ŠOK! Eduard Chmelár bez občianskych práv!

Citujem:

Dnes, priblizne o 12.45 hod., mi v trolejbuse c. 201 pri Trnavskom myte ukradli penazenku so vsetkymi dokladmi, ktore mam. Momentalne som teda muzom bez identity. Kedysi mali zlodeji svoju cest, preto dotycneho prosim, aby si tie peniaze uzil a doklady mi vratil spat. Usetri mi kopec neprijemnosti, ktore si vo svojom biednom zivote ani nevie predstavit. Snad sa v nom pohne svedomie. V takom pripade ho budem povazovat za poctiveho nalezcu, ktory si zasluzi stedru odmenu. Dakujem za zdielanie tohto oznamu.

Vychádzam v ústrety pánovi Chmelárovi a šírim informáciu o jeho stratenej peňaženke. Zahlasujte na Vybrali.sme, nech sa táto informácia dostane na titulku nášho najčítanejšieho denníka a každý nech v tejto krajine vie, že pán Chmelár stratil “budilár”🙂

Nesmrteľnosť ako dôsledok filozofického ateizmu

Alebo

“Ateista nemôže zomrieť, lebo nežije”.

Lea na Diskusnom fóre otvorila tému o reinkarnácii. Reinkarnácia v podobe ako pokračovanie života po živote s tým istým vedomím, egom, ale v inej ľudskej schránke je lákavou témou pre mnohých, pre ktorých je kresťanstvo neprijateľné pre jeho prísnu morálku a súčasne títo ľudia chcú v čosi dúfať. Reinkarnácia je tak blud pre ustráchané ateistické bytôstky.

Skúsme sa zaoberať však iným pohľadom na nesmrteľnosť a to len pohľadom ateistu.
Posmrtný život pre ateistu je pochopiteľne neprijateľný, lebo taká viera ráta s nesmrteľnou dušou. Ak nieto nesmrteľnej duše, v ktorú ateisti neveria, nemožno ani rátať so životom po smrti.
Lenže ak nieto duše, potom aj naše vedomie je len ilúziou hmoty. Teda z pohľadu ateizmu neexistujeme – to je len ilúzia hmoty. Čo je ale potom naše vedomie, ktoré vnímame?
Je to ilúzia, sebaklam. Ateisti sa tu môžu vytešovať, že nemôžu zomrieť a majú pravdu – totiž ani nežijú. Bez duše nieto života – len ilúzie života. Život je len prejav neživej hmoty v rámci nekompromisných zákonov gravitácie, mechaniky a chémie.
Môže potom ateista byť nesmrteľný?
Môže. Ale najprv si musíme pre pochopenie vysvetliť, čo je naše ego.
Naše ego je ilúzia hmoty s históriou a pamäťou prináležiacou konkrétnym časo-priestorovým súradniciam.
Ak by v budúcnosti vašu pamäť spojili s vedomím akejkoľvek bytosti, budete ten istý ateista ako teraz. Stačí len nahrať na “disk” mozgu všetky vaše spomienky a stotožníte sa s nimi – hmota vytvorí ilúziu vašej existencie. Ba čo viac – môžete byť súčasne aj vo viacerých telách – ak sa podarí nainštaľovať vaše spomienky do viacerých mozgov súčasne. A nemusia to byť len ľudské mozgy – kľudne môžete byť súčasne aj v človeku, aj v zabehnutej prašivej suke, aj v kurati, ktoré si dáte na obed. Z filozofie ateizmu toto všetko vyplýva – no ateisti sa to boja domyslieť do dôsledkov.
Ateisti sú zvieratá a na piedestál človečenstva sa pasovali len prisvojením si náboženskej filozofie. Nechcú totiž padnúť medzi zvery. Považujú to za poníženie ich evolučného statusu. Iba boh povýšil človeka nad ostatné tvory. Bez boha človek ako osobitná forma cicavca nie je ničím iným a viac, ako stavovec – zviera.
Stavovce a aj iné formy života majú rovnako vedomie a cítia bolesť, radosť, majú túžby. Prečo by mal byť človek z pohľadu ateizmu výnimkou? Vaše ego je len ilúzia hmoty.
Môže ateista prežívať v počítači? Ak vytvoríme počítač, ktorý bude mať schopnosť prepojenia pamäte s citmi a sebauvedomenia, tak ateista môže existovať aj v počítači. Bez boha je ego ateistu vyjadriteľné obrovským súborom núl a jednotiek. Ateista teda môže mať potenciál nesmrteľnosti a to tak, že sa zachovajú všetky jeho spomienky a zachovajú sa napríklad na nejakom HDD. Inštalácia takých spomienok sa bude rovnať reinkarnácii. Vzkrieseniu, znovuzrodeniu.

