Je to definitívne – humanizmus nie je ateizmus

Spoločnosť Prometheus si zase nakakala do svojho sekulárno-humanistického chlievika. Na svojom nenávistnom fcb-účte zverejnila odkaz na zdieľaný článok z rubriky minuta po minúte. Citujem text z Denníka N:

MINÚTA PO MINÚTE 5. JÚNA 2017 09:06
Cirkvi na Slovensku prekáža humanizmus

„Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s ‚výchovou v duchu humanizmu‘,“ napísala Konferencia biskupov.

„Odôvodnenie: Ústava Slovenskej republiky v preambule uvádza, že slovenský národ sa opiera o cyrilo-metodské duchovné dedičstvo. Humanizmus je ideológia, ktorá je v rozpore s týmto odkazom, ku ktorému sa Slovenská republika vo svojej preambule prihlásila. Okrem iného, táto požiadavka je v rozpore s právom rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením,“napísala KBS vo svojej marcovej pripomienke k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2016.

Citujem celý text pripomienky:

Pripomienka k *2.9. Zvýšenie záujmu a znalostí o Dohovore o právach dieťaťa, jeho opčných protokoloch a pochopenia všetkých jeho ustanovení a princípov dospelými a deťmi na str. 25 vlastného materiálu, konkrétne ku časti: „Do Školského vzdelávacieho programu zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.“Pripomienka k *2.9. Zvýšenie záujmu a znalostí o Dohovore o právach dieťaťa, jeho opčných protokoloch a pochopenia všetkých jeho ustanovení a princípov dospelými a deťmi na str. 25 vlastného materiálu, konkrétne ku časti: „Do Školského vzdelávacieho programu zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.“

Dátum vytvorenia: 17.03.2017Zásadná: NieStav: Neakceptovaná Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s „výchovou v duchu humanizmu“.Odôvodnenie:Ústava Slovenskej republiky v preambule uvádza, že slovenský národ sa opiera o cyrilo-metodské duchovné dedičstvo. Humanizmus je ideológia, ktorá je v rozpore s týmto odkazom, ku ktorému sa Slovenská republika vo svojej preambule prihlásila. Okrem iného, táto požiadavka je v rozpore s právom rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením. V tomto ohľade chceme upozorniť aspoň na čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky („Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov“), a na niektoré medzinárodné ľudskoprávne dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, napr. čl. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach („Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“) a čl. 14 ods. 3 Charty základných práv EÚ („Rešpektuje sa sloboda zakladania vzdelávacích inštitúcií pri rešpektovaní demokratických princípov a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a vyučovanie svojich detí v súlade s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením, v súlade s národnými zákonmi, ktorými sa riadi výkon tejto slobody a práva“).

Pripomienka vychádzala zo zaužívaného tvrdenia, že humanizmus je nenáboženskou ideológiou. Mnohí ateisti dokonca stotožňujú ateizmus so sekulárnym humanizmom. Zamietnutím pripomienky KBS teda de facto nastal právny stav, kedy je právne ukotvené, že humanizmus de facto nemá nič spoločné s ateizmom.  KBS urobila figliarsky krok, ktorým sa zamieta tvrdenie, že humanizmus musí byť ponímaný ako ateizmus. Ateisti si tak zabetónovali cestu k ateistickej výchove na školách pod kamuflážou humanizmu.

Spoločnosť eštébákov a daňových podvodníkov – Prometheus so škodoradosťou zdieľa článok o tom, ako štát zamietol pripomienku KBS – hoci sa smejú len vlastnej odrezanej vetve. Nechápu, že štát odmietol akceptovať tvrdenie, že humanizmus je nenáboženský. Citujem:

Biskupi opäť perlia 😦
„Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s ‚výchovou v duchu humanizmu‘,“ napísala Konferencia biskupov Slovenska k Správe o plnení národného programu pre deti.

