Chmelár vysvetľuje podstatu pojmu humanizmus

Citujem:

Humanizmus sa vzťahuje len na taký smer morálnej filozofie, pre ktorý sú na prvom mieste potreby a záujmy človeka, vyzdvihovanie toho najlepšieho, čo je v ňom obsiahnuté. Ak považujeme za prvoradú prírodu alebo Boha, ak nenávidíme ľudí, neveríme v ich schopnosti či pokrok alebo popierame rovnakú hodnotu ich životov, nepatríme k vyznavačom humanizmu. Rovnako by humanisti mali vo svojich radoch odmietať tých, čo sa síce formálne hlásia k sekulárnej etike, ale obhajujú totalitárne ideológie, bagatelizujú zločiny vojnového Slovenského štátu alebo potláčali počas komunistického režimu občianske slobody, spochybňovali práva veriacich, prenasledovali ľudí s iným zmýšľaním a podobne. Ateizmus alebo teizmus nie sú samy osebe morálne kategórie.

Podpredsedom o.z. Prometheus je náčelník ŠtB.

Predseda o.z.Prometheus je so záznamom v registroch ŠtB a má za podpredsedu náčelníka ŠtB a nevadí mu to.

Ján Parada sa vulgárne vyjadruje o veriacich a nenávidí ich. Teda rovnako nemôže byť humanistom.

Je vôbec na Slovensku nejaký humanista?

 

Eduard Chmelár upresňuje svoju definíciu a tvrdí, že na prvom mieste je človek a nie Boh. Náuka o kresťanstve ale hovorí, že základným prikázaním je milovať človeka, blížneho svojho, nezištnou a obetavou láskou. Teda láska k Bohu sa dokazuje v láske k človeku. Znamená to, že kresťania sú humanisti 😀

 

Ateisti majú obrovský bordel v názvolsoví.

Morálka sekhumanistického propagandistu

Desatero první novinářské pomoci po násilném útoku, do kterého je zapletený uprchlík:

1) Vyjádřete obavy, že incident zneužije krajní pravice.

2) Zdůrazněte, že to nemá nic společného s islámem.

3) Naznačte, že vina padá na kritiky islámu, protože muslimy provokují

4) Zopakujte, že to nemá nic společného s islámem.

5) Napište, že za to může násilná atmosféra ve společnosti, která se samozřejmě netýká muslimů.

6) A že to nemá nic společného s islámem.

7) Volejte po veřejných demonstracích proti islamofobii.

8) Spekulujte o možném vlivu neonacistů za celou událostí.

9) Pozvěte si do debatních pořadů známé humanistické intelektuály, aby vysvětlili že to nemá nic společného s islámem.

10) Žádejte posílení pravomocí v boji s krajní pravicí

(Prevzaté z diskuszie na iDnes)

Opäť cynický hyenizmus portálu Ateisti.sk

Komunita slovenských ateistov a sekulárnych humanistov zverejnila obrázok sochy Ježiša Krista. Socha má 33 metrov a stála vyše milión dolárov. Obrázok je doplnený znevažujúcim textom:

Socha

Sekulárni humanisti majú za sebou tiež prečudesné sochy. Ateisti neveriaci v nadprirodzeno v USA stavajú sochy diablovi. Jednotková cena za meter výšky je porovnateľná. 3 metrová socha Bafometa stála cca 100 000 dolárov.

Preto rovnako ironicky poznamenajme:

Nič nenasýti hladných a nevylieči chorých než 3 metrová socha diabla za 100 000 dolárov.

bafomet

 

Zneužili Marínu Čarnogurskú !?!

Nech je tento blog považovaný za otázku potentátom o.z. Prometheus s naliehavou výzvou o vysvetlenie ich postojov.

