Zneužili Marínu Čarnogurskú !?!

Nech je tento blog považovaný za otázku potentátom o.z. Prometheus s naliehavou výzvou o vysvetlenie ich postojov.

(Alebo jak napálit advokáta)

V nedeľu 19. júna 2016 Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov odovzdávala výročné ceny humanistov. Udalosť prebiehla v prestížnych priestoroch Primaciálneho paláca v tzv. Justiho sieni. (Je zaujímavé, ako sa socialisti bojujúci proti kapitalizmu radi rozťahujú vo feudálnych a buržoáznych priestoroch). Minulý rok záštitu nad touto šarádou prevzal neoboľševik Ľuboš Blaha. Je pravdepodobné, že aj tento rok tam bola nejaká tá politická tlačenka.  Pre zaujímavosť minuloročný status tohoto socialistu z jeho fcb, citujem:

Včera sa Bratislavou prehnalo stádo neonacistov, dnes som v Bratislave zažil presný opak: odovzdávanie cien humanistov v Primacionálnom paláci. Som rád, že som mal tú česť dať záštitu nad týmto podujatím a podporil tak sekulárnych humanistov, ktorých prácu a myšlienky si veľmi vážim. Stretol som veľa dobrých a vzdelaných ľudí, ktorých podpora ma nesmierne dojala. Vo svojej prednáške som sa prihlásil k hodnotám antifašizmu, sekularizmu, socializmu a pacifizmu, pretože presne o týchto hodnotách je humanizmus, ktorý vyznávam.

Je zjavné, že ideologická odluka nie je žiadúca v okamihu, keď sa tlupa potentátov minulého režimu, prisluhovačov KSČ, eštébákov a neomarxistov rozhodne využívať politický vplyv predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Slávnosť s gýčovým pátosom viedol predseda o.z. Prometheus Roman Hrádecký, osoba so záznamom v registroch štb pod krycím menom Eso , registračný zväzok 16574 , Hrádecký Roman, dátum narodenia 01.08.1959, dôverník, Banská Bystrica. Miništroval mu právnik s abecedou pred menom JUDr. Marián Baťala.

Vráťme sa naspäť j dejovej línii tejto ehm slávnosti. Po predčítaní sekulárno-posvätných textov zo sekulárno-svätých starostlivo vybraných kníh zahrala nejaká tá študentská muzika a prišli na rad aj kultúrne vložky. Mráz chodil po chrbte…brr….Chýbalo tam už len kadidlo.

Ocenenia získali:
Marína Čarnogurská-Ferancová – Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2016. Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila čestný titul Humanista roka 2016 internetovému magazínu In Vivo. Cenu za magazín In Vivo prevzala Pavlína Ilavská. Treba pripomenúť, že hlavnou motiváciou udelenia tejto ceny portálu In Vivo boli nenávistné a konšpiratívne články šéfredaktora Dušana Valentu, nad ktorými sa pozastavoval aj známy ateistický klebetník Ján Parada. (>)

Vráťme sa k Maríne Čarnogurskej. Pokračujem dlhšou citáciou z portálu Humanisti.sk:

Pani Marína Čarnogurská-Ferancová – Veľvyslanec humanizmu 2016

Narodila sa 11. júna 1940 v Bratislave. Pretože jej otcom bol známy politik z obdobia vojnového slovenského štátu – poslanec Slovenského snemu Pavol Čarnogurský – mala rovnako ako jej ostatní súrodenci, sťažený prístup k vzdelaniu. Na gymnázium sa dostala až v Kežmarku, no zmaturovala nakoniec predsa v Bratislave v roku 1957, avšak zároveň so zákazom ísť na vysokú školu. Nejaký čas preto pracovala ako detská zdravotná sestra a súkromne sa popritom venovala čínštine. Na štúdium čínskeho jazyka a filozofie na Filozofickej fakulte Karolovej univerzity v Prahe ju prijali až počas liberalizácie pomerov v roku 1963. Marína Čarnogurská o tomto období hovorí:

„Keďže som v mladosti vyrastala v silne katolíckej rodine, kde som na všetky svetonázorové problémy, s ktorými som v období dospievania zápasila, nenachádzala spoľahlivé odpovede, mala som obrovské šťastie, že ma život práve v tom čase dotlačil k štúdiu sinológie i filozofie na Filologickej i Filozofickej fakulte Karolovej univerzity v Prahe. Stalo sa to v roku 1963, keď po šiestich rokoch zákazu vysokoškolského štúdia sa nado mnou aspoň v Prahe predsa len nakoniec zľutovali. (Pretože som predtým, len tak pre vlastné potešenie, navštevovala v bratislavskej jazykovej škole kurzy čínštiny.) Bolo to potom práve tých šťastných päť rokov (1963 – 1968) československého ideologického odmäku, kedy jedine som mala šancu v socialistickom Československu vyštudovať.“

Po vysokoškolskom štúdiu v Prahe bola v rokoch 1969 – 1972 prijatá na internú ašpirantúru na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde však už medzitým začal proces tzv. normalizácie, a tak nemala dovolené obhájiť kandidátsku prácu, a ani získať zamestnanie zodpovedajúce jej vzdelaniu a odbornému zameraniu. Preto v rokoch 1973 – 1990 pracovala v knižnom sklade ako pisárka anglickej obchodnej korešpondencie. Po rehabilitácii v roku 1990 pôsobila v Literárnovednom ústave, a od roku 1991 ako vedecká pracovníčka v Ústave orientalistiky SAV.

