Ďaľší trapas portálu Ateisti.sk

Portálu Ateisti.sk  sa podaril zase kúsok priečiaci sa ľudskej logike. Na svojom fejsbúkovskom účte sa vytešujú z odlivu tisícov veriacich z evanjelickej cirkvi po tom, čo táto umožnila svojim veriacim overiť si svoju príslušnosť k náboženskej obci. Súčasne toto internetové zjednodušené overovanie umožňuje jednoduchým spôsobom z cirkvi vystúpiť alebo aj do nej vstúpiť. Vstúpilo do nej cez 500 nových členov, no vystúpilo viac než 15000. Zdieľaný článok z 20. augusta 2016 uvádza, citujem:

Pouhé čtyři dny stačily na to, aby protestantská církev v Norsku přišla o více než 15 000 svých členů. A to díky tomu, že umožnila proces snadného odhlašování prostřednictvím internetu, informovala v pátek agentura AFP.

Pokračujem citáciou z toho istého článku:

Představitelé církve dali najevo, že tento vývoj očekávali. Jen malou útěchou jim je, že se za stejnou dobu k církvi naopak 549 osob přihlásilo.

“Nadále budeme přívětivou a lidovou církví,” sdělila její představitelka Kristin Gunleiksrudová Raaumová v prohlášení.

“Ale nikdo nesmí být členem proti své vůli, takže jsem ráda, že bylo zavedeno toto samoobslužné řešení,” dodala.

12. apríla 2016 denník Pravda prináša článok o povolení homosexuálnych sobášov v evanjelických kostoloch patriacich miestnej ECAV. Citujem:

Nórska cirkev v pondelok odobrila cirkevný obrad pri sobášoch medzi osobami rovnakého pohlavia, čím skončila dlhoročné diskusie o tejto záležitosti. Informovala o tom agentúra DPA.
Za návrh hlasovalo 88 zo 115 členov prítomných na generálnej synode, ktorá je hlavným rozhodovacím orgánom štátnej evanjelicko-luteránskej cirkvi.

V čom tkvie nelogičnosť radosti militantných ateistov utekajúcich pred slušnou a vecnou diskusiou?

Slovenskí ateisti uvideli v ideológii LGBT nástroj na mlátenie kresťanov a RKC. Bez toho, aby problematike porozumeli, túto ideológiu rozvratu podporujú. Odliv evanjelikov z nórskej cirkvi je spôsobený nesúhlasom jej členov s akceptáciou homosexuálnych sobášov. To, čo by malo humanistov desiť, im spôsobuje radosť. Kresťania z nórskej protestantskej cirkvi totiž nevystupujú preto, že by boli ateistami, ale preto, že sú pobúrení liberálnou agendou svojich biskupov. Bude zaujímavé sledovať, koľkí z nich vstúpia do RKC.

Nuž tak to vyzerá, keď si ateista vidí len po špičku nosa. 🙂

Ateisti.sk a nórska cirkev

 

Ateistická islamofília

Oľga Pietruchová: Zákaz burky ako prejav islamofóbie (1304201)

Islamský učenec Bassam Tibi tvrdí:

“Zákaz burky by bolo múdre politické opatrenia v boji proti vylúčeným komunitám a vzniku paralelných spoločností a pre integráciu moslimských imigrantov do západnej spoločnosti,” – odporúča Bassam Tibi..

 

“Plne podporujem európsku moslimskú komunitu a ich zástupcov ” otvoreného islamu ” v tom, že zákaz burky nie je v rozpore s rešpektovaním otvoreného demokratického islamu,” dodal Bassam Tibi.

 

“Ako expert šaría, viem, že tento zákon je v rozpore s demokratickou ústavou! Koniec koncov, šaría odmieta rovnosť mužov a žien a takisto odmieta rovnosť náboženstiev a to z dôvodu, že islam je jediné pravé náboženstvo. Základný zákon vyžaduje presný opak toho čo je ústavná normou, ” – uviedol islamský učenec Bassam Tibi. Píše denník Bild.

