Aj ekológovia žiadajú ateistov, aby nestavali v prírode pyramídky

Novodobé hlúpe náboženstvo neveriacich turistov stavať kameňáčov, čo sú kamenné kôpky, nie je len nevinnou kratochvíľou, ale aj škodlivé pre prírodu a môže byť mimoriadne nebezpečné.

Ekológovia poukazujú na viaceré nebezpečné situácie. Napríklad vyberanie kamienkov a skál z korýt potokov môže ohrozovať živočíšne druhy prebývajúce a rozmnožujúce sa vo vodnom prostredí:

“Na prvý pohľad to vyzerá ako zhluky kamienkov prilepené na kameň, alebo ako vetvičky, ale sú to všetko larvy. Keď napríklad kameň odnesieme z vody, tak ten živočích už z neho neutečie, naspäť do vody sa nedostane a uschne,” povedal hydrobiológ Bednařík zo Správy krkonošského parku pre Netky.

Funguje tu aj efekt stáda, kedy k osamotenej kôpke postupne pribudnú stovky ďaľších. Prečo to ateisti robia, nevedno.

Obzvlášť nebezpečné je rozoberanie skalnatej pôdy na hrebeňoch, ktorá sa tvorila tisíce rokov. Tým sa podporuje rozvetrávanie a rozpadávanie skál. Uvoľnené kamienky môžu so sebou strhnúť ďaľšie a spustiť tak kamennú lavínu ohrozujúcu ľudí nachádzajúcich sa práve v smere pádu kamennej lavíny.

Teologické texty o sekularizme a ateistickom humanizme

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2009-3/Potreba-sekularizacie-a-odmietnutie-sekularizmu-v-dnesnej-postmodernej-spolocnosti.html

Ateizmu predchádzal v 19. storočí antiklerikalizmus.11 Katechizmus Katolíckej Cirkvi12 uvádza medzi ateizmus ajpraktický materializmus, ktorý ohraničuje potreby človeka len na čas a priestor.13

11 Behom priemyselnej revolúcie 19. storočia sa cirkvi až príliš často javili pre robotníkov ako spojenci skostnateného poriadku a privilegovaných tried, a takto ignorujúce alebo dokonca potláčajúce ich volanie po väčšej spravodlivosti. Svet intelektuálov videl súčasne v cirkvách reakčné sily, ktoré sa postavili proti právam slobodného človeka, potlačovali nepríjemné pravdy alebo sa im uzatvárali a svojou morálnou náukou ukladali ľuďom zbytočné bremená. Toto pripúšťa aj Gaudium et spes, čl. 19, PESCHKE, c.d., s. 47.
12 § 2124.
13 Tento praktický ateizmus, ktorý presýtenosťou pozemskými hodnotami nenecháva priestor pre Boha, postihuje aj mnoho veriacich. Stavia niektoré hodnoty nad Boha (praktický materializmus – zbožštenie pozemských vecí, ako majetku, sexu, športu, moci a umenia). Ateizmus môže byť ale aj výkrikom protestu voči zlu vo svete. Militantný dogmatický ateizmus, ako stalinsko-leninský komunizmus, je skôr antiteizmom a bojom proti Bohu (Boh neexistuje, lebo nesmie existovať); Božské ctnosti, s. 23.

 

Ateistický humanizmus14 sa zase omylom domnieva, že človek je si sám sebe cieľom, jediným tvorcom a správcom svojich dejín.15 Ide o nesprávne chápanie ľudskej slobody a odmietnutie závislosti na Bohu (táto však nie je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, ktorá má svoj základ a zavŕšenie v Bohu).16 Peter Hahne ho nazýva ateistický fundamentalizmus: „Ak Boh musí ustúpiť a človek sa stavia na prvé miesto, následkom budú extrémizmus a fanatizmus.“17

14 Humanitný a existencialistický ateizmus vyvyšuje človeka viac, ako popiera Boha (Gaudium et spes, čl. 19). Oproti antike a stredoveku, orientovanom teocentricky. Neskôr sa Archimedov bod presunul do človeka. Pomáha tomu aj technický pokrok. Radikálna forma ateizmu je marxizmus. Existenciálny ateizmus (J. P. Sartre) popiera Boha v mene ľudskej slobody. Ateizmus môže byť aj reakcia na falošnú predstavu o Bohu (deizmus); Božské ctnosti, s. 23.
15 Gaudium et spes, čl. 20.
16 Tamtiež, čl. 21; poz. Katechizmus Katolíckej Cirkvi, § 2126.
17 Slávny televízny moderátor a evanjelický teológ Peter Hahne z Berlína na turíčny pondelok 2008 pri tradičnej lesnej pobožnosti v Stützengrün v Krušných horách, http://www.kath.net/detail.php?id=19814

 

Iný ateizmus zase očakáva oslobodenie človeka od ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorému náboženstvo prekáža, lebo vzbudzuje nádej v klamlivý budúci život a odvracia človeka od budovania pozemskej spoločnosti.

