Českí ateisti z KSČM šíria hoax o jezuitoch

Príležitostne sledujem sekulárno-humanistický konšpiračný portál OV KSČM Frídek-Místek. Tá stránka je učebnicou argumentačných klamov. 13.01.2014 uverejnili tzv. jezuitskú prísahu. Okrem iného sa v nej uvádza:

…slibuji, že nebudu mít své žádné vlastní názory, že uposlechnu každý príkaz od svých nadrízených, že pujdu kamkoli do sveta a udelám cokoli, o co budu svým predstaveným nebo papežovým agentem požádán, že budu vyvolávat války – tajne nebo otevrene – a že budu bojovat proti protestantismu, že budu delat vše pro to, abych odstranil protestantismus ze sveta, at jsou to lidé z jakékoli sekty a jakéhokoli veku. … Dále prísahám a prohlašuji, že kdykoliv se naskytne príležitost, vyprovo-kuji válku, skryte nebo otevrene proti všem heretikum, protestantum a liberálne smýšlejícím lidem tak, jak je mi narízeno, abych je vykorenil a odstranil z tváre celé zeme. Abych nešetril nikoho s ohledem na vek, pohlaví nebo stav…

… a budu tyto odpadlíky vešet, upalovat, nicit ohnem a pohrbívat zaživa, varit, likvidovat, stahovat jim kuži, škrtit je, párat jim bricha a tehotným ženám párat luna, zabíjet jejich ne-mluvnata tím, že je budu vrhat hlavou proti zdi, abych je roztríštil o zed za tím úcelem, abych znicil naveky toto zlorecené pokolení…

V prípade, že to nebudu moci delat otevrene, pak to udelám tajne. Budu tajne používat jed a otrávených nápoju, škrcení a škrticích provazu, tenkých ocelových dýk nebo kulek bez ohle-du na postavení, vážnost, pocty, úctu, hodnost, dustojnost nebo autoritu cloveka nebo lidí, bez ohledu na jejich životní podmínky, verejné ci soukromé, kdykoliv mne k tomu vyzve agent pa-peže nebo vedoucí Bratrstva svaté víry, Tovaryšstva Ježíšova.”

Text sa šíri internetom cez antikatolícke kanály.

Môj kamarát z netu friedo na požiadanie k veci napísal, citujem:

antijezuitska propaganda od 16. storocia. Od Monita Secreta byvaleho jezuitu az po dielo z roku 1689, Foxes and Firebrands protestantskeho fanatika Roberta Wareho, vsetko su to vymysly, polopravdy a celolzi vyplyvajuce zo strachu z “tajomneho” radu:)

Nenávisť voči katolíkom, ktorú v sebe živia sekulárni humanisti, dosahuje intenzitou podobné hodnoty ako nenávisť fašistov voči židom. Je to iracionálna nenávisť, ktorej výsledkom je páchanie kultúrnej samovraždy.

Je Alepo sýrskou Srebrenicou alebo Stalingradom?

Čo sa to deje so sekulárnymi humanistami? Alepo bolo oslobodené koalíciou ruských a sýrskych vojsk. No tí, čo sa skrývajú za tzv. humanizmus, nejasajú. Mali by. Bitka o Alepo je porovnateľná významom s bitkou pri Stalingrade. V deň oslobodenia Alepa Paríž zhasol Eifelovku a aj v Bruseli čosi zhasli na znak solidarity s porážkou fanatických islamistov. Liberálna EU z neznámeho dôvodu sympatizuje s armádou náboženských fanatikov. S tými, ktorí unášali alavitské deti, dievčatá a predávali ich ako sexuálne otrokyne. S tými, čo zhadzovali homosexuálov z veží. S tými, čo podrezávali hrdlá turistom, humanistárnym pracovníkom, novinárom, cudzincom. S tými, čo z násilia a utrpenia si urobili odpornú neľudskú propagandu využívajúc na ňu najnovšiu vyspelú techniku, média a liberálnych janičiarov západu.

Propagandu mainstreamových médií zrejme uveril  a aktívne šíril aj poslanec NR SR Martin Poliačik (SaS), ktorý na sociálnej sieti Facebook zverejnil obrázok zničeného mesta so zakomponovaným výrazom “Save Aleppo”, nad ktorý napísal: “Ak by z Osvienčimu mohli ľudia každý deň posielať správy, čo sa tam deje, čo by dnes bolo inak?…”

Poliačik tak nepriamo prirovnal situáciu v meste Aleppo ku koncentračnému táboru v Osvienčime.
Zdroj: tu

Aj viacero dní po šírení týchto zjavne nepravdivých správ sa mýtus o tisíckach zavraždených obyvateľov Alepa ruskými vojskami úspešne šíri. Napr. polosekta akolo slečny Hanky Fábryovej (z diskusie k pádu lietadla s časťou súboru Alexandrovci)

hoax-o-genocide-rusmi

Predstavitelia Kataru, ktorí podporovali teroristov bojujúcich proti legálnej vláde v Sýrii, zrušili štátne oslavy zjednotenia ako prejav solidarity s bojovníkmi tzv. umiernenej opozície. Čo je eufemizmus pre teroristov z Islamského štátu. Francúzsko o 20.00 vyplo osvetlenie Eifelovky.

