Kresťania sú lepší ako ateisti – tvrdí Ján Parada

Prekvapivý výrok napísal prominentný slovenský ateista Ján Parada:

Ja som sa ešte nestretol s Jehovovým svedkom, aby bol zlý človek.

Lemmy o jehovistoch

Z tejto krátkej vety vyplývajú ďalekosiahle dôsledky. Znamená to, že aj Ján Parada na základe osobnej skúsenosti je presvedčený (nie veriaci v pravdepodobnosť, ale prináša osobné svedectvo), že štúdium Biblie a dôsledné prispôsobenie správania a hodnôt biblickým príkazom vedie k ľudskejšiemu konaniu. Ba čo viac, tento ateista nepozná nikoho, kto by sa riadil Bibliou a bol zlým človekom.

Zmieňvaný sekulárny humanista vystupujúci na nete pod prezývkou Lemmy síce pranieruje mnohých formálnych kresťanov a mnohých z nich nálepkuje kadeakými osočujúcimi nálepkami, no nie preto, že by sa dôsledne riadili Bibliou, ale práve preto, že sa Bibliou neriadia a správajú sa ako ateisti.

Ján Parada nepozná žiadneho zlého kresťana správajúceho sa v duchu Desatora. No pozná mnohých zlých ateistov. Napr. ateistu Mussoliniho spomína v samostatnom článku tu: Bol fašista Mussolini ateistom? Píše v ňom:

Dlho som si myslel, že fašista Mussolini bol nábožný.
… A chybne som si myslel, že to stačí.
…Ak bol Mussolini ateista, tak bol ten typ ateistu, ktorý si osobne nemyslel, že existuje nejaký boh, ale uvedomoval si silu náboženstva. A využíval, či lepšie zneužíval náboženské cítenie ľudí vo svoj prospech, vo svojej túžbe po moci.

Ján Parada urobil malý krôčik, ktorý pre ateizmus ako taký môže byť veľkým skokom. Uvedomuje si, že ateizmus vedie k neláskavosti a Biblia k ľudskosti.

Dôležitou otázkou, ktorú si kladieme, či ateizmus vedie skôr k láskavosti ako ku krutosti. V ateistickej filozofii nevidím nič, čo požaduje, ba dokonca vedie ateistu, aby bol láskavým. (Prosím nepíšte mi o Humanistickom manifeste – Ateisti majú jednoducho slobodu ho rovnako odmietnuť.) Medzitým sa však kresťanom hlása, aby boli láskaví a sami hovoria, že ako zaznamenávajú pokrok v Božom kráľovstve, láskavosť je jedným z ovocí Ducha, ktorý pramení z nasledovania Ježiša. Preto ak chcete byť láskaví, chcite svetonázor, ktorý učí láskavosti a vyžaduje nástroje ako sa stať láskavým, preto kresťanstvo je evidentne cestou hodnou nasledovania. (Katkryptolog)

Jedným z mnohých charakteristických čŕt dnešných ateistov v hábite sekulárnych humanistov je protirečenie. Ten istý Parada alias Lemmy prehlasuje, že:

Môj názor na náboženské predstavy o bohu (inde).

Lemmy napísal(a):
Ak by existoval abrahámovský boh (židovsko-kresťansko-islamský), tak musí ísť o veľmi krutého sadistického zločinca, lebo súhlasí, dovoľuje, nevadí mu, existencia Odporcu, Satana, Diabla, Lucifera, Démona, zlých anjelov, čertov. A argumentuje sa tým, že oni sú tu na to, aby si ľudia uvedomili, čo je láska?

Otec bude každý deň surovo biť svoje deti a manželku, manželku pošle na chodník, aby robila prostitúciu, a deti naučí chlastať, sem tam deti znásilní, občas im odreže prsty, vylúpne oči, a podobne… a to len preto, aby deti a manželka pochopili, čo je otcovská láska.