KBS správne namietala neprijateľnosť POVINNEJ ateistickej výchovy. Eštébáci z Prometheusa nevedno prečo smútia – radi by snáď vnucovali svoj ateizmus? Chceli by snáď na princípe reciprocity, aby im bolo vnucované kresťanstvo? Ak by títo Leninovi ideoví bratranci a fízli mali za niečím smútiť, tak je to jedine to, že pripomienka bola zamietnutá z dôvodu, že sa humanizmus nepovažuje za ateizmus.

Rovnako tak tento spolok eštébákov zdieľa správu z brány z Pravdy so zavádzajúcim  názvom Katolícki biskupi chceli zo škôl vytlačiť humanizmus. Citujem z článku:

Historici poukazujú, ako hlboko sa biskupi mýlia. Humanizmus je filozofia, ktorá hlása úctu k ľudskej osobnosti a podľa nich sa dopĺňa s kresťanstvom. Ide o postoj založený na rešpektovaní dôstojnosti, práv a potrieb človeka. Na riešenie problémov uprednostňuje racionálne argumenty pred utiekaním sa k Bohu. Zároveň odborníci upozorňujú, že nik presne nezadefinoval, čo vlastne cyrilo-metodské dedičstvo je.

Túto vetu nech si mienkotvorní ateisti u nás zapíšu za svoje červené ušiská:

Humanizmus je filozofia, ktorá hlása úctu k ľudskej osobnosti a podľa nich sa dopĺňa s kresťanstvom.

Takže vážený pán Parada aj Škoda! Máte to čierne na bielom. Humanizmus je kresťanský a nie je nenáboženský. Ej, ej! Teraz sa z toho už nevymotáte!

Pokračujem ďalej dlhším citátom:

Stoja humanizmus a náboženstvo naozaj striktne proti sebe? Biskupi sa odvolávajú na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ku ktorému sa Slovensko hlási. Historik a odborník na Veľkú Moravu Ján Steinhübel hovorí, že nie je jednoduché presne povedať, čo tento pojem vlastne znamená.

„Cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ako je definované v ústave, je vágny pojem a odvolávať sa len naň je veľmi málo. Každý si to môže vysvetliť po svojom. Duchovné dedičstvo je však v prvom rade vzdelanosť, ktorú sem Cyril a Metod priniesli. Niekto si z toho môže vziať len náboženstvo, niekto zase niečo iné,“ vysvetlil Steinhübel.

Ako ďalej priblížil, humanizmus je najmä vývojový pojem. „Je to všetko to, čo slúži človeku v pozitívnom zmysle. Všetko, čo je naklonené človeku a jeho vývoju, jeho priaznivej budúcnosti, možno považovať za náplň humanizmu,“ pokračuje člen Slovenskej akadémie vied.

S tým, že by bol humanizmus v rozpore s cyrilo-metodským dedičstvom, nesúhlasí. „Kresťanstvo nie je v rozpore s humanizmom. Veľmi pekne by sa vedeli dať do súladu,“ uzavrel Steinhübel.

KBS vysvetľuje, že mala výhrady iba k terminologickým nejasnostiam. „Lebo humanizmus možno chápať nielen ako pozitívne kultúrne hnutie, ale aj ako filozofický smer, ktorý zdôrazňovanie významu človeka spája so zásadným odmietnutím náboženstva. V prípade, že by humanizmus bol interpretovaný takýmto spôsobom, asi neprekvapí, že v predstaviteľoch cirkvi sa vzbudia isté obavy. Veď už za komunizmu si naši veriaci toho humanizmu užili, koľko sa len do nich zmestilo,“ reagoval hovorca konferencie Martin Kramara.

Podľa jeho slov by stačilo, ak by sa formulácia výchova v duchu humanizmu v dokumente nahradila slovným spojením výchova k ľudskosti. „Azda by bol aj vlk sýty, aj ovca celá,“ poznamenal Kramara.

