Nenávidený Grygar alebo o hodnotovom súznení komunistov a sekulárnych humanistov

Popredný mienkotvorný ateista z brány Humanisti.sk nazval popularizátora vedy, 82 ročného pána Jiřího Grygara – tupcom…

V podobnom hanlivom duchu sa nesú vyjadrenia českých ateistov združených okolo ateistickej sekty Občianske združenie ateistov Českej republiky. Len niekoľko odkazov na stránku toho menovaného združenia ako dôkaz, že im vedec Grygar nedá spať.

Výrazne primitívnejší článok napísal hlavný sektár z OSACR Tomek na svojom blogspote:

…na ktorý som reagoval blogom Prečo ateisti pohŕdajú (veriacimi) vedcami?

Jiří Grygar bol pre svoje katolícke postoje prenasledovaný aj počas ateistického režimu pred rokom 1989:

Hm, kvôli viere v Boha mi zrušili v roku 1959 vedeckú ašpirantúru, keď som predtým úspešne zložil prijímacie skúšky. Napriek vynikajúcemu prospechu mali moje deti problém dostať sa z toho istého dôvodu na strednú i vysokú školu a, napokon, z toho istého dôvodu som musel v roku 1980 opustiť svoje miesto vo hvezdárni v Ondřejove. Už predtým som nesmel mať študentov, lebo som ich vraj kazil (čo bola vlastne pravda). Toto všetko by sa nestalo, keby som vieru v Boha v ére komunizmu nevyjadroval dostatočne. Pochopiteľne, do médií sa takéto informácie nedostávali.

Dnešní sekulárni humanisti nazývajú Grygara trollom, tupcom, šarlatánom. Usilujú o jeho vylúčenie z občianskeho združenia Sysifos, čo je klub českých skeptikov. Ľudia, ktorí nemôžu zniesť katolíka a súčasne aj vedca Grygara, majú korene v komunistickej ideológii. Napr. ten onen nemenovaný mienkotvorný ateista zo Slovenska je členom občianskeho zruženia Spoločnosť Prometheus, ktoré založili eštebáci a dnes správcu ich fcb stránky vykonáva komunista Marušic z pezinského kníhkupectva Alternatíva

Kto je ten onen “tupec” Grygar?

Predseda Českej astronomickej spoločnosti (1992-1998)člen čestnej rady Českej kresťanskej akadémie (sekcie prírodných a technických vied)
podpredseda Rady pre popularizáciu vedy AV ČR
člen výboru Českého klubu skeptikov SISYFOS
je autorom asi stovky odborných prác

Knihy:

Vesmír je náš svět (1973)
V hlubinách vesmíru (1975)
Sejdeme se v nekonečnu (1979)
Okna vesmíru dokořán (1989)
Velký třesk a Bible (1991, 1997)
Země ve Vesmíru (1992)
Věda, víra, vesmír (1996)
Vesmír jaký je (1997)
Čtyřicet let rozvoje astronomie (1999)
O vědě a víře (2001)

Ocenenia:

cena Kalingy (1996)
Nušlova cena (2011)
Cena města Brna (2013)

Ani slovenskí ateisti nezaostávajú v nenávisti za Čechmi. Grygarovi ako zjavne dôležitéme fenoménu v kultúrnej vojne venoval článok aj ateistický portál Zošity humanistov Racionalita viery podľa J. Grygara a svojej nenávisti nezostál dĺžny ani portál Humanisti.sk. Rôzne zdroje, no rovnaká nenávisť.

Citujem z jedného z nch:

Grygar je zaujímavý tým, že napriek tomu, že je katolík, je aj zároveň významným členom Českého klubu skeptikov Sisyfos.

No ano! Nášho známeho bigotného ateistu Paradu z brány Humanisti.sk pobúrilo vyjadrenie Grygara na adresu ateistov:

„Vedecký ateizmus je krásna paveda.“

… a tak venoval Grygarovi znevažujúci článok s názvom Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan

Ateisti sami seba presvedčili, že na rozdiel od nich (katolíkov) sú stúpencami zdravého rozumu a z toho vyplýva, že ateista nech povie čokoľvek, je to vždy múdre… narozdiel od katolíka, ktorý nech povie čokoľvek, tak je to vždy nevedecké…
A naraz narážajú na uznávaného vedca Grygara, ktorý je katolík.

To je to, čo týmto boľševickým pohrobkom vadí – bije im do očí, že kresťanská viera nie je nezlúčiteľná s vedou, ba práve naopak, veda vznikla v lone Katolíckej cirkvi. Kým vedecký ateizmus vznikol v lone ideológie potláčajúcej základné ľudské práva:

Vedecký ateizmus je neoddeliteľná súčasť a stránka marxisticko-leninského svetonázoru spočívajúca v popieraní boha a v potvrdzovaní človeka ako autonómnej, aktívne a zodpovednej bytosti; disciplína marxisticko-leninskej filozofie, ktorá v nadväznosti na dialektický materializmus a historický materializmu skúma podstatu, príčiny vzniku, vývin, štruktúru ap. náboženstva a zákonitosti jeho odumierania.
Zdroj tu.

Najprv si ukážme, čo si pod slovným spojením vedecký ateizmus predstavuje Parada:

(Ateizmus) Je ľudový, povrchný, nedbalý, apatický, ateizmus. Takíto ľudia sa prakticky nezaoberajú náboženstvami, prípadne majú hnev na nábožných, lebo majú s nimi zlé skúsenosti.

Ale okrem rôznych ďalších ateizmov je aj vedecký ateizmus, keď sa vedeckými metódami skúmajú náboženstvá. Nie povrchne, ale so znalosťou problematiky.

Inde pán Parada nás presviedča, že ateizmus je iba neprítomnosť boha. Teda tam, kde pozorujeme neprítomnosť boha, je ateizmus. A ak si na takéto pozorovanie neexistencie prinesieme vedecké prístroje a vedecké hypotézy, môžeme hovoriť o vedeckom ateizme. Je to rovnaká absurdnosť, ako keby niekto, kto napísal obrovskú kuchársku knihu o nevarení, dal skúmať vedcom vedeckými metódami jedlá, ktoré nikdy neboli uvarené…

Zopakujme si kľúčovú vec. Vedecký ateizmus je neodeliteľná súčasť MARX-LENINIZMU. Hlavnými predstaviteľmi boli:

Tu sa dostávame na koreň veci. Parada obhajuje zločinné marxistické spoločenské diktatúry. Podobne ako fašisti a kotlebovci propaguje ideológie porušujúce ľudské práva.

Brána Humanisti.sk je blížencom (súputníkom, dvojčaťom) združenia eštébákov Spoločnosť Prometheus. To založil niekdajší riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu Slovenskej akadémie vied – eštébák Čelko. Združenie Prometheus sa pasuje do roly obhajcu a hovorcu slovenských ateistov. No v skutočnosti si Spoločnosť Prometheus urobila z ateistov dojné kravy a vytvorila okolo seba kult, polosektu, žijúcu z hlúposti vlastných zmagorených členov.

Preto Parada tak kňučí, keď sa vedecký ateizmus nazýva pavedou – lebo vtedy sa z neho stáva tá povestná trafená hus. A u trafenej husi boha nepozorujeme.

Protirečivosťou humanizmu pána Paradu je nadchýňanie sa vedeckým ateizmom a súčasne nadchýňanie sa kapitalizmom. Vo vedeckom hĺbaní o vedeckom ateizme súdruh Josef Macháček z Filozofickej fakulty v Brne (1917-1984) píše:

Jde jen o to, aby
i věřící věděli, že nám na náboženství nejvíce vadí nikoli tyto vnitřní rozpory,
nýbrž rozpor mezi náboženským a vědeckým výkladem světa, rozpor mezi ná­
boženskou a komunistickou morálkou. A především jde ovšem o to, aby sami
ateisté věděli, že náš boj proti náboženství je ve skutečnosti boj za vědecký názor
na svět, za novou, vskutku lidskou mravnost, za nového socialistického člověka.

Viete, čo je komunistická morálka? Citujem z Wikipédie:

Komunistická morálka je súhrn životných princípov a morálnych noriem vychádzajúcich z ideálov komunistickej spoločnosti: oddanosť veci komunizmu, znásobovanie spoločenského bohatstva prácou, vedomie spoločenskej povinnosti, kolektivizmus, humanizmus, internacionalizmus.

Je zavádzaním, ak sa organizovaný ateizmus na Slovensku nazýva sekulárnym humanizmom. Nie je ním. Je to len kamufláž na marxistický komunizmus. Pretože:

Reprezentantku toho komunistického “humanizmu” – Spoločnosť Prometheus – založil komunista Čelko.
Čelko bol riaditeľom “Ustavu vedeckého ateizmu” – ideologického nástroja Komunistickej strany.
Spoločnosť Prometheus nikdy neodsúdila zločiny komunizmu, prehliada ich a bagatelizuje.
Správcom fcb komunity Spoločnosti Prometheus je niekdajší kandidát za KSS – Marušic, obchodník s marxistickou literatúrou.
Podpredsedom tohoto združenia je niekdajší náčelník ŠTB Baťala.
Medzi ocenenými akože “humanistami” je celá plejáda eštebákov, napr. Kizek.
Členovia Spoločnosti Prometheus udržujú dobré vzťahy s komunistickými pohlavárami aj dnes.
Ich súčasné aktivity nesú rukopis antikatolíckej propagandy bývalej teroristickej organizácie ŠTB.
A korene tohoto spolku sú rovnako marxistické: Spojitosť medzi humanistami a komunistami. Marxistické korene o.z. Prometheus

Preto píšem o súznení tzv. sekiulárnych humanistov a komunistov. A preto je Grygar tŕňom v oku týmto marxistickým šarlatánom. Na jeho záujme o vedu a vieru sa láme celý vedecký ateizmus stojaci na tvrdeniach o nezlúčiteľnosti vedy a viery. A koľko len tisíc strán učebníc vedeckého ateizmu o tom popísali! Vedecký ateizmus Grygar zaradil do skupiny náuk nazývaných pavedou – pseudovedou.

Pseudoveda alebo paveda je názov pre nepravú, falošnú vedu; teda tvrdenia, znalosti alebo prax, ktoré sú prezentované ako vedecké, ale nedodržujú overiteľnú vedeckú metódu, nemajú dôkazy a nie je možné ich spoľahlivo testovať.
Zdroj tu.

Pán Parada vie, že prišiel o svoj hlavný tronf. Vedecký ateizmus ako preukázaná paveda mu totiž už nepomôže. A tak hromží ako chromý, ktorému práve ukradli barle.

Všetky zdroje sú archivované na Drive

Archív zdrojov tu.

 

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s