Keď Chmelár vysvetľuje Ústavu…

Politológ Eduard Chmelár je ľavicovým extrémistom bratríčkujúcim sa s takými zjavmi, ako je neoboľševik Blaha či extrémisti zo združenia eštébákov Prometheus.

Vo sviatok svätých Cyrila a Metoda, ktorý si tisíce veriacich pripomenuli v Nitre, Chmelár napísal:

Je až neuveriteľné, že Robert Fico sa dokáže v jednej vete odvolávať na preambulu ústavy o cyrilometodskom dedičstve a zároveň poprieť prvý článok tej istej ústavy, ktorý je chrbtovou kosťou nášho moderného štátu. Čo znamená „užšia spolupráca štátu a cirkvi“ v krajine, ktorej základný zákon štátu garantuje svetonázorovú neutralitu a doslovný princíp, že Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo? Keby premiér vyzval cirkvi, aby sa viac angažovali v sociálnych službách, pochopím to a uvítam takúto iniciatívu. Lenže on v celkovom kontexte prejavu vyzval na užšie ideologické prepojenie štátnych orgánov s katolíckou cirkvou. Vo vyspelom európskom štáte akým je napríklad Francúzsko by takéto vyhlásenie pochopili ako vlastizradu. U nás, kde masy dokáže do nepríčetna rozčúliť iba vyradenie Petra Sagana z Tour de France, si túto závažnú výzvu takmer nikto nevšimol.

Čo podvodník Chmelár nevie a cielene zavádza? No nevie, čo to znamená to neviazanie sa na žiadne náboženstvo:

Základné ľudské práva a slobody sú uvedené v druhom oddieli druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky(ďalej len „Ústavy SR”), ktorá rieši aj otázky slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery i práva byť bez náboženského vyznania. Faktickým základom vyhlásenia týchto slobôd ústavou je Listina základných práv a slobôd a zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

V článku 24 ods. 1 Ústavy SR je uvedené: „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.” Tieto štyri kategórie slobôd ústava, ani iné právne predpisy nedefinujú. Analyzovať ich môžme iba z pohľadu rôznych teórií – práva, sociológie, psychológie, etiky, či teológie.

Čeplíková (2006, s. 124) ich charakterizuje nasledovne:

  • Sloboda myslenia sa vzťahuje na duševnú činnosť každého človeka, pokiaľ je jej predmetom myslenie,
  • Sloboda svedomia prezentuje vedomie morálnej zodpovednosti človeka za svoje správanie, vnútorne hodnotenie svojich myšlienok, citov, činov a podobne, v zhode s osvojenými mravnými normami, rovnako aj spokojnosť, či nespokojnosť vzťahujúca sa na dané hodnotenie,
  • Sloboda viery predstavuje možnosť presvedčenia, vnútornej istoty o pravde, správnosti a existencie niečoho,
  • Sloboda náboženského vyznania značí slobodný vzťah jednotlivca k akejkoľvek cirkvi či náboženskej spoločnosti.

Podobne je v článku 24 ods. 1 Ústavy SR v druhej a tretej vete stanovené: „Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania.” Ide teda o možnosť zmeny náboženského vyznania a viery a o ochranu tých, ktorý sa nehlásia k žiadnemu náboženskému učeniu a sú bez vyznania.

Náboženská sloboda sa obvykle člení na dve zložky – sloboda mať svoje vnútorné presvedčenie (forum internum) a sloboda prejaviť toto svoje presvedčenie navonok (forum externum).

Spratek (2008, s.16 – 17) uvádza, že vnútorná sloboda musí byť bezpodmienečne chránená a je zásadne neobmedziteľná, a to i v mimoriadnych prípadoch ako je napríklad vojna. Nič neospravedlňuje zásah do vnútorného presvedčenia človeka.

V podmienkach Slovenskej republiky to potvrdzuje napríklad článok 1 Ústavy SR, kde je stanovené, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. To znamená, že ani Ústava SR, ani žiaden iný právny predpis SR neukladá jej občanom, aby mali určité náboženské vyznanie alebo vieru, alebo aby svoju vieru, či vyznanie zmenili.

Zdroj: http://www.najpravo.sk/clanky/nabozenska-sloboda.html?print=1

Chmelár sa mýli, ak protestuje proti spolupráci štátu a cirkví a odvoláva sa pritom na Ústavu. Jeho protest sa míňa účinku a odhaľuje, ako Chmelár právu nerozumie. Neviazanosť štátu na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo neznamená, že je neprijateľné vyjadrovať sa cirkvám k veciam verejným. Alebo dovolávať sa užšej spolupráce s orgánmi moci. Hranicou viery je ohrozenie človeka na živote a smrti, alebo nútenie k nejakým náboženskýcm rituálom  registráciám.
Zmyslom Chmelárovej demagógie a propagandy je boj s veriacimi. Nejde mu o štát sekulárny, ale priam sekularizovaný. Nezabúdajme, že Chmekár je marxista.

