Historická lož alebo svojské ponímanie odluky podľa strany SKOK.

25. marca 23016 sme si pripomenuli výročie Sviečkovej manifestácie. Pre mladších pár základných faktov z Wikipédie. Citujem:

Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je dnes s odstupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku. Táto manifestácia bola zavŕšením aktivít tajnej cirkvi v komunistickom Česko-Slovensku.
Sviečková manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v Česko-Slovensku pre všetkých občanov – veriacich aj neveriacich. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989. Zásahom Verejnej bezpečnosti (vtedajšej polície) a Štátnej bezpečnosti (vtedajšia tajná služba) proti Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody a najmä sloboda zhromažďovania, zaručená Ústavou ČSSR z roku 1960. Bol porušený aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý ČSSR prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery helsinského Záverečného aktu KBSE z roku 1975 a Záverečného dokumentu následnej madridskej konferencie z roku 1983.

A čo na to politickí skrachovanci zo SKOKu? Citujem:

Dnes si pripomíname Deň zápasu za ľudské práva, ktorý je spomienkou na sviečkovú manifestáciu, ktorá sa odohrala pred 28 rokmi v Bratislave. Ľudia vtedy vyšli od ulíc, aby bojovali za ľudské práva, ktoré by mal každý štát hájiť a podporovať. Bohužiaľ, vtedy proti nim zasiahla polícia s vodnými delami.

SKOK! bude vždy presadzovať princípy slobodnej, spravodlivej a otvorenej spoločnosti. Akékoľvek obmedzovanie slobody rozhodovania sa jednotlivcov, rodičov alebo menšín je neprípustné a treba sa voči nemu postaviť.

Skokani z jedinečnej historickej udalosti známej pod VLASTNÝM menom Sviečková manifestácia urobili obyčajnú sviečkovú. A v duchu odluky vyčiarkli zo zmienky o tejto udalosti skutočnosť, že sa demonštrovalo na podnet katolíckej Cirkvi a predovšetkým za požiadavky veriacich.
Spomínam si na učebnice niekdajšieho ateistického režimu, ktoré v životopisoch spisovateľov vynechávali zmienky o tom, že mnohí z nich boli kňazi. A tak sa z Jána Husa stal kazateľ a z Koperníka kanonik. A z mnohých iných sa stali nanajvýš tak humanisti. Včera rovnako ako dnes. A má to spoločného činiteľa – ateizmus.
Praktický ateizmus je systémom lží a fabulácií maskovaných do vznešených fráz humanizmu, pseudoľudskosti a zmyselného ukojenia. Je nepriateľom definície človeka tak, ako to predniesol syn kresťanského kňaza Karol Linné, keď nazval ľudský živočíšny druh ako homo sapiens. Človek rozumný. Lož je popretím rozumu a vzdaním sa jedinečnosti človeka v zápase s inými formami človeka. Ateizmus tak ponižuje človeka do živočíšnej ríše len ako stavovca, potkana či zabehnutú prašivú suku.

O strane SKOK…

Po volebnom úspechu zatúžili aj odídenci zo strany SaS – napr. Juraj Miškov. Postavil predvolebnú kampaň na ľúbivých heslách útočiacich na najnižšie pudy človeka v núdzi – na závisti a egoizme. Jeho predvolebná kampaň s heslami “Nech si politici žijú za svoje!” a “Nech si Cirkev žije za svoje!” zaujala zopár ateistických militantov ako Parada alebo Búran. No nakoniec ho vyniesla z parlamentu so ziskom pár desatín percenta. Výsledok žalostný. Poučenie? Téma odluky ako motto kampane sa neosvedčila. Odluka nikoho nezaujíma. Okrem ateistického “fašistu” Sládečka zo strany SOĽ a vyššie menovaných ateistov. Cirkvi totiž stojá len pár drobných a ich prínos pre spoločnosť vidia aj ľudia z ateistického prostredia.

Tak aspoň ako bodku za snahou kariéristov zo SKOKu:

87e8c1c3e641b8aaa90480a16240bedd

 

Zdroj: http://ko.gulas.sme.sk/79247/skok.html

Aj ateista Zolo Mikeš pohŕda ateistami.

Koncom marca roku 2016 Zoltán Mikeš zverejnil na najnavštevovanejšom slovenskom portále Azet, v jeho spravodajskej časti Aktuality, komentár s názvom Ako vidí odkaz Krista na Veľkú noc neveriaci.

Píše v ňom aj toto:

…uvedomujem si, že ideál kresťanstva môže byť jedným z pilierov spokojného života aj pre agnostikov či ateistov. Je mi ľúto, ale obávam sa, že ak by toľko ľudí nemalo strach z večného zatratenia a pekla po smrti, tak by sa tu na zemi kradlo a vraždilo omnoho viac. Polícia by na všetko sama nestačila a aj keby – ja v policajnom štáte žiť netúžim.

Uvedomujem si aj, že mnohí kresťania vďaka svojej viere dokážu, čo by som ja sám nikdy nedal; napríklad starať sa o chorých v hospicoch.

