Keď propotrat nadšenci odsudzujú zabíjanie detí v Biblii

Zrejme si do dôchodku zoderiem tie dva známe krčné stavce – atlas a čapovec – pre neustále krútenie hlavou nad ateistickými protirečeniami.

Naposledy som si takto takmer ukrútil hlavu na krku pri čítaní blogu Petra Tomka s názvom Abrahámovská tradice jako past fanatismu. Tomek v ňom rozoberal príbeh o Izákovi, ktorého mal obetovať jeho otec  Abrahám na príkaz boha. A v diskusii sa dočítam:

Asi před 2 lety jsem se „do krve“ dohadoval na Christnetu s jednou zbožnou diskutérkou – absolutně nebyla schopna/ochotna připustit, že sama myšlenka na zavraždění vlastního dítěte je přece zvrhlá a zrůdná. Rovněž tak i ochota požadavek splnit – v textu Abrahám nijak neodporuje, neváhá.

Ano, sama myšlienka na zavraždenie svojho dieťaťa je obludná a zvrhlá. No ale prečo potom ateisti toto zabíjanie nazývajú právom na slobodnú voľbu matky? Ukazuje sa, že zabíjanie detí vadí ateistom iba vtedy, keď je to v Biblii. To budú naliehavo odsudzovať, až budú mať zakrvavené klávesnice krvou vlastných potratených detí.

Reklamy

10 thoughts on “Keď propotrat nadšenci odsudzujú zabíjanie detí v Biblii

 1. Stránka má vo svojom popise, že “ateisti dožadujúci sa diskusií s kresťanmi môžu vyšantiť a vyskúšať si silu svojich argumentov.” Môžem si teda napr. v komentároch pod týmto článkom “vyskúšať svoje argumenty” ohľadom viery autora článku?

  Like

   • Predpokladám správne, že ste kresťan od detstva vedený ku kresťanskej viere, poprípade k nej nasmerovaný okolím v priebehu života? Ak predpokladám nesprávne, ako je to s vašou vierou? Ako ste sa k nej dostali?

    Like

   • Hľadáte čiernobiele odpovede na otázky, ktoré nie je možné zodpovedať v čiernobielych farbách. Myslenie človeka – aj vytváranie svetonázoru – je mnohovrstvé s nespočetným množstvom vzájomného pôsobenia. Je to podobné, ako na každú molekulu svojimi príťažlivými silami pôsobia biliardy a biliardy iných molekúl až do vzdialenosti mnohých svetelných rokov.
    Ale aby ste ma neupodozrievali z vyhýbania odpovedi. Vyrástol som v kresťanskom prostred viacgeneračnej rodiny. Rodičia a príbuzní ma vychovávali v kresťanskej tradícii. Otec by sa dnešným slovníkom dal označiť za sekulárneho humanistu, no rešpektoval kultúrne prostredie rodiny. V puberte každý prechádza obdobím vzdoru a rovnako aj ja som prehodnocoval a hľadal zmysluplnosť návykov a podstatu vzorcov správania tej doby. Do tohoto obdobia spadá silná normalizácia, vďaka ktorej som nesmel ísť na inú školu ako na učňovku, napriek tomu, že som bol žiakom s vyznamenaním. Vtedy som začal odkrývať falošnosť ateizmu, ktorý nám v školách šírili učitelia – vtedy sme mali učiteľov za takmer pánobohov. Vážili sme si ich a rešpektovali. To, že učitelia sa zo svetonázorových dôvodov dopúšťali podlosti a manipulovali deťmi, žiakmi, bolo zdrvujúce zistenie.
    Nasledovalo obdobie hĺbania, kde som si musel zadefinovať hodnoty, ciele a vysporiadať sa s fenoménom ateizmu aj náboženstva. Súčasná moja viera je teda výsledkom racionálneho hĺbania. Je východiskom poznania, pričom pripúšťam, že moja viera nemusí byť správna. No jej nastavenie, charakteristiky, umožňujú sebareflexie a hľadanie odpovedí na otázky dnes nezodpovedateľné. Ateizmus ako filozofický systém s meniacimi sa premennými naprieč dobou a priestorom vyzerá ako anarchistická – bezhodnotová – filozofia, Dnešný ateizmus viac pripomína náboženstvo fanatikov ako duchovnú spiritualitu neveriacich ľudí schopných diskusie. Vedie k pudovosti, živočíšnosti, kde sa stráca všetko to éterické povznášajúce človeka z ríše zvierat do ľudskej vznešenosti. Moje vzdorovanie tejto forme militantného ateizmu plného protirečení a sebaklamu tak pripomína boj s náboženským extrémizmom islamu alebo novopohanstva.

