Citát dňa – dnes slová Jána Paradu

I keď niekto je vnútorne ateista alebo agnostik, ale navonok chce byť spolčený s teistami, môže v spoločnosti narobiť viac škody, aj zločinov, lebo sa potrebuje predvádzať pred teistami. Chce im dokázať, že je lepší ako oni sami.
Ján Parada

Adolf Hitler: “…človek, ktorý založí nové náboženstvo. dosiahne viac než ten, kto založí politickú stranu, nakoľko náboženstvo má väčší vplyv…”

Ak boh neexistuje

Ak boh neexistuje
Ak boh neexistuje, ak neexistuje ani život po smrti, potom niet žiadneho zmyslu života, žiadneho zmysluplného plánu, žiadnej hodnoty.
Ak boh neexistuje, všetko to, čo nazývame morálkou a zmyslom, je ilúziou hmoty.
Ak boh neexistuje, naše snaženie nemá zmysel.
Ak boh neexistuje, utrpenie, láska, cit, súcit, radosť… to všetko je len gýč.
Ak boh neexistuje, niet zločinu vraždy, niet žiadneho zločinu.
Ak boh neexistuje, nieto morálky.
Ak boh neexistuje, nie sme deťmi lásky, lebo tá neexistuje, sme len odpadovým produktom ukojenia.
Ak boh neexistuje, naše bytie je len dôsledkom vypočítavosti alebo náhody.
Ak boh neexistuje, trýzeň svedomia je v rozpore s chémiou šťastia.
Ak boh neexistuje, niet dôvod nebrať drogy.
Ak boh neexistuje, niet dôvod byť čestným, statočným, verným či oddaným.
Ak boh neexistuje, načo chodiť do školy?
Ak boh neexistuje, prečo byť ohľaduplný?
Ak boh neexistuje, Hitler bol humanistický pragmatik.
Ak boh neexistuje, prečo nezabíjať iných?
Ak boh neexistuje, tak vášeň pre sex, hmotu, mamonu a pôžitok je rovnocenná s vášňou pre krv, kvílenie a nárek – iných.
Ak boh neexistuje, prečo sa vyhýbať pôžitku zo sexuálneho násilia?
Ak boh neexistuje, nieto dôvodu chrániť prírodu, pestovať kvetiny a šľachtiť rastliny.
Ak boh neexistuje, nieto priestoru pre zmysluplnosť pomoci núdznym.
Ak boh neexistuje, tak Tvoje telo je len prostriedkom na zmyslové podmienené šťastie a súčasne nástrojom ukojenia tých druhých mocnejších od Teba.
Ak boh neexistuje, prečo sa neoddávať slastnému pôžitku z týrania druhých, mnohých, všetkých?
Ak boh neexistuje, potom povyk obetí je rovnocenný s inými radosťami.
Ak boh neexistuje, neexistuje sexuálna orientácia, ale len spôsob ukojenia.
Ak boh neexistuje, neexistujú štáty, hranice, domov, len priestor silnejšieho.
Ak boh neexistuje, si len živou hmotou dneška a exkrementom zajtrajška.
Ak boh neexistuje, nieto rozdielu medzi vôňou mäsa jahňaciny a vôňou pečenej človečiny.
Ak boh neexistuje, nieto ani rovnoprávnosti žien.
Ak boh neexistuje, nikto Ti nemá čo nariaďovať, ak nie je mocnejší od Teba.
Ak boh neexistuje, a si slabší, nemáš práva ľudskej bytosti.
Ak boh neexistuje, nepotrebuješ ani lekára, ani učiteľa, ani kňaza. Buď si zdravý alebo si žrádlom.
Ak boh neexistuje, nemá zmysel bádať tento svet. Svet je a bude, no Tvoje schopnosti prežívať slasti nebudú.
Ak boh neexistuje, tak nieto dôvodov skúmať príčinu.
Ak boh neexistuje, nemá dôvod predvídať dôsledok.
Ak boh neexistuje, máš len primárne potreby.
Ak boh neexistuje, môžeš byť kráľom celého sveta.
Ak boh neexistuje, tak celý svet môže Ťa zosadiť z trónu.
Ak boh neexistuje, si len náhoda, hmota, nič, prach z prachu budúceho prachu.
Ak boh neexistuje, všetko je dovolené.
Ak boh neexistuje, všetko je dovolené iným voči Tebe.
Ak boh neexistuje, tak si len formou energie schopnej premýšľať o sebe.
Ak boh neexistuje, ako to, že vieš, že si z prachu a si len formou energie schopnej o sebe premýšľať?
Ak boh neexistuje, prečo sa trápiš otázkami, či boh naozaj neexistuje?
Ak boh neexistuje, nieto morálky ani slobody voľby.
