Myšlienka – zmysluplnosť ateizmu

Postaviť si svoju filozofiu na presvedčení o neexistencii je podobné, ako napísať kuchársku knihu o nevarení 😀 😀 😀

Zakladateľ Spoločnosti Prometheus šíri hoax o Hlinkovi

Zakladateľom Spoločnosti Prometheus je profesor Čelko. Bývalý riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu SAV, ktorý poslušne kolaboroval s diktatúrou Komunistickej strany. Sám pán Čelko má na rováši mimoriadne morálne poklesky. Napríklad prenasledovanie a vyhadzovanie študentov v spolupráci s ŠTB.

Na novej bráne Spoločnosti Prometheus nájdeme odkaz na stránku o Andrejovi Hlinkovi, ktorú “stvoril” práve tento komunistický poskok Čelko. Citujem:

Aká bola klérofašistická „farská republika” a čo všetko hlboko neľudské sa v nej dialo, je všeobecne známe. Pre oživenie pamäti všetkých, čo to doteraz nechceli vedieť a v záujme demaskovania tých, čo to vedome zamlčujú i tých čo glorifikujú klerofašistický režim na Slovensku je na mieste uviesť zlobnú hrozbu Andreja Hlinku. Vyriekol ju v lete 1936 na zhromaždení v Liptovskej Teplej: ” Ja som slovenský Hitler. Ja tu spravím taký poriadok ako Hitler v Nemecku“. Pre svoj vysoký vek a skon v lete 1938 ju nestačil uskutočniť. Realizovali ju ľudáci na čele s jeho nástupcom, „prezidentom a vodcom” Dr. Jozefom Tisom. Tak sa meno Andreja Hlinku úzko zviazalo s antidemokratickým, hlboko reakčným konaním tvorcov najtemnejšej kapitoly našich moderných dejín. Majme toto na pamäti všade a vždy keď sa budeme stretať so snahami vykresľovať Andreja Hlinku ako velikána nášho národa. Odmietajme preto všetky snahy zamerané na obnovovanie kultu z čias klérofašistického režimu, lebo je v hlbokom rozpore s úsiliami demokratických síl našej spoločnosti.

Eštébáci zo Spoločnosti Prometheus sú ochotní urobiť čokoľvek, len aby znevážili a pošpinili kresťanov a Cirkev. Ich nenávisť voči katolíkom sa stupňuje a dosahuje antisemitských výrokov spred druhej svetovej vojny. Sekulárni humanisti sú teda právom považovaní za červených fašistov.
Vrátim sa však k podstatnému. Výrok, ktorý Čelko cituje ako dôkaz fašistickej orientácie Andreja Hlinku, nemá váhu autenticity. Citujem tri zdroje a jeden z nich podpísali desiatky osobností z historickej vedy.

Hlinka bol slovenský Hitler. Táto veta sa tiahne dejinami už od jeho smrti. Hlinka v žiadnom prípade slovenským Hitlerom nebol. Sám razil úplne odlišný smer politiky, spoliehal sa hlavne na pomoc Poľska, ako tretej veľmoci v oblasti. O Hitlerovi vyhlásil, že je to kultúrna beštia. Lenže je tu jedno „ale“. „Ja som slovenský Hitler, ja tu spravím taký poriadok ako Hitler v Nemecku.“ S takouto citáciou prišiel svojho času týždenník Plus sedem dní. Mnohí sa určite pozastavili nad týmto výrokom a niektorí po ňom určite aj pátrali. Výsledok je taký, že tento výrok bol skoro sedemdesiat rokov ukrytý v kope listov sociálnodemokratických propagandistických novín Hlinkovho nepriateľa Clementisa, až pokým ho pred pár rokmi nevyhrabala istá Katarína Šelestiaková. Na záver svojho článku vraví niečo o faktoch. Škoda, že prešli už štyri roky od tohto článku v Plus 7 dní. Ešte dnes by som sa tejto panej „novinárke“ rád vysmial. Pokiaľ považuje neautorizovaný výrok v socialistických propagandistických novinách za historický fakt, potom by patričné inštitúcie mali zvážiť jej mentálnu spôsobilosť.

Zdroj: https://priezor.com/biografie/1352-andrej-hlinka-slovensky-hitler-alebo-niekolko-lzi-ktore-som-sa-dozvedel-pri-svojej-praci