    Like

 2. Je síce pravdou, že som očakával čiernobielu odpoveď, dostal som však niečo, za čo vďačný – rozumnú odpoveď.
  Mám však niekoľko otázok:
  -Je podľa vás ľubovoľný filozofický smer s meniacimi sa premennými naprieč dobou a priestorom zlý? Prečo?
  -Akým spôsobom podľa vás vedie ateizmus k pudovosti a živočíšnosti? Ak by tomu tak bolo, nebolo by napr. vo väzniciach v USA viac ateistov ako kresťanov (samozrejme s ohľadom na celkový počet ateistov a krestaňov v krajine)? Pretože stomu ani tak nie je.
  -Zdá sa mi, že váš postoj k ateizmu nie je negatívny kvôli ateizmu samotnému, ale kvôli ľudom, ktorý sa za ateistov považujú. Samozrejme sa možno mýlim. Rád by som ale dozvedel, či je podľa vás ateizmus ako smer nejakým spôsobom nesprávny, a ak áno, prečo? Je mi jasné, že vám možno napadne, že ste mi už odpovedali napr. vetou “Vedie k pudovosti, živočíšnosti…”. Ateizmus avšak k tomu nenavádza priamo (podľa mňa vôbec). Priamo navádza k prijímaniu faktov podložiteľných dôkazmi, zamýšľaniu sa nad vecami a pod. Čo konkrétne teda na ateizme odcudzujete?
  -Aký je váš postoj k evolúcii a pôvodu života?
  -Prečo by mal mať podľa vás ľudský život zmysel (ak si myslíte, že musí nejaký mať)?

  Like

  • Citujem: -Je podľa vás ľubovoľný filozofický smer s meniacimi sa premennými naprieč dobou a priestorom zlý? Prečo?
   Musíte najprv zadefinovať kategórie dobra a zla. Bez toho nie je možné odpovedať.

   Ateisti v podstate neexistujú. Ak ateista sa dostane do väzenia, rýchlo pochopí, že s vierou a nádejou dokáže ľahšie prežiť aj väzenie. Náboženská viera túto nádej a zmyslupnosť dáva. Aj preto vo väzení je tak málo ateistov – začali totiž veriť.

   Ateizmus je protirečivý, pošliapava vlastné ontologické tézy. Je beztvarý a neforemný. Vyhraňuje sa nenávisťou a v konečnom dôsledku vedie nešťastiam a utrpeniu. Podstatou ateizmu je vyhraňovanie sa voči veriacim, zväčša útokom a nenávisťou. Veriaci nemajú prioritu handrkovať sa s ateistami. Ja v podstate pranierujem ateizmus tváriaci sa ako náboženstvo.

   Som vyznavač teistickej evolúcie

   Strata zmyslu života vedie k sebazničeniu. Preto je dôležité mať zmysel života ukotvený v postojoch k základným antropologickým témam.

   Like

   • Ďakujem za odpovede.

    Jasné, rozumiem. Nakoľko zadefinovať dobré a zlé by bolo v tomto prípade pravdepodobne zdĺhavé, pozmením otázku:
    Je podľa vás nesprávne (to, či je niečo správne alebo nie, máte zadefinované sám), ak ľubovoľný filozofický smer má meniace sa premenné naprieč dobou a priestorom? Pokladáte smer, ktorý si ako hodnotu kladie ľudské myslenie, za bezhodnotový?

