Ateisti a sexualita – tragické dôsledky morálky bez boha

Česká žena, ktorá podstupovala hormonálnu liečbu na zmenu pohlavia, nabrala sadistické sklony a vraždila
08.03.2017

Na 30 rokov odňatia slobody v Česku odsúdili 33 ročnú Michelle Sudků za vraždu a pokus o vraždu. Po neúspešnom pokuse o zmenu pohlavia sa u ženy prejavili agresívne sklony. Citujem:
Znalci uviedli, že obvinená žena je agresívna sadistka a prvý útok bol motivovaný predstavou sexu s mŕtvym ženským telom. Denník MF Dnes uviedol, že žena trpí skrývaným nekrofilným sadizmom a transexualizmom. Chcela sa stať mužom a začala podstupovať hormonálnu premenu. Pôsobenie hormónov však v nej akcelerovalo agresivitu a vyvolávalo fantázie ako niekomu ubližuje. Agresivity sa nezbavila, ani po tom ako prestala s užívaním hormónov.

Tiež tu. (Výpoveď o týraní zvierat a túžbe jesť ľudské mäso)

Je to smutný príbeh. Dôsledok zvrátenosti liberálnej spoločnosti, ktorá povýšila individuálne práva nad zdravý rozum a takto poblúdených jednotlivcov presvedčila, že zastávať bludy je v súlade s tým, aby sa súčasne cítili stúpencami zdravého rozumu. Tak v týchto indivíduách sa zničili hodnotové brzdy. Konajú v presvedčení, že zdravý rozum je na ich strane. Sú presvedčení, že konajú správne. Bolo im nahovorené, že nie je dôležité to, či sa narodíte ako muž alebo žena, ale to, čím sa cítite. Individuálny postoj sa tak nezriedka dostáva do konfliktu s pozorovanou pravdou.

A tak ateisti budujú babylonskú vežu. Redefiníciami základných antropologických pojmov zapríčiňujú pomätenie jazykov porovnateľné s tým mýtickým babylonským. Ľudia nazývajú rôzne veci rovnakými výrazmi a čudujú sa potom, prečo je toľko zvady.

Žena nemôže byť mužom, ak sa tak nenarodí. Môže podstúpiť rad operácií na úpravu vzhľadu. Môže si namýšľať, že je mužom. Môže si zmeniť občiansky preukaz. No vždy bude len ženou. Nanajvýš dokatovanou, neplnohodnotnou. Lebo muž sa z vás nestane tým, že si necháte odrezať prsia a prišiť penis ovládaný pumpičkou. Ako ktosi múdry povedal, že aj keď chvost psa budete nazývať nohou, váš pes bude mať vždy len štyri nohy. Transexualita je životný štýl klamstva. Falošná ideológia lží. Katolíci v tom majú jasno.
Ateisti blúdia. Vyhraňujú sa voči katolicizmu. Tvrdia, že sú opozíciou voči kresťanstvu. Kresťanstvo je svetonázorom pravdy a lásky. Ateizmus je potom logicky svetonázorom nenávisti a klamstva.
Príbeh vrahyne z Čiech je toho dôkazom.

 

 

Biologický humanizmus ateistu Bednára

Počuli ste niekedy výraz BIOLOGICKÝ HUMANIZMUS?

Priznám sa, že som to spojenie nečítal a nepočul nikdy a od nikoho. Až nedávno. Opakovane a to vždy od jednej a tej istej osoby – spisovateľa Romana Bednára (Romana Podolského).
Našiel som ho v článku Globálny kapitalizmus degradoval kultúru na tovar:

Autonómny charakter kultúry, tak ako existoval v uplynulých storočiach, začal kapitalizmus koncom 19. storočia postupne eliminovať. Tento proces sa časom zintenzívňoval, až ho napokon globálny kapitalizmus dotiahol do smutného konca. Hlavnou dogmou globálneho kapitálu je maximálne bezohľadná maximalizácia zisku. Pričom chce zisk vyťažiť a rozmnožovať bez ohľadu na morálku a na pozitívne ľudské hodnoty ako sociálnu spravodlivosť, súcit, spolupatričnosť, ohľaduplnosť a biologický humanizmus.

