Aj turisti majú hlúpe sekulárne rituály

Zámky na moste zamykajúce lásku potrápili aj správcov mosta v Paríži. Milión zámkov vážiacich 45 ton odstránili z Mosta umenia. Píše o tom Denisa BalováDenisa Balová.

15039760214_db7af34f25_k-1000x667

Skalní mužíci a akési podopierajúce drievka sú vizitkou ani neviem čoho. Hlúposti? Exhibicionizmu? No odpoveď na tento jav správania homo sapiens secularis nech hľadajú psychiatri alebo v tom lepšom prípade psychológovia. Aspoň že ubúda tých vyrezaných srdiečok do kôry stromov.

19989568_10203661971867052_1864288472336748448_n

Skalný mužík

Mince vo fontánach pre šťastie sú tiež osobitou kapitolou. I keď v tomto prípade išlo predsa len o symbolický príjem tých, ktorým fontány a následne mince patrili.

Mince vo fontane

Možno existenciu Boha utajiť?

Na Diskusnom fóre Kesha otvoril zaujímavú tému o tom, či by človek vychovávaný bez náboženskej viery sám dospel k presvedčeniu, či je niečo ako boh.

Samotná téma nadväzuje na snahy ateistov obmedziť právo rodičov na náboženskú výchovu. Ateisti vychádzajú totiž z pozorovania správania ľudí. Všetci kresťania si totiž základy svojho náboženstva osvojujú v detstve – ako s obľubou tvrdia ateisti – rodičia indoktrinujú svoje deti  a tie potom už nezvratne zostávajú náboženskými fanatikmi. Niekdajší ateistický generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dokonca pokúsil toto základné ľudské právo obmedziť a podal na Ústavný súd námietku voči prývu rodičov vybrať pre svoje deti svetonázorové presvedčenie. Sledoval cieľ zákazu krstenia a náboženskej výchovy detí. Ústavný súd však jeho podanie odmietol s odôvodnením, že nie je porušením základných ľudských práv dieťaťa, ak ho rodičia vychovávajú vo svetonázore, ktorý mu sami vyberú.
Podobné snahy ateistov sa sporadicky opakujú. Ľavicová extrémistka a držiteľka titulu Humanista roka (ktorý udeľuje združenie eštébákov Spoločnosť Prometheus) Oľga Pietruchová propagovala zákaz vyučovania náboženstva na školách s odvolávaním sa na článok ústavy, ktorý sa zmieňuje o neviazaní sa štátu na žiadnu ideológiu. Nástojila na tom, aby sa deti presúvali na hodiny náboženstva na fary. Na moju námietku, že decká budú takto vystavené riziku usmrtenia pri dopravnej nehode reagovala tradične cynicky – No a čo? Cieľom týchto militantných ateistov je čo najviac znepríjmeniť život veriacim a odradiť ich tak od náboženskej náuky a viery. Ateisti sa totiž cítia bezmocní pri presviedčaní kresťanov. Ich argumenty sú nedôveryhodné a manipulácie priehľadné.

Citujem teda úvodný príspevok diskutéra Keshu:

Zoberme si experiment , dieťa by vyrastalo v izolácii , napr. na ostrove . Nemalo by pristup k informaciam , iba od rodicov . Rodicia by mu odpovedali na vsetky otazky , na ktore by poznali vedecku odpoved . Na otazky , ktore veda nezodpovedala by odpovedali , že odpoved nepoznaju . Prišlo by dieťa samo na to , že vsetko stvoril Pán ?

Kesha otvoril vynikajúcu tému. Odhliadnime od tej skutočnosti, že žido-kresťanská viera v Boha bola zvestovaná cez porokov. Teda cez tých vybraných jedincov, ktorí mali tú česť s Bohom priamom hovoriť.

Správne a logicky – zaiste podľa mňa – sa Kesha pýta, či by človek došiel na vieru v boha, ak by mu nikto o bohu nikdy nerozprával. Vychádza z domnienky, že človek svoju vieru získava v rodine a následne zostáva v náboženskom svetonázore, v ktorom bol vychovaní. Teda predpokladá nejaký dedičný mém. Ovplyvňovanie svetonázoru, zotrvávanie v svetonázorových tradíciách.

Keshova filozofia má ale vážny nedostatok.

Prehliada, že ak boh nie je, tak od vzniku bytia, Vesmíru a Zeme a života nemohol tu byť nikto, kto by čo i len jedinému človeku za tých 15 miliárd rokov existencie Vesmíru povedal o bohu. Z toho logicky vyplýva, že človek musel sám dospieť k presvedčeniu, že boh je. Množstvo rôznych prírodných náboženstiev dáva odpoveď na túto otázku – ľudstvo logicky (neriešme či správne alebo nesprávne) odvodilo na základe vlastných úvah a pozorovania sveta, že musí byť čosi,. čo sa vymyká chápaniu človeka. Tieto logické pronáboženské úvahy viedli k vzniku rôznych náboženských koncepcií. Všetky vznikli bez toho, aby ktosi mimo nášho bytia, časopriestoru, komukoľvek nahovoril, že za všetkým je boh. Teda náboženská viera z pohľadu ateizmu je dôsledkom evolúcie človeka, povedzme nevyhnutným stupňom vývoja myslenia a rozvoja mozgu.

