Demagógia pseudohistorika Čelka zo Spoločnosti Prometheus

Bývalý riaditeľ Ústavu vedeckého ateizmu súdruh profesor Čelko sa aj na dôchodku venuje demagógii, tak, ako celý život. V roku 1989, keď po Nežnej revolúcii zanikol zmieňovaný ústav a Čelko sa mohol tešiť, že ho obete jeho fanatizmu neobesili na najbližší kandeláber, tak pán Čelko sa rozhodol založiť spoločnosť – čuduj sa svete – voľnomyšlienkárov. Veru, kto by to povedal na starého komunistu (!!!) Takže tu máme občianske združenie Spoločnosť Prometheus, ktoré pokračuje v boľševickej propagande v klíme prajnej červenému fašizmu.

Ústav vedeckého ateizmu rozpracovával rôzne témy a pripravoval materiál pre ideologických propagandistov komunistickej strany.

Vzhľadom na nízky počet pracovníkov pôsobili v počiatočnom období v Ústave vedeckého ateizmu len dve vedeckovýskumné oddelenia a to: Oddelenie teórie a dejín ateizmu a náboženstva a Oddelenie sociológie náboženstva a cirkevnej politiky. Postupný personálny rozvoj ústavu a následné rozšírenie tém výskumu sa odrazilo aj v reorganizácii oddelení.  V 80. rokoch pracovali v Ústave už 4 oddelenia: Oddelenie teórie ateizmu a náboženstva; Oddelenie histórie ateizmu a náboženstva; Oddelenie sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva a Oddelenie teórie cirkevnej politiky a kritiky politického klerikalizmu.
Zdroj: http://archiv.sav.sk/inventare/inventar.php?id=48&sig=uvod

Tu kdesi pramení angažovanosť súdruha profesora Jaroslava Čelka zo Spoločnosti Prometheus. Profesionálny nepriateľ kresťanov a slobody vierovyznania dobre pozná spôsoby, ako ovplyvňovať masy a rozvracať kultúrne povedomie národa v duchu prestavby spoločnosti na marxistický štát.
Jedným okruhom tém je znevažovanie významných osobností nášho štátu a dejín. O pretrhnutie tohoto historického puta usiloval aj iný “sekulárny humanista” – pán Hitler. Nacisti aj fašisti usilovali o zničenie náboženských, národných, kultúrnych, historických, folklórnych a sociálnych tradícií s cieľom prerobiť národ podľa vlastných ideologických zámerov, ktorý bude pohŕdať vlastnými koreňmi. Jednou z mnohých osobností, na ktoré sa sústreďuje tento ateizačný tlak je aj Andrej Hlinka.

Andrej Hlinka bol charizmatickou osobnosťou svojej doby – to je obdobie pred prvou republikou až po cca obdobie nástupu fašizmu do druhej svetovej vojny.
Základné údaje v stručnosti z Wikipédie:

Andrej Hlinka (* 27. september1864, Černová, dnes časť Ružomberka – † 16. august1938, Ružomberok) bolslovenskýrímskokatolíckykňaz, politik, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia. Andrej Hlinka bol jedným zosignatárovMartinskej deklarácie z 30. októbra 1918. Bol tiež spoluautorom Memoranda slovenského národa na Parížskej mierovej konferencii z 20. septembra1919.

Preto sa nečudujme, že Čelko venoval tejto osobnosti celý portál – link je tu:
https://sites.google.com/view/andrej-hlinka/domov
Brána má len pár strán a každá se venuje Andrejovi Hlinkovi v rôznych súvislostiach. Sú tam tieto témy:

V päte stránke je stručné zdôvodenie Spoločnosti Prometheus, ktorým popisuje zámer vydavateľa a ciele. Citujem:

Jaroslav Čelko

Vydala: Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov

Texty neprešli jazykovou korektúrou a redakčnou úpravou. Vydané pre vnútornú potrebu ako príspevok k celospoločenskej diskusii o tejto kontroverznej osobnosti našich dejín a k podpore aktivít, ktoré sú zamerané proti obnovovaniu fašizmu vôbec a osobitne neoľudáctva na Slovensku !

To, že ide o demagógiu historicky nevzdelaného človeka svedčia mnohé fakty a neautorizované tvrdenia. Napr., citujem:

Vráťme sa však do sféry celkového pôsobenia ľudákov na čele s Andrejom Hlinkom. Tu musíme konštatovať, že jeho meno sa využívalo ako zástava pri demontáži pluralitného, republikánskeho, demokratického zriadenia a pri nastoľovaní moci ľudákov v jeseni 1938. Potom poslúžilo pri kreovaní klérofašistického štátu, ktorého pohlavári ochotne a trvale kolaborovali s nemeckými nacistami až do ich úplnej vojenskej porážky mocnosťami protifašistickej koalície.

