:D Keď sa ateisti sebadefinujú :D

Ateistov som si za posledné roky veľmi obľúbil. Je to zábavná fajta. Presnejšie, ich komentovanie je zdrojom intelektuálnej zábavy. Je docela úsmevné sledovať ich naparovanie múdrosťami, hoci v skutočnosti majú problémy s čítaním, pravopisom a najmä definíciami základných pojmov.

Veľa zábavy si človek užije, ak sa spýtate ateistu, čo to ten ich že ateizmus vlastne je. A zábava začína…

Najčastejšia a súčasne najabsurdnejšia definícia ateizmu je, že je to viera v neexistenciu bohov. Po podsunutí takejto definície ateisti chvíľku naprázdno žmurkajú očami, aby dokázali pochopiť viacnásobnú absurdnosť figliarsky našitú na ich samotných. Postupne sa začnú zamotávať do konštrukcií vysvetľovania, že ateisti ne-veria, ale neveria 😀 Následne sa budú zamotávať do vysvetľovania, že veriť v neexistenciu boha je niečo iné ako neveriť v jeho existenciu 😀 😀 Na upresňujúcu otázku, že aký je medzi tým rozdiel, začnú postupne žeravieť a od zlosti belieť. Nutkavá myšlienka, že ateizmus a kresťanstvo spája viera a nie dôkazy, robí z ateistov čosi podobajúce sa na etnického Maďara slovenského pôvodu 😀 😀 😀

Jednou zo základných klišé militantných ateistov a nehumánnych humanistov je téza, že sa neexistencia nedokazuje. Po zarecitovaní tejto poučky nechávam chvíľku hovoriť ticho. S ľahkým uškľabkom na tvári si jazykom navlhčím pery, aby som ich pripravil na odzbrojujúcu oponentúru. A potom s úsmevom sa ich spýtam, že ateisti sú zjavne jediná družina, ktorá si na nezmyselnosti dokazovania neexistencie postavila svetonázor, ku ktorému sa hrdo hlási. Je to zrovnateľné bláznovstvo, akokeby si človek každý rok kúpil tri tony palivového dreva napriek tomu, že by kúril plynom. 😀 😀 😀 Ateisti teda nepotrebujú dokazovať neexistenciu boha. Ich pri zmysluplnom živote drží nádej, že ten boh možno existuje, a tak všemocne ho spochybňujú, hoci tvrdia, že neexistuje, Krvopotne presviedčajú okolie, že boha nieto. Hoci ich nikto nenúti veriť v boha, oni zanovito sa budú organizovať do združení, ktoré zastupuje záujmy tých, čo v boha neveria, lebo veria, že neexistuje. A samozrejme platia za takú kravinu ešte aj členské bývalým eštébákom, ktorí ich udržujú v presvedčení, že bohovia nie sú a preto treba za ich neexistenciu platiť 😀 😀 😀

Tá najväčšia sranda však príde, ak sa ich spýtate, že čo je to ten boh, v ktorého neveria. Lebo zaujať záporný postoj k niečomu je uvedomelý postoj – čosi poznám a preto, že to poznám, tak to odmietam. Má to logiku, nie? Napríklad taký vegetarián odmieta mäso, lebo ho dobre pozná. Vie, z čoho pochádza, súcití s bolesťou zabíjaných zvierat na jatkách, pozná dôsledky mäsitej stravy na zdravie človeka … atď. Antifašista svoj svetnázor či ak chcete politický postoj postavil na skúsenostiach s fašizmom. Antikomunista uvedomelo odmieta komunizmus, lebo rovnako má na mysli dôsledky komunizmu. Ale ateista? Ak je ateista naozaj človek riadiaci sa zdravým rozumom, môže racionálne odmietať len to, čo pozná – podľa rozmerov, hlasu, vlastností, prejavov, správania, farby a čo ja viem čoho ešte. A narážame na protirečenie. Ateisti nevedia definovať boha. Vedia, že je zlý a masový vrah, no neveria, že existuje. Ateisti teda veria, že existuje masový vrah, ktorý neexistuje. 😯 😀 😀 😀 Ateisti odmietajú boha, aj napriek tomu, že nevedia, čo to boh je. Nevedia, čo to boh je. Ale odmietajú ho, lebo neexistuje. No ale ako chcú vyvracať existenciu niečoho, čo nevedia definovať? Mnohí ateisti (v podstate všetci rozumní) uznávajú historickosť Ježiša Krista ako skutočnej postavy. Ježiš Kristus je známy v povedomí veriacich aj ateistov preto, lebo je bohom. Ateisti teda uznávajú, že Ježiš je reálna postava z dejín, poznajú ho z legiend kresťanov a vedia, že ho za boha považujú a súčasne tvrdia, že Ježiš (=Boh) neexistuje. Teda sú presvedčení o historickej pravde Ježiša, no napriek tomu sú ateisti, lebo veria, že Ježiš neexistoval, aj keby existoval. 😀 😀 😀

Dnes pred písaním tohoto článku som narazil na rovnakú tému na bráne sekty českých ateistov – OSACR. Článok má názov  I když si neříkají „bohové“ – o příliš úzkém vymezení ateismu vnějšími definicemi a dovolím si z neho čmajznúť podstatnú časť:

Nejjednodušší definice ateisty zní „člověk, který nevěří na žádné bohy“. Tohle vymezení má ale jeden podstatný problém – je závislé na definici bohů. Naše chápání pojmu „bůh“ je přitom velice mladé a retrospektivní.

