Hm… čo je to vlastne ateista? :)

Ateista je hmota. Lebo predsa platí zákon zachovania hmoty.

Ateista je neustále sa meniaca hmota. Lebo platí aj evolúcia, ktorej podlieha.

Ateista je teda meniaca sa hmota. Je to hmota s istým obsahom endorfínov. Endorfíny sú hormóny šťastia. Teda ateista je neustále meniaca sa hmota orientujúca sa na šťastie.

Na to, aby táto hmota mala čo najviac hormónov šťastia, tak v nej počas evolúcie vznikli zložité štruktúry, pomocou ktorých vie ateista efektívne maximalizovať obsah endorfínov vo svojej hmote. Lebo ateista žije len raz a treba si užívať.

Ateista je teda neustále sa meniaca hmota orientovaná na efektívnu maximalizáciu endorfínov.

Na dosiahnutie vysokej hladiny hormónov šťastia ateistovi v priebehu evolúcie vzniklo vedomie. Dnes vďaka vedomiu, ktoré mu ešte v blizkej minulosti slúžilo na maximalizáciu endorfínov spojených s evolučným zápasom či dobre vykonanou prácou, tak dnes vďaka vedomiu si zdôvodňuje táto hmota-ateista, že sebadeštrukcia je menej významná pre ateistu ako častý a vysoký podiel endorfínov vo svojej hmote.

A tak našiel zmysel v drogách, nenávisti, klebetení, trolovaní, ničení, alkohole, adrenalínových zábavkách, posadnutosti sexom až za hranicu otupenia na ochranu vlastných mláďat.

A táto doposiaľ neustále vyvíjajúca sa hmota končí svoju evolúciu po maximalizácii endorfínov ako evolučný odpad.

Evolučný odpad je súčasťou potravinových reťazcov iných živočíšnych druhov. V prípade ateistov môžeme hovoriť nanajvýš o popolčeku. Popolček rozsypaný v urnových hájoch je ateistický, lebo v ňom nemožno dokázať prítomnosť boha.

Prach si a na prach sa obrátiš. Medzi tým môžeš byť bytosťou hodnou piedestálu ľudskej dôstojnosti alebo len neveriacim hovädom spútaným okovami chemicky podmieneného šťastia.

Úbohá to bytosť závislá na tom chemicky podmienenom šťastí.

🙂