Významný fyzik Hawking (nie je ateista, ale agnostik) tvrdí, že nás (vás) čaká digitálna nesmrteľnosť a mozog môže žiť aj bez tela:

Popredný fyzik uviedol, že „mozog človeka je ako program v mysli, ktorý funguje ako počítač“. Zároveň doplnil, že je „teoreticky možné kopírovať mozog do počítača a tak udržať formu života aj po smrti,“ píše britský denník Daily Telegraph. Podľa Hawkinga však dnešné technologické kapacity na tento plán zatiaľ nestačia.

Digitálna nesmrteľnosť znamená, že nebudete potrebovať zachovať nič z vášho tela, aby ste žili – iba vaše spomienky, pomocou ktorých sa identifikujete s nejakým príbehom. Príbeh – to je to správne slovo – to je vaša identita. Vnímanie toho príbehu je z pohľadu časo-priestorových súradníc jedinečné, no z pohľadu celku nič výnimočné. Je to porovnateľné s kópiami toho istého CD s vašimi fotografiami. Každé CD je jedinečné, no na každom CD je to isté – a môže to byť aj na ďaľších jedinečných CD – to isté. Tie isté fotografie, filmy, piesne.

Ak neexistuje nebo pre staré počítače, neexistuje potom nebo ani pre stavovce. Ani tie bezsrsté opice – ateistov.. Nebo je výmysel hmoty, aby sa táto bránila ilúzii pocitov spojených s nepríjemnou odozvou v hmote. Je to všetko len klam, ilúzia.

Ak boha nieto, všetko je dovolené. Niet morálky, ale len dohody. Niet zločinu, ale len prejavu hmoty voči inej hmote. A bez boha nie je ani genocída ničím iným, len pemenou hmoty v jednej forme a tvare na iné formy.

Ak jete mäso, zabíjate (priamo alebo nepriamo) rovnako cítiace bytosti ako ste vy všetci a preto z pohľadu ateizmu – ktorý nemá morálku – je zabíjanie ľudí rovnako pozbavené drsných kritérií morálky kresťanstva – zabíjanie ľudí v ľubovoľnom počte, čase, za ľubovoľných okolností – je úplne v súlade so zákonmi hmoty, zachovania energie a hmoty. Niet potom dôvod považovať holokaust za amorálny tam, kde nieto morálky. Niet viac hore ani dolu, niet viac morálne čierne ani biele. Sú len vstupné dáta, ktoré nám evolúcia hmoty ponúka ako čosi príjemné a nepríjemné. Akou logikou potom zdôvodníte sadistovi bažiacemu po krvi, utrpení a smrti druhých, že zabíjať je nesprávne? Veď pre neho je to príjemné. Kde niet boha, niet priestoru na výčitky svedomia, toho balvanu duše (sic!), okov a reťazí slobody jednotlivca. Liberalizmus je hnutím za oslobodenie individuality v zmysle, že žijeme len raz. Tak prečo si neužívať? Prečo by si nemohol užívať vrah, pedofil s vaším dieťaťom alebo sadista a sexuálny násilník s vašou frajerkou? Otázka morálky padá spolu s existenciou boha (jeho odmietnutím) a stáva  sa len zdrapom papiera, slovom vypovedaným do vetra. Ak boha nieto, všetko je dovolené!

Do zabíjania, do vraždenia, do znásilňovania, do splyňovania miliónov židov, cigánov, homosexuálov, vrahov, bastardov a nezabudnite, že raz prídete na rad aj vy. Až budete stáť tvárou tvár rozpálenej vápennej jame s hlavňou na zátylku, spomeniete si predsa na ten ľahký filozofický problém – ak boha nieto, ako to, že som? Veď v tom okamihu prvotnej príčiny padajú všetky ateistické tézy, zákony zachovania hmoty a energií. A ako párajúci sa sveter sa odvíjajúcim vláknom bavlne bude rúcať celý hodnotový filozofický nesystém.

Ono aj ten váš ateizmus môže byť len klam. Niet dôkazu, že nie. Ba práve naopak – kresťanstvo celý váš ateizmus ilúzií prekrýva a v každom okamihu vám dáva možnosť vrátiť sa k zmyslupnosti bytia.

Lebo boha pravdepodobne jesto.

 

 

 

 

 

iných

Ateisti.sk: Radšej brutálne znásilniť ako milovať

Moja nevyčerpateľná studnica podnetov a nápadov – portál česko-slovenskej komunity neznabohov Ateisti.sk – zase predviedli excelentný dôkaz úrovne vlastného presvedčenia. Tentokrát zdieľajú článok portálu Bezhranicna.sk s názvom Prečo nechodiť s mužom, ktorý nepozná Boha?