Turecká humanitárna organizácia IHH medzitým vyzvala aktivistov, aby na znak solidarity s Aleppom prišli pomáhať na severnú hranicu Sýrie, kde sa očakáva nová vlna utečencov z tohto sýrskeho mesta.
Podľa zverejneného vyhlásenia bola z Istanbulu vyslaná približne desiatka nákladných áut s humanitárnou pomocou, pričom šéf IHH Bülent Yildirim odsúdil mlčanie “veľkých mocností” a “moslimských krajín”, pokiaľ ide o utrpenie žien a detí žijúcich vo východnom Aleppe.

Čítajte viac: tu

Preto sa pýtam:

Prečo sekulárni humanisti podliezajú vrahom budujúcim najodpornejšiu teokraciu na svete – Islamský štát?

 

 

 

Vianočné klamstvá ateistu Chmelára

Krátko pred Vianocami, v deň zimného slnovratu, známy liberál Chmelár napísal:

Eduard Chmelár

21 december, 21:38 ·

Vracia sa nám Slnko. Končí sa najkratší (Kračún) deň roka, po ktorom už nebude viac noci (Vianoce). Tento deň je ten najstarší a najprirodzenejší sviatok ľudstva. Starí Egypťania, Rimania, Slovania, Germáni, Kelti, domorodé americké kmene, Laponci i Japonci, všetky národy severnej pologule oslavovali zrod či skôr obrodu nového Slnka. Sviatok bol taký populárny, že dokonca aj kresťania ho museli prekryť symbolom narodenia Ježiša Nazaretského. Nech je už však tradícia akákoľvek, jej podstata je rovnaká: nádej a očakávanie. Dnes o 11.44 hod. nastal zimný slnovrat a začína sa nový slnečný cyklus. Je to zvrat, ktorý nám opakovane prináša viac svetla, viac dní, viac farieb, viac vôní, je to prísľub života, úrody, lásky, je to zmluva Zeme so Slnkom, že každá temnota sa raz skončí, že nieto dverí, ktorými by sa nedalo prejsť ďalej, že kolobeh šťastia a starostí je večný a nádej živá. Príroda nás učí pravidlám života. Veselého Kračúna všetkým ctiteľom slnečných tradícií! Veselé Saturnálie, Chanuku, Vianoce všetkým ľuďom dobrej vôle.

Chmelárov omyl číslo 1:  Pôvod slova Vianoce

Končí sa najkratší (Kračún) deň roka, po ktorom už nebude viac noci (Vianoce).
Už dlhšie si všímam filologické úlety pána Chmelára. Aj tentokrát si dovolím nášmu vševediacemu ateistovi vytknúť prehnaný romantizmus v hľadaní pôvodu slov. Vianoce sú skomoleninou nemeckého dvojslovného pomenovania Svätej noci. Nejde o názov slovanského pôvodu, ako nabáda čitateľa si myslieť. Iba v slovenčine a češtine sa stretáme so slovom Vianoce (Vánoce). Niet takého pomenovania v inom slovanskom jazyku. Naše národy, naši predkovia v styku s nemecky hovoriacimi kmeňmi preberali viaceré ich slová. Je to prirodzené ovplyvňovanie kultúr, ktoré spolu koexistujú. spolunažívajú.
Wikipédia usvedčuje pána Chmelára z omylu, ba až klamstva:

Etymológia slova

Slovo Vianoce či jeho obdoba sa zo slovanských jazykov vyskytuje len v súčasnej v slovenčine a češtine, ostatné slovanské jazyky označujú tento sviatok úplne inými spôsobmi, napr. po rusky je Roždestvo [Christovo] (t. j. Narodenie [Krista]), po ukrajinsky Rizdvo [Christove] (t.j. Narodenie [Krista]), po poľsky Boże Narodzenie (t. j. Božie narodenie), po bulharsky rovnako ako v ruštine alebo Koleda, po bielorusky Koľady alebo Kaľady, po chorvátsky, slovinsky/srbsky Božič/Božić resp. po macedónsky Božik (t.j. Boží Syn, malý Boh), v hornej lužickej srbčine Hody, v dolnej lužickej srbčine Gody/staršie: Gódy (t.j. Hody) a v polabčine Trébè. Najstarším domácim slovanským pomenovaním Vianoc bolo slovo kračún, ktoré sa dodnes používa napr. ešte v slovenčine (pozri nižšie a pozri článok kračún) a v maďarčine (Karácsony). Na Slovensku sa Vianoce označujú okrem slova Vianoce (a odvodenín typu vianočné sviatky, prvý sviatok vianočný a pod.) aj výrazmi kračún/kračun/kračuň (južné stredné Slovensko a Zemplín), Hody (východné a severné Slovensko), Narodenie (Pána/Ježiša Krista a pod.) a zriedkavo aj koleda.

