Môže byť ateista krstným rodičom?

Na facebooku Eduarda Chmelára som našiel zaujímavú a rozkošnú fotku súčasne. Je na nej docent Chmelár s akýmsi dieťaťkom. Vydarená fotka. Je vidieť, že si títo dobre rozumia. Veď pozrite:

Krstný otec Chmelár01

No ano. 🙂 Dieťa muselo ísť preč. Nezaťahujme do našich prekáračiek deti. Nemôžu za hriechy svojich otcov. Dieťa marxistu je rovnako rozkošné a nevinné ako dieťa nacistu.
Chmelár sa priznáva, že je to jeho krstniatko. Z toho vypláva, že Chmelár je krstným rodičom. Či skutočným alebo len gýčovým, to je na svedomí evanjelického kňaza a Chmelára osobne.

Na jednej strane to vysvetľuje, prečo Chmelár v poslednom čase mal toľko kladných a úctivých výrokov o Ježišovi, no tiež to vysvetľuje jeho nenávisť (ako lutherána) ku Katolíckej cirkvi. No o inom som chcel.

Aj v evanjelickej cirkvi je krst prvou sviatosťou a priznaním k Bohu. Zacitujem zo stránky ECAV:

Pôsobí teda odpustenie hriechov, oslobodenie od večnej smrti, dáva radosť všetkým, ktorí veria tomu, čo hovorí Písmo Sväté.
Voda symbolizuje kúpeľ znovuzrodenia v spojitosti s Božím slovom a vierou. Prenesene sa ním topí starý Adam (hriešny človek).  Každý deň má z nás povstať nový človek, ktorý túži žiť pred Bohom v spravodlivosti a čistote.
„Krstom sme teda spolu s Ním  boli pochovaní v smrti, aby tak, ako bol  Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novom živote“  (Rim 6, 4)
Z tradície vyplýva, že krstíme aj malé deti, ktoré svoju vieru ešte nemôžu vyznať, za nich sľubujú vieru krstní rodičia. Dôvod – dávame dôraz na konanie Boha a nie na rozhodnutie človeka.

Pri krste sa vyžadujú krstní rodičia, z ktorých aspoň jeden je konfirmovaný evanjelik.  Môžu byť aj viacerí.  Krstný rodič preberá na seba obrovskú zodpovednosť, pretože pri krste sľubuje, že vyvinie maximálne úsilie, aby jeho krstné dieťa verilo v Ježiša Krista a verejne svoju vieru vyznalo pri konfirmácii.

Eduard Chmelár je antikatolík a tvrdý ateista. Tu je zjavný hodnotový rozpor. Ak bol Chmelár na krste ako ateista, tak buď nebol úprimný ku kňazovi, novorodencovi, jeho rodičom. Buď verí v Boha alebo neverí a ak neverí, ako môže na seba vziať bremeno kresťanskej výchovy? Dal sľub, ktorý nedodrží? Diabolský a nečestný úmysel pri krste. Alebo Chmelár nie je až taký ateista a je hladajúcim človekom ako my všetci ostatní.

Pri krste sa vyznávajú tieto veci (opäť citujem z brány ECAV):

Všetci prítomní vyznávajú Vieru všeobecnú kresťanskú a odpovedajú na otázky:

Žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené v meno Trojjediného Boha?
Odmietate v mene tohto dieťaťa neveru, hriech a všetky diabolské skutky?
Vyznanie Všeobecnej viery kresťanskej
Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere?

ECAV neuznáva sociálne konštrukty ako LGBT, rodovú rovnosť, zmenu pohlavia. Chmelár s tým problém doteraz nemal. Ak sa Chmelár zaviazal ako krstný otec ku kresťanskej výchove svojho krstniatka, bude musieť prijať morálne a cirkevné prikázania ECAV. Buď klamal a sľuby vyslovoval s úmyslom ich nesplniť, alebo urobí premenu márnotratného syna a stane sa kresťanom. Výrečnosť Chmelára, rozhľad a postavenie na stranu pravdy by bolo obrovským prínosom pre slovenské kresťanstvo. Ktovie, možno aj gule nájde a nebude utekať pred oponentmi 🙂

 

Reklamy

15 thoughts on “Môže byť ateista krstným rodičom?

   • Ateizmus je individuálny postoj a ateista nemusí nikomu nič dokazovať, nikoho presviedčať. A v tomto prípade zrejme nešlo o jeho dieťa. Preukázal toleranciu k inak zmýšľajúcim. Podobne konám aj ja. Vyjadrím svoj nesúhlas, ale akceptujem aj iné postoje ľudí ak je to v záujme dobrej, či neutrálnej veci – nikomu to neublíži.

    Like

   • Nemusí. Ale Vy tvrdíte, že on takto dosvedčil svoj individuálny ateizmus. Je nepodstatné, či to bol jeho synovec. Krstom sa toto dieťa stalo jeho krstným synom. Jednoducho si ho adoptoval a musí niesť povinnosť náboženskej výchovy, ktorá z takého úkonu vyplýva.