Brána Pravda, niekdajší denník KSČ vyzývajúci proletárov všetkých krajín k spájaniu, si prizvala na pomoc komunistickú historičku Závackú, čo ovšemže čitateľom zatajila:

Historička zo Slovenskej akadémie vied Katarína Zavacká nad pripomienkami biskupov krúti hlavou. „Mohli by špecifikovať, čo z cyrilo-metodského dedičstva považujú za rozporné s humanizmom. Ak myslia napríklad tresty, ktoré ich Zákon sudnyj ľjudem (pozn. red. najstarší zachovaný slovanský zákonník, ktorého autorom bol Cyril) navrhoval proti pohanom, tak majú pravdu,“ neberie si Zavacká servítku.

A od argumentácie je len krôčik k typickému argumentačnému klamu – robme somára z komára. Boľševička Závacká to naozaj dokáže:

„Je také porekadlo – laik sa diví, odborník žasne. Chýba už len príkaz zase vyradiť z knižníc napríklad Masarykovu knihu Ideály humanitní a spolu s knihami iných autorov s humanistickým obsahom hodiť do vatier,“ povedala pre Pravdu historička.

Či môžu náboženstvo a humanizmus fungovať vedľa seba podľa Zavackej závisí od konkrétneho náboženstva. „Ak by sme mali na mysli slovenské katolícke náboženstvo, ako je prezentované Konferenciou biskupov Slovenska, tak evidentne to v rozpore s humanizmom je,“ ironicky doplnila. Ako však dodala, humanizmus nielenže môže fungovať spoločne s náboženstvami, ale je tiež jeho súčasťou.

„Len vďaka prijatiu jeho hodnôt sa prestali medzi sebou vraždiť napríklad katolíci s evanjelikmi na základe náboženských rozdielov. Humanizmus je nevyhnutný pre fungovanie demokratického štátu. Takýmto postojom KBS len potvrdzuje, že podpis Slovenskej republiky pod základnou zmluvou s Vatikánom v jej aktuálnom znení bola obrovská chyba a tento právny paškvil mal byť dávno vypovedaný,“ podčiarkla Zavacká.

Sociológ Miroslav Tížik, ktorý sa zaoberá problematikou cirkví, si myslí, že pripomienky KBS boli formulované nešťastne. „Ťažko povedať, čo je skutočným problémom, vyzerá to na presadzovanie nejakej politickej agendy. Podľa mňa je to skôr vystrkovanie širokých ramien a ukazovanie – my sme dôležitý aktér, my budeme zasahovať a budeme ovplyvňovať to, čo je súčasťou verejného politického života, my budeme určovať, čo je dobré a čo je zlé a my môžeme určiť, za ktorých podmienok je slovo humanizmus prijateľné a za ktorých nie,“ odhadol Tížik.

Správa o plnení akčného plánu bola v pondelok predmetom rokovania výboru pre deti a mládež, ktorý funguje v rámci rady vlády pre ľudské práva. Tá sa bude správou zaoberať koncom júna. Materiál sa potom dostane na stôl vlády.

Ako to všetko uzavrieť? Hovorca KBS vyslovil kľúčovú myšlienku: “…ak by sa formulácia výchova v duchu humanizmu v dokumente nahradila slovným spojením výchova k ľudskosti.”

No tým, že sa táto pripomienka zamietla, štát v skutočnosti zabetónoval význam slova – humanizmus – ako nie nenáboženský postoj významovo stotožniteľný s ateizmom, ale naopak, posilnil jeho význam, presnejšie opäť ho vrátil tam, ako ho stáročia vníma Katolícka cirkev.