Najprv pár slovami o portále. Ide o projekt tímu mladých aj starších ľudí, zadaných aj nezadaných, ktorí sa venujú témam životného súžitia na kresťanských hodnotách.

Na jednej strane sekularizácia prináša slobodu rozhodovania a znížený prah pre zodpovednosť, na druhej strane sa egoistický životný štýl odzrkadľuje aj na rozvodovosti. Štatistiky sú hrozivé a nikto nad nimi nadšene netlieska.

hruba-miera-rozvodovosti

Zdroj: File:Graf 4 Vývoj počtu rozvodov a hrubej miery rozvodovosti v SR, 2000 – 2013.png

Na stránkach Eurostatu nájdete aj ďaľšie ukazovatele dotýkajúce sa partnerského životného súžitia na Slovensku. Mimoriadne hrozivé čísla sú počty detí narodené mimo manželstva. Každé dieťa je osobitným príbehom aj tragédiou a drámou jednotlivca. Pôrodnosť dosahuje čísla hlboko pod štandartami životaschopnosti krajiny.

Portál psychologia.sk prináša zaujímavé fakty o príčinách rozvodovosti. Tu z nej predkladám štatistický výpočet tých najčastejších príčin rozvodu:

1. nevera,
2. rozdielnosť pováh a záujmov,
3. neuvážený
sobáš,
4. opilstvo,
5. hrubosť,
6. opustenie
spoločnej domácnosti,
7. sexuálny nesúlad,
8. nezáujem o rodinu,
9. veľký vekový rozdiel,
10. oddelenie bydliska od pracoviska,
11. vmešovanie tretích
osôb,
12. finančné nezhody,
13. nadmerná žiarlivosť,
14. odsúdenie pre trestný čin

Tento prehľad je staršieho dáta (1965), no je stále aktuálny. Iný prieskum urobili v USA  – problému sa venoval prieskum amerického inštitútu National Fatherhood Initiative. Tu je stručný prehľad:

Nedostatok odhodlania
Pričasté hádky
Nevera
Príliš nízky vek
Nerealistické očakávania
Nerovnosť partnerov
Nepripravenosť
Násilie

Takže to je z USA. Pozrime na dostupnú štatistiku zo susedného Česka v prehľadných tabuľkách – ide o kultúrne porovnateľný región ako je Slovensko. Citujem z bakalárskej práce Rozvod manželství a jeho příčiny od Miroslavy Rezovej

Z grafů vyplývá, ţe stále více rozvodů je zaviněno „rozdílností povah, názorů a zájmů“. Toto procento rok od roku roste, v roce 2008 uţ dosáhlo na hranici 70 % všech uváděných důvodů rozvratu manţelství.

Portál Teraz.sk s odvolaním sa na Šatistický úrad našej krajiny uvádza:

Slováci sa v roku 2014 najčastejšie rozvádzali z dôvodu rozdielnosti pováh, názorov a záujmov. Tento dôvod uviedlo pri rozvode až 63 percent rozvádzajúcich sa párov.

Je teda dôležitý výber partnera pre manželstvo?

Kresťanský portál Bezhranicna.sk v tom má jasno. Pôsobí na verejnú mienku s cieľom byť zodpovedným vo výbere partnerov. Snahám správcov portálu sa však oplzlo vysmievajú samozvaní stúpenci zdravého rozumu. Opäť ateisti na Slovensku neskryte prejavujú svoju nenávisť voči iným občanom a diskriminujú ich za svoje postoje. Správanie tejto komunity tak pripomína tie najprimitívnejšie vyjadrenia antisemitsky ladených kotlebovcov a fašistov. Zatiaľ bez pozornosti orgánov činných v trestnom konaní.  Pre ilustrácii mentality tejto skupiny archivujem ich diskusiu.

ateisti-a-vztahy

 

 

 

 

 

 

Nacisti aj liberáli priniesli Poliakom slobodu vraždenia vlastných detí

Koľkolen sme sa napočúvali od liberálov, že kresťania svoj ideál vernosti v manželstve dotiahli do nenávisti voči nelegitímnym deťom pochádzajúcim z nevery –  ľavobočkom. A teraz de facto robia v tomto duchu politiku vedúcu k zabíjaniu týchto ľavobočkov. Pritom kresťan nesmie preukazovať – ani myšlienkou! – pohŕdanie pre pôvod človeka, tobôž nie dieťaťa. Len aby sme v hanbě nezůstali, povedali si liberálky a vyrazili do ulíc za právo beztrestne vraždiť nechcené deti.

