V bašte nenávistného sekularizmu Macron oceňuje prínos katolíkov pre modernú spoločnosť

Tip na čítanie

https://www.postoj.sk/32407/macronov-nalet-na-francuzsky-sekularizmus

Reklamy

Ateizmus ako cesta k rakovine krku a hlavy

Provokačný nadpis je upútavkou k hodnotnému článku. A rovnako aj na zamyslenie, kam vedie život bez morálnych zásad.

Citujem:

Odjakživa rakovina hlavy a krku postihovala ľudí z nižšieho sociálneho prostredia, často  s rozvráteným rodinným životom, alkoholikov  a ťažkých fajčiarov. Nebolo to povedzme také „šik“ . V posledných 15 rokoch nám však rapídne stúpa rakovina hlavy a krku. Ale aj hltana u mladých ľudí  v produktívnom veku, dobre situovaných. Dokonca u nefajčiarov a abstinentov.

 

Stres?

Nie. ( úsmev) Vírus HPV! Papillomavirus, ktorý spôsobuje  rakovinu krčka maternice sa dostal do hrdla a tam určité jeho typy spôsobujú  rakovinu hlavy a krku. Pripisuje sa to orálnemu sexu. To znamená, že pre rakovinu krčka maternice sa zavádza očkovanie pre dievčatá  pred začiatkom sexuálneho dievčatá. Čiže logicky by sme mali preočkovať aj chlapcov. Presne teraz odborníci diskutujú o tom, či by malo byť očkovanie chlapcov paušálom voči  HPV vírusu.

Ako oznamujete takúto diagnózu pacientom? Môžete predsa takto odhaliť aj neveru.

Na odborných svetových fórach, je to teraz naozaj veľká diskusia. Je to naozaj eticky komplikované, pretože to môže byť považované na sexuálne prenosné ochorenie   a v zásade to naozaj môže nabúrať vzťahy medzi partnermi. Manželka môže povedať, že ale ja HPV vírus nemám  a ty ho máš. To sú naozaj veci, ktoré treba brať veľmi empaticky aj čo sa týka komunikácie medzi zdravotníkom a pacientom . Zároveň to nemôžme spojiť kauzálne, na to nám odpoveď zatiaľ nikto nedá.

Prečítajte si celý článok tu:

Rapídne stúpa rakovina hlavy i krku. Aj pre orálny sex

Omyly ateistu A.Romana – Je Cirkev politická organizácia?

Ateistická brána Zošity humanistov zverejňuje články hanobiace kresťanov a Cirkev. Napriek neustálemu omieľaniu, že ateisti vyznávajú vedu a pravdu, články na Zošitoch humanistov dokazujú, že ateistov veda zaujíma menej než ceny piva v najbližšom bufete.

(Väčšinu ateistov zaujímajú ceny piva v najbližšom bufete bytostne).

Medzi už ošúchané a takpovediac tradičné témy ateistov patrí aj vedec a popularizátor astronómie Jiří Grygar. Nevenujú mu pozornosť preto, že by ateistov nadchýňala astronómia, ale skôr preto, lebo nemôžu stráviť, že najznámejší vedec Česko-Slovenska je katolík a súčasne skeptický európsky prominent. Založil skeptické hnutie Sysifos a a je podpredsedom európskeho skeptického hnutia.

Už v roku 2001 Rastislav Škoda zverejnil hanopis Adama Romana s názvom Racionalita viery podľa J.Grygara. Sústredím sa len na jednu myšlienku internetového ateistického anonyma vystupujúceho pod fejkom Adam Roman. Citujem:

Adam Roman

Jiří Grygyar je známy popularizátor astronómie a vitálny bojovník proti rôznym pavedám. Jeho boj proti astrológii, „ufológii” a iným populárnym protivedeckým názorom je bezpochyby záslužný a vyvoláva úctu. Je len preveľká škoda, že ten istý človek súčasne háji najlepšie organizovanú pavedu s politickými ambíciami – kresťanskú vieru, ktorú považujem za oficiálnu ideológiu politickej organizácie nazývanej cirkev.