Odmietanie alebo popieranie Boha ateizmom je hriechom proti nábožnosti (Rim 1,18).18 Úmysel a okolnosti ho však môžu umenšiť (teda aj vina veriacich).

Sloboda a ničenie sôch

V poslednej dobe zaznievajú kritické ohlasy na pôsobenie výtržníkov Kalmusa a Lorenza, ktorí poškodzujú pomníky a pamätníky z ideologických a politických motívov. Pod zástierkou umenia. Politické krytie im robí SaS.

Ponúkam tri pohľady na postoj k sochám s politickými súvislosťami. Prvý si môžete prečítať na Postoji a týka sa práve antikomunizmu žida Kalmusa a jeho priateľa Lorenza:

Pocit trápnosti s Lorenzom a Kalmusom

Druhý sa týka práve prebiehajúcej vlny ničenia sôch v USA. Keďže sa mi nepodarilo získať odkaz, použijem celý text:

Lukáš Obšitník

„Mnohí z tých, ktorí dnes rúcajú sochy, búrajú Ameriku,“ povedal emeritný harvardský profesor a prominentný newyorský právnik Alan Dershowitz pre Fox News. Reagoval tým na početné poškodzovanie sôch vojakov konfederačnej armády, ku ktorému dochádza v posledných týždňoch v mnohých štátoch USA.

„Antifa je radikálna, antiamerická, anti-voľnotrhová, komunistická, socialistická, krajne ľavicová organizácia, ktorá sa snaží zrušiť slobodu prejavu na univerzitách. (…) Používajú násilie. Len preto, že odporujú fašizmu a niektorým takýmto sochám, to z nich ešte nemôže robiť liberálnych hrdinov.“

„Je tu, samozrejme, nebezpečenstvo, že to zájde príliš ďaleko. Hrozí, že sa prikročí k odstraňovaniu sôch Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona a ďalších otcov zakladateľov, ktorí sami vlastnili otrokov.“

„Som liberál a podľa mňa je povinnosťou liberálov protestovať proti krajne ľavicovým radikálom práve tak, ako je povinnosťou konzervatívcov protestovať proti extrémizmu krajnej pravice.“

V posledných týždňoch dochádza v USA k poškodzovaniu nielen sôch konfederačných vojakov, ale napr. aj monumentu Krištofa Kolumba, ktorého vandali vykreslili ako „symbol invázie európskeho kapitalizmu na západnú pologuľu“, zodpovedného za „storočia vĺn terorizmu, vrážd, genocídy, znásilňovania, otroctva a kapitalistického vykorisťovania Ameriky“.

Poškodené boli dokonca aj sochy Abrahama Lincolna či španielskeho katolíckeho misionára Junipera Serru, ktorého pápež František v roku 2015 vyhlásil za svätého. V Houstone polícia odvrátila útok na sochu konfederačného vojaka, ktorú chcel 25-ročný muž vyhodiť do vzduchu výbušninami.

A do tretice Eduard Chmelár odpovedá na otázku ohľadom zničenia sochy Márie Terézie v Bratislave:

Už som o tom hovoril a písal veľakrát na iných miestach. Po prvé, sochu neroztrieskali svojvoľne žiadni “českí legionári”. Bola zničená na základe zákona Národného zhromaždenia z roku 1921 spolu s ostatnými propagandistickými pomníkmi postavenými na podporu veľkomaďarskej idey pri výročí “tisícročného zaujatia vlasti” (napríklad arpádovské pomníky na Devíne alebo na Zobore). Nebola to teda len taká historická socha. Ak chcem mať Bratislava opäť sochu Márie Terézie a uctiť si tak jej význam pre našu krajinu, mala by to byť socha nová. Jednak preto, aby zdôrazňovala prepojenie so Slovenskom (teda namiesto dvoch maďarských honvédov by mala mať po bokoch slovenských radcov Adama Františka Kollára a poľného maršala Andreja Hadika) a jednak preto, že každý kunsthistorik vám povie, že akýkoľvek originál má väčšiu historickú a kultúrnu hodnotu ako tá najlepšia kópia · 24 august, 23:32
Som odporcom ničenia sôch. O ich osude môžu rozhodovať len ľudia, ktorých sa miestom ich výskyt dotýka – obyvatelia konkrétnych ulíc. Zaiste sú verejne významné miesta, kde má právo rozhodnúť štát. A zaiste je všeobecná dohoda o slušnosti a vkuse, kde do hry vstupujú aj zákony. Nevhodné sochy sa dajú prekryť. No nebúrajme ich. Choďme aj k politicky nevhodným dielam a napĺňajme ich postavenie výkladom, poučením. Netreba búrať sochu antikomunistu Ďurčanského. Postačí sa pri nej zastaviť a predniesť návštevníkom vysvetľujúci komentár. Viem si predstaviť aj zákonnú povinnosť umiestnenia rôznych politických vysvetľujúcich tabúľ. Extrémna ľavica aj extrémna pravica pracuje s totalitou, so sterilitou názorov. Ako antikomunista som bol proti zničeniu súsošia Klementa Gottwalda v Bratislave. Viac prospechu by sa dosiahlo, ak by pri tom súsoší bola tabuľa vysvetľujúce dejinné súvislosti, jeho chyby i to, prečo ho ľudia obdivovali a iní nenávideli. Výsledkom kultúrnej revolúcie či svetského obrazoborectva bude len vlastná hanba z netolerancie a nekultúrnosti.
Príkladom kultúrnej zvrátenosti je aj snaha českých ateistov združených v OSACR zabrániť znovupostaveniu historického mariánskeho stĺpu v Prahe. A prekvapuje niekoho, že ide opäť o ľavičiarov?

Prečo sa “Kišška” bojí vlastného potratu?

Jana Kiššová je liberálka a poslankyňa za SaS.

Nedávno jej dal priestor aj portál Humanisti.sk, hodnotovo spájaný s ľavicovým ateizmom s koreňmi v minulom režime a ŠTB. Paradox číslo jedna: Pravicová liberálka si užíva mediálneho priestoru na bráne, ktorá glorifikuje komunistický režim a robí mediálne krytie bande eštébákov zo Spoločnosti Prometheus.

Článok pani Kiššovej má nadpis “Bezdetná žena je definíciou zbytočnosti. Vážne?” a je reakciou na udalosti v USA, kedy sa vo Virgínii rozhodli odstrániť sochy ich významných dejateľov – z ideologických dôvodov. Do vypätej situácie prišla tragická udalosť, kedy dvadsať ročný chlapec úmyselne narazil do davu ľavicových protestujúcich a usmrtil akúsi bezdetnú dámu. Z nášho pohľadu smutná udalosť, ktorých sa dejú denne desiatky.

Americký bulvár to okomentoval spôsobom, ktorý je hodný úrovne Charlie Hebdo:

„Napriek predstieranému hnevu zo strany médií je väčšina ľudí rada, že je mŕtva, pretože bola definíciou zbytočnosti. 32-ročná žena bez detí je záťažou pre spoločnosť a nemá žiadnu hodnotu.“

Janka Kiššová si na tejto hlúpej vete rozhodla preleštiť svoje poslanecké ego. Celkom správne zaujala postoj odsudzujúci znevažovanie ľudskej dôstojnosti bezdetnej dámy. Potiaľto by bolo všetko v poriadku. Keby…

V roku 2015 napísala pre Parlamentné listy článok s názvom “Kiššová (SaS): Za umelé oplodnenie väzenie“, v ktorom sa sériou argumentačných klamov, priamych lží a demagógie usiluje o démonizovanie poslancov, ktorí navrhli zákon na ochranu života počatých detí.

Kým na jednej strane bezdetná pani Kiššová hystericky bráni svoje právo na život a dôstojnosť popierajúc svoju možnú zbytočnosť, na strane druhej nemá problém tvrdiť, zaiste inými slovami, že nechcené alebo neplánované deti sú definíciou zbytočnosti.

Pani Kiššová tvrdí, že potraty sú zlé, no zakázať ich nechce:

Interrupcie nepovažujem za šťastné riešenie. No ostro protestujem proti ich zákazu.

Fajn. Zabíjať bezdetné ženy ako zbytočné a zaťažujúce spoločnosť je síce zlé, ale ich vraždy by mali byť povolené a legálne, zákonné.

Výborne. Takže zavraždiť Janku Kiššovú nepovažujem za šťastné riešenie. Ale ostro protestujem proti zákazu ju zavraždiť.
(Použil som ironicky upavené protirečivé výroky poslankyne SaS).

