Ateista a člen OSACR vyzýva k vraždeniu moslimov!

Citujem:

Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění k islámu je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže památných míst, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna muslimů!

A přáli by si, abyste se stali muslimy, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nezřeknou Aláha! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky.

A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k islámu, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.

A až uplynou dny klidu, pak zabíjejte muslimy, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, přestanou vyznávat islám a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, buďme odpouštějící a slitovní.

A vyzýva:

Pokud je za svá slova stíhán Martin Konvička, měl by za ně být stíhán kdokoliv, kdo tu šíří Korán nebo islám. A nakonec se hrdě hlásím k tomu, abych byl za své věty stíhán i já, protože si nemyslím, že cokoliv Martin napsal je horší, než to co teď napíši.

Zdroj citácií: http://www.osacr.cz/2015/11/25/osobni-podotek-k-obvineni-martina-konvicky/Google drive

Takže toto je sekulárny humanizmus v praxi. Hnutie založené na odkaze Francúzskej revolúcie a ľudskosti. S ľudskosťou, no bez boha. Čo ateisti?

FEMEN zaútočil na moslimov!!!

Včera, to je 14.05.2016 členky hnutia FEMEN protestovali proti návšteve radikálnych islamských kazateľov vo Francúzsku pod záštitou tamojšieho Moslimského bratstva. Aktivistky tvrdia, že politický islam je totalita a je tvárou fašizmu.

Tri aktivistky zahalené v burke sa dostali na pódium, kde prerušili prejav Tariqa Ramadána a pobavenému publiku ukázali svoje nahé telá. Nie je známe, či si niekto stihol prečítať text napísaný na koži: Alah nie je politik! a Islam nie je politika!

Počas protestu kričali, že Alah, ako každé iné božské stvorenie, nie je politikom a Korán nie je zdrojom ústavy. Ďalej uviedli, že totalitný projekt Moslimského bratstva nie je zlúčiteľný s projektom emancipácie, rovnosti mužov a žien a práv LGBT osôb. Zjednocovanie moslimov vo Francúzsku považujú sa prejav nenávisti.

Protest sa konal na 33. výročnom zhromaždení moslimov organizovanom Úniou islamských organizácií vo Francúzsku (UOIF)

Video z akcie tu: http://femen.org/femen-opposes-political-islam-during-the-speech-of-the-muslim-brother-tariq-ramadan/

Je zjavné, že “femenky” nenačúvajú pozorne prejavom nášho pána prezidenta Kisku, ktorý vyzýval na zákaz urážania moslimov a židov. (Kresťanov nespomínal). S výzvou šéfky bezpečnosti EU Frederici Mogherini urobiť z politického islamu budúcnosť Európy si tiež hlavu nelámali.

Katolícke Slovensko – úsmevný ateistický hlavybôľ

Pre mnohých ateistov je akákoľvek zmienka o RKC ako červené súkno pre býka. Podlejú sa im oči krvou, vzkypí žlč a urobí sa im pena okolo klávesnice. Ján Parada mal zrejme ťažký týždeň, keď za pár desiatok hodín dokázal dostať zo seba toľko nenávisti. Dnes som sa pristavil pri jeho článku  Katolícke Slovensko? Nezmysel! z 13.mája 2016. Keďže venoval toľko síl boju s veternými mlynmi, nezaškodí sa na jeho zápas pozrieť z istého nadhľadu – ako je to už dobré robiť pri polobláznoch 🙂

Paradovi vadí označenie Slovenska prívlastkom katolícky. Najprv niečo kladné. Autor celkom výstižne cituje z našej Ústavy, že Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo a ani ideológiu…to už je známy popis našej krajiny. Slovensko je podľa Ústavy sekulárny štát, kde nemôže byť človek ani zvýhodňovaný ani neznevýhodňovaný pre vyznávaný svetonázor. Zriedkavé prípady porušenia takej zásady nie sú dôkazom, že Slovensko nie je sekulárnym štátom, ale sú dôkazom, že také prípady sú porušením ľudských práv a ako také sú medializované a právne riešené. Potiaľto je všetko v poriadku.

Ako je to s tými prívlastkami Slovenska? Už som počul mnoho prívlastkov na našu krajinu. V čase majstrovstiev v hokeji sme boli hokejovým Slovenskom. A neznamenalo to, že tu ľudia nepracujú a len hrajú hokej. Počul som aj výraz o futbalovom Slovensku. Inšpirovaní úspechom Sagana sme stále viac cyklistickým Slovenskom. Sme krajinov turistov, povaľačov, cigánov. Moslimovia považujú EU a teda aj Slovensko za moslimskú krajinu, lebo tu nie sú prenasledovaní za vyznávaný islam a môžu svoje náboženstvo slobodne vyznávať. Po nedávnych voľbách médiá nešetrili prívlastkami hnedý – hnedé Slovensko. Fašistické Slovensko alebo až klerofašistické (sic!).

Ak niekto píše o katolíckom Slovensku, nemá na mysli štátoprávne usporiadanie krajiny v duchu zákonov RKC. Slovensko právne nikdy nebolo štátom katolíckym. (Navyše v čase prezidentovania Jozefa Tisa parlament bol z veľkej väčšiny evanjelický.) Tým prívlastkom sa iba upriamuje pozornosť čitateľa na istý uhol pohľadu. Ak je reč o katolíckom Slovensku, tak sa budeme baviť o súvislostiach a živote v nadväznosti  na katolícku religiozitu. Nič viac. Môžme sa sústrediť na vznešený príbeh šírenia kresťanstva, na vplyv hodnôt kresťanstva na spoločnosť. Na odraz v umení, na jeho vplyv v spoločnosti.

Reakcia Jána Paradu je hysterická a ukazuje na zjavný osobnostný problém. Je to ukážkový príklad kresťanofóbie. Chorobného strachu z kresťanstva.

Dokážem sa bez zmeny hodnôt tlaku baviť aj o ateistickom Slovensku alebo aj o antickom. A to pán Ján Parada zrejme ani netuší, že rímske légie preukázateľne ako prvé priniesli na územie Slovenska, teda dnešného Slovenska, kresťanstvo. A dôkaz je hmatateľný – je ním nález malej hlinenej olejovej lampičky s odkazom na prvotných kresťanov. Nespochybniteľný dôkaz.

Ján Parada teda robí búrku v šerbli. Nič prekvapivé pre sekulárnych humanistov. Hodnotovo prázdni ľudia nazerajú susedom do dvora a riešia život susedov, než aby si upratali ten svoj dvor a čosi prospešné pre katolícke Slovensko urobili 😀

Adam Roman kriticky o bigotných ateistoch

Nasledujúci citát je z rozhovoru, ktorý urobil František Jedinák s internetovým ateistom vystupujúcim pod identitou Adam Roman:

V tejto súvislosti by som si dovolil poznámku o jednej mojej skúsenosti. Stať sa ateistom je pre mnohých veľmi ľahké, ale nie každého z nich si cením rovnako. Niektorí svoj svetonázor prijali od okolia, rovnako ako veriaci svoju vieru. Takých by som nehodnotil príliš vysoko: svoj názor si nevybojovali, len si náhodou vybrali racionálny postoj, rovnako ako sa veriaci dostali náhodou k svojej viere. Všimol som si však, že práve takí sa často vyvyšujú nad veriacich — aj veľmi vzdelaných — akoby ich v niečom prevyšovali. Ale popretie náboženskej viery nie je samo osebe žiadnym intelektuálnym výkonom: aj nositelia Nobelovej ceny bývajú veriacimi. Oveľa viac si cením tých, ktorí sa k ateizmu ťažko prebojovávali a vedia prečo nie sú veriacimi. Od takých možno očakávať aj argumentačnú zdatnosť.

Celý rozhovor si môžete prečítať na stránkach portálu sekulárnych humanistov – Svetské listy Spoločnosť Prometheus

Dobre sa popozerajte po diskusiách na stránkach blogu Neznaboh. Starky je jeden z mála ateistov schopných oponovať. Za to si zaslúži metál. Kde sa skrývajú ateisti s argumentačnou zdatnosťou?

Veru aj ateista môže byť bigotný

Na portále Humanisti.sk som našiel úvahu Jána Paradu čo by “odborníka z Jazykovedného ústavu Dionýza Štúra” s názvom Ateista nemôže byť bigotný alebo Bigotný ateista je oxymoron.

Citujem z článku:

„Predtým som bol bigotný ateista a úplne som odmietal Boha.“
Slovné spojenie „bigotný ateista“ je oxymoron.

Oxymoron je vyjadrenie obsahu spojením dvoch navzájom sa vylučujúcich pomenovaní. Napríklad chudobný boháč.

Bigotný je prepiato nábožný, prehnane zbožný, nadmierne nábožensky horlivý. Nábožný je vyznávajúci vieru v boha alebo bohov, teista (veriaci).

Ateista odmieta náboženské predstavy o bohoch, ktoré hovoria nábožní ľudia (teisti, veriaci). Čiže, ak je niekto ateista, nemôže byť zároveň teista, takže nemôže byť ani nadmierne horlivý teista, čiže bigotný. Význam jedného slova vylučuje význam druhého slova. Synonymum pre slovo ateista je neveriaci alebo človek bez náboženskej viery.

Ján Parada vychádza z chybnej premisy, že bigotný je výraz spájaný výlučne s náboženskou vierou. V tomto omyle ho utvrdzujú aj internetové slovníky cudzích slov. Napríklad Slovnik.Azet.sk tiež uvádza, že:

bigotný → slepo a neznášanlivo veriaci, svätuškársky
bigotnosť → prehnaná zbožnosť

Náuka, ktorá sa zaoberá pôvodom slov, je etymológia. Etymológiou v užšom zmysle sa rozumie pôvod a história jednotlivých slov. Popri správnej, vedecky overenej a podloženej etymológii slova existuje aj tzv. falošná etymológia, ktorá sa zakladá na nesprávnom chápaní etymologickej štruktúry slova. Často sa hovorí aj o tzv. ľudovej etymológii, ktorá sa usiluje objasniť pôvod slova z jeho vonkajšej (zvukovej) podoby alebo podľa jeho morfologického zloženia, ale bez akéhokoľvek hlbšieho porovnávacieho a typologického štúdia.

Ľudová etymológia by nás navádzala odvodiť pôvod slova od anglického – big a následne tvrdiť, že:
Prídavné meno bigotný aj podstatné meno bigotnosť sú slová cudzieho pôvodu odvodené od spoločného základu – BIG.

Iste ste všetci počuli slovné spojenie Big Bang. Veľký tresk.

Slovo “big” by potom znamenalo “veľký”. Niekdajší katolícky kňaz Ján Horárik, považovaný za prvého slovenského ateistu (zdroj: Eduard Chmelár), je autorom nasledujúceho výroku:

Ak je človek bigotne nacionalistický alebo bigotne veriaci, je schopný podlých činov – bez toho, aby sa jeho svedomie ozvalo, ba dokonca s tým presvedčením, že koná veľkú, vznešenú službu národu, či Bohu.

 

Ján Parada sa tvrdošijne snaží vymedziť pojem bigotný do úzkeho vzťahu s náboženskou vierou. No aj Wikipédia pripúšťa voľnejší význam i používanie slova. Citujem:

Bigotnost či bigoterie je myšlení a jednání osoby, která tvrdošíjně a malicherně až netolerantně lpí na svých vlastních názorech a předsudcích. Zejména pokud projevuje netolerantnost či nevraživost vůči členům nějaké jiné (rasové nebo etnické) skupiny.

Podráždená reakcia Jána Paradu nenechala na seba dlho čakať. No sám priznáva, že pôvod slova je mu nejasný. Nepochybne hanlivý výraz tak nemusí mať pôvod v starogermánskom “pri Bohu – bei Gott, ale môže niesť stopu po nejakej súvislosti s Vizigótmi. V každom prípade bigotný neznamená oddane veriaci, ale skôr veriaci pokrytecky, dodržiavajúc vonkajšie formy a nerešpektujúc morálne hodnoty, zbožnosť a zásady evanjeliovej lásky. Nejde o skutočnú religiozitu.

Používanie slova bigotný vo význame zdôrazňujúcom netolerantnosť vlastného presvedčenia vo vzťahu k iným tak nie je bezpodmienečne viazané len na náboženský kult. Je to podobné ako s už zľudoveným slovom inkvizícia. Tú sú dnešní ateisti schopní vidieť naozaj všade. Slová tak časom dostávajú iný význam.

Ján Horárik žil v rokoch 1808 až 1864 a celkom jasne používa slovo bigotný AJ v inom význame ako uvádzajú dnešné slovníky cudzích slov a ako vníma význam toho slova pán Parada.   Jeho pripojením k inému slovu sa tak znásobuje (zväčšuje, zvyšuje) význam priradeného slova. To, čo má na mysli Ján Parada, je vlastne spojenie bigotne veriaci. Bigotný nacionalista však môže byť aj ateista.  A bigotný môže byť aj ateista – teda taký ateista, ktorý je prehnane vyhranený voči nábožensky veriacim – napríklad kresťanom. Dnes by sme takého ateistu nazvali ateistom militantným, nenávistným, bojovným.

Navyše človek môže zbožňovať čokoľvek, aj vieru v neexistenciu boha. Ano, ateizmus je len viera a ak niekto takúto vieru premení na fanatickú vieru, ktorú nemožno spochybňovať, stáva sa ateistickým bigotom.

 

Vráťme slovu bigotný jeho pôvodný význam a odpustime si skratkovitosť vedúcu k nedorozumeniam. Bigotným teda môže byť čokoľvek, čo je možné označiť slovom “prehnane”. Vo význame pokrytecky, netolerantne, nenávistne. Teda prehnane veriaci, prehnane neveriaci, prehnane národný.

Prvý slovenský ateista bol katolícky kňaz

S menom Ján Horárik sa nestretnete na blogoch slovenských ateistov. Je to škoda. Ján Horárik si zaslúži viac pozornosti. Bol totiž priekopníkom ateizmu na Slovensku. Zaujímavý životopis v skratke nájdete na stránkach Dominikánskeho knižného inštitútu:

http://knihy.dominikani.sk/hlavna_biblio?pcmeno=horarikjan&par=3

Jána Paradu z portálu Humanisti.sk by mohol zaujať jeho výrok pranierujúci slepú náboženskú horlivosť. Hodí sa práve do týchto povolebných čias na Slovensku ako výstraha pre tých, čo sa nechávajú uniesť vášňou. Citujem Jána Horárika:

Ak je človek bigotne nacionalistický alebo bigotne veriaci, je schopný podlých činov – bez toho, aby sa jeho svedomie ozvalo, ba dokonca s tým presvedčením, že koná veľkú, vznešenú službu národu, či Bohu.
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Hor%C3%A1rik