Je RKC politická organizácia?

Adam Roman tvrdí, že ano. Synonymom pre politickú organizáciu je politická strana. Wikipédia túto definuje ako:

Politická strana je organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Aj hnutia v zmysle, v akom sa tento používa u nás po Nežnej revolúcii, sú fakticky politické strany.

Vlastnosti politických strán:

  • stabilná organizácia zahŕňajúca celú krajinu (resp. celý región)

  • stabilné stotožnenie sa členov s organizáciou (ideologické alebo pragmatické)

Katolícka cirkev je organizácia hierarchická. Má svoje štruktúry podobne ako politická strana. Má svoje hodnotové tézy, má svoje programové ciele, má svoje “kongresy”, pravidlá,… to všetko rovnako ako politická strana. Jej členovia sa stotožňujú s hodnotami, ktoré “vedenie” sformulovalo. Vyjadruje sa k veciam verejným, teda k politike. No napriek tomu politickou stranou nie je. A súčasne aj napriek prianiu a zavádzaniu Adama Romana. Tu sú dôvody:

Za prvé moderné politické strany sa považujú

whigovia a toryovia v anglickom parlamente (od 17. stor.), ďalej girondisti a jakobíni vo francúzskom parlamente v čase francúzskej revolúcie (koniec 18. stor.) a napokon celý rad politických strán, ktoré vznikali v Európe v 19. stor. – na Slovensku Slovenská národná strana a Ľudová strana.

V 19. storočí vzniklo tradičné rozdelenie na ľavicu, stred a pravicu (pôvodne podľa zasadacieho poriadku vo francúzskom parlamente).

Ak by bola RKC politickou stranou, potom by politický systém na Slovensko priniesli vierozvestcovia Cyril a Metod. A to by Ericha Mistríka, nositeľa ocenenia pohrokov minulého režimu – Veľvyslanec humanizmu – asi aj šľak trafil. Koľko len námahy tento šašo vynaložil na to, aby ich misiu spochybnil…. Koľko len úsilia ich stálo neúspešné ťaženie proti eurominci s vyobrazením svätých vierozvestcov!

Ak by sme prijali myšlienku Adama Romana, ateistu, ktorý sa hanbí za svoje skutočné meno a súčasne necháva sa citovať slovenskými mienkotvornými ateistami, že Cirkev je politická strana, lebo má štruktúry, pevný program a sympatizantov stotožnených s jej programom, potom by sme za politické strany mohli označiť aj národné športové združenia, Pamiatkový ústav, OÚNZ, Slovenský zväz turistov, Slovenský zväz záhradkárov, TESCO, SAV, Zväz slovenských učiteľov, Ligu proti rakovine, dokonca aj Spoločnosť Prometheus alebo zločinecké skupiny…

V čom robí Adam Roman chybu?

Cirkev nie je politická organizácia. Potvrdil to aj hovorca KBS:

Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku. Pre TASR to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak na rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.

Ak sa niekto vyjadruje k veciam verejným, teda k politike, nerobí to z neho politika. A rovnako to platí aj o štátom uznanom združení.

Politické strany sú totiž združenia s ambíciami podieľať sa na riadení štátu. Na to, aby získali podiel na moci a na rozhodovacích právomociach, musia sa zúčastniť politického súboja. Začína to registráciou združenia a jeho zápisu do zoznamu politických strán. Katolícku cirkev v tomto zozname nenájdete. Nenájdete tam ani SAV, OÚNZ, a rôzne slovenské zväzy kynológmi počnúc a gynekológmi končiac.

Politická strana usiluje o mandát v parlamentných voľbách. Katolícka cirkev – podľa Romana Katolícka strana – sa volieb nezúčatňuje. Rovnako ako sa volieb nezúčastňuje ani OÚNZ, SAV alebo akási partička eštebákov z Banskej bystrice.

Politické strany sú financované zo štátneho rozpočtu. Ak sa ateistíci dožadujú finančnej odluky cirkví od štátu, de facto sa tým hlásia – prijmúc uletenú logiku Adama Romana – k politickej diskriminácii. Lebo chcú finančne znevýhodniť Katolícku stranu pred napríklad stranou SKOK.