Kresťania berú na vedomie, že bez zvestovania by naše náboženstvo nebolo. Tápali by sme v rôznych ľudských predstavách o bohu. Judaizmus a kresťanstvo však boli – podľa viery kresťanov – zvestované prorokmi. Nezabúdajme, že kresťania sú židmi uverivšími v božiu podstatu Krista. Pokračujeme v judaizme a dávame ho na inú kvalitatívnu aj obsahovú úroveň. Časť židov – budúci kresťania – uverili v naplnenie starozákonných židovských proroctiev a uverili, že v Ježišovi prišiel prorokovaný Mesiáš. Príchodom Ježiša teda dochádza k rozkolu v judaizme – židia sa delia na tých, ktorí Mesiáša stále čakajú a na tých, ktorí uverili, že ním bol Kristus.
Kresťanstvo je náboženstvom zvestovaným, nie odvodeným na základe poznania a pozorovania prírody. Na základe pozorovania prírody vznikali prírodné kulty. Pokiaľ by Boh nebol zvestovaný, tak by sme dodnes tápali v rôznych pohanských rituáloch.

Ak si ateisti namýšľajú, že ľudia budú ateistami, ak sa tí v detstve nestretnú so žiadnou náboženskou výchovou, mýlia sa. Duchovná prázdnota ateistov ženie týchto do náručia pavedy, ezoteriky, tarotových kariet, veštenia, povier, horoskopov… Príkladom je ateistické Česko, ktoré okrem prívlastku ateitická krajina nesie aj bremeno nálepky najpoverčivejšia.

Je hodné pozornosti, že ateistické organizácie na Slovensku nebojujú ani proti horoskopom, ani proti pavede, ani proti ezoterike, tarotu alebo vešteniu. Dokonca proipagujú náboženstvo jógy a titul Humanista roka dostala aj ateistka, ktorá verí na duchov a posmrtný život, z ktorého naši zomretí príbuzní nám pomáhajú riešiť naše bežné denno-denné starosti. Oni bojujú proti katolicizmu, náboženstvu, ktorého cieľom je hľadanie Pravdy a Lásky. Ateisti s nálepkou sekulárni humanisti tak bojujú proti pravde a humanizmu.

Pezinský klub Spoločnosti Prometheus zneužíval obecnú tabuľu na šírenie nenávisti

Hovoria si sekulárni humanisti. Ide im o odluku náboženstva od štátu. Odvolávajú sa na našu Ústavu, z ktorej účelne vytrhávajú jednu vetu z kontextu a takto vyňatú myšlienku zasadia do svojho ateistického pareniska, aby z nej dopestovali to, čo potrebujú. Odvolávanie sa ateistíkov na neviazanie sa štátu na žiadnu ideológiu a náboženstvo je argumentačným klamom. Sledujú ním cieľ umlčania páva kresťanov a ich záujmových organizácií vyjadrovať sa k veciam verejným a de facto si ateisti takto snažia uľahčiť prebudovanie demokratickej spoločnosti na diktatúru toho odporného druhu, aká tu bola pred Nežnou revolúciou.

Čo je to vlastne to neviazanie sa štátu na žiadnu ideológiu?

Ide o princíp, kedy štát pri výkone spravodlivosti a práva nemá prhliadať (zvýhodňovať, znevýhodňovať) náboženské alebo ideologické, rozumej aj politické) osobné postoje. Súdy nesmú považovať vyznávaný katolicizmus za priťažujúce okolnosti. Kontakty s Vatikánom sa nesmú zohľadňovať pri vstupe do politiky. Nemôžu byť študenti vyhadzovaní zo škôl len preto, že sú praktizujúcimi kresťanmi tak, ako to robil napr. zakladajúci člen Spoločnosti Prometheus Čelko. Štát nesmie podporovať propagandu, ktorej cieľom je diskreditácia svetonázorového postoja. Veriaci alebo neveriaci nesmú byť zvýhodňovaní alebo znevýhodňovaní v právnych konaniach.

