Kiska nedoporučuje voliť ateistu Chmelára s prepojením na eštebákov

Súčasný prezident Andrej Kiska v debate na festivale Pohoda menoval štyroch prezidentských kandidátov, ktorých považuje za dobrých.

„Sú štyri mená, za ktorých by sme sa asi nehanbili a mohli by dobre reprezentovať našu krajinu. To sú Robo Mistrík, Zuzka Čaputová, Fero Mikloško a uvidíme, či bude kandidovať Marián Čaučík,“ povedal prezident na Pohode. Kiska verí, že sa títo kandidáti na záver dohodnú a dajú podporu jednému, „za ktorého sa všetci postavíme“.

„Ak sa toto stane, ak sa dohodnú, verím tomu, že takto o rok budeme mať úžasného prezidenta,“ povedal a zopakoval, že mieni v politike zostať.

https://dennikn.sk/1173052/kiska-na-pohode-menoval-styroch-prezidentskych-kandidatov-ktorych-povazuje-za-dobrych/

Na otázku, ktorí prezidentskí kandidáti sú jeho favoritmi, uviedol familiárne: “Je to Robo Mistrík, Zuzana Čaputová a Fero Mikloško.”

https://www.hlavnespravy.sk/andrej-kiska-na-pohode-som-poslednykrat-ako-prezident-z-politiky-neodchadzam-potrebujeme-prevziat-moc/1456638

Chmelár, priateľ eštebákov zo Spoločnosti Prometheus, mimoriadne podráždene reagoval na svojom fcb:

Andreja Kisku prestalo baviť hrať sa na nadstraníckeho prezidenta a otvorene sa definoval ako hlava opozície. Hovorím – hrať sa na nadstraníckeho – pretože on v skutočnosti nadstraníckym nikdy nebol, na polovicu obyvateľstva vyslovene kašľal a podprahovo rozdeľoval túto spoločnosť ako málokto, čo dnes už vnímajú všetci okrem jeho fanatických prívržencov. Dnes však zašiel ešte ďalej. Po prvý raz v dejinách tohto štátu sa stalo, že úradujúca hlava štátu ešte pred prvým kolom prezidentských volieb vyjadrila podporu niektorým kandidátom. Tvrdím však, že je to dobre. Konečne bude totiž jasné, kto za koho kope. Kto tvrdí, že chce pokračovať v šľapajach Andreja Kisku, stotožňuje sa s jeho štýlom, neprekážajú mu ani jeho kauzy, ani neplnenie ústavných povinností, hlási sa k jeho militaristickej politike a proamerickým postojom na úkor posilňovania Európy. Práve voči týmto praktikám sa vyhraňujem, práve voči takémuto videniu sveta a chápaniu povinností hlavy štátu vytváram alternatívu s cieľom presvedčiť ľudí, že sa to dá robiť inak, lepšie a prospešnejšie pre všetkých.

Prezident však použil aj jeden výraz, z ktorého ma mierne zamrazilo. Môže a nemusí niečo znamenať, ale treba na to upozorniť. Andrej Kiska doslova povedal, že „treba prevziať moc“, čo je citát ako z Leninovho spisu Štát a revolúcia. Tento slovný zvrat sa zväčša používa pri revolúciách a prevratoch, nie pri demokratických parlamentných voľbách. Andrej Kiska už na jar tohto roka ukázal, že v prípade dosiahnutia moci neváha ísť nielen na hranu, ale podľa niektorých ústavných právnikov aj za hranu ústavy. Jeho pokus nastoliť vlastnú úradnícku vládu, ktorá by nemohla urobiť nič bez jeho súhlasu, síce nevyšiel, ale pri človeku, ktorý sa o to už raz pokúsil, treba byť predsa len opatrnejší a pozornejší. Napokon, Andrej Kiska na Pohode zopakoval oveľa tvrdšie to, čo hovoril pred rokom: že Slovensko je mafiánsky štát a že to ukázala vražda dvoch nevinných mladých ľudí. Zarážajúce na tom nie je len to, že pán Kiska bez akýchkoľvek dôkazov obviňuje štát z dvojnásobnej vraždy, ale že označuje ako mafiánsky práve štát, na čele ktorého stojí. Znamená to, že Andrej Kiska sa cíti byť hlavou mafie? Ak nie, ak tvrdí, že chce prevziať moc (hoci jej časť drží stále v rukách), ak sa dištancuje od charakteru tohto štátu, obviňuje ho a stavia sa do opozície voči nemu, potom by bolo nielen logické a správne, ale aj čestné a morálne, aby po týchto slovách odstúpil z funkcie. Lebo špiniť štát a užívať si výhody jeho najvyššieho predstaviteľa je zvrátenosť, ktorej rozumejú iba jeho nekritickí prívrženci.

