Popredný ateista sa povracal na výstave mŕtvol (THBE)

Pokojné vody kultúry, vzdelania a umenia rozvírila v našej krajine putovná výstava vypreparovaných pravdepodobne zavraždených ľudí – THBE. Spolok slovenských ateistov – Spoločnosť Prometheus – túto výstavu s nadšením uvítal, majúc na zreteli predovšetkým postoj Katolíckej cirkvi, ktorá dlhodobo presadzuje myšlienky pravého humanizmu. Skutočný humanizmus slovenských ateistov nezvyčajne dráždi. Bodaj by aj nie, veď sa snažia svoju nenávisť voči veriacim ľuďom zakrývať do plášťa ľudskosti – humanizmu. Prízvukujúc, že im ide o blaho človeka, homo. Odtiaľ odvodili zdôvodnenie pre svoje nehumánne skutky slovom humanizmus.

Už v roku 2012 brána Humanisti.sk robila tejto bizarnej výstave priamu reklamu, vrátane zvesti o otváracích hodinách. A rovnako aj vtedy sa ateisti postavili proti stanovisku Cirkvi, ktorá (citujem z portálu Humanisti.sk) podnikla aj právne kroky:

Výstava The Human Body Exhibition predstavuje podľa katolíckej cirkvi hrubé zneváženie, hanobenie mŕtvych ľudských tiel preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť.

Výstave som venoval osobitnú sekciu aj na mojom apologetickom portále TvojOponent-Obrana kresťanstva. Voľnomyšlienkári sa však nedokázali postaviť čelom k výhradám a celú akciu podporovali vlastne len preto, že zraňuje hodnoty kresťanov. Títo ateistickí extrémisti sa teda de facto správajú ako mohamedánski teroristi. Teror je to, čo spája islamistov a členov Spoločnosti Prometheus. Na stranu liberalizmo-fašizmu sa vtedy postavila aj ateistická svätica Ľudmila Rešovská. Humanistka roka 2011 nezaprela svoje členstvo v združení slovenských eštébákov Spoločnosť Prometheus a napriek abecede pred menom (PhDr.) napísala:

Som presvedčená, že cirkevná hierarchia na Slovensku dodnes nezbadala, že je 21. storočie a v čase internetu sa človek dostane k všakovakým informáciám. Aj o ľudskom tele, aj o napredovaní vedy a techniky, ale aj o zverstvách, ktoré páchala katolícka cirkevná hierarchia (nie všetci veriaci!) v mene boha počas celej histórie ľudstva. A ajhľa, cirkev vtedy akosi mlčala, dokonca mlčí dodnes a zahmlieva všetko, čo by mohlo vrhnúť čo len tieň podozrenia na túto najmorálnejšiu autoritu ľudstva.

Aké vysoké školy, takí študenti. Tak to vyzerá, keď tituly sa u nás rozdávajú za prasa a nie za múdrosť. Táto dáma sa neostýcha ozdobiť si svoje meno titulom nehodným k jej poznaniu. Pokračujem citáciou z jej článku “Keď nám biskupi opäť zakazujú“, ktorý zverejnil Podtatranský kuriér dňa 23.10.2012 a následne zverejnil portál Slovakia Humanists.

Rovnako na tom bola i naša Žofia Bosniaková. Povolenie vystaviť jej telesné ostatky pre verejnosť v kostole, v Tepličke nad Váhom, po dôkladnom preskúmaní okolností, dal roku 1728 biskup Adam Ladislav Erdödy a až donedávna jej telo odpočívalo v samostatnej kaplnke. Podobne v mnohých kostoloch vystavujú rôzne časti ľudských tiel, ibaže tým hovoríme relikvie. A to už ani nespomínam ukrižovaného a celého zakrvaveného Ježiša Krista, ktorý je ich symbolom a pritom nikto sa nezamýšľa nad tým, ako môže tento hrôzostrašný obraz týraného človeka poškodiť psychiku dieťaťa, ktoré smrti absolútne nerozumie.

Žofia Bosniaková bola vystavená ako svätica, zaiste nie kanonizovaná, ale ako žena, ktorej verejnosť prechovávala úctu pre jej skutky milosrdenstva. Možno si aj Rešovská zčasu-načas kúpi v oddelení pečiva bosniaky, žemle pomenované na pamiatku Žofie Bosniakovej, ktoré zvykla rozdávať chudobným. Že v prípade THBE ide o obete zločinu, väzňov a zavraždených doktorka filozofie ani nespomenie. Nuž keď v duši tzv.humanistky drieme had nenávisti. Nálepka edukácie má len zamaskovať skutočný cieľ – ktorým nie je vzdelanie, ale zisk. To táto ateistická svätica nevidí? Ani keď si k tej predstave prilepí ten titul PhDr.? Pokračujem ďalej citáciou:

Už dvadsať rokov ma privádza do úžasu arogancia cirkevnej hierarchie na Slovensku. Akoby nechceli pochopiť, že na Slovensku je takmer milión ľudí bez vyznania, ktorých takýmito vyhláseniami neustále obťažujú a hovoria im, čo majú robiť, pretože ONI to považujú za správne. Veď boh dal všetkým slobodnú vôľu, tak nech sa rozhodne každý sám a nech svojimi názormi, ak im to až tak chýba, formujú chovanie veriacich, ale nech nehovoria cez média všetkým ostatným, čo majú robiť. Aj tak ich nikto nepočúva! Veď sa stačí pozrieť na túto krajinu, kde sa robia oveľa väčšie zverstvá a to na živých občanoch, nie na mŕtvych. Keby konečne uvrhli kliatbu na tých, ktorí tento národ zbedačujú, ponižujú ľudskú dôstojnosť pre zisky, kradnú, vraždia, zabíjajú… Ľudia sú rôzni a tí, ktorí majú záujem dozvedieť sa o ľudskom tele viac, nech si tam idú a pozrú sa. Možno o pár rokov sa stane práve jeden z návštevníkov výstavy Human Body Exhibition vynikajúcim chirurgom, ktorý zachráni život aj týmto večným nepriateľom pokroku. Veď nebyť Jána Jesenia, ktorý prvý urobil verejnú pitvu a prispel tak významne k rozvoju anatómie, a pritom musel bojovať proti oponentom práve z radov cirkvi, dodnes by sme asi ani nevedeli, na čo zomierame. Lebo diagnózu „boh tak chcel“, už akosi nikto na svete neuznáva, Dokonca ani samotná cirkevná hierarchia a veriaci. Ináč by sme nemali toľko problémov aj v našom zdravotníctve.

Pani užasnutá, PhDr., ktorej neprekáža vystavovanie ľudských tiel pravdepodobne zavraždených ľudí, bude zrejme žasnúť ešte viac, keď sa dozvie, že rovnakú výstavu ako je táto zakázali v Mekke sekulárnych humanistov, v Paríži. Francúzsko je krajina, kde je sekularizmus dotiahnutý až do extrému. No boli to práve sekulárni humanisti tejto krajiny, ktorí pochopili závažnosť problému. Francúzsky denník Le Monde z 22.04.2009 napísal:

Výstava vypreparovaných skutočných ľudských tiel, ktorá sa predstavila od 12. februára na Espace 12, Boulevard de la Madeleine v Paríži, bola v utorok 21. apríla zakázaná sudcom veľkého súdu napríklad v Paríži , Louis-Marie Raingeard z La Blétière.

Spoločnosť Encore Events, ktorá organizuje túto udalosť, je vyzvaná, aby prerušila do 24 hodín “výstavu z mŕtvol a anatomických kúskov čínskeho pôvodu” pod pokutou z omeškania 20 000 eur za deň. Sudca požaduje, aby v rovnakom termíne uviedla subjekty, ktoré zverejnil súdny exekútor, a aby ich zablokovala, aby ich mohla na požiadanie predložiť príslušným francúzskym orgánom. Pod hrozbou dodatočnej pokuty vo výške 50 000 eur za každé porušenie.

Táto výstava s veľmi rozporuplnou témou ponúka 17 tiel zbavených kože,lekcia v anatómii viac vyvolávajúca ako odpor. “Široká verejnosť je vyzvaná, aby zistila, čo bolo predtým vyhradené pre lekársky svet , varovala našu novinárku Sandrine Blanchard, ktorá videla výstavu v New Yorku predtým, než sa ukáza v Lyone ( Le Monde štvrtok 29. mája 2008Všetko je tam, každý sval, každá tepna, každá nádoba, každá vnútornosť Všetky systémy – tráviace, dýchacie, kardiovaskulárne, nervózne … A všetko je pravda. “

Spôsob konzervácie plastovaním alebo polymérnou impregnáciou bol vyvinutý v rokoch 1970-1980 nemeckým anatómom Guntherom von Hagensom. V Paríži žiadne múzeum ako  Musée de l’Homme ani Cité des Sciences v La Villette neprijali hostiteľskú výstavu vo svojich priestoroch. Vedecká rada Palais de la découverte tiež odmietla s odvolaním sa na etické dôvody. Viedol Pascal Bernardin, manažér Encore Events, k prenájmu Espace 12 Madeleine.

Podozrenie z obchodovania s mŕtvymi väzňami alebo väzňami na smrť, dvoma asociáciami, Solidarité Chine a Spoločne proti trestu smrti, žalovali 20. marca na Encore Events, aby získali zákaz demonštrácie. Vo svojich záveroch sudca pripomína, že “zákon neberie do úvahy používanie mŕtvol za účelomškolenia alebo informovania verejnosti, že nie je vážne spochybnené, že spoločnosť Encore Events sleduje cieľ celý akt, ktorý prešiel alebo prechádza na usporiadanie výstavy, je neplatný. “ Odvolávajúc sa na článok 16-2 Občianskeho zákonníka, uvádza, že ho oprávňuje predpísať akékoľvek opatrenia na zastavenie nezákonného zasahovania do ľudského tela, a to aj po smrti.