(Alebo jak napálit advokáta)

V nedeľu 19. júna 2016 Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov odovzdávala výročné ceny humanistov. Udalosť prebiehla v prestížnych priestoroch Primaciálneho paláca v tzv. Justiho sieni. (Je zaujímavé, ako sa socialisti bojujúci proti kapitalizmu radi rozťahujú vo feudálnych a buržoáznych priestoroch). Minulý rok záštitu nad touto šarádou prevzal neoboľševik Ľuboš Blaha. Je pravdepodobné, že aj tento rok tam bola nejaká tá politická tlačenka.  Pre zaujímavosť minuloročný status tohoto socialistu z jeho fcb, citujem:

Včera sa Bratislavou prehnalo stádo neonacistov, dnes som v Bratislave zažil presný opak: odovzdávanie cien humanistov v Primacionálnom paláci. Som rád, že som mal tú česť dať záštitu nad týmto podujatím a podporil tak sekulárnych humanistov, ktorých prácu a myšlienky si veľmi vážim. Stretol som veľa dobrých a vzdelaných ľudí, ktorých podpora ma nesmierne dojala. Vo svojej prednáške som sa prihlásil k hodnotám antifašizmu, sekularizmu, socializmu a pacifizmu, pretože presne o týchto hodnotách je humanizmus, ktorý vyznávam.

Je zjavné, že ideologická odluka nie je žiadúca v okamihu, keď sa tlupa potentátov minulého režimu, prisluhovačov KSČ, eštébákov a neomarxistov rozhodne využívať politický vplyv predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Slávnosť s gýčovým pátosom viedol predseda o.z. Prometheus Roman Hrádecký, osoba so záznamom v registroch štb pod krycím menom Eso , registračný zväzok 16574 , Hrádecký Roman, dátum narodenia 01.08.1959, dôverník, Banská Bystrica. Miništroval mu právnik s abecedou pred menom JUDr. Marián Baťala.

Vráťme sa naspäť j dejovej línii tejto ehm slávnosti. Po predčítaní sekulárno-posvätných textov zo sekulárno-svätých starostlivo vybraných kníh zahrala nejaká tá študentská muzika a prišli na rad aj kultúrne vložky. Mráz chodil po chrbte…brr….Chýbalo tam už len kadidlo.

Ocenenia získali:
Marína Čarnogurská-Ferancová – Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2016. Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila čestný titul Humanista roka 2016 internetovému magazínu In Vivo. Cenu za magazín In Vivo prevzala Pavlína Ilavská. Treba pripomenúť, že hlavnou motiváciou udelenia tejto ceny portálu In Vivo boli nenávistné a konšpiratívne články šéfredaktora Dušana Valentu, nad ktorými sa pozastavoval aj známy ateistický klebetník Ján Parada. (>)

Vráťme sa k Maríne Čarnogurskej. Pokračujem dlhšou citáciou z portálu Humanisti.sk:

Pani Marína Čarnogurská-Ferancová – Veľvyslanec humanizmu 2016

Narodila sa 11. júna 1940 v Bratislave. Pretože jej otcom bol známy politik z obdobia vojnového slovenského štátu – poslanec Slovenského snemu Pavol Čarnogurský – mala rovnako ako jej ostatní súrodenci, sťažený prístup k vzdelaniu. Na gymnázium sa dostala až v Kežmarku, no zmaturovala nakoniec predsa v Bratislave v roku 1957, avšak zároveň so zákazom ísť na vysokú školu. Nejaký čas preto pracovala ako detská zdravotná sestra a súkromne sa popritom venovala čínštine. Na štúdium čínskeho jazyka a filozofie na Filozofickej fakulte Karolovej univerzity v Prahe ju prijali až počas liberalizácie pomerov v roku 1963. Marína Čarnogurská o tomto období hovorí:

„Keďže som v mladosti vyrastala v silne katolíckej rodine, kde som na všetky svetonázorové problémy, s ktorými som v období dospievania zápasila, nenachádzala spoľahlivé odpovede, mala som obrovské šťastie, že ma život práve v tom čase dotlačil k štúdiu sinológie i filozofie na Filologickej i Filozofickej fakulte Karolovej univerzity v Prahe. Stalo sa to v roku 1963, keď po šiestich rokoch zákazu vysokoškolského štúdia sa nado mnou aspoň v Prahe predsa len nakoniec zľutovali. (Pretože som predtým, len tak pre vlastné potešenie, navštevovala v bratislavskej jazykovej škole kurzy čínštiny.) Bolo to potom práve tých šťastných päť rokov (1963 – 1968) československého ideologického odmäku, kedy jedine som mala šancu v socialistickom Československu vyštudovať.“