… a viackrát v článku Len také náboženstvo, ktorého súčasťou je biologický humanizmus, je PRAVÉ NÁBOŽENSTVO:

Až takéto nové religiózne povedomie – spoločné všetkým ľuďom na svete – môže vytvoriť nového človeka, pre ktorého bude najvyššou “dogmou”  BIOLOGICKÝ HUMANIZMUS.
Biologický humanizmus, vyjadrené stručne, znamená zjednotenie človeka so všetkými živými tvormi, zrieknutie sa akéhokoľvek násilia vo vzťahoch medzi ľuďmi a odstránenie prastarého rozporu medzi sexualitou a relígiou.Tu však treba pripomenúť skutočnosť (ktorú sa monoteistické relígie snažili z pamäti ľudstva vymazať), že v dávnych matriarchálnych spoločnostiach bola sexualita súčasťou relígie a bola jej významným kultovým aspektom.
Sexualita je sila príťažlivosti a v kozme neexistuje nič, čo by v nejakej forme nepodliehalo sile príťažlivosti. Preto žiadne náboženstvo, ktoré si nárokuje na to, že je humanistické a je založené na princípoch BIOLOGICKÉHO HUMANIZMU, nemôže byť nikdy nepriateľom sexuality.
Potláčanie sexuality a jej spájanie s hriechom, je zároveň potláčaním ženy a hriechom proti žene, a tak je zároveň aj prejavom potláčania života a jeho pozitívnych aspektov.
Náboženstvo, ktoré sa hlási k biologickému humanizmu, musí za najťažší hriech pokladať ničenie životov so zbraňou v ruke a deformáciu prirodzenej sexuality človeka.

Ako zadefinovať Romana Bednára? V dnešnej kultúre nálepkovania je to islamofób, antikapitalista, slovami kontroverzného blogera Petra Cvika ruský agent, proruský trol. A je to predovšetkým kresťanofóbny ateista. Ako ateista sa definuje na svojom blogu v článku Boh nie je nič iné, len projekcia človeka na nebesia.

Ako ateista by nemal mať problém odstrániť rozpor medzi sexualitou a relígiou. Relígiu jednoduch škrtne. Zostane len sexualita bez akýchkoľvek morálnych mantinelov. Lebo ateizmus je bez morálky. Sexualita bez morálky sa mení na pudovú záležitosť. Konanie človeka zbaveného morálky je poháňané snahou ukojiť pudy. Medzi neveriacim človekom bez ukotvenej morálky a zabehnutou prašivou sukou či iným zvieraťom nieto rozdielu. Život zvierat a predovšetkým ich sexualita je záležitosťou predátorstva. Je postavená na boji, sebectve, porážke slabších a práv silnejších. Čože sa nám tu snaží ateista Bednár nahovoriť o biologickom humanizme bez morálky? Čože je to za filozofický gýč vyzývajúci k jednote človeka so všetkými tvormi žijúcimi na planéte? Už len taká maličkosť, ak ateista používa slovo tvor  veď to slovo vychádza z diela Stvoriteľa, ktorý stvoril živé bytosti na svoj obraz a ako také sú teda dielom kreácie, tvorenia – sú tvormi. Svet prírody okolo nás je bojom o prežitie, niet jednoty v zmysle harmonického súžitia, koexistencie. Veď každým krokom zabíjame stovky mikroorganizmov, v každom okamihu naše biele krvinky vedú zápas s votrelcami z mikrosveta. Naše stravovanie je genocídou zvierat chovaných na mäso. Čože je to ten biologický humanizmus navrávajúci si utopickú harmóniu života všetkých tvorov na Zemi?