Aktualizácia 08072018:

Eduard Chmelár svoj žlčovitý príspevok z facebooku považoval za tak dobrý, že opäť využil zhovievavosť mediálneho dvojčaťa partičky eštebákov zo Spoločnosti Prometheus, kde je podpredsedom bývalý vysoký funkcionár ŠTB Marián Baťala, aby ním otravoval aj ľudí bez vyznania. Moralista Chmelár útočiaci na prezidenta Andreja Kisku pri akejkoľvek príležitosti opätovne dokázal, že patrí do politického suterénu. Ak niečo charakterizuje Chmelára, je urputné honenie vlastného ega, posadnutosť vlastnou dokonalosťou a cenzúra akéhokoľvek kritického hlasu. Chmelár sa derie k moci rovnako ako Hitler. Len hákový kríž vymenil za dúhu.

Dôkaz tu: http://humanisti.sk/view.php?nazevclanku=andreja-kisku-prestalo-bavit-hrat-sa-na-nadstranickeho-prezidenta&cisloclanku=2018070021

Ateista Chmelár šíri hoax o Ježišovi-vegetariánovi

Alebo ako urobiť zo štvrtého najvýznamnejšieho proroka islamu a ústrednej postavy kresťanstva to, čo chcete. A poslúžilo k politickým cieľom, ktoré potrebujete.

Eduard Chmelár napísal:

Konzumácia mäsa znamená, že človek žije zo smrti iných. Je vlastne chodiacim cintorínom.

Podľa esenského Evanjelia mieru bol vegetariánom aj Ježiš. Pri jednej kázni údajne povedal:

„A mäso zabitých zvierat v jeho tele sa stane jeho vlastným hrobom. Pretože hovorím vám, kto zabíja, zabíja seba samého, a ktokoľvek je telá zabitých zvierat, je telo smrti.“

Sama skutočnosť, že väčšina ľudí zabíjanie zvierat dosiaľ schvaľuje, nie je dôkazom, že takýto názor alebo postup je správny. Nepýtajme sa, čo je zvyčajné, pýtajme sa, čo je najlepšie.

Zdroj: https://chmelar.blog.sme.sk/c/21603/Etika-vegetarianstva.html

Otázka: Bol Ježiš vegetarián? Mal by kresťan byť vegetarián?

Odpoveď: Ježiš nebol vegetarián. Biblia zaznamenáva, že Ježiš jedol rybu (Lukáš 24:42-43) a baránka (Lukáš 22:8-15). Ježiš zázračne nachoval zástup rybami a chlebom – bolo by to nezvyčajné, keby bol vegetariánom (Matúš 14:17-21). Vo vízii, ktorú mal apoštol Peter, Ježiš vyhlásil, že všetky potraviny sú čisté, vrátane zvierat (Skutky 10:10-15). Po potope Boh dal povolenie ľudstvu, aby jedli mäso (1. Mojžišova 9:2-3). Boh nikdy neodvolal toto povolenie.