České slovo vánoce (starým pravopisom wánoce, staročesky vánocě) je doložené od zač. 14. stor. (napr. v Pasionáli, u Klareta, v Bohemáři A, u Pulkavu a inde). Obyčajne sa ako pôvod tohto českého slova i pôvod slovenského slova Vianoce (v Bernolákovom slovníku je uvedený západoslovenský tvar wánoce) uvádza niektorý historický tvar dnešného nemeckého slova Weihnachten (význam: Vianoce), a to doslovným preložením druhej polovice slova (dnešné slovo Nacht znamená noc, dnešný plurál znie Nächte) a prevzatím a len prispôsobením prvej polovice (t.j. historický tvar dnešného výrazu weih mal byť prispôsobený na české či slovenské vá-, via-). Mareš (1959) sa nazdával, že ide o výpožičku z staronemeckého winnahten z čias ešte pred 9. storočím (teda pred Cyrilom a Metodom a pred oddelením sa češtiny od slovanských jazykov), a tento názor prevzal do svojho slovníka aj Machek (1968). Tento názor ale označuje vo svojom slovníku ako problematický Rejzek, ktorý správne poukazuje na fakt, že nemecké slovo je doložené až z 12./13. storočia (pozri nižšie) a teda nie už z 8. stor., a že sú problémy s odvodením „á“ v slove vánoce z historického nemeckého tvaru (pozri nižšie). Podobne Elektronický slovník staré češtiny opakuje, že „S tradičným etymologickým výkladom predpokladajúcim predčeský kalk zo sthn. winnahten (…) nesúhlasí súčasná etymológia (…)“.

Po nemecky sa Vianoce dnes povedia Weihnachten [vyslov: vajnacht(e)n] alebo alternatívne Weihnacht [vajnacht], pričom prvý tvar je pomnožné (či plurálové) podstatné meno a druhý je jednotné číslo. Prvýkrát je takýto výraz v nemčine doložený až na konci 12. storočia, a to v podobe dvoch samostatných slov – okolo roku 1170 ako wîhe naht (vyslov: [ví(h)e nacht]; význam: wîhe = svätá, naht = noc) a okolo 1190 v datíve ze wîhen naht (vyslov: [ce ví(h)en nacht]; význam: „k svätej noci“, čiže: na Vianoce). Veľmi častý bol v stredoveku tvar v datíve množného čísla ze den wîhen nahten (význam: „k svätým nociam“, čiže: na Vianoce), z ktorého pochádza dnešné zakončenia slova Weihnachten na -nachten (namiesto „očakávaného“ tvaru -nächte); množné číslo malo zrejme vyjadrovať, že sa oslavuje viacero dní, ale môže mať aj inú príčinu. Od 13. storočia sa vyskytujú aj tvary písané dovedna (t.j. ako jedno slovo), napr.: wîna(c)ht(en), wîhe(n)na(c)ht(en), wîena(c)ht. Zhruba od 14. storočia sú doložené aj varianty dnešných tvarov, čiže obsahujúce na začiatku [vaj-] namiesto [ví-], napr. ako weynacht[heilig] v Breslauer Urkundenbuch, weinacht[kaese] v Endres Tuchers Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg či priamo ako weynachten napr. u Luthera. Všetky stredoveké aj novoveké tvary boli najprv vo veľkej väčšine prípadov v pomnožnej podobe (dnešné Weihnachten), až od 18. storočia sa používa častejšie aj tvar v jednotnom čísle (dnešné Weihnacht).

Pokiaľ ide o vyššie uvedené stredoveké stredohornonemecké prídavné meno wî(c)h (vyslov: [vích]; ženský rod wîhe; význam: svätý), toto slovo pochádza zo starohornonemeckého wîh, podobne bolo v gótčine weihs. Pôvod je germánske *weiha (význam: svätý). Príbuzné tvary sú napr. staronordické vé (chrám), staroanglické wēoh či wīg (boží obraz) a latinské victima (obetné zviera). Z slova wî(c)h sa vyvinulo okrem iného dnešné nemecké sloveso weihen (vyslov:[vaj(h)en]; význam: (vy)svätiť); vo význame „svätý“ pôvodné wî(c)h prežíva už len v niektorých zloženinách na Weih-, inak sa „svätý“ v dnešnej nemčine už povie heilig.

zdroje[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]

Chmelárov omyl číslo 2:  Prekrytie pohanských Vianoc kresťanskými

Sviatok bol taký populárny, že dokonca aj kresťania ho museli prekryť symbolom narodenia Ježiša Nazaretského.