Sekulárny humanista Búran vyzýva k revízii židovských náboženských textov ako za Hitlera.

Ako skončil pokus pána Hitlera prepísať Bibliu.

Adolf Hitler je považovaný za vyšinutého psychopatického rasistu chorobne nenávidiaceho Židov. To je známa veta neraz písaná ako klišé, ako zaužívaná fráza, nad ktorou už mnohí ani nepremýšľajú. Tu je však potrebné hneď na začiatka hamovať. Adolf Hitler, podobne ako iní dnešní vládcovia a politici, vrátane Andreja Kisku, Putina, Obamu či Merkelovej alebo “vševedka” Chmelára, sa dostal k moci demokratickou cestou a pre nemeckých občanov rôznych vyznaní a národností prináša nádej na zlepšenie životnej úrovne charakterizovanou ekonomickou krízou. Preto s obľubou dávam pred priezvisko tejto kedysi najmilovanejšej politickej osobnosti v Európe titul “pán”. Aby ste si uvedomenili, že išlo o štandartného občana a charizmatickú osobnosť svojej doby. Nemci si nevolili blázna ani psychopata. Volili progresívneho politika, ktorého uznával vyspelý západ, sever, juh aj východ. To zdôrazňujem preto, lebo démonizáciou Hitlera a sebaklamaním vydláždite cestu k nástupu podobným milovaným osobnostiam s potenciálom konania zrovnateľných ukrutností.

Hitler (podľa vtedajšej väčšinovej zvyklosti nemecký Žid po otcovi krstený v katolíckom obrade, podľa židovskej tradície Nemec židovského pôvodu, lebo jeho matka bola Nemka) ovplyvnený darwinizmom a evolučnými myšlienkami založil politickú ideológiu národného socializmu. Popiera kresťanskú tézu o rovnosti všetkých ľudí pred Bohom a Nemcov si získava ľúbivými ideami o evolučných rozdieloch medzi rasami a nadradenosti nemeckého národa nad národmi inými. Hitler sa uchádza o politickú moc v krajine kresťanskej . Jeho rétorika, vyjadrovanie, gestá a správanie musel preto podriaďovať svetonázorovému konaniu obyvateľstva. Hitlerovo kresťanstvo bolo figliarske, divadelné a jeho vyjadrenia určené masám voličov. Za tým netreba hľadaj veľa. Išlo o bežný politický gýč určený obyvateľstvu, propagandu. Kupovanie si voličov politickým gýčom nie je ani dnes zvláštnosťou. I dnes sa stretnete s charizmatickými osobnosťami posadnutých mesiášskym komplexom sľubujúcim kadekomu Veľké Maďarsko, Veľké Albánsko, Veľké Rumunsko, Panamerickú republiku, Veľký Izrael rozprestierajúci sa medzi Eufratom a Tigrisom, panslavizmus, panarábiu, Veľké Turecko, Veľkú Britániu, Veľkú EU… Nemci však naleteli…

Ak si chcete podmaniť národ a zmocniť sa jeho krajiíny, zničte mu morálku. A národ bez morálky vám padne do lona ako zrelé ovocie. (Vladimír I. Lenin)

