Jedovatá slina kresťanofóbie Jána Paradu

Zvyčajne povytiahnem obočie pri článkoch Jána Paradu z brány Humanisti.sk. Aj jeho najnvšie dielko ma uviedlo dú úsmevu. Citujem:

Bigotný katolícky fanatik s prezývkou TvojOponent používa na ľudí s vyšším vekom výraz „dožívajúci“. Je to hanebné, ale čo už, keď to tvrdí katolík, kresťan.emotikonNie je jediný kresťanský podliak, na Slovensku je mnoho zlých kresťanov

Zaiste, TvojOponent nebude jediným podliakom. Poznám aj iných, Napríklad novopečeného nositeľa akéhosi bezvýznamného ocenenia od Spoločnosti Prometheus – Rastislava Škodu.

Janko nám zabudol povedať, že som použil výraz, ktorým sa popísal Škoda počasj jeho pobytu v Nemecku. On sám seba tým výrazom označil. A ruku na srdce, je to výraz výstižný.

Autor tej “sebahanebnosti” Rastislav Škoda dostal predvčerom akési ocenenie od Spoločnosti Prometheus.

Parada si chcel odpľuť. Tak nech mu to padne na úžitok 🙂

Prominent Spoločnosti Prometheus šíri hoax o islame v Japonsku

Stanislav Kizek je ateista, člen Spoločnosti Prometheus. V roku 2014, presne 21.07.2014, dostal medailu Za vernosť humanizmu. V ten istý deň ju dostal aj bývalý náčelník ŠTB Marián Baťala. Je vhodné si pripomenúť, že aj meno Kizeka je v registroch ŠTB.

Na svojom fcb Kizek šíri tento text:

Kizek o Ilsame

A odpovede? Tu si prečítajte najdôležitejšie klamstvá o islame v Japonsku ako aj vyvrátenie nezmyslov šírenými eštebákmi zo Spoločnosti Prometheus: https://islamskavyzva.wordpress.com/2015/10/25/islam-v-japonsku/

Tak sa nám ateisti zase predvádzali ako Humanisti

Nadišiel deň letného slnovratu a to je deň, kedy naši neveriaci občania upínajú pohľady k magickým dátumom. Deň slnovratu majú za Deň ateistov.

Pseudonáboženský obrad asi troch desiatok prevažne starších ľudí sa konal v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námesti SNP v Banskej Bystrici. Ocenenie dostal Rastilsav Škoda, známy to ateistický bloger z brány Zošity humanistov. A Jozef Leikert. O ňom Wikipédia prezrádza, že ide o spisovateľa a učiteľa.

Meno Jozefa Leikerta je spojené s Jánom Čarnogurským cez Paneurópsku školu, kde na fakulte masmédií pôsobil ako dekan.

Citujem z brány manipulatori.cz:

Pro zajímavost dodávám, že na fakultě masmédií se v roce 2015 rovněž habilitoval „mediální analytik“ Petr Žantovský (archivář Petr Kreuz označil Žantovského disertační práci jako „publicistický blábol“). Děkanem fakulty byl tehdy Jozef Leikert, který fungoval i jako předseda habilitační komise, a jedním z členů komise byl rovněž již zmíněný Jozef Hajduk. Řečeno slovy oblíbené floskule samotného Žantovského, jistě není náhoda, že Jozef Leikert byl letos oceněn Krameriovou cenou od tzv. Asociace nezávislých médií, jejímž spoluzakladatelem je právě Žantovský (záštitu nad akcí měl CS institut, což mimochodem je soukromý vzdělávací ústav vlastněný Petrem Žantovským a spolupracující s navýsost odiózní ukrajinskou Mezinárodní akademií řízení personálu). Jistě také není náhodou, že spolupracovníky Žantovského internetového magazínu „Medias res“ jsou jeden z oponentů jeho disertace a dva členové habilitační komise (včetně Jozefa Leikerta). (O Petru Žantovském a PEVŠ podrobněji v článku Podvody na Panevropské vysoké škole. Co mají společného Taťána Malá a Petr Žantovský?)