Po vysokoškolskom štúdiu v Prahe bola v rokoch 1969 – 1972 prijatá na internú ašpirantúru na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde však už medzitým začal proces tzv. normalizácie, a tak nemala dovolené obhájiť kandidátsku prácu, a ani získať zamestnanie zodpovedajúce jej vzdelaniu a odbornému zameraniu. Preto v rokoch 1973 – 1990 pracovala v knižnom sklade ako pisárka anglickej obchodnej korešpondencie. Po rehabilitácii v roku 1990 pôsobila v Literárnovednom ústave, a od roku 1991 ako vedecká pracovníčka v Ústave orientalistiky SAV.

Zdroj: tu

Pani Čarnogurská svojim svedectvom dokazuje, že rodina Čarnogurských nemala na ružiach ustlané a ateistické praktiky ničenia životov deťom odporcov minulého režimu boli bežnou praxou ateistického režimu. Osobitnú úlohu na týchto represiách vykonávala smutne známa štátna bezpečnosť. O týchto aspektoch ateizácie sa na stránkach sekulárnych humanistov nedočítate a ani potentáti o.z.Prometheus túto tému nechcú otvárať. Majú problém sa vysporiadať s vlastnými chybami a dejinami. A zdá sa, že to ani za zlyhanie nepovažujú. Pokračujme ďalej.

201607031354_carnogurska-batala.jpg

Na fotografii vidíte okamih predávania ocenenia. Pekná fotka. Dovolil som si ju vypožičať z portálu Humanisti.sk ako dôkazový materiál. Marína Čarnogurská je samozrejme na ľavej strane. Roman Hrádecký s krycím menom ESO je v pozadí a ten pán v popredí podávajúci ruku pani Čarnogurskej-Ferancovej je podpredseda o.z. Prometheus pán JUDr. Marián Baťala. Mal som pokušenie a dal som do vyhľadávača jeho meno s dodatkom štb. V tzv. Cibulkových zoznamoch som našiel nasledovný záznam:

Baťala SNB

A aj portál Ústavu pamäti národa môj predpoklad potvrdil:

Baťala Marián štb

Z uvedeného obrázku je zrejmé, že Baťala – súčasný podpredseda o.z. Prometheus nebol len akýmsi náhodným dôverníkom či záujmovou osobou, ale priamo pracovníkom  ŠtB. Spolupracovať začal ako 22 ročný chalan a o 6 rokov neskôr sa stal náčelníkom Oddelnia Štb KS ZNB. Tu pôsobil do revolúcie a potom to zabalil.

Po prevrate na meno Mariána Baťalu je evidovaných viacero firiem. S adresou Kyjevská 13 v Rožňave napr. IČO 10753915, alebo iná  tiež v Rožňave REMEG spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava, REMEG s.r.o.
V roku 1993 si identická osoba s adresou Kyjevská 13, Rožňava otvorila živnosť s IČO 33000514 s viac ako 40 (!) predmetmi podnikania. Citujem zo stránok Živnostenského registra:

Výroba konfekčného textilného tovaru
Prípravné práce pre stavbu – pomocné stavebné práce
Demolácia a zemné práce
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Nákup a predaj motorových vozidiel
Predaj sučiastok a príslušenstva motorových vozidiel
Sprostredkovanie obchodu
Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
Veľkoobchod s mliekaren. výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
Veľkoobchod s textilom
Veľkoobchod s odevami a obuvou
Veľkoobchod s elektr.prístr.pre domác.vr.rozhl. a tv.prístr.
Veľkoobch.s porcel.a skl.výr.tapetami,lak.náter.čisť.prostr.
Veľkoobchod s kosmetickými výrobkami
Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
Veľkoobch. s pevnými,tekutými a plyn.palivami a príbuz.výrob
Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
Veľkoobch.so železiar. tovar.,instalatérskym a vykur. zariad
Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
Veľkoobch.so poľ.strojmi vrátane prísl.,náradia, poľ.trakt.
Veľkoobchod s papierenským tovarom
Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Činnosti v obl.nehnuteľ. s vlast.alebo prenajatým majetkom
Nákup a predaj nemovitostí
Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
Činnosti v obl.nehnuteľností na zákl.honoráru alebo kontrakt
Realitné agentury
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Poskytovanie software – predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor
Vedenie účtovnej evidencie
Podnikatelské poradenstvo
Reklamné činnosti

