Správca fcb-Spoločnosť Prometheus Marušic protestuje proti zasahovaniu Boha do výkonu mestského zastupiteľstva :D

No ano, ten známy komunista Vladislav Marušic, čo je adminom fcb komunity Spoločnosti Prometheus, známy svojou internetovou primitívnosťou pod aliasom darwax… Tak nám protestuje. Prečítajte si jeho protest proti svätej omši slúženej za vedenie mesta ako aj protest proti krížu na pamätnej tabuli prenasledovaným za čias totality. V druhej časti som si dovolil skopírovať reakcie vzdelaných ľudí z Pezinčana.

(Píše sa rok 2011…)

Protest proti presahovaniu cirkvi do sekulárneho štátu

Jún 2011 / Prečítané 1098 krát
   V aprílovom Pezinčanovi som sa dočítal, že sa konala omša za mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta, čo ma dosť pobúrilo. Myslím si, že takáto činnosť zo strany Rímsko-katolíckej cirkvi (RKC) je už prekročením prirodzeného rámca verejnej angažovanosti tejto svetonázorovo-ideologickej organizácie v sekulárnom štáte. V princípe to nemá ďaleko od spoločensky neprípustných javov, kedy určitá firma zdarma poskytuje kultúrne a spoločenské vyžitie verejným činiteľom, pri čom oprávnene vzniká podozrenie z korupcie a klientelizmu. Pre predstaviteľa mesta, ktorý je aj členom RKC, to je osobná pozitívna duchovná služba, pre ktorú môže byť zaujatý v prospech RKC pri výkone svojej poslaneckej práce či pri riadení mesta, a to je neprípustné. Preto ako občan Pezinka a volič mojich zástupcov vo veci správy mesta protestujem proti takýmto aktivitám.
   Tak isto som proti tomu, aby sa predstavitelia mesta zúčastňovali omší služobne. Nemal by sa v médiách vyskytovať oznam ako ten v apríli, že na omši bol primátor (viceprimátor, poslanci). Predstavitelia mesta by sa mali na omši a podobných udalostiach zúčastňovať jedine ako súkromné osoby, čo netreba ani oznamovať.
V apríli bola odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo väzneným a prenasledovaným občanom Pezinka a okolia na mestskej budove. Je to záslužná aktivita, ale nechápem, prečo je na nej vyobrazený symbol kresťanstva kríž. Boli snáď prenasledovaní iba kresťania? Určite nie a na tabuli sa to ani nespomína. Vnímam to len ako ideologickú propagandu na sekulárnom území. Nenamietal by som nič, keby bola tabuľa cirkevná a na cirkevnej „pôde“. Takto je to ale neprípustné a Mesto by si na takéto prešľapy malo dávať v budúcnosti pozor, lebo potom by občania mohli žiadať aj finančne nákladnú nápravu.
Mali by sme si uvedomiť, že na Slovensku žije množstvo rôznych svetonázorových skupín občanov, preto je dôležité dodržiavať svetonázorovú neutralitu štátnych činiteľov, inštitúcií a verejných priestorov. Iba tak budeme vedieť všetci v pokoji a vo vzájomnej úcte spolunažívať.
Vladislav Marušic, Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov
Reakcie z nasledujúceho čísla mestského časopisu Pezinčan:

Ad: Protest proti presahovaniu cirkvi do sekulárneho štátu

Júl 2011 / Prečítané 1041 krát
   V minulom čísle Pezinčana pán Vladimír Marušic zo Spoločnosti Prometheus protestuje proti Rímsko-katolíckej cirkvi v Pezinku za jej zasahovanie do sekulárneho štátu. Protestuje proti tomu, že sa konala omša za mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta, že médiá priniesli o tom správu .
Veriaci sa na tejto omši modlili za to, aby predstavitelia mesta konali spravodlivo a čestne k všetkým občanom veriacim i neveriacim. Domnievam sa, že mestské zastupiteľstvo môže oficiálne oceniť každý prejav solidarity a záujmu o veci verejné cirkvami, spoločenskými organizáciami, spoločnosť Prometheus nevynímajúc.
Sekulárny štát je štát demokratický, v ktorom organizácie, ktoré nie sú zločinecké, presvedčuje o „ svojej pravde “ bez toho, aby sa ich pravda stala štátnou doktrínou, ako to robili fašisti v Nemecku a komunisti v Rusku, kde ateizmus sa stal štátnou doktrínou so symbolmi päťcípej hviezdy alebo hákového kríža a priniesol smrť miliónom ľudí. Pánovi Marušicovi neprekáža, že päťcípa hviezda je na pomníku osloboditeľov v Pezinku, ktorý je na verejnom priestranstve. Prekáža mu však malý kríž na pamätnej tabuli, ktorá bola osadená z iniciatívy Konfederácie politických väzňov na budove, v ktorej nespravodlivo stíhali nevinných ľudí. Táto budova pritom nepatrí len mestskému zastupiteľstvu. Má pán Marušic zistené, že si pozostalí neželajú kríž na tejto tabuli? Na veľkých priestranstvách sú sochy veľkých synov národa a ľudstva a nemôžu tam byť sochy Krista, ktorého múdri ateisti považujú za najväčšieho humanistu ľudstva, ktorý bol popravený na kríži?

Doc. Ing. Ernest Valentovič, CSc
   Som veľmi pobúrený nad obsahom článku „ Protest proti presahovaniu cirkvi do sekulárneho štátu “ v júnovom čísle Pezinčana. V slovníku cudzích slov, prípadne na internete, je význam slova sekulárny uvedený ako neveriaci, nevyznávajúci náboženstvo, ateistický, svetský.
Kresťanstvo sa začalo na Slovensku šíriť pred 1175 rokmi príchodom vierozvestcov Konštantína a Metoda a podľa posledných výskumov 84 percent obyvateľov Slovenska je veriacich, z toho 69,8 percent rímskokatolíckeho vyznania. Podľa uvedeného je úplne nesprávne a zavádzajúce hovoriť o sekulárnom ateistickom Slovensku. Máme tu dokonca politické strany, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu.
Prirovnávať angažovanie sa Rímsko katolíckej cirkvi slúžením bohoslužby za zastupiteľstvo a vedenie mesta, aby dobre a spravodlivo vykonávalo svoju funkciu a prácu v prospech všetkých obyvateľov mesta, ku podozreniu z korupcie a klientelizmu je veľmi primitívne ( keď nechcem použiť výraz hlúpe). Byť prítomný na takejto omši voleným zástupcom mesta je prinajmenšom tak správne ako sa oficiálne zúčastniť na Vinobraní, športovom podujatí, kultúrnej slávnosti a pod.   K problému kríža na pamätnej tabuli: Na Slovensku bolo nespravodlivo väznených a prenasledovaných vysoko prevažne kresťanov, preto ten kríž na pamätnej tabuli. Kresťanov rozhodne neurážajú prejavy ateistov a iných náboženstiev a naviac zdôrazňujú a praktizujú pokoj a spolunažívanie vo vzájomnej úcte.
Ing. Hugo Hyross
Články neboli redakčne upravené!

Definícia ateistu podľa Humanistu roka 2013 Tížika :-)

Tížik: Ľudia, ktorí neveria v boha, nie sú ateisti

Základným nedorozumením je predstava ateistu ako každého, kto neverí v Boha. Skutočnosť je zložitejšia a vraví niečo iné – väčšina ľudí bez náboženskej viery nie sú totiž ateisti, ale ,iba‘ neveriaci.