    Tvrdenie, že ateisti začínajú vo väzeniach veriť a tým pádom znižujú počty ateistov, je vašou hypotézou, alebo faktom? Ak faktom, kde by som sa mohol o tom napr. dočítať? Ak by bolo pravdou to, že ateisti jednoducho páchajú menej žločinu, ako by ste reagovali?

    Môžete byť prosím konkrétny v čom si ateizmus ako smer protirečí?

    Ak veriaci nemajú prioritu handrkovať sa s ateistami a vy to robíte, neusudzujete z toho, že kresťanstvo sa vyhraňuje voči neveriacim. Prečo usudzuje z prípadov, keď sa neveriaci sa handrkujú s veriacimi, že je to ich prioritou?
    Nie je pravdou, že väčšina ateistov si svoje predsvedčenie doslova necháva pre seba a že podstatou ateizmu je zamýšľať sa nad vecami a veriť tomu, čo sa dá dokázať?

    Like

   • To, čo je správne alebo nie, úzko súvisí s definíciou dobra a zla 😀
    Tam, kde nie sú nastavené pravidlá, nemôže byť ani poriadok. Chaos definícií nevedie k výsledku, ale len k blúdeniu. Filozofia, ktorá neustále mení svoje premenné, sa mení na tliachanie – mlátenie prázdnej slamy.

    Myslenie je zíkladom každého smeru. Dôležité je to, ako s týmto potenciálom naložiť.

    Ak by ateisti páchali menej zločinu, bolo by to vhodné preskúmania. Štatistiky však hovoria o opaku – ateizmus stál stonásobne viac obetí.

    K protirečivosti ateizmu. Ateisti tvrdia, že sú neveriaci. Pritom ateizmus je prachobyčajná viera. Alebo: Ateisti tvrdia, že boh neexistuje. No nevedia zadefinovať boha. Ak ktokoľvek o niečom tvrdí, že to neexistuje, a pritom o tom nemá predstavu, tak je to blázon 🙂 Odmietať môžete len to, čo viete pochopiť.

    Ja sa nehandrkujem – ale oponujem. To je rozdiel.

    Dokázanému netreba veriť. Tam, kde je dôkaz, viera je nezmyslom. Viera je postoj človeka k nedokázanému. Podstatou ateizmu nie je zamýšľať sa nad vecami. Podstatou ateizmu je spochybňovať existenciu boha a znevažovať nábožensky veriacich. Nábožní ľudia totiž tiež premýšľajú 🙂

    Like

   • Myslím, že si pletiete dva pojmy – nekonštantnosť v čase (a priestore) a chaos. Ak vám uvediem príklad niečoho, čoho pravidlá sú v čase nekonštantné, niečoho čím ak ľudia tým riadia, tak páchajú menej zla, uznáte, že všeobecne smer, v ktorom sú pravidlá na čase nekonštantné, môže mať zmysel?

    Debata s vami je naozaj ťažká. Odpovedáte iba na niektoré otázky. Pýtal som sa či “Tvrdenie, že ateisti začínajú vo väzeniach veriť a tým pádom znižujú počty ateistov, je vašou hypotézou, alebo faktom” a dostal som ako odpoveď vetu, ktorá obsahuje podmienku “Ak by ateisti páchali menej zločinu, bolo by to vhodné preskúmania”. Považujete sa ťažké priznať si, že je to neoverená hypotéza?

    “s vierou a nádejou dokáže ľahšie prežiť aj väzenie.” – Prečo som potom ako ateista šťastnejší, než keď som bol kresťanom? A nielen ja, a mnoho ďalších ľudí.

    “Ateizmus stál stonásobne viac obetí” – zdroje prosím. A nie, všetci nacisti neboli ateisti. Ak považujete za fakt, že aspoň väčšina nacistov boli ateistami, uveďte prosím zdroj.
    Mimochodom, vždy usudzujete, že ak spáchal zločin ateista, tak ho spravil kvôli svojmu presvedčeniu, no ak spáchal zločin kresťaň tak nie?