Kresťania za najväčší sviatok považovali aj považujú Veľkú noc. Pripomienka narodenia Ježiša Krista je mladšia. Je len zhodou okolností, že tento deň pripadá na týždeň po zimnom slnovrate.


Kde sa vlastne Vianoce vzali?
Táto otázka privádza do vytŕženia ateistov strážiacich čistotu tradícií. Ich tradícií. Podľa rozšíreného mýtu kresťania nahradili Vianocami ako pripomenutím narodenie Krista staršie pohanské zvyky.
Konšpiračný film
Zeitgeist, obľúbená vedecká literatúra fajera, rozšíril mýtus, že kresťania oslavujú narodenie JK (sic!) preto 25.12., lebo v rovnaký deň roka ako Ježiš sa podľa tradícií narodili aj viacerí iní bohovia staroveku, napríklad Horus, Mitra, Dionýz, Attis a iní. Tieto paralely (ako aj mnohé iné, ktoré film uvádza) sú však falošné.

Zapamätajte si teda raz a navždy, že Zeitheist je znôškou klamstiev. Máte to podpísané od onakvejšieho atiestu – Dušana Valenta.

Poďme ďalej.
Podľa rozšíreného názoru bolo ustanovenie dátumu Ježišovho narodenia na 25. december cieleným zásahom cirkvi, ktorá sa snažila nahradiť slávenie pohanských sviatkov sviatkom kresťanským. Takýto scenár dáva zmysel. Ako sme videli, konkrétny spôsob slávenia Vianoc má z veľkej časti pohanský pôvod. Preberanie zvykov a tradícií je však jedna vec, ustanovenie dátumu Vianoc čosi celkom iné. Staroveké písomnosti, ktoré máme k dispozícii, cielené vytláčanie pohanských sviatkov Vianocami nenaznačujú. Ranokresťanskí autori skôr hovoria o zhode okolností, ktorá je údajne dôkazom, že „Boh uprednostnil Ježiša pred falošnými bohmi pohanov.“ Cielené prekrytie zimných pohanských sviatkov sa prvýkrát spomína až v krátkej poznámke biblického komentátora Dionýza bar-Salibiho v 12. storočí. A malo ísť o presun slávenia Ježišovho narodenia zo 6. januára.

Zopakujme si teda kľúčové myšlienky:
Staroveké písomnosti, ktoré máme k dispozícii, cielené vytláčanie pohanských sviatkov Vianocami nenaznačujú.
V čase určenia dátumu slávenia Vianoc na 25.12. už si kresťania marodenie Krista pripomínali.

Za tretie – určenie dátumu kresťanských Vianoc.

Už židovská tradícia uvádza, že stvorenie a spása by mali byť v jeden, presnejšie v rovnaký deň v roku. Na základe evanjelií bol určený dátum ukrižovania na 25.marca. Teda JK bol ukrižovaný v rovnaký deň ako bol počatý. A po deviatich mesiacoch sa narodil. Teda 25.decembra. Pripomínam, že nejde o historický výpočet udalostí, ale o zosúladenie ľudovej a cirkevnej tradície.

Ateista Dušan Valent teda v závere prízvukuje to najdôležitejšie:
S istotou môžeme skonštatovať, že deň, mesiac ani ročné obdobie narodenia Ježiša nepoznáme, pričom spôsob, akým slávime Vianoce, má v mnohých smeroch pohanské korene. No tvrdenie, že dátum Ježišovho narodenia bol na december, konkrétne 25. december, ustanovený iba za účelom vytlačenia pohanských sviatkov, je z viacerých dôvodov problematické. Pravdepodobnejšie je, že dátum slávenia Vianoc vychádza z prastarej rabínskej (a teda židovskej) tradície, podľa ktorej sa veľké veci dejú znova a znova v rovnakom čase.

Ešte raz zopakujem:
tvrdenie, že dátum Ježišovho narodenia bol na december, konkrétne 25. december, ustanovený iba za účelom vytlačenia pohanských sviatkov, je z viacerých dôvodov problematické.

Chmelárov omyl číslo 3:  Prekrytie zimného slnovratu Vianocami

Do tretice si neodpustím vytknúť pánovi Chmelárovi astronomickú a kalendárnu nepresnosť. Slnovrat a Vianoce sa neprekrývajú. Slnovrat je 21.decembra. Vianoce až 25. decembra. A to pán Chmelár nevie, že Vianoce podľa grékokatolíkov aj pravoslávnych sú až 6. januára.
Ateisti a kresťanofóbni liberáli zase – ako každý rok – prespali zimný slnovrat a z neznámeho dôvodu ho oslavujú spolu s katolíckymi Vianocami 25.decembra. A nemajú hanby sa naparovať, že im cirkev kradne zimný slnovrat.