Jako „bohy“ určujeme nadpřirozené bytosti, které splňují naše současné představy bohů. Ty představy přitom nejsou nijak konzistentní. Za bohy považujeme jak věčné demiurgovské typy jakými je Ahura Mazda nebo JHWH, periodicky se rodící a umírající vegetační bohy jakým je třeba Dionýsos, božské dvojice typu Demétér-Persefoné, duchy společných předků či zbožštěné historické postavy jako Imhotep, John Frum či Ježíš (pokud jejich předlohy skutečně existovaly). Pokud bychom do toho všeho zamotali i kulty různých domorodých skupin, celé by se to ještě zkomplikovalo.

Když hodně zredukujeme celý ten rozptyl představ vyjde nám že bohové jsou nadpřirozené bytosti, které se vyznačují velkými znalostmi až absolutní vševědoucností, velkými schopnostmi až všemohoucností a nadpřirozeností – tedy schopností dělat věci vymykající se nejen lidskému chápání, ale i fyzikálním zákonům našeho světa.

Bohové jsou neomylní a mají nad lidmi neomezenou moc. Lze je také poměrně snadno urazit, za což pak onen bůh ztrestá nešťastníky rukama svých věrných (pouze v pověstech i osobně).

Vraťme se ale k definici ateismu a položme si základní otázku: Je pro nás důležitější princip nebo oficiální uznání božství? Pokud budou nějaké bytosti přičítány vlastnosti, podle kterých bychom ji v jiném kultu označili za boha, ale nebude přesto nazývána bohem, máme její stoupence považovat za teisty nebo ateisty? A co víc, co když si bude božské vlastnosti nárokovat žijící člověk?

Tedy pokud si bude kdokoli nárokovat (typicky) například neomylnost, měli bychom víru někoho jiného  v to že opravdu neomylný je, považovat za náboženskou? (Naproti tomu stejné přesvědčení o sobě samém je patologické bez diskuse.)

Dvacáté století vyprodukovalo nemálo postav, které kolem sebe takový kult měly ať už to byli „vůdci vyvolení božskou prozřetelností“ jako třeba Adolf Hitler, „kormidelníci dějin“ jako J. V. Stalin, „věční předsedové“ jako Mao, Muamar Kaddáfí,  Saparmurat Nijazov či Kim Ir-sen, „vykladači dějin“ jako K. Marx, zakladatelé náboženských sekt jako L. Ron Hubbard nebo hlasatelé pavěd typu Jima Humbla.

V případě těchto lidí už vlastně až tak o otázku nejde. Na školách se běžně jejich učení přednášejí jako svérázná náboženství. Některá z nich jsou skutečně v současnosti uznanými konfesemi.

Tito lidé jistým způsobem navazují na moderní monoteistické kulty. Po části z nich nám zbyly jejich knihy popisující názory na směřování dějin a uspořádání společnosti. Rudá knížka, Kapitál, Zelená kniha,Ruhnáma, Mein Kampf a další jsou skutečně svaté knihy v tom nejhorším významu. Úplně stejně jako Bible nebo třeba Korán. Jejich základní vlastnosti jsou stejné – nemohou se mýlit, mohou být pouze nesprávně vykládány.

Autorom je český najsvätejší a najneomylnejší ateista Peter Tomek. Kedysi mi dal na zmieňovanom portále ban, lebo som spochybňoval jeho ateistické náboženstvo – tzv. humanizmus. A to tak úspešne, že jednoducho už nedokázal argumentovať. A tak som ako neveriaci pes neveriaci v zmysluplosť jeho viery v neexistenciu boha bol ubanovaný na smrť 😀

Všimli ste si v tom citáte, že českí ateisti považujú marxizmus za náboženstvo, marxove vrcholné dielo Kapitál dávajú na jednu úroveň ako Bibliu a Marxa, autora známeho výroku “Náboženstvo je ópium ľudstva”  radia medzi bohov? Ak ateisti tvrdia, že bohov nieto, chcú nám nahovoriť, že neveria v existenciu Hitlera, Stalina, Maa, Marxa? Českí ateisti tieto figúrky radia medzi kulty a ich učenie nazývajú pseudonáboženstvom.

Čo je teda ateizmus?

