Ako sa Juraj Mesík do cyrilo-metodského súkna zamotal

alebo

Aj ateista Mesík sa rozhodol vysvetľovať dejiny a nejde mu to

Juraj Mesík je sexuálny partner ľavicovej extrémistky Oľgy Pietruchovej, ktorej Fico dáva poživeň, aby nezahynula od hladu. A keďže nielen chlebom je človek živý, príležitostne sa venuje intrigám a oplzlému nadávaniu. Nečudujme sa jej. Pietruchová je totiž tiež nositeľkou ceny Humanista roka, ktorú udeľuje združenie eštébákov Spoločnosť Prometheus.

No aj jej sexuálny partner Juraj Mesík, ktorý mimochodom urobil závratnú kariéru pracovníka Svetovej banky a dotiahol to až na príležitostného pisálka na suterénnom Pokeci, sa rozhodol, že začne prednášať DEJINY (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

images

Veď prečo nie? Vyštudoval medicínu, naháňal zabehnuté prašivé suky a následne založil Stranu zelených, cez ktorú sa do politiku snažila dostať jeho manželka tetuška Pietruchová. A spolu s ňou si cestu razili do politiky ľavicoví mesiáši ako Chmelár, Fábryová slečinka.. a ďaľšie extrémistické držky. Nevydarilo sa.

Takže zacitujem dejepisné odhalenie ateistu Juraja Mesíka. Tentokrát na tému Cyril a Metod:

Niežeby byzantskí bratia boli fiktívni a niežeby ich životy neboli zaujímavé. Prakticky celá „cyrilometodovská tradícia“ – nech už je to čokoľvek – je v dejinách Slovenska novotvar objavený pre širšie ľudové masy až v 19. storočí v rámci budovania národnej mytológie. Žiadne „cyrilometodejské tradície“, na ktoré sa odvoláva náš birmovaný komunista, po tisíc rokov vôbec neexistovali.  Prvý kostol bol u nás byzantským bratom zasvätený až v roku 1863 v Selciach pri Banskej Bystrici.

Východ verzus Západ

Konštantín a Metod do Strednej Európy nepriniesli našim predkom ani písmo, ani kresťanstvo. Píšeme latinkou a sme súčasťou západného, nie ortodoxného kresťanstva. Kresťanstvo aj písmo k nám mnoho generácií pred nimi priniesli iro-škótski a franskí misionári zo západu.

Aj prvý nitriansky biskup bol benediktín Wiching a kresťanstvo na Slovensku je pokračovateľom práve jeho, teda západnej verzie viery.

Keď zbavíme Cyrila a Metoda vrstvičky svätosti a národnej mytológie, stoja pred nami zahraniční agenti vyslaní z Byzancie, doboví diplomati a politici, taktizujúci medzi Rímom, Byzanciou a rozhádanou miestnou aristokraciou. Ľudia z mäsa a krvi, ponorení do miestneho intrigovania, politizovania a osobných kariérnych ambícií a snov.

S dnešným Slovenskom a Slovákmi, ale aj s dnešnými Čechmi, Bulharmi, Srbmi či Ukrajincami, mali práve taký vzťah, ako ho máme my s ľuďmi, ktorí budú v strednej Európe okolo roku 3100. Teda prakticky žiadny.

Dovolím si oponovať!
Ak sa v našej krajine zavedie islamské právo (šárija), budete to považovať za prelomovú udalosť v dejinách demokracie? Ano alebo nie?
Šárijou sa totiž konštituuje islam ako politický (svetonázorový, hodnotový) systém, ktorý uzákoňuje vnímanie dobra a zla, ich definovanie. Je to taká obrovská hodnotová zmena ako výmena celého operačného systému. A je nepodstatné, či sú tu už moslimovia.
Misiou vierozvestcov sa už čiastočne pokresťančené slovanské kmene (kresťanstvo prijali mnohí Slovania od kresťanov v pôvodnej vlasti) hlásia k hodnotám vtedajšej vyspelej Európy. Prijímajú ucelený hodnotový systém Európy, ktorým sa doň integrujú. Všetky ďaľšie aplikácie už bežia ma európskom operačnom systéme, sú navzájom kompatibilné.
Za ďaľšie – čítam túto výhradu ako mantru. Vraj priniesli písmo a aj to dnes nepoužívame. Teda žiadny význam. Priateľu, obrovský omyl! OBROVSKÝ!!!
Prijatím písma špeciálne vytvoreného pre obyvateľov územia dnešného Slovenska slovanské kmene na území Veľkej Moravy ukončili obdobie barbarstva. Zvládnutie písma je totiž ten znak, kedy národ prestáva byť barbarským a vstupuje do éry modernej civilizácie. Je to civilizačný skok! Ak máte rodinu a vaše deti prekľučkovali potratovou módou a v zdraví sa narodili, tak až vaše deti sa naučia písať a čítať, budete to považovať za významnú etapu v ich živote? Odpovedzte si na to sám pre seba. A je jedno, či v dospelosti zanevrú na rodný jazyk a budú bľabotať anglicky či arabsky, rusky aleboi fínsky.
Znaková sada cyriliky obsahovala špeciálne znaky pre unikátne slovenské zvuky – dž, dz. Tie znaky boli jedinečné pre územie Veľkej Moravy. A teraz to dôležité. Cyrilika vychádzala priamo zo starogréckej znakovej sady. Teda z písma, ktorým písala vyspelá civilizácia staroveku a z toho písma, ktorého sa dotýkali apoštoli. Latinka sa dáva do protipólu k cyrilike ako niečo z inej dimenzie. No nie je to iná dimenzie. Latinský jazyk a aj znaková sada pochádza od Latinov, kmeňa na Apeninskom polostrove. A Latinovia prijali znakovú sadu od Etruskov a tí od Grékov. Teda latinka má rovnaké korene ako cyrilika, len sa k nám dostala zložitejšou cestou. Obkľukou. Je to ale civilizačne to isté.
Je to akokeby ste prestali písať písaným písmom a pre zaľúbenie akýmsi modernistom začnete písať polotlačeným fontom a budete ziapať okolo seba, že to preto, lebo chcete patriť na západ.
To ste, milý pán historik, mal zdôrazniť, spomenúť. To, čo ste totiž napísali, je hodné povesti eštébačika z Ústavu vedeckého ateizmu.