Zdroj: tu

Pani Čarnogurská svojim svedectvom dokazuje, že rodina Čarnogurských nemala na ružiach ustlané a ateistické praktiky ničenia životov deťom odporcov minulého režimu boli bežnou praxou ateistického režimu. Osobitnú úlohu na týchto represiách vykonávala smutne známa štátna bezpečnosť. O týchto aspektoch ateizácie sa na stránkach sekulárnych humanistov nedočítate a ani potentáti o.z.Prometheus túto tému nechcú otvárať. Majú problém sa vysporiadať s vlastnými chybami a dejinami. A zdá sa, že to ani za zlyhanie nepovažujú. Pokračujme ďalej.

201607031354_carnogurska-batala.jpg

Na fotografii vidíte okamih predávania ocenenia. Pekná fotka. Dovolil som si ju vypožičať z portálu Humanisti.sk ako dôkazový materiál. Marína Čarnogurská je samozrejme na ľavej strane. Roman Hrádecký s krycím menom ESO je v pozadí a ten pán v popredí podávajúci ruku pani Čarnogurskej-Ferancovej je podpredseda o.z. Prometheus pán JUDr. Marián Baťala. Mal som pokušenie a dal som do vyhľadávača jeho meno s dodatkom štb. V tzv. Cibulkových zoznamoch som našiel nasledovný záznam:

Baťala SNB

A aj portál Ústavu pamäti národa môj predpoklad potvrdil:

Baťala Marián štb

Z uvedeného obrázku je zrejmé, že Baťala – súčasný podpredseda o.z. Prometheus nebol len akýmsi náhodným dôverníkom či záujmovou osobou, ale priamo pracovníkom  ŠtB. Spolupracovať začal ako 22 ročný chalan a o 6 rokov neskôr sa stal náčelníkom Oddelnia Štb KS ZNB. Tu pôsobil do revolúcie a potom to zabalil.

Po prevrate na meno Mariána Baťalu je evidovaných viacero firiem. S adresou Kyjevská 13 v Rožňave napr. IČO 10753915, alebo iná  tiež v Rožňave REMEG spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava, REMEG s.r.o.
V roku 1993 si identická osoba s adresou Kyjevská 13, Rožňava otvorila živnosť s IČO 33000514 s viac ako 40 (!) predmetmi podnikania. Citujem zo stránok Živnostenského registra:

Výroba konfekčného textilného tovaru
Prípravné práce pre stavbu – pomocné stavebné práce
Demolácia a zemné práce
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Nákup a predaj motorových vozidiel
Predaj sučiastok a príslušenstva motorových vozidiel
Sprostredkovanie obchodu
Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
Veľkoobchod s mliekaren. výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
Veľkoobchod s textilom
Veľkoobchod s odevami a obuvou
Veľkoobchod s elektr.prístr.pre domác.vr.rozhl. a tv.prístr.
Veľkoobch.s porcel.a skl.výr.tapetami,lak.náter.čisť.prostr.
Veľkoobchod s kosmetickými výrobkami
Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
Veľkoobch. s pevnými,tekutými a plyn.palivami a príbuz.výrob
Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
Veľkoobch.so železiar. tovar.,instalatérskym a vykur. zariad
Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
Veľkoobch.so poľ.strojmi vrátane prísl.,náradia, poľ.trakt.
Veľkoobchod s papierenským tovarom
Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Činnosti v obl.nehnuteľ. s vlast.alebo prenajatým majetkom
Nákup a predaj nemovitostí
Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
Činnosti v obl.nehnuteľností na zákl.honoráru alebo kontrakt
Realitné agentury
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Poskytovanie software – predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor
Vedenie účtovnej evidencie
Podnikatelské poradenstvo
Reklamné činnosti

Čo by na to povedal veľký bojovník proti kapitalizmu a sekulárny humanista Rastislav Škoda alebo socialista Ľuboš Blaha?
Niekdajší náčelník Štb Marián Baťala získal 21.07.2014 Medailu Za vernosť humanizmu pri príležitosti Medzinárodného dňa humanizmu. (Chce sa mi zvracať). Rovnaké ocenenie získal v ten istý deň aj iný právnik a tzv. sekulárny humanista JUDR. Stanislav Kizek.