A nakoniec perlička – ak by Cirkev bola politickou stranou rovnako ako je SaS, potom je tu zásadný rozdiel, ktorý náš Adamko Romanovie prehliadol. SaS má celorepublikovú pôsobnosť. RKC celosvetovú. Mohla by v slovenskom parlamente pôsobiť politická strana, ktorá má hlavné sídlo v cudzom štáte? A mohol by byť – v prípade úspešných volieb – šéfom parlamentu, teda kancelárom, predsedom vlády či premiérom – pápež František? Akoby potom naložili naši kresťanofóbni sekhumanistíci s odlukou štátu a cirkví?

Adam Roman, slovenský mienkotvorný ateista, ktorého nečítajú už ani ateisti pre jeho rozvláčne eseje bez prehľadného formátovania, šíri hoax a poplašnú správu. Vyvoláva hystériu mätením pojmov a zavádzaním. Podsúva strašidelné vízie o tom, že tu môže vzniknúť diktatúra Katolíckej politickej strany, kde prezidentom bude katolík, premiérom bude katolík a všetkými ministrami budú katolíci a deti ateistov sa budú učiť slušnosti, nebudú môcť chlastať a huliť a dozvedia sa, že manželstvo je výnimočný vzťah medzi mužom a ženou.

Je neuveriteľné, aké hlúposti dokážu povymýšľať ľudia tzv. zdravého rozumu.

Babylon neskončil, Babylon trvá.

Ateisti slovenskí roztáčajú špirálu hodnotového a myšlienkového chaosu. Relativizujú fakty. Vyvolávajú skepsu a vyvolávajú pocit ohrozenia existencie štátu a slobody. Vedú dezinformačné kampane a ohlupujú dôverčivých ľudí. A pritom v tom zmätku redefinícií sami už nevedia, čo je ateizmus a zamotávajú sa aj do protirečivých definícií humanizmu. (aj tu). Ich Titanic sa potápa, no oni sa tešia, že budú súčasťou odpadu v oceáne.

 

Dnes úvaha o ateizme a nenávisti

Zvláštny to jav možno sledovať medzi ateistami. Človek by predpokladal, že zánikom náboženstva zavládne mier. Veď ako ateisti tvrdia, za všetko zlo môže náboženstvo. A ak náboženstiev nebude, bude zlo?

Ukazuje sa, že zlo je zákonitosťou ateizmu. Viesť boj proti novým nepriateľom je zákonitosťou zvierat – a čo iné sú ateisti odhodovší boha? A tak sa vyhrania ateisti za Putina, za Trumpa, za kohokoľvek, aby zase o nejaký čas sa spájali na priazni voči Slovanu alebo Spartaku. A spájať sa na priazni znamená vyhraňovať sa nenávisťou voči druhým. Raz to je farba pleti, potom pôvodu. Potom bez rozdielu farby pleti a pôvodu vzniknú súperiace skupiny priateľov hudobných štýlov, aby viedli surové prekáračky voči depešákom, metalistom, folkloristom a každý sa búšil do pŕs nachádzajúc zmysluplnosť svojho bytia – v boji, nenávisti, súpereni. Mentálnej evolúcii, bažení po prestíže, ponížení iných a poévýšení seba, svojich.

A pestujete v sebe plody nenávisti. Vstávate s nenávisťou, zaspávate s nenávisťou. Nenávisť vás ovládla do špiku kostí. Facku oplatíte dvomi, úder do brucha kopancom do tváre. A potom požiadate priateľov, aby vám pomohli vytĺcť inú bandu a vymyslíte, že vám posypali auto medom a perím. Roztáčate špirálu nenávisti. So vzrastajúcou mocou budú vzrastať aj vaše možnosti lží a pomsty. A jedného dňa si vymyslíte, že vaši oponenti vlastnia chemické zbrane a podvodom požiadate svojich priateľov a vybombardujete Irak, Sýriu… A tí iní budú vraždiť vaše deti na uliciach vašich miest.