Roman Bednár vidí sexualitu v rámci ním zadefinovaného biologického humanizmu ako slobodný a ničím nelimitovaný priechod pohlavnej túžbe a dvíha varovný prst pred miešaním sa náboženstva do sexuality. Chce zbaviť sexualitu náboženskej morálky a ponechať voľnosť uspokojovaniu sexuálnych túžob. Bednár prehliada, že ak sa ľudská sexualita zbaví rituálov spútavajúcich pudy človeka, stane sa z človeka len prachobyčajné zviera. Pretože práve ritualizácia. potažmo ritualizácia náboženská, povznáša ateistické nevychované “hovädo” na človeka stojaceho vysoko nad všetkými živočíšnymi druhmi. Manželstvo, toľko podporované aj Katolíckou cirkvou, ako vznešená dohoda o spolužití muža a ženy, usmerňuje sexuálny pud človek tak, že sa stáva povznášajúcim a prinášajúcim prospech celej spoločnosti. Manželstvo sa tak stáva predsieňou rodiny, kde sú deti vychovávané láskou k láske, pravde a spravodlivosti. Sexualita pozbavená zodpovenosti nič také nepozná – je len prejavom živočíšnosti, egoistického uspokojenia sexuálnych túžob, ktorým biologickým primárnym cieľom je plodenie potomkov. Biologicko-humanistickým zmyslom je prežívanie rozkoše bez následkov, obdoba brania drog a opiátov. Klamlivé uvádzanie organizmu do stavu rozkoše a blaženosti devastujúceho dušu a aj fyzické telo. Z pohľadu ateizmu tak zaniká zmysel inštitútu rodiny. Najprv naberaním až groteskných redefinícií manželstva a rodiny a neskôr úplným zavrhnutím tohoto zväzku. Biologický humanizmus potom už zákonite vedie k nepriateľskému postoju človeka ako sexuálnej bytosti k dôsledkom prirodzenosti ľudskej sexuality – k vlastným potomkom. Vlastné počaté dieťa vníma ako prekážku prežívania rozkoší a slastí. A ateista volí spôsob riešenia problému v súlade s tým, čo povoľuje zákon. Dnešný sekulárny zákon. Výsledkom zákonnosti zabíjania detí je gigantická genocída najpočetnejšieho národa – najmenších detí obývajúcich lono matky. Počet obetí tejto genocídy už presiahol 1,5 miliardy. V porovnaní s týmto astronomickým číslom je sekulárno-humanistický pán Hitler úplným neviniatkom so “zanedbateľnými” (sic!) pár desiatkami miliónikov obetí. Čierna grotesknosť riešenia dôsledkov ateistickej morálky v oblasti sexuality naberá stále absurdnejšie rozmery. Niekdajší organizátor petície za odluku cirkví od štátu – ateista, politický skrachovanec a predseda Strany občianskej ľavice pán Štefan Sládeček sa usiloval uzákoniť v našej legislatíve nútené sterilizácie pre ženy pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia a dlhodobo nezamestnané ženy. Celá hanebná kauza prešla bez povšimnutia médií, za prehliadania Inšitútu ľudských práv, bez protestovania ombudsmanky. Kam sa podeli naši ľudsko-právni aktivisti a orgány stále nečinné v trestnom konaní? Naháňate akúsi pomätenú dievčinu za ocikaný Korán a neodsúdite človeka, politika, vyzývajúceho k prijatiu legislatívy totožnej z nacistickými zákonmi?
Ešte absurdnejšie sú požiadavky liberálov a feministiek. Lekárka Francesca Minerva je autorkou hrôzostrašného nápadu – navrhuje rozšíriť práva žien na potrat a predĺžiť dobu na výkon potratu na základe slobodného rozhodnutia ženy až ďaleko po narodení. Argumentuje tým, že dieťa po narodení ešte nie je uvedomelou ľudskou bytosťou, nemá ešte sny a túžby a preto nemá väčšiu hodnotu než napríklad králik, ktorého si pripravíte na obed. Zabiť dieťa po narodení by teda malo byť právom každej ženy. Prečo by to dieťa malo žiť, ak ho matka nechce? Tieto požiadavky neodsúdilo ani občianske združenie Možnosť voľby spájané s kontroverznou ľavicovou ateistkou a vysokou štátnou úradníčkou pani Pietruchovou. S absurdnými postojmi slovenských neznabohov sa stretnete aj vo vyhláseniach rôzneho druhu. Liberál Martin Poliačik podporil protest čiernych v Poľsku, kde sa dožadovali práva na zabíjanie detí, tzv, downíkov. Pre liberála Poliačika je tak paradoxne viac hodný života vyhodený psík ako nechcené dieťaťko. A nazýva to ľudským právom. Článok plný argumentačných klamov s postojmi našich liberálov i bývalej aktivistky a niekdajšej riaditeľky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, dnes už iba dobre živenej štátnej úradníčky žijúcej výhradne z daní tých ľudí, ktorým právo na život upreté nebolo, Oľgy Pietruchovej tu. Je zaujímavé sledovať protirečivosť hodnôt liberálov, napr. Martina Poliačika. Sú pobúrení, ak zabitie dieťaťka matkou má byť trestné. No za ubitie psa železnou tyčou by posielali tie isté dievčatá na kriminálu. Roztrhať dieťa kliešťami je podľa nich akt humanizmu, utýranie psa barbarstvom.

