Pozoruhodné protirečenie pána Paradu

Organizovaný ateizmus sa zmieta nedostatkom zmysluplných tém. Sekulárny humanizmus, čo nie je nič iné ako otvorený antikatolicizmus (obdoba antisemitizmu) nadobudol črty pseudonáboženstva. Tématické rituály si nezriedka protirečia. Okrem už ošúchaných tém o križiakoch a inkvizícii sa občas vrhnú na deň pracovného pokoja – nedeľu.

Povrchný ateizmus týchto pánov však je nehodný diskusie. S povrchnými ľuďmi je totiž zbytočné viesť akési hlbšie filozofické dišputy. Nie pre moju neochotu, ale pre ich zbabelosť. Akonáhle sú nútení hľadať hlbšie súvislosti s dôsledkami, týchto ateistíkov rozbolia hlavy, spadne im internet alebo jednoducho sa odmlčia.

Na dnes ukážka toho, ako protirečivo ateisti otvárajú svoj boj proti voľnej nedeli. Citujem:

…pre mňa je napríklad nedeľa bežný pracovný deň, nevidím rozdiel medzi utorkom a nedeľou. Voľný deň mám vtedy, keď mi vyjde ten tzv. voľný deň. Tak som vlastne povedal, že si viem naplánovať deň odpočinku, napríklad takým dňom bude raz utorok, inokedy streda, podľa plánu. Aj piatok môže byť dňom odpočinku. Nezáleží totiž na tom, ktorý je to deň v kalendári. Odpočívať sa má s rozumom. Nezáleží na tom, aký je deň v kalendári. Keď sa človek riadi prísne podľa nejakej doktríny, napríklad, že nedeľa je deň odpočinku, tak sa môže dostať do depresie. Lebo je to zbytočné znásilňovanie času, kedy si má človek odpočinúť. Môžem pokojne pracovať od stredy do nedele, a pondelok a utorok budem mať voľné dni. Alebo 4 dni práca, 3 dni voľno. Každému, ako vyhovuje.

Tak píše známy internetový boží hlas proti kresťanom – Ján Parada.

No a potom sa pozabudne a napíše toto:

Dnes je sobota, zajtra nedeľa, vychutnajte si vo voľnom čase zhudobnené verše od básnika Michala Černíka.

Ak ide o poéziu miláčika ateistov, tak aj nedeľa ako deň praovného pokoja je ateistom dobrý.

Kým ateista Parada volá po absolútnej demokracii v organizácii času voľna, teda aby si každý človek mohol urobiť nedeľu, kedy sa mu zľúbi, posunutím tejto hlúposti do krajnosti by sme museli zrušiť aj nočný kľud – vyhradené hodiny, kedy sa nesmie pracovať. Zvyčajne je to od 22:00 do nejakej 05:00.

Pokiaľ by sme chceli naplniť túžby Paradu do dokonalosti, tak potom by malo byť jedno, kedy je nočný kľud. Každý by si mohol zvoliť sám, kedy chce mať svoju dobu nočného kľudu.

Napr. robotníci by mohli žiadať dobu nočného kľudu aj cez deň – ak by prišli z nočnej.

Najlepší spôsob, ako odzbrojiť ateistu v téme nedeľnej práce, je spýtať sa ho, čím sa živí. Ateisti typu parazitov – to je tá skupina útočiaca na deň voľna v nedeľu – so zahanbením neodpovie a dá pokoj 😀

Otázka Eduardovi Chmelárovi – polygamia

Pán Chmelár! Dlhodobo blokujete pod rôznymi zámienkami ľudí s kritickým postojom k Vašim názorom. Vytvárate okolo seba kult pätolizačov. Pestujete ducha narcizmu.

Dovolím si Vám položiť jednu otázku.

Vo svojom statuse na fcb zo dňa 26.04.2018 reagujete – predpokladám – na článok Eduard Chmelár v staršom článku vystupuje proti rodine na bráne Slobodný výber zo dňa 24.04.2018. Okrem iného sa v ňom píše:

Zdá sa, videnie Eduarda Chmelára je, jemne povedané, posunuté. Dávať na jednu úroveň rodinkárstvo a tému bazálnej nukleárnej rodiny, jej úlohy v spoločnosti, vytvára nestráviteľný guláš.

Chmelár prevracia optiku. Zdravá a funkčná rodina, kde mama a otec sú vzorom a ktorá vychováva zodpovedných, ale aj sebavedomých jedincov, je základom spoločnosti. Nie naopak.

Chmelár účelovo zamieňa rodinu a rodinkárstvo, to prvé je „základ štátu„. On sám sa označuje za liberála, ale označovať štát za nadradený subjekt vedie v konečnom dosledku k obmedzeniu slobôd.

Zničiť čokoľvek je možné nielen priamym útokom, fyzickým, úderom, zákazom, ale aj zmenou významu pojmu. Vy ste dlhodobo stúpencom redefinície pojmu manželstva a zaradili ste sa medzi tých, ktorí chcú rodinou nazývať aj vzťahy, ktorých výnimočnosť nie je ani len porovnateľná s naplneným manželstvom a rodinou. Podporujete hnutie LGBT, ktorých ciele sú nezlúčiteľné s definíciou rodiny.

Homosexuálny aktivista Braňo 0ndrášik tvrdí, že rodinu tvorí on, jeho sexuálny partner a – pes. LGBT presadzuje názor, že rodina je vzťah dvoch ľudí, ktorí sa majú radi.

