Popredný slovenský ateista Škoda doporučuje čítať Bibliu

Skoro by sa dalo povedať, že čítanie o násilí v Biblii je návod na ateizmus. A tak je to dobre.

Túto úvahu napísal v závere svojho článku mienkotvorný slovenský ateista Rastislav Škoda. Článok sa volá Humanistický pohľad na násilie v Biblii.

Je to zvláštne, ža aj ateista takého formátu ako Škoda považuje násilie na hodnotovo zlúčiteľné s tzv. sekulárnym humanizmom. Nielen to. Násilie považuje za prirodzenú súčasť svojho humanizmu a čítanie Biblie za cestu prijatia násilia ako prirodzenej súčasti ateistickej kultúry.

Ateizmus vedie iba k bolesti, utrpeniu a smrti – tak nejako sa vyjadril pápež František počas pietnej spomienky na Deň vylodenia v Normandii.

A čo sa týka násilia, Škoda súhlasne prikyvuje, že je dobré na dosiahnutie vytýčeného cieľa – ateizmu.

😉

 

Reklamy

Ateista Weisenbacher nabáda k zoštátneniu majetku cirkví

Weisenbacher o zoštátnení majetku RKC

Je hodné pozornosti, že tento pseudo aktivista zdôvodňuje zoštátnenie skutkami skrivodlivosti, no páči sa mu nástroj konfiškácie majetku, ktorým začal práve režim diktatúry komunizmu a obrovského porušovania ľudských práv. Weisenbacher zabúda, že cirkevný majetok slúži na prospech veriacich a tí sa vo veľkej miere oň pričinili zbierkami, sebaobetovaním, darovaním vlastného majetku.

Weisenbacher spochybňuje právo a právny systém, ktorý zaručuje nedotknuteľnosť súkromného a spoločného majetku. Cirkevný majetok je spoločným majetkom veriacich a z jeho správy cirkev hradí aj charitatívnu činnosť pre všetkých, vrátane ateistov.

Dajme si otázku. Čo užitočné vykonal pre túto krajinu Weisenbacher? Neboli by vhodnejšie znárodniť Inštitút ľudských práv a previesť jeho majetok na Cirkev, ktorá naozaj chráni ľudské práva? Lebo Weisenbacher si z ľudských práv urobil len dojnú kravu.

Odporný hyenizmus ateistky z SaS – zneužila deti len preto, aby sa zapáčila voličom!

Natália Blahová ja poslankyňa za SaS. Písal som o nej viac krát. Napríklad v súvislosti so zmareným referendom o rodine, prvým občianskym referendom v dejinách samostatnej republiky, kedy sa Blahová zapojila do diskreditačnej kampane proti pro-life aktivistom. Na internete sa objavilo výstižné video, ktoré marxistických ateistov vyrušilo do takej miery, že sa začali predháňať v trestných oznámeniach. Poliačik sa odvolával na démonov,

“Toto video je zamerané na podnecovanie nenávisti voči sexuálnej menšine. Útočí na emócie diváka cez sugestívne vyjadrenie dieťaťa,” hovorí Blahová. (>)

O čo išlo? Na videu sedel chlapec a nad ním dvaja muži. Začali ho hladkať. Po chvíli sa chlapec postavil a vyslovil jasnú otázku na kameru – Toto chcete?

Kresťanský apologéta to zhodnotil výstižne:

Matej Mihalik To video je úplne super. Kebyže sú tam otec a matka, nikomu by nevadilo. Ale keď sú tam gejovia, samým sa Vám hnusí. To niečo hovorí o Vašom podvedomom postoji k homo rodičovstvu.

Ateistka Natália Blahová opäť zaperlila a tentokrát jej to vytmavil ateista Chmelár:

NIET VÄČŠIEHO HYENIZMU AKO JE ZNEUŽÍVANIE MALÝCH DETÍ NA VLASTNÚ MEDIALIZÁCIU!!!