Ďakujem, ale neprosím. Som šťastný, že nie som veriaci, nábožný. Musel by som sa za seba hanbiť, aký som idiot, že verím takým hlúpostiam, aké tu tára bezcitný necharakterný RighteousFred, ktorý ideologicky korčuľuje od extrémneho komunizmu k extrémnemu fašizmu, od harakiri polyteizmu, deizmu, až k nekritickej slepej viere v židovsko-kresťansko-islamského boha.

Protirečenie, s akým sa tak ľahko nestretnete. Na jednej strane Lemmy tvrdí, že nepozná zlého žiadneho biblického doslovistu a oddaného kresťana študujúcehoo Bibliu, no na druhej tvrdí, že je rád, že nie je taký idiot, ako sú slušní jehovisti. Čo tým chce vlastne Parada povedať?  Lebo mne z toho vychádza iba to, že neslušnosť, násilie, vulgarizmy, lož, podlosť, chamtivosť alebo pretvárka sú javy, ktoré sa mu páčia považuje ich za cnosti.

Sekulárni humanisti prevrátili neresti na cnosti a hlúposť na ľudské právo.

 

 

21 thoughts on “Kresťania sú lepší ako ateisti – tvrdí Ján Parada

 1. História, ale ja súčasnosť, pozná krutosti, ktoré sa uskutočnili na základe toho ktorého organizovaného náboženstva, tiež mnohé pozitíva. Takéto konania sa dajú pripísať náboženstvom deformovaného vedomia a svedomia. Organizovaný ateizmus, zdá sa, takúto históriu nemá.

  Like

  • sta2rky, z histórie je však jasné, že v rôznych občianskych konfliktoch bojovali deštruktívne alebo mocichtivo rôzni jednotlivci a niektorí z nich pri tom mali rôzne náboženské postoje a niektorí z nich mali ateistický postoj (napr. počas Francúzskej revolúcie, alebo počas Marxisticko-Leninských revolúcii), z čoho logicky vyplýva, že ani náboženský a ani ateistický postoj sám osebe nezabezpečí, že človek pod jeho vplyvom jedná vždy správne (resp. oba postoje za určitých okolností “dovoľujú” človeku vykonať kruté podlosti…)

   Otázka teda môže znieť – Prečo človek spôsobuje druhým ľuďom zlo, aj keď pozná príklady dobrého jednania?

   Like

  • Ďalším faktom je, že ani veriaci a ani ateisti nemajú vedecký dôkaz o tom, či svet vznikol len prirodzenými procesmi alebo či vznikol akýmsi nadprirodzeným stvorením, takže len samotná veda nevie odpovedať, či človek má alebo nemá byť vďačný nadprirodzenému tvorcovi sveta a či človek je alebo nie je zodpovedný za svoje činy nadprirodzenému tvorcovi sveta. Takže aj ateista sa bez skutočného vedeckého dôkazu (teda uverením) rozhodol pre svoj postoj – ateizmus.

   Ďalšou otázkou teda je – Je správne veriť, že jestvuje nadprirodzený tvorca sveta, alebo je správne veriť, že nejestvuje nadprirodzený tvorca sveta?

   Like

   • Ziak, súhlasím s tvojím konštatovaním, že určitá orientácia nemusí determinovať dobré či zlé konanie, ale tu išlo o organizované náboženstvá, nie konanie jednotlivcov.
    V podstate ateisti by sa nemali nad čím zamýšľať ak by tu nebol teizmus a z toho vyplývajúce náboženské učenia, ktoré hovoria o tom kto je boh, aké má vlastnosti, čo si želá, ako nás miluje, ako nás trestá a na základe takýchto a podobných ilúzií nábožensky orientovaní ľudia aj konajú dobré aj zle skutky. A z môjho pohľadu je náboženská viera nesprávna aj z toho dôvodu, že smrťou definitívne zanikáme a žiadne posmrtné stavy vyplývajúce z náboženstiev sú nereálne a náboženstvo ako také nezmyselné.Z viery nadprirodzeného tvorcu sveta v podstate nič nevyplýva, rovnako ako z ateizmu. Je ale hrozné ak niekto na tomto základe chce konať a koná.