A ak ešte niekto nepochopil absurdnosť výroku milej a hlúpej poslankyne za SaS, napíšem to inak:

Boj proti fašizmu je síce správny, ale ostro protestujem proti zákazu zabíjania miliónov židov na celom svete.

Janka Kiššová nepochopila, že život človeka začína počatím. Čo robila na hodinách sexuálnej výchovy, keď to nevie?

A že sekulárny humanizmus nie je protirečivý?

Pozrime sa aj na ďaľšie hlúpe výroky tejto Vasilisy Premúdrej:

Zaráža ma, že pánbožkárom neprekáža, ak moderná medicína zachraňuje zdravie a život, ale chcú kriminalizovať, ak moderná medicína pomôže jeho vzniku. Prekážajú im interrupcie, ale bránia sa vzdelávaniu a osvete v sexuálnej výchove, aby predchádzalo neželaným tehotenstvám. Chcú potraty zakázať, ale bojujú proti antikoncepcii a plánovanému rodičovstvu. Nevidím v tom štipku logiky, racionality, a prepáčte, ani ľudskosti.

Milí pánbožkári, kľudne si užívajte sex AŽ po svadbe a LEN s cieľom splodiť dieťa. Nepodstupujte interrupcie za žiadnych okolností a ak vám nebude dopriata možnosť splodiť dieťa prirodzenou cestou, kľudne ho nemajte. Prežite svoj život bez detí, hoci medicína by vám mohla pomôcť. Nikto nemá mať právo vám v týchto brániť alebo vás k niečomu nútiť. Ale nevnucujte, nenúťte a nezakazujte to ostatným. Viac kresťanskej tolerancie môže každému len prospieť.

V nemom úžase som si tieto riadky prečítal niekoľkokrát za sebou a premýšľam, o čo je – podľa pani Kiššovej – hodnotnejší život stárnucej liberálnej fľandry od veriaceho dievčaťa.

Vážená pani Kiššová! Pánbožkári nie sú proti sexuálnej výchove, ale sú za výchovu k rodičovstvu. A keby vám váš liberálny kurací mozoček pracoval aspoň v obmedzenom režime, vedeli by ste, že sexuálna výchova je aj dnes na školách. Vy že ste opustili dobre platenú a zaujímavú prácu len preto, aby ste boli prospešná tejto krajine? A čím ste prospešná? Tým, že podnecujete nenávisť? Prečo klamete? To chcete podporovať bezdetné páry antikoncepciou? A či nie je proti prírode, ak v čase najlepších biologických podmienok ženy na materstvo tieto sa venujú kariére a po období plodnosti sa rozhodnú pre materstvo? Kresťania bránia osvete pred nechcenými tehotenstvami? Vari výchova k vernosti a usporiadaným partnerským vzťahom nie je tou najlepšou osvetou? Že Cirkev je proti plánovanému rodičovstvu? Ale ja tu čítam čosi iné. Napríklad v článku Prirodzené plánovanie života na bráne Fórum života. Alebo článok Prirodzené metódy sú dobré a spoľahlivé. Tvrdíte, pani Kiššová, že nevidíte štipku logiky, ľudskosti a racionality v poukazovaní na abortívnosť hormonálnej antikoncepcie. Možno by ste mali antikoncepciu vymeniť za lepšie okuliare.

Kresťanská tolerancia zahŕňa aj právo počatého dieťa. Nemáte prirozdené právo nákladiakom naraziť do maternice a zabiť ho len z Vášho ideologického presvedčenia. Len preto, že počaté dieťa je pre Vás definíciou zbytočnosti.

Môže byť ateizmus dogmatický?

Nedávno som čítal článok pobúrného mienkotvorného ateistu o tom, že ateizmus nemôže byť dogmatický, lebo je to názor zdravého rozumu a dogma sa týka len náboženstva. Ten článok už nemôžem nájsť a tak nebudem sa naň odvolávať.

Môže byť ateizmus dogmatický? Ano, môže. A vysvetlím vám, že prečo.

Začnime vysvetlením pojmu slova dogma. Môžeme ho vysvetliť ako v širšom, tak aj v užšom význame slova.