Konanie, ktorého zmyslom a cieľom, je prežívanie slasti a vyhýbanie sa strasti, je hedonizmus. Ak človek uprednostňuje vlastné prežívanie šťastia na úkor iných, je egoista. Roman Bednár ohraničuje morálku “biologického humanistu” zákazom použitia zbrane proti inému človeku. Ateista Roman Bednár však nenamieta proti použitiu zbraní na odstránenie dôsledkov sexuality, ak sa počaté dieťa ako dôsledok promiskuitných vzťahov stane prekážkou prežívania sexuálnej slasti. V prírode, po jednote ľudí a zvierat ktorých Bednár volá, to chodí tak, že samec sa pokúsi už vrhnuté mláďatá zadrhnúť, aby sa samica chcela opäť páriť. Ateistovi Bednárovi teda nevadí, ak žena požiada lekára na použitie zbrane, aby zabil chirurgickými zbraňami dieťa v jej maternici, aby sa ona a jej dlhý zástup milencov mohli opäť odávať slasti z pohlavného styku? Môže teda podľa biologického humanizmu byť použitá zbraň na usmrtenie iného človeka, ak sa tým podporí častnosť prežívaných rozkoší? Alebo si náš “bio-bednárik” protirečí par excellance?

Biologický humanizmus Romana Bednára je protirečiaci si pôžitkársky ateistický filozofický gýč.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme,sk

Antikapitalistický aktivista z okruhu trápnučkého boľševika Blahu má nebankovku!

Už nejakú dobu pozorujem radikalizáciu slovenskej ateistickej scény. Od nekritizovania pomerov pred rokom 1989 a nespomínania komunistických koreňov spoločnosti zastupujúcej záujmy ateistov, ako o sebe tvrdí o.z.Prometheus, cez tiché podnecovanie nenávisti k demokraticky zvoleným politikom, podnecovanioa nenávisti voči kresťanom, až po otvorenú nenávisť voči Cirkvi a výzvy na návrat do totalitných pomerov. Posledné roky na scénu vystupujú spolky a združenia, ktoré aktívne podporujú protikresťanskú propagandu, v mene slobody slova, či skôr pod jej rúškom bagatelizujú zločiny socializmu a komunizmu, na piedestál čoraz výraznejšie dávajú darebáka Marxa (autora manifestu komunistickej strany). Jedným z mnohých takých subjektov komunistickej propagandy je aj združenie DAV DVA.

Združenie DAV DVA bolo založené 12.09.2016. Má registrovanú adresu Na hore 1723/3 04022 Košice – m. č. Dargovských hrdinov.