 

Na záver pridám ešte jeden blud pána rektora:

Chmelárov omyl číslo 4:  Pôvod slova Kračúň

Pán Chmelár tvrdí: “Končí sa najkratší (Kračún) deň roka”

Už aj obyčajná Wikipédia toto tvrdenie vyvracia. Citujem: “Podľa niektorých autorov slovo kračún znamená “najkratší deň (v roku)”, takýto výklad však nie je jazykovo presvedčivý.[3]
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kra%C4%8D%C3%BAn_(slovansk%C3%BD_sviatok)

Chmelárova  manipulovatívna lož: Marx ako  sv.Mikuláš

Ateista Chmelár odporne zneužíva vianočné sviatky na propagáciu marxizmu, ktorý je jeho pseudonáboženstvom. A Marx jeho bohom. Fotomontáž predstavujúca Marxa ako Santa Klausa (Svätého Mikuláša) má nielen pobaviť, ale dať marxizmu pohanskú hĺbku a ukotviť marxizmus v našom vedomí ako niečo s prirodzenými historickými koreňmi. Dať marxizmu mystickú hĺbku a príťažlivosť. Chmelár nie je jediný ateista, ktorý odhodil Boha nahradzuje ho romantickou mytológiou robiacou marxizmus tak príťažlivejším pre mládež a poblúdilcov. Podobnej intrigy sa dopúšťal aj iný sekularista pán Hitler.

marx-hitler-santa

Je desivé, že dnešní sekulárni humanisti si osvojili nacistickú protikatolícku know-how. Hákové kríže nahradili farbami dúhy, no nenávisť zostáva stále rovnaká. Túžba po presadení vlastnej ideológie kultúry smrti, zadupanie katolicizmu a besný boj proti všetkému, čo i len vzdialene pripomína boha, Krista, kresťanstvo, Cirkev.

Eduard Chmelár pretláča odluku cirkví a  štátu, no ten istý Chmelár sa s gýčovou pietou klania bôžikom a mýtom pohanstva. Adolf Hitler rovnako pretláčal pohanské rituály a mýty s cieľom oslabiť a zničiť katolicizmus v Nemecku. V roku 1936 vzniká v Nemecku organizácia Heitmatwerk ako pobočka saskej nacistickej strany. Sama seba definovala ako propagátora saskej germánskej kultúry ako žiarivého príkladu skutočného nemectva. O rok neskôr publikuje návod, ako by Nemci mali sláviť Vianoce. Panna Mária mala byť vykresľovaná ako Nemka, Vianoce mali byť bez Krista. Vianočné stromčeky sa zdobili ozdobami s hákovými krížmi a symbolmi SS. Na vrchole stromčeka už nebola betlehémska hviezda, ale nacistická rišska orlica. Príručka nebola určená pre verejnosť, ale distribuovaná nacistickým funkcionárom. Okrem iného sa v nej doporučovalo nahradzovať anjela svastikou, mal sa pripomínať svetský rozmer vianoc a vytláčať aj v názvosloví používanie vianočných sviatov. Nič vám to nepripomína? Podľa pokynov tzv. vianočné večierky nacistov boli honosne dekorované veľkými zlatými hákovými krížmi. Nacizmus vytláčal kresťanstvo ako svojho konkurenta a Hitler bol predstavovaný ako mesiáš, teda ten, kto zachráni nemecký národ. Odporný kult osobnosti . Hitler miloval seba až do tej miery, že známym rozposielal vianočné pozdravy, na ktorých bol on sám. Načo prianie? Veď Nemci aj tak túžia iba po ňom. Extázu adresáta mal umocniť ešte vlastnoručný podpis sekularistu Hitlera. Kresťanské vianoce tak boli nahradzované proti vôli Katolíckej cirkvi akýmsi prečudesným festivalom. Bez kresťanskej zmysluplnosti sviatkov, naviazané na novopohanstvo, prastaré mytológie, ktoré mali na piedestál vynášať sekulárnu ideológiu kultúry smrti. Hitler ako mesiáš, Mária ako matka nemeckého národa. Ježiš nanajvýš ako Nežid, Árijec. Už čoskoro úplne nahradený Furerom. Got mit uns mali napísané nemeckí vojaci na prackách svojich opaskov ako nástroj na otupenie ich mysle. Že nacizmus a boj, ktorého sa účastnia, je bojom, na strane ktorého stojí boh. Elitné jednotky však už mali iný názov – Vernosť je mojou cťou. Nie vernosť bohu, ale Hitlrovi. A tak nacisti oklamali nielen vlastný národ, ale dodnes klamú mnohých ateistov tvrdiacich, že nacizmus bol kresťanský.
Eduard Chmelár si buduje rovnako odporný kult osobnosti. neznesie rovnako ako Hitler žiadnu kritiku. Jeho fcb je starostlivo cenzúrovaný. Iba ON a nikto lepší. V konaní a ideách sekulárnych humanistov je veľmi veľa z nacistickej propagandy. Dosť na to, aby sme sa po skúsenostiach dvoch svetových vojen mohli ľahostajne prizerať, ako sa v EU vmáha kultúra bez Boha ukotvujúca svoje idey v pohanstve, kultoch slnkach a prekonaných hlúpostiach. Úsmevné zobrazovanie podvodníka Marxa ako Santa Klausa má otupiť ostražitosť rozumu. Ak máme bojovať proti extrémizmu, na čiernu listinu sa musia dostať nielen neonacisti, ale aj marxisti. Veď marxizmus motivoval mnohé zločinné systémy k páchaniu väčšieho zla aj v absolútnych číslach ako hitlerizmus. Najväčší krikľúni proti neonacistovi Kotlebovi tak zakrývajú svoje vlastné komplexy a túžbu po diktatúre iných farieb. Marx a Hitler – dve postavy, ktoré by mali byť zavrhnuté na smetisko dejín ako smrteľné infekcie.

