Bude Chmelár opäť podliezať eštébákom?

Tento článok venujem Eduardovi Chmelárovi. Na zamyslenie. Aby prehodnotil, komu sa podlieza. Aké zločiny pomáha zľahčovať a aké ideály presadzovať. Aby si odpovedal na otázku, či chce poslúžiť ako užitočný idiot. Lebo zatiaľ tak činí.

Blíži sa opäť veľký sviatok sekulárnych humanistov – Deň humanizmu – kedy sa budú vyhlasovať nové ateistické svätice a ateistickí svätci. Bude to už po desiaty krát. Podujatie organizuje neoboľševické združenie Spoločnosť Prometheus s kontroverznou povesťou združenia eštébákov a neplatičov daní a povinných odvodov.

Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 18.júna 2017 v niekdajšom sídle ostrihomského arcibiskupa a v prestížnych feudálnych priestoroch,v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Akéže to protirečenie hlásateľov humanizmu, sekularizmu, odluky a nositeľov krvavého odkazu osvietenstva. Sekulárnym humanistom a komunistickým pohrobkom sú naraz dobré aj aristokratické obyčaje, politický klientelizmus a snobské maniere.

Len na okraj taká poznámočka. Viete, ako vzniklo slovo snob? Slovo snob je francúzskeho pôvodu. Vzniklo v období pádu feudalizmu vo Francúzsku,  Noví mocipáni a ikony tzv. osvietenstva, čo je dodnes považované za najkrvavejšie obdobie v dejinách Európy, krvavejšie ako druhá svetová vojna a koncentračné tábory, ak budeme porovnávať percentuálny počet obetí, tak títo osvietenci si veľmi skoro osvojili obyčaje kráľov a šľachty a obsadili paláce, prisvojili si absolútnu moc, majetky kráľov aj spôsoby obliekania a životný štýl. Boli kráľmi bez urodzeného pôvodu. Po francúzsky im hovorili “sans noblesité”. Bez noblesy, bez koreňov, bez kráľovských predkov, bez pomazania pápežom, bez sľubu bohabojnosti, no s maniermi kráľov. Sans noblesité, bez noblesy. Skrátene – snob. Snobi. Ano, sekulárni humanisti sú – SNOBI. Kým bývalý študent teológie Darwin sklamaný v náboženskej viere v čase bohoslužieb chodil na prechádzky do prírody, ateisti, teda tí dnesšní v hábite sekulárneho humanizmu, obsadzujú historické aristokratické sídla, paláce. Akokeby nemohli mať túto slávnosť v lone prírody alebo na skládke komunálneho odpadu. Ateisti si zvolili ako reprezentatívny priestor svojho prestížneho podujatia – arcibiskupský palác (!!!!!!!!!!) 😀 😀 😀

Kto sú teda králi dnešného sekulárneho humanizmu?

Predsedom občianskeho združenia Spoločnosť Prometheus je Roman Hrádecký. Roman Hrádecký figuruje aj v registroch ŠTB:

Hrádecký

 

O temných koreňoch ďaľšej sekulárno-humanistickej celebrity Jaroslava Čelka čvirikajú aj vrabce na stromoch. Bývalý minister vnútra Palko o ňom píše, citujem z vynikajúceho článku Vladimíra Palka – Leninovi bratranci:

Bolo to niekedy v januári 1990. Sloboda tu bola ešte iba niekoľko týždňov. Ľudia sa začali slobodne združovať. Strany, hnutia, spolky, iniciatívy vznikali každodenne ako huby po daždi. Na ktoromsi múre som si všimol plagát. Informoval o založení spolku voľnomyšlienkárov Prométeus. Zaujalo ma najmä meno hlavného iniciátora. Prof. Jaroslav Čelko, riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu. Tento ešte pred pár dňami upätý ortodoxný komunista a dnes voľnomyšlienkár? Vtedy som bol prekvapený. Chyba. Keby som bol predtým lepšie skúmal korene komunizmu, vôbec by som nebol býval prekvapený.