Za prioritný cieľ považoval Hitler morálny rozklad nemeckého národa – odklon od nezlúčiteľného katolicizmu. Pre duchovne založený národ ponúkol zakotvenie v starogermánskych mýtoch a v postupnom nahrádzaní kresťanských symbolov pohanskými. Katolícke obrady nahrádzal rituálmi krvi…Vojna proti židom by nebola možná bez ospravedlnenia prekrútenou teológiou. A muselo teda dôjsť aj na revíziu kľúčového diela – Biblie.
Vo vojne proti Židom (už s veľkým Ž! – Antijudaizmus týchto socialistov nebol náboženský, ale etnický!) pán Hitler vydal pokyn (*) skupine protestantských teológov prepísať Bibliu, Starý aj Nový zákon, a očistiť ju od kladných zmienok o židoch. V roku 1939 táto skupina teológov založila inštitúciu usilujúcu sa očistiť kresťanstvo od judaizmu s názvom Ústav pre výskum a odstraňovanie židovského vplyvu na nemecký cirkevný život. Oficiálne sa usilovala odstrániť z protestantizmu neárijské prvky a prepísať Písmo v duchu národno-socialistickej ideológie a v duchu Cirkvi.
Riaditeľom sa stal Walter Grundmann (1906-1976). Ten v roku 1941 napísal: Biblia sa musí stať bezžidovská (dejudaizovaná) a nemecký ľud musí vedieť, že židia sú ich smrteľný nepriateľ, ktorý ohrozuje ich existenciu. Overiť
Protestantský cirkevný personál pracoval s veľkým nasadením. Skúmal, bádal, robil komplexné prieskumy. Zverejňoval obrovské množstvo dokumentov tematicky venovaných kresťanstvu s nacistickým komentárom. Ústav mal 180 členov. Zbor tvorili vysokoškolsky vzdelaní ľudia, teológovia, pastori, učitelia, biskupi. Išlo o inštitúciu, ktorú nefinancovala vláda, ale existovala vďaka darom spriaznených kresťanských cirkví a z predaja svojich vlastných publikácií. Cieľom bolo predefinovať kresťanstvo ako germánske náboženstvo, pretože jeho zakladateľ Ježiš nebol Žid. Presnejšie nielen Nežid, ale bol Antižid. Ježiš-bojovník proti židovstvu zomierajúci ako mučeník na kríži. Podľa Grundmanna Biblia musí byť obnovená do jej pôvodného stavu, prehlasoval. “Protestanti musia prekonať judaizmus rovnako ako Luther porazil katolicizmus v reformácii.” Inštitút hlásal návrat k protižidovskémukresťanstvu z čias Ježiša Krista, čím poskytol náboženské a vedecké odôvodnenie pre chápanie nacizmu ako naplnenie kresťanstva.

Jednou z mnohých takýchto propagandistických publikácií bola nemecky písaná kniha Book of Faith. Zahŕňala prepis Desatora v duchu nacistickej etiky. Navyše pridala ďaľšie dve – do tuctu. Nacistické Dvanástoro vyzeralo asi takto:

Cti svojho Vodcu a majstra
Chráňte čistotu krvi a svätú česť
Cti Boha a bezvýhradne v neho ver!
Hľadajte boží pokoj
Vyhýbajte sa pokrytectvu!
Váš život aj zdravie sú sväté!
Sväté je vaše blaho a česť
Svätá je vaša pravda a česť!
Cti si otca svojho aj matku – vaše deti sú vaša podpora aj váš príklad!
Zachovávajte aj znásobujte dedičstvo svojich opredkov!
Buďte pripravení pomáhať a odpúšťať.
Radostne slúžte ľuďom prácou a obeťou.

Je zaiste zbytočné pripomínať, že tieto propagandistické prikázania sa nacistická elita neobťažovala dodržiavať rovnako, ako sa sekulárni humanisti neobťažujú nielen dodržiavať, ale čo i len poznať morálny kodex sekulárneho humanistu podľa Kurtza. Hitler pohŕdal kresťanmi rovnako ako súčasná európska liberálna ľavica a európski komunisti vrátane komunít slovenských a českých komunít ateistov (OSACR, o.z. Prometheus, Ateisti.sk).

Ďaľšou knihou hodnou našej pozornosti zostavenou zmieňovaným ústavom bola molitebná kniha. Boli vynechané hebrejské (židovské) slová ako napr. Aleluja, Jehova. Zmienka o Jeruzaleme bola nahradená slovom Eternity – Božské mesto svetla.
Napr. Zmienka o tom, že Ježiš bol žid bola prekrútená na významovo nezlúčiteľné odlišné slovné spojenie “Ježiš pochádzal z Judei”.
Tieto publikácie mali poslúžiť na morálne ospravedlnenie (vo význame otupenia svedomia) ťaženia proti židom a neskôr rovnako malo byť naložené aj s katolíkmi. Hitler budoval sekulárny štát neviažúci sa na žiadne náboženstvo okrem vlastnej ideológie nacizmu. Novopohanstvo a ukotvovanie v starogermánskych mýtoch bolo len nástrojom na dechristianizáciu spoločnosti.

Hitlerova naoko prokresťanská teológia nebránila nacistom posielať do koncentračných táborov alebo aj do plynových komôr kresťanov rôznych vyznaní vrátane katolíckych kňazov.

Ťaženie proti večnému židovskému nepriateľovi započalo teda cieleným mediálnym rozkladom kresťanstva. Za propagandou voči Katolíckej cirkvi stál Goebels. Spoločnosť bola masírovaná mnohými prípadmi pedofílie z veľkej časti vymyslenými. Nič vám to nepripomína? Postupná vlažnosť až nenávisť mladých Nemcov voči katolíckemu kléru bola potrebná na presmerovanie osobných hodnotových priorít a zmyslu života každého jednotlivca. Adolf Hitler si dobre uvedomoval, že hlavnou prekážkou v uchopení absolútnej moci je pre neho Katolícka cirkev a kresťanstvo ako také. Preto tá urputná snaha o jeho diskreditáciu.

Jeden z textov uverejnených v roku 1940 popisuje Ježiša Krista ako zarytého nepriateľa židov. Bolo totiž nevyhnutné popretŕhať spojenie medzi kresťanskou víziou Ježiša a židovským národom a tak zo židov urobiť niečo cudzie, čo sa netýka Nemcov a niet potrebnej ľútosti nad ich osudom. Kristus podľa nacistickej protestanstskej propagandy nemal ani židovské korene, pochádzal z Kaukazu a preto nemohol byť (genetický) žid.
Trpko-úsmevnou staťou je tvrdenie riaditeľa tohoto inštitútu Grundmanna, že Mária nebola Židovka a Ježiš bol nemanželským dieťaťom rímskeho vojaka Panthera. Pretože v tomto prípade si Grundmann vypomohol preukazáteľne vymyslenou klebetou zo staroveku spochybňujúcou legitimitu Ježiša ako Mesiáša. A tá klebeta pochádza na počudovanie od židov. Nuž nacisti ak ide o prekrúcanie Biblie sa nezdráhali použiť aj takéto ohovárania židov samotných. Tu si ale neodpustím premostenie do dnešných dní a pripomenúť naším militantným ateistom ich rovnaké šermovanie Panderom. Hitler zjavne neoklamal iba svojich občanov ale aj dnešných sekulárnych humanistov zo slovenskej ateistickej “sekty” Ateisti.sk. (K nim sa neskôr vrátim).

Hitlerových biblií sa predalo podľa zdroju z webu niekoľko desiatok tisíc až dvesto tisíc. Boli distribuované predovšetkým v rámci hnutia Deutsche Christen a vojakom na front ako propagandistická literatúra nacizmu. Riaditeľ ústavu protestant Grundmann ako zradca kresťanstva, ktorý sa snažil poslúžiť nacistom a oni nemali pre neho viac ako opovrhnutie, nakoniec stratil u nich sympatie a bol povolaný na obávaný východný ruský front. Po vojne bol menovaný rektorom seminára v meste Eisenach vo východnom Nemecku a od roku 1956 pôsobil ako špión v pre štátnu bezpečnosť… Jeho komentáre k evanjeliám, ktoré aj naďalej vydával, dosiahli medzi protestantami značnú obľubu…

Ak niekto dnes volá po liberalizácii katolicizmu a revízii náboženských textov, mal by mať na pamäti, že jeden takýto pokus sa udial v časoch nacistického Nemecka a stáli za ním rovnako liberálni (pokrokoví, progresívni) protestantskí teológovia. Vtedy – v roku 1930 – založili hnutie “Nemeckí kresťania” – Deutsche Christen… (**)

Píše sa rok 2016.

Denník N, dvojča denníka SME založené bývalými členmi redakčného tímu SME a kolaborujúcimi s liberalizmom, o ktorom sa Vladimír Palko vyjadruje ako o bratrancovi nacizmu, uverejňuje na svojich stránkach blog známeho slovenského militantného ateistu Tomáša Búrana. Známeho predovšetkým ako administrátora stránok Ateisti.sk a rovnako nazvanej fcb skupiny. Článok z 30.07.2016 má názov Liberáli a intelektuáli Slovenska, nezatvárajte oči pred hrozbami náboženskej viery.

Búranov blog má päť odsekov. Pre prehľad ich pomenujem ako:

perex
nesúvisiaca štatistika
“aha, čítal som Harrisa”
zanadávajme si na katolíkov
žiadam revíziu Starého zákona.
Argumentačne slabý text maskuje len veľmi ťažko skrývanú nenávisť mladého vysokoškoláka zo žilinskej technickej univerzity túžiaceho stať sa výkvetom nášho vysokoškolského školstva.
O čo vlastne usiluje Tomáš Búran?
Tomáš Búran usiluje o zákaz kresťanstva, zničenie Katolíckej cirkvi, pošliapanie základných ľudských práv v mene jeho slepej nenávisti voči katolíkom. Katolíci sú pre neho červené súkno. Sú pre neho zmyslom jeho bytia. Vidí v nenávisti voči katolíkom zmysel života ako alkoholik vo fľaši lavórovice. Nedokáže existovať bez svojej dávky drogy, nenávisti. Odolá nejakú chvíľu, kým mu zase necinkne v palici jeho potreba podnecovať k nenávisti, štvať, nenávidieť. Tomáša Búrana poznám dlho a dobre viem, že jemu o žiadny dialóg nejde. Nejde mu ani o pochopenie, ani o toleranciu. Skúšal som to mnohokrát. Uteká z diskusie, blokoje oponenta, banuje, umlčiava akýkoľvek konštruktívny dialóg. Nenávidí katolíkov rovnako ako neonacisti nenávidia akýchkoľvek cigánov. Ako moslimskí teroristi vyvražďujú civilistov v západnej Európe. Rovnako ako palestínski teroristi vraždia židovské deti v kočíkoch. Ako Hitler nenávidel židov. Presnejšie Židov. Slepá nenávisť ukrytá za uhľadenosť. Za francúzsku tricolóru či vlajku prajdu pateticky pretiahnutú cez profilovú fotku na fcb. Keby som veril v reinkarnáciu, bol by som presvedčený, že Búran je reinkarnovaný nacistický pätolizač Grundmann. No neverím v reinkarnácie. Verím v zmŕtvychvstanie.
Tomáš Búran požiadavkou na revíziu Starého zákona (čo sú mimochodom aj židovské náboženské posvätné texty) sa ako ateista usiluje o štátny dirigizmus, ktorý je porušením princípu odluky štátu a cirkví. Protirečí si. Lebo Tomáš Búran sa rád domáha odluky. Hoci porušovanie jej zásad ateistami zvesela podporuje. Čo je toto za bezzásadového chlapa? Ak ateisti požadujú revíziu posvätných náboženských textov, zasahujú do slobody vierovyznania. Ateisti, ako napr. Tomáš Búran, snažia sa ideologizovať biblické texty tak, aby vyhovovali ideológii tých, ktorí o takú zmenu usilujú. V predchádzajúcich odsekoch som to rozoberal na prípade národných socialistov. To, čo chce Búran, nie je nič iné. Je to presne ten istý tip manipulácie, akú robili nacisti. Čo je iné? Iba letopočet.
Keď onoho času Katolícka cirkev na Slovensku pomáhala sýrskym kresťanským utečencom, ateisti na svojej fcb stránke s pobúrením rozoberali, prečo máme na Slovensko prednostne prijímať kresťanských vojnových utečencov. Dnes, keď si Búran pokrytecky dekóruje svoju profilovku zástavami západoeurópskych štátov postihnutých teroristickým besnením tuší, ako by asi mohli vyzerať vnútornosti jeho priateľky rozmetané po Mariánskom námestí. Búranovi však ani tak nevadí islamský terorizmus a nezaoberá sa jeho príčinami. Búranovi vadí, že katolíci v EU žiadne teroristické útoky nepáchajú. Odvoláva sa pritom na Richarda Sulíka a pokračuje domýšľaním jeho myšlienok v duchu čo sa babe chcelo, to sa jej prisnilo. Netuším, čo je pravý islam, Búran to vie aj napriek tomu, že vierouku islamu nepozná. Jeho otec musel byť Chuck Norris. A tak dáva na jednu úroveň islamský terorizmus a pastiersky list a hodnotové postoje katolíkov. Podľa neho je to rovnako pravý katolicizmus ako islamský terorizmus. Prečudesné myšlienkové mosty nemajú logiku. Chce snáď tvrdiť. že zúčastniť sa spoločenskej diskusie je to isté ako mačetou rozsekať tehotnú ženu? Aj on vie, že to nie je to isté a vie, že Nový zákon je katalyzátorom umierneného konania. Nuž a tak vyťahuje dokumenty RKC a používa ich ako dôkaz možného zločinného konania.

O Starom zákone sa v zmieňovanej časti dokumentov RKC píše (uvádzam aj ďaľšie vety než tie, ktoré vytrhol Búran z kontextu):
Starý zákon
121Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma.1093 Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu,99 lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná.
122„Veď starozákonný poriadok spásy702 bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil… príchod Krista, Vykupiteľa sveta.“763 Knihy Starého zákona, „hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci“, dosvedčujú celú božskú výchovu (pedagógiu) Božej spasiteľnej lásky:708 v nich je „uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb“; v nich „sa napokon skrýva tajomstvo našej spásy“.100 2568
123Kresťania majú v úcte Starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť Starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným (marcionizmus).
https://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=kkc121

Keď si ateista zaumieni byť apoštolom:

Citujem pána Búrana:

Nemala by byť naša priorita v tejto téme reformovať náboženstvá? Rozumne eliminovať niektoré dogmy a spraviť z toho rozumnejšiu vieru?

Prioritou militantných ateistov by malo byť najať si dobrého psychiatra a byť pod neustálym dohľadom. Teroristické útoky konajú zaujatí ľudia neschopní dialógu, utekajúci od okrúhlych stolov. Je zjavné, že páchatelia takých útokov nepoznajú poriadne základné články svojej viery a ak ich aj poznajú, práve z takých revidovaných textov zaujatými osobami, o aké usiluje náš aktivista.
Skutočnosť, že sa ateista presiaknutý nenávisťou voči katolíkom dovoláva založenia “rozumnejšieho” náboženstva pod dohľadom samotných ateistov by mi pripadala veľmi ale naozaj veľmi smiešna. Keby nebolo historickej skúsenosti s budovaním komunistických (teda ateistických) cirkví z čias vlády jedneju strany – KSČ – u nás. Hnutie Pacem in Terris skončilo fraškou a národné cirkvi tiež. A import súdruhov popov z Moskvy je len trpko-smiešnou epizódou budovania náboženskej spoločnosti oddanej veci marxizmu.

Pokračujem citáciou:

Ak kritizujem náboženstvá neznamená to, že mi vadí všetko, čo obsahujú. Ako sa ľudovo vraví, nehádžem všetkých veriacich do jedného vreca. Náboženstvá ako islam a kresťanstvo majú jasné nedostatky, ktoré sú pre sekulárnu spoločnosť nepriaznivé.

Búranovi nevadia žiadne iné náboženstvá a sekty. Jemu vadí kresťanstvo (myslí tým katolicizmus) a islam k tomu pripája len aby sa nepovedalo. Ešte pred pár mesiacimi ste sa na svojej fcb smiali nad vraždením kresťanov. Nie je to tak dávno, čo ateisti z vašej komunity vyzývali k zabíjaniu kňazov a nevadilo vám to. Považovali ste za dobrý ťah zverejňovanie urážlivých karikatúr Mohameda a škodoradostne ste sledovali, ako pre ne zabíjajú kresťanov na blízkom východe. Teraz, keď vidíte koniec slobody slova, pohybu ste zdesený. Slobodná EU bude buď kresťanská alebo nebude. A vy ste si prvú možnosť nezvolili. V kresťanskej EU ateisti majú rovnaké práva a slobody. No v moslimskej… Ešte nedávno ste vyhadzovali kresťanom križiacke výpravy. Máte tu teda doma svojich priateľov s mačetami. Čo sa Vámi neľúbi? Pre mnohých z nich ste len neveriaci pes hodný podrezania.. Nie pre všetkých, Len pre 10% z nich. Tých 90% bude len mlčať. Veď ste aj tak len neveriaci pes. Prípadne neveriaca suka – môžete si slobodne genderovo vybrať.

Toho roku dostal cenu Humanista roka konšpiračný web In Vivo. Šéfredaktor Dušan Valenta medzi zaujímavé články o vede čitateľom podsúva protikresťanské materiály akoby vytrhnuté z učebníc katedier marx-leninizmu. K článkom Valenta odmietol povoliť diskusiu. Vie dobre prečo. Valenta šíri mýty.
Do autorského tímu In Vivo pribrali aj Tomáša Búrana.
Cenu udeľovanú spoločnosťou Prometheus za redakciu In Vivo prevzala… z rúk právnika Baťalu. Na tom by nebolo nič zaujímavé, keby…  Keby predsedom o.z. Prometheus nebol Roman Hrádecký evidovaný v registroch ŠtB a podpredsedom je priamo bývalý náčelník ŠtB…

Kruh sa uzavrel. Na začiatku bol protestant Walter Grundmann, ktorý sa podliezal nacistom nenávidiacim katolicizmus. Usiloval o revíziu kresťanstva v duchu poplatnej ideológie. Tí ním napriek tomu pohŕdali a nakoniec ho stihol osud zradcu – nacisti s ním naložili ako s nebezpečným odpadom a poslali ho na ruský front. Po vojne bol vydierateľný a tak si “prilepšoval” kolaboráciou s komunistickou nemeckou štátnou bezpečnosťou. Tomáš Búran rovnako nenávidí katolicizmus až do takej miery, že prehliadal islamský terorizmus, prehliadal skúsenosť našej kresťanskej krajiny s islamskou okupáciou, počas ktorej uniesli za pár týždňov z územia dnešného Slovenska desiatky tisíc mladých ľudí. Historická skúsenosť tomuto mladíkovi nič nehovorí. Mala by. Keby ho dejiny vlastných predkov zaujímali. Vôbec mu neprekáža podliezať bývalým eštébakom a usilovať o zakladanie nového náboženstva poplatného režimu. Totalitnému. Možno raz pochopí, ak narukuje na ruský front. Ak bude mať šťastie. A možno mu dajú na chrbát batoh s trhavinou a požiadajú ho, aby sa odpálil v autobuse. Inak mu podrežú deti a priateľku…. A bude musieť kričať Alah Akbar….
Nacista Hitler strašil židmi, liberál Búran katolíkmi. Obaja však majú ideologické motívy. Vieme, ako to dopadlo s nacizmom…

Aby som nezostal dĺžny myšlienke z andpisu, musím Búranovi pripomenúť, že Starý zákon katolíkov obsahuje texty posvätné aj pre židovské náboženstvo. Kresťania sú totiž židmi uverivšími v božiu podstatu Krista. Preto sa ani katolíci nemôžu vzdať Starého zákona. No ateisti by si mali súvislosti naštudovať skôr, než zase budú tliachať. Ak totiž prominentný ateista volú po revízii Starého zákona, útočí aj na židovskú náboženskú obec. Pre nich je Starý zákon smerodajným. I keď v inom formáte a s drobnými odlišnosťami.

Sekulárni humanisti, liberáli či bojovní ateisti vyčítajú kresťanom, že sa riadia biblickými textami, z ktorých len Starý zákon prikazuje vyniesť trest smrti v 36 rôznych prípadoch spáchania trestného činu. Bol by svet bez Starého zákona lepší? Ateristi tvrdia, že ano a že násilie V Európe i celom kresťanskom priestore má príčinu práve v kresťanskej násilnej vierouke.

 

Nabáda Starý zákon k zabíjaniu a vynášaniu trestov smrti?

Násile a trest smrti v Starom zákone a ateisti.

Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie)
 
 
“… Morálku Starého zákona dnes už považujeme za obludnú, hoci ju údaje vyslovil sám Boh…”
Zdroj: Diskusia na i-ateizmus
 Nuž potom budete musieť pristúpiť k schváleniu protižidovských zákonov, lebo sa títo riadia morálkou SZ. Lenže, nie je to také jednoduché a pomôžem si štatistikou. V histórii štátu Izrael boli vykonané dve popravy. Dodatočne sa ukázalo, že druhý popravený (za vlastizradu) bol nevinný. Len pre zaujímavosť – prvým popraveným bol akýsi pán Eichman, ateista.
Popravy v Česku sa tešili mimoriadnej obľube. Za 1.ČSR bolo popravených 20 osôb z viac ako 400 odsúdených na trest smrti. Po nástupe národného socializmu bolo za cca 6 rokov popravených viac ako tisíc osôb. Po vojne do roku 1948 cez 700 (mimochodom je to štatisticky viac ako za pána Hitlera. Od nástupu organizovaného politického ateizmu v Čechách sa popravovalo tiež jedna radosť – len z politických dôvodov to bolo 248 osôb. Prepočet a porovnanie v percentách si urobíte aj sám – na jednej strane 2 popravené osoby v štáte riadiacom sa SZ, na druhej sekulárny český štát so stovkami zavraždených.
Vrátim sa ešte k SZ a dovolím si zacitovať iný zdroj:
“Jedním z důvodů pro zřídkavé používání trestu smrti v Izraeli je židovské náboženské právo. Biblický zákon sice výslovně nařizuje trest smrti pro 36 trestných činů, od vraždy a cizoložství k modlářství a znesvěcení soboty. Přesto židovští učenci od počátku letopočtu vyvinuli dosti omezující pravidla, aby se zabránilo odsouzení nevinných a od trestu smrti se tak v praxi de facto upustilo.”
Zdroj: Trerst smrti v izraeli
Ešte nejaké výhrady voči SZ?

 

 


*Její zakládající vizionář a akademický ředitel byl Walter Grundmann (1906-1976), člen nacistické strany od roku 1930. Ačkoli si Hitler se osobně podepsat 1938 jmenování Grundmann do Jeny univerzitě jako profesor Nového zákona, není tam žádný důkaz (i přes některé sensationalized tvrzením o opaku), že Hitler nařídil projekt “Nazi Bible”.
**Citujem z článku Slovensko v Tieni Hitlera:
Najprv musím podotknúť, že veriace jadro evanjelickej cirkvi zohralo v odpore proti Hitlerovi vynikajúcu úlohu. Spomínam si na Barmenské vyhlásenie z 31.mája 1934, v ktorom sa „Vyznávačská cirkev“ odlúčila od „Nemeckých kresťanov“ naklonených nacizmu, čo bol základný akt odporu proti Hitlerovým totalitným nárokom. Na druhej strane samotný fenomén „Nemeckých kresťanov“ ukazuje zvláštne ohrozenie, ktorému bol nemecký protestantizmus vystavený v okamžiku uchopenia moci nacistami. Myšlienka národného, t.j. germánskeho, protilatinského kresťanstva bola onou ideou, na ktorú mohol Hitler nadviazať a podobne to bola aj tradícia štátnej cirkvi a v luteránskej tradícii zdomácnelá, silne zdôraznená poslušnosť vrchnosti. S ohľadom na tieto skutočnosti mohol spočiatku na nemecký protestantizmus, zvlášť na luteránstvo, ďaleko ľahšie pôsobiť Hitlerov vplyv. Hnutia ako boli „Nemeckí kresťania“ sa nemohlo v rámci katolíckej cirkvi vytvoriť.“
Zdroj:http://www.valka.cz/clanek_604.html