Čím je lepší marxista Chmelár od neonacistu Kotlebu? Konečnými výstupmi ich bludov je civilizácia bláznovstva.

006321bd00000258-0-from_the_book_hitler_churchill_adolf_hitler_german_dictator_in_t-a-4_1418747263708

 

 

Militantný ateista Tomáš Búran sa stal kultúrnym ateistom. Blahoželáme!

12.12.2016 administrátor fcb skupiny Atesti.sk sa vzdal – podľa svojich slov – správcovských privilégií. Citujem:

Caute ľudia dobrej viery – ateisti. Už nemám to zapálenie pre ateizmus, tak sa a vami lucim a vzdávam sa aj mojich administratívnych privilégií. Možno má tú niektorí poznáte z netu, tak to preto píšem takto verejne. Hodne zdaru a ak môžem takú trápnu radu nakoniec, jebte na vieru ostatných. Majte ich v paži…nič nie je dôležitejšie, než vy sami. Venujme sa teda sebe samým. 🙂 Cauko.

https://www.facebook.com/groups/ateisti.sk/permalink/717629448414005/

Až na tú radu na záver – vraj nie je nič dôležitejšie než vy sami. 😀

 

Vznik Vesmíru a evolúcia po ateisticku :D

Poznáte fcb skupinu TvojOponent – Obrana kresťanstva? Pridajte sa!  Riešime rôzne otázky kultúrnej vojny ľahkým až úsmevným tónom. Niekedy vážne – no bez nenávistných prejavov.

Jedna ukážka na tému evolúcie:

Jak to asi bylo?????

Na počátku byl výbuch, na pořádek a řád je nejlepší výbuch, jak to asi bylo, když není Stvořitel a tak velké oteklé hlavy zasedli a přemýšleli a přemýšleli a vypřemýšleli
1 Co takhle přisoudit věčnost hmotě energii?
Jednoduše něco neživého bylo vždy je věčné A JE TO..
2 Toto něco, kdysi dávno vybouchlo,( nikdo neví proč,)
Prostě to vybouchlo, explodovalo A JE TO.
3 Tento výbuch (asi od slov VÍ BŮH) tak nějak vytvořil vesmír a řád, to výbuchy dělají že?
4 Bouchlo to tak asi před deseti, možná patnácti, nebo raději dvaceti miliardami let.
VÍ BŮH.
5 Po asi těch pár miliardách let je tu naše Slunce, Země a planety kolem.
Tak nějak se to samo od sebe udělalo VÍ BŮH.
6 Na Zemi začne samovýroba miniaturních stroječků z neživé hmoty. Říkáme jim organismy.
7 Slunce svítilo, Země se vesele točila, stroječky se množily a žraly a žraly, rostly a rostly a činili se.
8 Nejprve stroječky neměly ani ručičky, ani nožičky, nic nevadí, všechno bude, samo se to udělá.
9. A už tu máme trilobity, ryby, rostliny, žije to v moři na souši i ve vzduchu (hmyz)
10 Ryby se však v moři nudí a navíc jim vysychá a tak se jim sami od sebe udělají nohy, plíce
a jiný typ srdce.
11 Už si to běží z moře ven na souš a stroječky dobývají pevninu, a hned je tu dinosaurus a krokodýl.
12 Některým se zachtělo výšek, na zemi se nudí. Tak se jim udělají křídla, duté kosti, vytápění.
13 A vzduch se hemží ptáky, ovšem hmyz už tu lítá dávno, ten si svá křidélka už udělal sám. a dřív.
14 Musel si pospíšit, být jaksi do foroty s předstihem, aby ptáci měli co žrát a rostliny se mohly opylovat.
15 A tak tu máme rybičky, ptáčky i opičky, už tu nejsou stroječky, ale pořádné funící mašiny.
16 Ale něco tu chybí, vlastně někdo, kdo to všechno tak nějak vykoumal, roztřídil, využil, zapřáhl.
17 A tak se některým začne vyvíjet mozek. Ten expanduje, bytní a myslí. Je prostě lepší než počítač..
18 A jsou tu lidoopice neboli homoopice. Měli kliku, mozek je mozek, ten se hodí. (někomu)
19 Homoopice získávají převahu, nadvládu nad vším tím hemžením, napřimují se a dumají, myslí.
20 Dumají a myslí jak to tu všechno vzniklo? Ovšem samovývojem. Začalo to výbuchem a končí mozkem.

