Fľašíková-Beňová – liberálka alebo len pokrytecká psychopatka?

Liberálka Fľašíková a aj Beňová, kontroverzná poslankyňa Európskeho parlamentu za Slovensko, vyzýva proti nenávisti a sama ju šíri. Na fcb stránke pani MFB som našiel článok s nadpisom Spoločnosť nesmie ovládať strach a nenávisť. Dovolil som ju slušne upozorniť, že je to síce správna výzva, ale od nesprávneho človeka. Lebo treba začať najprv od seba. Patrilo by sa teda, aby sa poklonila pred slovenskými biskupmi a ospravedlnila sa im za to, že ich nazývala starými chrapúňmi. Kauza svojho času zarezonovala v médiách a dostala sa k čitateľom aj cez Európske noviny. Známy ateistický internetový klebetník Ján Parada rovnako venoval téme samostatnú tému s názvom Monika Flašíková-Beňová je katolíčka Súboj medzi konzervatívnymi a liberálnymi katolíkmi. Parada nepochopil, že ide o slobodu slova, ktorej obmedzovanie úmyselne prehliada. 
Môj komentár na stránkach fcb MFB za pár desiatok sekúnd zmizol a už nemám možnosť komentovať Fľašíkovej aj Beňovej zrnká pokrytectva🙂

Môže byť ateista svätý?

Nedávno sa pán ateista Parada pozastavoval nad tým, že ateista sa modliť nemôže. Mám na mysli tento článok:

Ateisti sa nemodlia:
http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2016110042

A k tomu článku vytvoril na diskusnom fóre Lipka aj diskusiu: Ateisti sa nemodlia. Napísal v nej:

Ateisti sa nemodlia, lebo nie sú odkázaní na povery.
Nepotrebujú to. Ak sa upierajú s nádejou, tak k ľuďom. Očakávajú činy od ľudí, nie od bohov. V tom je zásadný rozdiel medzi nábožnými (veriacimi v bohov) a ateistami, ktorí odmietajú náboženské pohnútky.

Parada ale nedávno tvrdil opak – že ateisti, ktorí sa modlia, sú tí tolerantní. Nemodlia sa iba ateisti nenávistní.🙂 Možno by si mal osviežiť pamäť a neprotirečiť si. Ako sa mu potom dá veriť???

Citujem: “Viete, aký je to tolerantný ateista? To je taký ateista, ktorý sa modlí.”
To si napísal Ty v článku Zeman – tolerantný ateista ( http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2013030041 )

roblém je však v tom, že ateista je filozofický pojem a skutočný ateista neexistuje. Dá sa ateizmus snáď vedecky dokazovať? Môžeš niekoho označovať za ateistu – podľa ľubovôle. A ten niekto sa môže podľa ľubovôle aj modliť. Ty máš vo zvyku označovať za kresťanov každého, kto je krstený. Potom nekrstení sú ateisti – podľa Tvojich pravidiel. Teda nekrstený sa nemôže modliť – lebo je ateista. Ale ako je to možné, že sa z ateistui stane kresťan? Musí sa totiž modliť ešte skôr, ako prejde obradom krstu – teda aj ateista sa modlí.

Ateista Chmelár robí onakvejšie kotrmelce. Veľký stúpenec sekularizmu si išiel nohy polámať, aby sa dostal na prednášku najvyšieho náboženského-ateistického vodcu súdruha Dalajlámu. A samozrejme do zbierky svojich pokémonov uloviť novú trofej.

chmelar-s-dalajlamom

Dajláma a Chmelár si vo vrúcnom objatí potvrdzovali svoju vieru v neexistenciu Stvoriteľa. Preto je počudovaniahodné, keď ateista Chmelár pre ateistu Dalajlámu presadzuje oslovenie Jeho Svätosť.

svaty-ateista

Zdroj: https://www.facebook.com/ChmelarEduard/posts/1241994739165749

 

 

 

Ethos – nízka úroveň argumentácie

20.11.2016 poslanec  Krajniak na svojom blogu Posledný križiak zverejnil článok s názvom

INKVIZÍTOR HLINA MÁ PRAVDU. NAOZAJ SOM NEBEZPEČNÝ

Na článok reagovalo združenie ateistov Ethos týmto textom:

Na obranu liberálnej demokracie

Občianske združenie Ethos ako sekulárne združenie zásadne odmieta vyjadrenia poslanca Milana Krajniaka. Jeho spiatočnícky a odmietavý postoj k humanizmu, osvietenstvu a liberálnej demokracii je smutnou vizitkou poslanca Národnej rady. Je nepochybné, že myšlienky osvietenstva, humanizmu a Francúzskej revolúcie sú trvalým odkazom pre celú našu civilizáciu.

Kresťanské hodnoty sú dávno implementované do Ústavy SR spolu s ostatnými rovnocennými hodnotovými svetonázormi. Neustále dožadovanie sa nadradenosti istej skupiny, rasy či náboženstva prinieslo vždy len civilizačné katastrofy. Hodnoty občianskej spoločnosti je preto nutné budovať na právach jednotlivca a nie na nadprávach náboženskej skupiny. Spravodlivosť musí byť dostupná pre všetkých, tak ako aj rovnoprávne postavenie voči štátu. Práve preto je dôležité sústrediť naše snahy na čo najširšiu sekularizáciu spoločnosti, ktorá vďaka náboženskej neutralite zabezpečuje rovnaké postavenie pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich národnosť, rasu či svetonázor. Vyjadrenia pána poslanca Krajniaka v tomto kontexte vnímame len ako politické diletantstvo postavené na osobnej náboženskej predpojatosti, neznalosti histórie a spoločenských pomerov.

Stanovisko združenia je príkladom bezhodnotnej spisby obsahujúcej argumentačné klamy. Napr. citujem:

Je nepochybné, že myšlienky osvietenstva, humanizmu a Francúzskej revolúcie sú trvalým odkazom pre celú našu civilizáciu.

Anonymný autor použil klam tzv. “kvalifikujúci jazyk”. Spája žiadúci výrok s pozitívnym označením a vyvoláva dojem, že jeho odmietnutím sa poslucháč automaticky zaraďuje do opačnej skupiny.

Rovnako je podsunuté klamlivé tvrdenie, že len široko sekularizovaná spoločnosť dokáže zabezpečiť spravodlivé a rovnoprávne postavenie voči štátu.

Ethos propaguje aj fcb skupina Ateisti.sk, ktorej jeden z administrátorov je súčasťou redakčného tímu portálu In Vivo odmeneného cenou Humanista roka spolkom eštébákov Prométheus.