Musím sa vrátiť k jednej veci, lebo tá si nevyžaduje len názor, ale zásadné stanovisko. Zo záznamu som si pozrel včerajšiu diskusiu o ochrane detí na Slovensku a zostal som úplne v šoku. Doteraz mi je z nej nevoľno. Pani Tomanovú považujem z rôznych dôvodov od začiatku za nekompetentnú zastávať post detskej ombudsmanky, ale to, čo predviedla poslankyňa za SaS Blahová sa vymyká všetkému, čo som na politickej scéne videl a zažil. Chcem jasne a dôrazne povedať, že zneužívať malé deti na vlastnú medializáciu považujem za vrchol arogancie, cynizmu a hyenizmu. Vstupovať do takých citlivých vecí, ako sú vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom takým hulvátskym a hochštaplerským spôsobom, akým to urobila Natália Blahová, je čisté šialenstvo, neakceptovateľný zásah do súkromia a zdravého vývinu toho dievčatka. Absolútne som chápal prítomnú psychologičku Silviu Dančiakovú, ktorá stratila reč, normálne onemela z toho, čo tam predvádzala táto hysterická nekompetentná osoba s chorobným sklonom zviditeľňovať sa za každú cenu. Rovnako sa stotožňujem so všetkým, čo na adresu dotyčnej poslankyne nepriamo povedala, lebo nie je možné, aby sme takýmto spôsobom zaťahovali nevinnú malú dušičku do konfliktu dospelých. Natália Blahová tým ďaleko prekročila všetky mysliteľné psychologické, odborné a predovšetkým ľudské hranice. Nikdy som nedával takéto priame tvrdé výzvy, ale keďže som obzvlášť citlivý na ubližovanie deťom, táto situácia ma núti urobiť výnimku: Pani poslankyňa Blahová, ak ste svojprávna, zložte mandát alebo okamžite prestaňte s týmito chorými praktikami zneužívania malých detí na vašu pochybnú politickú reklamu! V opačnom prípade vás budem považovať za patologickú manipulátorku, ktorá je najväčšou hanbou slovenského parlamentarizmu!

P.S. Treba pripomenúť, že aj ateista Chmelár zneužil túto udalosť na vlastnú medializáciu a oslovenie vlastných sympatizantov. Ateista Chmelár je marxista a ľavičiar, kým ateistka Blahová zo SaS je pravičiarka. A Edka poznáme – kope do všetkého s iným názorom. Jeho fcb komentáre sú precízne cenzúrované a odstraňovaný akýkoľvek náznak nesúhlasu.

Je to typický sekulárny humanista – od slova homo – teda len on a “žijeme len raz”.

Psychiater Patarák o tom, že ateizmus nie je len absencia viery

Ateizmus rovnako redukcionisticky poníma (pán Horák z Denníka N) ako prostú neprítomnosť viery v Boha alebo v božstvá, respektíve, opäť to podľa neho nie je nič iné ako absencia viery. V skutočnosti je však ateizmus mnohokrát čímsi viac, pretože ak by bol len neprítomnosťou viery, nepotrebovali by sme na pomenovanie tejto absencie zvláštne slovíčko, ani tisícky kníh, ktoré by jej boli zasvätené a ktoré zdobia obrovskú pomyselnú knižnicu ľudstva.

Citujem:

Medzi slovami neveriaci/neviera a ateista/ateizmus je citeľný rozdiel. V prvom prípade ide naozaj o absenciu viery, čiže o to, čím chce pán Otakar Horák ateizmus definovať. Mohlo by vlastne ísť aj o ateizmus v skutočnom zmysle slova. V druhom prípade však už môže byť reč aj o nejakom zložitejšom komplexe, ktorý bol dokonca povýšený na filozofiu. Ak sa niečo (trebárs aj neviera v Boha) implementuje do sústavy ďalších myšlienok, stáva sa táto sústava kostrou, na ktorú možno vešať ďalšie a ďalšie idey a postoje, až vzniká kolos, analogický religióznym myšlienkovým architektúram.