Zdroj: Vložila Grande Moravia 😀

Kde sú hranice ateistického hyenizmu? Alebo Ján Parada zneužíva tragédiu kresťanov na šírenie ateizmu.

11.decembra agentúry priniesli smutnú zvesť o tragédii v Nigérii, kde sa počas biskupskej vysviacky preborila strecha rozostavaného kostola a usmrtila asi dvesto ľudí. Človek by povedal, že táto smutná udalosť nebude dôvodom antikresťanskej polemiky. No sekulárny humanizmus zase dokázal prekonať laťku bezcitnosti a hyenizmu.

church-collapses.png

Ján Parada na portále Humanisti zverejnil článok s názvom

Korene náboženského zlo. Za zlo môžu ľudia

Píše v ňom:

Čo mňa pri úmrtiach zaráža, je nepoctivá náboženskosť. Tak ako teraz pri úmrtí ľudí v kostole v Nigérii.

Ešte aj pri veľkej tragédii nábožní ľudia nemajú hanbu v tele. Uvažujú, že by sa mali pomodliť, aby ľudí, ktorí zahynuli v kostole, prijal boh. Hovoria tiež tým, ktorí sú oslovení s prosbou o pomoc: „Boh vám žehná (boh ti žehná)!“

Je to veľmi smutné, žalostné, bolestivé, že ešte aj v 21. storočí žijú nábožní ľudia, ktorí majú zvrátený náboženský postoj k tragédiám.

Prečo by sa ľudia mali modliť, aby mŕtvych (asi skôr mŕtve duše; z náboženského pohľadu) prijal boh? A ktorý boh? Keď je mnoho bohov, v ktorých verili alebo aj ešte dnes verí mnoho ľudí.

Čo si asi myslí katolík? Zomreli, lebo nevyznávali jedinú pravú, rímskokatolícku vieru?

Čo si asi myslí moslim? Zomreli, lebo neboli moslimovia?

Čo si asi myslí hinduista? A čo by si mohol myslieť niekto, kto verí v antických bohov, či už gréckych alebo rímskych.

Bohovia dopustili túto tragédiu? Ktorí?

Alebo jeden jediný (monoteistický) boh? Ktorý? Židovský, kresťanský, moslimský? Katolícky, evanjelický, pravoslávny, jehovistický, biblický boh?

Prečo nábožní (veriaci v boha/bohov) veria v boha, ktorý z nejakých neznámych dôvodov dopustil úmrtie toľkých ľudí? Viem, otázka je čiastočne zbytočná, pretože ani dve svetové vojny, ani koncentračné tábory smrti, nemali zásadný vplyv na fakt, že ľudia naďalej ostali v nejakej náboženskej forme. A počet nábožných vo svete narastá.

Keď sa niečo dobré stane, veriaci ďakujú bohu.

Keď sa stane niečo zlé? Veriaci majú zrazu rôzne výhovorky. „Boh to dopustil.“ „Je to božia vôľa.“ „Nepoznáme božie úmysly.“ „Božie cesty sú nevyspytateľné a jeho úmysly nepochopiteľné.“

Považujem to za zvrátené, za veľmi cynické a neľudské, ak si nejakí ľudia namýšľajú, že aj smrť ľudí v kostole má nejaký hlbší (náboženský) význam. Aký? Na chválu boha? Toho krutého zločinného boha, v ktorého veríte, že vás až tak miluje, že vás kántri ako dobytok na jatkách?

Zvrátená božia láska! Zvrátená božia milosť!

Ale v skutočnosti nie je žiadna božia láska a milosť, to je len výplod bujnej fantázie zvrátených ľudí.