Ktože nám to priniesol kresťanstvo?

Pán Mesík, ktorý študoval históriu počas hodín anatómie pohlavných orgánov nás presviedča, že slovanské kmene sa dostali do kontaktu s kresťanstvom až príchodom vierozvestcov, misionárov zo západu. Spomína špekuláciu o írsko-škótskych misionároch. Omyl, priateľu. Slovanské kmene prichádzajú do Európy už čiastočne pokresťančené. Uznávajú nedeľu ako deň vzkriesenia, deň voľna a to v celej šírke osídľovania Európy. Veď dodnes, a to dokonca aj komunistickom ZSSR, je nedeľa Voskresenije. Vzkriesenie. Pripomienka najdôležitejšieho okamihu kresťanstva. Kde to tí pohanskí Slovania asi vzali? No predsa v pôvodnej pravlasti. Kresťanstvo na naše územie dorazilo ešte pred príchodom samotných Slovanov. Priniesli ho so sebou rímski legionári. V archeologickom múzeu v Bratislave (alebo Nitre?) by sa mala nachádzať hlinená olejová lampa s kresťanskými znakmi. Okrem toho cez naše územie prechádzala obchodná cesta od Benátok až k Baltickému moru. A obchodníci boli tí, čo okrem tovaru prinášajú ak myšlienky, filozofie, svetonázory a náboženstvá. Ten prelom priniesla až misia Cyrila a Metoda. Spolu s ich misiou totiž krajina prijíma kresťanstvo ako “štátne” náboženstvo. Je prijaté na najvyššej úrovni a šírené podporou vladárov tej doby.

Mesík namieta, že misia Cyrila a Metoda nemala žiadny zmysel, lebo po vyhnaní ich žiakov naši predkovia prijali výlučne obrad v latinskom ríte. Nie je to pravda. Ten význam spočíva v tom, že staroslovienčina zostala bohoslužobným jazykom naďalej a že pretvala tradícia predčítavania biblických textov v zrozumiteľnom jazyku. V latinskom jazyku sa viedla už len boholsužba obety. No veriaci už mohli spoznávať posvätné texty v jazyku im zrozumiteľom. Že to Mesík nespomína? Ale prečo by mal? Veď on je propagandista a nesleduje cieľ historickej pravdy, ale má za cieľ  šíriť nenávisť k vlastným predkom. Ty, čitateľ, Ty sa necháš oklamať?

Mesík ďalej namieta, že:

S dnešným Slovenskom a Slovákmi, ale aj s dnešnými Čechmi, Bulharmi, Srbmi či Ukrajincami, mali práve taký vzťah, ako ho máme my s ľuďmi, ktorí budú v strednej Európe okolo roku 3100. Teda prakticky žiadny.

Mesíkovi zjavne robí problém vnímať historické udalosti v kontexte a vnímať ich presah do nasledujúcich storočí. Rozhodnutie vtedajších vládcov malo a má dosah aj na naše životy rovnako, ako sa vaša matka rozhodla nenechať vás potratiť. Vaši potomkovia si tiež nebudú pamätať vašu matku v roku 3100, napriek tomu to bolo jej rozhodnutie, vďaka ktorému žijete vy aj v budúcnosti konkrétni ľudia s konkrétnymi génmi a historickým rodokmeňom. I keď nepochybujem, že Vaša manželka, pán Mesík, teda pani Pietruchová, Vás bude presviedčať, že Vaším potratením by sa nič nestalo, Váš život by sa prerušil a tradá, ak by bolo na Slovensku lepšie, zase by ste v ňom pokračovali… Sú rozhodnutia, ktoré sú ohnivkami časovej reťaze naprieč dejinami. Misia Cyrila a Metoda je súčasťou príbehu Slovanov.