Vágna formulácia “odluky” z prvej hlavy Ústavy umožňuje rôzne interpretácie a môže za istých okolností otvárať priestor súdnemu aktivizmu. Autori ústavy ju na začiatku 90. rokov do textu zakomponovali ako reakciu na najvyšší zákon štátu z čias komunizmu, v ktorom bolo explicitne uvedené, že Československo je socialistickou krajinou s vedúcou úlohou komunistickej strany. Tiež na obdobie Slovenského štátu, kde mala v politickom systéme privilegované postavenie katolícka cirkev. Teda ako ústavnú bariéru pred tým, aby štát ovládla jedna totalitná ideológia. (>). Je hodné pozornosti, ako eštébáci, marxisti a neokomunisti sa odvolávajú na Ústavu, ktorá práve kvôli nim obsahuje článok o neviazaní sa na žiadnu ideológiu (po ateistických represáliách spred roka 1989) a so skúsenosťami spred roka 1945, kedy iní aktivisti zneužívali náboženské cítenie pre pretláčanie de facto nekresťanských politických systémov. Zmienka o neviazaní sa na žiadnu ideológiu je teda predovšetkým ako ochranná poistka pred združeniami typu Spoločnosť Prometheus.

Skrinka-Viničné-3Pezinský klub Spoločnosti Prometheus napriek odluke a neviazaní sa štátnych inštitúcií na žiadnu ideológiu zneužíval obecnú tabuľu zriadenú za peniaze daňových poplatníkov na šírenie klamstiev a podnecoval nenávisť voči kresťanom. Po zverejnení článku Alexandra Reháka (mimochodom tiež oceneného titulom Humanista roka 2008, ktorý udeľuje združenie eštébákov Spoločnosť Prometheus) s názvom Vhodné poučenie z encykliky “Spása v nádeji” (Spe salvi) (článok je datovaný dňpm 06.02.2008) obecný úrad vo Viničnom,kde sa vývesná obecná tabuľa nachádzala, zušil spoluprácu s miestnym klubom ateistov v Pezinku. V tom istom roku Rehák bol odmenený spomínaným titulom Humanista roka.
Je zarážajúce, ako si sekulárni humanisti protirečia, ak presadzujú princíp odluky a neviazaní sa štátu na žiadny svetonázor a bez akejkoľvek hanby tí istí ateisti tento princíp porušujú pretláčaním vlastných ideologických konštruktov pod pláštikom akože ľudskosti, humanizmu, cez štátne a verejné občianske subjekty.

Ateistickú buňku v Pezinku založili traja nadšenci 13.11.2004 a v roku 2008 spustili do prevádzky internetovú stránku http://www.prometheus-pezinok.estranky.sk/. Podľa vlastných slov sa sústreďujú na ateizáciu v okrese Pezinok. Spoločnosť Prometheus klub Pezinok vedie pani Mária Marušicová a sídli na súkromnej adrese rodiny Marušicových:

Adresa predsedu: Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov – Klub Pezinok • Za hradbami 18 • 902 01 Pezinok

Kontakty: http://www.prometheus-pezinok.estranky.skprometheuspk@gmail.com • tel.: 0903 245 171, 033 643 1135

Na rovnakej adrese sídli aj súkromná firma Alternatíva. Je to internetové kníhkupectvo, ktoré vlastní Vladislav Marušic. Firma vznikla v roku 2006 a zaoberá sa obchodom s knihami cez internet ako aj v kamennej predajni v Pezinku. Podobnosť mien nie je náhodná.

Marušic cenzúraVladislav Marušic je tvrdý a prehnane sebavedomý komunista, ktorý onoho času vystupoval na nete pod prezývkou darwax. Nemá ma rád rovnako, ako popísaná tabuľa týždenníka s mokrou špongiou. Ateistický aktivista ťažko nesie argumentačnú porážku a život s vedomím, že on, potomok tzv. humanistky Márie Marušicovej ocenenej Medailou Za vernosť humanizmu 4. 12. 2010 z príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus vlastne musí žiť s vedomím, že si svoj svetonázor nevie obhájiť. Svetonázorom tejto rodinky totiž nie je filozofia budovania, ale rozvratu, nenávisti a prenasledovania. Aj preto sa Marušic na fcb Spoločnosti Prometheus dovoláva cenzúry a môjho vyhodenia zo stránky po tom, čo som odkryl eštébácke pozadie tejto organizácie.

Ano, takí sú dnešní organizovaní ateisti. Navliekli na seba ovčie rúna humanizmu, aby prekabátili nerozhľadených občanov a klamstvom opäť získali moc. Takú, ako pred rokom 1989. Moc krvi, hlúposti a arogancie.

Všetky zdroje sú archivované na Drive

Kľúčové zdroje sú v archíve Google Drive

Ateistické tézy z roku 1980

”Náboženstvo v socializme sa stáva prežitkom, ktorý treba vylúčiť a prekonať.”

Ing. Bohumír Kvasnička, pracovník ústavu vedeckého ateizmu, otvorene vyjadril ciele a metódy ateistických bojovníkov v časopise Ateizmus č.3/ 1980, strana 188.