Tieto fakty treba mať na zreteli a to aj napriek niektorým, verejne či súkromne vyslovovaným sympatiám k autoritatívnym režimom tej doby (Salazarovské Portugalsko, Dolfussovo Rakúsko), ktoré Hlinkovi imponovali najmä klerikálnym nádychom. Na všetky tieto skutočnosti 20. a 30. rokov treba pozerať historicky, nie prézentisticky (súčasnými očami). Verejnosť sa zavádza údajným Hlinkovým výrokom „Ja som slovenský Hitler, ja tu spravím taký poriadok ako Hitler v Nemecku.“ Pritom sa zamlčuje pochybná autenticita tohto výroku, publikovaného iba v komunistických novinách Slovenské zvesti, známych svojou demagogickou líniou. Na druhej strane sa nehovorí o Hlinkovom postoji počas rokovania s predstaviteľmi nemeckých menšinových strán vo februári 1938 v Ružomberku, keď odmietol užšiu spoluprácu s týmito stranami, napojenými na Berlín, kritizoval útlak kresťanov v nacistickom Nemecku a o Hitlerovi sa vyjadril, že je „kultúrna beštia“.
Nazdávame sa, že Andrej Hlinka patrí do slovenských dejín so všetkými svojimi kladmi i zápormi. Právom ho možno ho označiť za spolutvorcu modernej slovenskej politiky a obhajcu existencie svojbytného slovenského národa.

Stanovisko podporili nasledujúci profesionálni historici:

Prof. Dr. Phil. Emília Hrabovec, Katedra histórie FF TU Trnava
Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., Katedra histórie FF UCM Trnava
Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., Katedra histórie FF TU, Trnava, SHÚ Matice slovenskej
Prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc., Katedra histórie FF TU, Trnava
Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica
Prof. PhDr. Július Bartl, CSc., Katedra histórie PF UK Bratislava
Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Katedra histórie PF UK Bratislava
PhDr. Ladislav Deák, DrSc., Historický ústav SAV
PhDr. Alena Bartlová, CSc., Historický ústav SAV Bratislava
Doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., Katedra histórie FF TU Trnava
Doc. PhDr. František Bielik, CSc., Katedra histórie FF TU Trnava
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, CSc., Historický ústav KU Ružomberok
Doc. ThDr. Peter Zubko, PhD., Historický ústav KU Ružomberok
Doc. PhDr. Martin Homza, PhD., Katedra histórie FF UK Bratislava, KH FF UCM Trnava
PhDr. Ivan Mrva, CSc., Katedra histórie FF UCM Trnava
PhDr. Peter Mulík, PhD., Historický odbor Matice slovenskej, Bratislava
PhDr. Anna Magdolenová, CSc., býv. prac. Historického ústavu SAV
Mgr. Beáta Katrebová-Blehová, PhD., Ústav východoeurópskych dejín, Univerzita Viedeň
PhDr. Martin Pekár, PhD., Inštitút histórie Prešovskej univerzity
PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica
PhDr. Tomáš Klubert, PhD., Katedra histórie FF UCM Trnava
PhDr. Martin Lacko, PhD., ÚPN Bratislava, Katedra histórie FF UCM Trnava
HEdr. Ľuboslav Hromják, Katedra histórie FF TU Trnava
Mgr. Branislav Krasnovský, PhD., Katedra histórie PF UK Bratislava
Mgr. Miloš Marek, PhD., Katedra histórie FF TU Trnava
Mgr. Ivan A. Petranský, PhD., Ústav pamäti národa Bratislava
Miroslav Klobučník, PhD., Ústav pamäti národa Bratislava
PhDr. Peter Sokolovič, Ústav pamäti národa Bratislava
PhDr. Marián Maňák, Ústav dejín Trnavskej univerzity
Mgr. Pavol Jakubčin, Katedra histórie FF TU Trnava
Mgr. Peter Jašek, Katedra histórie FF TU Trnava
Zdroj: http://www.szcpv.org/07/hlinka.html

“Výrok: Ja som slovenský Hitler, ja tu spravím taký poriadok ako Hitler v Nemecku, sa pripisuje Hlinkovi bez toho, aby sa povedalo, že ide o novinový článok v komunistických novinách Slovenské zvesti, ktorý sa inde nevyskytuje. Je teda reálna pochybnosť o jeho pravdivosti,” vysvetľuje Matica. Autor článku podľa MS vôbec nehovorí o Hlinkovej kritike Hitlera.
Matica pripomína, že vo februári 1938 na stretnutí s predstaviteľmi nemeckých menšinových strán orientovaných na Hitlera sa Hlinka vyslovil, že Hitler je kultúrna beštia a otvorene kritizoval aj prenasledovanie kresťanov v Nemecku. Andreja Hlinku a politiku, ktorú reprezentoval, podľa MS celé medzivojnové obdobie volila väčšina Slovákov. “Treba zdôrazniť, že to neboli nijakí extrémisti, ale národne uvedomelí slovenskí roľníci, robotníci a živnostníci,“ upozornili predstavitelia Matice slovenskej.