Citujem:

Medzi slovami neveriaci/neviera a ateista/ateizmus je citeľný rozdiel. V prvom prípade ide naozaj o absenciu viery, čiže o to, čím chce pán Otakar Horák ateizmus definovať. Mohlo by vlastne ísť aj o ateizmus v skutočnom zmysle slova. V druhom prípade však už môže byť reč aj o nejakom zložitejšom komplexe, ktorý bol dokonca povýšený na filozofiu. Ak sa niečo (trebárs aj neviera v Boha) implementuje do sústavy ďalších myšlienok, stáva sa táto sústava kostrou, na ktorú možno vešať ďalšie a ďalšie idey a postoje, až vzniká kolos, analogický religióznym myšlienkovým architektúram. Gigantické stavby z myšlienok už tvoria celé svetonázory a medzi nimi to už môže iskriť. Keby bol ateizmus len neprítomnosťou viery, nemal by prečo a o čo zápasiť. Ale prakticky často zápasí. Vznikajú ateistické spolky, internetové stránky, knihy oddané ateistickej veci.

Tento zápas by mohol byť uchopený v negatívnej predpone a-, ktorá je a-teizmu vlastná. Ako filozofický systém by potom mal a-teizmus základ v kritike teizmu, voči ktorému by sa vymedzoval práve prostredníctvom svojej a- negativity. Problémom je, že zápas o ateistickú spoločnosť má často aj pozitívne stanovené snahy. Je to zápas o lepší svet, o rovnosť medzi ľuďmi, pričom jadro tohto vysnívaného pokroku ľudstva (súčasní ateisti sami seba často chápu ako humanisti, hoci ateizmus je aj súčasťou iných utópií, napríklad nedávneho socializmu a komunizmu) by malo byť odstránenie idey Boha, jej uctievania i všetkého, čo s ňou súvisí, ako niečoho nadbytočného, tmárskeho, čo spoločenskú a ľudskú energiu napokon uvoľní na omnoho progresívnejšie, pozitívnejšie a nepomerne reálnejšie ciele.

Pod úbohosťou ateistickej filozofie mám na mysli to, že je zasvätená kritike niečoho, v čo sama neverí, a predsa tomu venuje tak mnoho myšlienkového úsilia.

I pri čo i len letmom pohľade na moderné dejiny ľudstva nemôžeme nevidieť mnohé ideologické zneužitia a deformácie ateizmu. Aj preto ma konštatovanie, že ateizmus s religiozitou nemá nič spoločné, naozaj prekvapuje. Jednak v nej má svojho hlavného súpera, teda má spoločné minimálne miesta, v ktorom sa títo zápasníci navzájom dotýkajú, jednak má často religióznu formu, o čom sme hovorili už vyššie.

Snáď najviac zarážajúce na ateistických filozofiách je však to, s akou vervou sa snažia študovať jednu knihu (Biblia) len preto, aby ju mohli čo najkvalifikovanejšie vyvrátiť. Táto intelektuálna obeta je v pravom zmysle sakrálna, pretože je odovzdaná vyššej veci, pričom nemálo prezrádza fascináciu biblickými príbehmi, i keď v negatívnom zmysle.

Nepíšu náhodou niektorí neveriaci autori o ateizme s istým náboženským nadšením?

Zdroj: O ateizme náboženskom a o ateizme úbohom (Patarák, Denník N)

Lemmy a aj iní ateisti si pletú pojmy. Neveriaci (v boha) môže byť kameň, novorodeniatko, krokodíl alebo aj nosorožec. No popieračom (=ateistom) boha môže byť iba racionálne premýšľajúci človek.

A tak sa ateisti chytili do pasce redefinícií a pletenia významu slov 🙂

Paradove ťažkosti so zadefinovaním ateizmu, časť tretia :)

18.03.2014 Parada zadefinoval ateizmus ako:

Ateizmus je absencia náboženskej viery, že existuje boh. U ateistu je vedomá absencia viery v existenciu nadprirodzených javov. Čiže neprítomnosť viery, presnejšie tej náboženskej viery.