Človeče neveriaci – kam si podel – lásku? Veď tvoji nepriatelia sú tvojimi bratmi. Prečo nezastaviť túto špirálu nenávisti, zvieracej pudovej živočíšnosti podaním ruky? Nastavením druhého líca? Je počin pôsobiaci ako antivír v zavírenom počítači. Ešte veľa súborov sa ti rozpadne, no liečba odpustením prináša ovocie. Vari to nestojí za to vidieť priateľov v tých, ktorých si doposiaľ nenávidel?

Do tohoto sveta nenávisti staroveku prichádza bezvýznamný učiteľ a svojim údelom, osudom, pokorou, lieči už tisícročia ľudské civilizácie od nenávisti. Zomrel pre tých, čo nenávidia, pre tých, čo milujú. Jeho smrť spojila všetkých a otvorila dvere do sveta ľudskosti. Je len na tebe človiečik, či vstúpiš alebo ostaneš vonku.

Vediete tu vojnu medzi sebou. Ponižujete jeden druhého – ó. aký to dokonalý ateistický svet. Vysmievate sa z druhých vždy a všade, najmä ak tí druhí majú na vec iný názor. Bojujete proti nacizmu a rasizmu, lebo sa ľudia nemajú súdiť podľa farby pleti. No pozabudli ste, že ten problém nie je farba pleti, ale nenávisť. A tak ste nenávisť za či proti tej-onej farby pleti vymenili za nenávisť voči názoru, presvedčeniu, postoju, svetonázoru, komunite. Tvárite sa ako bojovníci proti nenávisti a prehliadate, že bojujete proti nenávisti – s nenávisťou. Vy ste nezvíťazili nad lžou a nenávisťou, len ste zamenili predmety nenávisti.

Obscénne správanie na verejnosť nepatrí. No nepatrí ani šírenie takých fotografií a tobôž je zvrátenosťou ich podsúvať s politickým prízvukom. Ak si biješ, nielen Ty, ale ktokoľvek,. do pŕs, aký že si antifašista, a pritom používaš prostriedky fašistov, si opäť len na ich úrovni. Si “fašistický antifašista”.

Je len jeden boh a ten spája v konaní činov ľudskosti, v práve byť výnimočným zvieraťom, byť na piedestále stvorenstva a evolúcie, je to boh Pravdy a Lásky. Nie však lásky pudovej, sexuálnej, ale lásky k človeku, bratovi, najvyšších ideálov humanizmu tak, ako to zadefinoval Ježiš Kristus. Sú len dve najdôležitejšie prikázania – Viera v Boha (=v Pravdu) a láska k blížnemu (=humanizmus).

Tu sa všetci úprimní ľudia najrôznejších svetonázorov zjednocujú v snahe pestovať to najlepšie z ľudskej civilizácie. Tí, ktorí na ztušľachťovani pozemskej ľudskej záhrady odmietajú pracovať a pestovať to najvznešenejšie z ľudského duchovného bohatstva, sami popierajú výnimočnosť ľudského rodu a s takými ľuďmi po práve môže byť nakladané ako so zvieratami. Lebo zviera človeku má slúžiť…

Ak si človek dobrovoľne vyčistí svoje systémové zložky hodnôť, sám sa stáva len jednou z mnohých variácií DNK, ničím výnimočným. Schádza z piedestálu kráľa tvorstva a stáva bezcenným tvorom hodným pošliapania, poníženia, znásilnenia, opovrhnutia, zneužívania. Bo v prírode to tak chodí. Sami si vyberáte, či lásku povýšite na príbor, ktorým sa kultivovane dokážete zmocniť sexuality, alebo padnete len do vášne zvierat a stanete sa len hračkou na vybitie žiadze. A časom len prekážujúcim živočíšnym odpadom.

Pavedecký “vedecký ateizmus” alebo ako rozgágať neveriacu hus

Jedno naše príslovie hovorí, že “Trafená hus zagága”. V tejto krátkej vete je zahrnutá ľudová múdrosť. (Mimochodom – Slovensko je vraj veľmocou na príslovia a porekadlá).