Autor: Miloš Kadlec, júl 2018

Zaujímavosťou je, že tohoto najväčšieho pseudonáboženského sviatku ateistov sa nezúčastnil ateista Chmelár. Ten sa na svojom fcb pochválil, že bol trúchliť na Devíne, kde si pripomínal obete nelegálneho prechodu štátnych hraníc. Je to paradox, keď ateista zdráhajúci sa dištancovať od eštebáckej varianty sekulárneho humanizmu odsudzuje režim “humanistickej KSČ”, hoci Spoločnosť Prometheus dá na titulnú stránku svojho magazínu portrét komunistu Karola Ondriáša, komunistického blogera, ktorý píše pre Pravdu o tom, ako je Havel zodpovedný za smrť takmer 10 miliónov obetí kapitalizmu, že to bol úchyl a urobil ho zodpovedným aj z obchodovania ľudí v Rusku…

A títo ľudia sa hlásia k zdravému rozumu…

Citujem:

K. Ondriáš.: Som militantný ateista a ešte k tomu aj militantný komunista.
Fundamentálna viera v nadprirodzené sily bola podhubím mnohých neprávostí v minulosti a je takým podhubím aj v súčasnosti. Rovnako kapitalizmus bol podhubím mnohých neprávost

Ján Parada a Rastislav Škoda stotožňujú slovo ateista so slovom humanista. Z takého mätenia pojmov potom vyplýva, že Ondriáš je militantný humanista.

Tak a ešte jeden citát humanistu Ondriáša z rubriky zo života Spoločnosti Prometheus:

K. Ondriáš.: Po prevrate r. 1989 skončil na Slovensku komunistický zázrak rozvoja poľnohospodárstva, priemyslu, vzdelávania, vedy, techniky, kultúry, dodržiavania ľudských práv…

Keď eštebáci píšu prezidentke…

Dožívajúci autor stránky tzv. sekulárnych humanistov Zošity humanistov napísal list novozvolenej prezidentke Čaputovej:

MVDr. Rastislav Škoda
Devínska cesta 15
841 05 Bratislava
12. júna 2019

www.zosity-humanistov.sk

 

Veľavážená pani prezidentka,

protestujem proti zaradeniu náboženského aktu – ekumenickej bohoslužby – do programu Vašej inaugurácie do prezidentského úradu.

Podľa ústavy sa Slovenská republika neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

S prejavom úcty
Rastislav Škoda

Okolo bezvýznamného stanoviska a osobného názoru si pomastil svoje ego a jeho dvorný pes Ján Parada ho pretlačil do služby Vybrali.sme.sk denníka SME (ktorý mimochodom považujú sekulárni humanisti za najväčšiu mediálnu hanbu na Slovensku).

Okolo bezvýznamného dopisu sa zhromaždilo pár nerozhľadených ateistov, ktorí posplietali znôšku pozoruhodných nezmyslov.

Nezmysel číslo 1 : Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Podobne sa opakuje aj Lemmy, pričom pani Čaputovú priamo obviňuje z nezákonného konania. Citujem:

Mohla dodržať zákon, Ústavu Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Pani Čaputová sa však viaže na náboženstvo, čím porušuje najvyšší zákon v Slovenskej republike.

Podobne sa vyjadril aj iný prominentný člen/sympatizant eštebáckej Spoločnosti Prometheus, Eduard Chmelár. Citujem:

Slovenská republika sa však podľa ústavy neviaže na žiadne náboženstvo, čo by nás malo viesť podobne ako prezidenta Masaryka k odmietnutiu ďakovnej bohoslužby za prezidentku ako oficiálneho štátneho aktu. Ak už teda chce byť Zuzana Čaputová naozaj prezidentkou všetkých, teda aj tých 750 000 ľudí bez náboženského vyznania.

Čo teda znamená neviazať sa na žiadne náboženstvo?

