Keď eštebáci píšu prezidentke…

Dožívajúci autor stránky tzv. sekulárnych humanistov Zošity humanistov napísal list novozvolenej prezidentke Čaputovej:

MVDr. Rastislav Škoda
Devínska cesta 15
841 05 Bratislava
12. júna 2019

www.zosity-humanistov.sk

 

Veľavážená pani prezidentka,

protestujem proti zaradeniu náboženského aktu – ekumenickej bohoslužby – do programu Vašej inaugurácie do prezidentského úradu.

Podľa ústavy sa Slovenská republika neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

S prejavom úcty
Rastislav Škoda

Okolo bezvýznamného stanoviska a osobného názoru si pomastil svoje ego a jeho dvorný pes Ján Parada ho pretlačil do služby Vybrali.sme.sk denníka SME (ktorý mimochodom považujú sekulárni humanisti za najväčšiu mediálnu hanbu na Slovensku).

Okolo bezvýznamného dopisu sa zhromaždilo pár nerozhľadených ateistov, ktorí posplietali znôšku pozoruhodných nezmyslov.

Nezmysel číslo 1 : Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Podobne sa opakuje aj Lemmy, pričom pani Čaputovú priamo obviňuje z nezákonného konania. Citujem:

Mohla dodržať zákon, Ústavu Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Pani Čaputová sa však viaže na náboženstvo, čím porušuje najvyšší zákon v Slovenskej republike.

Podobne sa vyjadril aj iný prominentný člen/sympatizant eštebáckej Spoločnosti Prometheus, Eduard Chmelár. Citujem:

Slovenská republika sa však podľa ústavy neviaže na žiadne náboženstvo, čo by nás malo viesť podobne ako prezidenta Masaryka k odmietnutiu ďakovnej bohoslužby za prezidentku ako oficiálneho štátneho aktu. Ak už teda chce byť Zuzana Čaputová naozaj prezidentkou všetkých, teda aj tých 750 000 ľudí bez náboženského vyznania.

Čo teda znamená neviazať sa na žiadne náboženstvo?

Eštebácki poklonkovači typu Chmelára, Škodu a Paradu zo Spoločnosti Prometheus dobre poznajú odpoveď. No im vyhovuje zahmlievanie. Z ideologických dôvodov. Lebo dobre vedia, že ich a nimi presadzované naviazanie Slovenskej republiky na sekularizmus je – podľa ich definície – tiež porušením zákona. Sekularizmus je totiž rovnako svetonázor, ideológia.

Citujem z textu Valérie Maškulíkovej:

V podmienkach Slovenskej republiky to potvrdzuje napríklad článok 1 Ústavy SR, kde je stanovené, že

Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. To znamená, že ani Ústava SR, ani žiaden iný právny predpis SR neukladá jej občanom, aby mali určité náboženské vyznanie alebo vieru, alebo aby svoju vieru, či vyznanie zmenili.
Uvedené práva majú aj svoj vonkajší rozmer, teda forum externum. Tu je potrebné uviesť ďalšie ustanovenie článku 24 ods. 1 Ústavy SR, kde je stanovené, že každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Termínom „zmýšľanie” je tu chápaný každý vonkajší, t. j. navonok identifikovateľný prejav osoby, motivovaný jej myslením, svedomím, náboženským vyznaním alebo vierou. Tieto vonkajšie prejavy sú v Ústave SR aj konkrétne špecifikované. Napríklad v článku 24 ods. 2 Ústavy SR sa stanovuje:„Každý má právo slobodne prejavovať náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.” Verejné prejavy myslenia, náboženského vyznania alebo viery však už môžu byť predmetom zákonného obmedzenia (Čeplíková, M., 2006, s. 126 – 127).
Doporučujem prečítať si celý text.Zdroj: http://www.najpravo.sk/clanky/nabozenska-sloboda.html?print=1