Aká bola klérofašistická „farská republika” a čo všetko hlboko neľudské sa v nej dialo, je všeobecne známe. Pre oživenie pamäti všetkých, čo to doteraz nechceli vedieť a v záujme demaskovania tých, čo to vedome zamlčujú i tých čo glorifikujú klerofašistický režim na Slovensku je na mieste uviesť zlobnú hrozbu Andreja Hlinku. Vyriekol ju v lete 1936 na zhromaždení v Liptovskej Teplej: ” Ja som slovenský Hitler. Ja tu spravím taký poriadok ako Hitler v Nemecku”. Pre svoj vysoký vek a skon v lete 1938 ju nestačil uskutočniť. Realizovali ju ľudáci na čele s jeho nástupcom, „prezidentom a vodcom” Dr. Jozefom Tisom. Tak sa meno Andreja Hlinku úzko zviazalo s antidemokratickým, hlboko reakčným konaním tvorcov najtemnejšej kapitoly našich moderných dejín. Majme toto na pamäti všade a vždy keď sa budeme stretať so snahami vykresľovať Andreja Hlinku ako velikána nášho národa. Odmietajme preto všetky snahy zamerané na obnovovanie kultu z čias klérofašistického režimu, lebo je v hlbokom rozpore s úsiliami demokratických síl našej spoločnosti.

Profesor Jaroslav Čelko obviňuje Andreja Hlinku z udalostí, ktoré sa stali po jeho smrti. Andrej Hlinka, ako som uviedol vyššie, v citáte z Wikipédie, zomrel 16.08.1938. Druhá svetová vojna začala o rok a 14 dní po jeho smrti. A politická strana niekdajšieho Hlinku sa dostala k moci až po jeho smrti. Vo vetách “...Majme toto na pamäti všade a vždy keď sa budeme stretať so snahami vykresľovať Andreja Hlinku ako velikána nášho národa. Odmietajme preto všetky snahy zamerané na obnovovanie kultu z čias klérofašistického režimu, lebo je v hlbokom rozpore s úsiliami demokratických síl našej spoločnosti….” vyzýva k pohŕdaniu touto osbnosťou a zdôvodňuje to jeho podielom na tragických udalostiach prvej Slovenskej republiky.
Ján Čarnogurský sa onoho času stavil, že daruje fľašu dobrého vína tomu, kto nájde v uznávanej odbornej historickewj tlači slovo klerofašizmus. Čím chcel zdôrazniť, že tento výraz nemá profesionálne historické zdôvodnenie a jeho výskyt v texte indikuje zaujatosť autora. Ján Čarnogurský stávku ale prehral – vlastnou vinou, lebo nezdôraznil, že to slovo musí byť uvedené vo vete ako plnovýznamové. A v jednej odbornej knihe je uvedené – v zátvorke ako akási poznámka. Ján Čarnogurský však vydal svedectvo o tom, že klerofašizmus nemá nič spoločné s prvou Slovenskou republikou. A pán Čelko týmto výrazom šermuje jedna radosť. Vypovedá to o jeho krčmovej profesionalite.
V závere textu a na konci poslednej kapitoly svojho neveľkého tematického portálu zavesil čiernobiele fotografie obetí z Osvienčimu. Čím sa dopúšťa argumentačného klamu, lebo v spojitosti s Andrejom Hlinkom majú v čitateľovi vytvoriť podprahový názor, že za tieto udalosti je zodpovedný Andrej Hlinka.
To, že Hlinka Nazval Hitlera kultúrnou beštiou, Ćelko mlčí. Bodaj by nemlčal – je to majster propagandy. Čelkovi totiž nejde o historickú pravdu, ale o účelovú lož.

Zodpovednosť za toto manipulovatívne demagogické internetové dielko prevzala Spoločnosť Prometheus. Občianske združenie, ktoré samo seba definuje ako hovorcu ľudí bez vyznania, čím majú na mysli ateistov. K vysokej penetrácii eštébákmi sa táto spoločnosť nechváli. Ani tým, akú minulosť má zakladateľ toho združenia. Nuž preto túto zvesť šírim ja – ako sa vraví, “dobrý” chýr sa nesie sám 😀

Je to nechutné a odporné. Kým nacisti vraždili Židov z etnických a ideologických dôvodov, združenie Spoločnosť Prometheus zneužíva tisíce zavraždených pochádzajúcich zo Slovenska na šírenie marxistickej propagandy a antikatolicizmu. Je to odporné zneužitie tragédie židovského národa bandou eštébákov. Je odporné sledovať, ako neoboľševik Blaha zo Smeru-SD berie nad ich propagandistickými podujatiami záštitu a bratríčkuje sa so sekulárnym humanistom Chmelárom. To ste už načisto rozum potratili??? Bratríčkovať sa s eštébákmi???

Kiež by posledná veta z tej brány bola povestným posledným klincom do rakvy pána Čelka:

Odmietajme preto všetky snahy zamerané na obnovovanie kultu z čias klérofašistického režimu, lebo je v hlbokom rozpore s úsiliami demokratických síl našej spoločnosti.

Demokratických síl? Čelko sa opovažuje brať do úst demokraciu, on, poskok eštébákov, človek, ktorí vyhadzoval vysokoškolákov zo škôl len preto, že boli veriaci. Človek, ktorý šíril boľševickú propagandu a slúžil teroristom, vrahom a udavačom!

Vážení eštébáci zo Spoločnosti Prometheus! Vyzývam vás, aby ste konečne ozrejmili vašu účasť na budovani komunistickej spoločnosti a vyrozprávali svoje príbehy. Dĺžite to ateistom, ktorých klamete a zavádzate, dĺžite to obetiam komunistického ateistického režimu. Dĺžite to rodinám obetí. Dĺžite do dnešnej mládeži, aby nechtiac nebudovala totalitu obludných rozmerov, na ktorej  budovaní ste sa onoho času aktívne podieľali!

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s