Evolúcia morálky (nielen) ateistu Petra Kupčíka

Brána priateľov ŠTB – Humanisti.sk – patrí medzi prežívajúce brány s nízkou čítanosťou.  Príležitostne sa tam chodím zasmiať. Dnes – v dňoch vianočného voľna – som tam našiel článok ateistu Petra Kupčíka s názvom “V čo verí ten, kto neverí?“. Kupčík sa podujal napísať recenziu rozhvoru Umberta Eca s Carlom Mariom Martinim.

Odhliadnuc od zjavného neporozumenia významu slova Apokalypsa, venuje sa ateista Kupčík zmysluplnosti morálky. Autora naštvali niekoré myšlienky – a ako to už u frustrovaných ateistíkov býva, šup s tým na internet:

Okrem toho však vyslovil niekoľko názorov, s ktorými nesúhlasím. Napríklad:

„Keď sa ktorákoľvek náboženská autorita z ktoréhokoľvek vierovyznania vyjadrí k problémom, týkajúcim sa princípov prirodzenej etiky, neveriaci jej musia priznať toto právo.“

Nech! Lenže Eco pokračuje takto:

„Domnievam sa, že opačné právo neexistuje. Neveriaci nemajú právo kritizovať spôsob života veriacich.“

Nechápem, ako to myslel, prípadne, čo tým chcel povedať. Veď je to selektívna cenzúra namierená proti neveriacim. Eco to vysvetľuje takto:

„Pohľad náboženského vierovyznania sa vždy vyjadruje navrhnutím spôsobu života, ktorý je považovaný za optimálny, kým z pohľadu neveriaceho človeka by sa mal považovať za optimálny akýkoľvek spôsob života, ktorý je výsledkom slobodnej vôle. Samozrejme, za predpokladu, že neobmedzuje vôľu druhých ľudí.“
Ateisti majú chorobné sklony všetko vysvetľovať evolúciou. A tak náš mladý filozof bez vyznania si berie na svoje dochrámané ego barličku – evolúciu. Citujem:

Kde je základ etiky neveriacich? Tam, kde má brankár schopnosť chytať lopty, odkiaľ berieme rovnováhu a všetky jazykové zručnosti – v podvedomí. Podobne ako iné činnosti, s ktorými sme sa nenarodili, aj morálnemu konaniu sme sa učili roky a stále sa učíme. Niekto lepšie, niekto horšie, no podobne ako tie vyššie spomenuté činnosti, aj morálne rozhodovanie je podvedomý proces. A neplatí to len pre neveriacich. Myslím, že morálka takto funguje univerzálne u všetkých ľudí. Akurát, že človek ako rozumný tvor má neustálu snahu všetko svoje konanie racionálne zdôvodniť. Nuž, a veriacim ponúka náboženstvo jednoduché vysvetlenie v súlade s ich vierou.

Ostáva už len napísať niečo o tom, ako si neveriaci racionalizujú svoje morálne rozhodnutia. Väčšina to jednoducho nerobí. Nuž, a menšina, ktorá sa o to pokúša, dáva odpovede na úrovni špekulácie. Mne osobne sa najviac pozdáva evolučná predstava o vzniku etiky, ako schopnosti, ktorá vznikla a rozvíjala sa na základe selekčného tlaku na skupiny ľudí – z viacerých navzájom súperiacich skupín ľudí majú väčšiu príležitosť na prežitie tie, kde ľudia navzájom spolupracujú, a to tak, že si navzájom nezištne pomáhajú. A potom tomu učia svoje deti a tak ďalej, a tak ďalej.

Kupčík nie je jediný, kto sa pokúša vysvetliť morálku evolucionizmom (druh ideológie zbožňujúcej ako boha Evolúciu). V decembri 2017 to rovnako skúša aj Peter Tomek z Občianskeho združenia ateistov Českej republiky. Jeho článok má názov “Morálka z evoluce -co to znamená?