Napriek tomu, nie je nič zlé na tom, aby bol kresťan vegetariánom. Biblia nám neprikazuje, aby sme jedli mäso. Avšak nie je nič zlé v tom, aby sme nejedli mäso. Ale Biblia hovorí, aby sme netlačili iným svoje rozhodnutia a presvedčenia alebo aby sme ich neposudzovali podľa toho, čo jedia alebo nejedia. Rimanom 14:2-3 hovori: „Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. 3Kto je (všetko), nech nepohŕda tým, kto neje (všetko), a kto neje (všetko), nech nesúdi toho, čo (všetko) je. Veď Boh ho prijal.“

(Odpoveď je z brány gotquestions)

Ateista Chmelár kolaburujúci so združením eštebákov Spoločnosťou Prometheus nie je však jediným, kto na podporu vegetariánstva vyťahuje Bibliu:

„Keď sledujeme Bibliu, objavíme mnoho miest, kde sa jasne a zreteľne predpisuje vegetariánstvo. Piate prikázanie „Nezabiješ!” sa nikdy neobmedzuje do tej miery, aby sa vzťahovalo iba na ľudí. Kresťan má ctiť všetok život a pri takomto postoji sa môže vegetariánstvo stať lákavým spôsobom života.” (Górakša a vegetariánstvo – brožúrka Medzinárodnej spoločnosti pre uvedomovanie si Krišnu – ISKCON, s. 8)

A odpoveď?

„Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny.” (Gn 9, 3)

Výčitka, že takýto zákaz (jedenia mäsa) sa nezachoval, alebo že bol neskôr vypustený, je nezmyslom. Svedčila by totiž o tom najmä prax prvých kresťanov, ktorí sa požívaniu mäsitého pokrmu nevyhýbali.

Ani výsledok prvého apoštolského snemu v Jeruzaleme (r. 49), stanovujúceho predpisy pre pohanov vstupujúcich do Cirkvi, nezahŕňal zákaz jedenia mäsa, ale iba mäsa obetovaného modlám (porov. Sk 21, 25), keďže takéto „hody” sa vtedy chápali ako modloslužba.

Prečítajte si obšírnu odpoveď na stránkach časopisu Rozmer:  http://www.sekty.sk/sk/articles/show/41

Chcete vedieť o Esénoch viac? Prečítajte si odborný článok od Františka Trstenského Eséni a kumránske objavy.

 

 

Individualizmus ako príčina ufosexuality

Alebo ateistická sexualita po už nieviem koľký raz 🙂

Tak tak… Zase sa nám rozrástla komunita LGBTI o ďaľšie písmenko. Máme tu bezpohlavný mimozemšťanizmus 🙂

Citujem:

Mladý Američan podstúpil už 110 plastických zákrokov, aby sa navždy zmenil na bezpohlavného mimozemšťana. Teraz ho čaká odstránenie genitálií, spodného brucha a bradaviek.

Vinny Ohh (22) z Los Angeles v Kalifornii má za sebou už 110 zákrokov. Prominentný vizážista je totiž presvedčený, že nie je žena ani muž. Napísal Daily Mail.

Liberáli zaiste budú nadšene tlieskať, lebo opäť sebectvo individualizmu zvíťazilo nad zdravým rozumom. Potešenie z víťazstva nad vlastnou prirodzenosťou aj za cenu sebadeštrukcie prináša odluka zdravého rozumu. Znovu sa ukazuje pravdivosť tvrdenia, že poslednou baštou zdravého ozumu je Katolícka cirkev.

Veď prečo nie? Ak je správne podporovať sebadeštruktívne presvedčenie o nestotožnení sa s vlastným pohlavím a takýto chorý postoj ste nazvali zdravou sexualitou a individualizmom, prečo nedať slobodu aj tým, čo sa “vnútorne” cítia byť mimozemšťanom? Nuž otvorme brány psychiatrických kliník dokorán – nie pre pacientov a núdznych hľadajúcich pomoc, ale pre chorých, nech na uliciach požadujú redefiníciu patológie na alternatívny životný štýl.

Zdroj: fcb:

Mimozemšťanista

Oh joj!

Má 23 rokov a volá Vinny Ohh. Keďže chce byť bezpohlavný – šmyk, a bude bez pohlavných orgánov. Ó aké jednoduché! TV- Noviny uvádzajú, že tento “mladík” už má za sebou stovku plastických operácií a desťatisíce eur vo výdavkoch. Niekdajší LGBT aktivista sa zúčastnil aj “prestížnej” šou The Plastics of Hollywood – program pre závislých na plastických operáciách. A komplimenty nášho oh-jojka iba utvrdzujú v tom, že to, čo robí, je správne. Veľmi ho tešia slová dospelých ľudí, že aj oni chcú mať také deti.