Jána Paradu najviac nezaráža škodoradosť ateistov tešiacich sa z nešťastia. Ateistu Jána Paradu najviac poburuje modlitba za duše obetí. Ateista Ján Parada netuší, prečo sa títo ľudia modlia, nepozná hodnotové rámce veriacich, no vie, že to, čo robia je zlé a poburuje ho to. Jánovi Paradovi nestoja za zmienku desaťtisíce kresťanov prenasledovaných po celom svete, vypaľované kostoly, vyháňanie kresťanov z domovov. Ateista vie len to, že za to môže boh, v ktorého neverí a poburujú ho rituálne prejavy spoluúčasti. Ateista Ján Parada sa nepozastavuje nad zákazom zverejňovania šťastných tvári ľudí postihnutých downovým syndrómom tak, ako to zakázalo sekulárne Francúzsko. Ateista Parada vie len to, že je zase príležitosť kopnúť si do RKC a vyhoniť si svoje ateistické ego až k orgazmu.

Podľa Jána Paradu sú trúchliaci pozostalí zvrátení ľudia.

My to vieme tiež – Ján Parada je bezcitná cynická ľudská hyena.

 

http://www.vanguardngr.com/2016/12/uyo-church-building-collapse-gov-udom-survived-200-dead-service/

church-collapses.png

Fľašíková-Beňová – liberálka alebo len pokrytecká psychopatka?

Liberálka Fľašíková a aj Beňová, kontroverzná poslankyňa Európskeho parlamentu za Slovensko, vyzýva proti nenávisti a sama ju šíri. Na fcb stránke pani MFB som našiel článok s nadpisom Spoločnosť nesmie ovládať strach a nenávisť. Dovolil som ju slušne upozorniť, že je to síce správna výzva, ale od nesprávneho človeka. Lebo treba začať najprv od seba. Patrilo by sa teda, aby sa poklonila pred slovenskými biskupmi a ospravedlnila sa im za to, že ich nazývala starými chrapúňmi. Kauza svojho času zarezonovala v médiách a dostala sa k čitateľom aj cez Európske noviny. Známy ateistický internetový klebetník Ján Parada rovnako venoval téme samostatnú tému s názvom Monika Flašíková-Beňová je katolíčka Súboj medzi konzervatívnymi a liberálnymi katolíkmi. Parada nepochopil, že ide o slobodu slova, ktorej obmedzovanie úmyselne prehliada. 
Môj komentár na stránkach fcb MFB za pár desiatok sekúnd zmizol a už nemám možnosť komentovať Fľašíkovej aj Beňovej zrnká pokrytectva 🙂

Môže byť ateista svätý?

Nedávno sa pán ateista Parada pozastavoval nad tým, že ateista sa modliť nemôže. Mám na mysli tento článok:

Ateisti sa nemodlia:
http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2016110042

A k tomu článku vytvoril na diskusnom fóre Lipka aj diskusiu: Ateisti sa nemodlia. Napísal v nej:

Ateisti sa nemodlia, lebo nie sú odkázaní na povery.
Nepotrebujú to. Ak sa upierajú s nádejou, tak k ľuďom. Očakávajú činy od ľudí, nie od bohov. V tom je zásadný rozdiel medzi nábožnými (veriacimi v bohov) a ateistami, ktorí odmietajú náboženské pohnútky.

Parada ale nedávno tvrdil opak – že ateisti, ktorí sa modlia, sú tí tolerantní. Nemodlia sa iba ateisti nenávistní. 🙂 Možno by si mal osviežiť pamäť a neprotirečiť si. Ako sa mu potom dá veriť???

Citujem: “Viete, aký je to tolerantný ateista? To je taký ateista, ktorý sa modlí.”
To si napísal Ty v článku Zeman – tolerantný ateista ( http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2013030041 )

roblém je však v tom, že ateista je filozofický pojem a skutočný ateista neexistuje. Dá sa ateizmus snáď vedecky dokazovať? Môžeš niekoho označovať za ateistu – podľa ľubovôle. A ten niekto sa môže podľa ľubovôle aj modliť. Ty máš vo zvyku označovať za kresťanov každého, kto je krstený. Potom nekrstení sú ateisti – podľa Tvojich pravidiel. Teda nekrstený sa nemôže modliť – lebo je ateista. Ale ako je to možné, že sa z ateistui stane kresťan? Musí sa totiž modliť ešte skôr, ako prejde obradom krstu – teda aj ateista sa modlí.

Ateista Chmelár robí onakvejšie kotrmelce. Veľký stúpenec sekularizmu si išiel nohy polámať, aby sa dostal na prednášku najvyšieho náboženského-ateistického vodcu súdruha Dalajlámu. A samozrejme do zbierky svojich pokémonov uloviť novú trofej.

chmelar-s-dalajlamom

Dajláma a Chmelár si vo vrúcnom objatí potvrdzovali svoju vieru v neexistenciu Stvoriteľa. Preto je počudovaniahodné, keď ateista Chmelár pre ateistu Dalajlámu presadzuje oslovenie Jeho Svätosť.

svaty-ateista

Zdroj: https://www.facebook.com/ChmelarEduard/posts/1241994739165749