Komu, čomu a prečo sa klania ateista Chmelár?

Eduard Chmelár na svojom fcb zverejnil fotografiu, kde sám stojí pred pamätníkom Šuleka a Holubyho, mladíkov, ktorých popravila niekdajšia maďarská štátna moc za buričstvo.

Odhliadnime teraz od historických súvislostí a sústreďme sa na to, prečo ateista Chmelár dokráčal k akémusi pamätníku, o ktorý sa starali iní mladíci zo Slovenskej pospolitosti, aby vyzeral tak, aby tam mohla vkročiť aspoň ľudská noha.

44442000_2096446467053901_7232298938722680832_n

Čomu sa klania ateista Chmelár? A prečo to robí?

Ak by si chcel pripomenúť hrdinstvo Šuleka a Holubyho, mohol spomínať aj pri dobrom vínku kdesi vo vinárni. Klania sa mučeníkom slovenskej slobody? A myslíte si, že o to stoja? Môže ateista preukazovať úctu ľuďom po smrti? Nie je to v rozpore s ateizmom?

Kto odfotil Chmelára? Odfotil sa sám so statívom? A prečo?

Chmelár o sebe tvrdí, že je ateista. Prejavy úcty zosnulým týmto veru už nepomôžu, najmä ak sú od ateistov.

Ateista Chmelár neprišiel k monumentálnemu pamätníku Jurkoviča postavenému práve na pamiatku mučeníkov preto, aby nejaké mŕtvolu poškrabkal na päte či pohladil po hlavičke. Neprišiel prosiť za ich duše. Prišiel sem s chladnokrvným kalkulom parazitovať na tragédii týchto dvoch šuhajkov vo veci vlastnej prezidentskej kandidatúry.

Podobných skutkov hyenizmu sa dopúšťajú aj iní ateisti a pseudoateisti. Nechodia k pamätníkom, aby si niekoho uctievali, chodia tam preto, aby si vyhonili svoje vlastné politické ego, preleštili slávu vlastnej osobnosti.

Skutoční ateisti nepotrebujú chodiť na cintoríny a tam, nad kôpkou zahnívajúceho mäso spomínať na svoje mamičky či detičky. Ak to robia, dokazujú, že ich ateizmus je len póza, ktorej v skutočnosti neveria a kdesi v ich vnútri drieme potláčaná viera.

Skutočný ateista k významnému monumentu nepríde pre to, aby dal akési benefity zosnulým – veď neverí na posmrtný život. Ak tam príde, treba si klásť chladnokrvné a cynické otázky – prečo to robí?

Ateista Chmelár to urobil preto, lebo tie dve mrtvolky a teatrálna pieta sú len prostým rebríčkom jeho politickej mocibaživosti. Podprahový odkaz je jasný – ó, voliči, pozrite sa, aký som ľudomil a národovec, ako ci ctím dejiny, já já já Eduard Chmelár…

Chmelár si nikdy nevzal do rúk motyku alebo lopatu a spolu s tými mladíkmi zo Slovenskej pospolitosti neklčoval burinu a nezveľaďoval zabúdaný pamätník našich dejín štátnosti. Prišiel prehliadajúc všetko to dobré, čo urobili iní len preto, aby sebecky povýšil sám seba nad iných a svoju pýchu povýšil na prirodzenosť. Odoberajúc právo slova každému, kto mu povie čokoľvek kritické.

Neodopierajme však všetko dobré Chmelárovi. Je dobrým popudom pre našich rádoby štátnikov, aby zviditeľnili tento pamätník a zaradili do svojich národných programov. A možno raz príde na slová Chmelára, ktorý vyslovil želanie

Želal by som si, aby aj dnes, pri tomto významnom výročí, bola na tomto mieste vypálená čestná salva príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nezabúdajme, ako ťažko sa rodila naša krvou vykúpená sloboda a nezávislosť. Česť a sláva padlým hrdinom štúrovského povstania rokov 1848 – 49!

A čo naši sekulárni humanisti? Stále riešie dilemy, čo je pravda, kto všetko je ateista a ako získať ďaľšie platiace ovce do svojej sekty Spoločnosť Prometheus. Ich nástrojom je lož, propaganda, nenávisť. Zabalené do vznešeného slova humanizmus…

Českí ateisti odporúčali mienkotvorného slovenského sekhumanistu do Hlupákova

Zatrpknutý ateista Lemmy dostal na frak aj od ateistov v Česku

Nie je to tak dávno, čo ateista Lemmy, tvrdiaci o sebe, že je šľachetný humanista, po upozornení adminom na jeho vulgárne správanie urazene odišiel.
Lemmy si svoj internetový sociálny deficit začal vybíjať na stránke českých ateistov OSACR.
Tam mu naložila ateistka s nickom medea. Pripomeňme si, že Medea je ateistka s britkým jazykom a obdivuhodným rozumovým rozhľadom.

Samozvaný intelektuál Lemmy tváriaci sa, že má patent na rozum, narazil na definícii pravdy. Lemmy napísal:

„Prečo trepeš také bludy? Pravda je výrok, ktorý správne opisuje skutočnosť. Žiadne taľafatky o relatívnosti.“

A dostal toto od ateistky Medei:

Lemmy, si len hlupák, ktorý sa polemicky zapája do diskusií, na ktoré rozumovo ani vzdelanostne nemá.

J.Š. píše, že nič nie je absolútne, a ja som na to reagovala tým, že absolútny relativizmus ohľadom pravdy popiera sám seba, pretože ak by boli všetky pravdy relatívne, tak aj tvrdenie „všetky pravdy sú relatívne“ by mohlo byť pravdivé len relatívne.