Čo by na to povedal veľký bojovník proti kapitalizmu a sekulárny humanista Rastislav Škoda alebo socialista Ľuboš Blaha?
Niekdajší náčelník Štb Marián Baťala získal 21.07.2014 Medailu Za vernosť humanizmu pri príležitosti Medzinárodného dňa humanizmu. (Chce sa mi zvracať). Rovnaké ocenenie získal v ten istý deň aj iný právnik a tzv. sekulárny humanista JUDR. Stanislav Kizek.

Stanislav Kizek ŠtB

Stanislav Kizek podľa portálu Ústavu pamäti národa pracoval ako referent v Správe Štb KS ZNB v Banskej Bystrici. Jeho meno nájdete aj v tomto dokumente. Je to zoznam pracovníkov k roku 1989 pracujúcich na Krajskej správe Zboru národnej bezpečnosti – Správe Štb v Banskej Bystrici. Osobné svedectvo o Kizekovi prináša mladý právnik Mičuda alebo Roman Ember. Citujem z jeho fcb profilu:

Už ste videli na Slovensku na Právnickej Fakulte vyslúžilého JÚDr. v pracovnej pozícii vrátnik, aj keď v Banskej Bystrici je množstvo nezamestnaných a práca sa zháňa ťažko. Teplé fleky vyslúžilých pucpartajov, tu je všetko možné, navyše ak sa jedná o syna bývalého štbáka, vyštudovaného na Fakulte vyšetrovania ZNB. JÚDr. Stanislav Kizek si takto privyrába, nakoľko stavebnú firmu zanechal dcérenke a obdobne Mgr. Peter Kypta, brat prodekana JÚDr.Pavla Kyptu, “vyslúžilí umelci”, deti príslušníkov štb, vzdelaní na Fakulte vyšetrovania ZNB, na čele s dekanom najhoršej a stagnujúcej Právnickej Fakulte v SR, prof. JÚdrom CSc. Stanislavom Mrázom, bývalým vysokým hodnostárom Fakulty vyšetrovania ZNB v hodnosti náčelník katedry, absolventom Moskovskej akadémie MVD , a v neposlednej rade agentom štb počas jeho pôsobenia v Košiciach, 7 rokov je na čele fakulty, 7 rokov beztrestne porušuje zákon—
Viac tu.

O zvládnutí štúdia práva Mariánom Baťalom môžme oprávnene pochybovať, nakoľko jeho fcb obsahuje neplatný odkaz na neidentifikovateľnú vysokú školu práva. Zato zoznam jeho priateľov je pozoruhodný.

Priatelia Baťala

Predpokladám, že ste spoznali našich smutne slávnych komunistov bojujúcich proti kotlebovcom, no bratríčkujúcich sa s eštébakmi toho najodpornejšieho druhu. Medzi nimi si všimnite aj Ľuboša Blahu. Nájdete tam predsedu Komunistickej strany Slovenska súdruha pána Hrdličku. Karol Ondriáš je členom ÚV KSS. Karol Fajnor – Komunistická strana Slovenska… a tak by sme mohli pokračovať rad-radom. Ešte pochybujete o tom, že dnešní sekulárni humanisti sú bratia tých najodpornejších eštébackych svíň? Žiadny zo sekulárnych humanistov nemal doteraz toľko odvahy, aby verejne predstúpil pred mladých ateistov a vyznal sa zo svojej spolupráce s Štb, prejavil ľútosť alebo vysvetlil svoje meno v registroch ŠtB. Ani predseda o.z. Prometheus Hrádecký, ani jeho podpredseda Baťala, ani ikona sekulárneho humanizmu a vydavateľ Zošitov humanistov. Všetci títo vrajhumanisti majú plnú hubu nadáviek a výčitiek voči kresťanom, no iích morálne profily pripomínají zanedbané maštale. Ovenčili si svoje mená právníckymi titulmi a vnucujú sa mladým ako vzory budúceho rána.

