanstvom a poverami. Nebojte sa, nie ste jediní ateisti, ktorí tak činia. OSACR tvrdí, že veriť v Snehulienku, duchov či tajomné energie čarodejníc je v súlade s ateizmom. 🙂 Vývoj ľudského poznania nič nedokazuje, čo sa týka božej existencie a veda nemá ani nárok sa k takýmto otázkam vyjadrovať.
  Ateizmus je viera. Bodka.

  Milan Bencúr29. 12. 2015

  :-)

  Tvoj Oponent29. 12. 2015

  (-:

  Milan Bencúr30. 12. 2015

  Môj mozog ateistu si myslí, že ľudový folklór a náboženské obrady nie sú dôkazom príčiny zimného slnovratu, ale sú dôsledkom nevedeckého chápania tohto prírodného úkazu. Takýmto spôsobom náboženstvo vysvetľuje zimný slnovrat, čiže vierou o mýtyckom príbehu narodenia nového života.
  Môj mozog ateistu si tiež myslí, že logickým vysvetlením kolobehu v prírode sú fyzikálne zákony a nie náboženská viera. Fyzika hmatateľne dokazuje, že príčinou zimného slnovratu je pohyb Zeme okolo Slnka. To je pre mňa logickým vyústením materialistického vnímania a porozumenia Svetu. Nikto nemá právo upierať mi možnosť nejakým spôsobom pripomenúť si tento fyzikálny jav, ktorý logicky vysvetľuje životné cykly v prírode.
  Za vedecký pohľad na Svet cirkev svojich oponentov upalovala na hranici. Aj v dnešnej modernej dobe, v roku 2014, vo svete zosilnelo prenasledovanie ateistov a humanistov. Správy z rôznych štúdií uvádzajú, že napríklad obyvatelia Indonézie sa musia prihlásiť k jednému zo šiestich oficiálne uznaných náboženstiev. Za odmietanie predsudkov stále hrozí smrť. Mikloško chce trestať ženy na Slovensku väzením za to, že sa podrobili interupcii. Podarilo sa mu pred sviatkami pokoja a mieru, lásky a porozumenia, prepašovať do slovenského parlamentu návrh zákona, ktorý zjavne pripravili v Islamskom štáte. Počet veriacich vo svete klesá. Počet ľudí bez náboženského vyznania stúpa. Tento vývoj je však sprevádzaný prenasledovaním humanistov a ateistov.
  Výraz ateizmus používali už grécki básnici v 5. storočí pred Kr. Veľa ľudí, ktorí sa sami označujú za ateistov, zvykne zdieľať spoločný pohľad na dôkazy o existencii či neexistencii bohov, príbehov o stvorení sveta rovnako ako spochybňovanie dobroty a morálnosti náboženstiev, ktoré priniesli na svetlo sveta veci ako sväté vojny, prenasledovanie inovercov, inkvizíciu, fašizmus, Islamský štát a pod.
  Ateizmus nie je viera, je to logický dôsledok a princíp materialistického náhľadu na svet.

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Môj mozog veriaceho skeptika neverí, že by príčinou slnovratov bolo pripomínanie a slávenie JK. Náboženstvo nevysvetľuje takýmto spôsobom zimný slnovrat. Pokiaľ by som mal logiku Vášho mozgu ateistu dotiahnuť do krajnosti, museli by ste obviniť jednu 365inu ľudskej populácie, že sa narodili v deň zimného slnovratu iba preto, aby svojim narodením vysvetlili príčiny zimného slnovratu.
  Zimný slnovrat nespôsobuje ani obeh Zeme okolo Slnka samotný, ale sklon zemskej osi k ekliptike, teda k ploche dráhy Zeme. Tu sa teda Váš mozog fatálne, rozumejte v kľúčovej podstate, mýli.
  Váš mozog sa mýli aj v inej kľúčovej veci – a to ak označuje JK za mýtickú postavu. Nuž historici nespochybňujú skutočnosť, že JK bol skutočná postava a taký postoj, na rozdiel od Vašej ateistickej viery, majú podložený logickými zdôvodneniami. Ak máte záujem, odlinkujem Vás na vyjadrenia rozhľadených ateistov, napr. na sektu OSACR.
  Prenalsedovanie ateistov treba zaradiť do rámca spoločenských pohybov. Buďte rád, že žijete v kresťanskom priestore, ktorý priniesol Deklaráciu ľudských práv a to dôležité – Vatikánske zmluvy, ktoré ateisti z prečudesných dôvodov odmietajú, zabezpečujú ateistom právo neveriť – posilňujú ich individuálne práva.
  Mikloško s Kuffom orbili geniálny ťah, ako vniesť do spoločnosti otázky života a otvoriť verejnú diskusiu. Vyjadrenia strachu vrahov detí má preto tešia – i keď sú nezmyslom.
  Napriek skutočnosti, že stúpa počet ateistov, stúpa počet prenasledovaných a ľudia napriek rastúcemu blahobytu nenáchadzajú šťastie. Ateistom sa ako bumerang vracia ich podnecovanie k nenávisti. Nuž čo ste si zasiali…
  Význam slov sa mení a je to tak aj so slovom ateizmus. Prví kresťania v barbarskej Rímskej ríši boli popravovaní obzvlášť brutálnymi spôsobmi, nad ktorými ateisti doposiaľ nedokázali vyjadriť ľútosť. Ich vina spočívala v tom, že boli – a teraz sa dobre posaďte – ateisti.
  Nemôžem súhlasiť ani s Vaším povrchným vnímaním príčin násilia, ktoré uvádzate. Náboženstvo bolo totiž zneužité na ospravedlnenie ľudského sebectva a ľudia, ktorí tak činili, konali v príkrom rozpore s evanjeliovou zvesťou – konali ako ateisti, lebo svojim konaním popreli Boha. Preto ma zaráža, ak dnes považujete vraždenie detí v lone matky za ľudské právo a pýšite sa touto brutalitou a míľnikom v pokroku ľudstva. Ak pripúšťate vraždenie detí vo fáze pred narodením, prečo by sa nesmeli zabíjať deti po narodení, len tak, ak sa mame zachce?
  Tvrdenie, že ateizmus je logický dôsledok a princíp materialistického náhľadu na svet. – je viera. Nepodložená faktom. Existencia mnohých veriacich vedcov túto vašu vieru ukazuje ako falošnú.

  Milan Bencúr30. 12. 2015

  Ale to je humanitárna katastrofa, keď cirkev obhajuje zločin veriaceho kresťana tvrdením, že zločin nespáchal ako veriaci, ale ako ateista. Také tvrdenie sa vymyká logike. Je to zdôvodnenie ako v stredoveku, kedy cirkev odsúdila bosorku na smrť, ale zodpovednosť za túto nehumánnu vraždu preniesla na občianske úrady, ktoré popravu vykonali.
  Mudrovať o sklone zemskej osi voči Slnku na jej obežnej dráhe je viac ako detinské, pretože takú samozrejmosť dnes vie každé chytrejšie dieťa v škôlke.
  Vráťme sa však k zimnému slnovratu, ktorý kresťania oslavujú ako narodenie Ježiša Krista. Pokusy o zladenie histórie a biblických mýtov sú stále neúspešné. Teológia nemôže zostavovať Kristovo učenie na podklade jeho životopisu, ktorý popisujú evanjeliá. Nedá sa operovať nespoľahlivými a nejasnými výsledkami skúmania evanjelií, pretože tieto texty materiál na takýto vedecký výskum jednoducho neobsahujú. Aj katolícki biblisti zdôrazňujú, že evanjeliá neposkytujú Ježišov životopis sensu stricto. Stačí si prečítať knihu W.Trillinga, ktorá obsahuje kapitolu s výstižným názvom “Prečo neexistuje život Ježiša?” Aby teológovia obhájili ústrednú postavu ich náboženskej vierouky, bohočloveka Ježiša, tak si na pomoc berú smutne preslávené členenie dejín na sväté dejiny a skutočné dejiny. Treba sa vraj orientovať na skutočný obraz Krista, ktorým vraj nie je historický Ježiš, ale Kristus, ktorého obraz poskytujú apoštolské svedectvá. A to je už zamaskované priznanie, že historické dôkazy existencie Ježiša neexistujú.
  Že boli Rimania ateisti? A čo ich Panteón, stavba postavená v rokoch 27 až 25 pred Kristom a zasvätená všetkým bohom. Novozákonné Listy a Skutky podávajú celkom dosť podrobný obraz, ako vyzerali ranokresťanské obce počas nadvlády Rímskej ríše. Možno ich považovať za prvú dejepisnú knihu kresťanstva. Biblický príbeh o tom, ako Boh potrestal náhlou smrťou manželov Ananiáša a Zafiru za to, že sa pokúšali zatajiť pred apoštolom Petrom časť peňazí, ktoré získali predajom pozemku, len svedčí o krutosti raných kresťanov. Peter dal zhromaždiť všetkých mladých členov kresťanskej obce a pre výstrahu ich nechal pozerať sa na nehumánnu popravu menovaných manželov.
  Čo je na tom kvalitatívne, keď sa na jednej strane cirkev tvári, že chce ochraňovať život už pri počatí, a na druhej strane posväcuje zbrane, ktoré zabíjajú nevinné ľudské životy, a duchovne podporuje vojakov, ktorých posiela do vojny ďaleko od svojich hraníc? Existencia zla vo svete je logicky nezlučiteľná s existenciou dobrotivého Boha, a je teda rozumnejšie usudzovať, že žiaden boh neexistuje, ako to, že jestvuje, ale neurobí nič, aby zastavil zlo na Zemi.
  V zásade je západná veda založená na predpoklade, že vesmír je riadený nemennými prírodnými zákonmi, ktoré je možné určiť pomocou experimentov. Tie následne tvoria spoľahlivý základ pre všetky technické disciplíny, ktoré predpokladajú absenciu božích alebo nadprirodzených zásahov. Preto ateista odmieta teistické a náboženské predstavy spojené s náboženskými vierami. 

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem:
  Ale to je humanitárna katastrofa, keď cirkev obhajuje zločin veriaceho kresťana tvrdením, že zločin nespáchal ako veriaci,
  Musím oponovať. Mýlite si ospravedlňovanie s hľadaním príčin. To je rozdiel. Navyše použitie prirovnania k humanitárnej katastrofe je nenáležité a zavádzajúce. Ak budete poctivo hľadať príčiny násilia, nenájdete ich v evanjeliách ale v zlyhaní morálnych postojov jednotlivca. Ak šírite ateizmus a navádzate ľudí na odklon od náboženskej viery, majte na pamäti, že ľudia bez náboženského vyznania strácajú morálne brzdy. Veľký Nietzsche varoval, že vzdaním sa náboženstva sa ľudstvo vzdá celého komplexu morálnych hodnôt a výsledok bude katastrofický. A to netušil o rozsahu tragédie druhej svetovej vojny. Vzdaním sa náboženstva sa človek stáva strojom, nájomníkom silnejších, prikláňa sa kpudovému správaniu, ktoré napodobňuje vo všetkých možných variantách.

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem
  Vráťme sa však k zimnému slnovratu, ktorý kresťania oslavujú ako narodenie Ježiša Krista.
  Kresťania nikdy neoslavujú a ani neoslavovali zimný slnovrat. Práve naopak, ateisti slnovrat oslavujú na kresťanské Vianoce až o niekoľko dní neskôr, prípadne aj skôr, ak budeme brať do úvahy oslavy pravoslávnych veriacich. Určenie dátaumu slávenia narodenia Krista pripadá na december iba sekundárnou – vedľajšou zhodou okolností. Podstatnejší význam malo určenia dátumu smrti a počatia (Zvestovania). No a výsledok 25.december je iba matematický výsledok biologických hodín ženy matky. 25. marec plus 9 mesiacov. Takže ste vedľa ako tá jedľa. Ale nevadí, ospravedlňovať sa nemusíte 🙂 Nech sa páči, študujte. Nájdete tam aj odkaz na prácu ateistu Dušana Valentu z portálu Invivo:
  https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kulturna-vojna/utok-na-piliere-krestanstva/utoky-na-krestanske-sviatky/vianoce

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem:
  A to je už zamaskované priznanie, že historické dôkazy existencie Ježiša neexistujú.
  Zaujímavý je aj názor ateistky z diskusie OSACR:
  …Netvrdím, že hypotéza o Ježišovej neexistencii je nemožnosť, tvrdím len, že je nepravdepodobná. Zatiaľ mi totiž nebol ukázaný žiaden pádny dôvod, prečo by z údajne čisto mytologickej postavy Ježiša, mala v priebehu niekoľkých desaťročí vzniknúť pseudohistorická postava Vysvetlenie, že okolo historického Ježiša sa sformovala apokalyptická sekta, sa mi javí jednoduchšie a pravdepodobnejšie, ako tvrdenie, že v rámci apokalyptickej sekty uctievačov nebeského Ježiša, tak rýchlo vznikla sekta presvedčená o Ježišovom pozemskom životopise a že nedošlo k žiadnym pozorovateľným názorovým stretom, medzi vyznavačmi nebeského Ježiša a pseudohistorického Ježiša. Ostré názorové strety existovali v kresťanstve už od jeho počiatkov, teda sa mi zdá byť dosť divné, že pri historizovaní údajne nebeského božstva takéto strety neboli (alebo nie sú pre nás pozorovateľné).Ono, svojim spôsobom, sa dá spochybniť existencia mnohých historických postáv a preto sú dôležité práve tie nenápadné dôkazy vo forme obyčajnej korešpondencie, náhrobkov a p. Bohaté a vplyvné osobnosti tu majú výhodu vo forme materiálnych archeologických dôkazov – taký arus je dokonale doložený tým, že sa našlo bojisko, na ktorom boli jeho légie zmasakrované a naozaj to bol masaker. Nedávno ma napadlo, či si napr. Caesar nemohol vymyslieť Vercingetorixa – ale videl som obrázok Vercingetorixovej zlatej mince… Ježiš to má ťažšie. (Medea)

  No a prehľad svedectiev o JK tu:
  https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kulturna-vojna/utok-na-piliere-krestanstva/spochybnovanie-biblie/kto-ma-povinnost-dokazovat-boha/svedectva-historickosti-osoby-krista

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem:
  Že boli Rimania ateisti? A čo ich Panteón, stavba postavená v rokoch 27 až 25 pred Kristom a zasvätená všetkým bohom.

  Nie Rimania, ale kresťania boli popravovaní za ateizmus. Zaiste, boli aj Rimanmi ako občanmi Rímskej ríše. Kresťania sa odmietali klaňať rímskym cisárom ako bohom a tvrdili, že abrahámovský boh je bohom aj pohanov. Pantheon nebol zasvätený kresťanskému božstvu. Alebo ano? Veru, slovo ateizmus v tej dobe bolo rozsudkom smrti pre kresťanov a nielen pre nich. Aj Sokrates (?) zle pochodil.

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem:
  “ako Boh potrestal náhlou smrťou manželov Ananiáša a Zafiru za to, že sa pokúšali zatajiť pred apoštolom Petrom časť peňazí, ktoré získali predajom pozemku, len svedčí o krutosti raných kresťanov. Peter dal zhromaždiť všetkých mladých členov kresťanskej obce a pre výstrahu ich nechal pozerať sa na nehumánnu popravu menovaných manželov.”

  Smrť Ananiáša a Zafiru nebola zapríčinená ľudskou bytosťou.Ananiáš a Zafira zostávajú príkladom pre všetkých nás veriacich dodnes. Ak niekto v Cirkvi kradne podvázda, klame, alebo akýmkoľvek spôsobon niekomu ubližuje a svoje náboženstvo používa ako zástierku, alebo prostriedok k takejto činnosti, čaká ho niečo oveľa horšie ako je len fyzická smrť.