Ak boh neexistuje, tak nieto ani zla a ani morálky – všetko je zákonité.
Ak boh neexistuje, prečo by si mal existovať Ty?
Boh je lanom, ktoré Ťa drží nad priepasťou, pred pádom do ničoty. Pochybuješ, že boh existuje, no lana čo by boha sa držíš. Prečo sa nepustíš? Prečo sa nespustíš? Prečo nezabíjať, nevraždiť, nežiť naplno v kolotoči zmyslového opojenia? Prečo byť ohľaduplným? Môžeš zabíjať, plieniť, hrdúsiť, oddávať sa obžerstvu, chlastu, drogám, pôžitkom konzumu. Kdesi vo vnútri ale cítiš, že aj Tvoj život bez boha potrebuje smer, orientáciu. Zmysel. neveríš boha, nemáš dôkaz, toľkokrát si počul, čítal a presviedčal sa, že ho nieto. Napriek tomu ho potrebuješ. Urážaš ho a hoci rozum Ti kričí: Niet ho! Napriek tomu sa k nemu vraciaš, obraciaš sa za ním, hľadáš. Neveríš v boha a cítiš jeho blízkosť. Nech máš ruky zmáčané krvou brata, svojho dieťaťa, miliónov nevinných, nech si barbar, despota, cynik, surovec, deviant, zlodej, násilník, mamľas, lump a darebák, hladáš ten kúsok svetla zmyslu bytia. Nerozumieš, nechápeš, nevieš, no napriek tomu ho hladáš. On Ti napriek tomu všetkému odpustí.
Ak boha nieto, nemalo by byť ani bytia. Si vyzbrojený logikou, no pri hľadaní odpovedí na pôvod bytia si bezbranný. Tvoja logika je len slamka oproti kolosu zmysluplnej hádanky – ako to, že sme? Aké by to bolo ľahké – keby sme neboli. Veď to by bolo jednoduché v boha neveriť. Sme len ilúziou? No cítime! Kde je Tvoja mocná zbraň rozumu, teraz, keď máš odpovedať na pôvod bytia! Veď to bola logika, ktorá Ťa priviedla k nerestiam, konzumu, sebectvu. Že pripúšťaš logiky blud? Že nevieš? Stojíš bezbranný a zahadzuješ všetky zákony energie a hmoty? Že náš pôvod nemusí mať dôvod? Ale to je tá iskra, ktorá Ťa zase na cestu privodí! Krôčik po kroku budeš sa vzdávať slepoty. Ak si a pripúšťaš zázračnosť svojej chvíle, svojho príbehu, prečo by tie lži, ktorými si si rozum otupil, by mali byť stenou, múrom poznaniu? Že túžiš spoznávať, učiť sa, bádať? Že to svetlo odpovedí otázok záhad je nad pominuteľnosť bytia, nestálosť pôžitku? Koľko takých krokov ešte urobíš, aby si sa vrátil späť na púť človečenstva, aby si zahodil všetky tie výhovorky otca lží? Ak si sa odrazil od dna presvedčenia ateizmu a zmocnili sa Ťa pochybnosti, kráčaš cestou výmoľov omylov opäť k poznaniu. Kdeže sú tie bludy o ateistke Hypatii? Že nebola ateistka? Veru zase si jeden výmoľ prekročil. Kde sú tie mýty o milionoch obetí inkvizície? Kde sú tie mýty, klamstvá a lži o križiakoch, pedofiloch, majetkoch… Prečo tieto beľmá Ti natiahli na oči? Aby si svetlo nevidel! Do priepasti sa zrútil! Cítiš, i keď pochybuješ, že tým svetlom je pravda, hľadanie príčin. Tým svetlom človečenstva je súčasne ľudskosť. Ľudskosť a pravda sú koľajnice toho istého koľajišťa. Niet cesty vpred jednej bez druhej!. Nech konáš čokoľvek, líhaš s kýmkoľvek, berieš pero alebo meč, len v tom svetle dvoch koľají konaj – v pravde a ľudskosti.
Byť je človek malý a bezbranný alebo mocný či vládcom svetovým, byť je človek len mýšlienkou úmyslu alebo dôsledkom rozkoše, je to vždy len tá jedna z oboch koľají. Kým si statočnosť môžeš s mocným overiť, s bezbranným a tobôž so ženou, musíš súperiť so všetkým, čo Ťa kedysi až na začiatok púte priviedlo.


Zaujímavé myšlienky aj v diskusii na diskusneforum.sk

Agresivita sekulárnych humanistov

Jediný mienkotvorný portál ateistov, ktorý ešte stále žije pomerne čulým životom a čitateľom ponúka denno-denne zaujímavé články na čítanie, je portál Humanisti.sk. Niektoré články si však zasluhujú osobitú pozornosť a reakciu pre svoje protirečenie.