    Agnostici sú neveriaci. Neveria, že Boh existuje. Ateisti veria, že neexistuje. Znova mám pocit, že hádžete všetkých ateistov do jedného vreca. “Ateisti tvrdia, že boh neexistuje. No nevedia zadefinovať boha.” Koľko percent ateistov to nevie? Vychádzate z osobných skúseností, alebo ide o štatistiku?

    Veríte, že existuje aj niečo iné nadprirodzené ako Boh?

    Myslíte si, že ateisti nechápu koncept božstva a preto ho odmietajú?

    Máte pocit, že existuje presne stanovená hranica medzi handrkovaním a oponovaním? Ak áno, aká presne je? Všetci ateisti sa iba handrkujú?

    To máte pravdu, faktom netreba veriť. O faktoch vieme. Nerozumiem však odkiaľ beriete, že PODSTATOU ateizmu je tiež znevažovať nábožensky veriacich. Prečo píšete tvrdenia, o ktorých vieme, že sú nepravdivé? Chcete mi povedať, že ak by neexistoval jediný veriaci, približne polovica podstaty ateizmu by zanikla?

    Like

   • Myslím, že si pletiete dva pojmy – nekonštantnosť v čase (a priestore) a chaos. Ak vám uvediem príklad niečoho, čoho pravidlá sú v čase nekonštantné, niečoho čím ak ľudia tým riadia, tak páchajú menej zla, uznáte, že všeobecne smer, v ktorom sú pravidlá na čase nekonštantné, môže mať zmysel?

    Debata s vami je naozaj ťažká. Odpovedáte iba na niektoré otázky. Pýtal som sa či “Tvrdenie, že ateisti začínajú vo väzeniach veriť a tým pádom znižujú počty ateistov, je vašou hypotézou, alebo faktom” a dostal som ako odpoveď vetu, ktorá obsahuje podmienku “Ak by ateisti páchali menej zločinu, bolo by to vhodné preskúmania”. Považujete sa ťažké priznať si, že je to neoverená hypotéza?

    “s vierou a nádejou dokáže ľahšie prežiť aj väzenie.” – Prečo som potom ako ateista šťastnejší, než keď som bol kresťanom? A nielen ja, a mnoho ďalších ľudí.

    “Ateizmus stál stonásobne viac obetí” – zdroje prosím. A nie, všetci nacisti neboli ateisti. Ak považujete za fakt, že aspoň väčšina nacistov boli ateistami, uveďte prosím zdroj.
    Mimochodom, vždy usudzujete, že ak spáchal zločin ateista, tak ho spravil kvôli svojmu presvedčeniu, no ak spáchal zločin kresťaň tak nie?

    Agnostici sú neveriaci. Neveria, že Boh existuje. Ateisti veria, že neexistuje. Znova mám pocit, že hádžete všetkých ateistov do jedného vreca. “Ateisti tvrdia, že boh neexistuje. No nevedia zadefinovať boha.” Koľko percent ateistov to nevie? Vychádzate z osobných skúseností, alebo ide o štatistiku?

    Veríte, že existuje aj niečo iné nadprirodzené ako Boh?

    Myslíte si, že ateisti nechápu koncept božstva a preto ho odmietajú?

    Máte pocit, že existuje presne stanovená hranica medzi handrkovaním a oponovaním? Ak áno, aká presne je? Všetci ateisti sa iba handrkujú?

    To máte pravdu, faktom netreba veriť. O faktoch vieme. Nerozumiem však odkiaľ beriete, že PODSTATOU ateizmu je tiež znevažovať nábožensky veriacich. Prečo píšete tvrdenia, o ktorých vieme, že sú nepravdivé? Chcete mi povedať, že ak by neexistoval jediný veriaci, približne polovica podstaty ateizmu by zanikla?

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s