Eštebácki poklonkovači typu Chmelára, Škodu a Paradu zo Spoločnosti Prometheus dobre poznajú odpoveď. No im vyhovuje zahmlievanie. Z ideologických dôvodov. Lebo dobre vedia, že ich a nimi presadzované naviazanie Slovenskej republiky na sekularizmus je – podľa ich definície – tiež porušením zákona. Sekularizmus je totiž rovnako svetonázor, ideológia.

Citujem z textu Valérie Maškulíkovej:

V podmienkach Slovenskej republiky to potvrdzuje napríklad článok 1 Ústavy SR, kde je stanovené, že

Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. To znamená, že ani Ústava SR, ani žiaden iný právny predpis SR neukladá jej občanom, aby mali určité náboženské vyznanie alebo vieru, alebo aby svoju vieru, či vyznanie zmenili.
Uvedené práva majú aj svoj vonkajší rozmer, teda forum externum. Tu je potrebné uviesť ďalšie ustanovenie článku 24 ods. 1 Ústavy SR, kde je stanovené, že každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Termínom „zmýšľanie” je tu chápaný každý vonkajší, t. j. navonok identifikovateľný prejav osoby, motivovaný jej myslením, svedomím, náboženským vyznaním alebo vierou. Tieto vonkajšie prejavy sú v Ústave SR aj konkrétne špecifikované. Napríklad v článku 24 ods. 2 Ústavy SR sa stanovuje:„Každý má právo slobodne prejavovať náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.” Verejné prejavy myslenia, náboženského vyznania alebo viery však už môžu byť predmetom zákonného obmedzenia (Čeplíková, M., 2006, s. 126 – 127).
Doporučujem prečítať si celý text.Zdroj: http://www.najpravo.sk/clanky/nabozenska-sloboda.html?print=1

Nezmysel číslo 2: Reductio ad Hitlerum. Reductio ad Stalinum

Mienktvorný ateista Ján Parada na bráne Zošity humanistov napísal, citujem:
Ako Julo pripomenul, tak bohoslužbu Te deum mal prvý komunistický prezident Klement Gottwald (1948 – 1953). Pred ním Emil Hácha, prezident Československej republiky (1938 – 1939) a štátny prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945). Zrejme sú to pre prezidentku Čaputovú osobnosti, z ktorých si vzala príklad.
Tento neznášanlivý ateistický bloger podsúva klamlivé tvrdenie, že Čaputová naviazala na fašistickú a boľševickú tradíciu. A zmieňuje mená politikov. Lenže on cielene vyberá tie mená, ktoré mu pasujú do jeho demagógie.
Ján Parada cielene opomenul, že Čaputová naviazala na kultúrnu tradíciu takých osobností a prezidentov, akými boli Andrej Kiska (prvý slovenský nepolitický prezident, ktorého mimochodom doporočoval voliť aj Ján Parada), Václav Havel (ikonická postava pádu komunistického režimu, ktorý pranieruje aj Ján Parada), Ivan Gašparovič (zakladateš našej štátnosti) alebo Michal Kováč (ikona boja proti mečiarizmu)
Sekulárnym humanistom treba pripomenúť, že ak zdôrazňujú neprijateľnosť ďakovnej omše Tedeum ako súčasť ceremónie pre jej využitie kontroverznými osobnosťami v minulosti, potom im treba pripomenúť aj skutočnosť, že nimi presadzovaná odluka štátu a cirkví bola zavedená práve Hitlerom a Stalinom. Kam sa teraz podeje tá ich žlčovitá a teatrálna zásadovosť?
Myslím, že ako dôkaz ich manipulácie s čitateľom to stačí. Sekulárni humanisti združení okolo Spoločnosti Prometheus sú bandou ľudí nenávisti, ktorí toleranciou nazývajú neznášanlivosť a neviazanie sa štátu na žiadnu ideológiu nazývajú svoje vlastné ideológické ciele.