Obaja pisálkovia tvrdia, že sme dobrí (morálni) iba preto, že tí, čo sa správali nemorálne, neodovzdali svoje gény a tak zlí ľudia vymreli a zostali iba tí morálni… blablabla… 😀

Asi takto:

jak-nas-tridi-evoluce-676x1024

Naša prítomnosť je výsledkom prežitia našich plodných predkov nepoužívajúcich antikoncepciu. Naše dejiny – príbehy našich predkov – sú dejinami vojen a násilia a pokiaľ by naši predkovia nepobili svojich nepriateľov, neprežili by. V koncentračných táboroch, ktorými vyvrcholil ateizmus a predviedol, čoho všetkého je schopný, predsa neprežívalo dobro a svoje gény mohli predať jedine dozorcovia a nacisti, ktorí konali v rozpore s morálkou. A podobne to bolo naprieč dejinami. Zabiješ, obsadíš územie iných, vyhľadíš iné národy, vyvraždíš iné kmene… alebo budeš ty obeťou. Prežívali predátori a nie dobro. Celé dejiny ľudstva sú o vojnách, boji, moci, sebectve. Kupčík zrazu pozabudol na sebecký gén. Do toho sveta morálky silnejších, ktorí ateisti dokážu pochopiť evolučným náboženstvom, prichádza Kristus s ideou odpustenia, lásky, nastaveného druhého líca. A čuduj sa svete – profesionálni zabijáci odkladajú zbrane  a svoje životy dávajú do stávky  s nenávisťou, sebectvom, zlom, neľudskosťou… presahujúcou ľudské bytie. Evolučné úlety pána Kupčíka neobstoja, lebo práve tí, čo lásku a morálku šírili, zomierali nezriedka bezdetní. Stávali sa hrdnami pre preživších, ktorí ich nasledovali – poprúc všetky filozofické idey ateistu Kupčíka o evolučných koreňoch morálky. Keby morálka bola výsledkom evolúcie, dnes by na svete boli iba vrahovia, podvodníci, darebáci a neplatiči daní typu Alenky Mižíkovej.

Kupčík má pravdu, že mnoho vecí robíme automaticky. A tak je to aj s morálkou. Ateisti – nadávajúc pri každej príležitosti na katolíkov – dodržujú pravidlá morálky Desatora katolíkov a sú vydesení, ak čosi-ktosi z tohoto ich vzorca chápania morálky vybočí a rozhodne sa zabíjať, správať amorálne, nekresťansky. Tu ateisti kričia, že je to nekresťanské. My, čo máme jasne zadefinované mantinely morálky a ukotvené v Desatore a Bohu, princípe, kde dobro, pravda láska pramení, začína i končí, máme na základe takto určenej morálky právo posudzovať morálnosť konania iných. Aj vás, ateistíci. No ateista, ktorý morálku odvíja od prežitia predátora, na takéto čosi racionálny dôvod nemá. Lebo nemožno posudzovať morálnosť niečoho na základe neexistenice zásad morálky. Ateizmus morálku nemá a ani východiská k nej. Ateizmus má len filozofiu sebectva. Ak predátor znásilní priateľku Kupčíka, ten pod hrozbou možnej telesnej ujmy bude musieť také konanie odsúhlasiť ako morálne. Lebo silnejší majú pravdu – podľa evolúcie. Morálka naviazaná na človeka tak môže mať akékoľvek podoby v závislosti od vrtochov mocných, vplyvných a silných jedincov, ateistov. Je ukotvená len v prízemnosti nepresahujúcej fyzickú kondíciu jedinca alebo zločinného systému. Morálne môže byť zhodenie atomovej bomby na Hirošimu či potopenie torpédoborca mimo vojnovej zóny. Morálka ateistu je platná len do doby vymožiteľnosti takejto ľudskej dohody silovými prostriedkami. Nie je to prirodzená morálka, ale diktatúra. A tak zabíjanie židov bolo správne a morálne len z pohľadu morálky ateistov. Zabíjanie indiánov Kortézom bolo morálne len pokiaľ stačila moc partičky okolo Kortéza. Zabíjanie počatých detí je morálne len potiaľ, dokiaľ vám to dovoľujú represívne zložky moci. Ak budete hľadať slobodne parametre morálky, nájdete to isté nastavenie morálky, aké hlásajú katolíci po celom svete. Katolícka cirkev je totiž poslednou baštou zdravého rozumu.

Morálka je o úmysle. Morálne konanie musí vychádzať z rozumového odôvodnenia a ano, časom si človek tieto vzorce zautomatizuje, robí vedomé činy na základe získanej vedomosti.