Humanista roka Miroslav Tížik ďalej vysvetľuje:

Tento rozdiel vysvetľuje Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Ateista, na rozdiel od bežného neveriaceho, má vytvorený jasný, v modernej dobe najčastejšie materialistický svetonázor a dokáže ho vysvetliť. Takýchto presvedčených ateistov je v spoločnosti málo, napríklad podľa prieskumov sa u nás za ateistu považuje len tri až päť percent ľudí.“

Zdroj tu

Miroslav Tížik tak pridáva trošku svojich ingrediencií do gulášu definícií ateizmu. Opäť potvrdzuje, že ateisti sami nevedia, čo to ateizmus je a čo nie je a tak zostávajú v nemom úžase, keď sa dozvedia, že vlastne ani ateistami nie sú 🙂

A čo na to TvojOponent? Ateisti by si tohoto típka mali nesmierne vážiť, lebo TvojOponent tvrdí, že ateizmus nie je ľahostajnosť k náboženstvu, ale uvedomelý postoj vyžadujúci rozumové zdôvodnenie odmietnutioa viery v Boha. Ateizmus je totiž vyhranenie sa voči určitej filozofii a na to vám nestačí jej nepoznanie, ale práve naopak – je potrebné jej skúmanie.

A čo na Tížikovu definíciu slov hovoria slovníky? No tie mu za pravdu nedávajú a zhodne tvrdia, že ateista je neveriaci…
Napr. brána mojslovnik.sk:

stúpenec ateizmu, neveriaci, bez náboženského vyznania

A potom sa nečudujme, že sú z toho ateisti na prášky a natiahnu na seba aj takéto tričko:

il_570xN.832005117_o82m

 

Fetišizácia banalít denného života pred hľadaním hĺbky zmyslu života

Kdesi na internete som čítal krédo ateistu o tom, že jeho zmyslom života je prežiť ho zmysluplne a šťastne pomocou rozumu a citu.

Každá generace měla tendenci vyměnit povědomí o hloubce života za řešení každodenní operativy. Starosti typu „co si dám k obědu“, „jak mi uschne prádlo“ a „jak si dám večer pět piveček“ dokáží mysl zcela vyplnit. Umožňují zůstat v trochu nepříjemných, ale známých, a tedy bezpečných prostorách. Za jejich hranice se podívat nechceme, protože je za nimi nejistota. Postfaktická doba umožnila žít každodenní operativou ještě rafinovaněji.

Tip na článok: Komplikovanost digitálního světa svádí k fetišizaci banalit (komentář připravil Dalibor Špok)

Spoločnosť Prometheus je islamofóbna fašistická organizácia – prinášam dôkaz

Včera, 13.08.2018, sa na fcb.stránkach komunity Spoločnosti Prometheus objavilo 21 minutové video s úvodnou upútavkou menovanej spoločnosti, samozvanej jedinej obhajkyne práv ľudí bez vyznania, citujem:

Rozhovor XTV s českým diplomatom o islame (video 21 min.).

Video má názov

“Islam je pre ČR nebezpečný…” říka Jiří Kobza.

Nasleduje dovetok, ktorý ma zaujal:

Jiří Kobza – znalec islamu

Ten dovetok ma zaujal a tak som bol zvedavý, kde tento pán študoval islam. A bol som šokovaný z toho, ako dlho a poctivo “študoval” toto náboženstvo. Citujem z Wikipédie:

Vystudoval obor geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté 2 roky postgraduál na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru zahraniční obchod (získal titul Mgr.).

Pracoval ve Strojexportu v oddělení vývozu geologických prací do zemí Středního východu. Pracoval v Egyptě, v Jemenu, řídil pobočky mateřské firmy v Jordánsku a v Íránu. V roce 1992 se vrátil do České republiky a začal podnikat v oboru obchodního poradenství.

Pracoval pro různé zahraniční firmy až do roku 2000, kdy nastoupil naMinisterstvo zahraničních věcí ČR jako obchodní rada na velvyslanectví vTeheránu (podílel se na zdravotní pomoci libereckých záchranářů zraněným po zemětřesení v Bamu v roce 2001, spoluorganizoval pomoc pro válečné uprchlíky v táborech na íránsko-afghánském pomezí). Ke konci diplomatické mise pracoval jako chargé d´affaires. Po ukončení diplomatické mise v roce 2004 v Íránu dál podnikal jako soukromý podnikatel až do začátku roku 2008.

Po návratu do České republiky zajišťoval v Zambii rozvojovou pomoc Ministerstvo zahraničních věcí ČR v letech 2008 až 2009 pro libereckou obecně prospěšnou společnost Hand for help. Po zemětřesení na Haiti zajišťoval na místě pro stejnou společnost podmínky pro dovoz a umístění darované české nemocnice. Po návratu do ČR podniká ve vlastní malé obchodní firmě.

Takže výborne, Spoločnosť Prometheus! Ja som potom špičkový agronóm, lebo na záhrade som trhal pýr a budem aj špičkový zubár, lebo si denne umývam zuby a možno budem aj kozmonaut, lebo sa rád pozerám na hviezdy…

Vy ste z podnikateľa urobili znalca islamu len preto, že úspešne podnikal v moslimských krajinách? A nazývate sa stúpencami zdravého rozumu? Namiesto tolerancie šírite strach z moslimov, namiesto pravdy šírite lož a vytvárate xenofóbnu klímu. Vo vlastných stúpencoch živíte paranoju a podozrievanie, podnecujete k nevraživosti a nenávisti.

A nazývate sa sekulárnymi humanistami! Predstierate boj s fašistami a sami im dávate priestor, sami im poklonkujete a nenávisťou utužujete fanatické jadro sekulárno-humanistických extrémistov.

Pozrime sa teraz na fcb-aktivity dotyčného politika, podnikateľa a poslanca českej snemovny:

Na Facebooku je členem mnoha skupin, např:

“ISLÁM JE SMRTELNÉ ZLO !!!”;
“Miloš Zeman: Náš prezident ! Milos Zeman: Our president! Милош Земан: Наш!”;
“Podpora pro prezidenta Ruské federace,Vladimira Putina” či
“Přátelé Ruska v České republice”.

Je také autorem návodu, jak se bránit proti islamizaci. V něm se například píše, že Češi mají venčit psy i prasata poblíž mešit. Muslimové totiž tato zvířata považují za nečistá.

Dále podle něj každý zakoupený kebab přibližuje ČR blíže k islamizaci.[2]

V rokoch 1988-1989 bol členom KSČ… Potom prevrátil a z krajného ľavičiara sa stal v roku 2013 nestranný kandidát krajne-pravicovej strany Úsvit. No do poslaneckého kresla sa dostal až v roku 2017 vďaka pravicovo-extrémistickej strane SPD

Strana SPD presadzuje referendum o vystúpeni z EU a NATO, podporuje Národný front Marine LePenovej. Je považovaná za extrémne pravicovú stranu…

Pred niekoľkými dňami si islamofóbiu na fcb-stránkach eštebákov Spoločnosti Prometheus všimol aj prezidentský kandidát Eduard Chmelár. Popudilo ho islamofóbne video, kde exceloval americký prof. Bill Warner.

Eduard Chmelár Bravo, takže Prometheus pri kritike islamu už používa texty a videá “jedného z desiatich najbigotnejších Američanov” (kam ho zaradila organizácia bojujúca proti Ku-Klux.Klanu), kresťanského fanatika, ktorý nemá žiadne vzdelanie v odbore a iba šíri nenávisť, ktorá v princípe nemá antináboženské, ale latentne rasistické korene? Kam kráčaš, Prometheus? Toto už nielenže nie je sekulárny humanizmus, toto nie je ani kritika náboženstva z ateistických pozícií.
Zdroj: 
Chmelár precitol – Spoločnosť Prometheus je bigotná ateistická organizácia

V poslednej dekáde júla roku 2018 oficiálne vrátila titul Veľvyslankyňa humanizmu Ivana Škodová, známa bojovníčka proti sektám z OZ-Integra. Urobila tak na protest proti tohtoročnému udeľovaniu cien, kedy medzi ocenenými bol aj sexistický chrapúň Murín. V odôvodnení okrem iného uvádza, citujem:

Mementom mi je, že totality, komunizmus, nacizmus aj holokaust nezačínali vraždením, ale verejným znevažovaním človeka človekom. S tichým súhlasom mlčiacich.