Táto iniciatíva si dáva za cieľ spájať ľavicové frakcie na Slovensku. Podľa slov z prostredia davistov nadväzujú na DAV pôvodný Ladislava Novomeského. Tu však začínajú problémy – spájanie s extrémistami VZDOR alebo Humanisti.sk vedúcimi protikatolícku nenávistnú kampaň tak z toho združenia robí nepriateľa všetkých ľudí milujúcich pravdu, lásku a slobodu aj slobodu slova a presvedčenia. Neochota davistov dištancovať sa od komunistických symbolov a ospravedlniť sa za zločiny minulého režimu je faktor, ktorý z nich robí extrémistické hnutie.

Medzi prispievateľmi okrem vychýrených komunistov ako Fajnor, Ondriáš, Pirošík nájdete aj Ľuboša Blahu. Ano toho Blahu, ktorý sa pozastavoval nad tým, že ho nazývajú neoboľševikom a kládol si rečnícku otázku, či by tiež mohol za túto nálepku žiadať odškodné ako za urážku. Ľuboš Blaha teda svojou angažovanosťou podporuje extrémistov usilujúcich o rozvrat demokratického zriadenia a súčasne ten istý Ľuboš Blaha je predsedom novovzniknutej komisie pre extrémizmus – tomu sa povie cap záhradníkom! V súvislosti s Ľubošom Blahom si neodpustím ešte jednu perličku. Pán Blaha robí záštitu nad udeľovaním ocenení Humanista roka a Veľvyslanec humanizmum, ktoré každoročne udeľuje združenie “slovenských eštébakov” Prometheus. Podpredsedom toho združenia je priamo bývalý náčelník ŠtB…
Celý zoznam prispievateľov tu.

Po registrácii hnutia si nasledne zaregistrovali casopis DavDva link tu: http://old.culture.gov.sk/pertlac/modul/tlac/detail?id=6561. Dátum registrácie je 08.12.2016.

Na adrese časopisu a OZ žije ich člen Dávid Diczházy, ktorý publikuje proti kapitalizmu tu: http://davdva.sk/tag/david-diczhazy/
Predtým podnikal ako živnostník v rôznych predmetoch podnikania, pričom miestom podnikania (je uvádzaná adresa trvalého pobytu) je podľa výpisu zo Živnostenského registra Košice-Dargovských hrdinov, Na hore 1723/3. Je to rovnaká adresa, ako je sídlo združenia DAV DVA. Teda Dávid Diczházy je kľúčovou postavou antikapitalistickej iniciatívy DAV DVA.
No a on sa profesionalne venuje tomuto: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=319133&SID=4&P=1
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby   (od: 10.01.2015)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt   (od: 10.01.2015)
Textilná výroba   (od: 10.01.2015)
Odevná výroba   (od: 10.01.2015)
Výroba bižutérie a suvenírov   (od: 10.01.2015)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)   (od: 10.01.2015)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu   (od: 10.01.2015)
Skladovanie   (od: 10.01.2015)
Administratívne služby   (od: 10.01.2015)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Tu ponúka “KAPITALISTICKÉ” pozicky : http://www.profic.sk/

Potrebujete rýchlu pôžičku? 

Pôžičky do 10 000 Eur na čokoľvek. Nízke úroky a bez akýchkoľvek poplatkov!

Garantované licenciou z Národnej banky.

Pôžičky a hypotéky pre žiadateľov od 18 do 75 rokov.

Pôžičky pre živnostníkov / podnikateľov aj s nízkym daňovým základom. Berieme do úvahy 60% z hrubých príjmov. Stačí 6 mesiacov trvania živnosti.

Pôžičky pre zamestnaných v zahraničí. V celej EÚ!

Jednoduché dokladovanie pôžičky pre opatrovateľky v zahraničí. Posudzovanie ako pri zamestnaných.

 

– AKO BANKA, ale ešte lepšie!!!