Vo Francúzsku sa argumentovalo podobne ako u nás, prirovnaním k historickým artefaktom. Kým naša akože “doktorka filozofie” Rešovská si vybrala mumifikované telo Žofie Bosniakovej, vo Francúzsku sa argumentovalo prezentáciou diela slávneho anatomistu Honoré Fragonarda (1732-1799), ktorý zbieral tkanivá od mŕtvych z hospicov. Vystavené diela sú historické a sú obrazom stavu anatomickej vedy v 18. storočí. Kurátorka múzea Christophe Degueurce berie na vedomie podobnosť anatomickej prezemtácie, no poukazuje na etický problém výstavy THBE. Tkanivá boli vtedy preparované na účely výučby a nie ako teraz, keď cieľom je obchod a zisk. Etický rozdiel je zjavne priepastný.

Moja snaha zosobniť zodpovednosť ateistov predkladaním obrazov vypreparovaných rodičov, detí či sexuálnych partnerov sekulárnych humanistov neprerazila ich hrošiu kožu. Až môj článok s názvom THBE 2030 alebo vypreparovaný prezidentov syn a anál profesora Čelka (profesor Čelko bol zakladateľom spolku eštébákov Spoločnosť Prometheus, bývalý riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu a z pozície profesora človek ničiaci životy veriacim študentom) konečne zatriasli svedomím ateistov a mienkotvorný ateista Ján Parada sa z toho pozvracal. Tu je dôkaz:

Ján Parada

Až predstava, že tou obeťou môže byť ich sekulárny boh Čelko ateistami otriasla a tak sa Parada alias Lemmy zmohol na nasledujúce plytké urážky:

Keď sa z kresťana katolíka vyleje tá najodpornejšia špina, vyzerá to takto:

THBE 2030 alebo vypreparovaný…

U mňa si nadobro skončil. Nevidím žiaden rozumný dôvod všímať si ďalšie tvoje podlosti. Ostaň si takým podliakom, keď ti to robí dobre. Nie som tvoj otec, a myslím si, že tvoji rodičia musia byť šťastní, že nevedia o tom, akého podliaka splodili. Hanba ti, katolík! Hanba ti, kresťan! A nezabudni sa s touto špinavosťou, čo si spáchal, pochváliť svojmu pastierovi (kňazovi), prípadne pokojne sa pochváľ aj vo Vatikáne. Nech vedia, akú ovcu vypestovali! Týmto pozdravujem Pavla Považana z Trnavy.

Čo je teda iné? A prečo ateistu Paradu pobúril akýsi vypreparovaný anál profesora Čelka a nevadia jemu a ani ateistickej svätice Rešovskej vystavované vypreparované telá zavraždených ľudí?

THBE a Čelko

V časoch druhej svetovej vojny nacisti v koncentračných táboroch sťahovali židom a nielen im potetované kože alebo preparovali ľudí s rôznymi vývojovými vadami.

Nacizmus verzus humanizmus

Tu si porovnajte vypreparovanú hlavu väzňa z nacistického koncentračného tábora a pravdepodobne hlavu väzňa z čínskeho koncentračného tábora. Čo je iné, pani “filózófka” Rešovská? Budete organizovať  výlety študentov do Osvienčimu s odôvodnením, že ide o skvelý “Skvelý rodinný zážitok“? Dať na také podujatie edukačnú nálepku je to najjednoduchšie…

Slovenskí sekulárni humanisti morálne zlyhali a to, čo predviedla pani filozofka Rešovská je priamo prejavom ľudského hyenizmu. Pôvodne som chcel popriať podobný vypreparovaný osud aj vašim deťom. No odpustím si takú primitívnosť. Nechcem sa totiž dožiť opäť takého sklamania, že by vám ani vražda vlastných detí nevadila a chodili by ste sa na telá stiahnuté z kože pozerať s bagetkou v ruke. Tak Vás, podobne ako pána Paradu, odkážem na anál profesora Čelka. A možno konečne pochopíte… a možno nie. Veď ste nakoniec aj tak… iba… žena…

 

 

 

 

One thought on “Popredný ateista sa povracal na výstave mŕtvol (THBE)

  1. […] Humanistka roka 2011 Ľudmila Rešovská tvrdí, že na Slovensku máme  JEDEN a POL MILÓNA ateistov. Táto zbierka ukáže, koľko je ich na Slovensku naozaj a koľkí svoju vieru v nevieru v boha, a nielen toho jedného, myslia vážne a sú ochotní za svoju vieru poslať aspoň 10 centov. Zbierka ešte ani nezačala a sám najvyšší ateistický pápež (oni ho volajú prezidentom !!!)  Andrew Copson stihol už Spoločnosti Prometheus poďakovať za účasť na zbierke a vyzbierané milióny eur. Veď keby každý ateista poslal aspoň dvacku… : […]

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s