”Naši pracujúci už zasadili klerikarizmu v rokoch 1944-1968 tri rozhodujúce údery. Prvý v čase SNP 1944, druhý v rokoch 1948-50 a tretí v rokoch 1968-70.”

Dr. Jaroslav Čelko, vedúci pracovník Ústavu vedeckého ateizmu SAV v Bratislave. V časopise Ateizmus č. 1/ 1981 strana 9.

Čelko cituje z prejavu Vasiľa Biľaka, tajomníka ÚV KSS, ktorý na zasadnutí ÚV KSČ povedal:

”Špekulácie nepriateľa s protisocialistickými postojmi veriacich sú odsúdené na neúspech!

Zdroj: http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/22-3-11.htm


Po Nežnej revolúcii Čelko zakladá Spoločnosť Prometheus a v roku 2017 táto organizácia dostáva niekoľkomiliónový grant (SKK) od ikony amerického kapitalizmu – Google.

Masaker na koncerte Neny zavinili ateisti. Stovky mŕtvych a tisíce ranených…

Tak tu máme uhorkovú sezónu.  A teda je tu čas riešiť zapadané klebety, zbytočnosti a nezmysly. 🙂

IMG_7832.jpgNedávno nás anonymná redakcia portálu mladých humanistov na bráne Humanisti.sk informovala o tom, že svetoznáma pieseň nemeckej speváčky NENY 99 Luftballons dobila celý svet. A vraj sa máme nechať prísť rovnako dobiť na festival Rock pod Sninským kameňom začiatkom augusta 2017. Okrem toho nás tzv. humanisti – teda ateisti, pre ktorých je zmyslom života šťastie, ľudskosť a život prežitý šťastne a zmysluplne bez bolestí – pozývajú na vystúpenie skupín vyznačujúcich sa vyžívaním v morbídnosti, smrti, bolesti a utrpení.

Klebetník Ján Parada – kto ste o ňom ešte nechyroval, tak je to slovenský mienkotvorný ateista pôsobiaci na portále tzv. humanistov Humanisti.sk – má záľubu chytať ľudí za slovíčka a preklepy a potom z takého komára robiť somára. Koľkože to radosti precíti ateistický človiečik, keď si na takom maličkom preklepôčku alebo neustriehnutej ypsilônočke môže opäť dokázať a potvrdiť, že len predsa on má viac rozumu a je teda právom samooznačovaný za stúpenca zdravého rozumu. Napríklad tu si podal akéhosi nešťastníka, ktorý omylom napísal mäkké i v slove dobyť (vo význame obsadiť, zmocniť sa, získať si pozornosť):

dobiť dobyť

Nuž Parada si parádne užil chvíľku slávy. Vraví sa, že nesúď, aby si nebol súdený. A veru aj redakcia portálu Humanisti.sk sa dopustila toho istého preklepu, keď v článku ROCK POD KAMEŇOM – Snina open air festival omylom informuje čitateľa o dobití piesňou. Namiesto dobytí.

Citujem:

Návštevníkov čaká šou plná hitov ako Leuchtturm, Nur geträumt, Anyplace Anywhere Anytime, Noch einmal, Rette mich a samozrejme nebude chýbať ani hit 99 Luftballons, ktorý dobil celý svet.

Organizátori Rocku pod Kameňom aj tento rok sľubujú nezabudnuteľný hudobný zážitok, skvelú zábavu a atmosféru.

No to verím! Kto by už zabudol na vybité zuby alebo dolámané hnáty zmagorenými šialencami metajúcimi sa v ošiali strhujúceho rytmu piesne 99 balónov? Veď doteraz si táto pieseň vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky ranených po celom svete nerátajúc modriny, podliatiny, odreniny natrhnuté pery, vykĺbené ruky či nalomené rebrá. Jednoducho na výprask počas vystúpenia sa nezabúda – ako sľubujú ateisti z brány Humanisti.sk popierajúci humanizmus a hlásiaci sa k ateizmu. 😀

Slovenčina je krásny jazyk. Preto si dávajte pozor, aby ste neželaným preklepom nešírili zbytočne poplašnú správu.

Vy ste na tom ako s pravopisom? Trúfnete si správne doplniť mäkké i alebo tvrdé y v nasledujúcich vetách?

Dob*t* pes s oceľov*m b*tom v p*sku sa neodb*tne dob*val do nedob*tného b*tu, z ktorého ho odb*l* b*val* spolub*vajúc* dob*vateľa, ktor* s* v *ch b*te pravidelne dob*jal mob*l. Dob*jajúc* sa ps*, ktor* sa nedajú odb*ť, sú neodb*tn*. B*tového zlodeja neodb*l ani b*tov* pes a z b*tu vzal b*tové kópie s milionmi b*tov.


 

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk


Všetky zdroje sú archivované na Drive

Odkazované stránky sú zálohované v archíve na Google Drive