Nezmysel číslo 3: Ateisti ako kategória bez vyznania

Ateista Chmelár uvádza počet ľudí bez vyznania 750 000. Pripomína tým, že Čaputová by mala byť aj ich prezidentkou. Ján Parada tvrdí, že:
Katolíkov podľa sčítania je 3 347 277 (t. j. 62 %). Potom za nimi nasleduje nepresne nazývaná skupina občanov, ktorú štát nešetrne nazýva občanmi bez náboženského vyznania. Tých je 725 362 (t. j. 13,4 %). Na treťom mieste sú evanjelici, ktorých je 316 250 (t. j. 5,9 %). Na štvrtom mieste sú gréckokatolíci s počtom 206 871 (t. j. 3,8 %). Pravoslávnych kresťanov je 49 133 (t. j. 0,9 %). Takže pre pani Čaputovú sú veriaci s počtom okolo 50 000 dobrí, ale nemá problém ignorovať 2. najpočetnejšiu skupinu podľa sčítania, to je 725 362 občanov.
Ľudia bez vyznania nie sú ateisti. Ateizmus je uvedomelý postoj. Nie ľahostajný postoj. Tí, ktorí nepriznajú svoje náboženské presvedčenie, robia tak z rôznych dôvodov. Napríklad považujú svoje náboženské vyznanie za súkromnú vec a otázku považujú za neslušnú. Odpoveď za neprijateľnú.
Povedomie medzi obyvateľstvom a nejasnosť určenia skupiny osôb bez vyznania nakoniec viedlo k tomu, že do tejto časti sa prihlásili okrem ľudí neveriacich a popierajúcich Boha aj agnostici, skeptici, apateisti, exkomunikovaní vyhlásením či exkomunikovaní automaticky (!), ľudia pobúrení škandálmi v Cirkvi, ľudia prehlasujúci ” Boha ano ale Cirkev nie, ľudia považujúci otázku na náboženské presvedčenie za neslušnú, ľudia považujúci náboženské presvedčenie za
neskúmateľné pre potreby štátnych orgánov, ľudia dôrazne zastávajúci odluku cirkví a náboženských spoločenstiev od štátu a svojim hlasom pre osoby “bez vyznania” odobrali svoj podiel financií určených pre cirkvi, ľudia hľadajúci a blúdiaci. Sú veriaci, ktorí považujú svoju vieru za intímnu vec a odmietajú sa o nej baviť. Svoj nemalý podiel na fiasku zisťovania počtu ateistov na Slovensku majú aj letáčikové kampane samozvaných ateistických mesiášov, ktorí na pozadí mediálnych protikresťanských kampaní odrázdali ľudí od priznania sa ku konkrétnej cirkvi, ba práve naopak, tvrdiac, že práve pre nich je určená kolonka “bez vyznania”. Máme teda výsledky také, aké máme. Víťazoslávny povyk sekulárnych humanistov snažiacich sa stotožniť počet osôb bez vyznania s počtom tých vyznávajúcich princípy sekulárneho humanizmu sa mení na roztrpčenie. Tí, ktorí tak bojujú za odluku cirkví, či predovšetkým tej jedinej, Cirkvi, od štátu spôsobom, ktorý ju pokiaľ možno najviac poškodí, nakoniec zavinili, že výsledky ščítania obyvateľstva sú pre potreby ateizácie nepoužiteľné, lebo neodrážajú podiel ateistov na Slovensku. Na základe pohybov v spoločnosti a v zrovnateľných krajinách však môžme usudzovať, že podiel ateistov rastie a veriacich klesá. Ani jedna strana však nemá dôvod na radosť. S postupujúcou ateizáciou a relativizovaním morálky narástá aj zločinnosť a dekadencia.
V čase štatistického sčítania obyvateľstva ateistické komunity šírili letáčiky, v ktorých sa písalo, citujem:
“… Nenechajme sa spliesť, nejde tu o osobnú vieru v Boha, ani o to, či ste pokrstení alebo či chodíte do kostola. Ide o náboženské organizácie – cirkvi. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do verejných a štátnych záležitostí, do politiky a financií. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod. Náboženská viera je súkromná záležitosť človeka, ktorú mu nikto nikdy nevezme, a nie je odkázaná na žiadnu cirkev.
Ateisti sa vtedy snažili pomýliť veriacich ľudí, aby sa zaradili medzi ľudí bez vyznania. Dnes tí istí ateisti argumentujú, že všetci tí, ktorých ateisti v letáčikovej kampani oklamali sú ateisti.
Dokonca aj autor dopisu prezidentke Rastislav Škoda považuje otázku na svetonázorové presvedčenie za neslušnú a verejne sa k tomu priznal tu. A sám sa priznáva k tomu, že – napriek možnosti priznať sa k ateizmu – prizná sa len k tým, čo sa nevyznali.
A tak ja sa pýtam celkom priamo: kAM STE, ĽUDIA, ROZUM POTRATILI?