Zdroj: http://www.teraz.sk/slovensko/matica-slovenska-hlinka-uj-szo/101463-clanok.html

Prečo zakladateľ združenia eštébákov Spoločnosť Prometheus nespomenul aj výrok Andreja Hlinku odsudzujúci Hitlera, v ktorom Hitlera nazval kultúrnou beštiou, sa môžeme len dohadovať. Je pravdepodobné, že sa mu to nehodilo do propagandistického krámku a sprostučkých slovenských ateistov by to len vyrušovalo pri nekritickom čítaní demagógie tohoto spolku komunistických pohrobkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Prometheus sa mi vyhráža…

Mnohí nazerajú na sekulárnych humanistov ako na ľudí so slušným a neagresívnym správaním. Túto falošnú auru o sebe šíria vďaka médiám kultúry smrti vypĺňajúcim mediálny priestor. Je to zaujímavý paradox – ateisti marxistickej orientácie sa dožadujú dialógu, no ak s nimi začnete viesť rozhovor, nie sú ochotní počuť nič okrem chválospevov na seba, ateizmus a Marxa. Dožadujú sa velebenia zločinov minulého režimu.

Predseda akéhosi vládneho výboru na boj proti fašizmu, pán Blaha, poslanec za Smer-SD, ktorý tradične berie nad estrádami Spoločnosti Prometheus patronát, narieka nad odstraňovaním symbolov komunistickej diktatúry a potentátov komunistického režimu. Blaha bojujúci proti hnedému fašizmu glorifikuje fašizmus červený!

Spočiatku Spoločnosť Prometheus vyzvala svojich čiatetľov, aby sa so mnou nerozprávali. Netuším prečo. Píšem slušne, oponujem vecne. Urážky sú mi cudzie a demagógii sa vyhýbam. Spoločnosť Prometheus totiž má strach, že by v diskusii so mnou ich ovečky z ich sekty začali uvažovať a premýšľať, porovnávať, vyhodnocovať, analyzovať. Samostatne mysliaci členovia sekty sú najväčším ohrozením kultu osobnosti.

Vyhrážku banom mi vyslovil Vladislav Marušic. Kedysi roky pôsobil na internete pod identitou darwax. Veľmi zanietený marxista a komunista presiaknutý do špiku nenávisťou voči kresťanom. Argumentačne slabo vybavený, no o to silnejšie veriaci v neexistenciu boha. Klasický prípad červeného fašistu skrývajúceho svoju mentálnu obmedzenosť a nenávisť za humanizmus.
Na svojom fcb sa definuje ako:

Humanista, ateista, environmentalista, komunitarista, internacionalista, kozmopolita – homo sapiens

Samozrejme aj tento červený fašista má problém s pochopením významu slova humanista. Marušic nie je humanista. Neprevádzkuje charitu, nepomáha núdznym. On sa len za humanizmus skrýva, aby touto nálepkou si udelil amnestiu za zločiny diktatúr vychádzajúcich z marxizmu. Medzi jeho priateľmi nájdeme aj ľudsko-právneho extrémistu, podvodníka, zlodeja autorských práv, širiteľa hoaxov a mimoriadne odporného marxistu Petra Weisenbachera. Už priateľstvo s dúhovým fašistom Weisenbacherom je hanlivou vizitkou každého humanistu. Ako správny komunista a marxista aj pán súdruh Marušic veselo podniká. Predmetmi podnikania sú nasledujúce činnosti:

  • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  • Vydavateľská činnosť
  • Reklamná a propagačná činnosť
  • Požičiavanie kníh / knižnica /
  • Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Sídlo firmy: Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA, Za hradbami 2261/18 90201 Pezinok

Pán Marušic podniká v predaji kníh. Prevádzkuje internetový obchod Alternatíva  a aj kamennú predajňu. Ak by ste potrebovali nejaké marxisticko-leninské učebnice, Kapitál od Marxa alebo ekonomické alternatívy, budete zaiste vítaný. Aj reklamu mu urobím:

https://www.alternativa-antikvariat.sk/

O previazaní Marušica na združenia eštébákov svedčí aj baner na bráne Humanisti.sk

Pána Marušica rozrušil môj článok zaoberajúci sa vzťahmi v Spoločnosti Prometheus. Podľa jeho neurotickej reakcie je zjavné, že som trafil do čierneho. Oponentúra žiadna, len hrubý nátlak, osobné útoky, vyhrážky. Vraj dostanem ban – vyhráža sa mi Marušic 😀

Vyhrážanie sa banom Prometheus

Ja budem mať ban a pán Marušic  bude mať hanbu.

Liberálka za Smer-SD Beňová je dcérou ŠTB

tak tak… už sa vyjasňuje, prečo bol taký problém potrestať zločiny ateistického režimu. Brána Kto je kto prináša informáciu, podľa ktorej je europoslaňkyňa za Smer-SD Monika Fľašíková aj Beňová dcérou eštébákov. Vysvetľuje to aj jej nasadenie bojovať proti fašistom – lebo ako sa vraví, zlodej kričí – chyťte zlodeja. Sama je červenou fašistkou. A tak sa nám fašisti na Slovensku pre lepší prehľad budú snáď odlišovať farbami. Raz z toho bude niečo podobné dúhe.

