“Humanistom” roka sa stala podvodníčka, celebritou rasista

Obzretie za udelením titulu “Humanista” roka 2017

Údiv nad výberom ateistickej svätice som prejavil po oneskorenom zverejnení výsledkov gýčovej estrády vyhlasovania sekulárnych svätcov v roku 2017. Slávnosť nesúca sa v duchu tupých strnulých a napätých trápnych komunistických zasadnutí pretkaných násilnou manipuláciou akože oddaných detí sa konala v nedeľu v bývalom arcibiskupskom paláci (!!!) v Bratislave, kým na sekulárnom námestí sa konalo otvorené kresťanské podujatie. Tak aspoň informovala Spoločnosť Prometheus na svojom “fejzbúkú”.

Podujatie organizuje partička eštébákov a komunistických pohrobkov združených v spomínanom spolku Prometheus v dňoch blízkych letnému slnovratu. Podobne, ako formálny katolík a presvedčený sekulárny humanista Hitler (aj tu) naväzoval nacizmus (=národný socializmus) na pohanskú mystiku a starogermánske mýty, aby dodal svojim politickým ambíciám mystickú hĺbku a tak nacizmus urobil príťažlivejším pre mládež, podobne naväzujú tzv. “sekulárny humanizmus” na pohanstvo aj ateisti občianskeho združenia Prometheus. Ba dokráčali ešte ďalej, do civilizácie “predpohanstva”…  Citujem:

V tejto chvíli by som sa rád dotkol dejinnej doby, ktorá siaha ešte hlbšie. Pre nedostatok vhodnej terminológie použijem slová: predpohanský vek Slovanov. Bol to čas, keď naši predkovia ešte neprevzali cudzie ideové systémy, či už pohanské alebo neskoršie, a v ktorom si mimoriadne cenili Slnko a jeho význam pre život. Nazývali ho Sláv, a sami jeho meno prevzali na označenie svojho veľkého kmeňa, možno národa. Stali sa Slávmi, Slovanmi, ľuďmi Slnka, prírody, ctiacimi zákony, ktoré im ich symbol a konkrétna realita života stanovili. Slávnostne slávili s ním spojené významné dni, to bola ich sláva. Deň slnovratu mal aj pre nich mimoriadny význam. Tak ako pre nás, pre ktorých sa tento čas stal sviatkom humanistov.

Priatelia, spolu s našimi pradávnymi predkami si dovolím na otvorenie nášho dnešného slávnostného stretnutia použiť prastarú výzvu:

Slávme slávne slávu Slávov slávnych!

Igor Šábek, ktorý pseudo-slávnosť ateistov moderoval a pravidelne sa necháva zneužívať touto partičkou eštébákov, v prejave použil slová významného kresťanského kňaza Jána Kollára z obdobia národného obrodenia: Slávme slávne slávu Slávov slávnych!… Čo prítomným antikatolíkom tváriacim sa tak akosi humánne zatajil, aby ich náhodou šľak netrafil 😀

Meno adeptky na titul Humanista roka 2017 Aleny Mižíkovej uniklo z prostredia ústrednej rady o.z. Prometheus ešte pred udelením tejto ceny. Niet nad to mať správnych ľudí na správnom mieste. Alene Mižíkovej som preto venoval samostatný blog, kde som odkryl jej nelegálne podnikanie a významné dlhy na poistnom. Pre Spoločnosť Prometheus robila webovú stránku v čase, keď už mala živnosť zrušenú a naďalej vykonávala činnosť, ktorej cieľom bol zisk. “Humanistom” roka sa tak stala podvodníčka páchajúca trestné činy krátenia daní a povinných odvodov. Spoločnosť Prometheus aj vďaka nej získala grant vo výške 140 000 eur (= 4 217 640 sk) od Google na propagáciu náboženskej neznášanlivosti a zľahčovanie zločinov komunistického režimu.
Pripomeňme si, že za nelegálne zamestnávanie a krátenie daní a odvodov Banská Bystrica prišla o právo čerpať eurofondy. V prípade Spoločnosti Prometheus sa zdá, že Vďaka tomu tie fondy – od Google – toto združenie získalo.
Na zdôvodnenie udelenia ceny Humanista roka sa hodili aj logické klamy. Napr. citové vydieranie. Citujem:

Lenže život prináša situácie, keď všetky poučky stratia platnosť. Keď mala trinásť rokov, mame, ktorá tak veľmi milovala život a Boha, ktorému dávala všetko, diagnostikovali ťažkú formu rakoviny, ktorej za dlhé a ťažké tri roky podľahla. Na otázku: Prečo? Odpovede typu „to preto, lebo Boh ju miluje“, neboli odpoveďou.