A nazvali to sloboda voľby.

Je teda podľa liberálov dieťa pochádzajúce zo znásilnenia vinné za svoj život? Že je popravené?

martin-poliacik-plni-odkaz-hitlera

Martin Poliačik sa tak nemusí báť toho, že by ho liberálne zmýšľajúci pán Hitler zastrelil. Splnil presne to, o čo Hitler usiloval – priniesol Poliakom kultúru zabíjania vlastných detí.

Dalajláma by sa pozvracal…

Ateistický predsudok o vlastnej rozumovej nadradenosti

Neviem, kam tí páni z komunity nenávistných ateistov chodia na tie argumenty.

Tak opäť jeden unikát. Nie že by taký postoj bol ojedinelý. To nie. Je to hlúposť a klišé tak výrazne vytŕčajúce z davu, že v tom prehľade ateistických predsudkov mu patrí naozaj výnimočné miesto. Pre svoj častý výskyt zdôvodnený navyše vlastnou hlúposťou. Je to kvadratická hlúposť, teda hlúposť umocnená na druhú.

Citujem:

Andrej HarušťákPostupne sa upiera možnosť usmrtiť neveriaceho, preto sa začali hromadiť myšlienky a fakty…. neveriaci majú možnosť dospieť a preskúmať svoju vlastnú myseľ, nejeden z nich v minulosti mal aj príležitosť či odvahu aj konfrontovať veriaceho otázkami: nakoniec to všetko skončilo davovou psychózou a tvrdením že všetko zlé spravil diabol… je jedno čo pred veriaceho predložíte – všetko zlé na diabla, kacíra či vás obráti… alebo vytiahne spochybniteľné “fakty” ktoré vám nedá príležitosť vyvrátiť a diskusiu jednoducho ukončí.

Mám opačnú skúsenosť. S ateistami dlhodobo vediem debaty v snahe ich pochopiť a poukázať na nerozumnosť ich tvrdení. Mnohí to skúšali. Mnohí. Odvážne sa postavili k otázkam. No hromadiace sa rozpory v ich tvrdení nakoniec ich postavili pred jedinú možnú odpoveď a ňou je priznanie si prinajmenšom obmedzeného rozhľadu. Ateisti sa ma boja ako čert kríža. Alebo ateista svätenej vody. Nespochybniteľné fakty pána Harušťáka som nikdy nepotreboval používať. Kresťanstvo a predovšetkým katolicizmus sú náboženstvami zdravého rozumu. Neargumentujem diablom ani večným zatratením. Pán Harušťák má priestor a čas v necenzúrovanej diskusii – dožaduje sa príležitosti a tak mu ju vytváram.

Moja skúsenosť je iná – ateisti vždy zutekali zo slušnej debaty. Diskusii s rozhľadeným katolíkom sa vyhýbajú ako… ale to by som sa už opakoval.

Zo skúsenosti si môžme vytvoriť pravidlo:
Iba hlúpy človek sa potrebuje obhajovať zdôrazňovaním vlastnej vzdelanosti a rozumu. Múdri oponenti to nepotrebujú – ich múdrosť je totiž neprehliadnuteľná aj bez kŕčovitého prízvukovania vlastnej logiky, postavenia, zdravého rozumu.

Dovolím si otázku na autora toho príspevku: Kedy som mal možnosť beztrestne zavraždiť nejakého ateistu?

Ateisti! Neblbnite! Toto už nie je ani na smiech. Vrtím hlavou ako pes chvostom. Dám vám preplatiť zodraté krčné stavce, prisámbohu!😀

Neznámi vandali ničia kríže na Liptove

V decembri 2015 na Plieške (Troch vrchoch) neznáma skupina ručne spílila kríž, ktorého história siaha do medzivojnového obdobia. O niekoľko dní bol napílený kríž aj nad Rojkovom na vrchu Kopa.

http://ruzomberok.dnes24.sk/staci-sa-len-nebat-boha-aby-ste-odpilili-patmetrovy-kriz-na-kopci-cernova-je-zdesena-224129
http://www.tvnoviny.sk/domace/1828391_na-liptove-niekto-spiluje-krize-ludia-si-nevedia-vysvetlit-co-sa-to-deje

Aj v Nemecku a Rakúsku militantní ateistickí turisti ničia kríže na horách
Zdroj zo 04082016: http://www.hlavnespravy.sk/kriz-symbol-nenavisti-v-dnesnej-europe/827749

Dočkáme sa morálneho odsúdenia od sekulárnych humanistov? Alebo svojim mlčaním tieto prejavy antikatolicizmu a antikresťanstva budú podporovať?