Takže tak, páni sekulárni humanisti. Ešte stále dôverujete tým, ktorý ateizmus inštuciovali do pseudosekty Spoločnosť Prometheus? Adolf Hitler kedysi povedal : Viac dosiahne ten, kto založí nové náboženstvo ako ten, kto založí novú politickú stranu. Nacizmus tohoto onoho času najbľúbenejšieho pána prerástlo v sekulárne náboženstvo pošliapavajúce prirodzené zákony. Výsledkom boli miliony obetí rôznych vyznaní.

Sekulárni humanisti precitajú a stále častejšie na stránkach Spoločnosti Prometheus možno čítať komentáre tohoto typu:

Erik Rakovský neviem či uvádzať tendenčné kraviny xenofóbneho pepana je to pravé orechové
moslimov máte plnú Bosnu, polku juhoslovanských zmrzlinárov, čo tu žijú už 50 rokov, v “pravoslávnom” Rusku (čítaj: nadpolovičné % ateistov, hoci sa ich štátne doktríny ksichtia, ako keby tomu bolo naopak) je z počtu veriacich asi 30 % moslimov a nie je s tým žiadny problém

Ivana Škodová našla odvahu na hlasný protest a jasný nesúhlas so znevažovaním a urážaním ľudí pre ich vzhľad či presvedčenie zo strany tzv. sekulárnych humanistov. Iná ateistická svätica a feministka Pietruchová však stále zostáva v tomto fašistickom klube – nakoniec aj prečo nie – veď sama je ikonou podnecovania k nenávisti… Znevažovanie dôstojnosti inej ženy pre jej vzhľad ju netrápi. A Edko Vševedko Chmelár sa ešte uchádza o podporu svojej kandidatúry na prezidenta u týchto eštebákov a fašistov tým, že na slávnosti udeľovania cien Humanista roka a Veľvyslanec roka na stôl položí podpisové hárky. Ktovie, či jeho kandidatúru podporil aj ten sexistický chrapúň Murín či partička islamofóbnych fašistov okolo eštebákov Hrádeckého a Baťalu…

 

Veľvyslankyňa humanizmu 2017 pani Ivana Škodová vrátila ocenenie

Je to po prvý krát v histórii odovzdávania cien Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu na tzv. Deň humanistov občianskym združením Spoločnosť Prometheus, kedy sa nositeľ tohoto ocenenia dobrovoľne vzdal tohoto titulu. Stalo sa tak “do roka a do dňa” . Pani Ivana Škodová svoje dôvody vysvetlila v otvorenom dopise zaslanom tomuto občianskemu združeniu. Spoločnosť Prometheus a ani spriatelená stránka Humanisti.sk však o tomto hrdinskom počine neinformovali.

Krátko po udelení tejto ceny som pani Škodovej adresoval list, v ktorom som ju vyzval na vrátenie tejto ceny. Text dopisu nezverejním. Odpovveď som nedostal. No teší ma, že pani Škodová našla odvahu vzoprieť sa manipulácii bývalých eštebákov a vníma, že oceneniami si Spoločnosť Prometheus buď kupuje prestíž alebo odmeňuje ľudí za podnecovanie k náboženskej nenávisti či za servilnosť voči Spoločnosti Prometheus. V minulosti totiž ocenenia dostali také “osobnosti” ako pani Mižíková – daňová podvodníčka, alebo Erich Mistrík sa demagogické aktivity a šírenie hoaxov o vierozvestcoch Konštantínovi  Metodovi a vyzývanie na zákaz vyučovania náboženstva. Mistrík sa angažoval aj na démonizácii ľudí organizujúcich pokojné demonštrácie tzv. Pochody za život. Osobitné ocenenia si udelili aj samotní eštebáci – podpredseda združenia Baťala, právnik a niekdajší vysoký funkcionár ŠTB… a právnik Kizek. Humanistkou roka sa stala aj politička Pietruchová za podnecovanie nenávisti voči katolíkom a demagógiu v mediálnom priestore.

Otvorený dopis zverejnil na stránkach brány Integra 24.júla 2018 David Karabin:

Otvorený list spoločenstvu Prometheus: Prečo som vrátila cenu Veľvyslankyňa humanizmu

 

Vážení humanisti,

minulý rok som bola spoločenstvom Prometheus navrhnutá na cenu Veľvyslankyňa humanizmu. Schváleniu predchádzal vážny rozhovor s predsedom spoločenstva o mojej práci, postojoch, názoroch aj osobnom živote. Cenu som prevzala vlani na slávnosti v spoločnosti zaujímavých a slušných ľudí.

Po roku som sa opäť zúčastnila slávnosti udeľovania cien-chcela som vyjadriť podporu ľuďom šíriacim humanizmus. Vnímam ho ako obhajovanie pravdy, slobody, úcty k človeku a presadzovanie racionality. Slávnosť bola pre mňa slávnosťou až do prejavu oceneného Humanistu roka 2018, vedca a spisovateľa Gustáva Murína. Dovtedy som toho pána nepoznala, nič som od neho nečítala, videla a počula som ho prvý krát v živote. Počas prejavu ma šokovala hrubá nadávka (adresovaná nežijúcemu politikovi, ktorý sa už ani brániť nemôže). V tej situácii nemohlo nič ospravedlniť vulgárnosť – ani snaha vyprovokovať diskusiu. Nasledoval popis zneužitia sexuálnej aféry iného politika v politickom boji – to som vnímala ako absolútne nevhodné v prednáške na slávnosti. A pripadalo mi to aj samoúčelne, pretože bez opakovaného zdôrazňovania sexuálnych praktík, by sme podstatu pochopili. Navyše, rečník–vedec, hodnovernosť svojich slov potvrdzoval odvolaním sa na film (nie dokumentárny!). Zostala som v nemom úžase. Kde som sa to ocitla? Uvažovala som, či sa mám konfrontovať, alebo odísť. Zvolila som odchod ako vyjadrenie postoja, že takéto reči už nechcem počúvať a nebudem polemizovať s vulgárnosťou. Nie som puritánka, v umení ocením keď dotvára pravdu o živote, v poradni som počula od klientov kadečo a mne samej v súkromí v hneve ujde uľavujúce slovo. Toto som však vnímala ako hrubé zneváženie slávnosti, prítomných, mňa aj humanizmu. Odišla som premýšľajúc, či som bola svedkom iba ojedinelého faux-pas oceneného.

Hľadala som vysvetlenie v laudáciu http://prometheus.sk/gustav-murin-humanista-roka-2018/ aj v blogoch v ňom uvedených gustavmurin.blog.sme.sk – tie však moje pochybnosti prehĺbili. Zdalo sa mi, že v textoch o vede dokáže tvrdenia podložiť faktami a racionálne argumentovať. Prečo teda pri verejnom prejave argumentoval ad hominem a odvolával sa na filmovú fikciu? https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Vrtěti_psem. Okrem toho, spisovateľ aj vedec má určitý spoločenský status. Mal by byť aj morálnou autoritou. Akou, keď verejne nadáva na slávnosti humanistov?

Hľadala som vysvetlenie ďalej. Google mi ponúkol ďalšie blogy pána Murína o všetkom možnom, ktoré však v laudáciu uvedené neboli http://gumurin.blog.pravda.sk/. A začalo sa mi vyjasňovať. Nachádzala som namiesto racionálnych argumentov k aktuálnemu dianiu vo svete, aj u nás, opakovane ďalšie osobné útoky, obviňovanie z konšpirácií bez dôkazov, ostrakizmus, znevažovanie, menovanie konkrétnych ľudí hanlivými prezývkami, spochybňovanie ich vzdelania aj kompetencie, predpoklady namiesto faktov. Tu sú niektoré príklady: Šokovali ma urážky a ponižovanie političky aj spisovateľky tým, že zosmiešňoval ich výzor a cynicky degradoval a dehonestoval ich ženstvo – citujem:

„ ….V mnohých z nás totiž drieme presvedčenie, že je to muž. Ale to nie, vážení, v kancelárke Merkelovej aj napriek vzhľadu mužatky drieme horúce srdce ženy a – nehanbime sa to vysloviť – túúúúúžba! Je to túžba po mužnom objatí, pohladení a… ostatné si domyslíme. A uznajte, bol by takéhoto niečoho schopný našinec? Dokázal by sa takto obetovať, čo len schopnejší Nemec? Odpoveď je krutá – celkom určite nie…“

Originál článku

Nevidím tu iróniu, ani umeleckú nadsádzku. Nemusím súhlasiť, no nesmiem urážať a ponižovať. Kde tu prejavuje úctu k človeku a racionalitu, ktorá sa vyzdvihuje v laudáciu? Ako by ste sa cítili, keby niekto takto verejne urážal a ponižoval vašu ženu alebo muža? Veď by tým dehonestoval aj vás!

Ako by ste sa cítili, keby niekto spochybňoval a zľahčoval sexuálne obťažovanie vašej dcéry v minulosti, ktoré ju stále roky traumatizuje? A keď sa konečne odváži o tom hovoriť (posilnená odvahou iných žien), tak číta, že jej neveria, obviňujú zo zištnosti a stotožňujú s feminizmom?

http://gumurin.blog.pravda.sk/2017/12/01/lavinasexualnych-obvineni-vsetko-je-inak/,
http://gumurin.blog.pravda.sk/2018/01/09/nech-zije-harasenie/.

Čo si myslíte o zľahčujúcom ospravedlňovaní sexuálneho zneužívania chorého závislého nedospelého dievčaťa dospelým mužom v resocializačnom zariadení?

http://gumurin.blog.pravda.sk/2017/03/20/stvanica-na-cisty-den/.

Mňa to pobúrilo. To je absolútne nepochopenie podstaty resocializácie a neprípustné z odborného, právneho aj morálneho hľadiska. Rovnako ako povrchné, necitlivé obviňovanie jej matky za zlyhanie pri výchove a následne ironické spochybňovanie jej snahy, ba povinnosti, ochrániť dcéru. Čo by ste robili, keby sa niečo také tragické stalo vám vo vašej rodine ? A narážali by ste na takúto necitlivosť a odsúdenie od človeka, ktorý píše knihy o vzťahoch a rodine? Okrem toho, keď si pozorne prečítate celý blog aj diskusiu zistíte, že pán Murín tu dokonca otvorene schvaľuje nedodržanie zákona vyšetrovateľom polície a stotožňuje to so zdravým rozumom. Argumentuje predpokladmi namiesto faktov. Veď tým verejne schvaľuje protiprávne správanie aj porušovanie základných pravidiel demokracie. Kým zákony platia, tak ich máme dodržiavať. Všetci! Aj keď nesúhlasíme. A zdravý rozum máme využiť na to, aby sme ich zmenili. Inak podporujeme bezprávie.

Dospela som postupne k poznaniu, že prejav na slávnosti nebol ojedinelým zlyhaním Gustáva Murína.