„A potom to prišlo. Kňaz, čo návšteva, to platba; čo omša, to platba. Obaja rodičia boli zdravotne postihnutí a napriek tomu, aký život mama viedla, čo všetko urobila pre cirkev, sme stále platili. Prišlo mi to také zverské, parazitujúce, pretože človek je zúfalý, rodina je zúfalá, oni len slúžia a my platíme.“

Kňazi Katolíckej cirkvi nefungujú v komunizme, kde dostávajú všetko zadarmo. Chod náboženskej obce si veriaci musia hradiť. Veď po tom vždy volali tzv. sekulárni humanisti. Aby si veriaci svoju cirkev financovali sami, podobne ako záhradkari svoje spolky. Na tento účel sú vypracované cenníky úkonov a cien za odslúženie omše, pohrebné atď. Alena Mižíková zatajila, aké veľké to boli platby. Kto bol ich kňazom, aby sa spätne dali overiť finančné požiadavky kňaza. Ano, aj pre kontrolu, či neboli prehnané. Alene Mižíkovej stačilo, že spolu so Spoločnosťou Prometheus navodila falošný a zavádzajúci dojem o nenažranosti Katolíckej cirkvi. Pre Alenu Mižíkovú upresním, že pri každej farnosti existuje farská rada zložená z veriacich príslušnej farnosti, ktorí schvaľujú plán rozvoja farnosti a riešia svetské záležitosti farnosti (investície, výdavky, nakladanie z príjmami, cenníky…) Kňaz nemá tú absolútnu moc rozhodovať podľa ľubovôle o cenách za náboženské úkony. Spoločnosť Prometheus tak konšpiratívne šíri nepodložené informácie nesúce znaky ohovárania – bez hlbšej analýzy problému. A k tomu zneužila ťažký osud Aleny Mižíkovej. Alena Mižíková s veľkou pravdepodobnosťou nemohla chodiť do hypermarketu s prázdnym košíkom s úmyslom odchádzať s plným bez zaplatenia. Aj cestovanie ju zaiste niečo stojí a cestuje sekulárne. Tu sa nesťažuje na nenažranosť obchodníkov alebo dopravcov a nevyhovára sa na svojich onkologických príbuzných. Zaplatí, lebo ani príbuzní chorého nemôžu beztrestne kradnúť v obchodoch alebo byť čiernymi pasažiermi.

Titul Humanista roka udelený priamo zamestnancovi Spoločnosti Prometheus nesie znaky klientelizmu. Je to porovnateľné s hypotetickou situáciou, ak by napr. Volkswagen udeľoval titul Najlepšie auto roka a tým najlepším autom by sa stalo vždy auto vyrábané firmou Volkswagen. Je porušený princíp nezaujatosti.

Neodpustím si však formálnu výhradu k názvu ceny. To eštébáci z o.z. Prometheus nedokážu vytvoriť ženský rod k názvu Humanista roka? Prečo robíte zo žien mužov? Vy ste ešte nikdy nič nepočuli o rodovom zcitlivovaní aj v jazyku? O tom, že popri hosťoch existujú aj hosťky a popri šičkách aj šiči?

Protirečivosť udelenia titulu Veľvyslanec humanizmu za rok 2017

Cenu (alebo titul?) získalo občianske združenie Integra – Centrum pre výskum siekt. Ich stránka je mojim obľúbeným zdrojom spoľahlivých informácií. Rovnako sledujem aktivity siekt a venoval som im osobitnú sekciu na apologetickom portále TvojOponent – Obrana kresťanstva. Je to dôležité, pretože aj dobrý úmysel veriaceho môže skĺznuť do sebazničujúcej vierouky. So sektárskym správaním sa stretávame príležitostne aj medzi katolíkmi. Známy je prípad hnutia Nazaret, ktorému som venoval osobitnú stránku. Treba súčasne pripomenúť, že RKC rozhodne potláča prejavy náboženského extrémizmu a neznášanlivosti. Na rozdiel od postkomunistických a marxistických združení ako je OSACR alebo naše Spoločnosť Prometheus, o.z. Integra sa nenecháva – aspoň zatiaľ – strhnúť davovou antikatolíckou propagandou tak podobnej propagande sovietskych bojových ateistov (napr. Bezbožnik) alebo rovnakou protináboženskou propagandou nacistickou.
V čom je udelenie ceny protirečivé?
Spoločnosť Prometheus útočí na (predovšetkým) Katolícku cirkev pre jej zakázanie jógy na školách. Odhliadnuc od toho, že takto formulované tvrdenie je argumentačným klamom, Katolícka cirkev a aj o.z. Integra sú v pohľade na zavádzanie jógy na školách zajedno. Jednohlasne tvrdia, že jóga na školách je problém. Pripomeňme si postoj sekulárnych humanistov (=marxistickí ateisti z prostredia spolku eštébákov Spoločnosť Prometheus) k problematike jógy (citát je z môjho článku na tomto blogu s názvom Ftáčnik a Kanis – prominentní ateisti, kamaráti nebezpečného devianta):