Pre portál TvojOponent – Obrana kresťanstva môj obľúbený bloger Katkryptolog (o nielen o Čelkovi) napísal:

Ateisticka propaganda je neoddelitelnou sucastou ideologickej sustavy komunizmu.
Ako priklad zacitujem z prirucky Vedeckeho ateizmu vydanej v preklade z ruskeho originalu Naucnyj ateizm, Politizdat, 1973, vo vydavatelstve Pravda, tlacovom kombinate KSS (Komunistickej strany Slovenska), ktory vyhotovili dnesni “sekularni humanisti” a clenovia a niekdajsi predsedovia spolocnosti OZ Prometheus, prof. Jaroslav Celko a PhDr. Peter Prusak v r. 1974, str. 212:
“V obdobi socialistickej vystavby sa ateisticka propaganda uskutocnovala aktivne, bola sucastou ideologickej prace komunistickej strany.”
Tato sa vykonavala vo forme protinabozenskych knih a brozur, vychadzajucich v milionovych nakladoch. Na vydavani ateistickej literatury sa podielali vydavatelstva Novy zivot, Ateista, Bezboznik a ine. Dalej sa vyuzivali rozne formy a metody ako vecery odhalovania cirkevnych “zazrakov”, premietania protinabozenskych filmov, protinabozenske vystavy atd. Velku pracu medzi obyvatelstvom vykonavali ateisticke muzea: Ustredne ateisticke muzeum (UAM) v Moskve, Historicke muzeum Akademie vied ZSSR a Statne ateisticke muzeum v Leningrade.
To, ze komunizmus nebol len diktaturou a tyraniou voci vsetkym osobam, ktore nezdielali ich marxisticko-leninsky svetonazor, ale aj bojoval proti nabozenstvu organizovanim vedecko-osvetovej a protinabozenskej propagandy.
V podmienkach diktatury proletariatu, ktora nastala po VOSR v r. 1917, sa podla komunistickej prirucky Vedeckeho ateizmu, na str. 239, kladli na clenov Strany nove poziadavky:
kazdy komunista ma byt bojovnym ateistom a rozvijat medzi veriacimi aktivnu ateisticku cinnost.
Pán docent Chmelár pôsobil ako rektor. Pán docent Čelko ako vedúci katedry spoločenských náuk sa zasadzoval za vyhadzovanie študentov zo štúdií. Ku kauze vylúčenia študentov Veselého a Oravca, o vylúčenie ktorých sa zasadzoval práve docent Čelko, za v článku UPN dočítame:
Študenti D. Veselý a M. Oravec sa voči rozhodnutiu fakultnej rady o ich vylúčení zo štúdia odvolali. Fakultná rada sa ich odvolaním zaoberala 20. februára 1952 a v zmysle organizačného štatútu fakulty ich odvolanie odstúpila SLOVÚC-u.41 Udalosti však už nabrali veľmi rýchly spád. D. Veselý spomína: „Ešte sme bývali na internáte, keď 23. febru- ára 1952 nás dvoch, mňa a môjho spolubý- vajúceho42 prišli zatknúť ľudia z bezpečnosti. Boli v civile. Niekoľko dní predtým sa stalo, že sme dostali obálku, v ktorej bolo číslo časopisu Dikobraz. Na prvej strane bol bež- ný obrázok, ale vo vnútri bolo celé číslo plné protištátnych vtipov. Dobre si pamätám, že na celej strane bol napríklad vyobrazený Stalinov pohreb. A to sa písal rok 1952 a Stalin predsa umrel až o rok neskôr (…) Obálka nám bola doručená poštou. Pozerali sme sa so spolubývajúcim, čo to má znamenať? Aký podraz to má byť. Tak sme to hodili do pece. Keď príslušníci bezpečnosti 23. februára po nás prišli, robili nám v izbe prehliadku a pýtali sa nás kde to máme.”43 D. Veselý a M. Oravec boli odsúdení Štátnym súdom v Bratislave 13. júna 1952. V rozsudku čítame: „.. .spoločne pôsobili na spoluštudujúcich tak, aby nepodporovali úsilie pracujúcich o vybudovanie socializmu a najmä odhovárali ich od vstupu a činnosti v SČSP, predstierajúc náboženský konfesionalizmus (…) obvinený Veselý sa vyjadril o Leninovi a Stalinovi, že ich obrazy špinia stenu a nazval Stalina satanom (…) obvinený Oravec rozširoval ilegálne tlačivo obsahom namierené proti ľudovodemokratickému zriadeniu”.44 Súd odsúdil D. Veselého na tri roky…