Žiadny poplatok za vybavanie pôžičky, vedenie účtu, ani za predčasné splatenie.
Meno Dávida Diczházyho nájdete aj na blogovisku Hlavných správ a je spojené aj so Slobodným vysielačom. DAV DVA nájdete aj tu na Facebooku. Prednášky a rozhovory Dávida Diczházyho pre Slobodný vysielač si všimlo aj Anonymous Slovensko a zaradilo ich do svojho výberu článkov.
Samotní davisti boli prekvapení informáciou, že kľúčová postava antikapitalistického združenia je kapitalistom, ktorý podniká v poskytovaní pôžičiek ako nebankovka Profic s ručením obmedzeným a to dokonca v období, keď po sprísnení zákonov z trhu odišli aj takí finanční žraloci ako napr. Provident. Ich preverovanie viedlo k podivnému postoju – rozhodli, že kapitalisti ľavicovo orientovaní sú lepší ako tí pravicovo orientovaní. Nuž že tu ide nielen o konflikt záujmov a ideí a klamanie šéfom(?) DAVu svojich radových davistíkov akosi neprekáža. Povedzme to teda týmto boľševíčkom priamo. Dávid Diczházy ako kľúčová antikapitalistická postava DAVu DVA je kapitalistom, ktorý zo svojich ovečiek ľavicovej sekty DAV DVA si urobil stádočko, ktorému dopraje vodu, kým on si užíva kvalitného vínka.
Len poznámočku – nie som stúpencom brutálneho kapitalizmu dnešnej doby. Kapitalizmus mal zmysel v kresťanskom prostredí, no odkresťančený kapitalizmus ponižuje ľudskú dôstojnosť a robí z človeka len nástroj ziskov. Postupujúcou sekularizáciou a ateizáciou sa bude meniť kapitalizmus na stále brutálnejšie podoby, kde boj o rozvrat doteraz platných etických noriem bude nevyhnutný. A tak antikapitalisti boľševického typu vlastne pomáhajú budovať brutálny vykorisťovací systém. Mimochodom – najvyššou a najdokonalejšou formou kapitalizmu zbaveného boha bude otrokárska spoločnosť s uzurpovanými právami rozhodovať o materstve, plodnosti žien, založení rodiny, zadefinovaní základných antropologických pojmov a určovaní, čo všetko smú byť ešte ľudské práva. Nacisti, boľševici, komunisti, anarchisti, liberáli, sekulárni humanisti, slniečkári, marxisti, feministky a iní -isti tak stoja s rôznymi ideológiami v jednom šíku proti poslednej bašte zdravého rozumu – proti Katolíckej cirkvi.
(Spracované na základe tipu čitateľky)

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk

P.S.
Autorovi článku dňa 04032017 portál Vybrali.sme zablokoval konto po tipe na článok “Má Izrael právo na existenciu?“, ktorého autorom je Igor Fajnor blogujúci na Denníku N. Zablokovanie konta nebolo zdôvodnené.

Zastreľte ma! Weisenbacher má penis a Pietruchová vagínu!

Upútavka na bránu, ktorá sa ale teší prívlastku “konšpiračná”.  Pokiaľ sa ukáže, že článok je hoax, Parada mi to zaiste riadne vytmaví na svojom klebetníku Humanisti.sk. Citujem:

Nepřehlédnutelný oranžový autobus katolické organizace, který se chystal brázdit španělské silnice, už bude viděn pouze na parkovišti a i to možná jen dočasně. Byl totiž zakázán. Na boku má nápis „kluci mají penisy, dívky vaginy, nenechte se zmást,“ a tím prý budí nenávist. Proti dalšímu používání dopravního prostředku bojovali úspěšně aktivisté spolu s odbory a levicovou městskou radou města Madrid, uvádí zpravodajský web BBC. Aktivistické skupiny, na jejichž kampaň akce s autobusem jen reagovala, nijak postihovány ale nebyly.