Radi sa môžu mať aj chlapi v krčme alebo deti na pieskovisku. Aj dedko môže mať rád svoju vnučku alebo dvaja súrodenci môžu zahorieť láskou k sebe. No ak sa pokúsia vyhlásiť za rodinu, zlíznu si pekný výsmech. Zaslúžený. Manželstvo a ani rodina nie sú subjektom lásky, i keď tá je vždy bonusom. Manželstvo je zmluvný vzťah s potenciálom plodivosti. Vzťah potencionálne plodivý, ktorý sa príchodom potomka mení na malý Vesmír spojený pokrvnými príbuzenskými vzťahmi. Chlapi v krčme ani baby v butiku taký Vesmír neposkytujú.

V roku 2009 ste sa pokúsili dostať do politiky cez Stranu zelených. Vašimi politickými partnermi boli pro-LGBT extrémisti Pietruchová, Mesík a slečna Hanka Fábryová. Najmä posledná menovaná je známa averziou voči jasne a zrozumiteľne zadefinovaným výrazom manželstvo a prirodzená rodina.

LGBT, hnutie, ktoré podporujete, usiluje o zmenu významu slova manželstvo a rodina. Z dvoch osôb rôzneho pohlavia sa manželstvo má  rozšíriť aj na dve osoby rovnakého pohlavia. A ďalej, na vzťah osôb bez rozlíšenia pohlavia – s možnosťou zmeny pohlavia.

Takouto zmenou významu slova zaniká výnimočnosť slovného výrazu manželstvao, ako aj jeho obah. Je to akokeby ste pod slovom hrušky prestali vnímať jedinečný druh ovocia, ale predefinovali by ste jeho význam na všetky plody záhrady, vrátane jedovatých. Hrušky nezaniknú, len pribudne domýlených a možno aj otrávených ľudí.

K jedinečnosti racionálneho myslenia patrí aj priraďovanie unikátnych slov unikátnym javom okolo nás. Vzťah potenciálne plodivého muža a potenciálne plodivej ženy uzatvorený v podobe zmluvy je vzťahom unikátnym. Preto si to výnimočné slovo aj výnimočnú ochranu zasluhuje.

Otázka je, že ak už uvažujete o takejto zmene, prečo rovno nezrušiť početnú kvótu a urobiť z manželstva počtom neobmedzený spolok osôb?

Prečo nie aj polygamia?

Ak nie, tak prečo? Polygamia je predsa už v mnohých krajinách bežná a stáročia fungujúca. Nakoniec – ste aktivistom za práva prisťahovalcov. Vari nie je neľudské naliehať na imigrantov, aby po príchode do priestoru EU zavrhli svoje zostávajúce zákonné manželky? A zo štyroch si vybrali len jednu preferujúcu? Veď to je diskriminácia, ako EU vnucuje svoju predstavu o štátnom manželstve ľuďom, ktorí svoju sexualitu spojili s viacpočetným manželstvom!

Pán Chmelár! V mojom článku je slušne položená otázka. Očakávam, že mi na ňu na svojom fcb odpoviete. Bez zlomyseľností, tak, ako sa na hlavu štátu nových kvalít patrí.

P.S. Nie som ani ultranacionalista a ani kotlebovec.

 

Dôsledky ateizmu – samota

(Tip na čítanie)

Londýn je mesto osamelých ľudí a Británia má ministerku pre problém samoty. Čo znamená problém samoty pre našu dobu?
Čísla: Viac ako 9 miliónov Britov pociťuje často alebo neustále samotu. 58 percent migrantov a utečencov žijúcich v Londýne tvrdí, že samota je ich najväčším problémom a Londýn je mestom s najväčším počtom osamelých ľudí v Európe. Presná polovica zdravotne postihnutých Britov pociťuje samotu na dennej báze. Tretina dôchodcov nad 75 rokov nedokáže samote účinne čeliť, dostať ju pod kontrolu. Pätina rodičov cítila osamelosť minulý týždeň, viac ako polovica rodičov problém so samotou priznáva. Pre 3,6 milióna Britov nad 65 rokov je hlavným spoločníkom televízia. Asi 200 tisíc Britov vo vyššom veku sa nerozprávali s blízkym človekom alebo niekým z rodiny viac ako mesiac. Až 5 miliónov mladých nemá priateľov.

Prečítajte si zaujímavý článok na bráne Postoj: Samota – nový problém liberálnej spoločnosti

Sú ateisti na tom lepšie? Zošity humanistov šíria hoax

Zošity humanistov kráľa slovenských sekulárnych humanistov Rastislava Škodu zverejnili 24.4.2018 článok s názvom Desať zistení, že ateisti sú na tom lepšie.

Hodnotovo plytký článok je plný argumentačných klamov. Preto neušiel mojej pozornosti.

Článok si všíma desať charakteristík spokojného života – presnejšie tvári sa, akokeby oných desať parametrov boli piliermi šťastného života:

Spokojnosť. Šťastie.
Inteligencia.
Lepšie pracovné miesto.
Sebaúcta a seba dôvera.
Pokrok.
Zdravie.
Mierumilovnosť.
Skepticizmus.
Sociálne otázky.
Lepší sex.

Spokojnosť. Šťastie.

Autor Paul Ratner predkladá vysoký životný štandard v škandinávskych krajinách, kde je nízky počet veriacich ľudí. Obstojí jeho argument?
Plytko mysliaci ateista tomu uverí – lebo väčšina ateistov, ktorých poznám, plytko mysliacimi sú. Nejdú do hĺbky, nehľadajú príčiny. V podstate prijímajú predžuvaný pavedecký bulvár.
Ak si však podrobíme skúmaniu kvalitu života v najateistickejšom Česku, a porovnáme životnú úroveň s úrovňou v Rakúsku, nebudú ateisti veru pýchou svoje kohútie perie natriasať. A potom sa môžeme ponoriť do hĺbania v takých ateistických krajinách, ako je Vietnam, Čína alebo Severná Kórea… A buďme úprimní – aká životná úroveň bola v komunistickom Rusku či na Ukrajine v časoch hladomoru? A nezabudnime na milióny šťastne povraždených v ateistických koncentračných táboroch. Byť židom, cigáňom, katolíkom alebo sovietskym zajatcom v takom sekulárnom tábore bolo naozaj nevýslovné “šťastie”…

Inteligencia.

Autor porovnáva podiel inteligentných veriacich a inteligentných neveriacich a robí zo štatistiky záver, že iba blbci sú zbožne veriacimi. Ak sa duševne zaostalý človek vzdá náboženstva, vari jeho inteligencia stúpne? Ak by malo platiť pravidlo vzťahu inteligencie a religiozity, tak by neexistovali vedci s náboženskou vierou. Čo na to ateisti?

Lepšie pracovné miesta.

Koľko máme prezidentov – ateistov, páni ateisti? Lepší plat nie je o religiozite alebo ateizme. Nezriedka je skôr o korupcii, sebectve, kariérizme… a ano, tu sú ateisti naozaj excelentní.

Sebaúcta.

Ateisti živiaci sa promiskuitou alebo pornografiou majú sebaúcty naozaj na rozdávanie. Skôr mám dojem, že mnohí ateisti akokeby ani nepoznali význam slova sebaúcta. V zložitých situáciách sa z nich stávajú oportunisti, kolaborujú s mocou. Naozaj poznajú ateisti význam slova úcta, česť, hrdosť, pravdovravnosť? Alebo poznajú skôr len vypočítavosť a chladnokrvný kalkul, vďaka ktorému – a najmä na úkor iných – si udržia vznešenejšie pozície. Aj za cenu pošliapania dôstojnosti iných, mnohých, premnohých…

Pokrok.

Citujem: Ateisti zvyknú väčšmi si ceniť vedecké objavy a je menej pravdepodobné, že tieto sa im postavia do cesty, ako sa to stávalo v minulosti (a ešte dnes stáva) pre náboženské príčiny. Ateistická spoločnosť je racionálnejšia a je orientovaná na vedu.

Objav Big Bangu si ateisti cenili natoľko, že ho zakázali vyučovať. Lebo objaviteľom teorie Veľkého tresku bol katolícky kňaz Le Maitre – a ateisti v ňom videli reakčné spiknutie Vatikánu proti marx-leninskej vede. Zakladateľom skeptického hnutia v Čechách je Jiří Grygar, katolík a čudujme sa svete, ten istý katolík je aj podpredsedom európskych skeptikov….

Zdravie

Paul Ratner tvrdí, že vďaka lepším platom sa ateisti lepšie starajú o svoje zdravie. No moje skúsenosti sú iné – vďaka lepším príjmom sa oddávajú alkoholu, drogám a príležitostnému sexu. Homosexuálny štýl je spojený až so 64 krát väčším rizikom nakazenia vírusom HIV. A poškodení zdravia adrenalínovými športami ani nehovoriac. Liečba orgánmi zavraždených detí neodporujúca svedomiu ateistov zaiste zlepšuje skóre v prospech ateistov. No len ak nebudeme považovať počaté deti za ľudí. Podobne ako Hitler nepovažoval za ľudí podradné rasy.

Mierumilovnosť.

Citujem: Ateisti nezačnú vojnu a nespáchajú teroristický akt z náboženských dôvodov, len aby dokázali, že ich božstvo je to správne.

Akokeby veriaci viedli vojny z dôvodov ateistických! No za vojnami veru náboženstvo nenájdeš. Vojna je veľmi drahý obchod.

Ateista tvrdí: Kresťania majú na svedomí viac ľudských obetí, ak prihliadneme na počet všetkých obyvateľov planéty v čase páchania zločinov. Teda kresťania sú zločinnejší.

Aká je pravda?

Počet obyvateľov okolo roku 1450 dosahoval asi 500 milionov rástol veľmi pomaly. Na 2,5 miliardy vzrástla ľudská populácia až niekedy v roku 1950.
Počet obetí križiackych vojen a inkvizície a pod. sa odhaduje na 200 tisíc za 500 rokov. Štatisticky by to bolo 400 zavraždených za jeden rok a v percentách to je 0,00008 (nula celá osem stotisícin) percenta vtedajšej celosvetovej populácie. Za rok.

Teraz sa pozrime na zločiny ateizmu. Počet obetí ateizmu, vyjmúc cca miliardu obetí interrupcií za 50 rokov, dosahuje cca 100 miliónov. Za polstoročie. To je priemerne 2 milióny povraždených za jeden rok. Z celkového počtu obyvateľov na Zemi z roku 1950 (2,5 miliardy) to percentuálne predstavuje 0,08 %. Každý rok.

Zhrňme si to:
kresťania zavraždili ročne 0,0008 % z celkovej ľudskej populácie.
ateisti zavraždili ročne 0,08 % ľudskej civilizácie.
Počet obetí kresťanstva je teda len jedným percentom z počtu obetí ateistických ideológií.
Ateistické ideológie dokázali vyvraždiť percentuálne porovnateľný počet obetí ako kresťania už na štvrtý deň popoludní.
Zločinnosť ateizmu a kresťanstva je teda porovnateľná – ateistické ideológie sú až 100 krát zločinnejšie ako kresťanstvo.
Gigantická zločinnosť však viac udrie do očí, ak si porovnáme konkrétne spoločenské systémy a dejinné udalosti. Tak napríklad Veľká francúzka revolúcia a následné tragické udalosti si vyžiadali počet obetí, ktorý sa blíži k hrôzostrašným 5% obyvateľov krajiny. Na toto obdobie sú ateisti hlásiaci sa k sekulárnemu humanizmu obzvlášť hrdí. Na hodinách dejepisu sa vyučuje, že to bolo obdobie tzv. “osvietenstva”.
No asi na vrchole pyramídy bude experimment súdruha Pol Pota. Ten so svojimi Červenými Kmérmi dokázal vyvraždiť až jednu tretinu obyvateľov svojej krajiny ( niektoré zdroje hovoria o 50% ! )
Zdroje tu a tu.

Skepticizmus.

Opäť argumentačný klam, ktorý zhltne iba ak povrchne uvažujúci ateista. Ateisti sa neraz snažia postaviť vedu ako nezlúčiteľnú s vierou. No zakladateľmi mnohých vedeckých oborov sú kresťania a viera a veda sa nevylučujú. Veriaci však do vedy vkladajú prvok etický.
To, aké podoby môže mať ateistická veda, ukázali lekárske pokusy na zajatcoch koncentračných táborov. Počuli ateisti niekedy meno Eichmann? Nacistický evolucionista bol ateista…

Sociálna spravodlivosť.

Na to, aby človek mal sociálne cítenie, nemusí byť ateistom. Nikdy som nepočul o ateistickej charite pomáhajúcej z lásky k božej neexistencii. Viem o o mnohých ateistických zbierkach zneužitých alebo takých, ktoré skončili fiaskom. V roku 2017 sa Slovensko zapojilo do celosvetovej zbierky na pomoc prenasledovaným ateistom a zo Slovenska sa zapojil do nej len jeden ateista – Ján Parada – nech mu je jeho dar k cti ako jedinému slovenskému ateistovi ochotnému si odtrhnúť od úst pivo. Sociálny bol aj nacizmus a socializmom šermovali všetky totalitné režimy. Tu ateisti nechcú viesť dišputy do hĺbky. Lebo nechcú počuť o kresťanskom milosrdenstve, Červenom kríži alebo Katolíckej charite. Vari počuli niekedy životný príbeh ruskej svätice menom Jelizaveta Fjodorovna?

Sex.

K atribútom šťastného života autor priradil aj sex. Tvrdí, že ateisti sú šťastnejší preto, lebo “*ebú ako stepné kozy”. No dobre, napísal to inak, no s rovnakým významom. Sex majú aj zvieratá a napĺňa ich šťastím. Čím sa teda neveriace hovädo líši od ateistu? Pestovanie kultúry smilstva ponižuje človeka z piedestálu výnimočnosti tvorstva a radí ho na úroveň zabehnutej prašivej suky. Prestárlymi jedincami ľudského rodu je opovrhované a nemajú hodnotu plnohodnotnej bytosti – lebo už je nehodná sexu. Ak si pripodobníme sex k jedlu, podotm je láska príborom, ktorým sa toho jedla kultivovane zmocňujeme. Ženy doráňané rozvodmi, neverami a partnerskými spormi sú odvrátenou stranou životného sexuálneho štýlu ateistu. Egoizmus je prítomný na popredných priečkach ateistu aj tu. Tu si ateisti všímajú šťastný život sexuálneho predátora. Osud neveriacej poníženej dámy prehliadajú. Egoizmus sexu narastá do požiadaviek na zabíjanie detí, už zachádzajúce až za okamih narodenia.

Prekrútené hodnoty morálky a zmysluplnosti bytia tak z ateistu robia zviera, že zmyslom života naplneného šťastím je šťastie chemicky podmienené, bez dôrazu na okolnosti, ohľaduplnosť. A tak sa ateisti ako prasatá z Augiášovho chlieva vrhajú na tých, čo im prinášajú perly. Už nepoznajú ich hodnotu. A tak zašliapávajú to najvznešenejšie z prínosu ľudskej civilizácie.

“Kapitáni života štátov bez Boha a bez duchovných hodnôt šíria cez masmédiá slobodu bez hraníc pod heslom bezhraničného liberalizmu, v ktorom je všetko dovolené. Všetko v mene takzvanej slobody. Ľudia obrátili na ruby všetkých sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich za cnosti. Pýchu nazvali zdravým sebavedomím, lakomstvo zákonom ekonomiky, smilstvo nazvali zdravým biologickým inštinktom a takmer jedinou radosťou zo života, nestriedmosť nazvali vyššou životnou úrovňou, surovú závisť a nenávisť nazvali bojom o spravodlivosť a politickú slobodu, hnev nazvali rozhorčením nad názormi druhých, lenivosť nazvali filozofickým postojom. Takto kapitáni štátov bez Boha paralyzovali ľudí a národy. A zmocňujú sa ľudí i sveta.”
Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec

Pochybujem, že sa náde ateista odhodlaný viesť so mno debatu. Ateisti sa síce odvolávajú na rozum, slobodu  či vedu, no stretu s oponentom vedúcim kultivovanú polemiku sa boja.

Lebo sa boja podrobiť skúmaniu ich vieru v neexistenciu božiu. Boja sa, že ich piliere, na ktorých stojí ich pomýlený svet, by neustáli poryv zdravého rozumu a ich zmysel by sa ocitol v piesku. A tak žijú v sebaklame.

Iba hlupák žije v sebaklame. A Ty, neveriaci čitateľ, si na tom ako?

Predseda Spoločnosti Prometheus – humanista? Nie, iba ľudská hyena…

Slovenskí ateisti už útočia aj na ľudí pomáhajúcim bezdomovcom!!!!!

Od roku 1989 sa bezdomovectvo stalo problémom doliehajúcim až k našim príbytkom. Naliehavý spoločensko-hospodársky gordický uzol sa nedarí úspešne vyriešiť. Bezdomovcov pribúda. Pribúda aj tragických ľudských osudov končiacich umrznutím. A pribúda aj tých, ktorí si uvedomujú závažnosť tohoto problému a pomáhajú ľuďom v núdzi.

Lídrom tejto pomoci je Rímsko-katolícka cirkev.

O spustení projektu Hlinený dukát som písal už viac-krát. Súčasťou predaja keramických mincí, ktorých výnos ide na krytie nákladov pomoci ľuďom ocitnuvším sa na ulici, je aj osveta. V jednom z letáčikov som sa dozvedel o tom, ako pomáhajú tzv. centrá pomoci človeku Trnavskej arcidiécéznej charity.

Citujem:

V centrách pomoci človeku Trnavskej arcidiecéznej charity dostanú ľudia v kríze tú najzákladnejšiu pomoc. Práve sem môžu prísť teraz aj s hlineným dukátom. Prevádzka centier je len jednou z našich činností. No veľmi dôležitou.
V centrách pomoci človeku sme za posledný rok poskytli:

10200 krát polievku
780 krát ošetrenie
1529 krát poradenstvo
9512 kusov oblečenia
1620 krát sprchu
1060 pračku

Nie je môjou úlohou vymenovávať mnohé skutky milosrdenstva katolíkov.

Keď onoho času ateistický portál Spoločnosť Prometheus vyzýval k celosvetovej zbierke na pomoc ľuďom prenasledovaným za svoje svetonázorové presvedčenie, nádejal som sa, že sa Spoločnosti Prometheus podarí pestovať ducha pravého humanizmu aj medzi neznabohmi. Masívna reklama a propagácia finančnej zbierky na titulných stránkach brány Spoločnosti Prometheus dávali týmto aktivitám punc vážnosti. Ideologické internetové dvojča Humanisti.sk zverejnilo bombastický článok s názvom Globálna kampaň na ochranu humanistov. Citujem:

Prezident IHEU Andrew Copson to komentuje nasledovnými slovami:

„Nikdy nebolo dôležitejšie, aby sa naše globálne humanistické spoločenstvo spojilo na podporu tých, ktorí sú v núdzi, a sme nesmierne vďační za podporu organizácií ako je Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov. Keď vidíme nárast cieleného násilia voči sekulárnym – nenábožensky mysliacim ľuďom, v posledných mesiacoch najmä prostredníctvom islamistických extrémistov, je nevyhnutné, aby sme my, ako celosvetová organizácia mali dostatočné zdroje, potrebné na poskytnutie účinnej pomoci a podporu tým, ktorí ich potrebujú.“

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov je hrdá na to, že je plnoprávnym členom Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (International Humanist and Ethical Union; IHEU). IHEU reaguje na zlý trend zhoršovania postavenia sekulárnych občanov. Robí to prostredníctvom monitorovania a podávania správ, napríklad prostredníctvom uverejnenia ročnej správy IHEU o slobode myslenia, ktorá poskytuje podrobný prehľad o tom, kde zákony, politika a prax štátov diskriminujú nenáboženské myslenie. Poskytuje koordináciu kampane End Blasphemy Laws, medzinárodnej koalície organizácií, ktorá sa snaží zdôrazniť a zrušiť zákony o rúhaní. Zastupuje v medzinárodných inštitúciách ako je napríklad Rada OSN pre ľudské práva humanistické organizácie sveta, obhajuje práva na slobodu myslenia pre všetkých. IHEU pomohla viacerým jednotlivcom presťahovať sa alebo iným spôsobom zlepšiť osobnú bezpečnosť po tom, čo sa stali predmetom útokov za vyjadrenie svojich humanistických hodnôt alebo sekulárnych princípov.

Preto podporujeme kampaň na GoFundMe, ktorá začala dnes na Svetový deň humanistov (World Humanist Day). Pomôžme tejto dôležitej činnosti IHEU, ktorá mení svet, zviditeľňuje ľudské práva pre ľudí, ktorí sú sekulárni, nenáboženskí, pričom celosvetovú pozornosť venujú cielenému násiliu a systematickému prejavu diskriminácie v mnohých krajinách. Prosím, pomôžte dnes IHEU chrániť humanistov ohrozených na celom svete. Navštívte stránku GoFundMe, kde nájdete ďalšie informácie ako sa môžete zapojiť a konkrétne pomôcť týmto cieľom.

Nasleduje podpis Romana Hrádeckého, predsedu Spoločnosti Prometheus a dátum 21.06.2017. O pol roka neskôr známy ateistický internetový klebetník Parada informuje o výsledku tejto pompéznej celosvetovej zbierky na ochranu ideálov humanizmu. Článok má príznačný názov – Tak je mi ľúto. Bol publikovaný 24.12.2017 a Parada nás informoval, že sa do gigantickej ateistickej charitatívnej zbierky zapojil len jeden jediný človek zo Slovnska – Parada sám. Do zbierky neprispeli ani len sumou jedného piva nikto z tých, čo sa viezli na pompéznosti reklamy finančnej zbierky pre ateistov v núdzi. Roman Hrádecký či eštébák Baťala zo Spoločnosti Prometheus si neodtrhli ani len jediný krát chlast či pečenú klobásu od svojich pažerákov, aby prejavili solidaritu s prenasledovanými. Oni sa len zviezli ako pijavice, parazity, dúfajúc, že ich egoizmus zanikne v záplave ateistických milodarov.

Už 27.12.2017 som si neodpustil uštipačný komentár poukazujúci na “pripájanie sa sa Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov ku globálnej kampani na ochranu humanistov v ohrození”. Pripojili sa tak, že sa na svojich bratov zvysoka vykašľali. A verte mi, aj onakvejší výraz by som najradšej napísal.

13. apríla 2018 Spoločnosť Prometheus, na čele ktorej je Roman Hrádecký, šíri hoax o zabratí časti zdravotného zariadenia Cirkvou. Napriek tomu, že už 17. apríla som upozornil partičku eštébákov z Prometheusa, že sa dopúšťajú podnecovania k nenávisti a šírenia poplašnej správy – v článku Eštébáci z o.z. Prometheus šíria ateizmus zneužívaním pacientov v nemocnici!!!!!!!, dodnes na ich fcb nájdete status s týmto zavádzajúcim textom:

Postavme kaplnky a chrámy všade, kde vkročí ľudská noha. Kto by sa už len v rámci charity staral o bezdomovcov, tí predsa nedajú do zvončeka ani cent 😦 A v nemocnici má človek plný strachu zo smrti k bohu najbližšie, nebude ľutovať ani eurká.

O aktivitách Katolíckej charity Hrádecký nepočul? Ale počul! No zakladateľom toho spolku eštébákov je bývalý riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu Čelko, ktorý zo svojej pozície za “komunizmu” ničil životy veriacim študentom. A podpredsedom je Baťala. Bývalý krajský náčelník ŠTB… To všetko s plným vedomím jej predsedu Hrádeckého.

V diskusii sa mihol akýsi internetový anonym mávajúci záznamom z registračnej knihy ŠTB. Je tam zobrazená stránka dokazujúca zápisom, že arcibiskup Zvolenský, významný predstaviteľ RKC u nás, bol evidovaný ako agent. Ten istý anonymný diskutujúci však nechce vedieť, že Prometheus je nielenže združením eštébákov, ale navyše eštébákov, ktorí aktívne zraňovali veriacich, čím sa dopúšťali zločinov v rozpore s Deklaráciou ľudských práv.

Obtlstlý Hrádecký tak posúva laťku morálky slovenského ateizmu ešte nižšie. Nielenže tzv. sekulárni humanisti nepomáhajú ľuďom v núdzi, nielenže nepomáhajú neveriacim ľuďom v núdzi, ale čo je horšie, útočia na ľudskú dôstojnosť tých, ktorí ľuďom v núdzi naozaj pomáhajú. Bez nároku na benefity, bez skúmania ich svetonázoru. Katolícka cirkev pomáha aj veriacim i neveriacim. Spoločnosť Prometheus nepomáha nikomu. . Iba sebe…

 

 

Eštébáci z o.z. Prometheus šíria ateizmus zneužívaním pacientov v nemocnici!!!!!!!

Spoločnosť Prometheus netreba obzvlášť predstavovať. Toto združenie niekdajších kolaborantov s totalitným režimom, na čele ktorého nájdete tie najodpornejšie eštébácke prasce a zradcov slobody slova, si založili po zmene režimu v roku 1989 neziskovku. Na začiatku bol niekdajší riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu pri SAV Čelko. Ten je už po smrti. No jeho nasledovatelia si osvojili komunistické intrigy. Spoločnosť Prometheus sa zmenila na ateistickú sektu s množstvom prisluhovačov, sektárov. Odlišujú sa od inkvizítorov iba tým, že neveria v boha. Odporné a zákerné praktiky im zostali.

Diskusia s nimi je nemožná. Pred otázkami utekajú, skrývajú sa pred oponentúrou. Za to si osvojili ponižovanie ľudskej dôstojnosti cez klebety v médiách, štvanie, intrigy, udavačstvo… všetky tie najodpornejšie metódy manipulácie, aké kedysi používali nacisti v protižidovskej propagande alebo komunisti v protikresťanskej agende.

13. apríla 2018 Spoločnosť Prometheus zverejnila na svojom fcb nasledovný príspevok:

Taktika rímskokatolíckej cirkvi:
Postavme kaplnky a chrámy všade, kde vkročí ľudská noha. Kto by sa už len v rámci charity staral o bezdomovcov, tí predsa nedajú do zvončeka ani cent 😦 A v nemocnici má človek plný strachu zo smrti k bohu najbližšie, nebude ľutovať ani eurká.
A manažment (ako vidíme aj v nemocniciach) cirkvi poklonkuje a pricmrndáva 😦

Nasleduje odkaz na video na tejto adrese:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1914755_ludia-su-rozhorceni-z-cakarne-idu-urobit-kaplnku

Bulvárny nadpis strháva prízemne mysliacich čitateľov – to je záujmová skupina obyvateľstva pre Spoločnosť Prometheus, v ktorej lovia budúcich svojich platiacich členov – do afektu voči Cirkvi. No v diskusii sa dočítate drsnú pravdu, ktorú eštebácki chrapúni zamlčali:

Vyjadrenie kompetentného kňaza, ktorý má na starosti duchovnú službu v Nemocnici v Poprade: “Chcel by som napísať pár slov k dnešnej situácii, čo ste poniektorí videl v TV novinách na komerčnej Tv stanici Markíza.
Bohužial konštatujem, že redaktor Ján Tribula povedal polopravdu a jeho reči sú irónou na Katolícku Cikrev. Po diskusii s MUDr. – zubné, sme sa dohodli že sa vytvoria nové priestory pre veriacích na slúženie sv. omší a že čakáreň bude vytvorená v spoločných priestoroch druhej čakárni. Vedenie nám vyšlo v ústrety a spolupráca je veľmi dobrá.
Pacienti, ktorí navštevujú zubné ambulancie, môžu využívať veľký priestor čakárne pri odborných ambulanciach. Všetky zmeny boli písomne konzultované aj s RÚVZ Poprad a s príslušným stavebným úradom. Nemocnica Poprad, a. s., sa nepodieľa na financovaní rekonštrukčných prác.
Dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti nebude v súvislosti s uvedenými stavebnými úpravami obmedzená.
Bohužial ako duchovný správca Nemocnica Poprad konštatujem že táto správa ktorá bola uverejnená v TV novinách je špinavá práca redaktora a niektorých ľudí, ktorí sú proti Katolíckej Cirkvi.” František Bebko

Takže tak. Z polovrady o zabratí čakárne pre kaplnku pre veriacich nakoniec vzišla výmena priestorov.

Opakovane zacitujem odporné klamstvo ateistov zo Spoločnosti Prometheus:

Kto by sa už len v rámci charity staral o bezdomovcov, tí predsa nedajú do zvončeka ani cent…

Aká je pravda? Katolícka charita pomáha aj ľuďom bez domova. Napríklad:

Bratislavská katolícka charita rozdala na Hlavnej stanici za jeden týždeň teplú stravu vyše tristo bezdomovcom.

https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/9031-za-tyzden-nakrmili-300-bezdomovcov

Nielenže pomáha. Je lídrom v pomoci ľuďom bez domova. Počuli ste napríklad o projekte Hlinený dukát?

https://hlinenydukat.sk/o-projekte/

Katolícka cirkev sa nechváli stovkami projektov a tisíckami vydaných porcií jedál ľuďom v núdzi. Špinavé klamstvo občianskeho združenia Spoločnosť Prometheus je krajným suterénom. Združenie, ktoré sa hrdí tým, že zastupuje milión ľudí bez vyznania na Slovensku, nedokázalo vyzbierať ani stovku eur na pomoc ateistom v núdzi. Ich údajná miliónová základňa nepomohla žiadnemu bezdomovcovi. Ich revír je internet, ich pracovné metódy sú intrigy. To je organizovaný ateizmus na Slovensku.

S ľútosťou musím konštatovať, že túto zákernú a podlú bandu kolaborantov s teroristickou organizáciou ŠTB podporuje aj samokandidát na prezidenta – Eduard Chmelár. Muž, ktorý okrem rečí nič nedokázal. Politický krikľúň a táraj, ktorý s radosťou chodí páčikovať statusy na fcb Spoločnosti Prometheus, no iných inofarebných extrémistov by najradšej nechal zniesť zo sveta.

 

 

Ateizmus ako cesta k rakovine krku a hlavy

Provokačný nadpis je upútavkou k hodnotnému článku. A rovnako aj na zamyslenie, kam vedie život bez morálnych zásad.

Citujem:

Odjakživa rakovina hlavy a krku postihovala ľudí z nižšieho sociálneho prostredia, často  s rozvráteným rodinným životom, alkoholikov  a ťažkých fajčiarov. Nebolo to povedzme také „šik“ . V posledných 15 rokoch nám však rapídne stúpa rakovina hlavy a krku. Ale aj hltana u mladých ľudí  v produktívnom veku, dobre situovaných. Dokonca u nefajčiarov a abstinentov.

 

Stres?

Nie. ( úsmev) Vírus HPV! Papillomavirus, ktorý spôsobuje  rakovinu krčka maternice sa dostal do hrdla a tam určité jeho typy spôsobujú  rakovinu hlavy a krku. Pripisuje sa to orálnemu sexu. To znamená, že pre rakovinu krčka maternice sa zavádza očkovanie pre dievčatá  pred začiatkom sexuálneho dievčatá. Čiže logicky by sme mali preočkovať aj chlapcov. Presne teraz odborníci diskutujú o tom, či by malo byť očkovanie chlapcov paušálom voči  HPV vírusu.

Ako oznamujete takúto diagnózu pacientom? Môžete predsa takto odhaliť aj neveru.

Na odborných svetových fórach, je to teraz naozaj veľká diskusia. Je to naozaj eticky komplikované, pretože to môže byť považované na sexuálne prenosné ochorenie   a v zásade to naozaj môže nabúrať vzťahy medzi partnermi. Manželka môže povedať, že ale ja HPV vírus nemám  a ty ho máš. To sú naozaj veci, ktoré treba brať veľmi empaticky aj čo sa týka komunikácie medzi zdravotníkom a pacientom . Zároveň to nemôžme spojiť kauzálne, na to nám odpoveď zatiaľ nikto nedá.

Prečítajte si celý článok tu:

Rapídne stúpa rakovina hlavy i krku. Aj pre orálny sex

Omyly ateistu A.Romana – Je Cirkev politická organizácia?

Ateistická brána Zošity humanistov zverejňuje články hanobiace kresťanov a Cirkev. Napriek neustálemu omieľaniu, že ateisti vyznávajú vedu a pravdu, články na Zošitoch humanistov dokazujú, že ateistov veda zaujíma menej než ceny piva v najbližšom bufete.

(Väčšinu ateistov zaujímajú ceny piva v najbližšom bufete bytostne).

Medzi už ošúchané a takpovediac tradičné témy ateistov patrí aj vedec a popularizátor astronómie Jiří Grygar. Nevenujú mu pozornosť preto, že by ateistov nadchýňala astronómia, ale skôr preto, lebo nemôžu stráviť, že najznámejší vedec Česko-Slovenska je katolík a súčasne skeptický európsky prominent. Založil skeptické hnutie Sysifos a a je podpredsedom európskeho skeptického hnutia.

Už v roku 2001 Rastislav Škoda zverejnil hanopis Adama Romana s názvom Racionalita viery podľa J.Grygara. Sústredím sa len na jednu myšlienku internetového ateistického anonyma vystupujúceho pod fejkom Adam Roman. Citujem:

Adam Roman

Jiří Grygyar je známy popularizátor astronómie a vitálny bojovník proti rôznym pavedám. Jeho boj proti astrológii, „ufológii” a iným populárnym protivedeckým názorom je bezpochyby záslužný a vyvoláva úctu. Je len preveľká škoda, že ten istý človek súčasne háji najlepšie organizovanú pavedu s politickými ambíciami – kresťanskú vieru, ktorú považujem za oficiálnu ideológiu politickej organizácie nazývanej cirkev.

Je RKC politická organizácia?

Adam Roman tvrdí, že ano. Synonymom pre politickú organizáciu je politická strana. Wikipédia túto definuje ako:

Politická strana je organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Aj hnutia v zmysle, v akom sa tento používa u nás po Nežnej revolúcii, sú fakticky politické strany.

