Vtieravá falošná dilema sekulárneho humanistu

Vážený člen o.z. Prometheus podsúva verejnosti falošnú dilemu. Citujem:

Na margo blížiaceho sa výročia Novembra 1989: Ako kresťania sme uvítali pád komunistického režimu, ale nepredpokladali sme taký ďalší vývoj, k akému došlo. Ako sa ľudovo hovorí, namiesto čerta prišiel diabol. Dopady štvrťstoročného pôsobenia liberálnej demokracie sú z kresťanského hľadiska devastačné: kríza viery a morálky, demografická kríza a kríza rodiny, narušené vzťahy a najmä narušené vedomie toho, čo je dobré a čo zlé. Kostoly sa vyprázdňujú, zato väznice, útulky a psychiatrické liečebne sú preplnené.

Falošná dilema je argumentačným klamom, ktorý rečník alebo pisateľ používa s cieľom manipulovať poslucháča/čitateľa. Cieľom tohoto zavádzania – falošnej dilemy – je navodiť dojem, že problém má len dve alebo viac riešení (obmedzený počet) tam, kde tých riešení je viac, celá škála alebo nekonečný počet.

Nostalgicky zasnívaný sekulárny humanista “starky” tak posúva čitateľa k presvedčeniu, že za socializmu bolo lepšie a bolo by teda lepšie prijať aj to socialistické zlo za cenu, že by sa socializmus vrátil. A že zmena v roku 1989 bola zlom.

Riešením problémov dneška nie je návrat do ateistickej diktatúry spred roka 1989, ale riešenie čiastkových problémov s nástojením na dodržiavaní demokratických zásad a ľudskej dôstojnosti každého človeka.

Ateista schvaľuje vraždenie kresťanov

Českí ateisti schvaľujú vraždenie kresťanov

Citácia:
A.S. Pergill
04.11. 2016
A ještě obecně k tomu „pronásledování věřících“:
Křesťanství, včetně politického klerikalismu, je ideologie a politika stejně antidemokratická a zločinná, jako ta komunistická. Proto, když komunisté likvidovali tyto své konkurenty, tak se v podstatě nic strašného nedělo; zasloužili si to, byť z jiných důvodů, než komunisté hlásali.

http://www.osacr.cz/2016/11/03/profesor-jan-sokol-nepritel-lidskych-prav-a-svobody/

Fašizmus alebo Paradova fašistická dilema

Pred pár dňami som si dovolil na stránkach ateistickej brány Zošity humanistov položiť otázku, či my tam niekto vie vysvetliť slovo fašizmus, keď ním tak usilovne nálepkujú kde-koho.

Dostal som – na rozveselenie – opäť ban.

Lemmy nezostal dĺžny odpovede a na svojom portále Humanisti.sk napísal článok rozoberajúci slovo fašizmus. Je to dobrá práca – taký prehľad rôznych definícií, z ktorých sa čitateľ ale nedozvie, čo to fašizmus je.

Pán ateista Parada svoj názor nenapísal. O jeho vzťahu k fašizmu však hovorí posledných pár odsekov, kde vymenováva fašistov a prízvukuje ich rímsko-katolícke vyznávanie viery. Parada teda nepriamo prezradil, že fašizmus je pre neho nálepka, ktorou diskredituje ľudí s iným názorom. Znevažuje celú komunitu, spoločenstvá, jednotlivcov aj idey. Podsúva názor, že rímsko-katolícke náboženstvo je zdrojom fašizmu.

Popri “fašistoch” ako Hitler, Mussolini alebo Pinochet akosi nespomenie, že RKC bola baštou antifašizmu a antinacizmu. Že prvý atentát na Hitlera spáchal napr.študent teológie a ďaľším atentátnikom bol katolík Stauffenberg. Že vojnový pápež dostal titul Spravodlivý medzi národmi. Že Vatikán zachraňoval židov vo svojich priestoroch. Parada si dovolil opľuť rímo-katolíkov a zanechať po sebe smrad antikatolicizmu na rovnakej úrovni, na akej je fašistický antisemitizmus.

Kým v článku Fašizmus z 01.11.2016 označuje Mussoliniho za katolíka, v článku Bol fašista Mussolini ateistom? napísanom 13.02.2015 tvrdí že bol ateistom. Citujem:

Dlho som si myslel, že fašista Mussolini bol nábožný. Vychádzal som z toho, čo povedal vo vlastnej autobiografii My Autobiography (1928), v ktorej spomenul Boha.

…na záver som vzýval pre moju náročnú úlohu božiu pomoc. (…I concluded by invoking the assistance of God in my difficult task.)

A chybne som si myslel, že to stačí.

Budem pokračovať ďaľšou hodnotnou citáciou pána Paradu:

Ak bol Mussolini ateista, tak bol ten typ ateistu, ktorý si osobne nemyslel, že existuje nejaký boh, ale uvedomoval si silu náboženstva. A využíval, či lepšie zneužíval náboženské cítenie ľudí vo svoj prospech, vo svojej túžbe po moci.