Podpredseda tohoto združenia (Prometheus) pán Hubeňák, rovnako s abecedou pred aj za menom, v manipulovatívnom článku plnom antikatolíckej žlče sa zmieňuje  o zavádzaní jógy na slovenské školy. Text z augusta roka 2016 má názov Sekulárni humanisti na Slovensku a je v ňom toľko protirečení, že keby pod ním nebol podpísaný “abeceďák”, tak za autora by som považoval akéhosi internetového pablba. K téme “jóga” som tam našiel dva-tri odseky:

Katolícka cirkev prejavuje, celkom pochopiteľne, veľký záujem o vzdelanie a výchovu, o cirkevné a štátne školstvo. Nie je náhodné, že tieto otázky tvoria jadro zmluvy. Náhodné nie je ani to, že katolícki biskupi začali vehementne vstupovať do verejného priestoru, do štátnych škôl a ich učebných osnov. Ide o posledný prípad projektu vyučovania jogy, ktorá sa mala začať v základných a v stredných školách, no cirkevní predstavitelia ju jednoznačne odmietli.

Opakujú sa prípady premeny najväčších základných škôl v mestách na cirkevné školy. Nie je to nič iné ako úsilie o rušenie verejných inštitúcií, ich obmedzovanie a na ich úkor rozšírenie cirkevných škôl, na ktorých by mladí ľudia mali byť „chránení“ pred možnosťou stretnúť sa s učiteľmi či žiakmi, ktorí sa od nich líšia náboženstvom a svetonázorom.

Politickí predstavitelia by si mali uvedomiť, že princípy občianskej spoločnosti sa neodvodzujú z náboženstva, ale z kultúry, ústavy a zákonov. Náš štát založený na pluralite ná­zorov je svetonázorovo neutrálny. To znamená, že učiteľ je svetonázorovo na ňom nezávislý, nepodlieha ideologickej kontrole štátu, tým menej cirkvi a jej úsiliu učiť v náboženskom duchu. Jeho pôsobenie v škole má byť kritické a nekonformné. Teda, za úto­kom proti zavedeniu výučby jogy sa skrýva útok proti všetkým názo­rom, ktoré nie sú v súlade s kresťanským učením.

Uf! Neskutočné! Hubeňák kritizuje Cirkev za to, že bola proti zavedeniu systému jógy s názvom Jóga v dennom živote, ktorého autorom je práve zmieňovaný deviant  Svámidží alias Mahéšvaránanda, ktorý bol obvinený zo sexuálneho zneužívania žiačok, dievčat a žien v Európe vrátane Česka, Rakúska a Slovinska. Ten Mahéšvaránanda, ktorý jasne tvrdí, že jógu nemožno oddeliť od náboženstva a Hubeňák tvrdí, že sa školy nesmú viazať na žiadne náboženstvo – to je ten pán Hubeňák – slovníkom sekulárneho humanistu Eduarda Chmelára – už načisto idiot??? – Veď to píšem vyššie, že  Mahéšvaránanda  šíri jógu ako nástroj, ktorý oslobodí ateistov od ateizmu a urobí z nich metafyzicky zmýšľajúúcich ľudí. A čo Vy ste pán Hubeňák naozaj ste nič nečítali od toho sexuálneho devianta a psychopata Mahéšvaránandu???

Stanovisko o.z. Integra:

http://oz-integra.sk/patri-joga-do-nasich-skol/ je v priamom konflikte so stanoviskom “úzkeho vedenia” Spoločnosti Prometheus. Doporučujem prečítať celý článok, najmä pánovi Hubeňákovi. Sú v ňom odborné pohľady na problematiku zavádzania jógy  do škôl.