Nezmysel číslo 2: Reductio ad Hitlerum. Reductio ad Stalinum

Mienktvorný ateista Ján Parada na bráne Zošity humanistov napísal, citujem:
Ako Julo pripomenul, tak bohoslužbu Te deum mal prvý komunistický prezident Klement Gottwald (1948 – 1953). Pred ním Emil Hácha, prezident Československej republiky (1938 – 1939) a štátny prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945). Zrejme sú to pre prezidentku Čaputovú osobnosti, z ktorých si vzala príklad.
Tento neznášanlivý ateistický bloger podsúva klamlivé tvrdenie, že Čaputová naviazala na fašistickú a boľševickú tradíciu. A zmieňuje mená politikov. Lenže on cielene vyberá tie mená, ktoré mu pasujú do jeho demagógie.
Ján Parada cielene opomenul, že Čaputová naviazala na kultúrnu tradíciu takých osobností a prezidentov, akými boli Andrej Kiska (prvý slovenský nepolitický prezident, ktorého mimochodom doporočoval voliť aj Ján Parada), Václav Havel (ikonická postava pádu komunistického režimu, ktorý pranieruje aj Ján Parada), Ivan Gašparovič (zakladateš našej štátnosti) alebo Michal Kováč (ikona boja proti mečiarizmu)
Sekulárnym humanistom treba pripomenúť, že ak zdôrazňujú neprijateľnosť ďakovnej omše Tedeum ako súčasť ceremónie pre jej využitie kontroverznými osobnosťami v minulosti, potom im treba pripomenúť aj skutočnosť, že nimi presadzovaná odluka štátu a cirkví bola zavedená práve Hitlerom a Stalinom. Kam sa teraz podeje tá ich žlčovitá a teatrálna zásadovosť?
Myslím, že ako dôkaz ich manipulácie s čitateľom to stačí. Sekulárni humanisti združení okolo Spoločnosti Prometheus sú bandou ľudí nenávisti, ktorí toleranciou nazývajú neznášanlivosť a neviazanie sa štátu na žiadnu ideológiu nazývajú svoje vlastné ideológické ciele.

Nezmysel číslo 3: Ateisti ako kategória bez vyznania

Ateista Chmelár uvádza počet ľudí bez vyznania 750 000. Pripomína tým, že Čaputová by mala byť aj ich prezidentkou. Ján Parada tvrdí, že:
Katolíkov podľa sčítania je 3 347 277 (t. j. 62 %). Potom za nimi nasleduje nepresne nazývaná skupina občanov, ktorú štát nešetrne nazýva občanmi bez náboženského vyznania. Tých je 725 362 (t. j. 13,4 %). Na treťom mieste sú evanjelici, ktorých je 316 250 (t. j. 5,9 %). Na štvrtom mieste sú gréckokatolíci s počtom 206 871 (t. j. 3,8 %). Pravoslávnych kresťanov je 49 133 (t. j. 0,9 %). Takže pre pani Čaputovú sú veriaci s počtom okolo 50 000 dobrí, ale nemá problém ignorovať 2. najpočetnejšiu skupinu podľa sčítania, to je 725 362 občanov.
Ľudia bez vyznania nie sú ateisti. Ateizmus je uvedomelý postoj. Nie ľahostajný postoj. Tí, ktorí nepriznajú svoje náboženské presvedčenie, robia tak z rôznych dôvodov. Napríklad považujú svoje náboženské vyznanie za súkromnú vec a otázku považujú za neslušnú. Odpoveď za neprijateľnú.
Povedomie medzi obyvateľstvom a nejasnosť určenia skupiny osôb bez vyznania nakoniec viedlo k tomu, že do tejto časti sa prihlásili okrem ľudí neveriacich a popierajúcich Boha aj agnostici, skeptici, apateisti, exkomunikovaní vyhlásením či exkomunikovaní automaticky (!), ľudia pobúrení škandálmi v Cirkvi, ľudia prehlasujúci ” Boha ano ale Cirkev nie, ľudia považujúci otázku na náboženské presvedčenie za neslušnú, ľudia považujúci náboženské presvedčenie za
neskúmateľné pre potreby štátnych orgánov, ľudia dôrazne zastávajúci odluku cirkví a náboženských spoločenstiev od štátu a svojim hlasom pre osoby “bez vyznania” odobrali svoj podiel financií určených pre cirkvi, ľudia hľadajúci a blúdiaci. Sú veriaci, ktorí považujú svoju vieru za intímnu vec a odmietajú sa o nej baviť. Svoj nemalý podiel na fiasku zisťovania počtu ateistov na Slovensku majú aj letáčikové kampane samozvaných ateistických mesiášov, ktorí na pozadí mediálnych protikresťanských kampaní odrázdali ľudí od priznania sa ku konkrétnej cirkvi, ba práve naopak, tvrdiac, že práve pre nich je určená kolonka “bez vyznania”. Máme teda výsledky také, aké máme. Víťazoslávny povyk sekulárnych humanistov snažiacich sa stotožniť počet osôb bez vyznania s počtom tých vyznávajúcich princípy sekulárneho humanizmu sa mení na roztrpčenie. Tí, ktorí tak bojujú za odluku cirkví, či predovšetkým tej jedinej, Cirkvi, od štátu spôsobom, ktorý ju pokiaľ možno najviac poškodí, nakoniec zavinili, že výsledky ščítania obyvateľstva sú pre potreby ateizácie nepoužiteľné, lebo neodrážajú podiel ateistov na Slovensku. Na základe pohybov v spoločnosti a v zrovnateľných krajinách však môžme usudzovať, že podiel ateistov rastie a veriacich klesá. Ani jedna strana však nemá dôvod na radosť. S postupujúcou ateizáciou a relativizovaním morálky narástá aj zločinnosť a dekadencia.
V čase štatistického sčítania obyvateľstva ateistické komunity šírili letáčiky, v ktorých sa písalo, citujem:
“… Nenechajme sa spliesť, nejde tu o osobnú vieru v Boha, ani o to, či ste pokrstení alebo či chodíte do kostola. Ide o náboženské organizácie – cirkvi. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do verejných a štátnych záležitostí, do politiky a financií. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod. Náboženská viera je súkromná záležitosť človeka, ktorú mu nikto nikdy nevezme, a nie je odkázaná na žiadnu cirkev.
Ateisti sa vtedy snažili pomýliť veriacich ľudí, aby sa zaradili medzi ľudí bez vyznania. Dnes tí istí ateisti argumentujú, že všetci tí, ktorých ateisti v letáčikovej kampani oklamali sú ateisti.
Dokonca aj autor dopisu prezidentke Rastislav Škoda považuje otázku na svetonázorové presvedčenie za neslušnú a verejne sa k tomu priznal tu. A sám sa priznáva k tomu, že – napriek možnosti priznať sa k ateizmu – prizná sa len k tým, čo sa nevyznali.
A tak ja sa pýtam celkom priamo: kAM STE, ĽUDIA, ROZUM POTRATILI?