A nakoniec si takisto uvedomujem, že vždy keď som na Slovensku ale aj v USA robil nejaké dôležité rozhodnutie, kupoval byt, ojazdené auto, či nastupoval do nového džobu, tak vždy som mal lepší pocit, ak za človekom na druhej strane stola visel kríž, alebo sa mu na stole rozvaľoval Budha či tam ležal korán. V takom prípade som sa hneď menej obával podvodu vediac, že ten by bol nielen proti svetským, ale aj mravným zákonom dotyčného.

Je to zvláštny prístup ateistov. Ateisti sa stránia ateistov. Lebo dobre vedia, aké svine to sú 😀

Kresťania sú lepší ako ateisti – tvrdí Ján Parada

Prekvapivý výrok napísal prominentný slovenský ateista Ján Parada:

Ja som sa ešte nestretol s Jehovovým svedkom, aby bol zlý človek.

Lemmy o jehovistoch

Z tejto krátkej vety vyplývajú ďalekosiahle dôsledky. Znamená to, že aj Ján Parada na základe osobnej skúsenosti je presvedčený (nie veriaci v pravdepodobnosť, ale prináša osobné svedectvo), že štúdium Biblie a dôsledné prispôsobenie správania a hodnôt biblickým príkazom vedie k ľudskejšiemu konaniu. Ba čo viac, tento ateista nepozná nikoho, kto by sa riadil Bibliou a bol zlým človekom.

Zmieňvaný sekulárny humanista vystupujúci na nete pod prezývkou Lemmy síce pranieruje mnohých formálnych kresťanov a mnohých z nich nálepkuje kadeakými osočujúcimi nálepkami, no nie preto, že by sa dôsledne riadili Bibliou, ale práve preto, že sa Bibliou neriadia a správajú sa ako ateisti.

Ján Parada nepozná žiadneho zlého kresťana správajúceho sa v duchu Desatora. No pozná mnohých zlých ateistov. Napr. ateistu Mussoliniho spomína v samostatnom článku tu: Bol fašista Mussolini ateistom? Píše v ňom:

Dlho som si myslel, že fašista Mussolini bol nábožný.
… A chybne som si myslel, že to stačí.
…Ak bol Mussolini ateista, tak bol ten typ ateistu, ktorý si osobne nemyslel, že existuje nejaký boh, ale uvedomoval si silu náboženstva. A využíval, či lepšie zneužíval náboženské cítenie ľudí vo svoj prospech, vo svojej túžbe po moci.

Ján Parada urobil malý krôčik, ktorý pre ateizmus ako taký môže byť veľkým skokom. Uvedomuje si, že ateizmus vedie k neláskavosti a Biblia k ľudskosti.

Dôležitou otázkou, ktorú si kladieme, či ateizmus vedie skôr k láskavosti ako ku krutosti. V ateistickej filozofii nevidím nič, čo požaduje, ba dokonca vedie ateistu, aby bol láskavým. (Prosím nepíšte mi o Humanistickom manifeste – Ateisti majú jednoducho slobodu ho rovnako odmietnuť.) Medzitým sa však kresťanom hlása, aby boli láskaví a sami hovoria, že ako zaznamenávajú pokrok v Božom kráľovstve, láskavosť je jedným z ovocí Ducha, ktorý pramení z nasledovania Ježiša. Preto ak chcete byť láskaví, chcite svetonázor, ktorý učí láskavosti a vyžaduje nástroje ako sa stať láskavým, preto kresťanstvo je evidentne cestou hodnou nasledovania. (Katkryptolog)

Jedným z mnohých charakteristických čŕt dnešných ateistov v hábite sekulárnych humanistov je protirečenie. Ten istý Parada alias Lemmy prehlasuje, že:

Môj názor na náboženské predstavy o bohu (inde).

Lemmy napísal(a):
Ak by existoval abrahámovský boh (židovsko-kresťansko-islamský), tak musí ísť o veľmi krutého sadistického zločinca, lebo súhlasí, dovoľuje, nevadí mu, existencia Odporcu, Satana, Diabla, Lucifera, Démona, zlých anjelov, čertov. A argumentuje sa tým, že oni sú tu na to, aby si ľudia uvedomili, čo je láska?

Otec bude každý deň surovo biť svoje deti a manželku, manželku pošle na chodník, aby robila prostitúciu, a deti naučí chlastať, sem tam deti znásilní, občas im odreže prsty, vylúpne oči, a podobne… a to len preto, aby deti a manželka pochopili, čo je otcovská láska.

Ďakujem, ale neprosím. Som šťastný, že nie som veriaci, nábožný. Musel by som sa za seba hanbiť, aký som idiot, že verím takým hlúpostiam, aké tu tára bezcitný necharakterný RighteousFred, ktorý ideologicky korčuľuje od extrémneho komunizmu k extrémnemu fašizmu, od harakiri polyteizmu, deizmu, až k nekritickej slepej viere v židovsko-kresťansko-islamského boha.