Zdroj: „Zločin z nenávisti.“ Madrid zabavil anti-transgenderový autobus

Autobus má být odpovědí na transgenderové skupiny, jejichž členové loni v Baskicku rozmisťovali plakáty s obrázky a nápisem „dívky mají penisy, kluci vaginy, je to jednoduché“.

Multikulti verzus sekularizmus

Ateisti sa hrdia tým, že chcú sekulárnu spoločnosť.
Logickým dôsledkom sekularizmu je multikultúrna spoločnosť.
A ateisti tomu prikyvujú, že áno.
No naraz multikulturalistom prekáža nosenie burky alebo krížikov, turbanov, vyučovanie náboženstva a podobne. Sekulárni humanisti nechápu, o čom je multikultúrna spoločnosť. Je o tom, že každý občan má právo vyznávať svoju kultúru a prípadný uvoľnený kultúrny priestor obsadzovať na základe evolučných princípov. Bez použitia násilia. Každý jednotlivec aj skupina má právo vyjadrovať svoj názor slovom, obrazom alebo aj obliekaním. Je to prejavenie názoru.
Sekulárni humanisti nemajú právo zasahovať do obliekania študentov na školách – je to totiž prejav vyjadrenia určitých hodnôt a názorov, na čo študenti majú právo.
S multikultúrnou spoločnosťou prichádza aj rozmanitosť názorov na sexualitu a spolužitie. Ak sa multikultúrna spoločnosť hlási k rozmanitosti, táto rozmanitosť musí byť odrazená aj v zákonoch. Ak napr. islam má mnohoženstvo – multikultúrna spoločnosť to musí rešpektovať a dovoliť ho.
A sekularisti nesmú proti tomu namietať – je to mimo sféry ich dosahu. V multikulturnej spoločnosti musia byť dovolené všetky možné pohľady na vstup do manželstva, vrátane detských sobášov – lebo sú to kultúry, kde je to normálne a bežné a sekularistov do toho nič nie je.
Burky nesmu na školách zakazovať. Rovnako moslimovia maju pravo na modlitebne – ak chce byť západná civilizácia multikulturna – musí táto multikulturna spoločnosť zohľadniť nároky na modlitebne na školách. Moslim má mať právo na modlenie 5x denne a multikulturna spoločnosť mu to musí umožniť a sekulárnych humanistov do toho nič nie je – majú na to právo a je to odlúčené od štátu.
Multikulturna spoločnosť prinesie viac pracovných síl – napríklad moslimovia požadujú osobitné koridory k pokladniciam iba pre moslimov – lebo predavačky a ani zákazníci moslimského vyznania sa nesmú dotýkať bravčového mäsa. Ak chceme byť multikultúrnou spoločnosťou, musíte im to povoliť – inak pošliapete multikulturnosť.
Moslimov dráždia kríže – tu sa ateisti aj moslimovia zjednotia a keďže chcete byť multikulturnou civilizáciou, aby moslimovia neboli diskriminovaní – kríže sa buď zahalia alebo odstránia. A sekulárnym humanistom to môže byť jedno.
Sekulárni humanisti nesmú nahliadať do náboženských textov moslimov a musia akceptovať, ak moslimské deti budú chcieť poznať radikálne formy islamu – je to multikultúrnosť a sekulárnym humanistom to aj tak môže byť jedno.
Väčšina moslimov nie sú teroristi. Väčšina – to je menej ako 50% moslimov sú teroristi. V multikultúrnej spoločnosti sa teroristické útoky dejú bežne. Chceme byť predsa nasledovať príklad vyspelej západnej civilizácie? Chceme – tak musíme podporiť moslimov na SK, aby páchali nejaké tie atentáty. Lebo aj na západe to tak je. Chcete byť predsa multikulti?
V multikulturnej spoločnosti majú právo na materinský jazyk ako štátny každý občan bez ohľadu pôvodu a počtu – teda právo používať národné jazyky musia mať všetky národy. Že tých jazykov sú tisíce? Nevadí – natlačíme tisíce návodov vo všetkých jazykoch, nie ako teraz v 14i jazykoch. Chcete predsa multikulti spoločnosť. Len neviem, ako to vyriešite s LGBT – tí chcú multikultúrnu spoločnosť, no moslimov LGBT uráža…