Nájdeme aj nekorunovaného kráľa sekulárneho humanizmu Rastislava Škodu:

Rastislav Škoda štb

V čase jeho pôsobenia vo Francúzsku jeho syn zase pôsobil ako “esenbák” a má tiež svoj záznam v registroch ŠTB. Pán Škoda toto prepojenie taktne prehliadol:

Rastislav Škoda junior štb

V členskej základni Spoločnosti Prometheus nájdeme aj eštebáčikov menšieho kalibru. Napr. učiteľa Júliusa Voskára. (Korektne ale dodám, že pán Voskár ako jediný (!) vysvetlil svoje meno v tomto zozname. Dištancovať sa však od minulého totalitného režimu odmietol). Ten je známy príležitostným blogovaním. Onoho času napísal otvorený list bývalého učiteľa. v ktorom prezradil čo-to o naivite bežných podporovateľov Spoločnosti Prometheus. Zaiste mnohí z nich budú namietať, že to oni boli obeťami, sledovanými a prenasledovanými.
No kto z nich, vás, ste našli v sebe toľko “chochmesu” vyhraniť sa voči praktikám ŠTB a zločinom politiky vychádzajúcej z marxizmu? Kto z vás volá po odvolaní funkcionárov ŠTB z vedenia Spoločnosti Prometheus? Vašim mlčaním ste sa pošpinili krvou nevinných obetí orgánov moci zločinných marxistických režimov. Prometheus je archou eštébáckych múmií, odpornou základňou politického kariérizmu a nástrojom rehabilitácie temných diktatúr – zriadení smrti a krvi. Vaše mlčanie z vás nerobí obete, ale spolupáchateľov.

 

Funckionári ŠTB v radoch sekulárnych humanistov

Podpredsedom združenia je kontroverzný právnik Marián Baťala, bývalý vysokopostavený funkcionár ŠTB. O ňom som písal už viac krát. Napríklad v článku Zneužili Marínu Čarnogurskú.

bac5a5ala-maric3a1n-c5a1tb

Okrem tejto veľkej ryby sa to v sekulárno-humanistickom rybníku hemží aj ďaľšími červenými rybičkami nevhodnými na vianočné stolovanie. Nájdeme tam aj Rastislava Škodu. Ten sa teší mimoriadnej vážnosti v sekte ateistov Prometheus:

Niekdajší náčelník Štb Marián Baťala získal 21.07.2014 Medailu Za vernosť humanizmu pri príležitosti Medzinárodného dňa humanizmu. (Chce sa mi zvracať). Rovnaké ocenenie získal v ten istý deň aj iný právnik a tzv. sekulárny humanista JUDR. Stanislav Kizek.
stanislav-kizek-c5a1tb

Stanislav Kizek podľa portálu Ústavu pamäti národa pracoval ako referent v Správe Štb KS ZNB v Banskej Bystrici. Jeho meno nájdete aj v tomto dokumente. Je to zoznam pracovníkov k roku 1989 pracujúcich na Krajskej správe Zboru národnej bezpečnosti – Správe Štb v Banskej Bystrici. Osobné svedectvo o Kizekovi prináša mladý právnik Mičuda alebo Roman Ember. Citujem z jeho fcb profilu:

Už ste videli na Slovensku na Právnickej Fakulte vyslúžilého JÚDr. v pracovnej pozícii vrátnik, aj keď v Banskej Bystrici je množstvo nezamestnaných a práca sa zháňa ťažko. Teplé fleky vyslúžilých pucpartajov, tu je všetko možné, navyše ak sa jedná o syna bývalého štbáka, vyštudovaného na Fakulte vyšetrovania ZNB. JÚDr. Stanislav Kizek si takto privyrába, nakoľko stavebnú firmu zanechal dcérenke a obdobne Mgr. Peter Kypta, brat prodekana JÚDr.Pavla Kyptu, “vyslúžilí umelci”, deti príslušníkov štb, vzdelaní na Fakulte vyšetrovania ZNB, na čele s dekanom najhoršej a stagnujúcej Právnickej Fakulte v SR, prof. JÚdrom CSc. Stanislavom Mrázom, bývalým vysokým hodnostárom Fakulty vyšetrovania ZNB v hodnosti náčelník katedry, absolventom Moskovskej akadémie MVD , a v neposlednej rade agentom štb počas jeho pôsobenia v Košiciach, 7 rokov je na čele fakulty, 7 rokov beztrestne porušuje zákon—
Viac tu.

O zvládnutí štúdia práva Mariánom Baťalom môžme oprávnene pochybovať, nakoľko jeho fcb obsahuje neplatný odkaz na neidentifikovateľnú vysokú školu práva. Zato zoznam jeho priateľov je pozoruhodný.

priatelia-bac5a5ala

Predpokladám, že ste spoznali našich smutne slávnych komunistov bojujúcich proti kotlebovcom, no bratríčkujúcich sa s eštébakmi toho najodpornejšieho druhu. Medzi nimi si všimnite aj Ľuboša Blahu. Nájdete tam predsedu Komunistickej strany Slovenska súdruha pána Hrdličku. Karol Ondriáš je členom ÚV KSS. Karol Fajnor – Komunistická strana Slovenska… a tak by sme mohli pokračovať rad-radom. Ešte pochybujete o tom, že dnešní sekulárni humanisti sú bratia tých najodpornejších eštébackych svíň? Žiadny zo sekulárnych humanistov nemal doteraz toľko odvahy, aby verejne predstúpil pred mladých ateistov a vyznal sa zo svojej spolupráce s Štb, prejavil ľútosť alebo vysvetlil svoje meno v registroch ŠtB. Ani predseda o.z. Prometheus Hrádecký, ani jeho podpredseda Baťala, ani ikona sekulárneho humanizmu a vydavateľ Zošitov humanistov. Všetci títo vrajhumanisti majú plnú hubu nadáviek a výčitiek voči kresťanom, no ich morálne profily pripomínají zanedbané maštale. Ovenčili si svoje mená právníckymi titulmi a vnucujú sa mladým ako vzory budúceho rána.

Táto fotografia je z roku 2011 a bola zhotovená na Deň humanistov.

Deň humanistov 2011

Vidíme na nej hlavných “celebrantov”: Karola Fajnora, Hrádeckého a Baťalu. Baťala aj Hrádecký – ako vieme, nemajú problém so svojim menom zaradeným v registroch ŠTB. Kto je Karol Fajnor?
Wikipédia o ňom prináša strohú zmienku:

Karol Fajnor (* 19. august1954) je slovenskýpolitik, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

Bol zvolený za poslanca NR SR vo volebnom období 20022006 za KSS, pričom pôsobil ako člen Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu.

Ústav pamäti národa prináša aj čosi navyše:

Karol Fajnor

Karol Fajnor bol priamo agentom ŠTB s krycím menom NORA.

Chmelár na Dni humanistov

Ďalej už nemám síl… Čo meno, to darebák bez sebareflexie.