Protirečenie, s akým sa tak ľahko nestretnete. Na jednej strane Lemmy tvrdí, že nepozná zlého žiadneho biblického doslovistu a oddaného kresťana študujúcehoo Bibliu, no na druhej tvrdí, že je rád, že nie je taký idiot, ako sú slušní jehovisti. Čo tým chce vlastne Parada povedať?  Lebo mne z toho vychádza iba to, že neslušnosť, násilie, vulgarizmy, lož, podlosť, chamtivosť alebo pretvárka sú javy, ktoré sa mu páčia považuje ich za cnosti.

Sekulárni humanisti prevrátili neresti na cnosti a hlúposť na ľudské právo.

 

 

Signatári DiEM25: Priveďme slovenských kresťanov na mizinu!

Citujem z FCB Petra Weisenbachera:

Peter Weisenbacher, Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute.
28 február, 16:34 · Bratislava, Slovakia ·
KDH, ktoré kandiduje v DEMOKRATICKÝCH voľbách nazýva ľudí s iným názorom “vyznávačí kultúry smrti”, ich arogantnosť a drzosť skutočne nepozná hraníc. Vlastnú nevedomosť, spočívajúcu v tom, že ochranu požívajú jednotlivci, alebo skupiny ľudí, nie politické strany, alebo ideológie, považujú za cnosť. Patrne by chceli postaviť mimo zákon akýkoľvek iný názor ako svoj, veď predsa ako by bolo možno tolerovať “kultúru smrti”, proti tomu treba zakročiť (v ich videní určite). Podľa môjho názoru by však skôr stálo za zváženie postaviť mimo zákon túto partičku za zneužívanie náboženského vyznania, alebo aspoň priviesť na mizinu. Čo ak by každí/á čo nesúhlasíme s KDH podali žalobu o 1 000 000 eur za na cti utrhánie označením “vyznávač kultúry smrti”?

Weisenbacher o KDH.PNG

Sekulárny humanista Peter Weisenabcher podnecuje nenávisť voči skupine osôb pre ich politické názory. Navrhuje zaviesť vykonštruované súdne procesy s cieľom priviesť na mizinu tých ľudí, ktorí zastávajú iný názor. Pritom Weisenbacher v čase referenda o zadefinovaní rodiny odmietol diskutovať s organizátormi referenda a Pochodu za život o dôležitých otázkach z oblasti etiky, morálky a ľudských práv. Je to divné – riaditeľ Inštitútu ľudských práv sa odmieta baviť o ľudských právach a ten istý riaditeľ toho istého inštitútu chce proti názorovým oponentom zriadiť tribunály a vo vykonštruovaných procesoch ich zničiť.
Pritom Alena Krempaská aj Peter Weisenbacher, ktorí vyjadrili súhlas s prenasledovaním kresťanov vo vykonštruovaných procesoch, sú obaja signatármi Manifestu za demokratizáciu Európy DIEM25
http://www.ludskeprava.sk/diem25/.

IĽP vykonštrované procesy.PNG
V Manifeste sa okrem iného píše, citujem:
“Európska Únia by mohla byť povestným majákom, ukazujúc svetu, že solidarita a mier môžu prospievať po storočiach vojen a náboženského fanatizmu.”

Je toto podľa slovenských sekulárnych humanistov tá správna cesta, ako nastolovať mier a porozumenie v EU aj vo svete? Šírením nenávisti voči kresťanom a dovolávaním sa ich nezákonného prenasledovania?

Skúste si na chvíľu predstaviť, že by volanie po súdnych procesoch s cieľom diskriminovať ktorúkoľvek minoritu vyslovil najvyšší predstaviteľ RKC na Slovensku alebo nejaký radový kňaz v kostole. Viete si predstaviť tú mediálnu hystériu? Ako to, že ateista Weisenbacher s akousi kamarátkou môžu verejne vyzývať k porušovaniu ľudských práv a nič sa nedeje?

Je to tým, že ste si zvykli. Slovník sekulárnych humanistov je zo svojej podstaty slovníkom primitívov a hulvátov. Preto to nepoburuje – je to ich značka, stopa, charakterová vlastnosť. Rovnako, alebo podobne, ako protižidovské a protikresťanské vjadrenia Hitlera už časom nikoho nepoburovali, rovnako ani vyjadrenia tzv ľudskoprávnych aktivistov nečeria hladinu. A mali by.

A žiaľ mlčí aj zakladajúci a prominentný člen DiEM25 Eduard Chmelár.

Aj Adam Roman považuje kresťanov za lepších ako ateistov.

Adam Roman vyhlásil:
„Keby som sa ocitol v postavení Robinsona Crusoe a dali by mi vybrať Piatka spomedzi dvoch kandidátov – veriaceho a neveriaceho, vybral by som si veriaceho. Pretože aj keď divoch, ale veriaci, vás pravdepodobne nezabije v noci sekerou, čo nemožno povedať o neveriacom.“
http://adam.humanisti.sk/?p=106
Nuž je to bieda s morálkou ateistov, ak títo samy seba považujú za nebezpečných primitívov a radšej si za spoločníka vyberú kresťana.
Prečo?