Z tejto definície však vyplýva nasledovný úsudok: Takže ateizmus je teda tiež len viera. Viera v hypotézu bez dôkazu . predpoklad, že boh nie je!

13.04.2014 Parada upresňuje:

Viera je pozitívny postoj adresáta tvrdenia k autorovi, pri ktorom adresát považuje informáciu autora za pravdivú, opierajúc sa o akékoľvek dôvody.
A ateizmus nie je viera, pretože ateista odmieta práve túto vieru.

To už zaujalo inú ateistku, medeu (mimochodom s brilantným myslením a excelentnou logikou) a pýta sa:

Lemmy, a čo pozitívny postoj k téze: „Boh neexistuje. Bohovia neexistujú.“? To už nie je viera?

Samozrejme, všetci vieme, že viera sa môže týkať aj záporných postojov. Parada má však  s týmto nejaký problém. Vytvoril si blok.

Lemmy alias Parada to však zamotal s týmto tvrdením:

“Absencia viery v existenciu nie je to isté, ako viera v neexistenciu. ”

To má síce pravdu, no neodporuje to logike týchto dvoch výrokov:

Verím v neexistenciu božiu!
Neverím v existenciu božiu!

Medzi nimi rozdiel nie je. Lemmy však tvrdí, že ten rozdiel v tom vidí. A tak si Lemmy berie na pomoc Antológiu moderného ateisti a cituje z nej:

Ateizmus ako svetonázor vychádza z veľmi jednoduchej myšlienky: človek nepotrebuje boha vôbec na nič. Nepotrebuje ho na vysvetlenie žiadneho prírodného javu, na dosahovanie žiadnych cieľov, ani na podporu morálky. Boh je podľa ateistu jednoducho zbytočná hypotéza, ktorá popis sveta iba komplikuje.

Lemmy teda tvrdí, že je ateistom preto, lebo boha nepotrebuje. Tak sa natíska logická otázka:

Lemmy…to,že niečo nepotrebujete, nedokazuje, že to neexistuje.
Potrebujete súložiť s krokodílom? Že nie? Podľa Vašej logiky krokodíly teda neexistujú.

No a teraz nasleduje ten prvý kotrmelec:

Nosorožec by mohol byť ateistom, keby rozumel, čo znamená viera „boh existuje“. Ak nosorožec dokáže odmietnuť túto vieru, potom môže byť ateista.

A všimla si to aj medea a tak sa pýta:

Lemmy, sprvu ste hovorili len o absencii viery v Boha/boha, a teraz už požadujete aj znalosť/porozumenie tézy „boh existuje“

Všímate si ten posun? Lemmy nazačiatku prišiel s tým, že ateizmus je len neprítomnosť viery v Boha. A naraz vyžaduje aj uvedomelý postoj – vedomé odmietnutie boha:

U ľudí pri akejkoľvek absencii čohokoľvek je nutné (vyžaduje sa) porozumenie javu. U nosorožca som to musel zdôrazniť, pretože predpokladám, že nosorožec nie je schopný myslieť ako človek. Ateizmus sa vzťahuje na teizmus. Ak nie si schopná rozumieť, čo je viera „boh existuje“, potom nemôžeš ani zaujať k tejto viere postoj, čiže nemôžeš mať ani absenciu viery. Tá ateistova absencia sa viaže na konkrétny jav, a to je viera „boh existuje“.

Absencia nejakej viery, nemusí zahŕňať aj postoj k tejto viere. Aristoteles nevedel nič o neutrínach a predsa viera v existenciu neutrín u neho absentovala

Napísal som článok Môže byť kocúr ateista? . Lemmy po tomto výprasku sa hanbil a už popieral, že by niekedy tvrdil, že na ateizmus postačuje len neprítomnosť viery.