Dogma je v širšom zmysle nespochybniteľný autoritatívny názor, výpoveď či zásada. V užšom zmysle je to záväzná, normatívna výpoveď v oblasti viery. Dogmy sú najčastejšie cirkevné alebo všeobecne náboženské. (Wiki)

A keďže ateisti pod slovom dogma rozumia predovšetkým dogmy spájajúce sa s Cirkvou, uvediem aj zmienky o dogme v Katechizme.
Slovo dogma ako kľúčový výraz v Katechizme nie je. Je tam upresnený výraz “dogmy viery”. Píše sa o nich v rôznych odsekoch. Tak zacitujem tieto:

88 Učiteľský úrad Cirkvi naplno používa autoritu,(888-892) ktorú dostal od Krista, keď definuje dogmy, čiže keď spôsobom,(2032-2040) ktorý zaväzuje kresťanský ľud k neodvolateľnému súhlasu viery, predkladá pravdy obsiahnuté v Božom zjavení alebo keď definitívnym spôsobom predkladá pravdy, ktoré s nimi nevyhnutne súvisia.

89 Medzi naším duchovným životom a dogmami(2625) jestvuje organická spojitosť. Dogmy sú svetlá na ceste našej viery. Osvetľujú túto cestu a robia ju bezpečnou. A naopak, ak je náš život správny, náš rozum a naše srdce budú otvorené na prijímanie svetla dogiem viery.

90 V celku Zjavenia Kristovho tajomstva možno nájsť vzájomné spojitosti a súvislosti medzi dogmami. (114, 158) Treba pripomenúť, že „jestvuje poriadok čiže ,hierarchia‘ právd katolíckeho učenia,(234) lebo ich súvis so základom kresťanskej viery je rozličný“.

Ako je zjavné, cieľom dogiem je zabrániť vieroučnému zmätku a navodiť a udržiavať poriadok v náboženskej viere.

Wikipédia sa zmieňuje o tom, že s dogmami pracuje náboženstvo. No netvrdí, že dogmy musia byť len náboženské. Slovo dogma zosvetčilo, podobne ako slovo sekulárny (pôvodne sa týkajúce len kléru venujúcemu sa veriacim, nie kňazom). Slovo dogma sa teda dnes už používa na výroky, kde sa nepochybuje (nepatrí sa pochybovať, sú považované za správne bez ďaľšej potreby skúmania)  o ich pravdivosti. A také výroky si už osvojili aj ateisti. napr.:

Boh neexistuje.
Boh neexistuje, veda to dokázala.
Ateisti sa riadia zdravým rozumom.
Humanisti sú ateisti.
Do x-tého týždňa tehotenstva nie je nehumánne zabiť dieťa.
Inkvizícia zavraždila milióny ľudí.
Profesor Čelko bol humanista.
Ateisti sa riadia zdravým rozumom.
Život (Vesmír) vznikol z ničoho a bez príčiny.
Zem nie je stredom Vesmíru, ale ním je Slnko.
Cirkev potláčala vzdelanosť.
Križiacke výpravy boli agresiou proti mierumilovným moslimom.

A dnes sa nastoľujú nové ateistické dogmy:

Homosexuálny vzťah je rovnocenný heterosexuálnemu manželstvu.
Rod si človek môže ľubovoľne zmeniť, zvoliť.
Vysmievať sa kresťanom pre ich vierovyznanie je sloboda prejavu.

Slovo dogma má nezriedka hanlivý výraz. Práve vo vzťahu k ateistom ide o cielený druh kritiky, kedy sa pranieruje militantný ateizmus ako stalinsko-leninský komunizmus, ktorý je skôr antiteizmom a bojom proti Bohu (Boh neexistuje, lebo nesmie existovať); Božské ctnosti, s. 23.

Ak hovoríme o ateizme dogmatickom, máme na mysli ten druh antiteizmu, ktorý predstavuje u nás Spoločnosť Prometheus, Inštitút ľudských práv, brána Humanisti.sk a celý rad LGBT mimovládiek. Je to docela úsmevné, že najliberálnejšie združenia predstavujú súčasne najkonzervatívnejšie prúdy ťažkopádneho a dogmatického ateizmu.

Česká Wikipédia pomerne jasne vysvetľuje význam dogiem v Cirkvi. Citujem:

Na rozdíl od mnoha jiných, zejména starších náboženství, vázaných na příslušnost k určitému rodu nebo kmeni, případně k určité obci, křesťanství se od počátku chápe jako náboženství univerzální. Křesťanství má být hlásáno „všem národům“[1], a každý člověk se může stát křesťanem. Příslušnost ke křesťanství se proto vyjadřuje přijetím tzv. Vyznání víry čili soustavy tvrzení, která církev na základě Božího zjevení vyžaduje.

V teologickém smyslu je dogma výpovědí o víře, kterou církev považuje za natolik důležitou, že ten, kdo ji popírá, nemůže být křesťanem či v plném společenství s církví. Dogma vymezuje, dává hranice, kam až křesťan může ve své víře jít.