Trafená hus zagága – možno na tento fígeľ prišli pastieri husí v čase, keď mäso nebolo v hypermarketoch – lebo tie hypermarkety jednoducho neboli. Do obchodov sa chodilo len pre soľ, cukor a petrolej. Pažite a mlynské jazerá boli plné husí. Husia civilizácia pozostávala zo stoviek husí rôznych majiteľov. Pred súmrakom sa však všetky husy pobrali k svojim domovom. Zložitý rébus pre malomeštiaka  (ako nájsť v dave husí tie svoje) tak husy riešili vlastnou hlavou 😀

No a stačilo nejakú hus v kŕdli pošibať alebo naozaj trafiť hrudou hliny – a tá sa ozvala.

Jiří Grygar si dovolil vysloviť niekoľko kritických poznámok na adresu brutálnej marxizácie. A jeho poznámky trafili do čierneho ateistické biele husy. No čo im už zostalo, ak nie zagágať? A veru, potvorky, riadne sa rozgágali 😀

Známy slovenský internetový klebetník Ján Parada reagoval na televízny rozhovor popularizátora astronómie Grygara a Dominika Duku, známeho predstaviteľa českej katolíckej scény článkom Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan
Za vyjadrenie: „Vedecký ateizmus je krásna paveda.“

Je vedecký ateizmus veda alebo paveda?

Najprv si ukážme, čo si pod slovným spojením vedecký ateizmus predstavuje Parada:

(Ateizmus) Je ľudový, povrchný, nedbalý, apatický, ateizmus. Takíto ľudia sa prakticky nezaoberajú náboženstvami, prípadne majú hnev na nábožných, lebo majú s nimi zlé skúsenosti.

Ale okrem rôznych ďalších ateizmov je aj vedecký ateizmus, keď sa vedeckými metódami skúmajú náboženstvá. Nie povrchne, ale so znalosťou problematiky.

Inde pán Parada nás presviedča, že ateizmus je iba neprítomnosť boha. Teda tam, kde pozorujeme neprítomnosť boha, je ateizmus. A ak si na takéto pozorovanie neexistencie prinesieme vedecké prístroje a vedecké hypotézy, môžeme hovoriť o vedeckom ateizme. Je to rovnaká absurdnosť, ako keby niekto, kto napísal obrovskú kuchársku knihu o nevarení, dal skúmať vedcom vedeckými metódami jedlá, ktoré nikdy neboli uvarené…

Parada vo svojom článku napísal viacero pozoruhodných hlúpostí. Citujem:

Zaujímavé je, že Česká televízia propaguje rozhovory, kde sa zhovárajú medzi sebou dvaja katolíci. A „nádhera“ sledovať ich rozhovor, pri ktorom sa navzájom podporujú a utvrdzujú vo svojej náboženskej viere.

Paradovi vadí sloboda prejavu a najradšej by ju obmedzil len na vysielanie cenzúrovaných relácií. Nechápe, že katolíci sú súčasťou Českej republiky a aj katolíci majú právo vyslovovať svoje názory a brániť či šíriť svoje myšlienky. Paradovi musíme pripomenúť, že aj ateisti majú právo šíriť svoje myšlienky. No povedzme si to aj nelichotivé – o ateizmus nie je záujem. Kto by už sledoval kuchárske video-recepty, ktorých zmyslom by bolo mať prázdne taniere? Parada píše aj toto:

Jiří Grygar udeľuje Bludné balvany. Myslím, že je najvyšší čas, aby sám sebe udelil jeden bludný balvan. Za vetu, ktorá je nehorázne drzá

Ceny Bludný balvan udeľuje združenie českých skeptikov Sysifos, ktoré záložil katolík Grygar. Nie je teda pravdou, že cenu udeľuje občan Grygar… Ale to Parada nerozlišuje…

Parada svoju lásku k vede dokazuje aj nasledovnými suterénnymi urážkami:

Jaj, ty si reinkarnovaný tupec Grygar.