„Čestný titul–Humanista roka sa udeľuje za výnimočné počiny a aktivity pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku.“ (humanus–ľudský, uznáva hodnotu každého človeka, stavia na solidarite, presadzuje riešenie problémov racionálnymi argumentmi). Čo spája tieto verejne znevažujúce texty shumanizmom? Čím v nich humanizmus obohatil? Ako presadzoval humanistické zásady neosočovať, nepoškodzovať, neznevažovať iných a neubližovať slabým, ktorí nie sú schopní brániť sa (Paul Kurtz: Zakázané ovocie – Etika humanizmu)? Neporušuje túto etiku, namiesto jej presadzovania?

Každý nech si sám hľadá odpovede na tieto otázky. Ja už odpovede poznám: Verbálna agresivita a ponižovanie iných ľudí, to pre mňa nie je humanizmus. Útoky na človeka namiesto racionálnych argumentov k veci, to pre mňa nie je humanizmus. Schvaľovanie a obhajovanie porušovania zákona, to nie je humanizmus. Môže to byť začiatok jeho konca. Nechcem a nebudem tomu napomáhať. Tváriť sa, že sa nič zlé nestalo. Stalo sa. Myslím si, že uvedené texty Gustáva Murína z nedávnej minulosti nie sú s humanizmom zlučiteľné. Sú jeho popretím. Aj keby mal Nobelovu cenu za vedu a literatúru, tak tieto jeho texty aj správanie cenu humanistov znehodnocujú. Navyše toto ocenenie legitimizuje verbálne násilie, argumenty ad hominem, znevažovanie iných ľudí aj schvaľovanie nezákonnosti. To je pre mňa absolútne neprijateľné. Mementom mi je, že totality, komunizmus, nacizmus aj holokaust nezačínali vraždením, ale verejným znevažovaním človeka človekom. S tichým súhlasom mlčiacich.

Z uvedených dôvodov som sa rozhodla verejne vzdať ocenenia Veľvyslankyňa humanizmu a vrátiť cenu predsedovi spoločenstva Prometheus.

Originál listu

Otvoreny list humanisti

Spoločnosť Prometheus a ani brána Humanisti.sk o tomto skutku občianskeho protestu formou vrátenia prestížneho ocenenia neinformujú.


Aktualizácia z rána 13.08.2018

Až po mojom zverejnení otvoreného listu pani Ivany Škodovej Spoločnosti Prometheus brána Humanisti.sk zverejnila kópiu tohoto dopisu. Neuvádza však ani meno rebelujúcej dámy a ani okolnosti. A ani skutočnosť, že k zverejneniu toho dopisu pristúpili až pod tlakom medializácie na apologetických stránkach blogu Neznaboh. Ale teší ma, že pre militantných ateistov je môj blog prameňom dôveryhodných informácií. 🙂

Brána Spoločnosti Prometheus informáciu o vrátení kontroverznej ceny udeľovanej eštebákmi za nenávisť voči katolíckej cirkvi stále nezverejnila.

Na podstránke tejto spoločonsti, ktorej Ivana Škodová vrátila ocenenie Veľvyslanec humanizmu, na podstránke Dvorana humanizmu, stále je informácia, že Ivana Škodová je držiteľkou ceny Veľvyslanec humanizmu.

Dvorana humanizmu Ivana Škodová

Aký to paradox – Ivana Škodová je v databáze ateistických svätcov zaradená medzi daňovou podvodníčkou a sexistickým chrapúňom!

O vystúpení pre závažné morálne rozpory neinformuje ani inak aktualizovaná fcb stránka Spoločnosti Prometheus. Ani Google+ tejto Spoločnosti Prometheus sa nezmieňuje o proteste voči udeleniu ceny Gustávo Murínovi. Stále je tam fotka predsedu Romana Hrádeckého a Murína:

Chrapúň Gustáv Murín

 

No Spoločnosť Prometheus nezabudne informovať svojich čitateľov o procese s Galileom či iné proticirkevné klebety. Rozbor procesu s Galileom na bráne TvojOponent – Obrana kresťanstva sa však nezmestí na stránky Google+.

 


 

Pozrite si zaujímavý Facebook Ivany Škodovej