    V “Otvorenom liste rodičom”, ktorý militantní sekulárni humanisti zverejnili na stránkach brány Ateisti.sk v októbri 2010, píšete:

    Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá bola prijatá Valným zhromaždením OSN dňa 10.12.1948 v článku 20 sa hovorí: “Nikoho nemožno nútiť, aby bol členom nejakého združenia“.
    Ale čo robia mnohí rodičia? Len čo sa dieťatko narodí idú ho do kostola pokrstiť. Vnútili mu týmto aktom, svojmu bezbrannému potomkovi, byť kresťanom, členom kresťanského spoločenstva. Mnohokrát si ani neuvedomujú, že tým obmedzili slobodu jeho rozhodovania, slobodu jeho duchovnej orientácie, že boli k nemu netolerantní, že takýmto, históriou vyskúšaným postupom si katolícka cirkev zabezpečuje svoj dorast, dostatok veriacich, svoju opodstatnenosť, spoločenský, ekonomický a politický vplyv na celú spoločnosť.
    Uvedomujete si, že svoje dieťa vystavujete neracionálnemu prístupu k životu, jeho základným atribútom, keď je Vaše dieťa v rámci náboženskej výchovy orientované na oslavu hypotetického Boha a na nereálny posmrtný život? Vtláča sa mu do vedomia, v čase jeho najväčšej vnímavosti, pocit akejsi viny a sľubuje sa mu akési spasenie. Žiada sa od neho aby verilo cirkevným dogmám, biblickým legendám a kňazským výmyslom.. Považovalo ľudské výmysly a klamstvá za božie pravdy, ľudskú lásku za hriech, smrť za život večný, pompéznosť cirkevnej hierarchie za skromnosť, okrádanie veriacich pri rôznych príležitostiach za obetu Bohu.

    Takže ak sekulárny humanista dá pokrstiť svoje dieťa, je to dôkaz ateizmu a ak tak urobia kresťanskí rodičia, je to porušením základného ľudského práva dieťaťa?

    Jedným zo základných dôvodov na nedôveru je protiečivosť. Váš sekulárny humanizmus je protirečivý. Už jasnejšie sa to snáď ani nedá dokázať.
    Navrhujem, aby ste sekulárnemu humanistovi napísali otvorený dopis a vyzvali ho, aby svoje krstniatko dal odkrstiť… Ateisti riadiaci sa zdravým rozumom (takzvaným) už majú aj takéto rituály…. 😀

    Like

   • Zas typická demagógia. O Chmelárovom ateizme som nič nepísal, len o jeho tolerancii a humanizme. A ten list by si mali prečítať všetci nastávajúci rodičia. Ďakujem za jeho čiastočnú propagáciu aj na týchto stránkach.
    A čo sa týka krstu, ja by som si to vo svojom živote ani nevšimol, keby nebolo sadistického kňaza na RKC ľudovej škole, ktorý nás učil láske k imaginárnemu bohu a legendárnemu Kristovi trstenicou. Veľmi mi to pomohlo na ceste k racionálnemu ateizmu.

    Like

   • Veď humanizmus a ateizmus je to isté? Alebo už zase nie? Kto sa má vo vás vyznať…
    A ateizmus je racionálny? Veriť v to, že svet vznikol odrazu, náhodou a bez príčiny z ničoho je racionálne? 😀 Mne sa to zdá ako veľmi bláznivá viera. 😀

    Like

 1. Nábožensky veriaci aj ateista, môže, ale nemusí byť humanista. Princip kauzality hovorí, že všetko má prirodzenú príčinu, no nie všetky príčiny sú nám známe. O niektorých príčinách sa môžeme len domnievať, ale ak niekto, na základe určitej domnienky začne konať, môže to byť nerozumné ba až nebezpečné.

  Like

  • Navrhujem spojiť naše schopnosti a vytvoriť racionálny pohľad na náboženstvá, náboženské učenia v súlade so zdravým sedliackym rozumom a životnými skúsenosťami. Stačí ak sa spočiatku zamyslíme, či svojou náboženskou orientáciou, ateistickou orientáciou sa dá niečo reálne zmeniť.

   Like

   • Ateizmus aj náboýenstvá sú len východzie body. Treba mať na pamäti cieľ, víziu. Nemá zmysel prešľapovať na mieste a vytešovať sa z toho, odkiaľ kráčame a nevidieť smer cesty.

    Like

   • Cieľom by mohlo byť zistenie, aká je skutočnosť, realita. Alebo máš a mysli iný cieľ?

    Like

   • Idete na to veľmi dobre. Na jednej strane mať za cieľ porozumieť svetu okolo nás a na druhej strane plne rešpektovať svetonázorové východiská každého jednotlivca.
    Chmelár v akejsi prednáške jasne prehlásil, že by si sekulárni humanisti mali brať príklad od Cirkvi a nájsť zmysel svojej existencie. Veď ani Cirkev nerieši ateistov. Tí sú pre kresťanov len okrajovou záležitosťou. Ateisti ale na veciach náboženských postavili svoju existenciu.
    Keď to už nechcete prijať odo mňa, zamyslite sa nad tým preto, že vám to radí ateista Chmelár.

    Like

   • Takže sa môžeme dohodnúť na tom, že ak by nejestvovali podvodnícke, nepravdivé náboženské učenia, ateisti by neexistovali. A čo sa týka zmyslu života živých tvorov, ten je pre všetkých rovnaký – šťastne a správne prežiť život.

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s