Ďaľším protirečením udelenia tohoto titulu je odbornosť. Kým Spoločnosť Prometheus sa venuje ideologickej antikatolíckej propagande, spoločnosť Integra sa takejto lacnej argumentácii dôsledne vyhýba. Po zadaní výrazu katolík, katolícka cirkev mi na stránke vypadlo niekoľko odkazov, ktoré však nemožno označiť za antikatolícku propagandu štýlu eštébákov Spoločnosti Prometheus. Rozdiel v prístupe aj odbornosti článkov je nebetyčný. Ivana Škodová, ktorá za o.z. ocenenie preberala, uviedla:

„Manipulovať človeka nesmieme ani z našej strany. Pre mňa je absolútne neprijateľné, aby niekto druhého človeka bez jeho vedomia a rozhodnutia niekde tlačil. Musíme človeka viesť k celkovej osobnej slobode. Každý sa musí rozhodovať sám. Ak sa rozhodne sám a slobodne, nesie za svoje rozhodnutie zodpovednosť. Aj za seba, a možno aj za iných…“

A ešte jeden zaujímavý citát prevzatý z brány Humanisti.sk:

„Ide o to: vychovať slobodného, nie poslušného človeka. Poslušný sa dá veľmi ľahko zmanipulovať. Slobodný bude kriticky rozmýšľať a overovať, či je pravda to, čo počuje. Dnes, v dobe dát, na vás z internetu všetko doslova spadne, všetky tie informácie, dáta. My sa musíme naučiť ich kriticky prehodnocovať. Najradšej by som zaviedla do celého systému vzdelávania dôraz na kritické myslenie, na slobodu zodvihnúť ruku, nesúhlasiť, spýtať sa. Cesta je vychovávať deti ako slobodné, zodpovedné, kriticky mysliace bytosti. Našťastie rastie počet mladých rodičov, ktorí naozaj majú záujem vzdelávať sa v tom, ako vychovávať svoje deti slobodne a zodpovedne. Je to pre nás veľká nádej,“ vysvetľuje Ivana Škodová.

Stanovisko Prometheus

Spoločnosť Prometheus tak “naočko” sa hlási k slobode myslenia, no tí istí ľudia vyzvali svojich prívržencov na stránke fcb Spoločnosti Prometheus, aby sa vyhýbali diskusii so mnou. Netuším prečo. Veď dávam logické otázky, pýtam sa slušne, oponujem, argumentujem. Eštébáci zo Spoločnosti Slovensko chcú zatajiť protirečivosť svojej ideologickej propagandy. Chcú mať zo svojho fanklubu poslušné ovce lenivé prehodnocovať svoje postoje. Pestujú v nich kult poslušnosti. A nie je to po prvý krát. Pestovanie kritického myslenia je bytostne dôležité a je v súlade s biblickým odkazom:

Všetko dobre skúmajte. Čo je dobré, toho sa držte, čo je zlé, tomu sa vyhýbajte.

Ja dávam svoju vieru v pravdu a lásku do stávky s propagandou ateistov. Ak boha nieto, ak náboženstvo je omylom, je kresťanstvo cestou k tomuto poznaniu. Na konci tejto cesty bude buď poznanie pravdy o bohu alebo kultúrny ateizmus bez potreby nenávidieť kohokoľvek pre jeho ontologické postoje.

Tipy Integra

Na záver uvediem tretiu protirečivosť. Tentokrát je zo stránky o.z. Integra. Nájdeme na nej odkazy na kritické myslenie medzi nimi aj odkaz na Spoločnosť Prometheus. Spoločnosť Prometheus je spolčením osôb netolerantných k iným názorom, ktorí s obľubou šíria antikatolícku propagandu, cenzúrujú, vyhýbajú sa dialógu s oponentmi, zavádzajú, nálepkuájú, démonizujú. Odmietajú vysvetliť svoje prepojenie na ŠTB, zľahčujú zločiny komunizmu a antikatolicizmu. Cielene prekrúcajú fakty, vytrhávajú z kontextu… Spoločnosť Prometheus je podľa mňa sektou, lebo napĺňa všetky znaky sekty tak, ako to definuje na svojej bráne o.z.Integra.
V niektorom z budúcich článkov vám popíšem znaky, ktoré ma vedú k presvedčeniu, že aj ateisti môžu vytvárať sekty. Prítomnosť odkazu na portál Spoločnosti Prometheus ako doporučeného odkazu kritického myslenia je problémom, ktorému sa treba venovať.  Integru zrejme pomýlili odkazy na inú bránu – In ViVo, ktorá sa aktívne venuje rôznym náboženským mýtom a Prometheus tieto odkazy iba zdieľa. neviem si inak vysvetliť toto prepojenie. Ak niekto študuje sekty a súčasne odporúča navštevovať stránky ateistickej sekty navyše spriahnutej s komunistami toho najodpornejšieho druhu, je to problém, na ktorý treba upozorniť.