A Parada ponúka čitateľom aj dôkaz, ktorým sa Mussolini vyčleňuje zo spoločenstva kresťanov a RKC. Citujem:

Na záver sme (Benito Mussolini a Alfredo Tagliatela) povedali, že „náboženský človek“ je abnormalita a „náboženstvo“ je istá príčina epidemickej choroby mysle, ktorá potrebuje liečbu psychiatrami. Náboženstvo sa otvorene ukázalo ako inštitúcia, ktorej cieľom je politická moc, pomocou ktorej sa uskutočňuje vykorisťovanie a ľud sa udržuje v nevedomosti.

Podobne je možné uvažovať aj o osobnej viere pána Hitlera https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-dejiny/kategoria-dejin/cirkev-a-vojna-v-zoznamoch-clankov/bol-hitler-krestan. Na tejto stránke nájdete neagresívnu argumentáciu k nábožnosti Hitlera a mimochodom aj tento jeho výrok:

A.Hitler:

Keď skončím zo židmi, na rad príde kresťanstvo, lebo to pochádza zo židovstva.

Zachované výroky nemeckého nacistického vodcu poukazujú na protikresťanské postoje. Tu som pre vás pripravil ich prehľad: https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-dejiny/kategoria-dejin/cirkev-a-vojna-v-zoznamoch-clankov/cirkev-a-vojna/bol-nacizmus-krestansky-alebo-ateisticky/hitlerove-vyroky-o-viere. Veriaci Hitler by totiž nemohol na adresu RKC a kresťanov vysloviť také myšlienky, ak by bol naozaj veriaci. Znevažujúce výroky na adresu RKC mohol vysloviť len ako ateista alebo sekulárny humanista.

A vskutku, ba čo viac – môžme uvažovať o sekulárnom humanizme Hitlera

Ak bol Hitler kresťan, tak bol ten typ kresťana, ktorý si osobne nemyslel, že existuje nejaký boh, ale uvedomoval si silu náboženstva. A využíval, či lepšie zneužíval náboženské cítenie ľudí vo svoj prospech, vo svojej túžbe po moci.

To, čo použil Ján Parada, sa volá argumentačný klam. Presnejšie, ide o zneužívanie osobnosti na docielenie nejakého posunu u poslucháča, u čitateľa.

  • Reductio ad Hitlerum – forma ad hominem, kedy sa berie do úvahy jeden spoločný znak dvoch javov, pričom sa na základe tohto znaku iný jav odsúdi. Je tiež súborom chyby pomýlenia si súvsťažnosti s príčinnosťou:„Hitler bol kresťan, všetci kresťania sú nenávistní rasisti.“

Argumentácia Hitlerom je častým prehreškom v presviedčaní sekulárnych humanistíkov. Nedajte sa preto oklamať.

***

Fašizmus nie je ani pravicový, ako podsúva Parada. Hitler bol totiž socialista. S prízvukovaním národných záujmov. Prízvukovanie sociálneho alebo národného cítenia však ešte z takého aktivistu nerobí fašistu. Šermovanie Hitlerom totiž hojne používajú marxisti na ostrakizovanie pravice. Odhliadnuc od toho, že zmyslom onoho delenia pravice a ľavice je hlavne vyhraniť sa a na základe rozdelenia spoločnosti napĺňať vlastné psychopatické túžby po moci. Cesta k uchopeniu fašizmu nevedie ani cez argumentáciu prvým slovenským prezidentom, ktorého poprava bola politickou vraždou. Veď to by nemohli byť fašistami tí fašisti, ktorí by Tisa nepoznali. Fašizmus nie je ani nenávisť k všetkému západnému, lebo to by bol fašizmom aj boj proti západnému fašizmu.
Fašizmus nie je ani uctievanie rovnošiat fašistov. Ani zbožňovanie predmetov nacistických pohlavárov. To by mohol byť skôr fetišizmus.
Fašizmus nie je ani pokrivené prijímanie dejín – to je historický analfabetizmus alebo jednoduchšie omyl či vyslovene hlúposť.
Ani nenávisť k cudzincom nie je fašizmus, ale skôr prejav xenofóbie. Fašizmom nie je nenávisť ku všetkému odlišnému.
Hlásanie nadradenosti národa nad iné národy je skôr pýcha a úzkoprsý nacionalizmus, ako fašizmus. Môže mať aj eugenické príčiny. A nemusia byť práve nevedecké.
Dokonca ani uctievanie vodcov nemusí byť fašizmus ale iba kult osobnosti a uctievanie diktatúr môže byť dôsledkom túžby po spravodlivosti.

Čo je teda fašizmus?

Fašizmus je štýl politiky silného štátu, ktorý cez zosieťované orgány štátnej moci si osvojí právo zasahovať do rozhodnutí každého jednotlivca v takom rozsahu, že sú pošliapavané základné ľudské prirodzené práva. Ak je tento silný štát pravicový, tak je to pravicový fašizmus. Ak je taký silný štát ľavicový, ide o ľavicový fašizmus.