Mňa skôr napadli slová istého Rusa, ktorý prehlásil na adresu vyspelej západnej civilizácie, že trpí obezitou z tučnoty.

Citujem z brány tvnoviny:

„Mojím cieľom je zmeniť myslenie ľudí. Chcem, aby sa ľudia prebrali a pochopili, že na roliach pohlaví v spoločnosti nezáleží. Že potrebujeme byť k sebe lepší a zároveň aj lepšími ľudskými bytosťami.

Vinny bude účastníkom novej reality show, ktorá zmeneným ľuďom pomáha získať hollywoodsku slávu bez toho, aby sa spoliehali iba na výzor.

„Vinny je mimozemšťan, nová generácia ľudí, ktorí chcú vyzerať inak. Za pár rokov mu budú podobné stovky ľudí,” myslí si producentka show Marcela Iglesias.

Vyhľadal som agentúru Caters News Agency a ako som si všimol, zdrojom článkov je práve text z tejto agentúry. (Stále tak trošku dúfam, že ide o hoax – ale na to je odborník Parada a Dovičín – nech to berú ako výzvu):

„Chceme byť prvou agentúrou, ktorá sa bude zaoberať týmito mimozemšťanmi, bábikami a rozprávkovými postavičkami, ako normálnou súčasťou spoločnosti. Chceme, aby spoločnosť týmto čudákom, strašiakom a podivínom porozumela,” dodala.

I keby šlo o hoax, otázka, ktorá sa vynára pre stúpencov ateizmu je úplne logická – a prečo nie?

 

 

Sú mimozemšťania ľudia alebo zvieratá?

Vedci hľadajú život vo Vesmíre. Aby ho mohli zjesť.

Vžite sa do situácie, že ho aj nájdu. Ako naložíme s takými formami života?
RNDr. Jiří Grygar so šarmom jemu vlastným a ľahkou vtipnou ironickou poznámkou nezdieľa nadšenie pre hľadanie života vo Vesmíre. Môžme síce nájsť ťivot na úrovni vesmírnych žiab a potom platí, že žabie stehienka chutia výborne. No môžme nájsť civilizáciu na podstatne vyššej úrovni a potom bude platiť to isté o nás – že žabie stehienka chutia výborne.

Lemmy tvrdí, že zvieratá sú všetky “väčšie” živočíchy okrem človeka. Budú teda mimozemšťania zvieratá?
Lebo potom platí, že:
…a kto ho za zviera považuje, musí očakávať, že sa bude chovať ako zviera

Inými slovami ateisti hľadajú vo Vesmíre zver, ktorú by mohli zjesť… ?

 

Čerpané z diskusného fóra Lipka: https://www.dzio.sk/lipka/theme/to-su-mimozemstania-ludia-alebo-zvierata

Paradov paradox: Zviera nemôže byť ateistom, ale môže byť veriacim :-)

Ján Parada – člen redakčného tímu ateistov brány Humanisti.sk – sa bráni, že by niekedy tvrdil, že zvieratá sú ateisti. Hoci to naozaj tvrdil. Ak mu zacitujete tú onú vetu, neospravedlní sa za zlú skladbu vety vedúcu k možným dvojzmyselnostiam, ale naopak, bude vás presviedčať, že tá veta je absolútne v poriadku. A vzápätí poprie to, čo tvrdil v tej vete, ktorá je absolútne v poriadku a bude vás presviedčať o opaku.