Českí ateisti sa odlišujú od slovenských v jednej dôležitej veci. Českí ateisti sú antimarxisti, byť sú ľavičiari, komunistov odmietajú. Aspoň tí inteligentnejší. Slovenskí ateisti sú marxisti a ich úzke vedenie tvorí partička eštébákov. Chmelár aj Škoda nedajú dopustiť na Marxa a zbožňujú ho ako boha. Srandovnou postavičkou je liberál Martin Poliačik, ktorý si so zmazávaním kritických príspevkov a písaním komentárov počas práce platenej z daní nás všetkých veľkú hlavu nerobí. Zbožňuje marxistu Dalajlámu, ktorý o sebe tvrdí, že je ateista. Poliačik uznáva Dalajlámu ako najvyššieho predstaviteľa budhistického náboženstva a preto vraj nie je ateistom. Marxista Chmelár zbožňuje Marxa, autora výroku o náboženstve čo by ópiu ľudstva a necháva sa fotiť s navyšším dílerom ópia Tibetu 😀 Tak toto už nepochopí ani divá sviňa.

Mimochodom podľa ateistu Búrana je divá sviňa ateistom…. bhuhahahahahhahahaáááááá 😀 😀 😀


Uchádzam sa o váš hlas na Vybrali.sme.sk 🙂 Ďakujem 🙂

6 thoughts on “:D Keď sa ateisti sebadefinujú :D

 1. Aby som vyvrátil nezmyselné demagogické konštrukcie o sekulárnych humanistoch – ateistoch, uvádzam moju definíciu súčasného ateistu, ako ho ja poznám a žijem.
  Súčasný ateizmus je ž i v o t n ý š t ý l založený na vysokej úcte k životu, poznaní a životných skúsenostiach mnohých generácií, všeobecne platných morálnych princípoch, na logickom kritickom myslení, ktorý odráža hlboké vnútorné presvedčenie človeka – ateistu o tom, že jestvovanie, či nejestvovanie akýchkoľvek nadprirodzených síl, bytostí, bohov, ho k n i č o m u  n e z a v ä z u j e, tobôž nie k tomu, aby staval kostoly, bol členom niektorej z cirkví, vydržiaval armádu tzv. duchovných, mal neracionálny postoj k životu rešpektovaním iluzórnych náboženských predstáv, cirkevných dogiem, predpisov a veľakrát aj človeku nedôstojných magických úkonov. Je pochopiteľné, že ateista považuje akékoľvek predstavy o nadprirodzene – abstraktnom svete bohov, za ilúzie.

  Like

  • Myslím si, že skôr popisujete životný štýl humánne založeného ateistu ako ateizmus samotný.

   Ateizmus nezakladá povinnosť prechovávať vysokú úctu k životu. Človek, ktorý podporuje potraty, už nebude ateista?

   Ateisti urobili chybu, že sa navliekajú do eufemizmov. Napríklad sekulárny humanista je pojem, ktorý vo svojej podstate nemá nič spoločné s ateizmom. Kým ateista odmieta existenciu nadprirodzena, sekulárny humanista sa vzdáva vzhliadania na iných ľudí cez ich náboženské presvedčenie. No rešpektuje právo človeka takéto náboženské presvedčenie vyznávať, neposmieva sa mu, prípadne ho v stave núdze bude brániť pred militantnými ateistami. Pretože veriť v akúkoľvek vieru je základným ľudským právom človeka. Ak si prejdeš na stránky tzv. sekulárnych humanistov, nie sú o humanizme ale o prostej nenávisti k veriacim spoluobčanom. To nie je ani sekulárny humanizmus a ani akýkoľvek iný humanizmus. Je to primitívny ateizmus pošliapavajúci ľudskú dôstojnosť. Také správanie je v rozpore a humanizmom. Humanista nesmie zosmiešňovať svetonázor iného , ani v prípade, že je to svetonázor náboženský.

   Like

 2. Náboženstvá majú vypracovanú viacmenej vypracovanú vierouku, vieroučné zásady, dogmy, tak ateizmus je individuálny postoj, ktorého podstatou je odmietanie takýchto, ale nie o žiadne ateistické učenie. Ateisti sú v myslení slobodní ľudia a aký majú postoj k náboženstvám, je zase individuálna záležitosť, podobne ako aj veriacich a hierarchov k inak orientovaným občanom. Ozaj je nehumánne ak sa určitá (aj náboženská) skupina snaží zasahovať do života občana násilným vnucovaním svojho videnia sveta a života v ňom, napr. aj cez zákonodársne nástroje. Takéto konanie vyvoláva reakciu inak orientovaných ľudí. Podľa obsahu týchto tvojich článkov, ktorých si vyprodukoval neúrekom, už ozaj dávno nie kresťanom. A váž slová v súvislosti s potratmi, žiadny rozumný človek nebude podporovať potraty (tak ako to podsúva tzv. ateistom RKC), ale vie pochopiť a tolerovať tie ženy, ktoré sa rozhodnú pre takýto zákrok . Boj proti potratom, je traumatizácia kresťanských žien, ktoré sa tomuto zákroku podrobili (okolo 80% kresťaniek).

  Like

 3. Odsudzovanie potratov RKC = odsudzovanie katolíckych žien, ktoré potrat podstúpili = traumatizácia katolíckych žien. Uvedom si to!!

  Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s