LGBT: Pochod za život je extrémizmus

pochod-za-zivot-ako-extremizmus

S názorom, že pochod za život je extrémizmus, súhlasí aj Richard Fekete. niekdajší prezident Dúhového pochodu v Bratislave. Richard Fekete je spoluzakladateľ SaS, z ktorej odišiel po názorových nezhodách s pánom Sulíkom. Liberál Richard Fekete onoho času vyzýval na deportáciu rodiny “klerofašistu” (sic!) pána Jána Čarnogurského za Ural.

Príspevok lajkla aj dúhová extrémistka slečna Hanka Fábryová, ateistka, ktorá sa okrem iného preslávila petíciou k citovaniu biblického výroku pánom poslancom Kuffom. Tu je text petície:

Poslanec Kuffa, ospravedlňte sa LGBTI ľuďom a ich blízkym!
Pán poslanec Štefan Kuffa,
cestou otvoreného listu Vás informujem, že za výrok zo dňa 19. septembra 2013 na adresu LGBTI komunity, respektíve jej jednotlivcov, ktorý ste predniesli na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (nota bene na pôde inštitúcie, ktorá má hájiť práva VŠETKÝCH slovenských občanov a občianok) v znení: “Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili ťa do vody. Lepšie by ti bolo, ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých,” budem hľadať všetky dostupné legálne právne prostriedky s cieľom domôcť sa verejného ospravedlnenia mne ako súkromnej osobe, ktorá sa cíti byť ohrozená kvôli Vašim výrokom na živote, i LGBTI ľuďom a ich blízkym, voči ktorým takýmto spôsobom nielen odobrujete, ale aj iniciuete každé prípadné psychické i fyzické násilie (podobne ako je tomu v Rusku).
Zatiaľ nepoznám právnu cestu, po ktorej sa pustím, pretože súdny systém na Slovensku nepovažujem za dôveryhodný rovnako ako nepovažujem za dôveryhodnú Národnú radu Slovenskej republiky. Ako dôverovať inštitúcii, ktorá sa verejne nedištancuje od výrokov poslanca, ktorý vlastných občanov pokojne nechá (zatiaľ len slovne) hodiť s mlynským kameňom na krku do vody? Alebo máme chápať aj boží odkaz Nezabiješ len ako rétorické cvičenie a nebrať ho vážne – podobne ako Váš “biblický” odkaz Utopíš?
Obratom tiež budem o Vašich výrokoch informovať príslušné európske i medzinárodné inštitúcie, počnúc Európskym parlamentom, končiac Organizáciou Spojených Národov, ktorých je Slovenská republika členkou a ktorých právne normy a ďalšie relevantné zásady Slovenská republika ratifikovala.
Pán Kuffa, je neprijateľné, akým spôsobom robíte z Národnej rady Slovenskej republiky kata časti slovenskej populácie. Rozhodla som sa, že beztrestnosť nenávistných výrokov z úst Vás, oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky, na adresu vybraných “nepohodlných” skupín obyvateľstva sa musí skončiť. Urobím pre to všetko, čo je v mojich silách. A sľubujem Vám, že z tejto cesty neuhnem.
Hana Fábry, občianka Slovenskej republiky
Bratislava, 21. septembra 2013

V diskusii sa ukázala aj ateistická extrémistka z úradu vlády, pani Pietruchová. Tá je zase známa nadávaním do pedofilov účastníkom Pochodu za život. Mimochodom za podnecovanie k nenávisti voči kresťanom táto “dáma” rovnako dostala titul Veľvyslanec humanizmu od združenia slovenských eštébákov Prometheus.
Pán Radovan Medovič je v riadiacich štruktúrach združenia ETHOS (podpredseda) propagovaného aj ateistickými extrémistami brány Humanisti.sk.