Názor, že ateisti sa rodia ako zvieratá, či vlastne naopak, zvieratá sa rodia ako ateisti…presnejšie každý novorodenec je ateistom, je medzi ateistami veľmi rozšírený (zdroje tu a tu). Člen redakčného tímu In Vivo – akýsi Búran – tvrdí, že aj kocúr môže byť ateistom. A Parada nepociťuje potrebu sa proti tomu ohradiť – nuž bodaj by aj nie, keď In Vivo je držiteľom ocenenia Humanista roka…

Zacitujme tú fatálnu chybu pána Paradu:

18.03.2014 Parada zadefinoval ateizmus ako:

Ateizmus je absencia náboženskej viery, že existuje boh. U ateistu je vedomá absencia viery v existenciu nadprirodzených javov. Čiže neprítomnosť viery, presnejšie tej náboženskej viery.

Parada však precitol a rozhodol zdieľať rovnaký názor ako Katolícka cirkev.

Dnes v súlade s učením Katolíckej cirkvi tvrdí, že zviera nemôže byť ateistom. Dobre, tešme sa, že Parada sa nechal presvedčiť a konečne chápe, že byť ateistom vyžaduje rozumové zdôvodnenie odmietania existencie boha. Ide o uvedomelý postoj človeka. Uvedomelý a súčasne odmietajúci istý svetonázor na základe rozumového zdôvodnenia.

No a potom z ničoho nič sa Paradov súhlas objaví pod článkom uvádzajúcim, že zvieratá môžu byť veriacimi. Citujem:

Zvieratá majú rituály, ktoré sa javia ako počiatok náboženstva:
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_behavior_in_animals
súhlasí : Lemmy
Lemmy a veriace zvieratá
Ján Parada má problém s tvrdením, že zvieratá by mohli byť ateistami a ten istý Parada nemá problém s tvrdením, že zvieratá by mohli byť veriacimi. Hoci ten istý Parada nás presviedča, že ateizmus je reakcia na teizmus.
To nám chce tento Parada tvrdiť, že medzi proto-veriacimi zvieratami nie sú zvieratá proto-ateistické nepraktizujúce proto-náboženské rituály???
No sme zase tam, kde byť Parada nechcel.
Ján Parada tvrdí, že zvieratá môžu byť veriacimi a nepriamo aj ateistami.
Veď tam , kde je viera, sú aj pochybovači a odmietači. A odmietačmi sú ateisti.

Smejeme sa z ateistov :)

Brána Humanisti.sk zverejnila výzvu na celosvetovú zbierku akože prenasledovaným ateistom. Výzvu zverejnil náš známy internetový klebetník Parada. A okrem iného v nej píše:

Vo svete trpí mnoho ľudí za to, že nie sú nábožní. Sú štáty, kde je trestné, ak nie ste nábožní. Napríklad Saudská Arábia. Teda, môžete tam byť nábožní, len to nikomu nepovedzte! Ak sa prezradíte, hrozí vám kruté bičovanie, prípadne aj smrť…

Takže tak, priatelia moslimovia. Ak sa priznáte v Saudskej Arábii k svojmu islamu, zbičujú vás na smrť. A týmto ateistom sa pekne ešte pozbierajte na fondy, za ktoré vás budú mlátiť.

A perlička nakoniec. Ateista Parada ponúka svoj osobný účet na zasielanie finančných milodarov a garantuje svojou čestnosťou, že peniaze niekam pošle 🙂 Vari má Parada všetkých ateistov za tupcov, že ich považuje za neschopákov poslať peniaze na akýkoľvek iný účet patriaci IHEU?

Na charakternosť Paradu by som určite nevsádzal…

Zdroj: http://humanisti.sk/view.php?nazevclanku=nova-zbierka-na-ochranu-humanistov-vo-svete&cisloclanku=2018060095

P.S.: Správa o použití výnosu z minulej zbierky sa Paradovi do článku nezmestila. Napríklad koľko peňazí dali kresťanom prenasledovaným za vieru na jedlo, ošatenie, nevyhnutnú lekársku pomoc. Ach, ano, to iba “sprostí” katolíci sú skutoční humanisti a pri pomoci núdznym nevyzvedajú svetonázor núdzneho. Ateistická pomoc je samozrejme zameraná len na tých, ktorí považujú svoje právo prenasledovať veriacich za tak posvätné, že odňatie tohoto práva považujú za diskrimináciu 🙂

To nevymyslíš, to si musíš prečítať na bráne tejto ateistickej sekty. 😀