Ako je to s výčitkou o spätnom uctievaní Cyrila a Metoda v našej vlasti?

V časoch uhorského kráľovstva boli jeho obyvatelia identifikovaní s týmto kráľovstvom. Boli identifikovaní s regiónom. Až kdesi potom si uvedmovali jazykovú spolupatričnosť s inými slovanskými kmeňmi. Kresťanstvo v Uhorsku je spájané s kráľom Štefanom a ten sa veru tešil veľkej úcte. Až obdobie národného obrodenia viedlo k spoznávaniu vlastných dejín. Významným spolkom šíriacim slovenský jazyk, kultúru, spisbu a tlač v slovenskom jazyku bol Spolok svätého Vojtecha. Pôvodne sa mal volať Spolkom Cyrila a Metoda, no maďarizačný tlak zapríčinil zmenu jeho názvu. Cyril a Metod sa stávajú v 19. storočí pre maďarských nacionalistov červeným súknom, v ktorom videli ohrozenie vlastných národných záujmov rovnako, ako týchto svätcov vnímajú liberáli. Ide o osobnosti, okolo ktorých sa vytvára národné povedomie. Liberáli si uvedomujú, aké dôležité je zničiť túto identitu pre pretlačenie vlastných ideológií. Znevažujú osobnosti, aby zničili toto historické puto. bagatelizujú význam misionárov, aby celé dedičstvo misie, morálne koncepty, mohli zavrhnúť a nahradiť ho kultúrou smrti. Robili to nacisti, robili to fašisti, robili to komunisti a robí to aj Mesík so svojou manželkou Pietruchovou. Motivovaní nenávisťou k hodnotovým ideálom iných.

Cyrilo-metodské tradície dráždia ako červené súkno nejedného ateistu, marxistu, ľavičiara. Napríklad Erich Mistrík dostal za nenávistné ťaženie proti eurominci zobrazujúcej Cyrila a Metoda ako svätcov cenu Humanista roka, ktorú udeľuje spolok eštébákov – Spoločnosť Prometheus. Všimate si, že Mesíkovi ani tak nevadia komunistické osobnosti a krvavé dejiny ateizmu, ako mu vadí Cyril a Metod. Veď aj jeho manželka Oľga Pietruchová cenu od eštébákov a komunistických pohrobkov prijala a nikdy sa jej nevzdala. Ani ich priateľ zo Strany zelených Chmelár sa nedá zahanbiť kopaním do Cyrila a Metoda. Kým Mesík nadáva na Fica za jeho účasť na Cyrilo-metodských slávnostiach v Nitre, jeho manželka pracuje pre toho istého Fica v akomsi Výbore pre rodovú rovnosť. A Ficove eurká im nesmrdia.

Na záver si nechám ešte jeden Mesíkov osobný útok na Fica. Mesík píše:

Ficov „cyrilo-metodský“ útok na Kisku môže byť len využitie ďalšej príležitosti na útok proti nezávislému prezidentovi, ale môže to byť aj výrazom hlbšieho chaosu v duši súčasného premiéra. Človek od malička rozorvaný medzi birmovkou a komunistickou stranou, medzi obrazmi ukrižovaného Ježiša Krista a masového vraha Lenina, sa možno potrebuje úpenlivo túliť k nejakému mýtu. Ten oficiálny, požehnaný mečiarovsko-slotovskou ústavou, je mýtus o Cyrilovi a Metodovi.

Ficov útok na Kisku bol hanebný a rovnakej hanebnosti sa dopustil aj priateľ rodiny Mesík-Pietruchovej, Eduard Chmelár. Viac som o tom písal v článku Ako novorodeniatko Martinko Kiska z premiéra a Chmelára idiotov urobilo.
Mesíkovi musím pripomenúť, že aj jeho manželka prešla náboženskými obradmi, minimálne krstom. Je teda logické a správne rovnakým primitívnym štýlom sa vyjadrovať o tejto žene ako o …človeku od malička rozorvanom medzi krstom a komunistickou stranou, medzi obrazmi ukrižovaného Ježiša Krista a masového vraha Lenina, sa možno potrebuje úpenlivo túliť k nejakému mýtu. K nejakej zástupnej ideológii, ktorou si bude ospravedlňovať nenávisť. A tak sa vrhla na feminizmus a honí sa ňom svoje stárnuce a priberajúce ego..?
U premiéra Fica kladne hodnotím to, že sa priznal k tomu, že je socialista, priznal sa aj k tomu, čo dnes taja mnohí liberáli, že vzišli z kresťanského prostredia a s kresťanmi dokáže viesť slušný rozhovor a mať korektné vzťahy. To Vaša manželka čo by kráľovná demagógie a ani Vy osobne, pán Mesík, nedokážete. Pre vás oboch sa špinavé intrigy tak prirodzené ako dýchať.

Česť práci, súdruhovia! 🙂

Autor nie je voličom strany Smer-SD a ani ĽSNS.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s