    Like

   • wikipedia – “Komunistická strana sa vo februári 1948 ujala neobmedzenej vlády v Česko-Slovensku. Nastalo obdobie komunistickej totality (1948 – 1989) charakterizované porušovaním ľudských práv,..propagovaním tzv. vedeckého ateizmu..” (toľko pár vetami z wikipedie)

    Zločiny vykonané štátnou mocou v časoch vlád komunistických strán v rôznych štátoch, sú zločinmi určitej časti organizovaného ateizmu, podobne ako zločiny v časoch, keď zneužívali moc stredovekí cirkevní hodnostári, boli zločinmi určitej časti organizovaného náboženstva.

    sta2rky, píšete že ” ateisti by sa nemali nad čím zamýšľať ak by tu nebol teizmus ”
    Nuž z vášho príspevku je vidieť, že sa patrične nezamýšľate napríklad ani nad tým, že veda doteraz nevie dôkazne odpovedať na otázku, či svet vznikol pôsobením nadprirodzeného stvoriteľa, alebo náhodnými dejmi… A tak bez vedeckého dôkazu píšete na základe vašej viery nielen rôzne vaše tvrdenia o nesprávnosti viery v Boha (to sa dá vnímať v pohode ako vyjadrenie vášho postoja)… Lenže vy nezostávate len pri tom, no dokonca píšete, že je vraj hrozné, ak niekto koná na základe viery v nadprirodzeného stvoriteľa.

    Ja si myslím, že hrozné je napríklad používanie dvojakého metra – teda, ak niekto druhým vyčíta niečo, čo sám sebe toleruje… Vy voči vašej viere v nejestvovanie stvoriteľa zrejme nemáte výhrady, avšak konanie na základe viery v stvoriteľa paušálne hodnotíte ako hrozné. Používate teda dvojaký meter a to robia napríklad unáhlení a nekompetentní ľudia.

    Like

  • Opakom ateizmu nie je kresťanstvo, ale zase len teizmus. Sú to len ontologické postoje, s ktorými si nevystačíte. Sú bázou pre svetonázor každej mysliacej bytosti, aj ateistu. Tu si teda ateisti vytvárajú svetonázor a samy ho mylne nazývajú ateizmom. Všímate si to? Používajú slovo ateizmus nie na ontologický postoj, ale na už filozofiu, filozofický ateizmus. Skrátene a mylne ho nazývajú ateizmom. A že nie je ateizmus organizovaný? Veru je. Počuli ste o kongresoch humanistov? O právnických osobách, cenách, ateistických cirkvách, skupinách a združeniach? Politických cieľoch a ich krvavej histórii.
   Strkáte hlavu do piesku ako pštros. To Vás nectí! Pravde sa musíte pozrieť priamo do očí.

   Like

 2. Hrôzu z náboženskej ideológie, z náboženských učení vidím v tom, že tieto deformujú ľudské vedomie, vytvárajú neracionálny pohľad na život a svet a z takto deformovaným vedomím aj konajú. Ale toto som už raz napísal, teda to zlé konanie na základe náboženskej viery, nie samotná viera je nebezpečná. Náboženstvom zfanatizovaní veriac, historicky aj v súčasnosti sa takto prejavujú, (vraždenie, stavanie,vypalovanie kostolov, pochody za život, kanonické zákony, zákony šarija atď.) a podobné veci majú záujem títo ľudia, zmanipulovaní hierarchiou, presadzovať do občianskej racionálne mysliacej spoločnosti. U ateistov takéto konanie vyplývajúce z ich ateizmu nevidím. Veriaci účelovo pripisujú zločiny komunistických či iných vlád vo svete na vrub ateizmu, Z ateizmu nič také neplynie, je to v podstate len odmietavý postoj k náboženstvám. V podstate nič nesľubuje, len ak to že nabáda ľudstvu k humanistickej morálke, šťastnému životu tu na Zemi, bez vojen a vzajomnej nevraživosti a spravodlivému, humánnemu spoločenskému poriadku – socializmu.