Erich Mistrík je ďaľšia ateistická kreatúra, pre ktorú je propaganda viac typickou črtou ako dialóg. Je držiteľom ocenenia Humanista roka 2014. Tento titul dostal za štvavú blogerskú činnosť v súvislosti so slovenskou euromincou zobrazujúcou svätých Cyrila a Metoda. Dnes robí z týchto svätcov – humanistov. Parada – ano, ten Parada, ktorého rád citujem ako mienkotvorného ateistu, sa už teraz vopred, pred svojou smrťou, musí v hrobe obracať, ak vidí, že z kresťanských misionárov prominentný člen Spoločnosti Prometheus a ateistický svätec pán Mistrík robí humanistov.
Erich Mistrík klame ako Rudá zář nad Kolínem. Či známejší výrok je – jak když tiskne. Ćím sa myslela tlač z čias, kedy ateizmus sa POVINNE vyučoval na školách. Ten ateizmus, ktorí si ateisti dnes zamieňajú za slovo humanizmus. Erich Mistrík teda klame – veď čo iné možno očakávať od ateistického kresťanofóbneho učiteľa, keď tvrdí:

Dlhodobé ťaženie rímsko-katolíckej cirkvi o presadzovanie svojej ideológie do všetkých oblastí spoločenského života dosahuje svoj ďalší vrchol – už bola dokonca schopná žiadaťodstránenie výchovy v duchu humanizmu.

Nie, to nie je pravda a znovu to vyvrátim citátom hovorcu Kramaru:

“…ak by sa formulácia výchova v duchu humanizmu v dokumente nahradila slovným spojením výchova k ľudskosti….”

KBS chcela pre ujasnenie pojmov – a povedzme aj ako krok ústretovosti ateistom – prenechať slovo humanizmus ateistom. A preto podala tú pripomienku. Aby sa ateizmus povinne nemohol vyučovať tak, ako to bolo v zlatých časoch, keď sme tu mali ploné katedry Vedeckého učenia marx-leninizmu a takých pajácov nehodných učiteľských platov, ako demagóg Mistrík. Táto pripomienka bola zamietnutá – lebo humanizmus nie je ateizmus. 😀

Skalopevne presvedčený nepriateľ Katolíckej cirkvi, ktorí za nenávisť dostal ocenenie vyhradené za šírenie ateizmu – Humanista roka – naraz chápe význam misie vierozvestcov a v ich posolstve vidí humanistické myšlienky. Citujem:

Proglas hovorí o viere v boha, ale oveľa viac hovorí o potrebe vzdelania pre všetkých. Lebo podľa Konštantína len tak sa človek stane plným človekom.

A to je výrazná humanistická myšlienka priamo v centre cyrilo-metodskej misie. Povedané modernými slovami, je to myšlienka o rovnosti všetkých ľudí, o potrebe uplatnenia rovnakých práv pre všetkých, o potrebe vzdelávania a pozdvihovania každého človeka, o tom, aby sa vytvorili podmienky na vzdelávanie každého.

Konštantín i Metod boli pochopiteľne veriaci kresťania, preto ich misia bola kresťanská, aj keď na naše územie priniesli niečo iné, nie kresťanstvo.

Ale zároveň bol Konštantín hlboko humanisticky mysliaci človek.

😀 😀 😀

Ej, aký vetrík pofukuje. Vďaka Paradovmu predsmrtnému vrteniu. Hneď sú tie horúčavy znesiteľnejšie. Humanista roka Erich Mistrík až do podania námietky Konferenciou biskupov Slovenska nás poresviedčal, že humanisti sú ateisti – a naraz toto presvedčenie prehodia za svoje ploty ateistických výbehov, aby si svoj nehumánny humanizmus pripušťajúci vraždenie vlastných detí a zabíjanie vlastných rodičov či elimináciu celých národov na stavy rovnajúce sa len nepatrnému percentuálnemu počtu dnešnej populácie… nahradili hlásením sa k humanizmu skutočnému, pravému, kresťanskému. Lebo ponímanie humanizmu v podobe takej, ako to predkladá Cirkev zaručuje ľudské prirodzené práva dané už samotnou existenciou človeka. Je to Cirkev, ktorá háji dôstojnosť ľudského bytia od počatia až po prirodzenú smrť. Je to Cirkev brániaca prirodzené manželstvo tak, ako je zadefinované teraz – ako výnimočný potenciálne plodivá vzťah biologickej ženy a muža. Je to super, že stačila jediná pripomienka KBS, ktorá zmenila ateistický svet a títo začali bez výhrad vyznávať pravý humanizmu – kresťanský!