Stanislav Kizek ŠtB

Stanislav Kizek podľa portálu Ústavu pamäti národa pracoval ako referent v Správe Štb KS ZNB v Banskej Bystrici. Jeho meno nájdete aj v tomto dokumente. Je to zoznam pracovníkov k roku 1989 pracujúcich na Krajskej správe Zboru národnej bezpečnosti – Správe Štb v Banskej Bystrici. Osobné svedectvo o Kizekovi prináša mladý právnik Mičuda alebo Roman Ember. Citujem z jeho fcb profilu:

Už ste videli na Slovensku na Právnickej Fakulte vyslúžilého JÚDr. v pracovnej pozícii vrátnik, aj keď v Banskej Bystrici je množstvo nezamestnaných a práca sa zháňa ťažko. Teplé fleky vyslúžilých pucpartajov, tu je všetko možné, navyše ak sa jedná o syna bývalého štbáka, vyštudovaného na Fakulte vyšetrovania ZNB. JÚDr. Stanislav Kizek si takto privyrába, nakoľko stavebnú firmu zanechal dcérenke a obdobne Mgr. Peter Kypta, brat prodekana JÚDr.Pavla Kyptu, “vyslúžilí umelci”, deti príslušníkov štb, vzdelaní na Fakulte vyšetrovania ZNB, na čele s dekanom najhoršej a stagnujúcej Právnickej Fakulte v SR, prof. JÚdrom CSc. Stanislavom Mrázom, bývalým vysokým hodnostárom Fakulty vyšetrovania ZNB v hodnosti náčelník katedry, absolventom Moskovskej akadémie MVD , a v neposlednej rade agentom štb počas jeho pôsobenia v Košiciach, 7 rokov je na čele fakulty, 7 rokov beztrestne porušuje zákon—
Viac tu.

O zvládnutí štúdia práva Mariánom Baťalom môžme oprávnene pochybovať, nakoľko jeho fcb obsahuje neplatný odkaz na neidentifikovateľnú vysokú školu práva. Zato zoznam jeho priateľov je pozoruhodný.

Priatelia Baťala

Predpokladám, že ste spoznali našich smutne slávnych komunistov bojujúcich proti kotlebovcom, no bratríčkujúcich sa s eštébakmi toho najodpornejšieho druhu. Medzi nimi si všimnite aj Ľuboša Blahu. Nájdete tam predsedu Komunistickej strany Slovenska súdruha pána Hrdličku. Karol Ondriáš je členom ÚV KSS. Karol Fajnor – Komunistická strana Slovenska… a tak by sme mohli pokračovať rad-radom. Ešte pochybujete o tom, že dnešní sekulárni humanisti sú bratia tých najodpornejších eštébackych svíň? Žiadny zo sekulárnych humanistov nemal doteraz toľko odvahy, aby verejne predstúpil pred mladých ateistov a vyznal sa zo svojej spolupráce s Štb, prejavil ľútosť alebo vysvetlil svoje meno v registroch ŠtB. Ani predseda o.z. Prometheus Hrádecký, ani jeho podpredseda Baťala, ani ikona sekulárneho humanizmu a vydavateľ Zošitov humanistov. Všetci títo vrajhumanisti majú plnú hubu nadáviek a výčitiek voči kresťanom, no iích morálne profily pripomínají zanedbané maštale. Ovenčili si svoje mená právníckymi titulmi a vnucujú sa mladým ako vzory budúceho rána.

Marínu Čarnogurskú oceňujú tí, čo pred pár rokmi ničili životy deťom končiacim základky len preto, že ich rodičia boli odporcami komunistického režimu. Sám som týmto peklom prešiel už ako devať ročný. Marína Čarnogurská mala problémy doštudovať a sama to potvrdzuje svojim svedectvom. A dnes jej bez hanby odovzdávajú ocenenie kolaboranti zločincov. A Čarnogurská s nimi tieto tančeky tancuje. Keby vedela, akú mentálnu prostitútku si znej občianske združenie Prometheus urobilo, prepradla by sa od hanby do zeme. Nech jej je odpustené.

A perlička nakoniec. Roman Hrádecký s krycím menom Eso je dnes riaditeľom múzea SSM v Banskej Bystrici a a zároveň tajomník Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov(!). Toho zväzu, kde funcionárom bol onoho povojnového času Karol Pazúr, gardista, kolaborant, komunista, eštébák a protifašistický bojovník a to dôležité, vrah 267 bezbranných nemeckých civilistov, medzi nimi aj niekoľkomesačných batoliat.

Ten Roman Hrádecký, ktorý má za podpredsedu niekdajšieho náčelníka ŠtB a vyznamenáva iných eštébákov ako je Čelko, Baťala, Kizek a iných. Všetko prominenti sekulárneho humanizmu.

Vrah o morálce káže….

 

Článok môžete podporiť na Vybrali.sme

38 thoughts on “Zneužili Marínu Čarnogurskú !?!

 1. Napísal si celkom dobrý, v “kresťanskom duchu” vedený pamflet, osočujúci spoločnosť a ľudí v nej, ktorí si uvedomili potrebu poukazovať na zločiny páchané náboženstvami a na ich podvodnícke, nepravdivé, obyčajných ľudí zavádzajúce učenie, ktoré vytvára v ich vedomí nepravdivý obraz o živote a svete.
  Spoločnosti Prometheus a jej členom patrí vďaka za jej pôsobenie v súčasnej sklerikalizovanej Slovenskej spoločnosti.