Za nasledujúce myšlienky mi Chmelár dal ban (Chmelár je ateista):
Na základe akej logiky tvrdíte, že existuje sekulárna morálka? Morálka ateistu nie je nič len spoločenská dohoda. Dohodnime sa, že vražda je prípustná a bude morálna. Dohodnime sa, že človek je bytosťou hodnou ochrany až od x-tého mesiaca a bude interrupcia morálna. Dohodnime sa, že nevinný Kristus môže byť ukrižovaný a bude to morálne. Vaša morálka je absurdná – rovnako ako vesmír z pohľadu neverca. Vy nemáte morálku. Máte len zmysel pre obchod, dohodu, diktát silnejšieho. Ak sa silnejší dohodnú, že vyvraždiť indiánov je výhodné, bude to pre nich morálne. Ak sa dohodnú zhodiť atómové bomby na Nagasaki je to morálne. Ak sa dohodnú mocní na potopení argentínskeho krížnika mimo 200 míľovej vojnovej zóny bude to morálne.
Morálka je z pohľadu ateizmu len vyjadrením prípustnosti správania jedných voči druhým a je diktátom tých mocných.
Aj preto ateizácia stála desiatky miliónov obetí. Lebo nemáte morálku od Boha, ale len obchodnú zmluvu riešiacu nároky, práva a postihy
Citujem pána Chmelára: “Neexistuje nijaký mravný nárok mimo nás” … v nadväznosti na  pána Chmelára dalej ho citujem “ktorý sami aktívne tvoríme a napĺňame konkrétnym zmyslom“.
Z toho logicky vyplýva, že napĺňate život konkrétnym zmyslom podriadeným Tvojim či vašim mravným nárokom. Na to, aby si kládol na svoj či iný život nejaký mravný nárok, musíš nielen vedieť, čo je morálka, ale musíš ju mať aj nejako zadefinovanú.
Vráťme sa opäť k citátu ateistu Kupčíka:
Mne osobne sa najviac pozdáva evolučná predstava o vzniku etiky, ako schopnosti, ktorá vznikla a rozvíjala sa na základe selekčného tlaku na skupiny ľudí – z viacerých navzájom súperiacich skupín ľudí majú väčšiu príležitosť na prežitie tie, kde ľudia navzájom spolupracujú, a to tak, že si navzájom nezištne pomáhajú. A potom tomu učia svoje deti a tak ďalej, a tak ďalej.
Keď Európania dobývali strednú Ameriku, vtedy “Indiu”, vyvražďovali celé územia. Viedli dobyvačnú vojnu. Podľa tzv. zdravého rozumu ateistu Kupčíka by malo evolúciou ovplyvneného ateistu také (a)morálne správanie nechať chladným. Lebo predsa súperiaca skupina Európanov spolupracovala a nezištne si pomáhala v evolučnom zápase s inou skupinou. No kresťanský svet Európy bol zdesený do takej miery, že bola vyslaná vojenská misia na zastavenie tohoto nekresťanského počíňania. V Novom svete sa tak odohrala občianska vojna Španielov proti Španielom. Súperom neboli Indiáni, ale nekresťanské správanie dobyvateľov. Morálka je nad písaným zákonom, pokiaľ je ukotvená v Bohu. Morálka ateistov je len zdrapom papiera, alibi mocných. Aj preto ateisti vynakladajú toľké úsilie spochybniť boha. Lebo bez Boha je všetko dovolené. Zabíjať deti obslužnej mase, lebo tí, čo vlastnia túto planétu, jej bohatstvo, suroviny, peniaze a výrobné prostriedky, už nepotrebujú toľko robotníkov a roľníkov. Morálka bez boha dovoľuje zabíjať ich deti, nútiť matky na potraty a ospravedlňovať vraždy starých, bezbranných, menejcenných, prevracať prirodzený poriadok vecí.
“Kapitáni života štátov bez Boha a bez duchovných hodnôt šíria cez masmédiá slobodu bez hraníc pod heslom bezhraničného liberalizmu, v ktorom je všetko dovolené. Všetko v mene takzvanej slobody. Ľudia obrátili na ruby všetkých sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich za cnosti. Pýchu nazvali zdravým sebavedomím, lakomstvo zákonom ekonomiky, smilstvo nazvali zdravým biologickým inštinktom a takmer jedinou radosťou zo života, nestriedmosť nazvali vyššou životnou úrovňou, surovú závisť a nenávisť nazvali bojom o spravodlivosť a politickú slobodu, hnev nazvali rozhorčením nad názormi druhých, lenivosť nazvali filozofickým postojom. Takto kapitáni štátov bez Boha paralyzovali ľudí a národy. A zmocňujú sa ľudí i sveta.”
Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec
Zdôvodňovanie morálky evolúciou neobstojí, ba naopak, priamo je protirečí. Kupčík to nechce vidieť. Nuž nechajme ísť slepých proti múru, nech narazia do steny…

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s