Tá istá stránka popisuje a vysvetľuje širší (nie len kresťanský, svetský, nenáboženský) význam slova dogma:

V širším smyslu znamená dogma jakékoli tvrzení, o němž nelze pochybovat (např. v právu). Protože zákazu diskutovat, pochybovat a zejména kritizovat důležité ideje nebo rozhodnutí zneužívají různé politické, společenské nebo i církevní a vědecké autority, má slovo dogma často pejorativní význam.

Podobně i odvozená slova dogmatismus a dogmatický znamenají v běžné řeči často strnulý, konzervativní, autoritativní nebo dokonce – pokud se obává diskuse – pokrytecký.

Nesekulárny sekulárny humanizmus

Jedným dôležitým znakom nedôveryhodnosti ideológie je jej protirečivosť. Dnes upriamim pozornosť na protirečivosť slovného spojenia “sekulárny humanizmus” a dokážem vám, aký veľký blud to je.

Slovo sekulárny má korene v katolíckej cirkvi. V dobe, kedy vznikla potreba nasmerovania kňazskej a kazateľskej (pastoračnej) misie na rôznych ľudí – čo sa týka ich pôsobenia, vzdelania, kňazstvo sa rozčlenilo na tých kňazov, ktorí sa venovali prednostne veriacim a iných, ktorých poslaním bolo sa venovať službe služobníkom cirkvi. Kňazi, ktorí sa venovali starostlivosti o veriacich a pospolitý ľud, boli kňazi sekulárni. Toľko k pôvodu slova.

Nenávistné ťaženie proti kresťanom sa skrýva za rôzne klamlivé a zavádzajúce slová, aby sa skryl zámer nenávisti. Ateisti sa tak premenovávajú za humanistov a svoje ciele nazývajú čuduj sa svete – pôvodne kresťanským výrazom – sekularizmus. Tvrdia, že sa štát nesmie viazať na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo a tak pretláčajú sekularizmus. Hoci aj sekularizmus je ideológia. Citujem z Wikipédie:

Sekularizmus je svetonázor alebo ideológia, zameraný/á na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu – od cirkvi. Pojem sa niekedy zamieňa s pojmom sekularizácia (zosvetštenie) a sekulárnosť (svetskosť).

Ateisti, zavádzajúco sa nazývajúci humanistami, tak protirečivo viažu štát na ideológiu sekularizmu, hoci sa vymedzujú viazaniu štátu na akúkoľvek ideológiu. V skutočnosti týmto samozvaným sekulárnym (pôvodne kresťanský výraz) humanistom (pôvodne atiesti) nejde o odluku štátu a cirkví, ale o uchopenie moci a vnútenie vlastnej predstavy životného štýlu všetkým ostatným – čo sa nazýva diktatúra.

Sekulárny humanizmus teda vonkoncom nie je sekulárny. Dôkazom toho je aj previazanie občianskych aktivít rôznych združení ateistov so štátnou mocou.

Najviditeľnejším krikľúnom je ateistické združenie Prometheus. (Opäť si všimnite, že názov si ateisti dali po bájnej postave zo starovekého náboženstva – protirečivosť akú len tak nevidíte). Spoločnosť Prometheus založil komunista Čelko, niekdajší riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu v rámci SAV. Tento Ústav slúžil diktatúre komunizmu a spracovával podklady pre boj komunistov s Katolíckou cirkvou a kresťanmi. Sám Čelko, ktorý je už niekoľko dní na pravde božej, sa zaslúžil o vyhodenie viacerých študentov z vysokoškolských štúdií len preto, že boli kresťanmi. Známy je prípad študentov Veselého a Oravca.

Kým tzv. sekulárni humanisti, čo sú v rýdzej podobe len ateisti, a to z veľkej časti ateisti bojovní, tvrdia, že sú proti náboženstvám, slovenská verzia Wikipédie možno nechtiac no o to trefnejšie popisuje snahu ateistov poraziť kresťanstvo vytvorením vlastného náboženstva. Citujem:

Po potrebe vytvoriť neteistické náboženstvo, alternatívu k panujúcim náboženstvám.

Každoročné trápne zhromaždenie neveriacich ľudí tolerujúcich zločiny ateizmu za bačovania súdruhov ateistov – čo sa opäť protirečivo nazýva Deň humanistov – svojou formou a priebehom a strnulými pózami až mrazivo groteskne pripomína zasadnutia výborov KSČ, SZM a výročných zjazdov komunistov a podobných spolkov poplatných politickej a štátnej diktatúre moci minulého režimu… sa koná v priestoroch bývalého arcibiskupského paláca v Bratislave. A záštitu nad týmto podujatím robí čisto nesekulárne Blaha, poslanec vládnej strany Smer, ktorý otvorene zľahčuje zločiny komunizmu. Je teda sekulárny humanizmus naozaj sekulárny? Angažovanie sa politikov vo veci súkromného presvedčenia ateistov nie je znakom sekulárnosti, ale naopak protirečivosti nimi prehlasovaných hodnotových postojov.

Sekulárny humanizmus je hnutím nenávisti, ktorého cieľom je nastolenie diktatúry ateizmu obdobnej aká tu bola za panovania “sekulárneho humanistu” Hitlera, Staliny, Gottwalda, Brežneva… Veď ich združenie je plné osobností so záznamami v registroch ŠTB. Vrátane predsedu Hrádeckého a podpredsedu baťalu, ktorý bol dokonca vysokým funkcionárom ŠTB. V tomto roku dokonca za Veľvyslankyňu humanizmu vyhlásili podvodníčku s obrovskou sekerou na odvodoch !!! Čo je to za sekulárny humanizmus, keď za svoju sväticu vyhlásia človeka, ktorý žije na úkor detí zomierajúcich na leukémiu??? Sekulárny humanizmus je hnutím protirečivým.

Keď nedávno Katolícka cirkev vzniesla formálnu pripomienku voči akémusi školskému programu, kde bolo uvedené, že výchova má zahrňovať povinnú výchovu k humanizmu – čím poukázala na zmätočnosť tohoto nejasného výrazu, ktorý by mohol viesť k nedorozumeniam, tak sekulárni humanisti svoj humanizmus popreli, vraj oni nie sú humanisti, ale ateisti… Humanisti ako ateisti sa odrazu vzdali pomenovania humanistami a k tomuto postoju sa dokonca pridal aj Veľvyslanec humanizmus Tížik zo SAV. To sa potom nečudujme, že je naša veda v takom stave, v akom je a má také meno ako má, keď SAV zamestnáva hlupákov hrdiacich sa titulom Veľvyslanec humanizmus získaným za šírenie nenávisti voči katolíkom a súčasne popierajúcim, že je humanista…

Pozrime sa teraz na bránu Humanisti.sk. Toto internetové miesto poskytuje mediálne krytie bojovným ateistom a zmieňovanému združeniu eštébákov – Spoločnosti Prometehus. Okrem gýčových spoločenských tém, ktoré číta len nepatrný zlomok promile obyvateľov našej vlasti, tu nájdeme aj politickú propagandu. Politická agitka na sekulárny portál nepatrí. No je tu a je to dôkazom, že sekulárni Humanisti.sk nie sú sekulárni, ale sú politicki angažovaní, teda nesekulárni. Kuriozitkou je, že tu nájdeme ľavicových extrémistov po boku s liberálnymi extrémistami. Svoje pole pôsobnosti tu má ľavicovo-extrémistická strana VZDOR bojúca za ideály komunizmu. A nájdeme tu aj politické články pravicovo-liberálnej SaS. Pozrime sa teraz na zloženie článkov za posledných niekoľko dní:

 

Zdá sa, že najlepší lekári sa necítia dobre v štátnom zdravotníctve
SaS, 26. 08. 2017

10 rokov od globálnej finančnej krízy
Slávka Habrmanová, 26. 08. 2017
Petržalka opäť skvalitnila sociálne služby
Petržalka, 26. 08. 2017 

Danko by mal vrátiť titul JUDr.
SaS, 26. 08. 2017 |

3. ročník súťaže PRE VODU prinesie novinky
Nadácia Ekopolis, 26. 08. 2017
Práca s e-schránkou? Môžete využiť školenia NASES
NASES, 26. 08. 2017

Vláda by mala znížiť dane a odvody
SaS, 25. 08. 2017

R. Kaliňák a J. Richter budú čeliť odvolávaniu
SaS, 24. 08. 2017

Kelt zmenil rekreačnú oblasť Borkút na nepoznanie
Nadácia Ekopolis, 24. 08. 2017
V SR platí zvýšený stupeň teroristického ohrozenia
MINV, 23. 08. 2017
Na Slovensku sa v minulom roku predalo 70 ton kávy s certifikáciou Fairtrade
Fairtrade Česko a Slovensko, 23. 08. 2017
Peter Lipa vydáva v reedícii úspešné CD Čierny Peter
SJS, 23. 08. 2017
24 hodín pre Ligu proti rakovine
Liga proti rakovine, 23. 08. 2017