Parada šíri lož o Mazurekovi

Mienkotvorný ateista Jano Parada z brány Humanisti.sk bol opäť pristihnutý pri otvorenom klamstve. Nie po prvý krát a určite nie naposledy. Tentokrát jeho klamstvo o ňom prezrádza čosi navyše – je ochotný posúvať pravdu do pozícií, ktoré medzi rozhľadenejšími čitateľmi nazývame klamstvá. Robí tak v mesiášskom zanietení šírenia ateizmu, kedy jeho viera v neexistenciu božiu prerástla v preľud schizofrenika. Nuž a ako dôkaz dva printskríny z internetu. Prvý je z brány komunity českých ateistov, druhý z blogu Neznaboh.

Lemmyho hoax o Mazurekovi

Lemmy by rád poslanca Mazureka spájaného s fašizmom videl ako kresťana, hoci sám Mazurek vníma kresťanstvo iba ako kultúrnu pózu. Jeho kresťanstvo je také ako u Hitlera. Určené pre poslucháča. Skutkami je však ateista.

Jano Parada rád takto posúva ľudí podľa toho, ako im to vyhovuje. Ide o manipulovatívnu lož.

Pousmial som sa aj nad iným výrokom toho samozvaného humanistu, tiež z brány českých ateistov. Parada alias Lemmy napísal:

Onoho času sa slovenský katolícky troll s prezývkou TvojOponent, tu pod menom Marian, aj tu snažil przniť diskusie, ale zrejme bol zablokovaný, lebo sa sám na to na inom mieste sťažoval, že ho ateisti cenzurujú. Otázka je, čo v tomto tunajšom prípade znamená slovo admin, keď ide o stránku spolku, čiže adminov tu môže byť viacero.

Zdroj: http://www.osacr.cz/2019/03/21/musite-si-myslet-ze-jste-ateista-abyste-byl-ateistou/

*mimochodom v tej diskusii zaznelo meno Lemmyho neuveriteľných 339x. A úplne zbytočne. Teda okrem oprávnenej kritiky jeho spoludiskutujúcich. Až mi bolo Lemmyho ľúto 🙂

Čo nového na OSACR? Už niekoľko rokov riešia, čo je ateizmus a či boh existuje :D

Keď som onoho času zverejnil svoju súkromnú databázu názorov a vytvoril tak bránu TvojOponent – Obrana kresťanstva, v úsilí objasniť raz a navždy mýty o kresťanoch všeobecnej cirkvi, netušil som , že internetové skupinky debatníkov budú stále na rovnakej čiare riešiť jeden a ten istý problém – budú sa dookola utvrdzovať v tom, že boh neexistuje. Tak tu je príklad, kam až táto nekončiaca diskusia zachádza.