Bravo pán Mistrík! Bravo ateisti! Vitajte v normálnom svete! 😀

Len mi je vás ateisti dosť ľúto. Už nemôžete byť humanisti. Nanajvýš tak sekulárni. Alebo môžete byť opice. Stavovce. Primáty… 😀
Prečítajte si tiež:

Humanizmus nie je ateizmus

Aktualizácia:

Aby fraška s definovaním pojmov bola úplná, tak teologicky “vzdelaný” Miroslav Kocúr kritizuje Cirkev za to, že si v pripomienke dovolila poukázať na nejednoznačnosť výrazu humanizmus a používa vo význame tak, ako to definuje aj akási ich medzinárodná únia humanistov – ako ateizmus. Dokonca aj slovenský kráľ sekulárneho humanizmu tvrdí to isté.

Rastislav Škoda tvrdí, že humanizmus je ateizmus (>) a medzi ateistu a humanistu dáva rovnítko.

Protikatolícky ladený Kocúr v článku Humanizmus nie je ľudomilnosť obviňuje Cirkev z toho, že si osvojila názor mienkotvorného ateistu. Kocúr pranieruje KBS za to, že označuje humanizmus za ideológiu, hoci toto ateisti šíria aj bez nútenia cirkvou. Keď Cirkev tvrdí, že humanizmus je ideológia, tak ju za to pranierujú. Keď to robí mienkotvorný ateista Ján Parada, tak je to v poriadku. Citujem Jána Paradu – ateistu! – z článku Humanizmus nie je náboženstvo:

Humanizmus je ideológia. Humanizmus je svetonázor.

KBS chcela pripomienkou dosiahnuť, aby sa v tejto krajine ateizmus (v definícii totožnej so slovom humanizmus) nevyučoval POVINNE.  Čo je podľa mňa humanistický postoj – sekulárny ak chcete. Nemáme sa viazať na žiadnu ideológiu a humanizmus je predsa ideológia. Tvrdí to aj mienkotrvorný ateista Jána Parada – citát toť vyššie. Kocúr však tvrdí, že to nie je pravda. A súčasne tvrdí, že humanizmus nie je ľudomilnosť. Kramara z KBS chcel dosiahnuť nahradenie (zámenu) mätúcich pojmov za jednoznačné – teda aby sa slovo humanizmus nahradilo ľudskosťou. Ano, v tom prípade je správne deti vychovávať povinne k ľudskosti. No dobre, ale začo je teda pranierovaná Cirkev a KBS?

Pán Kocúr ďalej píše, že:

Humanizmus nedáva na otázku o existencii boha (alebo bohov) žiadnu odpoveď, až ateizmus je definované stanovisko.

Skúste toto niekto napísať pánovi Paradavi a skončíte s odrezanou hlavou. Humanizmus tak, ako ho poníma Svetová humanistická asociácia ideológiou rozhodne je. Má jasne pomenované ciele, morálku, myšlienkové tézy, zdvôvodnenia – je to plnehodnotná ideológia. Ateizmus je len ontologický postoj, no humanizmus (ja ho vždy pre jednoznačnosť pomenúvam ako sekulárny alebo svetský) má celý komplex vysvetlení a zdôvodnení. Podľa Kocúra humanizmus (=svetský) nie je ani ľudomiľnosť a ani ateizmus.
Pán Kocúr otvára ďaľšiu tému. Citujem:

Pán Morvay a KBS však nechtiac poukázali na to, že naša ústava považuje deti za duševný majetok ich rodičov. Dieťa nemá právo si vybrať svoje náboženstvo ani filozofické smerovanie, pretože rodič má právo určiť im ho…

Tento rozpor už bol vyriešený. Niekdajší ateistický prokurátor Dobroslav Trnka túto vec podal ako podnet na Ústavný súd a ten rozhodol, že rodičia majú právo vychovávať deti podľa svetonázoru, ktorý deťom vyberú. Kocúr by si mal aktualizovať svoje vstupné dáta. Citujem:

Generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa pokúsil presadiť zákaz výberu náboženského vierovyznania pre deti rodičmi. Ústavný súd to zamietol. Zdroj : http://m.webnoviny.sk/slovensko/us-podmienky-registracie-cirkvi-su-p/53746-clanok.html > 

Ak sa dovoláva Kocúr iných pravidiel, verejne tak vyzýva nielen na porušovanie zákonov a Ústavy, ale aj Základných ľudských práv.
Kocúr ďalej píše:

Nemôžem veriť dodatočnému vysvetleniu hovorcu KBS, rovnako nemôžem veriť vyjadreniu pána Morvaya, že ide len o nedorozumenie. Predstaviteľ KBS sa jasne vyjadril, že považuje Humanizmus za ideológiu. To nieje len neopatrný rétorický obrat, ale hlboké nepochopenie významu slova. Zdá sa že KBS má svoju vlastnú definíciu humanizmu. Pán Morvay citoval cirkev slovami “Cirkev má pravdu, že humanizmus možno chápať aj ako odmietanie náboženstva či dokonca ako ateizmus”.

Humanizmus nedáva na otázku o existencii boha (alebo bohov) žiadnu odpoveď, až ateizmus je definované stanovisko.

Ale veď Cirkev má naozaj pravdu, keď tvrdí, že:

Cirkev má pravdu, že humanizmus možno chápať aj ako odmietanie náboženstva či dokonca ako ateizmus”.

 

Citujem iného sekulárneho humanistu, ktorý vo veci má zjavne jasno – pána docenta Chmelára:

“Humanizmus sa vzťahuje len na taký smer morálnej filozofie, pre ktorý sú na prvom mieste potreby a záujmy človeka, vyzdvihovanie toho najlepšieho, čo je v ňom obsiahnuté. Ak považujeme za prvoradú prírodu alebo Boha, ak nenávidíme ľudí, neveríme v ich schopnosti či pokrok alebo popierame rovnakú hodnotu ich životov, nepatríme k vyznavačom humanizmu. Rovnako by humanisti mali vo svojich radoch odmietať tých, čo sa síce formálne hlásia k sekulárnej etike, ale obhajujú totalitárne ideológie, bagatelizujú zločiny vojnového Slovenského štátu alebo potláčali počas komunistického režimu občianske slobody, spochybňovali práva veriacich, prenasledovali ľudí s iným zmýšľaním a podobne. Ateizmus alebo teizmus nie sú samy osebe morálne kategórie.”
Zdroj: http://www.noveslovo.sk/print/6453

To víťazoslávne hulákanie Spoločnosti Prometheus ako aj Kocúra, Mistríka či ďaľších tárajov sa tak ukázalo ako predčasné. Všetci títo ateisti sa zhovadili zamotaním do vlastných definícií a redefinícií, že samy už nevedia a netušia, čo to vlastne ten humanizmus vlastne je 😀