One thought on “Keď eštebáci píšu prezidentke…

 1. Tak napsat ji snad můžou? Proč by nemohli? Proč by se ateistům mělo líbit, že se prezident/ka sekulární země měla/účastnila náboženské šaškárny?
  Mě se to u Zemana taky nelíbilo. Mohl to v klidu vynechat, případně pokud by ho do toho někdo nutil, tak postat do patřičných míst.

  Ad1)
  Jestliže je Slovenská republika sekulární, tak vůbec není nutné nějaké náboženské mše pro vrcholového ústavního činitele. K čemu je to vlastně dobré?
  Nebo by taky něměla náhodou podřezat nějakého berana za povídání pohádek z koránu?
  To by mě zajímalo, kdo hacknul slovenskou wiki. 😦
  Na české sekularismus ideolodií není. 🙂

  Ad2)
  S Havlem bych se nechlubil… 🙂
  Ne, v sekulárním státě je to prostě špatně “náboženská inaugurace” na “trůně”.

  Ad3)
  Ano, ateisti jsou lidi bez náboženského vyznání. Jestli tuto kategorii zaškrtávají nábožensky věřící (bez církevní organizace), je to jejich chyba (sám píšete něco o používání rozumu). Pro ty je právě ten chlíveček “iné”, pokud se nehlásí k té (asi státem oficiálně registrované/uznané) sadě sekt, která je uvedena v bodě “23. Náboženské vyznanie”. Co si věřící napíše do políčka “iné” je pak v celku irelevantní. Jinak z mého pohledu, když ateista zaškrtně políčko “iné” a napíše ateista, tak spadá automaticky do kategorie “bez vyznání”.
  “Letáčková kampaň” sice o něčem svědčí 🙂 , chápu ji jako snahu o minimalizaci financování církve z veřejných zdrojů. Čím míň bude věřících (statisticky), tím větší bude argument církve nefinancovat.

  Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s