Parada si namýšľa, že veda je jedinečná charakteristika ateizmu a náboženstvo je v rozpore s vedou. Je to tragický sebaklam ateistu hraničiaci až s pseudonáboženským extrémizmom. Parada nechápe, čo bol vedecký ateizmus. Vysvetlime mu to:

Vědecký ateismus je forma ateismu, která odmítá možnost pravdivosti náboženství a předpokládá, že tento postoj lze vědecky podepřít.
Wiki

Slovenská Wikipédia poskytne ideologicky lepšie vysvetlenie:

Vedecký ateizmus je neoddeliteľná súčasť a stránka marxisticko-leninského svetonázoru spočívajúca v popieraní boha a v potvrdzovaní človeka ako autonómnej, aktívne a zodpovednej bytosti; disciplína marxisticko-leninskej filozofie, ktorá v nadväznosti na dialektický materializmus a historický materializmu skúma podstatu, príčiny vzniku, vývin, štruktúru ap. náboženstva a zákonitosti jeho odumierania.

Zopakujme si kľúčovú vec. Vedecký ateizmus je neodeliteľná súčasť MARX-LENINIZMU. Hlavnými predstaviteľmi boli:

Tu sa dostávame na koreň veci. Parada obhajuje zločinné marxistické spoločenské diktatúry. Podobne ako fašisti a kotlebovci propaguje ideológie porušujúce ľudské práva.

Brána Humanisti.sk je blížencom (súputníkom, dvojčaťom) združenia eštébákov Spoločnosť Prometheus. To založil niekdajší riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu Slovenskej akadémie vied – eštébák Čelko. Združenie Prometheus sa pasuje do roly obhajcu a hovorcu slovenských ateistov. No v skutočnosti si Spoločnosť Prometheus urobila z ateistov dojné kravy a vytvorila okolo seba kult, polosektu, žijúcu z hlúposti vlastných zmagorených členov.

Preto Parada tak kňučí, keď sa vedecký ateizmus nazýva pavedov – lebo vtedy sa z neho stáva tá povestná trafená hus. A u trafenej husi boha nepozorujeme.

Parada ďalej píše na pridruženom diskusnom fóre:

Ak pri analýze nejakej náboženskej témy pracuješ poctivo pomocou vedeckých metód, tak to nemôže byť v žiadnom prípade paveda

V knihe Vzestup a pád moderního ateismu sa napríklad dočítame aj o tom, ako “vedeckí ateisti” tvrdohlavo odmietali teoriu Veľkého tresku, lebo tá zničila engelsovu kozmológiu o večnom a nemenoom Vesmíre. Teoria Veľkého tresku totiž potvrdzuje to, čo Biblia tvrdí tisícročia a čo ateisti nechcú pripustiť. Že Vesmír mal počiatok.

Aj Sociologická encyklopédia udáva, že hlavnou úlohou Ústavu vedeckého ateizmu bola ideologická indoktrinácia a MARXISTICKÁ filozofická a historická kritika náboženstva…. a:

 Ústav vědeckého ateismu (bol) především ideologickým pracovištěm

Grygar teda hovoril o tomto pavedeckom ateizme. A Parada raz zase nepochopil. Ono čítanie s porozumením robí problémy mnohým. A mnohí z tých oných mnohých sa napriek tomu zaštitujú vedou, ktorej nerozumia.

Zakladateľ Spoločnosti Prometheus si na dielach protináboženskej propagandy založil polosektu ateistov – Spoločnosť Prometheus. O jeho zločinoch proti slobode prejavu a prenasledovaní študentov za náboženské presvedčenie, sa nedočítate ani na stránkach Spoločnosti Prometheus a ani Parada o nich nepíše.

 

 

 

 

Zabíjať homosexuálov je správne – tvrdí to LGBT aktivista

Medzi stúpencami liberálneho socializmu nájdeme veľmi veľa mentálnych exotov. Ľudí, ktorí sú až tak veľmi presvedčení o svojej pravde, že ich presvedčenie zachádza do tragikomických protirečení.

Nuž tak jedno na dnes.