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ MONIKA, PhDr., poslankyňa EP, adresa: Bratislava,monika.flasikova-benova@region-bsk.sk, narodená 15. 8. 1968 v Bratislave – Vrakuni, za slobodna: Vallettová, obaja rodičia, mjr. Peter Vallett (narodený 1945, zomrel úpred r. 2003), kpt. Zlatica Vallettová (narodená 1947, zomrela v januári 2009) boli príslušníkmi ŠTB, vydatá v r. 1987, syn Martin, narodený v r. 1987 (1988), manžel Martin Beňo, zomrel v decembri 2004, 2006 – vydatá za Fedora Flašíka, 1986 – absolventka gymnázia, Vazovova 6, Bratislava, 1986 – štúdium sociológie (neukončené

Zdroj: http://www.ktojektoba.estranky.sk/clanky/abecedny-zoznam-osobnosti-v-bratislave/flam.html

Informáciu som si overil v zozname pracovníkov Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti – Správa štátnej bezpečnosti Bratislava:

198374 kpt. Zlatica Vallettová 1947 KS ZNB – S ŠtB II. odbor, 4.odd. starší referent
150477 mjr. Peter Vallett 1945 KS ZNB – S ŠtB zástupca náčelníka oddelenia

Rozmaznaná dcérka eštébákov nadáva biskupom do chrapúňov a slušným ľuďom do fašistov. Zlodej kričí: Chyťte zlodeja!

Sekulárny humanista Blaha narieka nad odstraňovaním komunistických symbolov

Tak tak… boľševici stále viditeľnejšie odhadzujú svoje humanistické kabaničky a ukazujú sa v komunistických tričkách. Ľuboš Blaha je politikom. V parlamente je za sociálnu demokraciu. Postoj Fica k minulému režimu je tak tajne teplý. Je známe jeho prehlásenie, že je za socializmus. Vážim si u neho to, že to priznal. Ľuboš Blaha berie záštitu nad eštébáckou estrádou odovdzávania titulov Humanista roka. Bojuje proti fašizmu, no propaguje zriadenie a ideológie potláčajúce ľudské práva, akými bol aj režim komunizmu. Verejne deklaruje podporu takýmto zločinným ideológiám. Napr na fejsbúku napísal, citujem:

V Poľsku strana Právo a spravodlivosť presadila zákon, podľa ktorého sa majú odstrániť všetky sovietske a komunistické sochy a pamätníky v krajine. V moderných dejinách mi napadajú dva ekvivalenty takéhoto barbarstva – Taliban v Afganistane a fašisti na Ukrajine. Už len čakám, kedy začnú páliť knihy ako inkvizícia v stredoveku… Je mi z toho zle, preboha, čo sa to v Poľsku deje?!

 

Pre vizionársku pripomienku KBS ateisti hromadne zapierajú humanizmus! :D

alebo

KBS verzus kultúra smrti 1 : 0

alebo

Ako pripomienka KBS zaskočila aj mnohých kresťanských apologétov.

Tak, tak, tak… Už je to tu zase. Slovenskí ateisti, nazývajúci sa mylne humanisti, si zase riadne nakakali do tých svojich eštébáckych papuliek. Zapreli samotnú podstatu svojho svetonázoru, za ktorý tak krvopotne roky bojovali. Zapreli, že sú “humanisti”.

Roky tejto fajte pomätených duší vysvetľujem, že skrývanie ateizmu do prevleku humanizmu sa im raz vypomstí. A stalo sa. Teda … čo sa vlastne stalo?

Naša vláda schvaľuje, predkladá či plánuje schváliť alebo predložiť rôzne dokumenty. Jeden z nich sa volá LP/2017/141 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu a nájdete ho na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex. Pripomienky k procesu mala aj KBS. Hoci pripomienky boli podané už dávno, v marci toho roku, organizovaná mediálna hystéria prebehla až v júni. Náhoda? Veru nie. Stačí si povšimnúť, že legislatívny proces sa dotýka aj známej kráľovnej demagógie, tetušky Olgy Pietruchovej, ktorej náplňou práce je vyvolávať konflikty a neniesť za ne zodpovednosť. Ale buďme korektní.

Odsek, ktorý KBS pripomienkovala, si môžete prečítať:

Do Školského vzdelávacieho programu zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie

A KBS vzniesla túto pripomienku:

Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s „výchovou v duchu humanizmu“
Odôvodnenie:Ústava Slovenskej republiky v preambule uvádza, že slovenský národ sa opiera o cyrilo-metodské duchovné dedičstvo. Humanizmus je ideológia, ktorá je v rozpore s týmto odkazom, ku ktorému sa Slovenská republika vo svojej preambule prihlásila. Okrem iného, táto požiadavka je v rozpore s právom rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením. V tomto ohľade chceme upozorniť aspoň na čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky („Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov“), a na niektoré medzinárodné ľudskoprávne dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, napr. čl. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach („Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“) a čl. 14 ods. 3 Charty základných práv EÚ („Rešpektuje sa sloboda zakladania vzdelávacích inštitúcií pri rešpektovaní demokratických princípov a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a vyučovanie svojich detí v súlade s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením, v súlade s národnými zákonmi, ktorými sa riadi výkon tejto slobody a práva“).