V roku 2016 sa tejto sekulárno-náboženskej estrády zúčastnil aj Eduard Chmelár. Fotografia je z brány Humanisti.sk.

Je zaujímavé sledovať zdvorilostný potlesk Chmelára vyzdvihnutiu prítomnosti sekulárneho svätca Rastislava Škodu. Lebo práve prítomnosť Eduarda Chmelára na takýchto podujatiach je tŕňom v oku fundamentalistického krídla ateistov reprezentovaného takými ehm celebritami ako Škoda a Ćelko. A bol to práve Čelko, ktorý onoho času osobne intervenoval proti udeleniu ceny Veľvyslanec humanizmu (alebo išlo o titul Humanista roka?) docentovi Eduardovi Chmelárovi – pre jeho údajné priznanie sa, že nie je ateistom. Hoci v roku 2016 toto ocenenie dostala samozvaná ateistická intelektuálka Marína Ćarnogurská, ktorá sa otvorene priznáva k viere v strašidlá aktívne pomáhajúce svojim príbuzným na tomto svete… ach haha ach…  Ani Chmelár neostal nič dĺžny svojej povesti človeka, ktorému ide jazyk o čosi rýchlejšie ako myslenie a Škodovi to natrel tak ako to on vie, bez papaiera aj bez servítky:

Pán Škoda, už som Vám raz povedal, že ste fanatický dogmatik a jediný rozdiel medzi Vami a inkvizítormi je v tom, že neveríte v boha.

Eduard Chmelár má potenciál zorganizovať ľudí (nielen) bez vyznania na inej báze než protikatolicizme a postkomunizme. Má na to charizmu, má na to mentálny rozhľad, má na to skúsenosti, má na to výrečnosť. To, čo mu chýba, sú gule. Chýba mu odvaha viesť dialóg s oponentmi bez psychopatického strachu ohrozenia svojho majestátu. A tak veľmi si prajem, aby mu tie gule naozaj narástli… Veď už aj briadku má…


Aktualizácia o stanovisko Spoločnosti Prometheus:

Spoločnosť Prometheus Človeče vy ste taký chudák, že nám ani nestojí za to vymazať link na vaše nenávistné táraniny.
Ako veriaci si vysporiadajte vo svojej “duši” tento hnoj, ktorý potrebujete hádzať na ľudí a máte v sebe aj toľko nemorálnosti šíriť ho cez náš FB, v ktorom my vašu figúru ignorujeme. Ste skutočne ukážkou “morálky kultúry a charakteru” veriaceho. Nechávame to, aby si o vás urobili mienku aj tí, ktorí o vás napriek vašej agresivite nepočuli.
Zároveň všetkým odporúčame, aby s vami nestrácali čas, lebo váš mozog je pregumovaný nenávisťou.

Stanovisko oz Prometheus

Článok môžete podporiť na Vybrali.sme.sk

2 thoughts on “Bude Chmelár opäť podliezať eštébákom?

  1. […] Vladislav Marušic je tvrdý a prehnane sebavedomý komunista, ktorý onoho času vystupoval na nete pod prezývkou darwax. Nemá ma rád rovnako, ako popísaná tabuľa týždenníka s mokrou špongiou. Ateistický aktivista ťažko nesie argumentačnú porážku a život s vedomím, že on, potomok tzv. humanistky Márie Marušicovej ocenenej Medailou Za vernosť humanizmu 4. 12. 2010 z príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus vlastne musí žiť s vedomím, že si svoj svetonázor nevie obhájiť. Svetonázorom tejto rodinky totiž nie je filozofia budovania, ale rozvratu, nenávisti a prenasledovania. Aj preto sa Marušic na fcb Spoločnosti Prometheus dovoláva cenzúry a môjho vyhodenia zo stránky po tom, čo som odkryl eštébácke pozadie tejto organizácie. […]

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s