One thought on “Je to definitívne – humanizmus nie je ateizmus

 1. Zošity humanistov nezverejnili moju odpoveď na článok pána Škodu:

  Humanizmus je ateizmus
  Tuesday, 5 September 2017 | Zošity humanistov č. 113
  V júni prebehol internetovým éterom spor o výrazy ateizmus a humanizmus, ktorý mi unikol a teraz ho doháňam.
  V skutočnosti išlo o náplň výrazov humanizmus, humanisti (vo význame ateizmus, ateisti, bezbožnosť) a im príbuzných výrazov humánnosť, humanitárnosť, humanitnosť, humanita, (vo význame ľudomilnosť, dobročinnosť, filantropia, ľudskosť) a ich používanie v bežnej a odbornej reči, na čo som poukázal už v r. 2005 v článku uverejnenom v Učiteľských novinách pred ich zastavením (Rád vysvetlím, kto sú humanisti), a v Zošitoch humanistov, č. 47.
  Chápem Konferenciu biskupov Slovenska (KBS), že jej záleží na čím zriedkavejšom strete s humanistami typu ateistov, no nechápem ateistov, ktorí sa definujú v prvom rade ako ľudomilci. Ešte menej chápem tých intelektuálov, ktorí podpisujú vetu, že: „Humanizmus je filozofia, ktorá hlása úctu k ľudskej osobnosti a dopĺňa sa s kresťanstvom.“ Humanizmus je oveľa viac ako úcta k ľudskej osobnosti. Je tu náhrada boha vlastnou mysľou a jej produkciou. A o dopĺňaní nemôže byť reč, ak je tu existenčný boj dvoch diametrálne odlišných svetonázorov, boj na život a na smrť, a nie „veľmi pekný súlad“.
  Som zvedavý, či tento jún 2017 zanechá stopy v našej jazykovej kultúre. Považujem za pravdepodobné, že veriaci zostanú v ustrnutej polohe pri definícii pojmu humanizmus na pozícii vlka, sýtiaceho sa „výchovou k ľudskosti“, čím potvrdia svoju neschopnosť pozitívneho vývoja. Mrzí ma však, že ani ateisti tak ľahko nedorastú do svetovej úrovne hnutia humanizmu, ako by som si prial, lebo je to potrebné.
  Nemôžem sa prinútiť uveriť, že by KBS bola ochotná, či už kvôli vyjasneniu pojmov alebo ako prejav ústretovosti voči ateistom, súhlasiť s ateistickým vymedzením pojmu humanizmus. Raz bude musieť akceptovať tento svetový trend, ale ten čas ešte nenastal.
  Som rád, že niekoľkokrát predsa len nesmelo zaznelo, že cirkev má pravdu, keď si nakoniec všimla, že humanizmus možno chápať aj „ako odmietanie náboženstva či dokonca ako ateizmus“.
  Pritom humanizmus nie je storočia starý výraz. Prvý raz bol použitý v nemčine v r. 1808 (Wikipédia), v angličtine až v roku 1836 (encyklopédia Merriam Webster). Prvý Humanistický manifest bol vydaný na konferencii v Chicagu v r. 1933, druhý v r. 1973.
  Veľmi ma prekvapilo konštatovanie, že Konštantín a Metod priniesli na Slovensko niečo iné ako kresťanstvo. Čo?
  Urážlivé táraniny Cibrinku – Tvojoponenta si nezaslúžia zmienku, ale slušnému čitateľovi idú na nervy.

  Your comment is awaiting moderation.
  Cyprian Cibrinka
  September 7, 2017
  Nuž pán Škoda, musíte citovať, v čom sú moje vety urážlivé. Citujte tie vety. Som jedným z mála ľudí, ktorí Vaše stránky aj čítajú a premýšľajú nad nimi.
  KBS poukázala na sporné slovo humanizmus a ľudia, ktorí sa donedávna takto označovali, teda ateisti ako humanisti, sa naraz od slovo humanizmus dištancovali. A tak urobili dokonca aj nositelia titulov Humanista roka ako Mistrík alebo sociológ z SAV, myslím že sa volá Tížik. Malo by Vás tešiť, že KBS vníma slovo humanizmus ako aj ateizmus. A o to viac by Vás malo zarmucovať, že ateisti nepridali k pripomienke KBS. Urobte to aspoň Vy a pridajte sa k pripomienke KBS:
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/141/pripomienky/zobraz
  Humanizmus nemôže byť stotožňovaný s ateizmom, lebo obsahuje odkaz na živočíšny druh homo sapiens. Alebo chcete tvrdiť, že ak akýsi mimozemšťasnia, ktorí nebudú homosapiens, a súčasne budú ateisti, budú podľa vás humanisti?
  Vaše vysvetľovanie je protirečiace. Môžete byť nanajvýš ateistický humanista. V Česku máte dokonca bránu Humanističtí ateisté. Toho času predávajú topánky… Takže od ateizmu cez humanizmus až po bagance… 😀 http://www.humanistictiateiste.cz/

  Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s