Tak sa pekne vráť do Hlupákova a čítaj kolegom-hlupákom svoj ateistický katechizmus pre jednoduchých.


Zdôraznime si, že Hlupákovo je Spoločnosť Prometheus a ateistický katechizmus pre jednoduchých je sekulárny humanizmus. A kto je hlupák, už vlastne prezradila Lemmymu Medea.

Zaklincoval to Marián s týmto príspevkom :

Medea má pravdu.

Pravda je výrok, ktorý spĺňa vopred stanovené kritériá – stanovené subjektívne hodnotiacim človekom.

Ak ateista tvrdí, že pravda je súlad so skutočnosťou, priznáva tým existenciu boha a absolútny opis skutočnosti presahujúci intelektuálne bariéry človeka.

TvojOponent…

(Môžete mi dať zase ban…, hehe)

Ako pomôcť Lemmymu? Už ani ateisti ho nechcú… . Ani s jeho KAH (katechizmom ateistického hlupáka)…

(Zdroj: tu)

Marxistické korene národného socializmu

Citát číslo jedna:

Prenikaniu nacionalistických prvkov do socialistického myslenia pomohol aj marxista Werner Sombart, ktorý považoval vojnu Nemecka s Britániou za nevyhnutnú. Bojovnícky národ Nemcov, podľa Sombarta, musí poraziť anglickú obchodnícku civilizáciu. Jednotlivec by mal, podľa Sombarta, obetovať svoje šťastie a život životu štátu a ľudu.

Citát číslo dva:

https://is.muni.cz/th/m171w/Nacizmus_a_komunizmus_-_dva_totozne_alebo_rozdielne_rezimy.pdf

Martin Vančo o tom, prečo ateista Chmelár nesmie byť prezidentom

Martin Vančo je bloger na blogovisku Denníka N. Koncom septembra 2018 napísal článok s názvom

Prečo by sa Chmelár nemal stať prezidentom

a v ňom veľmi výstižne popisuje psychopatickú osobnosť a zlé charakterové vlastnosti Eduarda Chmelára. Tu sa dá s Vančom súhlasiť. Triafa presne a výstižne popisuje to, na čo som Chmelára upozorňoval už dávno.

Druhú časť tvoria hodnotové postoje Chmelára a jeho politické presvedčenie. A Vančo robí zásadnú chybu. Svoj názor a názor politického prúdu, s ktorým sa definuje, dáva za merítko objektívnosti a kľúčový omyl vedúci k blúzneniu je na svete. Citujem:

Najčastejšou výhradou voči Chmelárovi sú jeho proruské postoje. Faktom je, že Chmelár rečnil pred troma rokmi po boku Čarnogurského na proteste proti NATO, odmieta sankcie proti Rusku, odmieta vyhostenie ruských diplomatov (alebo akúkoľvek našu reakciu na kauzu otráveného bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa). Jeho postoje k Rusku sú v rozpore s oficiálnou politikou Slovenska a jeho európskych spojencov. Ťažko možno uveriť tomu, že po zvolení do úradu začne robiť vo svojich postojoch vnútorné kompromisy a ústupky.

Ešte nebezpečnejšie sú jeho postoje v kombinácii s jeho programom. Sám sa netají tým, že chce oveľa výraznejšie využívať kompetencie prezidenta v zahraničnej politike. Podľa čl. 102 Ústavy zastupuje prezident krajinu navonok. Doposiaľ prezidenti právomoc v zahraničnej politike presúvali na vládu, ktorá má na to celý aparát  úradníkov a diplomatov. Chmelár tvrdí, že chce túto právomoc naspäť. Aké to môže mať dôsledky pre krajinu, ak začne celú zahranično-politickú orientáciu krajiny určovať jeden egomaniak, s proruskými sklonmi, neschopný diskutovať s názorovými oponentmi? Novinové titulky, ktoré som uviedol na začiatku textu, tak nemusia byť vôbec nereálne.

Bolo by chybou, ak by v našej krajine mali mať právo uchádzať sa o verejné spoločenské miesta len ľudia s vopred určenými politickými názormi. Taká spoločnosť sa nazýva totalitná a taký štát je neslobodný.

Ateistu Chmelára sa v tomto prípade musím zastať. Chmelár má právo predkladať svoje videnie sveta a nemožno mu pre jeho presvedčenie brániť v uchádzaní sa o volené miesta v riadení štátu.

Ani v tom prípade, ak ponúkne občanom možnosť vystúpenia z NATO a obnovenie dobrých vzťahov s Ruskom. Vari je bytostným záujmom Slovenska nenávidieť bratské národy? Vari celé ľudstvo nie je spoločenstvom bratov? Kde sa stráca u ateistov to povestné “sloboda, rovnosť, BRATSTVO”?

Žiadnemu človeku nemožno uprieť právo uchádzať sa o post prezidenta len pre jeho politické názory. Tu sa ateistu Chmelára zastanem. Bloger Vančo napísal text, ktorý je vo svojej druhej polovičke fanatickým bláznovstvom – nebezpečným nabádaním na poškodzovanie základných ľudských práv človeka s inými názormi na svet.

Ktokoľvek má právo šíriť svoje myšlienky a my kohokoľvek pre jeho názory môžme voliť, milovať či obdivovať, ale aj odmietnuť či nenávidieť. No nemáme právo nikomu siahať na základné slobody, ako ich popisuje  Deklarácia základných ľudských práv.

Nesúhlasím a protestujem!