Pripomienka, ako ste sa presvedčili, sa dotýkala nejasného pojmu “humanizmus”, ktorý môže v kontexte mať rôzne významy. Bežne ponímaný význam humanizmu ako ľudomilnosti je vytláčaný novým významom – ateizmom.

Nasledovala organizovaná mediálna štvavá kampaň médií kultúry smrti. Napr.:

Katolícki biskupi chceli zo škôl vytlačiť humanizmus, Pravda, 07.06.2017
Cirkvi prekáža humanizmus, Denník N, 05.06.2017
Slovenskí biskupi opäť šliapu plytkú vodu, Sme, 05.06.2017
Konštantín a Metod boli humanisti, Blog Sme, Mistrík, 06.06.2017
Páni biskupi, za tento prešľap si môžete sami. Anton Vydra, .tyzden, 05.06.2017
Biskupom sa nepáči, že by školy mali viesť k humanizmu, Denník N, Folentová, 05.06.2017
Slovenskí biskupi majú mentalitu obliehaných, Denník N, Ježný, 06.06.2017

Spoločnosť Prometheus nevie, čo je humanizmu

Občianske združenie Spoločnosť Prometheus, ktoré sa nebetyčne označuje za hovorcu ateistov na Slovensku, rovnako zdieľa článok o tom, ako KBS chce zabrániť povinnému vyučovaniu k ľudskosti. Pritom toto združenie založil súdruh profesor Jaroslav Čelko, riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu. (zdroj tu) a ako profesor sa zaslúžil o zničenie kariéry mnohých kresťanských študentov práve preto, že ich považoval za antikomunistov a nepriateľov štátu. Vo vedení tejto spoločnosti nájdeme mnohých eštébákov vrátane niekdajšieho výkonného funkcionára – náčelníka krajskej správy ŠTB Baťalu. Dnes títo zločinci udeľujú ceny Humanista roka, Veľvyslanec humanizmu a organizujú Deň humanizmu za aktívneho politického krytia boľševika Blahu zo Smeru SD. Táto partička komunistických teroristov sa vezie na ľúbivej antikatolíckej propagande. Bojujú proti kapitalizmu a súčasne nemajú problém prijať mnohomilionový grant (v prepočte na skk) od ikony amerického kapitalizmu – spoločnosti Google.

Aj konzervatívny denník Postoj sa nechal pomýliť zlomyseľnou propagandou médií kultúry smrti. Martin Hanus k téme napísal článok Naozaj ide humanizmus proti ústave a kresťanským tradíciám?, ktorým sa postavil na stranu kritikov KBS.

KBS reagovala na mediálnu štvanicu článkom s názvom Ad: Slovenskí biskupi šliapu plytkú vodu a zaútočili na samotné kresťanstvo už 05.06.2017.

Kto je za mediálnou štvavou kampaňou proti Katolíckej cirkvi? Motorom tejto štvanice sú – tzv.”humanisti”. Portál Pravda je nositeľom ocenenia Veľvyslanec humanizmu. Erich Mistrík je nositeľom titulu Humanista roka. Oľga Pietruchová ako riaditeľka akéhosi výboru pre rodovú rovnosť, ktorý sa tiež podiela na dokumente, je nositeľkou ocenenia Humanista roka. A Ján Parada pôsobí na bráne Humanisti.sk, pričom pod identitou Lemmy pôsobí kade-tade vo virtuálnom priestore. A nedá dopustiť na definíciu pojmu humanizmus v inom význame ako totožnú s ateizmom. No v prípade pripomienky KBS odrazu nemá problém sa disštancovať od humanizmu a tvrdiť, že to je ľudskosť. Citujem:

Keď biskupi protestujú proti ľudskosti v školách, tak to o nich veľa hovorí!!!

Parada zaprel humanizmus

Ten istý Ján Parada ako správca portálu Humanisti.sk a pridruženého fóra Forum.Humanisti.sk  presviedča čiateľov e-zinu Zošity Humanistov, že humanisti sú ateisti a predkladá zoznam ateistických organizácií:

Aké nezmyselné? Veď vo svete existujú stovky organizácií…
EHF – Európska humanistická federácia.
IHEU – Medzinárodná humanistická a etická únia.
The British Humanist Association – Britská humanistická asociácia.
American Humanist Association – združenie humanistov v USA (skr.: AHA).

Jasnejší príklad protirečivosti ateistu už snáď ani nemožno nájsť. Veď aj reakcia KBS na mediálnu ateistickú štvanicu priamo spomína ateistický portál Humanisti.sk! Citujem:

A keď sme už spomenuli slovné hračky: nalejme si aj dnes trochu čistého vína. Stačí navštíviť stránku humanisti.sk, alebo s porozumením čítať texty, na ktoré reagujem, aby si človek ujasnil, aký je postoj súčasných humanistov voči náboženstvu. Veď aj na to by sa dalo nájsť pár pekných metafor. Aby sme však nevenovali príliš pozornosti búrke v pohári: jednoduchým riešením problému by mohlo byť nahradenie “výchovy v duchu humanizmu” slovným spojením “výchova k ľudskosti”.