Homosexuáli okrem svojej agendy LGBT sú aktívni aj v rôznych propotratových témach. Sami deti mať nemôžu, no o to viac sa z nich stávajú odborníci na propagáciu zabíjania detí. Ich virtuálny svet sa rozrastá o to viac, čím viac detí je zavraždených, čím viac mladých ľudí domýlia v otázkach sexuality. Potrat vnímajú ako drobný kozmetický úkon oslobodzujúci ženu od materských povinnosti a o to viac z nej robiaci sexuálny nástroj sexuchtivých mužov. Presviedčajú ženy, aby neboli chodiacimi maternicami. A tak sa zo žien stávajú chodiace vagíny – na radosť pudovému egoizmu mužov dávno odhodivších eleganciu džentlemnov.

Zo žien sa stali už len nástroje sexu. Tlak médií ich presviedča, že je to v poriadku. A kult krásy z nich časom urobím objekt pohŕdania. Veď vždy sa nájdu nové a nové sliepky a slepice, ktoré podľahnú názoru davu a mainstremu gumujúcemu mozgy.

No čo sa stane, ak právo ženy na potrat sa zrazí s LGBT aktivistami? Je potrat právom ženy aj v prípade jej rozhodovania o osude možného homosexuálneho novorodeniatka? Spor je na svete a prečítajte si výber z fcb-diskusie. Mená besedujúúcich som vymazal v záujme ochrany ich súkromia.

Diskusia bola pod vedeckým článkom z oblasti psychiatrie. Článok bol o najnovších výskumoch homosexuality a jej príčinách. V texte autor predvída, že je možné, že časom sa podarí nájsť vhodný test na zisťovanie homosexuality pred narodením a tak včas urobiť “potrebné korekcie” (potrat). Tým by rodičia mohli vylúčiť narodenie dieťaťka s homosexuálnym defektom. Ako na to reaguje LGBT aktivista?

LGBT: Homosexualita je uplne prirodzena vec, uplne normalna sexualna orientacia, ktora nikomu neublizuje. Existuje od zaciatku nasej existencie ako zivocisneho druhu. Co, prosim vas, chcete korigovat? Respektive, v com chcete robit prevenciu a comu chcete predchadzat? Tieto myslienky, ktore tu propagujete, su uplne zvratene. Vasa dusevna porucha nabozenskej viery ma priserny vplyv na vase rozmyslanie. Uvedomujete si, ake obrovske nezmysly a ake odporne navrhy tu popisujete?

Michal Patarák
Ja konkrétne nechcem ohľadne homosexuálnej orientácie korigovať nič. Myšlienky na manipuláciu s génmi považujem za nebezpečné.

Liberál: Prečo by žena nemohla rozhodovať pred narodením, či chce mať homosexuálne dieťa? Ak prenatálna diagnostika zistí homosexuálnu orientáciu, plod sa odstráni. Podobne, ako sa to robí u Downovho syndrómu. Je to telo ženy.

Náhodný čitateľ: Kresťanskí fundamentalisti by síce vymýtenie homosexuality privítali, ale neviem, či by sa stotožnili s touto metódou…

LGBT: Pretoze sa jedna o sexualny eugenizmus. Eugenizmus vseobecne je neeticky a zavrhnutiahodny. Existuju proti nemu zakony.

Michal Patarák
To je práve dôvod, prečo nie som za genetické manipulácie, pretože už tesne súvisia s eugenikou.

Michal Patarák Nedémonizujte eugeniku. Veď už hľadanie si partnera je eugenikou.

Vari potraty sú etcké? Znovu opakujem – je to telo ženy. Etiku dajte bokom. Už dnes je prípustné robiť potraty aj pre požiadavku farby očí alebo voľbu pohlavia. Aké prekvapenie. Tak LGBT aktivista nakoniec bude proti potratom? Ak je homosexualita chyba v DNK, treba ju opäť vrátiť do zoznamu genetických chorôb. Pozerajme sa na to striktne očami vedy. Ak veda dokazuje, že homosexuáli sú ľudia s genetickým defektom, nie je to nijaká homofóbia – iba veda. Je to defekt koreniaci v génetickej výbave – podobne ako inteligencia, agresivita, deviácie, downov syndrom. Vo Francúzsku už dnes nie sú downíci. Zabíjajú sa pred narodením. Ak sa podarí prenatálna diagnostika, vyzabíjanie homosexuálov je len otázkou času. Vari nechcete, aby na svet prichádzali genetickí mutanti a trpeli celý život?