Ani v prípade titulu Veľvyslanec humanizmu si neodpustím poznámku o rodovom zcitlivovaní jazyka. Ivana Škodová si zaslúži – keď tak – aby bola označovaná za Veľvyslaňkyňu humanizmu. Hoci by som uvítal, aby toto manipulovatívne ocenenie vrátila.

Rasista celebritou sekulárnych humanistov

Výborný článok priniesol mienkotvorný ateista Ján Parada na bráne Humanisti.sk. V mojich očiach tento muž v stredných rokoch je výnimočnou osobnosťou medzi ateistami, lebo ako jeden z mála je ochotný načúvať a vecne argumentovať. Ja ho vnímam ako netitulovaného Veľvyslanca sekulárneho humanizmu tohoto storočia. I keď je pravda, že sa do neho rád triafam – je totiž mojim súputníkom na nete. Preberám jeho článok bez úprav ako hodný prečítania. Príklad ateistického extrémizmu vedúceho až k zbožňovaniu idolov s pochybnou povesťou. Jánovi Paradovi treba uznať jeho ochotu nazerať na ateistov aj kritickým očkom:

Humanisti propagujú rasistu z teroristickej organizácie Ku Klux Klan

Niektorým humanistom je aj David Duke dobrý

Národný Inštitút Francois Marie Voltaire je občianske združenie, ktoré sa hlási k svetskému humanizmu. Na svojej stránke propagujú myšlienku, ktorú vyslovil David Duke.

„Koľkokrát musí človek odvrátiť hlavu, keď si spravodlivosť žiada konať.“
David Duke, PhD., americký publicista, spisovateľ, bývalý člen Louisianskej Snemovne reprezentantov

David Duke je Američan, ktorý zdôrazňuje svoju farbu pleti na rasovom základe, že je beloch. Je silne, až extrémne silne naladený proti Židom. Vymýšľa si rôzne pochybné konšpirácie proti Židom. Odmieta uznať (popiera) holokaust. Významne spochybňuje, čo sa dialo v koncentračných táboroch smrti.

V roku 1974 David Duke založil frakciu Rytieri Ku Klux Klanu (Knights of the Ku Klux Klan; skratka: KKKK).

V roku 1998 vydal autobiografickú knihu Moje prebudenie: Cesta k rasovému porozumeniu (My Awakening: A Path to Racial Understanding), ktorá svojím spôsobom nápadne pripomína knihu Môj boj(Mein Kampf), ktorú napísal Adolf Hitler.

V roku 2001 vydal knihu Židovská nadradenosť: Moje prebudenie na židovskú otázku (Jewish Supremacism: My Awakening to the Jewish Question).

Zaujímavú informáciu o Davidovi Dukovi poskytuje Wikipédia:

„Väzenie za daňové podvody

V decembri 2002 bol uznaný vinným z daňových a fundraisingových podvodov a odsúdený k pokute 10 tisíc dolárov, a k 15 mesiacom odňatia slobody vo federálnej väznici. Duke okrem iného oklamal tisíce svojich priaznivcov, od ktorých pod falošnou zámienkou vylákal viac než 200 tisíc dolárov. Podľa žalobcu potom tieto peniaze použil napríklad počas pobytov v kasínach v Mississippi, Las Vegas a na Bahamách.“

Ján Parada však nespomenie rasistické výroky prominentných sekulárnych humanistov a liberálov. Národný Inštitút Francois Marie Voltaire je totiž občianske združenie, ktoré považujú ateisti združení v Spoločnosti Prometheus a okolo brány Humanisti.sk, ktorá tejto eštébáckej partičke robí mediálne krytie a podporu, za konkurenčný názorový prúd. Napriek vyznávanému ateizmu ich znevažujú rovnako, ako pravoverní mohamedáni tých umiernených

Sekulárni humanisti podobne ako nacisti zahadzujú tézy Veľkej francúzskej revolúcie o rovnosti a bratstve. Kresťanofóbny sekulárny humanista Adam Roman v článku Prečo nezakázať potraty  tvrdí:

Niekto to už raz musí povedať jasne, zreteľne a nahlas: nie sme si rovní! Falošná romantická predstava o rovnosti ľudí narobila už veľa škody a treba sa s ňou už konečne raz vyrovnať.

Podobne aj iný sekulárny humanista, ktorý rád JB na AZR tvoriacu niekoľko desiatok charitatívnych organizácií pomáhajúcich v núdzi, Richard Sulík, vyhlasuje, že

Tvrdím, že je nezmysel povedať, že každý život má presne rovnakú hodnotu.


Ak sa vám článok páčil, podporte ho na Vybrali.sme.sk

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s