Komunizmus je iná osobitá forma fašizmu, kde rozpoznávame jasne definovanú osobitú totalitnú ideológiu a osobité symboly.

Je pochopiteľný strach z takejto defínície fašizmu, lebo z nej vyplýva, že za fašistický štát možno v istých rozhodnutiach považovať aj USA alebo dokonca aj EU. Tu nie je vôbec od veci označenie ako homofašizmus, islamofašizmus, marxistický fašizmus alebo prízvukovanie podobnosti liberálnej demokracie, ku ktorej sa tak nahlas hlási pán prezident Kiska, a národného socializmu. Lebo z toho vyplýva, že aj Kiska je fašista, všakže.

Fašizmus je teda politický štýl charakterizovaný zasahovaním štátu do základných ľudských práv. Štát svojim dirigizmom rozhoduje o výchove (výlučnosti učebných osnov), rozhoduje o nútených sterilizáciách, o odstraňovaní krížov, alebo aj o fyzickej likvidácii chorých a starých. Rozhoduje o tom, kto je alebo nie je človek na základe ideologických ale aj ekonomických  ukazovateľov a dopytu. V moderných dejinách môžeme za fašistu označiť ateistického prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý sa usiloval zákonom odňať rodičom právo krstenia detí. Fašistickými organizáciami sú napr. iniciatívy za vnucovanie nadpráv homosexuálov. Napr. poradný výbor pre práva osôb LGBT pri úrade vlády aj s jej kontroverznou fašistickou úradníčkou Oľgou Pietruchovou. Fašistickým denníkom je komunistický denník Pravda, ktorý sa teší dokonca oceneniu Humanista roka za nebývalú cenzúru a obmedzovanie slobody slova, ktoré udeľuje združenie “eštébackych svíň” Prometheus. Mimochodom ide tiež o fašistické združenie, na čele ktorého je istý Hrádecký a čuduj sa svete, ktorý je v ústrednej rade Zväzu protifašistických bojovníkov. 😀 Fašistom je aj sekulárny humanista Rastislav Škoda odopierajúci oponentom poukazovať na jeho (de)mentálne tvrdenia. Dokonca aj Inštitút ľudských práv je fašistickou organizáciou.

Títo všetci sa vyhovárajú, že fašistami sú vždy tí druhí, hoci fašistické praktiky im nesmrdia. Je to odporný sekulárno-humanistický alibizmus.

Aby sa vám krvný tlak príliš neznížil, tak naša prvá Slovenská republika bola fašistická, no nebola klerofašistická. Fašizmus je dnes extrémne démonizovaný, no v čase svojho vzniku bol považovaný za nástroj obľúbený proti anarchii, nespravodlivosti a bezpráviu. Išlo o ateistický politický štýl, voči ktorému v (nie vždy) opozícii vzniká v Taliansku klerofašizmus. Išlo o snahu poľudštiť ateistický neľudský fašistický systém a súčasne ho podporiť. O klerofašizme môžme hovoriť aj vtedy, keď sekulárne inštitúcie vtiahnu do svojich politických zámerov cirkevné inštitúcie a vplyvných kazateľov. Mnohokrát je možné v klerofašizme rozpoznať nebezpečný heretický koktejl politickej doktríny a zneužitej vierouky. Príkladom klerofašizmu je protestantské hnutie Nemeckí kresťania. Nuž protestanti toho majú naozaj veľa na rováši. 😦  Klerofašizmus ako taký Vatikán odsúdil.
Ak dnes nadávate na fašizmus a démonizujete fašistov, majte na pamäti, že svojho času sa k nemu ľudia upínali rovnako ako dnes k liberálnej demokracii a sekulárnemu humanizmu. Kto z vás, súdruhovia čitatelia, už rozpoznávate nebezpečnosť liberalizmu?

Mimochodom sekulárny humanizmus, ktorý zosmiešňuje náboženstvá oplzlosťami, je tiež len fašistickým hnutím navlas podobným s fašizmom nemeckým – hitlerovským.

Takže pozor! Ani nevieš a sám si fašista ako repa.

Kultúra nálepkovaním je forma diskreditácie názorového oponenta. Ponechajme teda tieto historické paralely pre historikov ako aj podpásové praktiky vyčleňovania a neznevažujme sa navzájom, ale dôstojne oponujme. Pranierujme nášho prezidenta za kultúru odvrátených chrbtov a prijmime do diskusie všetkých “extrémistov”. Lebo najlešpí spôsob, ako bojovať s klamstvami, je zamotať luhárov do spleti logických otázok. Kedysi som mal stovky až tisícky nenávistných reakcií. Ateisti pochopili, že dobre vyzbrojenému oponentovi sa treba vyhnúť na míle ďaleko. A nemám na mysli vyzbrojenie oceľovou tyčou, hehe 😀