05.04.2016 Ján Parada napísal článok s nízvom Agresívny Heretik – O jednom nehumanistickom psychológovi a zdôraznil v ňom citát, ktorého autorom je Anton Heretik. Ten povedal:

„My všetci sme agresori. Je humanistickým prežitkom, že nie sme agresívni,“

Nevedno, prečo táto myšlienka Jána Paradu pobúrila. Jeho reakcia je naozaj neprimeraná. Pozastavuje sa nad platom špičkového psychológa, pozastavuje sa nad jeho pôsobením v školstve a pozastavuje sa aj nad názorom odborníka. Divný sekulárny humanizmus, ktorý degraduje profesionálny názor vedca a špecialistu. Ján Parada narieka, že Anton Heretik senior znevážil prácu sekulárnych humanistov budujúcich svet porozumenia.

 

Ako to ale je v skutočnosti? Robí zo sekulárnych humanistov ich kódex slušného správania a zásad naozaj lepšie bytosti? Kto iný ako sám pán Ján Parada by mal byť vzorom ľudskosti, slušnosti a ohľaduplnosti. V skutočnom živote však Anton Heretik sa triafa do čierneho a potvrdzujú to aj mimoriadne agresívne výroky zmieňovaného blogera. Citujem (monitorované len pár dní):

21.10.2015 TvojOponent, ty si ale truľko.
21.10.2015 Vieš, ty sa dokážeš robiť sprostým aj vtedy, keď je to úplne zbytočné. Ja chápem, že robíš zo seba zámerne hlupáka, aby si ťahal rozumy z diskutujúcich, ale občas ti neuškodí, ak aj sám použiješ mozog. Občas je to naozaj potrebné, lebo inak ti zhnijú mozgové bunky.
21.10.2015 TvojOponent, si zákerný hlupák
21.10.2015 …. Podliak!
22.10.2015 …na Slovensku sú idioti vo väčšine, 2 181 879 ľudí ako si ty.
22.10.2015 Hej, v tvojej buzerantskej hlave. S buzerantmi ako si ty je naozaj ťažká debata. Myslím, že je načase predefinovať slovo buzerant. Buzerant = TvojOponent, a ktokoľvek jemu podobný, majúci jeho charakterové vlastnosti.
22.10.2015 Ach, aký si hlupák! …
22.10.2015 TvojOponent, nie si mentálne v poriadku.
02.02.2016 tupý bigotný fanatik
02.02.2016 TupýOponent napísal
02.02.2016 tvoju špinavú reč
02.02.2016 aký si sprostý
02.02.2016 Tupý19:
07.02.2016 Fíha, z úst farizeja, pokrytca, ohovárača, klamára, to znie skôr ako pochvala. U teba si totiž každú vetu treba upraviť opačne, aby spĺňala parametre pravdivosti.
08.02.2016 TvojOponent19, ale si len veľmi veľký hlupák.

Nie. Kurtzove zásady správania sekulárnych humanistov nerobia zo sekulárnych humanistov lepších ľudí.

Forézny psychológ Anton Heretik st. uvádza, že:

Šport nie je nič iné, len ritualizovaná agresia. Ľudia si vymysleli šport, aby si jednak vybili agresívnu energiu, ale aj preto, aby cez pozeranie na športové duely a súboje mohli “kanalizovať” svoju agresivitu. Ľudia teda vymysleli šport a súťaženie ako prostriedok, ako vlastnú agresivitu zvládnuť.

Dalo by sa povedať, že aj diskusie na internete sú len ritualizovanou mentálnou agresiou. Ľudia, diskutéri, debatníci či besedujúci, na ne chodia vybiť si  agresívnu energiu, či už čítaním príspevkov a komentárov, alebo priamo komentovaním a blogovaním. Ľudia teda vymysleli a navštevujú diskusie a blogy ako prostriedok na zvládnutie vlastnej agresivity. Je to pohodlnejšie a lacnejšie a najmä bezpečnejšie ako sa s niekým pustiť do šarvátky na ulici. Navyše diskusie na nete obohacujú človeka o poznanie. Rozšírenie vedomostného záberu je tak benefitom porovnateľným s vojnovou korisťou.

Verbálny prejav Jána Paradu teda nesie znaky agresivity toho istého druhu, proti ktorém tak urputne protestuje a odmieta jej popieranie ako humanistický prežitok. Ateista Ján Parada si tak zjavne protirečí. Protirečenie je lož a lož je rakovinou ducha. Sekulárny humanizmus sa tak stáva nebezpečným karcinómom.