…ani Ústava SR, ani žiaden iný právny predpis SR neukladá jej občanom, aby mali určité náboženské vyznanie alebo vieru, alebo aby svoju vieru, či vyznanie zmenili.

 

Citujem Chmelára:

Vo vyspelom európskom štáte akým je napríklad Francúzsko by takéto vyhlásenie pochopili ako vlastizradu.

Odluka vo Francúzsku dosahuje tragikomické rozmery. Spomeňme si na prejav francúzskeho socialistického prezidenta Hollandeho po teroristickom útoku v Louvri. Kým Hollande teatrálne odmietol vystúpiť s prejavom v Louvri, lebo sa za ním nachádzal veľkorozmerný obraz s náboženskou tematikou a jeho požiadavke o jeho odstránenie pre rozmery umeleckého diela nebolo možné vyhovieť, tak ten istý politik na návšteve aj na SK sypal zo seba výroky Napoleona. Iste, Napoleon je významná postava Francúzska. No JK je významno postavou kresťanstva. Prečo sa nalieha na odstraňovanie akejkoľvek zmienky o JK z verejnosti (ako významnej osoby jednej časti populácie) a súčasne iná skupina si môže beztrestne prejavovať svoje názory aj stotožňovať sa so svojimi idolmi.
Nie je to diskriminačné? Podľa mňa jednoznačne.
Iným príkladom je Veľká Británia. Kráľovná tejto krajiny je súčasne aj najvyšším náboženským predstaviteľom miestnej cirkvi. A nikomu to nevadí a nepovažuje to za prejav rozporujúci zásady sekularizmu.
To, že Chmelár podsúva čitateľovi interpretáciu ústretových krokov voči veriacim ako vlastizradu, je argumentačný klam. Nekriticky čítajúci ctitelia blogov, prejavov a najmä mýtov Chmelára podprahovo vnímajú tieto výrazy a dostávajú sa do ich podvedomia ako vírusy. Rozkladajú v čitateľovi racionálne myslenie.

U nás, kde masy dokáže do nepríčetna rozčúliť iba vyradenie Petra Sagana z Tour de France, si túto závažnú výzvu takmer nikto nevšimol.

Aj tento výrok Chmelára manipuluje s čitateľom. Chmelár skryte navodzuje vlastnú výnimočnosť v absurdnom porovnaní., a že len on jediný si dokáže všimnúť aj čosi iné ako nešportové konanie Sagana. Mesiášsky imidž, ktorý si tento – podľa mňa – paranoidný psychopat – buduje, je zjavný. Na svojich poslucháčov pôsobí ako Goebels na tých svojich. Paralyzuje ich veľkou porciou myšlienok v rýchlom slede za sebou. A tupý ctiteľ Chmelára sa stáva ešte tupším. Klasická masáž klamstvom, vymývanie mozgu.

Chmelárovi teda nejde o zásadu odluky, ale o zneužitie právnej nerozhľadenosti jej občanov zmätených v nejasných formuláciách. Túto nejasnosť zneužíva na vlastnú ideologizáciu systému. Je to predsa Chmelár, kto sa bratríčkuje s neoboľševikom Blahom zo Smeru-SD, s tým komunistickým poskokom, ktorý narieka nad odstraňovaním symbolov komunistickej totalitnej moci. Vari politológ, rektor a viacnásobne skrachovaný politik Chmelár nevie, že komunizmus aj nacizmus sú rovnako zločinné sekulárne systémy?

Opäť sa ukazuje podlý charakter marxistu Chmelára. Pokúsil sa dostať podvodom do parlamentu tým, že predložil hárky s podpismi potrebnými na registráciu jeho strany (SEN), z ktorých fatálna časť bola vymyslená. A teraz nám ide vysvetľovať základné články Ústavy? Nie je to chrbtová kosť našej Ústavy v podobe článku definujúceho slobodu vierovyznania a zákaz šikanovať občanov štátnou mocou pre vierovyznanie. Je to práve Chmelárova chrbtica, ktorá nepodopiera jeho charakter. Naozaj v skutku odporné, ak takýto človek vystupuje v médiách.

Snáď by mohol nahradiť slony a levy v cirkusoch, ktorým vystupovanie pred publikom zákon na ochranu zvierat zakazuje.. Alebo by stačilo pozmeniť vnímanie politických debát s Chmelárom na cirkusovú manéž s neokrochancom v kresle…

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s