A rovnako je to brána Humanisti.sk, kde Parada alias lemmy pôsobí, kde nájdete aj článok Rád vysvetlím, kto sú humanisti, podrobne vysvetľujúci stanovisko ateistov k tomu, že výraz humanizmus je len a len vyhradený pre ateistov – ano, tendenčne napísaný ateistom:

Je načase, aby sa výrazu humanista vrátil jeho pôvodný význam. Stratená vec volá po svojom pánovi a on ju potrebuje. Doc. Beňo to vyjadril slovami„humanisti ako opozitum (protiklad) pojmu teisti“. Žiadame výlučné právo na skupinové označenie „humanisti“ (kam patria aj agnostici, racionalisti, naturalisti, sekularisti, skeptici a i.), ako sú tí druhí „teisti“ (resp. „monoteisti“, čo je tiež skupinové označenie a patria tam kresťania, židia a moslimovia). Stručne povedané: Žiadame uznať nás za v určitom zmysle rovnocenných partnerov či súperov a dať nám postupne práva, ktoré nám v súčasnej svetovej spoločnosti patria.

Celosvetová zastrešovacia inštitúcia (okolo 100 národných humanistických organizácií v 34 štátoch) sa nazýva International Humanist and Ethical Union v Londýne, existuje International Academy of Humanism v New Yorku, od roku 1989 existuje holandská Univerzita pre humanistiku v Utrechte.

Zdroj: Učiteľské noviny roč. 54, 2004, č. 44 – 45, s. 4, humanisti.sk

Začiatkom júna teda sekulárni humanisti, seba-definujúci sa ako humanisti, zapreli humanizmus a obvinili KBS z toho, že je proti POVINNEJ výchove k ľudskosti. Hoci do tých čias tie isté smiešne figúrky až neuroticky nástojili na jedinom a žiadnom inom význame slova humanizmus stotožňujúceho s významom slova ateizmus. Táto nervozita dospela až tak ďaleko, že došlo k “vreniu po dni humanistov“. Slovenský kráľ slovenských sekulárnych humanistov, niekdajší vydavateľ časopisu Zošity HUMANISTOV – pán Rastislav Škoda k definícii pojmov napísal:

Niektoré problémy by sa ľahko vyjasnili, keby doc. Chmelár pochopil, že zaspal dobu, keď nechápe, že humanizmus je ateizmus, resp. aj sekularizmus a vice versa. Tvrdenie, že ateizmus nie je humanizmus, treba doplniť presným údajom, v čom sa od seba líšia.

Pripomeňme si, že Zošity humanistov, ktoré už nevychádzajú v tlačenej podobe, ale len na nete, sa nevenujú ľudomilnosti, ale podnecovaniu nenávisti ku kresťanom. Pán Škoda vymenováva celú plejádu zdrojov, ktorým demonštruje svoju pravdu, že ateizmus je humanizmus:

1. Humanizmus (ľudomilnosť, hoci s tou archaickou ľudomilnosťou je to prehnané tým, že je to málo); (www.wikipedia.org/wiki/Humanizmus_(ľudomilnosť):

„Humanizmus je filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom, a ktoré spravidla odmieta náboženstvo a zdôrazňuje racionalizmus. Je to aktívny prístup k životu, sústreďujúci sa na ľudské riešenia pre ľudské otázky cez racionálne argumenty bez utiekania sa k bohu, bohom, svätým textom alebo náboženskej viere.

Definícia podľa filitu: filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku.“

Nasleduje niekoľko definícií humanizmu z anglických slovníkov a encyklopédií:

„… hľadanie, bez náboženstva, toho najlepšieho v ľuďoch a pre ľudí.“ (Chambers Pocket Dictionary)

„… doktrína, postoj alebo spôsob života, zameraný na ľudské záujmy a hodnoty, predovšetkým filozofia, ktorá spravidla odmieta vieru v nadprirodzeno a zdôrazňuje dôstojnosť jednotlivca, ako aj hodnotu a schopnosť sebarealizácie človeka na základe vlastného rozumu.“ (Merriam Webster Dictionary)

„… nenáboženská filozofia, založená na liberálnych ľudských hodnotách.“ (Little Oxford Dictionary)

„… obracanie sa na rozum, a nie na zjavenie či náboženskú autoritu, ako prostriedok poznávania prírodného sveta a osudu človeka, ako aj vytvorenia základov morálnosti. Humanistická etika sa odlišuje od teistickej tým, že cieľ morálnej akcie vidí skôr v blahu ľudstva ako v naplnení božej vôle.“ (Oxford Companion to Philosophy)

„… odmietnutie náboženstva v prospech pokroku ľudstva vlastným úsilím.“ (Collins Concise Dictionary)

„… to, čo je charakteristicky ľudské a nie nadprirodzené, čo patrí človeku a nie vonkajšej prírode, čo pozdvihuje človeka na vrchol jeho výšok alebo mu ako človeku dáva najväčšie uspokojenie.“ (Encyclopedia of the Social Sciences)

„… je to morálne zameraný štýl intelektuálneho ateizmu, ku ktorému sa hlásia ľudia na celom Západe.“ (Oxford Companion to the Mind) – článok vo Wikipédii je po čiastočnej úprave prebraný zo Zošitov humanistov.