Kazateľ Bratskej jednoty baptistov  v článku Ateizmus nie je absencia viery v Boha píše:

Teda, keď je ateista definovaný ako ten, kto má „absenciu viery v Boha,“ potom agnostik (ktorý nevie, či Boh existuje alebo nie a teda má „absenciu viery v Boha“) a verifikacionista (ktorý hovorí, že otázka Božej existencie je nezmyselná a teda má „absenciu viery v Boha“) a dvojročný chlapček (ktorý ničomu nerozumie a teda má „absenciu viery v Boha“) a 5 ročný šimpanz (ktorý vie rozmýšľať, ale nikdy nerozmýšľal o Božej existencii a teda má „absenciu viery v Boha“) sú všetci ateisti!

A 15.01.2017 sa Parada názorovo zacyklí a opäť tvrdí, že:

A absencia teizmu je ateizmus….je (to) stav absencie náboženskej viery, lebo jednoducho, takúto vieru nemám.

Ateizmus je totiž už absencia náboženskej predstavy. Keď budú mať všetci ľudia na svete túto absenciu v mozgu, že nebudú mať vieru v existenciu boha, tak budú už ateisti. Absenciou je tu opísaný stav v myslení človeka, keď nemá vieru v existenciu boha. Dôjde k stavu, ktorý nazývam „tabula rasa“. Tabula rasa je predpokladaný stav vedomia po narodení, bez dojmov a predstáv, v prenesenom význame prázdno. Takzvané čisté pole, čistý stôl, čisté vedomie, bez nejakých náboženských prímesí.

No a sme zase na začiatku. Podľa Paradu sa deti opäť rodia ako ateisti. Rovnako, ako krokodíle, žirafy alebo kocúry. Hoci rok predtým to rozhodne popiera. Citujem:

Za choré považujem tvrdohlavé presadzovanie výrazu ateista kdekoľvek, bez ladu a skladu, teda bez rozumu. Čiže choré je: „Děcka se rodí na svět jako ateisti.“ Lebo sa nerodia ako ateisti, a proti tomu protestuje mnoho ľudí na svete, ktorí hovoria: Nedávajte deťom ideologické nálepky.http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2009110016

Ateista: Tedy pokud do kategorie ateista zahrneme i člověka
Jasné, a zahrnieme aj embryo? :)
Je to žalostné, kde všade chcú natlačiť pojem ateista. :(

Zdroj: https://neznaboh.wordpress.com/2016/05/08/rodia-sa-deti-ako-ateisti/

😀

Tak vážení čiatelia. To bola malá a jednoduchá ukážka protirečivosti ateizmu 😀


Doplním link na žlčovitú reakciu Lemmyho:
http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?p=11840#11840

🙂

 

Kuaza univerzity La Sapienza alebo ako 67 profesorov šírilo hoax o pápežovi

Pri príležitosti desiateho výročia najlepšieho prejavu pápeža Benedikta XVI. brána Postoj.sk prináša článok a odkaz na celý prejav, ktorý mal pred 10 rokmi predniesť na univerzite LaSapienza v Taliansku. Vtedy 67 profesorov a 400 sekulárnych študentov extrémnej ľavice (marxisti) petíciou si vymohlo zákaz tohoto prejavu. No odôvodnili to hoaxom. Citujem:

Ako dôvod uviedli, že pápež v roku 1990 ešte ako kardinál na pôde univerzity predniesol prejav, v ktorom citoval rakúskeho filozofa Paula Feyerabenda, podľa ktorého bol proces proti Galileovi Galileimu, obviňovanému z kacírstva, „rozumný a spravodlivý“. Iniciátori petície však nespomenuli, ako kardinál Ratzinger uviedol, že nezastáva názor filozofa. Ako pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano povedal jeden z profesorov univerzity, židovský matematik Giorgio Israel, Ratzingerov prejav vlastne obhajoval Galilea.

Viac tu: https://www.postoj.sk/29924/desiate-vyrocie-najlepsieho-prejavu-benedikta-xvi