  Like

  • sta2rky, ateizmus podľa vás nabáda k životu bez vzájomnej nevraživosti?
   Pričom ste tu napísal, že je vraj hrozné, ak niekto koná na základe viery v stvoriteľa. To nie je z vašej strany vyvolávanie nevraživosti voči akýmkoľvek (aj nejakým dobrým) činom motivovaným vierou v stvoriteľa?

   Veď zo samotnej viery v stvoriteľa priamo nevyplýva niečo zlé. Mnohí ľudia žijúci v takej viere, boli pozitívnym príkladom ľudskosti a dobrého konania. To, že niektorí mocichtivci zneužívali vieru v Boha na rôzne zločiny je podobné tomu, ako keď komunistické vlády používali myšlienky ateizmu pri odôvodňovaní svojich zločinov (napríklad zločinov voči veriacim).

   Ďalej píšete, že ateizmus podľa vás nabáda “k spravodlivému, humánnemu spoločenskému poriadku.”

   A kto určí, čo je spravodlivé (alebo racionálne a správne) v súvislosti vierou v jestvovanie stvoriteľa, keď veda nevie, či svet vznikol pôsobením nadprirodzeného stvoriteľa, alebo či vznikol akýmisi náhodnými dejmi? (Podotýkam, že tu momentálne nepíšem o náboženstvách ale len o viere v jestvovanie stvoriteľa.) Vo vašich textoch sa tvárite akoby bolo jasné, že stvoriteľ nejestvuje, pričom vede nič také dôkazne jasné nie je… Ak mienite racionálnym unáhlene nazývať len to, čo (hoc bez vedeckého dôkazu) vyhovuje vám (a neracionálnym nazvete akýkoľvek protinázor, ktorý však neprotirečí vede), tak nekonáte spravodlivo.

   Like

 3. A ešte niečo, z čoho ateizmus vyplýva je, že racionálne konštatuje definitívny zánik nášho vedomia smrťou a odmieta existenciu náboženstvami účelovo vymyslenú tzv. nesmrteľnú dušu.

  Like

 4. Budem stručný. To čo nevie veda nevie ani náboženstvo, ale ľudia s náboženstvom deformovaným vedomím konajú tak, ako keby v to čo veria, bola pravda a aj to tak prezentujú. A toto:”Veď zo samotnej viery v stvoriteľa priamo nevyplýva niečo zlé.” hovorím aj ja. Rovnako ako z ateizmu.

  Like

  • sta2rky, neodpovedal ste na moje dve otázky o nevraživosti z úvodu môjho predošlého komentára…

   A pokiaľ ide o vašu stručnú reakciu, tak pre vyváženosť sa k nej dá napísať aj toto –
   To, čo nevie veda, nevie ani ateizmus, avšak niektorí ľudia, ktorí majú ateizmom deformované myslenie, píšu (a teda aj konajú) tak, ako keby to, čomu veria (teda nejestvovanie stvoriteľa), bola dokázaná pravda.

   A čo teda s tým?
   V situácii, keď nie je vedecky dokázateľná jasná odpoveď na otázku, či svet vznikol stvorením alebo náhodnými dejmi, existujú dva základné protichodné predpoklady a to, že buď jestvuje alebo nejestvuje stvoriteľ sveta. Kým veda nemá dokázateľnú odpoveď, tak kto správne rozhodne alebo vyrieši, ktorý predpoklad je bližšie k skutočnosti?
   Neverím, že by to mohol správne rozhodnúť taký človek, ktorý prejavuje rôzne dvojakometrové alebo nevraživé tendencie.