2. Sekularizmus (www.wikipedia.org/wiki/Sekularizmus)

„Sekularizmus je svetonázor / ideológia zameraný na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu – od cirkvi. Pojem sa niekedy zamieňa s pojmom sekularizácia (zosvetštenie) a sekulárnosť (svetskosť).“

3. Sekulárne humanistické hnutie v súčasnom svete (www.slovakia.humanists.net/human_svet.htm) – podrobná informácia o medzinárodnej IHEU – International Humanist and Ethical Union.

4. Čo znamená výrazhumanizmus“ (www.zosity-humanistov.sk/2010/04/co-znamena-vyraz-humanizmus) – článok sa úplne zaobišiel bez výrazu ateizmus.

5. Humanistický manifest 2000 (www.zosity-humanistov.sk/1999/11/humanisticky-manifest-2000) Paula Kurtza v Zošitoch humanistov, č. 11, november 1999.

6. Zakázané ovocieEtika humanizmu pre dospelých.

Preklad 250-stranovej knihy amerického filozofa Paula Kurtza. Dá sa žiť dobrým životom a byť morálne zodpovedným bez viery v nejaké náboženstvo? Áno, tvrdí v tejto knihe Paul Kurtz, významný sekulárno-humanistický filozof . Kým pravoverní teisti a fundamentalisti popierajú túto možnosť a odmietajú sekularizmus, Kurtz je pevne presvedčený, že môžeme prekročiť hranice farských postojov a dosiahnuť vyšší stupeň etiky. Dejiny ukázali, že viera v Boha nie je zárukou morálnej cnosti a že je nesprávne namyslene tvrdiť, že jediní „svätí“ sú tí, čo žili vo zväzku s kostolmi a cirkvami a jediní „hriešnici“ tí, čo žili mimo nich. Presviedča nás, že musíme jesť “zakázané ovocie” rajského stromu poznania dobrého a zlého. Pustiť sa do etického hľadania a zásady nášho správania budovať na samostatnom rozmýšľaní. Len táto cesta vedie k objaveniu etických právd, ktoré môžu usmerňovať aj spoliehanie na seba samého aj uznávanie práv iných.

7. Humanistischer Verband Deutschlands (www.humanismus.de) s desiatkami členov – univerzitných profesorov a vedcov všetkých odborov.

A tak ďalej najmä na nemeckých a anglických www-stranách. Všetky tieto seriózne pramene sa zhodujú v tom, že ateizmus je humanizmus.

Dôkazom, ako humanistov ťaží bremeno dejinných skúseností ľudstva s ateizmom je aj napríklad článok hľadajúci vzťahy medzi Hitlerom a kresťanstvom.Ten článok pán autor Rastislav Škoda nazval: Hitler nebol ateista. I on , veľký bojovník za veci humanistické  v spojitosti s Hitlerom sa vzdal použitia názvu “Hitler nebol humanista”. Zjavne robí rozdiel medzi slovami ateista a humanista. Inak by predsa použil to jediné a správne (podľa neho) slovo – humanista , humanizmus.
Ateisti sa teda rozhodli udeliť si historickú amnestiu na zločiny spáchané z nenávisti voči kresťanstvu , či popieraním iných princípov ľudskosti , privlastnením si humanizmu výlučne pre seba , hoci humanizmus im nepatrí.Je to podobné, akoby sa z vraha stal bezúhonný občan len tým, že by si na matrike nechal zmeniť meno.
Pán publicista a prekladateľ však nie je jediný, ktorý na jednej strane bubnuje do sveta, že ateizmus a humanizmus sú  pomenovaním toho istého, no na druhej strane im výrazne stúpa krvný tlak, ak sa v istých otázkach mechanicky nahradí ateizmus humanizmom.Tak  trochu provokačne som teda otázku inšpirovanú článkom Hitler nebol ateista  položil na diskusii humanistov v tomto znení: Bol Hitler humanista? Otázka pobúrila… Vraj je nemysliteľné považovať Hitlera za humanistu, veď má na svedomí toľko zla… Lenže ateizmus nie je závislý na morálke. Je to len ontologický postoj.

Denník Pravda, ktorý za šírenie nenávisti voči kresťanom, cenzúru a manipuláciu s verejnou mienkou dostal cenu Vevyslanec humanizmu, previedča čitateľov, že humanizmus je ľudomilnosť … :

S tým, že by bol humanizmus v rozpore s cyrilo-metodským dedičstvom, nesúhlasí. „Kresťanstvo nie je v rozpore s humanizmom. Veľmi pekne by sa vedeli dať do súladu,“ uzavrel Steinhübel.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/431783-katolicki-biskupi-chceli-zo-skol-vytlacit-humanizmus/

Humanizmus či mimozemšťanizmus?