 

LGBT: Dawnow syndrom je geneticka porucha. Vy si myslite, ze homosexualita je choroba alebo geneticka porucha? Gratulujem vam k prvej cene v homofobii. Homosexualita versus heterosexualita je asi taky rozdiel, ako clovek s modrymi alebo zelenymi ocami, alebo rozdiel medzi tym ci je clovek lavak alebo pravak. To, co navrhujete, je sexualny eugenizmus. Inak, informacia len pre vas, eugenizmus zavrhuje aj katolicka cirkev. Takze mate dvojaky problem: ste hnusny homofob a propagujete cinnosti odsudzovane katolickou cirkvou.

Downov syndrom je geneticka porucha. Homosexualita je geneticka porucha. V čom je rozdiel?
Ja nie som katolik ale ateista. A heterosexualita nie je geneticka porucha. Ak má žena slobodnú voľbu pri rozhodovaní o svojom tele, chcete jej zakázať zbaviť sa plodu s homosexuálnym defektom? Akým právom? Nie ste náhodou katolícka konzerva?
Homofob nie som, lebo nevolám po vraždení už narodených homosexuálov, ale zasadzujem sa o dôsledné naplnenie liberálnych ideálov. Žena má mať právo rozhodnúť o svojom tele aj v prípade, že sa rozhodne vypudiť defektný plod pre anomáliu na mozgu spôsobuj…See More

 

LGBT: Ano, potraty su eticke. Preto su eticke, pretoze (1) odstranenie embrya nema nasledky, embrio do 12 tyzdna gravidity nic neciti, nie je to este absolutne nic okrem zhluku buniek; (2) Zakazom umeleho prerusenia tehotenstva riskujeme ovela viac: riskujeme umrtia mladych zien po spackanom zasahu andelickarky. Vas pristup je uplna klasika nabozenskeho fundamentalistu: degradujete zenu na masinu na rodenie deti. Pravo zeny na umele prerusenie tehotenstva je ustavne pravo zeny.

Veď o tom je reč – obhajujem právo ženy na prerušenie tehotenstva, ak sa dokáže, že jej dieťa by mohlo mať genetickú anomáliu vedúcu k homosexualite. Teší ma, že tu sa zhodneme a osvojujem si váš slovník – zabíjanie homosexuálov je etické, lebo do 12 týždňa nič necíti (akokeby 40 ročný uspatý homosexuál v narkóze vraždu cítil) a každý homosexuál je do 12 týždňa len zhluk buniek. Tu sa však natíska otázka, prečo je prípustné zabíjať muchy tse-tse a homosexuálov nie, keď tieto rovnako (ako oni) cítia bolesť a nie sú len zhlukom buniek? Zrejme si nevystačíte pri posudzovaní etiky potratu len stupňom vývoja a schopnosťou vnímania bolesti.

LGBT: Homosexualita je podla vas geneticka porucha? Odmietam s Vami dalej dikutovat, pretoze s hovadom zastavajucim taketo zvratene idey sa neda diskutovat. Prajem vam vela homosexualnych deti.

Veď o tom je článok – je o geneticky podmienených príčinách homosexuality. Vy máte problém s vedou? Pozrite si to protirečenie. Ak totiž homosexualita nie je geneticky podmienená, potom je to záležitosť slobodnej voľby. V tom prípade by človek zmenil orientáciu po jednej dobrej po papule. Ale farbu očí a ani orientáciu nezmeníte – je daná geneticky. Váš útek z diskusie beriem ako priznanie faktickej porážky. Utekáte pred vedou – a to je vizitka vašej osobnosti.
Ja vám, pán Hermann, neudem priať choré deti. Prajem vám, aby Vaše deti boli bez akéhokoľvek genetického defektu. Aby boli zdravé a krásne a aby si v dospelosti založili prirodzené rodiny.