  Páči sa mi

  • Starky…ekvivalentom ŠtB je KGB alebo Gestapo. Alebo Islamský štát. ŠtB bola teroristická organizácia. Marína Čarnogurská sa posťažovala pri predávaní pseudoceny na obmedzenia v štúdiu. Na jednej strane spomínate údajné nepravdivé učenie Cirkvi, no prehliadate to, ako eštébaci znemožňovali deťom z kresťanských rodín študovať kvalitné školy.

   Starky, neporozprávate nám, ako sa aj Vaše meno dostalo do tých registrov?

   Páči sa mi

 2. ŠtB bola za socializmu podobná bezpečnostná inštitúcia ako je teraz SIS a jej zamestnanci boli štátni zamestnanci so svojími právami a povinnosťami a neviem prečo by sa na nich malo krivo pozerať, Oni slúžili systému ktorý tu bol tak, ako to robia pracovníci SIS – ky. V každom spoločenskom systéme sa možno niekto cíti byť ukrivdený. To nespôsobili eštébáci, to sa dialo cez daný spoločenský systém. Treba vidieť podstatu, tak ako to ja vidím v náboženských učeniach. A môj zápis? V1968 roku som bol vyšetrovaný ŠTB preto, že som ako vedúci operátor kolektívnej vysielacej stanice nedokázal zabezpečiť jej odcudzenie a umožnil tak jej zneužitie na ilegálne vysielanie . Ja s tým nemám žiadne problémy, možno sú to problémy ÚPN a podobných ľudí tebe. Každý, kto chcel študovať za socializmu, mohol študovať a rôznymi formami, viď Marína.

  Páči sa mi

  • sta2rky, píšete že – “ŠtB bola za socializmu podobná bezpečnostná inštitúcia ako je teraz SIS… a neviem prečo by sa na nich malo krivo pozerať…” a t.ď.
   __
   Prečítajte si, čo napríklad píše o ŠtB wikipédia. Po prečítaní skúste odpovedať, či je opodstatnené považovať ŠtB za podobnú súčasnej SIS a či nie je odôvodnené, ak niekto poukazuje na to na to, že ŠtB konala aj podlé činy?
   ___
   Takže wikiPéDIA o ŠtB – https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tna_bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
   Úlohou ŠTB bolo identifikovať, vyšetrovať a spracovávať (prípadne aj LIKVIDOVAŤ) OPONENTOV KSČ a komunistického režimu…

   ŠtB predstavovala od začiatku komunistický útvar, ktorý už v rokoch 1945-1948 preukázateľne vykonával protizákonné operácie v prospech KSČ. Sledovanie a odpočúvanie významných členov ostatných strán, vytváranie falošných dôkazov, ktoré mali očierniť a zlikvidovať odporcov KSČ…

   Už v tomto období používala ŠtB nezákonné metódy ako mučenie, vynucovanie priznania a používanie drog. Po februári 1948 SA TIETO PRAKTIKY STALI BEŽNÝMI, podporované sovietskymi školiteľmi a pozorovateľmi. Prípady úmrtia alebo doživotného zmrzačenia vypočúvaných boli tolerované – po výsluchu ŠtB zomreli napríklad generál Karel Lukas, filozof Jan Patočka či kňaz Josef Toufar…
   ___
   https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Coufal
   Příslušníci StB v 50. letech spáchali minimálně několik desítek vražd nepohodlných lidí, jež maskovali jako sebevraždy, nehody nebo zastřelení na útěku (viz například údajné sebevraždy kněží Franze Sitteho nebo Ludvíka Sobka). Tři roky po Coufalově smrti, 19. října 1984, byl v Polsku příslušníky tajné policie zavražděn kněz Solidarity Jerzy Popiełuszko.

   Páči sa mi

 3. To čo si popísal vôbec neodporuje môjmu predchádzajúcemu textu. Tí ľudia sa snažili za každú cenu čo najlepšie slúžiť systému ktorý tu bol. Ak boli takí, čo konali nad rámec svojich povinností a protizákonne vraždili, mali byť súdení. Ak sa tak neudialo, prečo týchto ľudí osočovať? Ja za zločineckú organizáciu považujem stredovekú RKC,inkvizíciu, vtedajšiu hierarchiu, no nemám nič proti jej súčasným veriacim, skôr ich ľutujem. Súčasnú cirkevnú hierarchiu považujem za vedomých, alebo nevedomých podvodníkov.

  Páči sa mi

  • sta2rky, tak ako to teda s Vami je? Jednak píšete, že proti súčasným RKC-veriacim nič nemáte, a pritom píšete, že súčasnú cirkevnú hierarchiu (teda ľudí, ktorí sú tiež súčasní RKC-veriaci) považujete za podvodníkov… Považujete tie svoje vety za konzistentné? Ak niekoho považujete za podvodníka, tak proti nemu nič nemáte?
   __
   A ako myslíte to, že – “Ak (v ŠtB) boli takí, čo konali nad rámec svojich povinností a protizákonne vraždili, mali byť súdení. Ak sa tak neudialo, prečo týchto ľudí osočovať?”…
   __
   Kto ich mal súdiť? Režim, ktorému slúžili a ktorému vyhovovali aj ich podlosti?
   Ak takým režimom neboli súdení, ale chránení, mení to niečo na ohavnosti ich činov?
   ___
   Vo svojom príspevku zo 7.júla ste tu akosi paušálne obhajovali všetkých pracovníkov ŠtB, že to boli štátni zamestnanci so svojimi právami a povinnosťami a neviete prečo by sa na nich malo krivo pozerať. A v tom s Vami nesúhlasím.
   __
   A dalo by sa uvažovať aj o tých zamestnancoch ŠtB, ktorí síce ohavnosti priamo nekonali, avšak o niektorých z nich vedeli a napriek tomu zostávali v inštitúcii, ktorá konala, alebo zakrývala podlosti… Ale to by bolo nad rámec komentárového písania, takže skonštatujem, že každý človek si svojim životom svoje svedomie buď ničí a špiní, alebo zušľachťuje, a podľa toho sa odvíja aj jeho ďalší život…

   Páči sa mi

 4. Nie hierarcha, ale jednoduchý nábožensky veriaci človek je “výrobok” tradície a cirkevnej hierarchie. A toho ľutujem, že podľahol klamlivému náboženskému učeniu.Cirkevná hierarchia slúži svojej ideológii, ktorou sa živia, podobne ako eštebáci. Veď taký sv. Róbert Belarmin dokázal odsúdiť Galilea.

  Páči sa mi

  • Ak trochu použijem aj váš “slovník”, tak môžem svoju reakciu sformulovať aj takto –
   Sta2rky, Vy, zrejme ako „výrobok“ určitého typu ateizmu, ste z nejakej príčiny neodpovedali jednoznačným spôsobom na niektoré mnou jasne položené otázky a tak niektoré z nich zopakujem –

   Ako myslíte to, čo ste napísali, že – “Ak (v ŠtB) boli takí, čo konali nad rámec svojich povinností a protizákonne vraždili, mali byť súdení. Ak sa tak neudialo, prečo týchto ľudí osočovať?”…
   __
   Pýtam sa – Kto ich mal súdiť? Režim, ktorému slúžili a ktorému vyhovovali aj ich podlosti?
   Ak takým režimom neboli súdení, ale chránení, mení to niečo na ohavnosti ich činov?

   Páči sa mi

 5. Prečo to neurobil súčasný režim? A pôsobenie mnohých tzv eštébakov aj v súčasnej spoločnosti je pozitívne, viď napr. Spoločnosť Prometheus, ktorá okrem iného, poukazuje na nezmyselnosť náboženstiev.
  A pokús sa zamýšľať nad ohavnosťami RKC, ktorá nezmyselne deformuje vedomie svojich veriacich. To je súčasná realita. Eštébáci sú našou minulosťou.

  Páči sa mi

  • Pýtate sa – „Prečo to neurobil súčasný režim?“
   __
   Časť odpovede je v textoch, ktoré som tu uvádzal z wikipédie – niektoré vraždenia spôsobované príslušníkmi ŠtB boli fingované napríklad ako samovraždy a zrejme si v ŠtB potom neviedli evidenciu toho, ktorí eštébáci vraždili a ktorí ich spolupáchateľsky kryli a “zametali ich zločiny pod koberec”. Takže v takých prípadoch nemá ako súčasný režim súdiť.
   __
   Za druhé: Okrem iného je v tomto článku http://domov.sme.sk/c/5101132/mozgu-stb-sa-ujali-financnici-z-penty.html aj takáto pasáž „Lorenz … riadil väčšinu zložiek ŠtB, krátko po revolúcii nariadil skartáciu veľkého množstva jej dokumentov.“
   Takže prečo ich dal skartovať, ak konali vraj dobrú činnosť? Žeby aj preto, aby nemohli byť súdení konkrétni ľudia za páchanú neľudskosť?
   Inak v tom článku sa môžte dočítať niečo o súčasnom pôsobení niektorých bývalých pracovníkov ŠtB a o ich spolupráci s inými vplyvnými ľuďmi (nájdete tam mená ako Lorenz, Haščák, Lexa, Široký… Nejdem sa tu zamýšľať o tom, či robia pre spoločnosť pozitíva)

   Páči sa mi

   • To sú pofidérne argumenty, predsa nejde o nejaké papiere, ide o činy a ktosi by mal byť za ne zodpovedný, ak boli nekalé. A čo navrhuješ urobiť s tými žijúcimi eštébákmi?

    Páči sa mi

   • sta2rky, ak Vy – “výrobok” určitého typu ateizmu – niečomu neporozumiete, ľahko sa Vám môže stať, že potom niečo unáhlene označíte za pofidérne argumenty.
    __
    O skartovaných dokumentoch som totiž písal v súvislosti s vašou otázkou, že prečo vraždy a neľudskosti konané pracovníkmi ŠtB, neboli súdené súčasným režimom. Ak sa napríklad tie vraždy vykonávali od roku 1948 po 80-te roky, tak ak sa vrahovia a spolupáchatelia sami nepriznali, tak potom bez dokumentov nie je možné v súčasnosti vyšetrovať niečo z tak ďalekej minulosti.
    ___
    A to, že tie eštébácke nehoráznosti neboli súdené komunistickým režimom, sa dá prirovnať k tomu, že prečo doteraz nebolo vyšetrené všetko dôležité, čo súviselo s únosom syna prezidenta Kováča a s následnou vraždou Róberta Remiáša.
    http://www.etrend.sk/ekonomika/unos-demokracie-pokracuje-meciarove-amnestie-poslanci-nezrusili.html citujem – “Existujú vážne indície, ktoré hovoria o tom, že na organizácii priebehu únosu, vraždy a ďalších trestných činov, ktoré sú spojené s únosom syna prezidenta Kováča sa podieľali orgány verejnej moci. Jeden z tých orgánov verejnej moci je Slovenská informačná služba.”
    Mečiar nechcel, aby to bolo vyšetrené, pretože chcel páchateľov chrániť a tak udelil amnestiu a ovplyvňoval políciu. http://www.topky.sk/cl/10/1542519/Byvaly-vysetrovatel-prehovoril-o-pripade-smrti-Remiasa–Zarazajuce-tvrdenia–policiu-riadil-stat
    Podobne ako Mečiar voči SiS , sa choval aj komunistický systém voči ŠtB.
    __
    Ak to už ani teraz nepochopíte, tak si prípadne znovu prečítajte túto našu debatu od začiatku aj s článkami, na ktoré som sem dal odkazy. Avšak ja už nevidím dôvod vám tu viac niečo písať o súdnictve v súvislosti s ŠtB.

    Páči sa mi

   • Nehodlám tu v komentároch s Vami riešiť, že čo má kto robiť so žijúcimi bývalými príslušníkmi ŠtB. Diskusia vznikla na základe toho, že nesúhlasím s niektorými vašimi vyjadreniami, v ktorých ste akosi paušálne obhajovali všetkých pracovníkov ŠtB, že to boli štátni zamestnanci so svojimi právami a povinnosťami a neviete prečo by sa na nich malo krivo pozerať.
    ___
    Pokiaľ spoločnosť alebo jednotlivec nehľadá spravodlivý pohľad na minulosť a súčasnosť, nezostáva to bez nezdravých dôsledkov.
    __
    Aký kto zaujme postoj k záležitostiam minulosti a súčasnosti, to ovplyvní jeho život a jeho svedomie – buď zdravo, alebo nezdravo…

    Páči sa mi

   • Sta2rky, ak Vy – “výrobok” určitého typu ateizmu – niečomu neporozumiete, ľahko sa Vám môže stať, že potom niečo unáhlene označíte za pofidérne argumenty.
    __
    O skartovaných dokumentoch som písal v súvislosti s vašou otázkou, že prečo vraždy a neľudskosti konané pracovníkmi ŠtB, neboli súdené súčasným režimom. Ak sa napríklad tie vraždy vykonávali od roku 1948 po 80-te roky, tak ak sa vrahovia a spolupáchatelia sami nepriznali, tak potom bez dokumentov nie je možné v súčasnosti vyšetrovať niečo z tak ďalekej minulosti.
    ___
    To, že tie eštébácke nehoráznosti neboli súdené komunistickým režimom sa dá prirovnať k tomu, že prečo doteraz nebolo vyšetrené všetko dôležité, čo súviselo s únosom syna prezidenta Kováča a s následnou vraždou Róberta Remiáša.
    http://www.etrend.sk/ekonomika/unos-demokracie-pokracuje-meciarove-amnestie-poslanci-nezrusili.html
    Citujem – “Existujú vážne indície, ktoré hovoria o tom, že na organizácii priebehu únosu, vraždy a ďalších trestných činov, ktoré sú spojené s únosom syna prezidenta Kováča sa podieľali orgány verejnej moci. Jeden z tých orgánov verejnej moci je Slovenská informačná služba.”
    Mečiar nechcel, aby to bolo vyšetrené, pretože chcel páchateľov chrániť a tak udelil amnestiu a ovplyvňoval políciu. http://www.topky.sk/cl/10/1542519/Byvaly-vysetrovatel-prehovoril-o-pripade-smrti-Remiasa–Zarazajuce-tvrdenia–policiu-riadil-stat
    Podobne ako Mečiar voči SiS , sa choval aj komunistický systém voči ŠtB.
    __
    Ak ani teraz neporozumiete prečo som písal o skartovaných dokumentoch, alebo niečomu inému, tak si prípadne ešte raz od začiatku prečítajte túto našu debatu a aj články, na kroré som tu odkazoval. Avšak ja už nevidím dôvod, aby som Vám tu niečo viac písal o súdníctve v súvislosti s ŠtB.

    Páči sa mi

   • Sta2rky, ak niečomu neporozumiete, ľahko sa Vám môže stať, že potom niečo unáhlene označíte za pofidérne argumenty.
    __
    O skartovaných dokumentoch som písal v súvislosti s vašou otázkou, že prečo vraždy a neľudskosti konané pracovníkmi ŠtB, neboli súdené súčasným režimom. Ak sa napríklad tie vraždy vykonávali od roku 1948 po 80-te roky, tak ak sa vrahovia a spolupáchatelia sami nepriznali, tak potom bez dokumentov nie je možné v súčasnosti vyšetrovať niečo z tak ďalekej minulosti.
    ___
    To, že tie eštébácke nehoráznosti neboli súdené komunistickým režimom sa dá prirovnať k tomu, že prečo doteraz nebolo vyšetrené všetko dôležité, čo súviselo s únosom syna prezidenta Kováča a s následnou vraždou Róberta Remiáša.
    http://www.etrend.sk/ekonomika/unos-demokracie-pokracuje-meciarove-amnestie-poslanci-nezrusili.html
    Citujem – “Existujú vážne indície, ktoré hovoria o tom, že na organizácii priebehu únosu, vraždy a ďalších trestných činov, ktoré sú spojené s únosom syna prezidenta Kováča sa podieľali orgány verejnej moci. Jeden z tých orgánov verejnej moci je Slovenská informačná služba.”

    Páči sa mi

   • Mečiar nechcel, aby to bolo vyšetrené, pretože chcel páchateľov chrániť a tak udelil amnestiu a ovplyvňoval políciu. http://www.topky.sk/cl/10/1542519/Byvaly-vysetrovatel-prehovoril-o-pripade-smrti-Remiasa–Zarazajuce-tvrdenia–policiu-riadil-stat
    __
    V článku vidieť niečo z toho, ako sa Mečiar snažil, aby neboli vyšetrované niektoré veci páchané pracovníkmi SiS , a podobne (ako Mečiar voči vtedajšej SiS) sa choval aj komunistický systém voči ŠtB.
    __
    Ak ani teraz neporozumiete prečo som písal o skartovaných dokumentoch, alebo neporozumiete niečomu inému, tak si prípadne ešte raz od začiatku prečítajte túto našu debatu a aj články, na ktoré som tu odkazoval. Avšak ja už nevidím dôvod, aby som Vám tu niečo viac písal o súdnictve v súvislosti s ŠtB.

    Páči sa mi

  • Sta2rky, teraz opäť začnem Vašim „slovníkom“ – Ak vy – „výrobok“ určitého typu ateizmu – napíšete, že niečo je z vášho pohľadu nejako pozitívne, neznamená to, že je to aj naozaj pozitívne takým spôsobom, akým si myslíte.
   V nedávnej komunikácii sme tu riešili aj implikácie a jedna z nich by mohla mať takúto podobu – „AK je svet stvorený nadprirodzeným Stvoriteľom, TAK potom vedomie ľudí nezmyslom deformujú aj tí, ktorí tvrdia, že nejestvuje nadprirodzený Stvoriteľ sveta.”

   Páči sa mi

 6. AK je svet stvorený nadprirodzeným Stvoriteľom, TAK ten stvoriteľ nie je nadprirodzený, ale prirodzený.Tvrdím ja.
  Ak je rozprávka o sedemhlavom drakovi pravdivá, Tak sa nejedná o rozprávku, ale skutočnosť
  V obidvoch prípadoch sa jedná len o akési slovné konštrukcie, ktoré k ničomu nevedú a nemalo by zmysel na ich základe čosi konať, no náboženstvá konajú.

  Páči sa mi

 7. Aby som vyvrátil nezmyselné demagogické konštrukcie o sekulárnych humanistoch – ateistoch, uvádzam moju definíciu súčasného ateizmu, ako ho ja poznám a žijem.
  Súčasný ateizmus je ž i v o t n ý š t ý l založený na vysokej úcte k životu, poznaní a životných skúsenostiach mnohých generácií, všeobecne platných morálnych princípoch, na logickom kritickom myslení, ktorý odráža hlboké vnútorné presvedčenie človeka – ateistu o tom, že jestvovanie, či nejestvovanie akýchkoľvek nadprirodzených síl, bytostí, bohov, ho k n i č o m u  n e z a v ä z u j e, tobôž nie k tomu, aby staval kostoly, bol členom niektorej z cirkví, vydržiaval armádu tzv. duchovných, mal neracionálny postoj k životu rešpektovaním iluzórnych náboženských predstáv, cirkevných dogiem, predpisov a veľakrát aj človeku nedôstojných magických úkonov. Je pochopiteľné, že ateista považuje akékoľvek predstavy o nadprirodzene – abstraktnom svete bohov, za ilúzie.
  Ďalej ako ateista si uvedomujem, že nemám náboženstvami, účelovo vymyslenú, nesmrteľnú dušu, že môj život je jednorázový akt začínajúci sa narodením a končiaci definitívnym zánikom môjho biologického tela aj vedomia.
  Mám za to, že ak sa niekto pasuje za ateistu a odmieta uznať sám pred sebou predchádzajúcu vetu, nemôže sa označovať a žiť ako ateista.
  Podľa mňa, nestačí akosi formálne a veľkohubo odmietať existenciu bohov a nadprirodzeného sveta duchov s tým, že takto sa stanem ateistom, ale mať dostatok psychických síl uznať v súlade so skutočnosťou svoju jednorázovú existenciu.
  Uvedomujem si, že aj značná časť naivných ateistov takýto svoj údel nepríjme, hoci sa jedná o základnú skutočnosť z ktorej by mal osobný ateizmus vychádzať.

  Páči sa mi

 8. Ja som napísal aj toto:
  Položme si otázku, čo je život? Dar boží daný živým bytostiam – hovorí teológia; spôsob existencie bielkovín – hovorí dialektický materializmus; život je samohyb – hovorí Platón; život je myslenie – hovorí Fichte; život je produktívna syntéza prírody, ducha a slobody – hovorí Schelling. Takto by som mohol pokračovať ďalej citovaním názorov na život od rôznych mysliteľov. Biológia považuje za živé to, čo reaguje na vonkajšie podnety, má látkovú výmenu a rozmnožuje sa. Treba dodať, že takejto štruktúre, majúcej predchádzajúce vlastnosti prináleží vedomie, reflektujúce seba a svoje okolie. Francúzsky filozof Henri Bergson, skúmajúc intenzitu vedomia dospel k záveru, že nielen človek, zvieratá, rastliny, ale aj iné atómové štruktúry ako aj sám atóm má akési vágne vedomie – teda žije.

  Pri takomto pohľade na otázku čo je život, môžeme považovať za vyhovujúcu odpoveď: „Život je spôsob, mechanizmus, proces uvedomovania si existencie v danej forme.“ Spôsob, mechanizmus, proces manifestácie vedomia je daný celkovými dispozíciami formy. Ak napríklad človek nemôže trvale jestvovať pod vodou a ryba na suchu, je to dané dispozíciami ich formy. Pochopiteľne mŕtvy človek, alebo iný tvor si svoje jestvovanie vo forme, ktorú mali počas života už neuvedomujú – už nežijú. Ale niektoré jednoduchšie atómové štruktúry v ich telách, ako aj atómy môžu jestvovať ďalej, pričom ich intenzita vedomia bude slabšia, vágna, bude obmedzená nižšou formou existencie a môžu byť stavebným materiálom nových zložitejších organizmov.
  Čítaj a vzdelávaj sa.

  Páči sa mi

 9. […] Toho roku dostal cenu Humanista roka konšpiračný web In Vivo. Šéfredaktor Dušan Valenta medzi zaujímavé články o vede čitateľom podsúva protikresťanské materiály akoby vytrhnuté z učebníc katedier marx-leninizmu. K článkom Valenta odmietol povoliť diskusiu. Vie dobre prečo. Valenta šíri mýty. Do autorského tímu In Vivo pribrali aj Tomáša Búrana. Cenu udeľovanú spoločnosťou Prometheus za redakciu In Vivo prevzala… z rúk právnika Baťalu. Na tom by nebolo nič zaujímavé, keby…  Keby predsedom o.z. Prometheus nebol Roman Hrádecký evidovaný v registroch ŠtB a podpredsedom je priamo bývalý náčelník ŠtB… […]

  Páči sa mi

 10. […] Ján Parada sa podieľa na propagácii aktivít postkomunistického združenia Prometheus. Spoločnosť Prometheus má komunistické korene – Ján Parada to vie nevadí mu to. Na svojich stránkach Ján Parada tají, že mnohí mnohí mnohí členovia tejto nenávistnej organizácie sú bývalí eštébáci a na jej čele sú nielen eštébaci, ale aj náčelník ŠtB. Baťala – súčasný podpredseda o.z. Prometheus nebol len akýmsi náhodným dôverníkom či záujmovou osobou, ale priamo pracovníkom  ŠtB. Spolupracovať začal ako 22 ročný chalan a o 6 rokov neskôr sa stal náčelníkom Oddelnia Štb KS ZNB. Tu pôsobil do revolúcie a potom to zabalil. Zdroj: tu. […]

  Páči sa mi

 11. […] Medzi prispievateľmi okrem vychýrených komunistov ako Fajnor, Ondriáš, Pirošík nájdete aj Ľuboša Blahu. Ano toho Blahu, ktorý sa pozastavoval nad tým, že ho nazývajú neoboľševikom a kládol si rečnícku otázku, či by tiež mohol za túto nálepku žiadať odškodné ako za urážku. Ľuboš Blaha teda svojou angažovanosťou podporuje extrémistov usilujúcich o rozvrat demokratického zriadenia a súčasne ten istý Ľuboš Blaha je predsedom novovzniknutej komisie pre extrémizmus – tomu sa povie cap záhradníkom! V súvislosti s Ľubošom Blahom si neodpustím ešte jednu perličku. Pán Blaha robí záštitu nad udeľovaním ocenení Humanista roka a Veľvyslanec humanizmum, ktoré každoročne udeľuje združenie “slovenských eštébakov” Prometheus. Podpredsedom toho združenia je priamo bývalý náčelník ŠtB… […]

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s