Vlastnosti politických strán:

  • stabilná organizácia zahŕňajúca celú krajinu (resp. celý región)

  • stabilné stotožnenie sa členov s organizáciou (ideologické alebo pragmatické)

Katolícka cirkev je organizácia hierarchická. Má svoje štruktúry podobne ako politická strana. Má svoje hodnotové tézy, má svoje programové ciele, má svoje “kongresy”, pravidlá,… to všetko rovnako ako politická strana. Jej členovia sa stotožňujú s hodnotami, ktoré “vedenie” sformulovalo. Vyjadruje sa k veciam verejným, teda k politike. No napriek tomu politickou stranou nie je. A súčasne aj napriek prianiu a zavádzaniu Adama Romana. Tu sú dôvody:

Za prvé moderné politické strany sa považujú

whigovia a toryovia v anglickom parlamente (od 17. stor.), ďalej girondisti a jakobíni vo francúzskom parlamente v čase francúzskej revolúcie (koniec 18. stor.) a napokon celý rad politických strán, ktoré vznikali v Európe v 19. stor. – na Slovensku Slovenská národná strana a Ľudová strana.

V 19. storočí vzniklo tradičné rozdelenie na ľavicu, stred a pravicu (pôvodne podľa zasadacieho poriadku vo francúzskom parlamente).

Ak by bola RKC politickou stranou, potom by politický systém na Slovensko priniesli vierozvestcovia Cyril a Metod. A to by Ericha Mistríka, nositeľa ocenenia pohrokov minulého režimu – Veľvyslanec humanizmu – asi aj šľak trafil. Koľko len námahy tento šašo vynaložil na to, aby ich misiu spochybnil…. Koľko len úsilia ich stálo neúspešné ťaženie proti eurominci s vyobrazením svätých vierozvestcov!

Ak by sme prijali myšlienku Adama Romana, ateistu, ktorý sa hanbí za svoje skutočné meno a súčasne necháva sa citovať slovenskými mienkotvornými ateistami, že Cirkev je politická strana, lebo má štruktúry, pevný program a sympatizantov stotožnených s jej programom, potom by sme za politické strany mohli označiť aj národné športové združenia, Pamiatkový ústav, OÚNZ, Slovenský zväz turistov, Slovenský zväz záhradkárov, TESCO, SAV, Zväz slovenských učiteľov, Ligu proti rakovine, dokonca aj Spoločnosť Prometheus alebo zločinecké skupiny…

V čom robí Adam Roman chybu?

Cirkev nie je politická organizácia. Potvrdil to aj hovorca KBS:

Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku. Pre TASR to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak na rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.

Ak sa niekto vyjadruje k veciam verejným, teda k politike, nerobí to z neho politika. A rovnako to platí aj o štátom uznanom združení.

Politické strany sú totiž združenia s ambíciami podieľať sa na riadení štátu. Na to, aby získali podiel na moci a na rozhodovacích právomociach, musia sa zúčastniť politického súboja. Začína to registráciou združenia a jeho zápisu do zoznamu politických strán. Katolícku cirkev v tomto zozname nenájdete. Nenájdete tam ani SAV, OÚNZ, a rôzne slovenské zväzy kynológmi počnúc a gynekológmi končiac.

Politická strana usiluje o mandát v parlamentných voľbách. Katolícka cirkev – podľa Romana Katolícka strana – sa volieb nezúčatňuje. Rovnako ako sa volieb nezúčastňuje ani OÚNZ, SAV alebo akási partička eštebákov z Banskej bystrice.

Politické strany sú financované zo štátneho rozpočtu. Ak sa ateistíci dožadujú finančnej odluky cirkví od štátu, de facto sa tým hlásia – prijmúc uletenú logiku Adama Romana – k politickej diskriminácii. Lebo chcú finančne znevýhodniť Katolícku stranu pred napríklad stranou SKOK.

A nakoniec perlička – ak by Cirkev bola politickou stranou rovnako ako je SaS, potom je tu zásadný rozdiel, ktorý náš Adamko Romanovie prehliadol. SaS má celorepublikovú pôsobnosť. RKC celosvetovú. Mohla by v slovenskom parlamente pôsobiť politická strana, ktorá má hlavné sídlo v cudzom štáte? A mohol by byť – v prípade úspešných volieb – šéfom parlamentu, teda kancelárom, predsedom vlády či premiérom – pápež František? Akoby potom naložili naši kresťanofóbni sekhumanistíci s odlukou štátu a cirkví?

Adam Roman, slovenský mienkotvorný ateista, ktorého nečítajú už ani ateisti pre jeho rozvláčne eseje bez prehľadného formátovania, šíri hoax a poplašnú správu. Vyvoláva hystériu mätením pojmov a zavádzaním. Podsúva strašidelné vízie o tom, že tu môže vzniknúť diktatúra Katolíckej politickej strany, kde prezidentom bude katolík, premiérom bude katolík a všetkými ministrami budú katolíci a deti ateistov sa budú učiť slušnosti, nebudú môcť chlastať a huliť a dozvedia sa, že manželstvo je výnimočný vzťah medzi mužom a ženou.

Je neuveriteľné, aké hlúposti dokážu povymýšľať ľudia tzv. zdravého rozumu.

Babylon neskončil, Babylon trvá.

Ateisti slovenskí roztáčajú špirálu hodnotového a myšlienkového chaosu. Relativizujú fakty. Vyvolávajú skepsu a vyvolávajú pocit ohrozenia existencie štátu a slobody. Vedú dezinformačné kampane a ohlupujú dôverčivých ľudí. A pritom v tom zmätku redefinícií sami už nevedia, čo je ateizmus a zamotávajú sa aj do protirečivých definícií humanizmu. (aj tu). Ich Titanic sa potápa, no oni sa tešia, že budú súčasťou odpadu v oceáne.