  Doporučujem prečítať: https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kulturna-vojna/utok-na-piliere-krestanstva/spochybnovanie-biblie/ananias-a-zafira

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem:
  “Čo je na tom kvalitatívne, keď sa na jednej strane cirkev tvári, že chce ochraňovať život už pri počatí, a na druhej strane posväcuje zbrane, ktoré zabíjajú nevinné ľudské životy, a duchovne podporuje vojakov, ktorých posiela do vojny ďaleko od svojich hraníc?”

  Kánon Katolíckej cirkvi nemá formulku svätenia zbraní.
  Teoria spravodlivej vojny bola rozpracovaná Tomášom Akvinským a stala sa základom vojenstva armád celého sveta. Ľutujem, ani tu s Vami nemôžem súhlasiť.

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem:
  Existencia zla vo svete je logicky nezlučiteľná s existenciou dobrotivého Boha, a je teda rozumnejšie usudzovať, že žiaden boh neexistuje, ako to, že jestvuje, ale neurobí nič, aby zastavil zlo na Zemi.

  https://sites.google.com/site/tvojoponent/viera-a-prax/preco/kategoria-vyznavanie-viery/zoznamy-tem/preco-boh-dopustil-zlo

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  Citujem: V zásade je západná veda založená na predpoklade, že vesmír je riadený nemennými prírodnými zákonmi, ktoré je možné určiť pomocou experimentov. Tie následne tvoria spoľahlivý základ pre všetky technické disciplíny, ktoré predpokladajú absenciu božích alebo nadprirodzených zásahov.

  Západná veda vznikla na téze, že Vesmír a svet okolo nás je usporiadaný, zmysluplný a spoznateľný. Napriek mnohotisícročnej histórii ľudstva veda vzniká až s príchodom kresťanstva a stojí práve na zmieňovanej kresťanskej téze. Otcami, teda zakladateľmi mnohých vedných odborov sú na Vaše sklamanie práve kresťania a nezriedka kňazi – genetika, jadrová fyzika i seizmológia. Prirodzené zákony majú svoje parametre a boli na počiatku nastavené. Zázraky kresťanstvo pripúšťa a považuje ich za mimoriadne zriedkavé javy, kde veda nemá vedecké vysvetlenia a predpokladá sa zásah boha. Takže aj tu sa mýlite :-)

  Milan Bencúr30. 12. 2015

  Toľko protirečení pohromade v reakciách Oponenta. Presne ako v Biblii, kde verš z jednej kapitoly protirečí veršu v druhej kapitole. Vidím, že nemá význam pokračovať vo výmene názorov. Nie že by som k predmetným otázkam nemal čo povedať, ale preto, že nechcem pridávať na vážnosti zavádzajúcim príbehom veriaceho skeptika, ani inkvizičnému obsahu jeho reakcií. Ak sa niekto označí za veriaceho skeptika, tak pochybuje aj o svojej viere aj o svojej morálke. Na to, aby bol človek morálny nie je potrebné veriť v bohov, ktorí neexistujú.

  Tvoj Oponent30. 12. 2015

  1
  Upraviť

  Žiadny veriaci nemá istotu svojej viery a aj ja som sa musel tiež prehrýzť hľadaním odpovedí na znepokojivé otázky. Nábožensky veriaci nie je ten, čo vie, že Boh je, ale ten, čo verí, že je.
  Ak nachádzate v mojich odpovediach protirečenia, alebo aj v Biblii, nuž neváhajte a skopírujte pod seba tie odporujúce výroky a zamyslíme sa nad nimi.
  Netuším, kde je v mojich príspevkoch inkvizičný obsah. Mali ste potrebu použiť nejakú nálepku a tak ste skúsili takú dobre znejúcu – inkvizícia 🙂

  Mňa udivuje, koľko len klamstiev sú schopní sekulárni humanisti vymyslieť len preto, aby spochybnili jednu pravdu. Obdivuhodné, naozaj pozoruhodné.

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s