   Niekto predpokladá, že tú dilemu dvoch protichodných predpokladov by mohla správne rozlúsknuť nezaujatá veda, ak by našla dôkaz, či svet je stvorený alebo či vznikol náhodne. Niekto predpokladá, že to môže rozlúsknuť stvoriteľ – ak jestvuje, tak najkompetentnejšie môže dať vedieť, ktoré tvrdenia o ňom sú výmysly a ktoré sú pravdivé.

   A tak zatiaľ je to o viere – niekto verí ateizmu, a niekto verí inak…

   Like

 5. Mám za to, že na všetky tvoje položené otázky som priamo, alebo v kontexte odpovedal. Ľudstvo pozná zopár hypotéz, teórií o vzniku vesmíru a života v ňom. Možno nikdy ani nezistí ako to bolo a je, no to neznamená, že je zmysluplné uznať za pravdivé to, čo vymyslela ľudská fantázia a prezentuje cez náboženstvá, dokonca podľa toho sa správať a konať. Tiež ma napadá otázka: odkedy náboženstvám záleží na vede? To jednotlivé články viery tiež podrobujete vedeckému bádaniu, odkedy? Čo také nebo, peklo, anjeli atď.?

  Like

  • Už som vám tu raz písal v zmysle, že tu neobhajujem žiadne náboženstvo. No i tak sem podchvíľou vnášate výhrady voči náboženstvám, čím odbočujete od záležitostí, o ktorých tu naozaj píšem, a to sú tieto –

   Vy voči vašej viere vo vedecky nedokázané nejestvovanie stvoriteľa zrejme nemáte výhrady a ani voči vášmu písaniu (teda konaniu) na základe vašej viery, avšak akékoľvek konanie na základe viery v stvoriteľa (teda aj potenciálne dobré konanie, ak stvoriteľ je) paušálne hodnotíte ako hrozné, aj keď neviete, či stvoriteľ je alebo nie je a aj keď nepoznáte všetky činy všetkých veriacich. Nejdem opakovať ďalšie veci, ktoré v našej komunikácii odzneli a z ktorých je zrejmé, že používate dvojaký meter a dokonca miestami píšete akosi nevraživo…

   Ak vám vaše používanie dvojakého metra nevadí, tak je to vaša vec… Nemienim v tejto debate už nejak obsiahlejšie písať. Myslím, že kto sa vie nezaujato pozrieť na našu komunikáciu, vidí váš dvojaký meter…A kto nevidí, tak nevidí…

   Like

  • sta2rky, zrejme ste si pod vplyvom vášho používania dvojakého metra neuvedomil patrične to, čo znamená moja veta – “neobhajujem tu žiadne náboženstvo”… A účelovo tu podsúvate jednostrannú informáciu (s ktorou však ako takou súhlasím a v diskusii tu s ňou nikde neprotirečím). Poukazujem tu však na to, že uvádzaním takých jednostranných informácii akosi odvádzate pozornosť a nezaoberáte sa v diskusii napríklad tým, čo som písal vo svojom predchádzajúcom komentári.

   Like

  • Tí ľudia vedia aj čítať. Je príčinou ich konania gramotnosť?
   Nie každý náboženský názor je správny. Počuli ste niekedy o kresťanstve?
   Tak, ako sú rôzni ateisti, sú aj rôzni teisti. Sú ateistické filozofické smery, ktoré dokážu koexistovať s kresťanstvom – majú spoločné atribúty – pravdu, poznanie a úctu k človeku. A sú ateiské filozofie nezlúčiteľné s týmito atribútmi – napríklad nacizmus, komunizmus a liberalizmus.
   Ateizmus je však báza, ktorá akékoľvek zlo dokáže ospravedlniť. Konanie dobra sa tak stáva pre ateistu len kalkulom.

   Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s