Sekulárni humanisti odmietajú používať slovo ateisti a rozhodli sa pre slovo “humanisti”. Podľa ich vysvetlenia sa ich filozofia odvíja od názoru, že stredobodom sekhumanistov je človek (=homo) a od neho sa odvíja všetko naokolo. Týmto tvoria opozitum k slovu teizmus odvodeného od slova teo (=boh).
Teisti uznávajú spoločný princíp, a ním je existencia boha a od tejto konštrukcie sa odvíja morálka, filozofia a zmysluplnosť.
Humanisti odvádzajú svoju morálku od spoločenskej dohody ľudí a boha úplne vyčiarkli.
Z pohľadu evolúcie je však  človek len nejakou miliardtinou možných kombinácií génov. Výrazom humanizmus sa teda títo ateisti nepochopiteľne vyčleňujú  s ríše zvierat. Posúvajú človeka na výnimočný piedestál. Nič vám to nepripomína?

Pritom vzťah k bohu a jeho popieranie je kľúčovou charakteristikou sekhumanistov. Lebo nie boh, ale človek je stredobodom záujmu sekulárnych humanistov.

Čo sa stane, ak bude vo Vesmíre objavený inteligentný život? Tieto bytosti nebudú ľudia, teda homo. A redefinícia humanizmu ako ateizmu už vopred odmieta uznať nenáboženskú filozofiu mimozemšťanov ako humanizmus – lebo stredobodom záujmu mimozemšťanov asi budú oni samy a nie humanisti. Pokiaľ budú mimozemšťania veriaci, budú aj oni teisti. Lebo boh pozemšťanov i prípadných mimozemšťanov bude teo! Preto teizmus je logickým pomenovaním na rozdiel od humanizmu.

Slovo na záver:

Denníky a blogeri kultúry smrti tak šíria hoax o tom, ako biskupi chceli zo škôl vytlačiť povinnú výchovu k ľudskosti. Mätú čitateľov nejasnou definíciou pojmov. Je príznačné, že tak činia práve nositelia titulu Humanista roka alebo Veľvyslanec humanizmu, ktorí by mali dobre poznať problematiku pojmu humanizmus. Cieľom sekulárnych humanistov tak nie je odstránenie nejasnosti v úradnom dokumente. Ich cieľom je podnecovanie k nenávisti. Na jednej strane sa zaštitujú antisemitizmom, no na druhej rovnakú nenávisť podnecujú. Samy sa nazývajú humanistami, no ich konanie je neľudské, fašistické.

jednoduchým riešením problému by mohlo byť nahradenie “výchovy v duchu humanizmu” slovným spojením “výchova k ľudskosti”.

Kramara, KBS

Denník Pravda rovnako použil v článku odpoveď Kramaru z KBS:

KBS vysvetľuje, že mala výhrady iba k terminologickým nejasnostiam. „Lebo humanizmus možno chápať nielen ako pozitívne kultúrne hnutie, ale aj ako filozofický smer, ktorý zdôrazňovanie významu človeka spája so zásadným odmietnutím náboženstva. V prípade, že by humanizmus bol interpretovaný takýmto spôsobom, asi neprekvapí, že v predstaviteľoch cirkvi sa vzbudia isté obavy. Veď už za komunizmu si naši veriaci toho humanizmu užili, koľko sa len do nich zmestilo,“ reagoval hovorca konferencie Martin Kramara.

Podľa jeho slov by stačilo, ak by sa formulácia výchova v duchu humanizmu v dokumente nahradila slovným spojením výchova k ľudskosti. „Azda by bol aj vlk sýty, aj ovca celá,“ poznamenal Kramara.

Zapamätajme si túto epizódu z antikatolicizmu. Ateisti sa vzdali humanizmu. Už to je aj právne zakotvené. Humanizmus nie je ateizmus a ateistov môže kľudne aj šľak trafiť 😀 Za šírenie ateizmu je odovzdávanie cien Humanista roka anachronizmom aateistická slávnosť Deň humanistov rovnako.

Napadlo ma – ani neviem prečo – také príslovie. Že keď sa dostane lajno do kredenca, hneď si začne namýšľať, že je lekvár. 😀 Preto je dôležité dodržiavať význam slov, aby sa vám nestalo, že si popletiete ateizmus a humanizmus. To, čo robí partička eštébákov zo Spoločnosti Prometheus, je práve to namýšľanie si, že sú lekvárom 😀

 


Redakcia blogu vKontexte, kde je súčasťou redakcie hovorca KBS Kramara, reagovala na udalosti článkom Nie hocijaký humanizmus, ale integrálny humanizmus


Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme


 

Všetky zdroje sú archivované na DriveKľúčové zdroje sú zálohované v Kabinete záloh tu