Ministerstvo obrany tají informácie o miliardovej zákazke
SaS, 23. 08. 2017

Bezdetná žena je definíciou zbytočnosti. Vážne?
Jana Kiššová, 23. 08. 2017
Stretnutia s Osvaldom Zahradníkom
Pavol Janík, 23. 08. 2017

Ľ. Galko žiada T. Gašpara, aby vysvetlil svoje vyhlásenia o vyšetrovateľovi Jobmíkovi
SaS, 23. 08. 2017

Kelt a Zálesáci zažili pekný deň a urobili kopec roboty
Nadácia Ekopolis, 22. 08. 2017
Prázdninová stáž v špičkovom výskumnom tíme
SAV, 22. 08. 2017
Extrémisti Lorenz a Kalmus sa snažia dostať do Múzea zločinov kapitalizmu
Ján Parada, 22. 08. 2017
Spomienka za profesorom Jaroslavom Čelkom
Ján Parada, 21. 08. 2017

Richard Sulík: Pán Fico, neoslovujte ma cez videá, poďte so mnou diskutovať
SaS, 21. 08. 2017

Robert Fico sa vyjadril o Richardovi Sulíkovi
Ján Parada, 20. 08. 2017
Program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Bratislava-Staré Mesto, 20. 08. 2017
Názory, hodnotenia, postoje
Wave of Reality, 20. 08. 2017
Spamer admin@postarpat.sk klame, že e-mail info@humanisti.sk bol získaný z ich webových stránok
Ján Parada, 19. 08. 2017

V monitorovacom výbore, ktorý bol na začiatku škandálu s eurofondmi, sedeli aj zástupcovia žúp
SaS, 19. 08. 2017 | Prečítané: 51 | Rubrika: Polemika o…

Za sedem dní portál Humanisti.sk urobili SaS reklamu až osem krát. Inej politickej strane neumožnili predstaviť svoje názory. Ba čo viac, premiéra Roberta Fica člen Redakčnej rady Ján Parada znevažuje nálepkou birmovaný komunista, hoci sa premiér Fico jasne vyjadril, že je zásadový ateista a otázku náboženstva má vysporiadanú.

Ateistický svätec Rastislav Škoda je proti kapitalizmu. Aspoň tak sa predstavujú jeho Zošity humanistov. Ten istý Škoda sa stotožňuje s konaním o.z Spoločnosť Prometheus a bránou Humanisti.sk. Pritom brána Humanisti.sk preferuje najkapatalistickejšieho politika Sulíka s jeho projektom Sloboda a solidarita. Člen redakčnej rady Ján Parada sa o stúpencoch kapitalizmu vyjadruje s vysloveným opovrhnutím a dáva takýmto ľuďom nálepku “kapitalofili“. Humanisti.sk robia reklamu aj novozaloženému ľavicovému hnutiu Dav Dva prepojenému s organizáciou VZDOR, ktorá používa extrémistickú ľavicovú symboliku zaradenú do pomôcky pre policjatov na rozpoznávanie symboliky hnutí potláčajúcich ľudské práva. Pričom zakladajúci člen hnutia Dav Dva ponúka kapitalistické pôžičky. Ćo na tom, že obdivovateľ minulého režimu Ľuboš Blaha im robí rovnako politické krytie?

Ano, vraví sa tomu protirečenie.

A platí to, čo som napísal na samom začiatku. Protirečenie je dôkazom a súčasne aj dôvodom nedôveryhodnosti.

Byť ateistom je normálne. No byť organizovaným ateistov v hnutiach potláčajúcich ľudské práva je rýdze bláznovstvo.

Na záver ešte jeden príklad sekulárno-humanistickej protirečivosti. Ján Parada spojený s bránou Humanisti.sk odsudzuje konanie Lorenza a Kalmusa, ktorých životnou náplňou je ničenie ľavicovej symboliky. Konanie Lorenza a Kalmusa schvaľuje a podporuje Ondrej Dostál z SaS. Brána Humanisti.sk preferuje SaS… Tá istá brána Humanisti.sk bráni satanistov a ich ehm kultúrne prejavy. Pritom Lorenz sa predstavuje v tričku so satanistickou symbolikou, tak blízkou sekulárnym humanistom. Z toho logicky vyplýva, že Lorenz a Kalmus sú sekulárni humanisti…

Prečo ich Parada nemá rád? Veď bojujú proti červenému fašizmu.

Aha, rozumiem, červený fašizmus sa inak povie aj sekulárny humanizmus…