Takže aj takto po mnohých mnohých rokoch ateisti dokážu prešľapovať na jednom mieste:

Odrazím se od tohoto důkazu boží existence.http://petr.olmer.cz/vyuka/logika/buh.pdf
Nebudu se zabývat pro následující definicemi věcí, jako je třeba vlak nebo Jehoň Vosáhlo, alkoholik atd. Ale přijměme třeba axiomatická tvrzení:
– Jehoň Vosáhlo je můj věrný kamarád
– Každý druhý den jedu vlakem ve 14.30 do stanice Kolín Zálabí
– Tam na mě čeká vždy J. V. a jdeme do hospody U Huličků, kde se zpijeme kořalkou do němoty.
– Nějakým řízením osudu se vždy nakonec k ránu proberu zase doma.
Z toho se dá odvodit logicky tato věta: Já a J. V. jsme alkoholici.
Pomiňme, že dále se dají odvodit i věty jiné, nechme to teď stranou.
Důkaz asi netřeba rozvíjet.
A teď to hlavní – abyste s výše uvedeným mohli skutečně souhlasit a tedy tomu věřit, musíte:
– Mít jistotu, že Jehoň Vosáhlo existuje konkrétně a reálně
– Vědět, že jsme přátelé
– Vědět, že skutečně jezdí zmíněný vlak a staví v dané stanici
– Vědět, že existuje konkrétně a reálně příslušná hospoda
– Vysvětlit, jak se dostanu vždy v pořádku zpátky domů
– Atd.
Pokud třeba nevíte, kdo vůbec jsem, pokud zjistíte, že ve skutečnosti Kolíně vůbec hospoda U Huličků není, tak je věta „Já a J. V. jsme alkoholici.“ nesmysl.
Vrátíme-li se k důkazu boží existence (viz výše), Také musíte prověřit hromadu věcí. Například
„Axiom 2 – Z dobra plyne jenom dobro.“ Já sám neznám skutečný jev, který by tomuto vyhovoval. Poté platí-li „Axiom 1 – Opakem dobra je nedobro (zlo).“, nastává guláš, neboť každý jev v sobě nese obojí.
A tak můžete zbourat ve srovnání se skutečným světem celý důkaz. Například je-li Bůh ztělesněné dobro, nutně musím přiznat, že je také ztělesněné zlo. Atd., atd.
Shrnuto: Jakékoliv logické eskapády jsou zpochybnitelné v okamžiku, kdy jejich tvrzení není v souladu s pozorovanou skutečností. Tedy, bůh (nějaký) možná existuje, možná ne. Ale protože u mne převažují vědomosti o okolním světě, které boha nedokládají ani neidikují, potom jeho existenci až na další považuji za velmi nepravděpodobnou. Tím nikterak nebráním, aby se jakákoliv otázka zkoumala.
Jedovatou poznámku na konec (i když ji na tomto webu píšu už poněkolikáté). Hádám, že genius Kurt Gödel svůj důkaz boží existence stvořil jako ironii se snahou naznačit, jak ošemetné je, se spoléhat pouze na logiku. Takto můžete „dokázat“ cokoliv.
Jaroslav Štejfa

A ešte jeden príklad človeka namýšľajúceho si, že má pravdu:

Marek, mňa zaujíma pravda, v tom sa od teba odlišujem. Tebe sa chce prať s náboženskými ľuďmi. Ja kritizujem názory, nech už sú náboženské alebo nenáboženské, nerobím rozdiely, ak s nejakými názormi nesúhlasím. Na kritike nevidím nič zlé. Iné slovo pre kritiku je polemika. Teda polemizujem (keď nesúhlasím) s ľuďmi, bez ohľadu na ich svetonázor alebo ideológiu.

Ateisti, neblbnite! Vráťte sa do skutočného života a prijmete rozmanitosť ľudského spoločenstva. K nej patria aj kresťania.

Možno sa vám to bude zdať malicherné, ale robím si herbár. Snažím spoznať a vyznať sa v tom obrovskom množstve zelených Slovákov okolo nás. Čo robíte vy, priatelia, okrem toho, že živíte v sebe nenávisť voči katolíkom? 🙂

https://neznaboh.wordpress.com/2015/07/06/40-znakov-fanatickeho-ateistu/