Marínu Čarnogurskú oceňujú tí, čo pred pár rokmi ničili životy deťom končiacim základky len preto, že ich rodičia boli odporcami komunistického režimu. Sám som týmto peklom prešiel už ako devať ročný. Marína Čarnogurská mala problémy doštudovať a sama to potvrdzuje svojim svedectvom. A dnes jej bez hanby odovzdávajú ocenenie kolaboranti zločincov. A Čarnogurská s nimi tieto tančeky tancuje. Keby vedela, akú mentálnu prostitútku si znej občianske združenie Prometheus urobilo, prepradla by sa od hanby do zeme. Nech jej je odpustené.

A perlička nakoniec. Roman Hrádecký s krycím menom Eso je dnes riaditeľom múzea SSM v Banskej Bystrici a a zároveň tajomník Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov(!). Toho zväzu, kde funcionárom bol onoho povojnového času Karol Pazúr, gardista, kolaborant, komunista, eštébák a protifašistický bojovník a to dôležité, vrah 267 bezbranných nemeckých civilistov, medzi nimi aj niekoľkomesačných batoliat.

Ten Roman Hrádecký, ktorý má za podpredsedu niekdajšieho náčelníka ŠtB a vyznamenáva iných eštébákov ako je Čelko, Baťala, Kizek a iných. Všetko prominenti sekulárneho humanizmu.

Vrah o morálce káže….

 

Článok môžete podporiť na Vybrali.sme

Galileo sa vracia ako nočná mora ateistov

Nie je to tak dávno, čo internetový magazín In Vivo získal kontroverznú cenu za šírenie ateizmu a proticirkevnej propagandy od spoločnosti komunistických pohrobkov o.z. Prometheus – cenu, či presnejšie čestný titul (sic!) Humanista roka 2016. Z rúk bývalých eštébákov toto ocenenie za redakciu prevzala Pavlína Ilavská.

07. júna 2016 stránky zmieňovaného portálu In Vivo zverejnili kvalitný text od autorky Eviny Steinovej s názvom Mýty o význame Galilea pre vedecký pokrok. Pani Steinová je odborníčka na dejiny stredoveku. Dosť som bol milo prekvapený, že sa na stránkach tohoto magazínu objavil taký kvalitný text spochybňujúci, presnejšie veľmi jemne vyvracajúci ateistické bludy o jedinečnosti Galilea. Najmä ak si spomeniem na pavedecký suterén šéfredaktora Dušana Valentu, ktorý tiež prispieva svojimi akože múdrosťami. Konšpirácie Dušana Valentu onoho času pobúrili aj Jána Paradu s konkurenčnej ateistickej sekty sympatizantov stránok Humanisti.sk.
Prekvapením pre mňa je, že medzi autormi In Vivo je aj správca fcb stránok Ateisti.sk pán Tomáš Búran. Ten zvykne robiť reklamu článkom Dušana Valentu, no v prípade kvalitného textu odborníčky na stredovek sa zatváril, že taký článok vyvracajúci ateistický galileovský folklór ani neexistuje. Pristihnutie človeka pri klamstve a úmyselnom zavádzaní je zaiste nepríjemné aj pre pána Búrana.

Prečítajte si teda pravdu o Galileovi: Mýty o význame Galilea pre vedecký pokrok. Zacitujem záverečný odsek z článku ako odkaz fanatickým a netolerantným ateistom:

Galileovej povesti nijako neublížime, ak ju budeme prezentovať korektne, kriticky a v širších súvislostiach. Naopak,pokiaľ z neho robíme mytologického hrdinu, robíme tým medvediu službu vede a všetkým vedcom. Veda je v prvom rade o spolupráci, šírení myšlienok, inovácii, tvorení priaznivých podmienok pre jej rozvoj, a tiež o efektívnej komunikácii vedeckých myšlienok tým, ktorí nie sú odborníci.

Zdroje: